geomir

srijeda, 28.10.2020.

TORCIDA repete u podne

Sinoć su me digli iz posteje šušurom i praskovima i bljeskovima.
Nisan baš neki jubitej naganjanja krpaša po travi,
ali ipak, oćeš-nećeš pogledam diguoda kako trču po ekranu!

Danas, točno u podne našo san se na Matejuški di je bilo puno mladosti.
I onda je počelo, a izgledalo je ovako nekako.
Uz tuljenje vaporih u luci.


- 15:34 - Komentari (7) - Isprintaj - #

TORCIDA

BILO BOJA DIVENTALA ČARNJENO
- 00:16 - Komentari (5) - Isprintaj - #

petak, 23.10.2020.

LUČINO LITO

L`ETE INDIEN

- 11:01 - Komentari (11) - Isprintaj - #

utorak, 13.10.2020.

SLUŽI I ŠTITI


- 23:52 - Komentari (16) - Isprintaj - #

četvrtak, 08.10.2020.

ALTROKIE PELIŠAC

Tonski zapis teksta pod slikama
Duošo je i tin don.
Stori punat će puoć u memoriju kako je i onin, darveni, prin njega porti.

Punti su non deštinacijun. Misto non je prisičeno muoren i ni bilo druge
nego grodit punte da bi mogli hodit iz jednie bonde na drugu.
Tuo se lipo vidi na Google,
A još lipje na sliku Borisa Kačana,
koju son za ovu priliku zajo, bez ga pitat.
Nodon se da mi nieće zamirit!
Na mistu duokle muore nojdaje dohodjo
bonde su spojene s parvin punton.
Veće je nego siguro, kad se rodi, bi je napravjen od stinjo,
kako i dvo drugo punta napravjena u isto vrime.
Ma kad je duošlo vrime od betuna stinje su samlili i pritvorili u betun.

Ovo je drugi punat po riedu i izgliedo je ovako lipo,
ko i divuojke ča su pod njin prole robu.
Kad i parvi punat i ovin je razbijien i od betuna napravjena viero kopija onega prin.
Ondar, onima koji su ga razbijali, tuo ni bila žalost.
Mislili su da griedu naprida!!
E, a ondar u naše doba, udrili smo se po čelu i osvistili,
i vidili koja šćeta je učinjena.


Zatuo smo se ispružili i napravili punat kojin,
koliko toko, sliči na onega ča su ga bili napravili naši stori.
Kako griemo naprida vala je već ništo širja
i naši stori, prin piet- šiestuo godišć napravili su pošteni lavur
tako da oni prin stuo godišć, ča su parvo dvo punta pritvorili u betun,
nisu imali koraja i ovega baratat sa betunuon.
I oto tako, ovuon stoji i somo ga kojin
žestoki taramut more razorit. Ili ako se zaratimo!!!
Pu, pu, pu ..... daleko bilo!!!
Prin, recmo, stuo i koje godišće, duošla je potriba
da se još skroti put za duoć na drugu bondu.
I naši stori su napravili darveni punat. Zabiliženo je kako je izgliedo.
Nošo son ča ga je niki njemac nacrta i dvo čorno-bilo letrata tega punta.
Tin darveni punat je sagnji nikuda prin rata, onega rata.
Ondar se, kad je rat fini, puol vale nasulo stinjen i zemjuon,
a onu drugu polovicu za nevoju primostilo zdarvenin griedima i daskima.
I veće od deset godišć nikako se priko tih griedih i dasok
hodilo na drugu bondu, a zoč je vajalo imat i koraja


A ondar je u tuo vrime izgrodnje, prin šezdesiet godišć, uz veliške punte
na Maslenici, na Pagu, na Krku, duošo na ried i naš punat.
Na rivu su betunone tri debele griede, dovedena je dizalica VELI JOŽE,
koja se jedva provukla kraj škojica, i dobotu je tuote inkaštrala,
da bi duošla di more ćapat te griede i prinit hi na misto di vajo da duojdedu.
Svi smo bili tuote koda bez nos Veli Jože ne bi mogo učinit posol.I punat je vridno služi svitu i autima punih šezdesiet godišć
i dobro prihiti staž za pensiju.
Ovo su njegovi zonji letrati, učinjeni na četiri otuobra,
ano domini, dvomijoraidvosesete!
Govoridu,
(jo ne virujen dok ne vidin i ne stavin parst u njegove rape,)
da ćedu ga ovih don raskopat i za manje od devet misiecih
da će se rodit novi punat kojin bi vajalo da smiljo na ništo ovako!!!
Vederemo!I tako smo ovin stori punat u nediju ispratili kako vajo.
Epeta smo se svi skupili da se šnjin letratomo zonji put
i ni smo zvoli Šimeta Strikomana,
nego našega čovika – Nikolu Radovani,
kojin se nieće jidit ča son malo zajo i njegovu sliku.Manje razumljive riči:
Altrokie = A kamo li
tin don = taj dan
punat = most
zajo = posudio
bonde = strane, obale
stinjo = kamenja
viero kopija = istovjetna kopija
pošteni lavur = pošten posao
koraja = hrabrosti
baratat ga = zamijeniti ga
taramut = zemljotres
dvo čorno-bilo letrata = dvije crnobijele fotografije
škojica = otočića
dobotu je inkaštrala = skoro se zaglavila
ćapat te griede i prinit hi = uhvatiti te grede i prenijeti ih
na misto di vajo = na mjesto gdje treba
smiljo = bude nalik
kako vajo = kako treba
epeta = opet
šnjin letratomo = s njim fotografiramo
kojin se nieće jidit = tko se neće ljutitiŽUNTA

EGZEKUCIJA

- 21:04 - Komentari (17) - Isprintaj - #