geomir

petak, 30.09.2022.

UPRKOS JESENI


- 23:39 - Komentari (9) - Isprintaj - #

nedjelja, 25.09.2022.

BERBA GROŽĐA, JEMATVA ilitiga GROZDOBER

Promaklo mi i tek sada sam vidio kako su Makarani tradicionalno učestvovali u proslavi dana grada Kavadarci, a taj dan je i službena najava GROZDOBERA u Makedonskom Tikvešu.

Prije deset godina svjedočio sam njihovom učestvu u proslavi GROZDOBERA!!


A sada sam naletio na kolumnu u HOBOCTI o jematvi ili točnije o "alatki" koja je služila za vezivanje mješina kojima se prenosio "mast" na "živini" (tovari, ugote, muli, kobile, konji) iz polja u konobu.

A cijeli proces punjenja mješina, njihovog vezivanja navedenom alatkom i kako se "naparti mihe" (utovari mješine) na živinu imao sam priliku snimiti prije devet godina u Dolu na Hvaru.

Pogledati kako storo garda, Mario i Ive demonštrirodu uživo, jer mlaji to ne znodu, kako se u kôcu mieči gruožje mieškon,
sa šešulon puni mîhe mastuon ,
vežije mîhe tartajunon
i pârti mîhe na mula.

TARTAJUN I ZOVUZA
(trajanje 11 min.)
I poštujte slogan napisan na leđima mulovodca!!!- 12:38 - Komentari (7) - Isprintaj - #