geomir

utorak, 12.01.2021.

MIHOVIL BARETOV

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta


U nikin mistima na našemu škoju
muževju mamu nevista zove ritko kad mama;
kad duojdedu dica ondar je ona nona,
a nojčešće naša storo.
Rič svekarva nike neviste su prisodili u naša mista
iz „pravohrvatskoga“, ma ta rič još ni ćapala koren.
Nevista i naša storo obišno se nisu lipo gledole,
a kako je tuo tukalo u kući, podnosili su i tarpili
u većoj ili manjoj miri jedna drugu.
Čule bi se diguoda i napol sulacuoze riči:
„Nevista, ne ustala se iz mista“,
ma neviste ne bidu ostale dužne kad bidu rekle
da je naša storo nojbojo - studena storo.
S vrimenon i Mihovilova žena Mika
je čiesto dohodila do ričih sa svojuon neviston Tomažinon.
U kući je sve jače iskrilo meju žienskima
i duošlo je do tega da je Tomažina nagovorila svuoga muža
da se odilidu od, kako je rekla, od storega i store.
Mihovilovom sinu Jakovu tuo ni bilo po voji,
ma za ugodit ženi, razdilili su poja
i počeli živit ko dvi fameje u istoj kući.
Mihovil je bi čovik u godišćima
ma je mogo još lavurat i riedit poja,
a Mika mu je ašeštila.

U jenoru misecu se u ono vrime govorilo:
„Svieti Onte Opat vazmi motiku i puoj kopat„,
a kopalo se ne kako danas traktorima uravan,
nego na stoge da bi se zemja manje sušila.
Ma u jenoru se luozje veće rizolo nego kopalo i gnjojilo,
a raskopovalo bi se kad se list na lozi pruži
i kad se počmedu poja sumporovat i polivat vidrijuolon.
Sve su tuo bili tieški lavuri, veliko umora za težoke,
jerbo se sve lavuralo na ruke, bez motorih kako danas.Nojveće se kopalo u korizmi
kad se don produži i kad još ni bilo vruće.
I Mihovil bi rano ujutro vaze motiku na rame,
obu zovuojke i išo u poje,
i vroćo bi se izvečera,
a Mika bi mu odnila obid u bronzinić.
Mihovil ni mogo lako kopat kako prin kad je bi mlaji
i da bi mu bilo lašnje kopat kanto je carkovnie pisme i kopo,
a nojdražjo mu je bila ona pokajniška:
„Jo se kajen Bože mili“ (a ondar bi udri motikon - tup)
„od svakega griha muoga“ (tup)„
i sarce mi guorko cvili“ (tup),
„jer uvridih tebe Boga“ (tup), a onda bi digo glos:
„i kolikoguod mi doš pokore“ (tup)
„bogojubno izvarši`ću“ (tup).
Poza tega bi fermo da se malo odmori i ispruži škina.

I kad je duošlo vrime od polivonjo u mistu se prosu glos
da su Mihovila odveli vapuoron u Split,
jerbo da mu je puklo slipo črivo,
a kad su ga unili u bolnicu da je reko:
„Guospe moja, di son ovo duošo,
a tukalo mi je polit vidrijuolon lozje u Kamenjovu!“Dvo dona posli operacije vapuor je dove u molo
misto kasil s mortvin Mihovilon.

Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

Prošti: Geomir
Fotografije: Geomir


Manje poznate riči:
nona = baka
tukalo = trebalo
napol sulacuoze = za „šalu“
lavurat i riedit = radit i uređivat
ašeštila = pomagala
obu zovuojke = navukao navlake na nogavice (zaštita da zemlja ne ulazi u cipele)
bronzinić = lončić (od bronce)
tukalo = trebalo
vrime od polivonjo = vrijeme prskanja (loze)
vidrijuolon = modrom galicom

- 19:26 - Komentari (26) - Isprintaj - #