geomir

utorak, 14.07.2020.

DIZANJE HORIZONTA- 19:46 - Komentari (28) - Isprintaj - #

četvrtak, 02.07.2020.

PROŠEK

Ovo djelo je slika stvarne prošlosti.
Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima je namjerna.
Kliknuti na link i slušati originalni izgovor tekstaSiguro je jedon od garških bogih na Olimpu imo kruto mieko sarce
pok je umučec do ricetu za nektar kojemu smartnemu čoviku
da bidu i judi učinili i kušoli pićie
ča su ondar somo oni guore, na 2900 mietor višinie, pili.
Po tuoj riceti naši stori su učinili pićie i – da ne bidu najidili boge –
doli mu ime prošek, ča moremo vidit na butilijima na kojima
veliškin slovima piše, povar glovie cara Dioklecijana,
„PROŠEK DIOKLECIJAN“

Naši škojori su činili prošek i prin nego su čuli i vidili cukar iz Kube,
istina puno manje, ma je tin prošek,
pari mi se, nojveće sliči nektaru s Olimpa.
Težoci su ga činili od bilega masta di je bilo nojveće bogdanjuše
(somo rič govori da je Buog do tuo gruožje za dobro vino i dobar prošek).
Za prošek težoci su sušili gruožje i mast bidu kuholi u kotlienke
dok ne bidu i bez cukara dobili 29 – 30 grodih sladora.
Tako bidu dobili gusti suok ča bi šćaro u karatilčiću ili damijoni
i divento bistri rumenokaramielni prošek.
Takovo pićie se pilo somo iz bićerinih po feštima i na tratamientima.
U bolesti, domaćice bidu dodole koju žicu prošeka
žbativenemu joju da se bolesnik pokripi i čin pri rekupero.
Uz zonje pomazonje, ča hoće reć svieto uje,
umirućemu bi dovali s vrimena na vrime
po malo prošeka da mu bude lašnje pasat na drugu bondu.
Užali su i butiliju takega prošeka dobro začepat u godišću
kad se rodi sin, a otvorit je kad bi se oženi.
Buoduli su i s bevondon živili puno, a da su pili prošek
zanamisto bevonde i jili kripnu spizu
bili bidu šuperali i nojstarijega čovika Matuzala.

Puku ni poznoto kakovo sva pića pijedu moćnici
(ča sad obločidu i viedridu)
na tratamientima, iliti kako sad zovemo – na domjencima,
ma kad bidu pili necukaroni prošek od bogdanjuše
veće i sarčenije bidu se smijali, prin bidu se dogovorili,
a, bome, i veće živili.

A škojorskemu puku dobra je i bevonda
kad se po užonci nojdemo i zakantomo: “Koliko kapjih toliko lit“.
Da i hoćemo sad, već i ne smimo prošek zvat „prošek“,
jerbo bidu nos talijonci mogli tužit da smo jin ukrali tuo ime,
pok je „prošek“ na butilijima divento „liker od vina“.


Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

Prošti: Geomir
Fotografije: Geomir

Manje poznate riči:

kruto mieko = veoma mekano
umučec = da nitko ne čuje i vidi
cukar = šećer
pari mi se = čini mi se
kotlienka = veliki trbušasti lonac s poklopcem i dvije uške.
šćaro u karatilčiću = rezbistri se u bačvici
iz bićerinih = iz čašičice
na tratamientima = na domjencima
žbativenemu joju = umućeno jaje
rekupero = oporavio
zanamisto = umjesto
šuperali = nadmašili
užali = imali običaj
Matuzala = Matuzalem
veće živili duže živjeli


- 20:48 - Komentari (13) - Isprintaj - #