geomir

petak, 21.02.2020.

TETA PERINA

Ovo djelo je plod fikcije.
Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta

Da ni bilo Vele šetemone i frotra ča duojde ne somo predikat
nego i ispovidat u Molemu mistu,
ne bi mi bila duošla na pamet pokuojno teta Perina
koja je proživila veći dil života u carevini Austro-Ugarskoj
i u Krajevini Jugoslaviji, a manji dil u FeNeRJot.
U tuo vrime mlaje žienske i mlaji muški svit
zvoli su se po imenu i nadimku iliti ga pridivku,
a kad su hi riva i pjaca počele zvat koga tetuon, koga borbon,
to je bi sinjol da su oni počeli starit ili su već ostarili.

Ma tako se ni zvolo sve starije.
Kad bi se reklo teta Onta, teta Mandina, teta Rakiela,
borba Ivon, borba Miko, borba Frone i tako daje,
znalo se da su oni iz težoške ili riborske fameje.
Marangune, kovoče, bačvore i postolore zvolo se meštre Pruošpe,
meštre Zane, a njihove žene šera File, šera Kate, šera Marija, .... ečetera.
Meštar od skule bi je šer meštar,
a njegova žena šera meštra ili šera Terieža, a pop je bi šer kurot.
I ime inpjegota i imena bogatijih i njihovih žien
nisu se izgovorali bez šer ili šjor i šera ili šjora.
Teta Perina bila je, dunkve, iz težoške fameje
i oni su imali, ko i svi težoci, konobu
s nikoliko bačvih i karatilih u kojima je bilo vino.
U damijonima se doržala rakija, prošek i kvasina,
a u kamenici je bilo maslinovo uje.

Ko ča se ne more zamislit parst bez nohta, tako težoško stonje i imonje
ni moglo bit bez kućicih za beštije u dvuoru.
Teta Perina je imala dvi koze, tri uovce, nikoliko kokoših i ugoticu
i oni su hi gojili ne somo za mliko i joja,
nego da bi fameja okusila i kojin bokunić miesa,
ako ni bila juto potriba prodat kozlića i janjčića.
Duperalo se i vunu i kostrete, a i mih kad bi se ubilo storu kozu.
Težoci nisu znali za umitni gnjuoj. Vartle, poja i masline
gnjojili su gnjojen od beštijih izmišon s gnjojen iz buška.
A beštije je tukalo ašeštit; vodit hi u pašu, i nosit jin kiće,
a kad bidu koze i uovce izliegle, žene bidu stavile
veće koju rukovet mekinih u vodu u kojuoj se kuholo zieje,
a ča se zvo ukrop. Ma beštije su nojveće žerole kiće.
Fameja tete Perine ni imala puno buška
di bi mogla nabrat češmine, planike, bušina i drugega kićo
pok bi Perina diguod ubrola s kosirićen kiće i na tuje
da bi skupila brime i nosila ga doma na škina po kuozjin putima
ili bi jon muž naparti brime kićo na ugoticu.

A od Vele šetemone tukalo je puoć oprat grihe u ispovidnici
i teta Perina se išla ispovidit u frotra
kod koga se raje veće njih ispovidalo nego u domoćega kurota.
Ubrat malo kićo na tuje za beštije, kontalo se za moli grih,
ma ga Perina isto ni zaboravila reć frotru
kojin ni dobro kapi govor Molega mista i zatuo je pito
da ča je to kiće, a ona će njemu:
„Kad ne razumite ča je kiće, ondar ništa, homo ća naprid s drugin grisima !“
I tako se teta Perina ispovidila s jednin grihuon manje.
Autor: Dinko Matković
Autorov blog: cerbajimpulsoj/2013/01/index.html target=_blank>Insulano

Prošti: Geomir
Fotografije: Geomir

Manje poznate riči:

Vele šetemone = Velike sedmice
sinjol = signal
marangune = stolare
inpjegot = službenik, činovnik
iz buška = iz šume
kiće = grane raznih šumskih biljaka
kosirić = veći zakrivljeni nož
na tuje = na tuđem
na škina = na leđa
na ugoticu = na magaricu
kostrete = kozje dlake
tukalo ašeštit = trebalo služiti
kurot = pop, svećenik
kontalo = smatralo, računalo
kapi = razumio
homo ća = idemo

- 18:32 - Komentari (16) - Isprintaj - #