08

nedjelja

svibanj

2016

Dekomunizacija idiotaPreko trnja do (crvene) zvijezde

SDP je raspustio splitski ogranak (ta riječ mi se sviđa, iako je riječ o trnju ...) za vrijeme trajanja Sudamje (fešte sv. Duje).
Time je partija poručila kako ne podnosi popustljivost članova (sklonih popustljivosti prema kleru i nacionalnim snagama).

Ogranak (raspušten), (imenovanje povjerenika) ogranka, (ponovno učlanjivanje u) ogranak, ... a riječ je o trnju (trnje karakterizira nepostojanje ogranaka već zapletenost i nepristupačnost). Partija je postigla vlastito ostvarenje (smjesa poremećenih, dezorijentiranih, napuhanih asocijalnih (sociološki nastranih) specijalistički usmjerennih na vlast i tuđe (materijalno-duhovne) vrijednosti). Nesposobni su bez sukoba živjeti.
Partija (koja je izgubila vlast; na žalost lustracijom nije zakonom onemogućena sudjelovati na izborima) nije pokrenula komunizaciju članstva (udruživanje u neformalne socijalističke grupe, koje bi unutar sebe živjeli socijalističku/komunističku ideju), već dekomunizaciju (izbacivanje iz stranke).
(Smanjenje klijentelističkog članstva nakon gubitka izbora logičan je proces smanjivanja troškova partije ...)


Paralelni svjetovi (šareni cvjetovi)

U vrijeme robovlasništva (kršćanska) crkva je (kao državna religija) promicala slavljenje svetaca (dan slavljenja pojedinog sveca bio je neradni dan, a svetkovina je podrazumijevala kvalitetnije obroke).
Dolaskom komunista/socijalista/krvnika/demagoga/lenjinista/staljinista/titoista/maoista/marksista svetkovine su postali dani obilježavanja (krvave) revolucije/revolucija (dijeljenjem besplatnih porcija graha).
Nitko nije željan besplatnog graha, totalitarni sustavi koristili su/koriste podjelu graha za detektiranje protivnika. Tko nije na proslavi 1. (z)maja, slaviti će zadnji maj ...

U svijetu nejasnoća komunisti/socijalisti (zločinci) su (sebi) najnejasniji.


Oznake: SDP, ogranak, Sudamja, fešta sv. Duje, vlastito ostvarenje, lustracija, komunizacija, dekomunizacija, klijentelističko članstvo, paralelni svjetovi, robovlasništvo, slavljenje svetaca, neradni dan, kvalitetni obroci, obilježavanje krvave revolucije, besplatan grah, svijet nejasnoća

14

četvrtak

travanj

2016

Sociologija ustaške glupostiO jednoumlju


https://blog.dnevnik.hr/goto/2014/01/index.html

Sociologija razaznaje slijedeće stupnjeve društvenog razvoja: primitivna zajednica, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, (komunizam/socijalizam).

Po Marksu je društvo uvijek podijeljeno u dvije suprotstavljene društvene grupe (razlikuje 4 razvojna stupnja društva i odgovarajućih društvenih odnosa).
Primitivna zajednica (primitivni komunizam) je oblik pretpovijesnoga besklasnog društva do pojave privatne imovine.
Robovlasničko društvo je satkano od robovlasnika i robova, feudalizam (feudalci i kmetovi), kapitalizam (kapitalisti i najamni radnici).U primitivnoj zajednici nije postojalo privatno vlasništvo, u robovlasništvu se društvo temeljilo na robovskoj radnoj snazi, u feudalizmu kmetstvo (dualnost vlasništva, kmet i feudalac su bili vlasnici imetka koji je kmet obrađivao), a u kapitalizmu kapitalistički odnos (proistekao iz vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, najamne radne snage). ("Društvena osnova ima ekonomsko obilježje ...")


Onda su došle Ustaše i mrzili Srbe, otvorili logore smrti, činili zločine i pokolje, divljali dok ih nije sutigla zalužena kazna ... ruka pravde.
Ustaše nisu htjeli državu (kao rezultat potrebe za zaštitom opstanka društva i njenih članova ...). Stoga su osnovali marionetsku tkz. NDH (koja je dozvolila teritorijalne ustupke i okupaciju (fašističko-nacističkim silama) (jer nisu mogli ponudiztti samo okupaciju kad Hrvatima nije dopušteno imati državu) koja nije htjela uspostaviti društvo na ekonomskim obilježjima. Ustaška načela u 17 točaka (dopunjena Domobranska načela u 15 točaka o Hrvatima kao samosvojnom narodu koji ima pravo na neovisnu državu) je odraz nezastupanja narodne volje i interesa hrvatskog naroda.
U isto vrijeme komunistička partija organizira revoluciju kojoj je cilj ubrzanim postupkom (uklanjanjem neprijatelja revolucije) preobraziti društvo utemeljeno na nekom od oblika privatnog vlasništva u besklasno društvo bez privatnog vlasništva (čemu su se protivi skoro svi članovi društva)(zbog čega se nekolicina proglasila avangardom i predvodnicima revolucije). Ta revolucija je bitno različita od ustaške revolucije (koja je zagovarala oružanu borbu (revoluciju) u skidanju srpske (kraljevske) vlasti i uspostavu hrvatske države (republike, ...).
Komunistička doktrina ukidanja privatnog vlasništva, osporavanja nacije i države na nacionalnoj osnovi (kao i sve komunističke postavke) izvitoperile su se u stvaranje jugoslavenske nacije i jugoslavenske države (zašto se Tito suprotstavljao Staljinu??).

Prikaz Ustaša kao nesociološki, nedržavotvorno i negospodarski nastrojenih (negirajući ideološki ustaške smjernice) izrodio je proglašavanja Ustaša zločinačkom skupinom ...
Prikrivajući totalitarnost i komunističke zločine uputno je bilo sotonizirati sve ostale, čime ste isključili mogućnost novih rasprava o (novom) sustavu (orjunaško-boljševičkom četničko-komunističkom boljševičko-titoističkom (marionetskom) nakaznom omalovažavanju razuma).
Proklamirani sukob na liniji ukidanja Jugoslavije i uspostave nezavisne hrvatske države, nasuprot ukidanju privatnog vlasništva i uspostavi antidržave (države koja odumire) jasno ukazuje na protivnike i razmjere stradanja kao posljedica revolucionarne oštrice.

"Unatrag nekoliko godina došli su ljudi koji su govorili da hrvatski narod nije sposoban sobom upravljati. Neprijateljske novine i ljudi propovijedali su da hrvatski narod treba tutora, a ja kažem: je li moguće da ti ljudi nemaju pravo, kad vele da su Hrvati nesposobni za život? Hajde da vidimo je li ti ljudi imaju pravo. Oni pišu i govore da je Hrvatska malena da bi mogla sama za se postojati, da je presiromašna da bi se mogla sama uzdržavati, da je hrvatski narod bedast da bi mogao sam sobom upravljati: Hajde da vidimo je li Hrvatska tako malena da ne bi mogla biti mala i slobodna. Pogledajmo Švicarsku, zemlju manju od Hrvatske, stisnuta među velebnim gorama između velikih naroda i država, a ipak tako dobro uređenu i bogatu, da nitko iz nje ne želi otići, jer je narod zadovoljan i pripravan svagda ju braniti i obraniti. Pa kad može biti slobodna i mala Švicarska, zašto ne bi bila slobodna i Hrvatska koja je od nje veća i prirodno bogatija?"
14. kolovoza 1927. (A. Pavelić)


A onda je došao zeko i preskočio potok ... (tema je neiscrpna u sociološkoj usporedbi dva (suprotstavljena) sustava, s aspekta nauke vjerodostojno se može dati tumačenje tog sukoba i naravi svakog sustava zasebno). Današnje (inertno) proklamiranje supremacije boljševičkih "antifašističkih" floskula nije u domeni razumno prihvatljivog ponašanja ...


Oznake: sociologija, primitivna zajednica, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, komunizam, socijalizam, Marks, društvena osnova, ekonomsko obilježje, oblici društvenog života, nacija, Drava, ustaše, ustašjka načela, domobranska načela