16

utorak

lipanj

2020

Zašto HDZ gubi izboreHrvatska je nesazrelo polufeudalno društvo (a moda takvih društava se vraća, što zbog korone, što zbog globalnih ekološko-klimatskih problema).

Referendumi, inicijative naroda, Instanbulska, uvođenje eura, ploča u Jasenovcu, ZDS-HOS, INA, Borg-Agrokor, Predsjednički izbori, vojni zrakoplovi, neprincipijelne koalicije, žetoni, zaduživanje, laži ... to je posljedica a ne uzrok hdzovog pada.

HDZ je propao ustrajavajući na politici nastranog Tuđmana o pomirbi Hrvata.
Zašto je Tuđman nastran i nije temelj politike koja može trajati?

Politika pomirbe Hrvata se ne može temeljiti na ideji stvaranja RH, jer su se razdijelili na toj ideji.
Hrvatska do Drine (Zemun, Boka) ili Hrvatska na Uni je trajno podijelila Hrvate.
Mnogi su Hrvati ostajali (nezaštićeni) na povijesnim teritorijima, te je politička ideja stvaranja hrvatske nacije potkopana odustajanjem od hrvatstva na cjelokupnim (povijesnim) teritorijima.

Tuđmanov lakonski (kominternovsko-jugoslavenski) stav o hrvatstvu (unutar avnojevskih granica) je (u ono doba, prije Tuđmana) podijelio Hrvate i prouzročio građanski rat (1941. - 1945.).

Sav košmar nedemokratskog komunističko-postkomunističkog društva (socijalističko zdravstvo, socijalističko školstvo, socijalistički mirovinski fond)(postsocijalistički socijalizam) s istim smislom (propasti Hrvatske) je nastavljen (pod tuđmanovom palicom)(Sanader, Plenković, Grabar, Milanović, Josipović, Kosor, Mesić, Račan, ... svi odreda iz tuđmanova inkubatora) na premisama komunisitičke (rusko-srpske) ideje prodora na toplo more.

Uništenje Hrvatske se ne provodi iz centara moći (čiji su patuljci zaposjeli sve državne fotelje), već zbog nemara običnih Hrvata, kojima je preteško biti Hrvati (kakvi bi svi htjeli biti: lijepi, pametni, bogati, snažni).

Plenković je ispljuvak takve politike, i nije dugovječan.
Tuđmanovo vrijeme je prošlo onog trenutka kad se pojavio na političkoj sceni.

Hrvatska traži svoga ujedinitelja (a ne pomiritelja).

(Ja sam pametan, ali nisam glup.)

Boom - boom -boom- boom

Oznake: Hrvatska, polufeudalno društvo, nasazrelo društvo, ekološko-klimatski problemi, politika nastranog tuđmana, politika pomirbe Hrvata, stvaranje hrvatske nacije, postsocijalistički socijalizam, građanski rat, tuđmanov inkubator, patuljci u foteljama. ujedinitelj, pomiritelj, ispljuvak

29

ponedjeljak

srpanj

2019

qUrvini sinovi


Društvo,zbog odnosa i prema prirodi i međusobnih odnosa ljudi, unatoč izbjegavanju javnog očitovanja, potpuno je premreženo elementima (i mehanizmima) upravljanja društvom.

Društvo nije prepušteno sebi, već je sustavno izgrađen upravljački mehanizam postizavanja ciljeva.Nakon sloma polufeudalnog, nikad uspostavljenog kapitalističkog sustava, socijalistička revolucija (krvav i okrutna) devastirala je snage koje su bile sposobne pratiti napredak i primjenjivati ga u razvoju društva.

Ali, unatoč slomu komunizma/socijalizma, izakulisni kadrovski (staljinističko-titoistički, srpsko-četničko-jugoslavenski) aparat gradnje stroge (čvrste) kontrole društva je nastavljen.

Zapravo, Domovinski rat je Hrvatsku prepolovio teritorijalno, pa onu našu polovicu prepolovio demografski i civilizacijski. Domovinski rat nije postigao oslobađanje Hrvatske, jer je demagogija hrvatskih kadrova u službama zaduženim za nadzor društva svalio (i svaljuje) krivnju na komunizam/Srbe/Srbiju kao da oni nisu podupirali četničko-srpsko-rusku pravoslavnoateističku državu koja bi depopulacijom i demagogijom izbrisala hrvatsko državno pravo i razvlastila Hrvate na širem teritoriju.(Tako su 1921.g. razvlastili Zemun, Boku Kotorsku, jadransku obalu do Bara.)

Društvo, koje nema slobodu, statično je i podložno svim oblicima agresije.
SOA, VSOA, sigurnosno-obavještajni sustav su potpuno nespremne ispuniti zadaću hrvatske države (osigurati kadrove koji će državi i društvu omogućiti razvoj a ne ropstvo arhaičnim i preživljenim sustavima i metodama).

Tako je moguća i unutarnja agresija koju kontinuirano provode prosrpsko-proruske intelektualno zaostale horde (mEsić, rAčan, j0sipović, miLanović). Tako je moguća i unutarnja agresija koju predvode šEks, grgRanić, pLenković.

Hrvatska je na koljenima , jer i kad ratuje nema jasne ciljeve.
Hrvatska ne rješava svoje probleme. Takvo društvo nema budućnost.
21

subota

travanj

2018

Antifašisti i anti antifašistiSvima na znanje

Vojna svrstanost militantno-revolucionarnog komunističkog pokreta izrodio je unutarpartijskim smaknućima koja su pridonijela preuzimanju partijske vlasti. Nakon temeljnih priprema, takva je (komunistička) partija zaokrenula programsko i praktično djelovanje od rušenja Kraljevine Jugoslavije ka pripremama za svjetski rat. U tom zaokretu (proročanski) se odrekla suradnje s ustaškim pokretom koji je (unatoč partijskim zlim prognozama) programski ostao na rušenju Kraljevine Jugoslavije.
(I komunističko-partijski i ustaški pokret je djelovao u ilegali, što otežava utvrđivanje broja članova i simpatizera.)

Početak rata i formiranje partizanskog pokreta (ustanka na samom početku rata, ali tek nakon početka sukoba Njemačke i Sovjetskog saveza), oblika gerilskog rata kojem je cilj održavati stanje sukoba (ustanka) do dolaska drugih vojnih snaga (kojih?) iznova ukazuje na marionetsku ulogu komunističke partije i njenog rukovodstva.
U tijeku Drugog svjetskog rata samo djelovanje partizanskih jedinica, osim zastrašivanja i zločina, vojno je beznačajno (unatoč iskrivljenoj povijesti ispisanoj u vrijeme jednoumlja).

Osnova nastanka i sloma nacizma je njemačka revolucija, koja je u svjetskim previranjima planirano izvedena.
Njemačka zakašnjelo ujedinjenje (Bismarck) i zakašnjela industrijalizacija suočila se s tradicionalnom plemenitaško-militantnom (naročito pruskom) tradicijom, koju je morala savladati. Industrijsko društvo ima drukčije postavke od polufeudalnog društva. Ideja velikog sukoba (osvajanja prostranstava i kolonija - vazalskih teritorija) potakla je zastarjele militantne i osvajačke ambicije njemačkog tradicionalnog (feudalnog) društva na dodatan napor (stvaranje privida o započinjanju svjetskog rata).
Iza tog rata njemačka je ostala bez utjecaja tradicionalne (polufeudalne i izrazito militantne) vlasti. Slom tradicionalnog društva otvorio je vrata Njemačkoj za industrijski uzlet, koji su ostvarili neki drugi ljudi (poduzetnici, inovatori, ...). A resursi iz bivših britanskih kolonija su postali dostupni. To je dovelo do razvoja Njemačke koja je postala jedna od industrijski najrazvijenijih država svijeta (nekad drugo gospodarstvo svijeta, danas peto gospodarstvo svijeta s preko 3000 milijardi eura BDP-a).
Unutar njemački obračun, kao i uklapanje tog sukoba u svjetske promjene snaga (slom britanskog kolonijalnog suzstava i uspostave novog svjetskog poretka na čelu s UN-om) nema nikakve veze s izobličavanjem povijesti koje je provodila titoistička komunistička partija.
Antifašizam nije pridonio slomu fašizma, a jugoslavenski antifašizam je pridonio slomu stvaranja nacionalnih država, nametanju ropstva tim narodima i uspostavi proruske marionetske krvave diktature.
U tom kontekstu je antifašizam potakao stvaranje anti antifašizma koji je legitimni oblik borbe protiv nečovječnosti antifašističkog pokreta.
Bez ikavkog srama ili moralnih dvojbi, antifašizam je zlo koje treba pobijediti.

Dostaviti:
1) odjelu za revidiranje povijesti (Klasić. Kusić, Markovina, Jakovina)
2) svima na znanje
3) partijskoj upravi (Ostoja, Komadina, Mrak Sataraš)
4) jedan primjerak ovdašnjoj arhivi (pismohrana)

Svijet se okreće, povijest se prevrće u grobu


Oznake: antifašisti, anti antifašisti, komunistički pokret, ustaški pokret, proročanski, ilegalno djelovanje, početak rata, njemačka revolucija, prusko plemstvo, industrijsko društvo, polufeudalno društvo, novi svjetski poredak, kolonijalno društvo, nečovječnost sntifašističkog pokreta, dostava

26

utorak

travanj

2016

Od budale stvoriti dvije budaleBudale se množe socijalnim kontaktom


U političkom okružju nepotpuna raščlamba stvara uvjete produžene političke borbe ...

(Nije Jasenovca sporan ...)

Tranzicija (iz sustava jednoumlja ka slobodnom društvu pluralnih političkih pogleda, slobodne ekonomije i sloboda tržišta rada i roba) je reforma koju smo dužni provesti. Sve ostale reforme su kozmetičke naravi (prikrivanja hibridnog nakaznog sustava).

Današnja Hrvatska je hibridna tvorevina polu feudalnog, polu socijalističkog, jugoslavenskog, prosrpskog, titoističkog, malobrojnog (elitističkog, medijski eksponiranog), policijskom stegom i doušničkim aparatom održavanog sustava ...
(Tranzicijom smo morali iz polu feudalizma-polu socijalizma napraviti otklon ka modernom društvu sloboda.)

Hrvatska nije završila svoj društveni razvoj feudalizma, revolucijom je nametnula komunizam/socijalizam, a okupacije prikrivala jugoslavenstvom.

Kad danas pojedini zagovornici onog najgoreg (nabrojanog) dobivaju medijski prostor, pokušava se od jedne budale stvoriti dvije ...


Oznake: politička rasčlamba, produžena politička borba, tranzicija, društvo sloboda, reforme kozmetičke naravi, polufeudalno društvo, polusocijalističko društvo, jugoslavensko društvo, prosrpsko društvo, doušničko i policijsko društvo, društveni razvoj, okupacija, prikrivanje jugoslavenstvom. umnažanje budala