geomir

srijeda, 21.04.2021.

KANJUŠ

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta


Ko ča su i drugo četiri gospodora plivaricih i brodih u mistu imali,
i Piere Plakalo je imo levut s mrižon,
dvi lojde s felorima i borku s kojima je s družinon
lovi sardele od maja do otuobra.
U levutu je bi parun s još tri druga i gospodor,
(rič drug se čula i za vrime Austro-Ugarske i za vrime Kraljevine Jugoslavije)
u lojdima je bi svićor, šijavac i po dvo druga,
a u borki dvo barkiera, tako da je u družini bilo 14 judih i jedon gospodor.


autor: nepoznat

Parun je tuko dobro poznavot pošte di su se lovile sardele
i di se moglo zavarć i uprovjo je sa hitonjen i potezonjen mriže.
Šijavac je cilu božju nuoć u lojdi doržo dvo vesla na jormu
i gledo škandoj viežen za tikvicu da bi lojda uvik bila blizu njega,
da hi ne nosi kurenat, dok je svićor cilu nuoć
gledo koliko se ribe skupilo pod felor.
Ondar je prid svanućie bilo na njemu da odluči
jie se imo zoč hitot mriža u more ili ne.
Barkieri su pok, kad duojdu doma i koštodu uz rivu,
iskarcovali ujotu ribu. Ostolo družina je spola pod škaf
dok se ne počne hitot i potiezat mrižu
ča je ondar tuo bila njihova obligacijun.
Kad se potezalo, i ujolo čoguoda ribe,
gospodoru je uvik pripadolo polovicu od ulovjene ribe.
Parun, svićori i šijovci imali su svaki po dvo dila od druge polovice,
a barkieri ča su iskarcovali ribu na rivu imali su po dil i po.
Drugu bi duošo dil ili dil i kvarat.

Ko je bližje oltoru tin boje čuje misu pa tako i barkieri
dok su grabili sardele iz stive broda i punili kašete.
I kad bidu vidili lignju, skušu, lokordu, ušatu
ili koju drugu boju ribu, ča se nošla meju sardelima,
barkieri bi hi zagrabili šešulon i sakrili ispod pajola
ili u sparticu, a posli odnili doma i tuo se zvo kanjuš.autor: Andro Damjanić

Ma kolikoguod se oni trudili sakrit kanjušeno
tuo ni moglo izmaknut očima družine
i družina odlučila reć gospodoru, da i kanjuš grie na dile,
ča je pravedno i pošteno, jerbo i oni i njihove fameje
volidu izist koju ribu boju od sardiel i minćunih.
Kad je gospodor Piere Plakalo ču tin,
kako bi se tuo danas reklo „prosvjed“, prid družinon je reko:
„Jie, jie, imote prov. Odsad već barkieri niećedu somi vazimot tu ribu,
nego će se i ta bojo riba razdilit na dile i vamin.“
Tako je govori gospodor prid cilon riborskon družinon,
a posli je barkierima nasomo reko:
„A tukalo mi je tako govorit prid svima,
a vami ću kako i prin gledot kroz parste,
ma somo stojte atiento i gledojte da vos družina ne vidi“.Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano


Prošti: Geomir
Fotografije: Geomir


Manje poznate riči:


plivarica = vrsta mreže za lov srdela
levut, lojda, borka = vrste ribarskih brodova
parun, svićor, šijavac, barkier = zvanja u ekipi ribara na srdele
pošta = lokacija za bacanje mreže za lov srdela
zavarć = spustit mrežu u more
pod škaf = u podpalublje
hitit i potiezat = bacit i dizat mrežu
obligacijun = dužnost
jorom = dio broda gdje je veslo oslonjeno
škandoj viežen za tikvicu = uteg konopom vezan za praznu tikvu kao sidro
kurenat = morska struja
felor = fenjer
koštodu uz rivu = pristanu uz rivu
šešulon = napravom za izbacivanje vode iz broda
ispod pajola ili u sparticu = ispod brodskog poda ili u košaru
vazimot = uzimatiKliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta


Žunta od mojie bonde.

ZOPAS


Kanjuš i kanjušori su se nahodili i u litnjen ortu,
koji se zove - zopas tramaton,
na zubace, komorče, frotre, solpe i drugu boju ribu.
Tuo je luov ribe na nočin da se bilin konopima
u koje se još upletedu trake od lišćo od aloja
zapaše veliki komp muora di se vidilo ribu
i potezonjem tih konopih se ribu izludi
i „prisili“ da duojde bližje kraju,
a onda se s mrižon zaokruži tin dil muora
i ribu koja se nojde unutra zatvori.
Ondar se unutra parvie mriže hito drugo mriža
koja tako zbije ribi komp.
autor: nepoznat

Posli tega se parvo mriža išoje
i epeta hito unutra prijašnje mriže
i sve tako dok se riba posve ne zbije uz kroj
di se ondar pokupi s mrižon, saćcima ili ostima.
Tuote bi se uvik nošo koguoda od mišćanih nebili,
ostima ili puškom pod more,
okanjuši kojuguoda inšepjonu ribu koja je izošla vonka riborskih mrižih.
I tuo se zove kanjuš kojin je bi ništo drugčiji,
jer ovuode kanjušor ni bi dil družine.


Manje poznate riči:

Žunta od mojie bonde = dodatak od moje strane
ort = umjeće, vještina
zopas tramaton = način lova ribe
zapaše veliki komp = okruži veliki prostor
išoje = diže
epeta = opet
hito = baca
inšepjonu = sluđenu

- 20:01 - Komentari (13) - Isprintaj - #