05

utorak

studeni

2019

Protiv korupcije se bori zatiranjem socijalizma bilo kojeg tipaProtiv socijalizma (i protiv budala)


Korupcija je posljedica (loše postavljenog društva), a ne uzrok (iako potpomaže potonuće društva).

U formiranju cijena, po zakonu ponude i potražnje, preniska cijena izaziva korekciju te cijene koja se odvija koruptivnim putem.

Tko i kojem segmentu određuje niske cijene koje izazivaju korupciju?
Samo država u djelatnostima kojim se još uvijek ekonomski bavi: sudstvo, zdravstvo, školstvo, znanost, kultura, sport, ...

Na primjer, mirovinski sustav u koji je obavezno uplaćivati po socijalističkim načelima (solidarna štednja) državni službenici promjenama zakona i rješenjima koruptivno raspoređuju mirovinsku novčanu masu, a nesocijalistički tip mirovinskog je životna štednja pri kojoj mirovinski osiguranik izdvaja na svoj račun s kojeg nitko ne može dobivati osim osiguranika kad ostvari uvjete za mirovinu.

U zdravstvu je socijalistički princip zajedničkog osiguravanja, pri kojem u vrlo osjetljivoj domeni (života i zdravlja) ne postoji pravedni oblik usluživanja osiguranika (što upućuje na važnost uplaćivanja u taj fond, ali ne i adekvatnog korištenja).

Sposobnost ljudi razlučiti obmane od istinskih vrijednosti obaveza je njih samih. Ako ih pri tom neko vara, vara ih jer su nedovoljno usredotočeni na vlastite životne probleme.

Korupcija će nestati ukidanjem socijalističkih principa, a potpisnici deklaracije o borbi protiv korupcije su kvazi socijalisti (nameću korupciju socijalstičkim principima, koriste korupciju za vlastitu dobit).

Dolje svi! Živio drug Ante!
Doktore na vrbe! Svima mirovina, a samo nekima dobra primanja!
Svi u Indiju (berba papra)!

Oznake: korupcija, socijalizam, niske cijene, korekcija cijena koruptivnim putem, obmane

25

subota

veljača

2017

Temeljna stranputicaPrekinite podržavati polulude idioteHrvatska je u osvit demokracije zagazila na krivi put.


Umjesto demokracije, kapitalizma nastavila je s obmanama (uvijek istih, mi ih nazivamo udbašija, orjunaši, komunjare, jugoslavenčine)(oni nas fašistima) (iako su nam korijeni seljački).
Mi smo seljaci. Oni su seljaci i prevaranti.
Nikad nisu bili jugoslaveni (plaćalo se), nikad nisu bili komunisti (plaćalo se).

Iako je novac smišljen prije 2700 godina, novac nije iskorišten (kao sredstvo s različitim funkcijama) u uspostavi društva.
U Hrvatskoj te funkcije (novca) nisu iskorištene i teško remete društvo.
Hrvatsko društvo je poremećeno u novčanom smislu (poremećena je uporaba novca).

Pravnici dominiraju političkim i državno javnim životom. Što je to Šeks pridonio demokraciji, razvoju društva ili boljitku? A vila ma ga ne možete otjerati s pozicije (sve)vlasti.
Hrvatska privatizira sve ono što ima tržišni potencijal (sumnjivim i netransparentnim, svi kažu, partijskim pretvorbama; prodaju sami sebi).

A najvećeg gubitaša (školstvo i znanost) ne žele privatizirati (i time regulatorno svesti u profitabilne okvire). Tržišno reguliranje određene djelatnosti bitno određuje sve dosadašnje vlasti.
Izvori prevelikog oporezivanja (i zlouporabe novca kao regulatora raspodjele (jedna od funkcija novca)) proističu iz netržišnih ponuda ("besplatnog") koje država održava (protivno načelima slobode tržišta).

Kad vam netko "uzme" novac (kojim bi na tržištu utjecali na procese koristeći funkcije novca)(država nametima i porezima) i besplatno nudi usluge onda vas je vratio u budućnost (koja je nastala prije izuma novca). ??
Da, prije izuma novca trampom se obavljala razmjena dobara. Vrijedio je zakon ponude i potražnje. Nakon socijalističkog izuma "besplatnih" usluga i zajedničkog vlasništva u okvirima novčane privrede teško je poremećena ta zakonitost (koja se regulira na štetu društva). Korupcija, pad društvenog dobra, negativna selekcija, nestabilnost privrede (s negativnim tendencijama), ...
Tko daje ikome za pravo sredstvima poreza potpomagati jednu društvenu skupinu (na štetu drugih skupina)?


U Hrvatskoj država osiromašenjem stanovništva održava političku diktaturu (koja nema ciljeve, upravljana je izvana, jer su vidljivi zastupnici te politike odreda ljudske nakaze koji nemaju cilja).
Običnom čovjeku je to neshvatljivo, bori se pribjegavanjem primitivizmu. (Onaj tko ne zna živjeti i privređivati u slobodnom društvu, spušta se na životinjski nivo (preživljavanja)).
(Država u kojoj se Šeks zadržava na vlasti 25 godina ne može bolje ...)(Društvo koje negira zakon ponude i potražnje nije sposobno opstati.)

Boga ti i Hrvati!


Primjena zakona ponude i potražnje u slučaju povećanja minimalca u odnosu na stvarni čime je prouzročeno preusmjeravanje poslodavaca na zapošljavanje onih koji imaju primanja veća od novog minimalca, čime se povećava broj nezaposlenih za razliku (Q1-Q2) ...

Oznake: demokracija, krivi put, obmane, seljaci, prevaranti, novac, funkcije novca, Poremećaj, pravnici, Šeks, privatizacija, školstvo i znanost, netržišna ponuda, zakon ponude i potražnje, održavanje diktature osiromašivanjem, slobodno društvo, životinjski nivo

09

ponedjeljak

siječanj

2017

Šizofrena paranoja (vlasti)Istraživanja društvenog mnijenja ukazuju na porast (zamišljene) podrške HDZ-u (u odnosu na umišljenu) i Plenkovića kao najpopularnijeg političara.


Ako je HDZ popularan, a plenković najpopularniji ja sam astronaut (na čemu se temelje popularnosti dotičnih? na rješavanju nacionalnih, državnih ili intergalaktičkih problema?). Nemojte se zavaravati ... više je onih koji su realni, a obmane im ne donose prihode.
(Započela je era nadziranja bankovnih računa čime će se novac (potreban za potrošnju i investiranje) preliti u čarape ili banke država sa sigurnom bankovnom tajnom. Blago onom tko podržava takvu vladu ...)
Najveći broj građana ima problema s ispunjavanjem novčanih obaveza prema državnim komunalnim firmama, a ne sa popularnošću umnoporemećenih i sumanutih prikaza ... zato je vlast (kvazi)stabilna.
Čitajte između redaka, manje ćete čitati (sve orjunaške vlasti su ljude navikavale čitati između redaka, zato sada nitko nije sposoban pročitati ni to između ...).

Oznake: istraživanja društvenog mnijenja, Podrška, popularnost, rješavanje problema, nacionalni, državni, intergalaktički, obmane, prihodi, šizofrenija, paranoja