21

subota

svibanj

2016

Sdp nije socijalna, već socijalistička (lopovska) partijaSdp raspušta ogranke ...

Ništa posebno. Kad se na nacionalnoj televiziji u udarnom terminu, centralnom Dnevniku, ne bi pojavio jedan od predsjednika raspuštenog ogranka i osvetnički priopćio kako sdp nije socijalna stranka ...

Strahota. Sdp nije socijalna već socijalistička stranka. Koliko moraš biti glup pa biti predsjednik odbora (?) jedne stranke, a ne znaš koji je osnovni politički program te stranke.
SDP je socijalistička partija, a socijalizam i socijalnost nisu istovjetni ili slični politički pogledi.
Socijalizam zagovara društveno vlasništvo nad svim sredstvima za proizvodnju (i producira povećanje siromaštva), socijalnost zagovara veću potporu društva siromašnim slojevima društva (kojih je u svim socijalističkim državama više).

Socijalnost (ili borba protiv siromaštva) je mjera koju su prve pokrenule Velika Britanija i USA (polovinom prošlog stoljeća).

(Floskula o socijalnosti socijalizma proističe iz predrevolucionarnog vremena, kada su komunističke partije pozivale siromašne na slom društva. Po uspostavi komunističko/socijalističkih društava borba protiv siromaštva prestala je biti tema komunističkih partija ... a uspostavljene su vojne diktature kojima je jedini cilj bio uspostaviti državno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju (nacionalizacijama, osnivanjem privrednih subjekata koji su u državnom ili društvenom vlasništvu). Sama mjera smanjenja siromaštva nije im bila cilj interesa. Propovijedali su jednakost (u siromaštvu).)

Onaj tko je vjerovao kako lopovi (sdp) mogu obnašati vlast u RH, uvjerio se kako su kao veći lopovi otišli s vlasti ...


Oznake: SDP, raspuštanje ogranaka, predsjednik ogranka, socijalistička partija, vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, borba protiv siromaštva, komunizam, vojne diktature, lopovi i vlast, veći lopovo

23

utorak

veljača

2016

Socijalizam ili socijaldemokracija (Je li sdp legitimna partija?)Riječi mogu biti istoznačne, ali su nastale iz različitih izvora ...
Raznolikost izričaja bogatstvo je koje treba njegovati (etnički jezici, narječja, fond riječi nekog jezika, ...)

U Hrvatskoj je fond riječi bitno manji od nekih svjetski poznatih jezika, ali ne i nedovoljno siromašan da bi ga svrstavali u slabije razvijene jezike. Istina, fonetsko pismo (koje smo prihvatili u nikad državno ozakonjenoj zajednici sa Srbijom), kojim smo zamijenili korijenski pravopis je (u povijesti čovječanstva) rijetko viđen čin koraka unazad ...

Koja je (i imali je) razlika između značenja riječi socijalizam i socijaldemokracija?

Socijaldemokracija se zalaže za postepene reforme (umjesto revolucije) kojima će se postići socijalističko društvo) (socijalizam; sustav društvenog vlasništva ...).
Mnogi ustavi (ustav predstavlja osnovne zakone) navode ali ne definiraju, socijalnu državu.
Po našem Ustavu (1990) "Republika Hrvatska je ... demokratska i socijalna država". (Socijalna država nije socijalistička država.)

Zašto je, unatoč demokratskom ustavu, neustavna vladavina socijaldemokratskih stranaka (partija) (u RH)?
Ustav RH, navodi u Temeljnim odredbama

Dok u Hrvatskoj postoji jedan glasač koji ne glasuje za socijaldemokraciju, socijaldemokratska vladavina (postepenog mijenjanja zakona ka stvaranju socijalističkog društva(nca) je protuustavna. Pa ni tada (u slučaju da svi glasači glasuju za socijaldemokratske stranke/partije (zbog budućih generacija) bez promjene ustava. Protuustavno je postepeno mijenjati društvo u namjeri stvoriti socijalističko.

Pluralnost (i oblika vlasništva) daje za pravo socijalistima za pravo udruživanja (u gospodarska i ostala udruženja) na socijalističkim principima, ali ne i promjene državnog zakonodavstva kojim se socijalizam nameće onima koji ne podržavaju taj sustav.
Pogotovo začuđuje promjena sustava (pad komunističko-socijalističkog bloka i socijalizma kao sustava) koji smo proživjeli/preživjeli i otklonom od socijalizma stvorili Ustav (RH) koji nigdje izrijekom ne odbacuje socijalizam revolucijom, a prihvaća socijalističke tekovine (podruštvljenje vlasništva). Protivno, provedena je nacionalizacija (podržavljenje dijela vlasništva, jer je dio pripao tadašnjim i bivšim radnicima, koji je kasnije dijelom privatiziran), pa privatizacija nacionaliziranog. Privatizacija (na koju se obrušila ogromna kritika, bespotrebno) se provodi i danas ...
Osnovna odrednica socijalizma (ovog ili onog) je društveno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, a mi smo se odredili protiv tog sustava izglasavanjem Ustava RH 1990. g.
Hrvatska se izjasnila protiv socijalizma.
Razvidno je da socijaldemokratska partija u Hrvatskoj protuustavno obnaša vlast, i participira u tijelima državne uprave.
Smrt socijaldemokraciji! (Bauk kruži Europom, bauk antikomunizma.)
(Bauk koji se suprotstavlja ukidanju privatnog vlasništva i stvaranju socijalističkog/komunističkog društva).


Oznake: riječi, značenje, izvori, bogatstvo izričaja, korijenski pravopis, fonetsko pismo, socijalizam, socijaldemokracija, prvi ustav RH, socijalna država, stvaranje socijalističkog društva(nca), vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, neostavno učešće socijaldemokrata u tijelima držav, bauk antikomunizma

03

nedjelja

siječanj

2016

Socijaldemokracija i socijalnost: (razlozi) zabune
Socijaldemokracija je oblik političke borbe za socijalizam (društvo u kojem dominira društveno vlasništvo).Zablude koje prate socijaldemokraciju u Hrvatskoj je očekivanje da takvo (socijalističko) društvo ima socijalne namjere.
Socijalizam (proveden revolucijom; pokoljem i progonom) već je jednom bio nastanjen u Hrvatskoj (SR Hrvatska u SFRJugoslaviji nastala na "antifašizmu").
Sve dosege društvenog vlasništva smo okusili na vlastitoj koži.
Pokoljem i progonom (revolucijom), partija je stvorila potrebnu kritičnu masu stanovništva, nedovoljnu za provedbu antirevolucije, dostatnu za proglašavanje društva socijalističkim. Zaista, kako je bilo moguće provesti ideju društvenog vlasništva nad stoljećima poznatim vlasništvom sredstava za proizvodnju? Kolaboracijom (surađivanjem) nevlasnika i progonom (likvidacijima i iseljavanjem) stvarnih vlasnika.

Urušavanje društva podjelom plijena nije stvorio socijalizam, već uništio društvo i vratio ga na razvojnoj liniji (unazadio).

Oslanjanje partija (socijaldemokratskog predznaka), nakon zločina koje su priredili hrvatskom društvu, na socijalnost (na koju nikad nisu polagali pozornost do na sredstvo provedbe vlastitih zločinačkih nakana) je u Hrvatskoj poprimilo opasan oblik (izazivanja građanskog rata).
USA i GB su prve provele politiku borbe protiv siromaštva, socijalističke zemlje nikad nisu pokretale politiku borbe protiv siromaštva već su ustrajavale na proletarizirati (osiromašenju). U razvijenim državama, socijalna pomoć (namijenjena bolesnim i starim, radno nesposobnim bez ušteđevine) je veća od primanja radnika u socijalističkim (ili socijaldemokratskim) državama.

Socijalizam (revolucionarni; danas socijaldemokracija) je nakaradni sustav koji je služio u urušavanju (slabljenju moći) hrvatskog društva (otvaranja prostora srpskoj-opančarskoj ekspanziji). To im je bila/je jedina zadaća.

Poistovjetiti socijaldemokraciju sa socijalnom državom je zabuna (na kojoj socijaldemokratski promotori rado ustrajavaju).
Socijalistička država/ili vlast ne rješava siromaštvo već ideološki ustrajava na društvenom vlasništvu (koje uvijek stvara više sirotinje).
Ali, Hrvati su svoju katoličku narav već jednom iskazali u progonu i prokazivanju vlastite braće (koji su imali više nego je zločinačka partija željela).

Vjerovati takvima (na demokratskim izborima) je igra sa opstankom (hrvatskog društva). (U ime države treba takve progoniti. Shvatit će oni to, oni državu koja proganja odavno podržavaju ...) Očigledno je kako je vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju u državnim rukama (jer je država gospodarski zamrla dolaskom milanovićeve pljačkaške bande na vlast ... bez ikakvog otpora).
Socijaldemokracija je mrtva, ali nisu zlotvori (kojima služi za rušenje društva i progon nositelja zdravog, nacionalnog, uspješnog, katoličkoga hrvatskog društva).

Strepite! (Osveta je moja ...)
Osveta je moja - veli Gospodin - ja ću je vratiti.” (12:19)
Oznake: socijaldemokracija, socijalizam, društveno vlasništvo, revolucija, parlamentarna borba, socijalne namjere, zablude, pokolj i progon, antirevolucija, vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, urušavanje društva