23

ponedjeljak

svibanj

2016

Antikorupcijski ured (i socijalističko društvo)Društveni mulj


Hrvatska (iako trajno oslabljena smaknućem Zrinski-Frankopana) pokoljem na Bleiburgu i Križnom putu oslabljena do sociološke neprepoznatljivosti, iako (kasnije) poveljom UN-a zabranjeno, dovedena do nefunkcionalnosti ...
Hrvatska je pokoljem i kasnijim preodgojem (preživjelih i kasnijih generacija) stvorena kao društvo negativne selekcije (u kojem vrh društva i društvenih pojava zauzimaju i vode najgori među nama).

Socijalističko-komunistička orjunaško-pročetnička svojta je podržavana od službi (koje su nadgledale pacifikaciju i rastakanje Hrvatske) u stvaranju modela naplaćivanja od zajedničkih (naših) dobara (u svom razornom hodu na hrvatske vrijednosti (naciju, državu i sve ono što pripada tim tvorbama).

Jedan od modela (naplate nezaslužnih) je provizija (najviše je socijalizam pridonio raširenju takvog ponašanja svojom kontrolom svih dobara i preuzimanjem uloge u odlučivanju pri investicijskim poduhvatima), koja je prouzročila promjenu u državnoj upravi. U ime provizije poduzimaju se (nepotrebne) investicije državnim novcima. Dvojaka (ili višestruka) šteta. Uz korupciju, bespotrebno ulaganje (u startu u promašene projekte). Sveta greška socijal-utopista.
Hrvatska je preplavljena kadrovima (i opisanim ponašanjem,). Zajedničko se privatizira (provizijama).
Cijene investicija vrtoglavo rastu (jer je provizija od povećanih cijena veća).
Osnivanje antikorupcijskog ureda bi znatno smanjilo državne rashode (i bitno pridonijelo percepciji hrvatske države kao pravne, sređene i povoljne za investiranje).

Zdravstvo (kao poseban oblik državnog raspolaganja dobrima) zaslužuje poseban osvrt (zbog složenijeg odnosa, ali bitno zbog ukupnosti sredstava kojim resorno ministarstvo raspolaže). Državnim proračunom Ministarstvu zdravstva (zdravlja, po komunističkoj jezičnoj praksi) pripada preko 24 milijarde kuna (od stotinjak milijardi ukupnog državnog proračuna).
Monopolni status (obaveznog zdravstvenog osiguranja), centralizacija sredstava, svakodnevni gubici poslovanja intrigiraju (pravno, državotvorno, sociološki).
Državni monopol u području zdravstva, bez uobičajenog tržišnog instrumenta (proisteklog iz ponude i potražnje) stvorio je posebnu kastu (zdravstveni, državni, društveni mulj). Osobe koje se kriminalnim radnjama pozicioniraju na vrhu upravljačke piramide (s namjerom otuđiti i krivo upravljati zajedničkim dobrima).
Današnje zdravstvo je opterećeno upravljačkim greškama (mada je sam sustav državnog monopola u tako važnoj grani ljudskog djelovanja izrazito modelski krivi pristup ...), proisteklih iz poticanja najgorih na zauzimanje važnih pozicija s kojih mogu zadovoljavati vlastite interese (zajedničkim, namjenskim sredstvima).
Ujedno, to ukazuje i na nesposobnost društva održavati pravni sustav i zaštitu od nezakonitih radnji ...

Manjina (bezobzirna i bezobrazna), glasna i uporna juriša na sve oblike sticanja upravljačkih prava (jer ne postoje pravni temelji (antikorupcijski ured) i društvena svijest o nužnosti kažnjavanja takvog ponašanja.
Sama uža društvena zajednica (kod liječnika ne postoji stručna solidarnost i otklanjanje onih koji (nestručno) koriste sredstva u vlastitom interesu) nema snage zaustaviti porast korupcije i kriminala (što redovito vodi društvenom slomu). Svojedobno je javnost (tumačenjima admirala Davora Domazet-Loše) upozoravana kako je riječ o specijalnom ratu (sustavne produkcije kriza i upravljanja društvom na taj način).

Uspostava antikorupcijskog ureda, s ovlastima iznad politički kontroliranog pravosuđa, mjera je ozdravljenja i riješavanja društvenog taloga (koji se iskristalizirao na upravljačkim funkcijama). Zdravstvo (kao bitan dio društva) mora se riješiti mulja (u vlastitim redovima), koji ih trajno obilježava kao nesposobne i korumpirane. Društvo u cjelini mora krenuti ka većoj odgovornosti (koja se ne stvara odabirom kadrova, već stalnom kontrolom djelovanja tih kadrova). U zdravstvu (koje je socijalistički koncipirano kao mehanizam uspostave totalitarnog sustava) se to može ostvariti samo približavanjem tržišnom modelu (u kojem korisnik usluge ima veća prava, koja proističu iz zakona ponude i potražnje ...).
One liječnike koje neće prijaviti njihovi upravitelji i kolege, prijaviti će pacijenti ...

(Država je prepuna neodgovornih, rastrošnih kadrova koje nitko ne zaustavlja (jer su jednako potkupljivi i neodgovorno nastrojeni).)

Socijalisti, jugoslaveni su stvorili korupciju ... socijaldemokracija (socijalizam parlamentarnim putem) je povećala korupciju. Trajno im treba zabraniti pristupe upravljačkim funkcijama državnih institucija.
Na Hrvatima je da pobijedi neman (neodgovornosti) oslobođenu podrivačkim djelovanjem orjunaške bande (kojoj je Hrvatska smetnja).


Oznake: društveni mulj, sociološka pretvorba, negativna selekcija, socijal utopija, rastakanje Hrvatske, modeli rastakanja, model provizije, sveta greška, prplavljenost kadrovima, antikorupcijski ured, zdravstvo - složeniji odnos, monopolni staus, nepostojanje tržišnih osnova, centralizirana sredstva, zauzimanje upravljačkih funkcija, krivi model zdravstvenog sustava, razračunavanje s korupcijom, specijalni rat produkcijom kriza, totalitarni sustav, rastrošni kadrovi

13

srijeda

travanj

2016

Jasenovac (remont)Totalitarni sustavi stvaraju iskrivljene priče. Stvaraju mitove.
Oznake: Jasenovac, totalitarni sustav, Mitovi

11

ponedjeljak

travanj

2016

Nije me briga što vas nije briga za ustaše ...Sve ono što spočitavate ustaškoj vladavini (kolaboraciju s totalitarnim sustavom, selektivne zakone, logore, teritorijalne nagodbe, etnička čišćenja, ...) ustrajnije je provodila komunistička partija (kolaboracija s totalitarnim sustavom, selektivni zakoni, logori, teritorijalne nagodbe, etnička čišćenja, ...).
Vi ne osuđujete, vi se ulizujete ...

Zbog (vašeg) emotivnog stava nije moguće, niti ima potrebe raspravljati. Vi bi bili ustaše (da su ustaše pobijedile). Vi ste toliko emotivno vezani za pobjednike pa morate podilaziti njihovim stajalištima ...

Selektivnost u osudi ukazuje da ne znate što i zbog čega osuđujete ... Zbog tog me (nije) briga ...
Zabrinjava ustrajnost visoko rangiranih državnih dužnosnika na selektivnoj osudi proteklih vremena.

(Nije Hrvatska osuđena na veličanje srpstva, staljinizma i komunističkog totalitarizma kako bi gubitkom državnog prava, teritorija i stanovništva izišla iz Austro-Ugarske monarhije. Ako niste sposobni politički voditi narod bez takvih zabluda, već se zbog BiH ponašate kao da su Hrvati krivci, objasnite tko vas na izborima bira ...!?)

Cain murders Abel, Pietro Novelli


Oznake: ustaška vladavina, totalitarni sustav, selektivni zakoni, logori, teritorijalne nagodbe, etnička čišćenja, osuđivanje, ulizivanje, emotivni stav, bespotrebnost rasprave, neznanje, selektivno osuđivanje, veličanje srpstva, veličanje staljinizma, veličanje tottalitarizma, gubitak državnog prava, gubitak teritorija, gubitak stanovništva, politička nesposobnost

10

četvrtak

ožujak

2016

Reforma socijalne državeHrvatska pluta na dnu ...
Iluzija.
Iluziju podržavaju oni koji su nas prikovali za dno (ljudske bijede).

Politička kampanja materijalnog obespravljivanja državnih i političkih dužnosnika (smanjivanja političke države), protivna je dobroj nakani transparentnog i učinkovitog upravljanja (zajedničkim) dobrima.
Država i njena funkcija (javnog servisa) zajednički je interes i morali bi se (protivno orjunaško-boljševičkim propagandnim nakanama) istinski brinuti (financirati) "dobru" državnu upravu (pojmove vlast i upravu mijenjam s namjerom osporiti bilo kome (do narodu) vladati ...) naše zajedničke interese.
Dobra uprava ("vlast") (po zakonu ponude i potražnje) znači i dobra primanja državnih službenika ...

Država koja planira državni proračun s deficitom (daljnje zaduženje) nije sposobna biti socijalna.
Umjesto traženja ušteda na političkoj državi (reforme državne uprave), neophodno je reformirati socijalni sustav (ukinuti i reducirati socijalnu državu).
Besplatno školovanje, besplatno zdravstvo, subvencioniranje mirovinskog sustava iz sredstava državnog proračuna (okvirno, oko polovice državnog proračuna se troši na dopune mirovina i zdravstveni sustav ...) su socijalni izdaci (koje država ne može osigurati bez zaduživanja). Država ne može biti socijalna zaduživanjem ili daljnjim povećanjem (ionako prevelikih) poreza. Ispraznost te politike se najbolje uočava na predloženom porezu na nekretnine. Porezom na nekretnine bi se kroz određeni broj godina izvlastilo vlasnika nekretnine, u ime nečijeg besplatnog školovanja,liječenja ili nečije mirovine. (Oprostite, to nije "besplatno" školovanje, liječenje. To je školovanje/liječenje na tuđi račun. To nije mirovina.)

HDZ (leglo kukavičijih jaja, na kojem sjedi brojno (domoljubno) članstvo) iznova (b*dalašem) Šukerom prosipa svoju energiju na ostvarenje ciljeva partije (kojoj je Šuker pripadao stražnjicom). Pojava (imenovanog) Šukera u TV emisiji Otvoreno (HRT1, 9. ožujka 2016.g.) u raspravama o mirovinskom sustavu (utopljen u partijske sudruge (orjunaše, boljševike, id*ote raznih boja)) u kojima se pojavila (socijal-nacionalistička) teza o potrebi usaglašavanja mirovina s primanjima zaposlenim (priča o mirovini koja iznosi 70 ili 80% od redovne plaće) ostavlja lošu (promidžbeno planiranu) sliku o HDZ-u.
Mirovine (onih koji su izdvajali u mirovinski sustav solidarne štednje) ne mogu biti vezane za plaće zaposlenih jer ...
Jer su izdvajali godinama u mirovinski fond u kojem nema sredstava za mirovine, pa država iz državnog proračuna sufinancira isplate mirovina kakve poznajemo danas. Prizivanje na zakon po kojem bi te mirovine bile vezane nekim postotkom za primanja zaposlenih je prizivanje socijalističkih zakona (po kojem su, krivo, pristali na solidarnu umjesto životne štednje).
Većina mirovina u RH su socijalna pomoć, a ne mirovine.

Država mora djelovati na izgradnji pravične države (racionalizaciji socijalne države, a istovremeno (zbog krize) na povećanim davanjima za državne dužnosnike privući u državnu upravu (ono što većina naziva "vlast") što sposobnije kadrove (koje smanjivanjem izdataka za njihova primanja neće postići)).

Onog trenutka kada prihvatimo (ekonomske) zakonitosti promjeniti ćemo vlastito ponašanje, a nužno i ustroj državne uprave ("vlasti"), jer jedino u sređenoj državi možemo funkcionirati. Ovako smo prepušteni totalitarističkoj vladavini (a ne upravi) koja "dijeli" sredstva, ali nikad svima i nikad potrebnim.
Živimo u totalitarističkom sustavu (kontrole svih sredstava) jer ništa (dobrog) ne radimo. Zbog tog smo na dnu (uvjereni kako nikom nije bolje od nas, kako nema bolje vlasti od ove ...).


Oznake: plutanje, iluzija, materijalno obespravljenje, politička država, socijalna država, uprava - vlast, zajedničko dobro, državni proračun, deficit proračuna, nepravična država, nepravični porezi, HDZ, mirovinska reforma, solidarna štednja, životna štednja, zakon ponude i potražnje, povećavanje primanja, totalitarni sustav

03

četvrtak

ožujak

2016

L-ustracija (odmah)!Hrvatska je sustavno zapuštena.
Politički (i institucionalno) vođena ka nefunkcionalnoj, neprirodnoj tvorevini.
Moderni Ustav i moderna država ne mogu djelovati u takvom okružju.

Nemogućnost uspostave pravne države, polovičnost svih pokušaja, stalna kriza, ...
Potrebno je raščlaniti sustav (sustav je objekt naučnog razmatranja) i otkloniti stalni izvor (problema).

Znakovito je kako državu vode politički aktivisti, i unatoč problemima ustrajavaju na svom (izbornom, * njih i njihov izborni legitimitet) legitimitetu.
Parlament je apsolu(kul)ti(toi)stički (bez političke borbe ili bilo kakvog oblika otpora), s otvorenim putem ka uspostavi totalitarnog sustava. SDP prednjači (hdz se skriva iza sdpovih vladavina ...).

Referendum o LUSTRACIJI, ograničavanju prava Sabora i zastupnika, o učinkovitoj kontroli svih oblika vlasti, ...
Ne može RH biti socijalna država zaduživanjem ili izglasavanjem poreza na nekretnine (oduzimajući imovinu jednima kako bi poklanjali drugima ...).

Od Tuđmanove smrti kriteriji (provođeni od tajnovitih službi koje kontroliraju izbore) državnih dužnosnika iz mandata u mandat se smanjuje.
Pustiti nekoga bez provjere upravljati brodom (učiniti ga pomorskim kapetanom) ili avionom (učiniti ga kapetanom aviona) je nezamislivo (zbog tragičnih posljedica).
Instalirati nekoga na državne dužnosti, nesposobnog i zlobnog, je specijalni rat.
LUSTRACIJA je proces razdruživanja nakon tranzicije, pomirbe, rata i specijalnog rata (koji u kontinuitetu, ali različitim oblicima traje stoljeće).
Hrvatska mora pobijediti (svoje domaće krvoloke).

Totalitarni sustavi su počinili zločine (pojedinačne, i protiv čovječnosti). Zbog zločinačke naravi su nezakoniti. Lustracija se može provesti i kaznenim postupcima (protiv svih koji su planirali, provodili ili pomagali u počinjenju tih zločina). Iako bi i bez lustracije i kaznenih progona, samo na temelju današnjeg ponašanja iste osobe podlijegale kaznenom zakonu (opstrukcije demokracije).
LUSTRACIJA je civilizirani čin demokratizacije društva. Svi koji navode protek roka za lustraciju zaboravljaju kako kazneni progon počinitelja zločina protiv čovječnosti ne zastarijevaju, lustracija takvih osoba i skupina ne može zastarjeti. Ograničena lustracija (na počinitelje zločina koji ne zastarijevaju) državu bi oslobodila polu glupih, polu ludih (ovisno koja ih polovica instruira iz sjene) Milanovića, Josipovića i sličnih (Ostojića). Ruskih agenata koji slobodno (s pozicija vlasti) djeluju protiv države, Ustava i zakona. Protiv Hrvatske i Hrvata/ica.
LUSTRACIJA je neophodna, demokracija naš odabir.
Referendum o lustraciji je najbrži put ka demokratizaciji Hrvatske.

Lustracija je čin suočavanja s vlastitom prošlošću (u kojoj su jedni bili progonitelji, a drugi progonjeni). Relativizirati žrtve ne čini društvo pravednim, a ustavna odredba društva kao pravičnog je obaveza. L-ustracija (odmah)!


Oznake: Hrvatska, nefunkcionalna, pravna država, rasčlamba sustava, takozvani izborni legitimitet, lustracija, Referendum, smanjivanje kriterija za obnašanje državne funkcij, specijalni rat, totalitarni sustav, zločin protiv čovječnosti, ruski agenti, demokracija, suočavanje s prošlošću, progonitelji, progonjeni, pravičnost, L-ustracija

13

subota

veljača

2016

Hrvatskoj je potrebna druga lustracija


Blog o pomirbi


Politika pomirbe, zasnovana na dubokom promišljanju pojma totalitarizma i posljedicama takvog sustava na sveukupnost društva, u katoličkom i humanističkom duhu je pružila ruku svima kojima je totalitarni sustav uništio živote ...
Jednima je nanio patnju, druge je učinio suučesnicima u zločinima. Društveno ozdravljenje je politikom pomirbe trebalo ponuditi svim koji su u okružju društvenog ludila počinili nepravdu put ka iskupljenju i suživotu. (Iako je postojao i put ubrzanih društvenih promjena ...)

Bitna osobina totalitarizma organiziranje društva u podređenoj formi participacije na kapilarnom nivou (stalnog pritiska i kontrole ponašanja pojedinaca u sklopu sustava) odredila je hrvatski put (politike pomirbe, bez lustracije) iz totalitarizma (jugoslavensko-socijalističke ideje).

Nakon 25 godina politike pomirbe/ne lustriranja (svaka politika ima vijek trajanja) besmisleno je podržavati i produžavati vrijeme pokajanja i shvaćanja.

MOST je u postizbornim pregovorima zagovarao ravnopravnost mirene i pomirbene Hrvatske (kao da je MOST pokrenuo tu politiku), Nakon neuspjeha (javno predočenoga, mada samo pregovarači znaju što i kako su se nagodili) u kvoti ministarskih mjesta prepustili su sva raspoloživa mjesta zamjenika i pomoćnika sdpovskoj (nelustriranoj, nepomirenoj) opciji. Zašto su uopće izlazili na izbore (kad nemaju kadrove) ...? Prvotno su otezali postizborno koaliranje svojim proučavanjem koalicijskih programa (jer oni nisu imali nikakve programe do diletantske predodžbe o reformama koji će ih učiniti spasiteljima Hrvatske ... onaj tko je takvima dao svoj birački glas je neprijatelj Hrvatske). (Uloga MOST-a u politici koju ne razumiju.)

Da, u Hrvatskoj je potreban lustracija (ali ne na osnovama suradnje sa službama u prošloj Jugoslaviji, to bi bila prva lustracija). Hrvatskoj je potrebna druga lustracija. Treba imenovati sve koji su radili protiv Republike Hrvatske (na bilo kojoj osnovi) i zabraniti im rad u državnim službama, politici ...
Miješanje državnih neprijatelja s osobama koje su bilo kako prisilno kolaborirale s prošlim (totalitarnim) sustavom je njihova specijalnost. Onako kako su silili ljude na totalitarnost, podjedanko koriste sva sredstva da bi se zadržali i kameleonski prijetvorno prilagodili čekajući svoju prigodu za izdaju...
Hrvatskoj je potrebna druga lustracija.

General Glasnović u Markovom trgu ...


Oznake: politika pomirbe, totalitarni sustav, kapilarnost totalitarizma, vrijeme trajanja politike pomirbe, mirena i pomirbena Hrvatska, uloga MOSTA (u politici koju ne razumiju), prva lustracija (koja nije provedena), druga lustracija