23

ponedjeljak

svibanj

2016

Antikorupcijski ured (i socijalističko društvo)Društveni mulj


Hrvatska (iako trajno oslabljena smaknućem Zrinski-Frankopana) pokoljem na Bleiburgu i Križnom putu oslabljena do sociološke neprepoznatljivosti, iako (kasnije) poveljom UN-a zabranjeno, dovedena do nefunkcionalnosti ...
Hrvatska je pokoljem i kasnijim preodgojem (preživjelih i kasnijih generacija) stvorena kao društvo negativne selekcije (u kojem vrh društva i društvenih pojava zauzimaju i vode najgori među nama).

Socijalističko-komunistička orjunaško-pročetnička svojta je podržavana od službi (koje su nadgledale pacifikaciju i rastakanje Hrvatske) u stvaranju modela naplaćivanja od zajedničkih (naših) dobara (u svom razornom hodu na hrvatske vrijednosti (naciju, državu i sve ono što pripada tim tvorbama).

Jedan od modela (naplate nezaslužnih) je provizija (najviše je socijalizam pridonio raširenju takvog ponašanja svojom kontrolom svih dobara i preuzimanjem uloge u odlučivanju pri investicijskim poduhvatima), koja je prouzročila promjenu u državnoj upravi. U ime provizije poduzimaju se (nepotrebne) investicije državnim novcima. Dvojaka (ili višestruka) šteta. Uz korupciju, bespotrebno ulaganje (u startu u promašene projekte). Sveta greška socijal-utopista.
Hrvatska je preplavljena kadrovima (i opisanim ponašanjem,). Zajedničko se privatizira (provizijama).
Cijene investicija vrtoglavo rastu (jer je provizija od povećanih cijena veća).
Osnivanje antikorupcijskog ureda bi znatno smanjilo državne rashode (i bitno pridonijelo percepciji hrvatske države kao pravne, sređene i povoljne za investiranje).

Zdravstvo (kao poseban oblik državnog raspolaganja dobrima) zaslužuje poseban osvrt (zbog složenijeg odnosa, ali bitno zbog ukupnosti sredstava kojim resorno ministarstvo raspolaže). Državnim proračunom Ministarstvu zdravstva (zdravlja, po komunističkoj jezičnoj praksi) pripada preko 24 milijarde kuna (od stotinjak milijardi ukupnog državnog proračuna).
Monopolni status (obaveznog zdravstvenog osiguranja), centralizacija sredstava, svakodnevni gubici poslovanja intrigiraju (pravno, državotvorno, sociološki).
Državni monopol u području zdravstva, bez uobičajenog tržišnog instrumenta (proisteklog iz ponude i potražnje) stvorio je posebnu kastu (zdravstveni, državni, društveni mulj). Osobe koje se kriminalnim radnjama pozicioniraju na vrhu upravljačke piramide (s namjerom otuđiti i krivo upravljati zajedničkim dobrima).
Današnje zdravstvo je opterećeno upravljačkim greškama (mada je sam sustav državnog monopola u tako važnoj grani ljudskog djelovanja izrazito modelski krivi pristup ...), proisteklih iz poticanja najgorih na zauzimanje važnih pozicija s kojih mogu zadovoljavati vlastite interese (zajedničkim, namjenskim sredstvima).
Ujedno, to ukazuje i na nesposobnost društva održavati pravni sustav i zaštitu od nezakonitih radnji ...

Manjina (bezobzirna i bezobrazna), glasna i uporna juriša na sve oblike sticanja upravljačkih prava (jer ne postoje pravni temelji (antikorupcijski ured) i društvena svijest o nužnosti kažnjavanja takvog ponašanja.
Sama uža društvena zajednica (kod liječnika ne postoji stručna solidarnost i otklanjanje onih koji (nestručno) koriste sredstva u vlastitom interesu) nema snage zaustaviti porast korupcije i kriminala (što redovito vodi društvenom slomu). Svojedobno je javnost (tumačenjima admirala Davora Domazet-Loše) upozoravana kako je riječ o specijalnom ratu (sustavne produkcije kriza i upravljanja društvom na taj način).

Uspostava antikorupcijskog ureda, s ovlastima iznad politički kontroliranog pravosuđa, mjera je ozdravljenja i riješavanja društvenog taloga (koji se iskristalizirao na upravljačkim funkcijama). Zdravstvo (kao bitan dio društva) mora se riješiti mulja (u vlastitim redovima), koji ih trajno obilježava kao nesposobne i korumpirane. Društvo u cjelini mora krenuti ka većoj odgovornosti (koja se ne stvara odabirom kadrova, već stalnom kontrolom djelovanja tih kadrova). U zdravstvu (koje je socijalistički koncipirano kao mehanizam uspostave totalitarnog sustava) se to može ostvariti samo približavanjem tržišnom modelu (u kojem korisnik usluge ima veća prava, koja proističu iz zakona ponude i potražnje ...).
One liječnike koje neće prijaviti njihovi upravitelji i kolege, prijaviti će pacijenti ...

(Država je prepuna neodgovornih, rastrošnih kadrova koje nitko ne zaustavlja (jer su jednako potkupljivi i neodgovorno nastrojeni).)

Socijalisti, jugoslaveni su stvorili korupciju ... socijaldemokracija (socijalizam parlamentarnim putem) je povećala korupciju. Trajno im treba zabraniti pristupe upravljačkim funkcijama državnih institucija.
Na Hrvatima je da pobijedi neman (neodgovornosti) oslobođenu podrivačkim djelovanjem orjunaške bande (kojoj je Hrvatska smetnja).


Oznake: društveni mulj, sociološka pretvorba, negativna selekcija, socijal utopija, rastakanje Hrvatske, modeli rastakanja, model provizije, sveta greška, prplavljenost kadrovima, antikorupcijski ured, zdravstvo - složeniji odnos, monopolni staus, nepostojanje tržišnih osnova, centralizirana sredstva, zauzimanje upravljačkih funkcija, krivi model zdravstvenog sustava, razračunavanje s korupcijom, specijalni rat produkcijom kriza, totalitarni sustav, rastrošni kadrovi