23

ponedjeljak

svibanj

2016

Antikorupcijski ured (i socijalističko društvo)Društveni mulj


Hrvatska (iako trajno oslabljena smaknućem Zrinski-Frankopana) pokoljem na Bleiburgu i Križnom putu oslabljena do sociološke neprepoznatljivosti, iako (kasnije) poveljom UN-a zabranjeno, dovedena do nefunkcionalnosti ...
Hrvatska je pokoljem i kasnijim preodgojem (preživjelih i kasnijih generacija) stvorena kao društvo negativne selekcije (u kojem vrh društva i društvenih pojava zauzimaju i vode najgori među nama).

Socijalističko-komunistička orjunaško-pročetnička svojta je podržavana od službi (koje su nadgledale pacifikaciju i rastakanje Hrvatske) u stvaranju modela naplaćivanja od zajedničkih (naših) dobara (u svom razornom hodu na hrvatske vrijednosti (naciju, državu i sve ono što pripada tim tvorbama).

Jedan od modela (naplate nezaslužnih) je provizija (najviše je socijalizam pridonio raširenju takvog ponašanja svojom kontrolom svih dobara i preuzimanjem uloge u odlučivanju pri investicijskim poduhvatima), koja je prouzročila promjenu u državnoj upravi. U ime provizije poduzimaju se (nepotrebne) investicije državnim novcima. Dvojaka (ili višestruka) šteta. Uz korupciju, bespotrebno ulaganje (u startu u promašene projekte). Sveta greška socijal-utopista.
Hrvatska je preplavljena kadrovima (i opisanim ponašanjem,). Zajedničko se privatizira (provizijama).
Cijene investicija vrtoglavo rastu (jer je provizija od povećanih cijena veća).
Osnivanje antikorupcijskog ureda bi znatno smanjilo državne rashode (i bitno pridonijelo percepciji hrvatske države kao pravne, sređene i povoljne za investiranje).

Zdravstvo (kao poseban oblik državnog raspolaganja dobrima) zaslužuje poseban osvrt (zbog složenijeg odnosa, ali bitno zbog ukupnosti sredstava kojim resorno ministarstvo raspolaže). Državnim proračunom Ministarstvu zdravstva (zdravlja, po komunističkoj jezičnoj praksi) pripada preko 24 milijarde kuna (od stotinjak milijardi ukupnog državnog proračuna).
Monopolni status (obaveznog zdravstvenog osiguranja), centralizacija sredstava, svakodnevni gubici poslovanja intrigiraju (pravno, državotvorno, sociološki).
Državni monopol u području zdravstva, bez uobičajenog tržišnog instrumenta (proisteklog iz ponude i potražnje) stvorio je posebnu kastu (zdravstveni, državni, društveni mulj). Osobe koje se kriminalnim radnjama pozicioniraju na vrhu upravljačke piramide (s namjerom otuđiti i krivo upravljati zajedničkim dobrima).
Današnje zdravstvo je opterećeno upravljačkim greškama (mada je sam sustav državnog monopola u tako važnoj grani ljudskog djelovanja izrazito modelski krivi pristup ...), proisteklih iz poticanja najgorih na zauzimanje važnih pozicija s kojih mogu zadovoljavati vlastite interese (zajedničkim, namjenskim sredstvima).
Ujedno, to ukazuje i na nesposobnost društva održavati pravni sustav i zaštitu od nezakonitih radnji ...

Manjina (bezobzirna i bezobrazna), glasna i uporna juriša na sve oblike sticanja upravljačkih prava (jer ne postoje pravni temelji (antikorupcijski ured) i društvena svijest o nužnosti kažnjavanja takvog ponašanja.
Sama uža društvena zajednica (kod liječnika ne postoji stručna solidarnost i otklanjanje onih koji (nestručno) koriste sredstva u vlastitom interesu) nema snage zaustaviti porast korupcije i kriminala (što redovito vodi društvenom slomu). Svojedobno je javnost (tumačenjima admirala Davora Domazet-Loše) upozoravana kako je riječ o specijalnom ratu (sustavne produkcije kriza i upravljanja društvom na taj način).

Uspostava antikorupcijskog ureda, s ovlastima iznad politički kontroliranog pravosuđa, mjera je ozdravljenja i riješavanja društvenog taloga (koji se iskristalizirao na upravljačkim funkcijama). Zdravstvo (kao bitan dio društva) mora se riješiti mulja (u vlastitim redovima), koji ih trajno obilježava kao nesposobne i korumpirane. Društvo u cjelini mora krenuti ka većoj odgovornosti (koja se ne stvara odabirom kadrova, već stalnom kontrolom djelovanja tih kadrova). U zdravstvu (koje je socijalistički koncipirano kao mehanizam uspostave totalitarnog sustava) se to može ostvariti samo približavanjem tržišnom modelu (u kojem korisnik usluge ima veća prava, koja proističu iz zakona ponude i potražnje ...).
One liječnike koje neće prijaviti njihovi upravitelji i kolege, prijaviti će pacijenti ...

(Država je prepuna neodgovornih, rastrošnih kadrova koje nitko ne zaustavlja (jer su jednako potkupljivi i neodgovorno nastrojeni).)

Socijalisti, jugoslaveni su stvorili korupciju ... socijaldemokracija (socijalizam parlamentarnim putem) je povećala korupciju. Trajno im treba zabraniti pristupe upravljačkim funkcijama državnih institucija.
Na Hrvatima je da pobijedi neman (neodgovornosti) oslobođenu podrivačkim djelovanjem orjunaške bande (kojoj je Hrvatska smetnja).


Oznake: društveni mulj, sociološka pretvorba, negativna selekcija, socijal utopija, rastakanje Hrvatske, modeli rastakanja, model provizije, sveta greška, prplavljenost kadrovima, antikorupcijski ured, zdravstvo - složeniji odnos, monopolni staus, nepostojanje tržišnih osnova, centralizirana sredstva, zauzimanje upravljačkih funkcija, krivi model zdravstvenog sustava, razračunavanje s korupcijom, specijalni rat produkcijom kriza, totalitarni sustav, rastrošni kadrovi

27

srijeda

travanj

2016

Reforma zdravstva (je početak demokratizacije društva)Ili o političkom ropstvu


Otpor koji se uspostavlja predloženim reformama zdravstva ima svoju dublju (i skriveniju) pozadinu ... Potječe (iz) i organiziran je u tajnim centrima moći.
Hrvatsko zdravstvo je premreženo liječničkim kadrovima kojima nije mjesto u ustanovama koje u ime HZZO-a pružaju medicinske usluge.
Centralizirana sredstva (prošlogodišnji proračun je planirao 24,5 milijardi kuna za ministarstvo zdravstva(zdravlja)).
Teorija poreznih sustava ukazuje na povećanu stopu korupcije i kriminala pri takvim sustavima (to je u Hrvatskoj postiglo dramatične razmjere). Po medicinskim ustanovama prakticiraju kriminalne skupine (liječnika i pomoćnog osoblja) koje u potpunosti zakriljuju predani rad onih liječnika i osoblja koji su posvetili život plemenitoj svrhi (brizi o zdravljo osiguranika).

Izgradnja sustava u kojem pojedinac (pacijent) sudjeluje s više sredstava pri samom liječenju nužan je korak ka ozdravljenju zdravstva (pročišćavanju od kadrova(korova) koji su ogrezli u kriminalu).

Model osiguranja od dodatnih troškova pri liječenju uvođenjem dopunskog zdravstvenog osiguranja je korak od reforme koja pospješuje demokratizaciju društva. (Iskorak je u susret socijalističkim dušama, koje su navikle na "besplatno" liječenje ... centralizacijom sredstava i povećanjem korupcije, kriminala u tom sustavu.
Financijski je dodatna mjera smanjenja rizika povećanja troškova koji mogu nastati pri liječenju. Povećanje iznosa mjesečne rate dopunskog osiguranja (u rasponu od 50 do 150 kn koja se prakticirala u proteklim razdobljima) pokušaj je optimizacije financijskog poslovanja u tim okvirima (zdravstvenog osiguravanja).

Onaj tko to ne shvaća, a komentira povećanje iznosa rate dopunskog osiguranja, zloban je.

Tvrdnja o zlobnosti kritike mjera novog ministra zdravstva (gosp. Nakića) koji je mjere predložio nakon poraznih izvješća o negativnim poslovnim rezultatima zdravstvenih ustanova u protekloj godini (iz kojih je razvidno o neodrživosti modela potplaćivanja zdravstvenog osiguranja (koji uplaćuju osiguranici kojima bi sustav trebao služiti) dobiva svoju potkrepu.
O nedemokratičnosti protekle prakse (stvaranja dugova u zdravstvu) kazuje ustrajavanje na izbjegavanju povećanja iznosa dopunskog osiguranja i osporavanja korisnicima tog osiguranja preuzeti odgovornost za dio društvene organizacije koja služi njima.
Zdravstveni sustav je (za sada) obavezna mjera preuzimanja brige za vlastito zdravlje (ustavnim odredbama o socijalnosti države i pravu pojedinca na medicinsku skrb) svedena na centralizirani sustav (prikupljanja i raspodjele novca) isprepleten korupcijom i kriminalom.
Jedini ispravni put je pojačano učešće osiguranika u financijskom dijelu sustava (čime bi se svijest o "besplatnom" liječenju trajno iskorijenila, a kontrola raspoređivanja sredstava znatno povećala ... ).
Oni koji ustrajavaju na neodrživosti povećanja iznosa mjesečnih rata dopunskog zdravstvenog osiguranja, u uvjetima stvaranja dugovanja ustanova koje pružaju medicinske usluge u sastavu HZZO-a, osporavaju korisnicima brigu za učinkovit sustav zdravstvenog osiguranja...

Posebno me smetaju javni istupi u ime korisnika osiguranja koji osporavaju potrebnost mjere povećanja iznosa dopunskog osiguranja. Zaštita korisnika zdravstvenog osiguranja nije moguća u uvjetima kada nitko nije proveo rasprave i dobio suglasnost zdravstvenih osiguranika o takvim javnim istupima. U mojoj okolini nitko nije protivan povećanju (ali se nije ni izjasnio za, očigledno nužno, povećanje). Nitko ih nije niti pitao što misle (o vlastitom osiguranju).
Nametanje javnih stavova očigledno je produkt tajnih centara moći (koji ili se nastoje razotkriti ili nastoje zadržati moć upravljanja centraliziranim sustavom).
Protivnici demokracije (sustava donošenja odluka preuzimanjem odgovornosti za vlastitu sadašnjost i budućnost).
Onaj tko nije spreman preuzeti odgovornost za vlastito zdravlje ne može biti (politički) slobodan ... (roblje).Oznake: dopunsko zdravstveno osiguranje, otpor, tajni centri moći, centralizirana sredstva, izvor korupcije i kriminala, teorija poreznih sustava, modeli osiguranja, modeli dopunskog osiguranja, mjera smanjenja finacijskog rizika, raspon proteklih izdvajanja, dugovanja zdravstvenih ustanova, osporavanje prava na učinkovit sustav osiguranja, nepostojanje kvalitetnih javnih rasprava, zadržavanje moći upravljanja centraliziranim susta, protivnici demokracije, političko roblje