geomir

srijeda, 01.08.2018.

HREBČIĆ U LOPIŽI

Ovo djelo je plod fikcije. svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor tekstaU vrime kad su ribori imali vesla i jidra, riborskim družinima
ča su lovili sardele, ni bilo lako vozit iz dalekih poštih doma u porat
pok bidu ostali po nikoliko don po riborskim poštima.
Zapuhala joko litnjo bura i družina Piereta Kuparića
duošla na poštu Dubac, surgali i iskarcali ribu.Sutradon bila nedija i svićor Mikula i šijavac Tuoni
odlučili puoć u don Tadeta ča je bi kurot u selu
da bidu se dobro najili, a još boje i napili.
Duošli oni prid kurotovu kuću s ugoron u spartici,
a don Tade hroni kokoše.
-Dobro jutro šjor kurote!
-Dobro jutro! Ooo, za milega Boga, Mikula,
di si mi, nison te vidi već puno vrimena! Hodte naprid!
Kad su se malo porazgovorili, don Tade je reko
svojuoj domaćici Marici da jin stavi na stuol
turtu kruha, peču sira i botiljun vina
i da hi pusti na miru da jidu i pijedu,
a posli da ostavidu kjuč od kuće u onu tamo rapu,
jerbo njima vajo puoć u crikvu na misu.Ma Mikuli i Tuonetu zavonjalo mieso
ča se kuholo u lopižici i Mikula će Tuonetu:
- Puoj u dvuor, nojdi jedon hrebčić kojega ćemo stavit u lopižu,
kad izimo mieso, ča se kuho u lopižu .
Tuoni je u dvuoru izabro pizienti hrebčić da boje potone
i ondar su se dobro najili i napili, tumbali hrebčić u juhu
i stavili kjuč od kuće u rapu di jin je pokozala Marica.Kad su se don Tade i Marica vrotili s mise,
Marici se pod perunuon učinilo da mieso još ni dobro kuhono
pok ni zvola don Tadeta na obid.
Ma don Tade oglodni pok će Marici:
- Ča je, Mare, je se tuo mieso već iskuholo ?
- Još je tvordo!
reče Marica i naloži pinku boje.Ma don Tadetu dodijolo čekot, vaze perun
i kad je vidi hrebčić ni mogo za hip duoć sebi,
a kad se razabro, onda je išo po lovašku pušku i pokozo je Marici.

- Ova će, viruj mi, sudit onin farizejima i lupežima ako epeta duojdedu!

Sutradon još žešćo bura, a Mikula govori Tuonetu
da epeta griedu u selo.
- Jo ti nieću već tamo. Požor si mu mieso i još narugo š njin!
- Ništa se ne buoj, Tuoni!
Somo se nemuoj nasmijat kad duojdemo kod kurota!
I guluozi, a još veće žiedni, i Tuoni pristo
da epeta idedu i ćapodu kojin dobri bokun.
Kad je don Tade vidi da mu Mikula i Tuoni griedu prema kući,
izošo na sulor s puškon na gotovs.

- Mikula, ova ćete sad odvest u krajiestvo nebesko!

Na te riči Mikula klekne, zlameno se, izvadi krunicu iz žepa,
a Tuoni stoji do njega u strohu ko ćuk.

- Ča je, za milega Isukarsta, don Tade, ča von se dogodilo,
al mi nismo veliki prijateji!
- Ma ča si mi jučier Mikula opravi!
Izili ste mi mieso i još stavili hrebčić u juhu!
- Ča von dohodi napamet, šjor kurote?
Kako morete posumnjat u svoje prijateje.
Na te se Mikuline riči don Tade inkanto i promisli:
tuo su mi sigurno opravili oni susidi ča znodu
u koju rapu Marica ostavi kjuč od kuće
i don Tade epeta lipo primi Mikota i Tuoneta.
A kad su izošli iz kurotove kuće, napijeni i siti, Mikula će Tuonetu:
- Aaa, jeson ti reko da ni stroha
i da ćemo se epeta dobro najist i napit.

Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

prošti: Geomir
foto: Geomir


Manje poznate riči:

dalekih poštih = udaljenih pozicija za lov ribe
surgali = usidrili se
kurot = svećenik, pop
u spartici = u pletenoj košarici
turtu kruha = štrucu leba
peču sira = kolut sira
rapu = rupu
lopiža = glineni lonac
pizienti hrebčić = poteški komad malinovog korjena
vaze perun = uzme viljušku
Požor = prožderao
epeta idedu = opet odu
griedu = idu
ćapodu = uhvate
zlameno se = prekrsti se
inkanto = ostane zabezeknut

- 00:04 - Komentari (9) - Isprintaj - #