18

srijeda

studeni

2015

Recite mi tko kontrolira Sabor ...

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. (Članak 71. Ustava RH)
Sabor je zakonodavno tijelo, parlament RH.

"Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom,
odlučuje:
[NN 113/00., čl. 1., 9. 11. 2000.]
- o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj,
- o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;
- o udruživanju u saveze s drugim državama.
Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući suvereno pravo da
sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.
[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997 . - zamjena riječi u čl. 2., NN 56/90. ]" (dio Članka 23. Ustava RH)

Ne sjećam se da sam ovlastio bilo kakav Sabor ili bilo kakve predstavnike koji mogu odlučivati o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj ... (ili o udruživanju u saveze s drugim državama).
Nejasno mi je kako mogu neposredno odlučiti o promjeni ustavnog članka koji ovlašćuje Hrvatski sabor ili narod u obavljanju tako odgovornih zadaća. Hrvatski sabor ne može bez naroda odlučivati o ničemu. Hrvatski sabor i narod.

Recite mi tko kontrolira Sabor...
Ako sam (opravdano) nezadovoljan budućim sastavom Sabora, ako sam nezadovolkjan radom Sabora, ako sam nezadovoljan pojedinim učincima Sabora. Kako mogu osporiti sastav sabora (za koji znam da je protivan interesu RH)? Kako mogu razvlastiti već formiran sastav Sabora? Kako mogu osporiti pojedinu radnju Sabora s kojom se ne slažem?
Tko (službeno) u moje ime nadgleda rad Sabora?

Da pojednostavim, Hrvatska je jedna od rijetkih europskih država koja ima jednodomni parlament (svojstven otuđenju političke moći i nesposobnosti kontrole rada najvišeg zakonodavnog tijela). Uz zakonodavnu ulogu, članak 81. Ustava RH


"Hrvatski sabor:
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
– donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom
saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obavlja druge poslove utvrđene Ustavom. "

Sabor (koji sam sebe kontrolira) raspisuje i referendume.
Ostajem zapanjen. Hrvatska bi mogla patentirati samoupravni svemirski brod koji je sam sebi dostatan (bez goriva, sirovine, obuke, posade, i bez cilja).
Promjenom dvodomnog parlamenta u jednodomni 2001. g. zakonom je propisano kako dvije trećine županijskih skupština može osporiti saborske odluke. Unatoč pretraživanju zakona (niti u praksi) nisam našao tu odredbu (koja je vjerojatno ukinuta ili nikad nije ni stavljena u zakon). Sada nastoje ukinuti i županije (bez spomena o njihovoj kontroli saborskoga rada).

Jednodomnost (po izbornom zakonu) ne osigurava teritorijalnu zastupljenost. Ne osigurava niti jednu točku Ustava RH.
Hrvatska je nakaradna pri*izdina (uljuljana u uvjerenju kako su dio katoličkog, zapadnog svijeta).
Komplot socijal-nacionalističkoih rusko-srpskih pionira i ministara (policije).

Godinama raspravljaju o krizi, o izbornom zakonu, o reformama (iako je tranzicija reforma koju otuđene političke elite ne žele).
Tajne službe (u službi tajnih interesa) potajice nadgledaju Hrvate i tajno rade protiv njih.
Država seljaka (i titinog upravljačkog kadra). Titoisti.

Tko će u moje ime platiti režije ...(m vam titoistički)?

HDZ je izgubio osnovnu snagu (temeljnu reformaciju društva od titoističke palanke ka uljuđenom društvu). Osnovna promjena je trebala biti ustavno podvrgavanje Sabora narodu. Ovako su zadržali pravo jednim zakonom (o pretvorbi kruna u denare, o konfiskaciji, o nacionalizaciji, o monetarnoj reformi, o privatizaciji, o stečajnoj nagodbi, o juri i bobanu, ...o smanjenju primanja, ...) osiromašiti i najbogatijega.
Nažalost, to su i birači i državno izborno povjerenstvo prepoznali (jedni su zaokružili druge, drugi su ostali kod kuće, treći su frizirali te rezultate).

Hrvatska s titoistima i kvazipolitičarima bez kontrole nema budućnosti!
Sotone.

Hrvatska u svemiru (produkt samoupravljačke privrede)


Oznake: ustav, sabor, jednodomni parlament, odlučivanje, ovlast, kontrola, titoisti, kvazipolitičari

17

utorak

studeni

2015

Bez lustracije, bez abolicije

Hrvatska se populacijski ujednačila.
Trećina domoljubnih, druga trećina crvenih, treća trećina će služiti u sanitetu.
Sad kad smo po brojnosti izjednačeni vrijeme je za građanski rat.
Podjednake snage, rat će trajati do ponoći (kraće nego izborna noć).


Ostaje nejasno zašto sanitet (zbrda zdola skrpan) hoće sudjelovati u tom ratu (bez krpa i zavoja).
Nije uobičajeno da platforma (nezavisnih, koji skupe glasove nezadovoljnika (10,1% ukupnog biračkoga tijela (nakon brisanja 196 000 birača izvedeno prije niti mjesec dana prije izbora), 15 % birača koji su izišli na birališta), sve u službi statistike (kao oružja)) ne znajući koga točno predstavlja ustrajava na temeljnim reformama (šarenog) društva.

Ova će kriza (umjesto kraja) neželjeno dobiti nastavak.
Da je itko prije izbora uspostavio dijagnozu (nastojanje sdpa na produbljenju krize; zlouporabu zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti; jednodomnost Sabora bez kontrole zakonodavnog tijela (koje imenuje i razrješuje Vladu, ministre, ustavne suce, suce Vrhovnog suda, članove izbornoga povjerenstva ... uz niz drugih ovlasti (proglašavati rat, odobravati promjene granica, ...) birači bi shvatili kako nismo ravnomjerno raspoređeni, shvatili bi kao posrednik (most) nije potreban.
Shvatili bi kako je politika (odstupanja) uz produžavanje nastavka iste politike (drugim sredstvima, koristeći druge aktere) logičan slijed.

Izbjegavanje Mosta imenovati uzročnike (osim zbirno, okrivljujući sve u zadnjih 25 godina, što je populistički čin stvaranja nezadovoljnika koji nisu sposobni razlučiti politike) svrstava Most na onu stranu (močvare) s koje mostovi ne vode nikamo ...


SDP je ruska (krvoločna) podružnica, koja svim sredstvima stvara napetosti u svijetu nuklearnih sila. SDP je prijetnja svjetskom miru i našem mirnom snu.
Ionako smo uspavani u osjećaju kako nas iako smo protiv njih nitko neće dirati ...

Teroriste bez protokola (kako bi ih prikrili) uz policijsko osiguranje probijaći međunarodne granice "guraju" na poprišta terorističkih napada ... slikavajući se kao humanitarci.
Politika (specijalnog rata). Ruska banda. Čeka ih temeljito čišćenje. Bez lustracije, bez abolicije.


Oznake: biračke skupine, nezadovoljni, kriza, dijagnoza, jednodomni parlament, kontrola (svemoćnog) parlamenta, svjetski mir, nuklearne sile, lustracija, abolicija

02

ponedjeljak

studeni

2015

Za Dom spremni!

I ja sam dvodoman!
Kako Republika Hrvatska "klizi" u politički elitizam i centralizaciju (kao posljedicu tog elitizma ...), a time i u dublju gospodarsku krizu

Zašto Domoljubna koalicija mora osvojiti 2/3 saborskih mandata ...


Hrvatski (državni) Sabor je do 2001. g. Bio dvodoman (Zastupnički dom i Županijski dom). Račanova koalicija je ukinula Županijski dom (promjenom Ustava).
Uloga korektora (nadzora) rada Sabora je postignut zakonskom potrebom odobravanja izglasanih zakona od strane 2/3 županijskih skupština ... (koju u mandatu kukuriku koalicije HDZ nikad nije koristio (možda ni to zakonski više nije sredstvo kontrole ...)).

Kukuriku koalicija (u želji iznova mijenjati Ustav) tražila je dvotrećinsku većinu u Saboru (na izborima koji slijede) u želji regionalizirati Hrvatsku ukidanjem Županija i stvaranjem pet regija ... (trebala bi im 2/3 saborska većina za takve promjene, ali obzirom na pogubnost njihovog mandata vjerojatnije je kako će ostati bez saborskih zastupnika u potpunosti).

Kroz dva mandata (ustrajavanja na 2/3 većini) pomakli su političku Hrvatsku ka političkom ustroju jednodomnog parlamenta i velikog stupnja centralizacije.

Posljedice jednodomnosti Hrvatskog Sabora (koji više nije državni) je jačanje regionalnih stranaka (a ne regionalne zastupljenosti saborskih zastupnika) . Stranke (prirodno) teže (političkom) elitizmu i (političkom) populizmu (istovremeno).
Zbog usmjerenosti na birače stranke su populističke (s usmjerenošću na centre najvećeg broja birača)(urbana područja), oslanjajući se na političke elite (koje svojim kvazipolitičkim istupima osiguravaju parcijalne interese svojih glasača) i elitističke.
Politički elitizam nužno stvara uvjete centralizacije (vlasti).
Time je politički stvorena prepreka učinkovitom djelovanju države na cjelokupnom teritoriju ...
Preferencijalno glasovanje je samo (nekorektna) maska prikrivanja političkog elitizma u koji tone Republika Hrvatska.

Začuđuje (politička) nevještost HDZ-a (u traženju 2/3 većine kako bi ustavnim promjenama osigurali dvodomnost, ukinuli politički elitizam i zaustavili daljnju centralizaciju pravdanu potrebom decentarlizacije (??) ukidanjem općina i županija ... ).
Sadašnje ustrajavanje (na medijskoj percepciji snage SDP-a i zlouporabi izbornih komisija u krađama izbora) na stvaranju slike o izjednačenosti političkih takmaca ima zadaću osigurati jednodomnost (Sabora), jer u uvjetima političke izjednačenosti izborni pobjednik neće predlagati povrat na dvodomni (državni) Sabor (zbog novih neizvjesnih izbora). Tko nas gura u politički elitizam i centralizam!?

Hrvatska nema odvjetnike (organiziranu političku snagu koja bi branila hrvatske državne interese). Nije ni čudno da se u takvim okolnostima (nekad detuđmanizirana) Hrvatska (upravo zbog navedenog elitizma i centralizacije) iznova vraća tuđmanizaciji ...
Politička obmana predugo traje (toliko dugo kako bi se onemogućilo da politički progledamo prije kraja ...). Politički proces (otuđenja političke moći), s paralizom vlasti dok se ne uspostavi potpuno otuđena (nenarodna) vlast (i politika).

Moramo podržati Domoljubnu koaliciju (koja će dosljednim primjenjivanjem povelja UN-a i prava naroda na učinkovitu upravu vratiti vjeru Hrvata u politiku i vlastitu državu) i vratiti dvodomnost Hrvatskog Državnog Sabora!
Za Dom spremni! Za Dom spremni!

Tko ne shvaća kako je spremnost za dom porukao nužnosti decentralizacije i ukidanja političkog elitizma ne shvaća kako je Hrvatska tamo gdje je dom! Taj ne prihvaća Hrvatsku koja je u svakom hrvatskom domu podjednako. Svi smo mi hrvatska braća ...

Tko sada zabrlja, neće se oprati do kraja života


Zašto je Zagreb u 4 izborne jedinice (računa li partija na urbani karakter svojih glasača ili dosljedno političkom elitizmu pravi političko samoubojstvo otvorenim napadom na razum birača)?


Oznake: politički elitizam, jednodomni parlament, dvodomni parlament, centralizacija, decentralizacija, parlamentarna većina, regionalne stranke, teritorijalna zastupljenost parlamentarnih zastupn, politička obmana