18

ponedjeljak

travanj

2016

10. travnja je i 18. u mjesecuDruštvena pravednost

Ili što predsjednica nema ...


Objede i politički pritisak (iskorištavanja prilika za teritorijalno, demografsko i vojno-političko pozicioniranje (Srbija etnički čisti Vojvodinu i rEpubliku Srpsku (područje BiH) ... )) na Republiku Hrvatsku ne prestaje.
Geostrateški rat ne prestaje.

Hrvatska (treba priznati) pridaje previše pozornosti takvim (malicioznim) radnjama (odgovor na takve radnje je vojno jačanje). Sustavno vojno slabljenje (u vremenu vladavine socijal-nacionalista) je pružilo prigodu takvim političkim stremljenjima.

(Tko je i kada glasovao za sdp-hns-orjunaški hss (s tomčićem) - hsls (s budišom) - ids - i slične umirovljeničko-nedomoljubne strančice (Orah. zid, ...)? Tko je ustuknuo pred takozvanim legitimitetom takvih ...?)


Prvu hrvatsku industrijalizaciju su u sastavu AU monarhije provodili Nijemci, Austrijanci, Židovi, Mađari. Drugi hrvatsku industrijalizaciju je provodila Komunistička partija Jugoslavije. Hrvatska prvom industrijalizacijom nije postigla značajniju zaposlenost (mimo tradicionalističke privrede - samozapošljavanja na vlastitim imanjima).
Druga industrijalizacija je sustavno rastakala tradicionalno hrvatsko društvo (temeljenjem industrijalizacije na marksističkim postavkama razvoja teške industrije za koje Hrvatska nije imala uvjeta). Ni druga industrijalizacija (unatoč, i zbog toga, socijalističkog principa o pravu svih na rad) nije postigla punu zaposlenost.
Treće hrvatske industrijalizacije nema ( i neće biti) jer su Hrvati industrijski neosviješteni i nepoduzetni (a industrijska su društva postala postindustrijska).
Privrede koje ne mogu postići punu zaposlenost nazivaju se zemlje u razvoju.

Komunisti-orjunaši su Hrvatsku odveli u privredu koja je neisplativa (ali je socijalnim kategorijama omogućila mirniji život (u neimaštini)). Treba pojasniti pojam neimaštine i socijalnih kategorija. Siromašni žive u neimaštini (i u socijalizmu i u socijalno neosjetljivijim sustavima (kapitalizmu)), u socijalizmu imaju proklamirana prava, u kapitalizmu nemaju.
Socijalizam nije uspostavio pravedniji sustav, nije potakao rast blagostanja (suprotno, umanjio je prihode pričama o socijalnoj pravdi; proizveo ulaganja u neisplativu privredu). Razvoj države proizveo je državne službe (upravne), besplatno školovanje proizvelo je državne zaposlenike u obrazovnom sustavu, organiziranje obaveznog (državnog) zdravstvenog osiguranja stvorio je radna mjesta u zdravstvu ...
Država je (ne poštujući zakonitosti industrijalizacije) proizvela preveliku razliku između onih koji imaju "besplatno" školovanje i kasnije osigurano zaposlenje (do mirovine) u odnosu na većinu (jer nije postignuta puna zaposlenost). To je društvena nepravda koju je organizirala država i proizvela društveni stampedo (na političku podobnost). Osvajanje vlasti zbog (materijalnog) pozicioniranja unutar društva.
Oni koji su se osjećali pogođeni tom nepravdom emigrirali su ekonomski (i politički). Društvo je svedeno na zauzimanje državnih poslova (izvora korupcije).

Hrvatska je sustavnim orjunaško-komunističkim uplitanjem u osnove razvoja (i ekonomskog) društva) dobila u potpunosti razoreno hrvatsko društvo (tvrdnjama o njihovu doprinosu ...).
Ono što danas predstavlja hrvatski demografski potencijal ostatci su (nikad industrijski poduzetni i osviješteni) demografskog rasipanja genocidom , protjerivanjem, iseljavanjem i izgradnjom društva na društvenoj nepravednosti. Treba se samo sjetiti dodjele stanova u socijalizmu (u uvjetima kad nisu svi mogli dobiti socijalistički stan).
Hrvatska ekonomija (netradicionalna, s nepotpunom zaposlenošću) produžava društvenu nepravdu. Na takvim se temeljima ne može graditi država. Hrvati su duboko razdijeljeni (odavno bi tolike ideološke razlike dovele do građanskog rata da je društvo kompaktnije) na pojedinačno traženje položaja. Hrvati su ekonomski u pretpovijesnom razdoblju (grupnog nomadenja). Pojedinačno rješavaju pitanje vlastite egzistencije. U takvim okvirima ni hrvatska nacija ni hrvatska država nemaju zaštitnike.
10. je 18. u mjesecu ...

Nemojte očekivati od Kolinde (koja je pozicionirana prvotno u MVP, pa u NATO-u, zatim na predsjedničko mjesto) kako će se ona zauzeti za društvenu pravednost (ona niti ne zna da to postoji u tom obliku, niti da je to osnova države i nacije). Ne zna ona kad je 10., još manje kad je 18..
Monstruozna Vesna Pusić troši naše novce kako bi se promovirala u međunarodnoj politici ...

Hrvatska za sva vremena!


Oznake: društvena pravednost, politički pritisak, vojna snaga, geostrateški rat, vojno slabljenje, socijal-nacionalisti, glasovanje, izvor vlasti, prva hrvatska industrijalizacija, druga hrvatska industrijalizacija, treća hrvatska industroijaklizacija, puna zaposlenost, nezaposlenost, zemlje u razvoju, materijalna neimaština, proklamirana prava, socijalističko uplitanje u razvoj, sustavno stvaranje društvene nepravednosti, grupno nomadenje, teškoće uspostave i održavanja države, teškoće osnivanja nacije

06

petak

studeni

2015

Izbori (bez izbora); važnoZakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Članak 79.
Nevažeći glasački listić jest:
1. neispunjeni glasački listić,
2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu, odnosno kandidata, glasovao,
3. glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više lista, odnosno kandidata.
http://www.sabor.hr/strongfont-size3zakon-o-izborima-zastupnika-u-hrva
U članku 79. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista.«.

Članak 80.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima glasovanje traje dva dana s time da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.
Birališta se zatvaraju u devetnaest sati, ali će se biračima koji su se zatekli na biralištu omogućiti glasovanje.
Na biračkom mjestu moraju neprekidno biti nazočna najmanje tri člana biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Promjenom Zakona promjenjeno je U sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava ...


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

Klasa: 011-01/15-01/11
Urbroj: 71-05-03/1-15-2
Zagreb, 17. veljače 2015.


U članku 79. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista.«.U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:
»U sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava glasovanje traje dva dana, s tim da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.«.


Članak 79.a

Ako birač zaokruži samo redni broj ispred naziva liste, a nije dao preferirani glas kandidatu, glasački listić je važeći.

Ako birač zaokruži redni broj za jednu listu, a dao je preferirani glas kandidatu s druge liste u odnosu na glas za listu, glasački listić je važeći, dok se preferirani glas kandidata neće uvažiti.

Ako je birač dao preferirani glas za dva ili više kandidata na istoj listi, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, bez obzira na to je li redni broj ispred te liste zaokružen ili nije, dok se preferirani glasovi za kandidate neće uvažiti.

Ako je birač dao preferirani glas kandidatu s određene liste, a nije zaokružio redni broj ispred te liste, glasački listić je važeći kako u odnosu na glas za listu tako i u odnosu na preferirani glas za kandidata s te liste.

Ako je birač dao preferirani glas za kandidate s različitih lista i zaokružio je redni broj ispred jedne od tih lista, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, kao i za preferirani glas s te liste ako je toj listi dao samo jedan preferirani glas.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_19_398.html


Opasnost nevažećeg glasa na predstojećim parlamentarnim izborima (u odnosu na izbore za EU parlamant) je smanjena, ali je povećana opasnost od zlouporabe vašeg glasa ako ne zaokružite pripadajuću listu.
U slučaju da ne zaokružite i listu i preferencijalni broj na listi, ako se odlučite za preferencijalni glas, moguće je da vam naknadnim zaokruživanjem druge liste oduzmu vaš glas za listu i preferencijalni glas, i dodijele drugoj listi.
Nevažeći listić je samo onaj kojem se ne može nedvojbeno ustanoviti kojoj listi pripada glas.

Kako komunisti i prorusi nikad nigdje u svijetu nisu pobijedili na izborima (a i kod nas su na vlasti), treba obratiti na moguće zlouporabe izbornoga procesa.
Ako ste se odlučili na preferencijalni glas, PREPORUČAMO VAM zaokružite i listu kojoj kandidat pripada.
Hoće li se pojaviti glasački listići koji će promjeniti boju nakon zaokruživanja a prije prebrojavanja, treba osigurati obaveznom stručnom (forenzičkom) analizom uzorka glasačkih listića. (Stranački) Promatrači moraju osigurati nedopisivanje lista kako bi se glasački listić proglasio nevažećim.
Mogućnosti izbornih prevara su očite.
Preferencijalno glasovanje je uvedeno kako bi se lakše manipuliralo izborima. (Čuvajte se bijesa naroda!)
Nakon manipulacije dovođenjem Josipovića (umjesto Mesića, direktivom a ne izborima, pučem), kukurikavaca na vlast (pučem, a ne izborima), referenduma o pristupanju EU (ne referendumom, već brzim izmjenama zakona, pučem), pokušaja reizbora Josipovića (izbornom krađom. pučem), hrvatsko izborno zakonodavstvo nije uzelo u razmatranje navedene nepravilnosti i na brzinu je izglasalo novo sredstvo izbornih prevara. Preferencijalno glasovanje (bez mogućnosti kontrole).
Hrvatski Sabor donosi izborne zakone koji ne jamče kontrolu zakonitosti. To je posebno karakteristika kukuriku izmjena.

Sad je jasno zašto anketni rezultati stalno preferiraju sdp, hns, ids, ... orah, most, kradu, stranku najbogatijih, stranku s najmanje birača. Mogu!

Glasujte za Domoljubnu koaliciju!


Tko sada zabrlja, neće se oprati do kraja života


Oznake: Zakon, glasovanje, preferencijalno, važeći listić, nevažeći listić. preporuka