06

petak

studeni

2015

Izbori (bez izbora); važnoZakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Članak 79.
Nevažeći glasački listić jest:
1. neispunjeni glasački listić,
2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu, odnosno kandidata, glasovao,
3. glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više lista, odnosno kandidata.
http://www.sabor.hr/strongfont-size3zakon-o-izborima-zastupnika-u-hrva
U članku 79. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista.«.

Članak 80.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima glasovanje traje dva dana s time da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.
Birališta se zatvaraju u devetnaest sati, ali će se biračima koji su se zatekli na biralištu omogućiti glasovanje.
Na biračkom mjestu moraju neprekidno biti nazočna najmanje tri člana biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Promjenom Zakona promjenjeno je U sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava ...


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

Klasa: 011-01/15-01/11
Urbroj: 71-05-03/1-15-2
Zagreb, 17. veljače 2015.


U članku 79. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista.«.U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:
»U sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava glasovanje traje dva dana, s tim da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.«.


Članak 79.a

Ako birač zaokruži samo redni broj ispred naziva liste, a nije dao preferirani glas kandidatu, glasački listić je važeći.

Ako birač zaokruži redni broj za jednu listu, a dao je preferirani glas kandidatu s druge liste u odnosu na glas za listu, glasački listić je važeći, dok se preferirani glas kandidata neće uvažiti.

Ako je birač dao preferirani glas za dva ili više kandidata na istoj listi, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, bez obzira na to je li redni broj ispred te liste zaokružen ili nije, dok se preferirani glasovi za kandidate neće uvažiti.

Ako je birač dao preferirani glas kandidatu s određene liste, a nije zaokružio redni broj ispred te liste, glasački listić je važeći kako u odnosu na glas za listu tako i u odnosu na preferirani glas za kandidata s te liste.

Ako je birač dao preferirani glas za kandidate s različitih lista i zaokružio je redni broj ispred jedne od tih lista, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, kao i za preferirani glas s te liste ako je toj listi dao samo jedan preferirani glas.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_19_398.html


Opasnost nevažećeg glasa na predstojećim parlamentarnim izborima (u odnosu na izbore za EU parlamant) je smanjena, ali je povećana opasnost od zlouporabe vašeg glasa ako ne zaokružite pripadajuću listu.
U slučaju da ne zaokružite i listu i preferencijalni broj na listi, ako se odlučite za preferencijalni glas, moguće je da vam naknadnim zaokruživanjem druge liste oduzmu vaš glas za listu i preferencijalni glas, i dodijele drugoj listi.
Nevažeći listić je samo onaj kojem se ne može nedvojbeno ustanoviti kojoj listi pripada glas.

Kako komunisti i prorusi nikad nigdje u svijetu nisu pobijedili na izborima (a i kod nas su na vlasti), treba obratiti na moguće zlouporabe izbornoga procesa.
Ako ste se odlučili na preferencijalni glas, PREPORUČAMO VAM zaokružite i listu kojoj kandidat pripada.
Hoće li se pojaviti glasački listići koji će promjeniti boju nakon zaokruživanja a prije prebrojavanja, treba osigurati obaveznom stručnom (forenzičkom) analizom uzorka glasačkih listića. (Stranački) Promatrači moraju osigurati nedopisivanje lista kako bi se glasački listić proglasio nevažećim.
Mogućnosti izbornih prevara su očite.
Preferencijalno glasovanje je uvedeno kako bi se lakše manipuliralo izborima. (Čuvajte se bijesa naroda!)
Nakon manipulacije dovođenjem Josipovića (umjesto Mesića, direktivom a ne izborima, pučem), kukurikavaca na vlast (pučem, a ne izborima), referenduma o pristupanju EU (ne referendumom, već brzim izmjenama zakona, pučem), pokušaja reizbora Josipovića (izbornom krađom. pučem), hrvatsko izborno zakonodavstvo nije uzelo u razmatranje navedene nepravilnosti i na brzinu je izglasalo novo sredstvo izbornih prevara. Preferencijalno glasovanje (bez mogućnosti kontrole).
Hrvatski Sabor donosi izborne zakone koji ne jamče kontrolu zakonitosti. To je posebno karakteristika kukuriku izmjena.

Sad je jasno zašto anketni rezultati stalno preferiraju sdp, hns, ids, ... orah, most, kradu, stranku najbogatijih, stranku s najmanje birača. Mogu!

Glasujte za Domoljubnu koaliciju!


Tko sada zabrlja, neće se oprati do kraja života


Oznake: Zakon, glasovanje, preferencijalno, važeći listić, nevažeći listić. preporuka

26

ponedjeljak

listopad

2015

Čemu služi predizborna kampanja?


Preferencijalno svoje
Ili o smislu besmisla
Griješi li HDZ u strategiji


Hrvatska je još jednom zakoračila u sudbonosno razdoblje (preferencijalnog glasovanja).

Trenutno se stranačka rukovodstva trude promovirati stranke i liste, a kandidati na listama sebe.
Pojedini kandidati kreiraju vlastitu promidžbu (u želji osvojiti saborski mandat).

Demokratsko načelo unutarstranačkih izbora (pa i sastavljanja kandidacijskih lista), pozicioniranost na kandidacijskim listama kao motor za bolju promidžbu u želji ostvariti što više zastupničkih mjesta za određenu političku opciju se sveo na trud za pojedinačni uspjeh. Politički nepotrebno. U Saboru se ne provodi volja pojedinca već saborske većine.

Tko je izmijenio izborni zakon, i tom izmjenom izmijenio smisao parlamentarnih kampanja?
U ime obitelji je pokrenuo inicijativu, SDP saborskom većinom izglasao takav zakon.

Taj besmisao (unutar stranačkog nadmetanja u predizbornim kampanjama) je smisleni besmisao.
Katolička crkva (premrežena udbašima) i katoličko-udbaška inicijativa imaju koristi od smislenog besmisla. Malobrojnije političke opcije (u želji zadržati ili osvojiti veću političku moć) izbornim su zakonom promijenili predizborne napore (na borbu za poziciju unutar stranke u odnosu na dosadašnju ekspanziju na birače drugih stranaka). Katolička crkva (sa suženim političkim interesom), i SDP (sa suženom biračkom bazom) u naletu stranačke vojske ne mogu odolijevati i ostvariti veću političku moć od pripadajuće. Osim ako ne izmjene izborni zakon (po kojem nitko neće politički agitirati među njihovim biračima).
(Još jednom je (N)SDP napravio antiHDZovsku koaliciju ... agitirajući u njegovom biračkom tijelu. A smanjio pritisak na svoje (malobrojne) birače.)

Kada su napadali HDZ zbog Sanadera, Polančeca ... jurišali su na neodlučne birače, na HDZ-ove birače u svim izbornim jedinicama ... a nakon potopa (kukuriku-jugoslavenske-orjunaške-četničke vladavine) svode izbore na borbu HDZ-a za povratak povjerenja vlastitih birača.
Umjesto da HDZ pošalje jastrebove u Rijeku, Istru, Međimurje i trajno pridobije glasače (na istini o orjunaškoj-titoističkoj vlasti).
Politika je politika, jedino ako je istinita ... SDP mora trajno izgubiti glasačka uporišta. I nestati s političke pozornice.


Tko sada zabrlja, neće se oprati do kraja života


Oznake: Crkva, SDP, preferencijalno, neodlučni, trajno