06

petak

studeni

2015

Izbori (bez izbora); važnoZakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Članak 79.
Nevažeći glasački listić jest:
1. neispunjeni glasački listić,
2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu, odnosno kandidata, glasovao,
3. glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više lista, odnosno kandidata.
http://www.sabor.hr/strongfont-size3zakon-o-izborima-zastupnika-u-hrva
U članku 79. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista.«.

Članak 80.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima glasovanje traje dva dana s time da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.
Birališta se zatvaraju u devetnaest sati, ali će se biračima koji su se zatekli na biralištu omogućiti glasovanje.
Na biračkom mjestu moraju neprekidno biti nazočna najmanje tri člana biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Promjenom Zakona promjenjeno je U sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava ...


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

Klasa: 011-01/15-01/11
Urbroj: 71-05-03/1-15-2
Zagreb, 17. veljače 2015.


U članku 79. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista.«.U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:
»U sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava glasovanje traje dva dana, s tim da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.«.


Članak 79.a

Ako birač zaokruži samo redni broj ispred naziva liste, a nije dao preferirani glas kandidatu, glasački listić je važeći.

Ako birač zaokruži redni broj za jednu listu, a dao je preferirani glas kandidatu s druge liste u odnosu na glas za listu, glasački listić je važeći, dok se preferirani glas kandidata neće uvažiti.

Ako je birač dao preferirani glas za dva ili više kandidata na istoj listi, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, bez obzira na to je li redni broj ispred te liste zaokružen ili nije, dok se preferirani glasovi za kandidate neće uvažiti.

Ako je birač dao preferirani glas kandidatu s određene liste, a nije zaokružio redni broj ispred te liste, glasački listić je važeći kako u odnosu na glas za listu tako i u odnosu na preferirani glas za kandidata s te liste.

Ako je birač dao preferirani glas za kandidate s različitih lista i zaokružio je redni broj ispred jedne od tih lista, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, kao i za preferirani glas s te liste ako je toj listi dao samo jedan preferirani glas.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_19_398.html


Opasnost nevažećeg glasa na predstojećim parlamentarnim izborima (u odnosu na izbore za EU parlamant) je smanjena, ali je povećana opasnost od zlouporabe vašeg glasa ako ne zaokružite pripadajuću listu.
U slučaju da ne zaokružite i listu i preferencijalni broj na listi, ako se odlučite za preferencijalni glas, moguće je da vam naknadnim zaokruživanjem druge liste oduzmu vaš glas za listu i preferencijalni glas, i dodijele drugoj listi.
Nevažeći listić je samo onaj kojem se ne može nedvojbeno ustanoviti kojoj listi pripada glas.

Kako komunisti i prorusi nikad nigdje u svijetu nisu pobijedili na izborima (a i kod nas su na vlasti), treba obratiti na moguće zlouporabe izbornoga procesa.
Ako ste se odlučili na preferencijalni glas, PREPORUČAMO VAM zaokružite i listu kojoj kandidat pripada.
Hoće li se pojaviti glasački listići koji će promjeniti boju nakon zaokruživanja a prije prebrojavanja, treba osigurati obaveznom stručnom (forenzičkom) analizom uzorka glasačkih listića. (Stranački) Promatrači moraju osigurati nedopisivanje lista kako bi se glasački listić proglasio nevažećim.
Mogućnosti izbornih prevara su očite.
Preferencijalno glasovanje je uvedeno kako bi se lakše manipuliralo izborima. (Čuvajte se bijesa naroda!)
Nakon manipulacije dovođenjem Josipovića (umjesto Mesića, direktivom a ne izborima, pučem), kukurikavaca na vlast (pučem, a ne izborima), referenduma o pristupanju EU (ne referendumom, već brzim izmjenama zakona, pučem), pokušaja reizbora Josipovića (izbornom krađom. pučem), hrvatsko izborno zakonodavstvo nije uzelo u razmatranje navedene nepravilnosti i na brzinu je izglasalo novo sredstvo izbornih prevara. Preferencijalno glasovanje (bez mogućnosti kontrole).
Hrvatski Sabor donosi izborne zakone koji ne jamče kontrolu zakonitosti. To je posebno karakteristika kukuriku izmjena.

Sad je jasno zašto anketni rezultati stalno preferiraju sdp, hns, ids, ... orah, most, kradu, stranku najbogatijih, stranku s najmanje birača. Mogu!

Glasujte za Domoljubnu koaliciju!


Tko sada zabrlja, neće se oprati do kraja života


Oznake: Zakon, glasovanje, preferencijalno, važeći listić, nevažeći listić. preporuka