01

nedjelja

rujan

2019

Hrvatska nije nastala u Domovinskom ratu, nastala je davno prijePupovčeva naklapanja o ustaškoj ndehaziji koja se proteže na Republiku Hrvatsku poigravanje je s priglupim pLenkovićem i prosrpsko-orjunaškom klikom koja ga koristi u porobljavanju i iscrpljivanju Hrvatske (Granić, Šeks, Lončar, ovioni).

Republika Hrvatska, međunarodno priznata državica u granicama koje se ne poklapaju s prethodno priznatim hrvatskim državama, nastala je u oslobodilačkom, pravednom Domovinskom ratu.

Do te države (čije su se granice poklopile s turskom granicom koja je nastala mirom u Srijemskim Karlovcima (1699.), a zbog svođenja na manji teritorij prihvaćen i u određivanju socijalističkih administrativnih granica nazvanih avnojevskim granicama), Hrvatsku je u sastavu Austro-Ugarske krasilo državno pravo, koje je prostirala i na krajeve koje su osmanlije okupirale (BiH).

Stoljetno negiranje Hrvata kao naroda (teorija troplemenog naroda - integralno jugoslavenstvo ili unitarnog jugoslavenstva koje je prakticirao i kralj Aleksandar i KPJ s Titom), teritorijalno smanjivanje (Zemun, Boka, obala do Bara, BiH (nakon povlačenja osmanlijske vlasti 1878.)) nije dokaz nepostojanja Hrvatske ili hrvatskog državnog prava.

Ponajmanje međutvorevina (čak je i Kraljevina SHS djelomično priznavala hrvatsko državno pravo, iako tvorci ujedinjenja nisu zaštitili hrvatske granice pri procesu ujedinjavanja) Kraljevina Jugoslavija ("Jedan narod, jedan kralj, jedna država"), SFJ-FNRJ-SFRJ (bratstvo i jedinstvo naših naroda) Jugoslavija.


Razdijeljenost hrvatskog naroda, državo-pravne teorije i povijesno pravo , odnos prema muslimanima u BiH, odnos prema posrbljavanju i Vlasima, 150 godina je bez valjanog odgovora. Tako i danas, sustavno zatiru problem ponavljanjem kako je Hrvatska nastala Domovinskim ratom.

U Domovinskom ratu je nastala Republika Hrvatska ( međunarodno priznata 15. siječnja 1992.g.); Socijalistička Republika Hrvatska (bez međunarodnog priznanja, bez vojske i monete, bez suvereniteta (prava naroda na određenje), pod čvrstom rukom komunističke partije) je nastala u Drugom svjetskom ratu (AVNOJ, ZAVNOH); Banovina Hrvatska je nastala Hrvatsko-srpskim sporazumom 1939.g.; Država SHS je nastala prekidom državno pravnih veza Slovenije-Hrvatske-BiH s Austro-Ugarskom; Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija je nastala 1868. Hrvatsko-Ugarskom nagodbom, ...


Hrvatsku priznaje Papa Ivan VIII. koji pismom datiranim 7. lipnja 879. g. poslanog knezu Branimiru, a priznaje je nastupilo 21. svibnja jer je 879. godine Blagdan Uzašaća pao na 21. svibnja.


“Dragom sinu Branimiru. Čitajući pismo tvojega gospodstva, što si nam ga po časnom svećeniku Ivanu, uzdaniku našem, poslao razabrah jasnije od sunca, koliku vjeru i iskreno štovanje gojiš prema crkvi svetih apostola Petra i Pavla i prema nama. Kad smo, naime, na dan Uzašašća Gospodnjega služili misu na žrtveniku Sv. Petra, digosmo ruke u vis i blagoslovismo tebe i cijeli narod tvoj i cijelu zemlju tvoju, da možeš ovdje uvijek spašen tijelom i dušom te sretno i sigurno vladati zemaljskom kneževinom, a poslije smrti da se na nebesima veseliš s Bogom i da vječno vladaš”.


Kroz sve vrijeme svoje povijesti, hrvatski narod je imao državno pravo, sve do jugoslavenskih okupacija, koje (kako tko) nije priznavao.
Hrvatska je i danas razdijeljena na hrvatsku većinu i političku manjinu koja sustavno zatire hrvatsku povijest i hrvatsko pravo na samosvojnost.
Nesposobnost naroda prepoznati pogibelji i otkloniti ih u pravo vrijeme težak je teret koji pritišće hrvatstvo državno pravo.


Hrvatska ima bogatu povijest, ali je trenutno siromašna duhom.


Oznake: pupovac, ndh, ustaše, Republika Hrvatska, domovinski rat, Hrvatske države, Država SHS, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, FNRJ, SFRJ, SR Hrvatska, turska granica, mir u Srijemskim karlovcima, papa Ivan VIII., knez Branimir

17

srijeda

veljača

2016

Zašto je antifašizam krivovjeran, a uvijek u pravu


Zašto titovi antifašisti nisu prepoznali skidanje okova ropstva ...Hrvatska je (u svome ropstvu) politički obespravljena. Odlučivanje o sudbini naroda i države nije prepušteno političkom narodu.

Politika (HDZ-a) prema povijesnoj Hrvatskoj je prevagnuo na stranu komunističko-četničkih (pogleda turske granice).
Sve su uradili kako bi Hrvatsku okovali u reducirane granice. Najbolji (ratno-politički) suradnici su upravo komunističko-četnički elementi (u tragovima).
Snaga (današnjeg ili bili kojeg drugog) SDP-a je upravo u potrebi HDZ-a držati nacionalne elemente pod kontrolom.

Ne vode ono političke bitke, oni uspostavljaju kontrolu nad narodom ... (podijeljenim na dvije države). Drina (šumi Srbima).
Upravljaju narodom (kao izvorom suvereniteta), a ne državom na korist narodu.

Nesposobnost Hrvatsku otrgnuti iz totalitarnosti, napraviti Hrvatsku dostojnu življenja, slobodnu i demokratsku (makar od Sutle do Une) je grijeh današnje politike. Karijeristi koje pozicioniraju službe.
Svi sve (svugdje) prisluškuju. Hrvatska je totalitarna po kontroli koju represivni (prislušni) aparat uspostavlja nad svim građanima.
Lozančić (potpuno nepotreban lik iz crtanog filma) samo je ikona apsurdnosti nadzora. Prisluškivati predsjednicu (koja ga , istina, nije imenovala) spada u karikaturalne postupke (a istovremeno propuštati teroriste u EU, koji su počinili krvoproliće) teško me žalosti (sramoteći Hrvatsku).

Uništavati Hrvatsku kako bi oslabili hrvatske izglede u BiH spada u politiku (s posljedicama). Onaj tko to nameće suočit će se sa sudbinom ...

Od Tuđmanove i HDZ-ove politike nije ništa ostvareno (Tuđman je zagovarao jugoslavensku konfederaciju), slobodne i napredne Hrvatske, gospodarskog razvitka, ... danas HDZ vodi borbu za smjenu sdp-a s vlasti ...
Dogodine ćemo se boriti da se šaka idiota ne vrati na vlast ...
Kada ćemo dobiti kontroliranu vlast i državu, koja služi narodu (narod hoće što hoće!)?
Hrvatska kao da je prespavala Domovinski rat (i sva politička poništavanja desetljeća borbe i obnove). Hrvatska je u raljama idiota! (Propast tranzicije.)

Ako su predsjednički i parlamentarni izbori bili (zakonska) mogućnost smjene komunističko-totalitarističke političke elite, ako je referendum bio i ostao mogućnost smjene otuđene političke elite (apsolutista), ulični nemiri i nasilna smjena vlasti je jedini istinski put u vraćanju Hrvatska Hrvatima.
Političkim lažima nas davite 25 godina. Služite svima samo ne narodu, protiv naroda.

Citirat ću preambulu Ustava Francuske, u kojoj se nalazi Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (dokument kojeg je 26.8. 1789., za vrijeme francuske revolucije usvojila francuska Narodna ustavotvorna skupština kao preteču prvog francuskog Ustava):


https://sh.wikipedia.org/wiki/Deklaracija_o_pravima_%C4%8Dovjeka_i_gra%C4%91anina

Francuska ima državu i Ustav bez spominajanja Ugarske nagodbe, bez spominjanja antifašizma, bez spominjanja Petain-a, ... ali spominju prava čovjeka, naroda, ... utemeljuju modernu državu.

Čekam vanzemaljce ... oni će prvo udariti na pokvarenjake (i fašisti su prvo udarili na korumpiranu, pokvarenu, kraljevu (namjesničku) vlast).
Sve mi se čini kako ćemo i tada/dalje pričati o atifašizmu ...


Oznake: politička obespravljenost, turska granica, upravljanje narodom, nadzor, totalitarizam, propast tranzicije, protiv naroda, ustav Francuske, preambula ustava, deklaracija o pravima čovjeka i građanina