30

subota

siječanj

2016

Nismo antifašisti!


Nije socijalizam ...

Bando antifašističko-orjunaška, kradete tuđe novce i prozivate ih ustašama ...
Povjestica i povjesnica

Nismo antifašisti, jer su komunisti u nakani provesti komunističku revoluciju uranili sa antifašističkim ustankom, ubijali Talijane i Nijemce, te tako po ondašnjem ratnom pravu omogućavali odmazde nad civilima. Kapitulacija obavezuje prestanak ratnih aktivnosti. Ali ne obavezuje zabranu podizanja ustanka. Samo podizanje ustanka otvara iznova ratna djelovanja, i ne podiže se do izgledne prigode za oslobođenje. Podizati ustanak niti 3 mjeseca iza kapitulacije je zlokobno plansko izazivanje pokolja civilnog stanovništva.
Komunisti su obučavali ustaše revolucionarnom radu (i poticali ih na zajedničko rušenje Kraljevine Jugoslavije). Početkom rata su sklopili s četnicima sporazum o zajedničkom podizanju ustanka 1941.g. i pri tome poklonili četnicima 5000 pušaka.
Preuranjeni ustanak je imao zadaću poticati okupatore na odmazde nad civilnim stanovništvom. Partijsko planiranje (pokolja neprijatelja partije) izazivanja okupatora (uz partizanske pokolje) prouzročio je (ciljano) nepotrebna stradanja (nekomunističkog) civilnog stanovništva.

Paradoksalno, antifašisti su bili veći zločinci od fašista i prouzročili su više pokolja. Po završetku rata, moćna (krvoločna) Crvena Armija je zaštitila bandite (omogućila im poratni pokolj na Bleiburgu i Križnom putu). Stravičan fašizam nam je nametnuo okupaciju, a još stravičniji antifašizam je proveo nekontrolirane pokolje i genocidnu revoluciju. Doživjeli smo fašističku okupaciju i antifašističko oslobađanje (onaj tko je doživio).
Današnje pozivanje na antifašizam zbog navedenog izaziva ljutu potrebu razračuna sa zločincima koji se skrivaju u zečje krzno.
Nismo antifašisti! s razlogom. (Okupirali su nas i poklali prije ustanka za slobodu.)
Sve ste uradili da nas prevarite i uništite. Takav vam je (krvavi) antifašizam kod nas nevrijedan ...

Hrvatska je oslobađanje ostvarila u Domovinskom ratu, protiv fašista i antifašista koji su nas porobili.

Povjestica (povjestice su kraće ili duže epske pjesme, u kojima prevladava pripovijedanje o jednom stvarnom ili izmišljenom liku iz povijesti ili narodne predaje, ili pak o nekom povijesnom ili legendarnom događaju)

Al' doć će dan - i svanut zora,
Tvoj podići ću barjak svet,
U zraku ovih zelen-gora
Proniknuti će novi svijet.
Taj puk, sad smrvljen i poražen,
Rugavet strancu, prezren, gažen,
Razmrviti će grobu vrata,
Dogrmiti će svijetu: Čuj!
Gle, još nas ima, još Hrvata,
Slobodu našu, svijete, štuj!

August Šenoa, Smrt Petra Svačića


Oznake: antifašostičko-orjunaška banda, krađa novca, prozivanje, povjestica, povjesnica, komunistička revolucija, cikljano preuranjen ustanak, parijskio planirani pokolji, doživjeli smo i fašizam i krvavi antifašizam, krvavi antifašizam je nevrijedan, Hrvatska je oslobođena u Domovinskom ratu

13

srijeda

siječanj

2016

Zašto volite Coca Colu (a partiju mrzite)Žalosno! (promoviranje očigledno nesposobnih u nositelje društva)


(Nedovoljno) Optuživanje komunista (titoista) za ratne, poratne zločine i zločine protiv čovječnosti (zbog revolucionarnog pristupa društvenim problemima) nije jedina zločinačka osobina tog pokreta/agenture.
Partizansko/komunistički (antifašistički) pokret (kako su se voljeli/ vole nazivati) nije pokret, već agentura. Za razliku od pokreta (kojeg motiviraju unutarnji ili vanjski faktori (skupine koja je saživljena s tim faktorima), agenturu motivira isključivo vanjski faktor, a pokretač je materijalni probitak koji im osigurava vanjski izvor).Socijalizam (sam po sebi, s ustrajavanjem na ukidanju privatnog vlasništva, naročito nad sredstvima za proizvodnju)(težeći jednoumlju, pokušavajući "naučno" obrazložiti svoj stav prema vlasništvu) zločinački je sustav. Dokidanje privatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju iskorak je unazad u civilizacijskom pogledu.
Reduciranje (sažimanje) prava na prirodne resurse (koje društvo u ime višestoljetne obrane i na manje isplativ način korištenja zemljišta (na kojem se nalaze prirodni resursi) može odobravati u potpunoj eksploataciji (iskorištavanju)), osporavanje prava na pojačanu akumulaciju vlastitim naporom (inovacije, pojačan rad, izuzetna sposobnost obavljanja neke radnje ili radnji, ...), ... grijesi su socijalizma (koji se odražavaju na ukupnom bogatstvu društva).
Socijalizam je pogrešan i zločinački u svojoj premisi ograničavanja oblika vlasništva.

(Marx-ovo pojednostavljeno sagledavanje važnosti vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. izostavljajući udio slobodne trgovine (na obostranu korist), i krivog zaključka kako se vlasnici nad sredstvima za proizvodnju ulaganjem bogate, a svi ostali siromaše zanemaruje važnost proizvoda (čime dobiva na tržišnoj vrijednosti). Ne ostvaruje vlasnik sredstava za proizvodnju dodatnu vrijednost time što pokreće proizvodnju, već time što na tržištu ostvaruje ponudu za kojom postoji potražnja. Ako netko u tom procesu gubi, nije krivo vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju (u protivnom je kupac/platiša ostvario neku vlastitu korist posredstvom nekog drugog).
U velike zablude komunizma/socijalizma/marksizma spada tvrdnja o bogaćenju vlasnika nad sredstvima za proizvodnju (na nečiji račun) i istovremenom osiromašenju drugih. Ponuda i potražnja reguliraju tržište i proizvodnju. Moguće je (što Marx u svojim tvrdnjama na temelju čega izvodi zaključke o nedopustivosti privatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, ne spominje) istovremeno bogaćenje svih (cjelokupnog društva i svih njegovih članova). Socijalizam se zbog vlastitih zabluda nije nikad primakao istovremenom bogaćenju svih članova društva. (I danas im ta mogućnost smeta (u lakonskom) zaključivanju o ispravnosti vlastitih gledišta o vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju.)
Socijalizam se bori protiv bogatih i bogatstva, siromaštvo tolerira (koristeći moralizatorska obrazloženja prisutnosti siromaštva (kao vrline i pokretača promoviranja socijalističkih vrijednosti ...).
Socijalizam brani nesposobne iznivelirati oslanjanje na vlastite napore u zadovoljavanju vlastitih potreba i korištenja drugih izvora u tim naporima, nesposobne sudjelovati u procesu specijalizacije rada na prihvatljiv (po sebe) način zadovoljavanja potreba. (Iako je tržišna važnost instrument kojim mogu utjecati na raspodjelu bogatstva.)
Hrvatska je (ne lustracijom i ne osuđivanjem komunističkog totalitarizma (tita i titoista)) preskočila kazniti revoluciju i totalitarizam, kao i nositelje i podupiratelje takvog sustava.
Podjednako je propustila osuditi socijalizam (ma kojim putem nastajao ...).
Saocijaldemokratska partija (U Hrvatskoj, nije hrvatska niti Hrvatima treba), ne bori se za socijalnu državu, već za socijalističku državu (jer nismo raščistili niti s revolucionarnim metodama uspostave socijalizma, niti sa socijalizmom (kao sustavom nametanja nepravednog sustava koji sputava članove društva u ostvarivanju vlastitog potencijala). Ujedno, očigledno nesposobne promovira u društvenu snagu nositelja društva. (Žalosno.)
Hrvatska je preplavljena zabludama (socijaldemokracije).

`Aj``te u komunu materinu (nitko vas ne sputava)!Oznake: komunistička revolucija, socijalizam, titoisti, tito, pokret, agentura, ukidanje privatnog vlasništva, zablude osporavanja privatnog vlasništva, proizvodnja i tržište, promoviranje nesposobnih kao društvene snage