geomir

utorak, 03.07.2018.

BRITVICA

Ovo djelo je plod fikcije. svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta
Da na televiziji nison vidi švicarski nuož, ča je divento poznot i priznot
u cilemu svitu (imo desietak štrumientih po sebi: dvi-tri vorsti nožićih,
nožice, kavatapi, limice, nikoliko kacavidih) ne bi se bi spomieni britvice,
ča se još mogla vidit kod nos po škojima koje godišće
i posli Druge svitske gvere.
Naša britvica imala je uoblo, darveno - po sridi zarizono – daržalo,
daleko 5-6 centimetor, da njezina široko lama more intrat kad se sklopi
i tako sakrije cilu oštricu. Za rozliku od švicarskega nuoža
( u Švicarskoj ga dobije svaki regrut s vojniškon monturon i puškon)
mi smo britvice kupovoli u butige, na fiere ili u galantorih
ča su hodili po kućima s kašeticon - butižicon na tarbuhu i vikali:
Navali narode! U Krste svake vrste, u Ilije najmilije!

Kruto malo je bilo mladoskočićih ča su imali britvicu pok su je oni
i bez potribe vadili iz žepa da bidu njihovi prijateji vidili
da imodu tin korisni štrumient.Jerbo od britvice je bilo potriba nami mlajima kad ne bismo mogli
razmorsit špog od udice ili kad bi riba zagucala kus.
Britvicon smo činili i vartila, mišiće i tapice, svirala, brodiće,
figurice od korke, š njuon bismo osikli fetu kruha, targoli u jematvi,
a vadili smo je iz žepa i za druge paćugarije.Starijima je ona veće služila, osobito riborima, kad su karpili mriže;
I š njuon su, od beprime i martine, diloli ne somo jogle za mriže,
nego i spartice i vorše, a none i nuonoti su je imali u ruke kad su jili,
jerbo su britvice bile uvik oštrije od nuoža i zubih, ako hi je bilo u justa.
Mladićima je rič britvica služila i za skužu kad su toncoli,
jer kad bidu balarine bile ćutile čoguoda tvordega u žepu balarina,
ovuon bi reko da mu je tuo britvica i da je zaboravi ostavit doma.
Koliko su jin žienske povirovole, tuo već ni za ovu besidu o britvici.


Autor: Dinko Matković
Autorov blog:Insulano

prošti: Geomir
foto: Geomir

Manje poznate riči:

Divento = postao
Kavatapi = vadičep
Kacavida = odvijač
Druge svitske gvere = drugog svjetskog rata
Daleko 5-6 cm = dugo, dugačko 5-6 cm
Fiera = sajam, panadjur
Kruto = veoma
vartila, mišiće i tapice = dječje igračke
korka = kora od bora
paćugarije = sitnice, nepotrebne stvari
beprina i martina = šumsko drveće
jogle = igle
skužu = opravdanje
- 10:03 - Komentari (15) - Isprintaj - #