geomir

nedjelja, 14.07.2013.

B A J U N E T AJedon slovenski poruguša bi je malo grez kad je napiso da je bajuneta nuož kojin se siče jusko mieso. Da je reko da su se bajunetima bola juska tila, bi bi bliže istini, jerbo smo i mi u ditinstvu slušoli da je našin soldatima bajuneton auf tukalo hodit na šturum (bez ruma ni bilo šturuma) kad su se tukli za Cara i Dom.Ovuode bi se moglo dodat da bi soldati uboli bajuneton i koju bačvu ili karatilac po konobima, jerbo nisu imali pacijencu otvorit čep ili špinu za nalit feldflašku vinuon ili rakijon. Bajunete in kana ulivale su stroh u kosti ne somo dici nego i starijima kad bidu hi jandormi stavili na puške, jerbo je tuo bi sinjol da su najieženi u većoj duoži.Ma ova bajuneta o kojuoj pišen pokozala je pitomu, mirnu norov otkad je mojuoj noni i meni duošla u ruke. Nju je nona nošla u bušku kad je vodila kozu u pašu. Ča je ta bajuneta prin doživila, neznon, ma znon da je niki njemaški vojnik zaboravi ispod jednega gluhega smriča. Kad je nju nona nosila doma, ni mogla zamislit da će njezin unuk tu bajunetu pripitomit i prominit jon malo po malo karvožiednu norov.Počelo je s tin da son po njuoj tuko macuolicon po stini i bajuneta bi isikla dreto kroj stinie ko oštri nuož fetu sira, a da ni, ni posli pitoj boga koliko škajicih, učinila ni jedon zub, ča hoće reć da je napravjena od acola parvie klaše, a ča se vidilo i po temu, jer bi iz stinjo skokale iskre.Ne somo na tvordoj stini, nego i u miekoj ziemji u vartlu bajuneta se pokozala korisna, jerbo je - bez da ćapo ruzinu - čistila trovu meju gusto posijonon blitvon i saloton u ježicima di se ni mogla duperat motičica.Sve tuo hoće reć da je onin ča je napravi bajunetu, udaho u nju ne somo ratnu, ubojitu dušu, nego i vridnu, dobru dušu od lavura.
Ratno tehnika uvik je išla i grie žvielto naprid pok se već i u Drugoj svitskoj gveri manje potezo kokot na puški, a kamoli bolo bajuneton. Sad se sve veće pritiskodu botuni nakon čega padodu bumbe, letidu rokete i granote i ne somo judi, nego i sve ča je okolo njih odleti u ariju. Niki govoridu da bi tukalo razoružat sve daržave, ma meni se pari da bi bilo puno boje kad bi se u svakemu jeroplanu, ratnemu brodu, podmuornici, tenku, topu, puški i tako naprid sve do zlotnega admiralskega botuna - nastojolo pronoć ča veći pitomi, dobri duh, kako se tuo vidi po junakinji ovie štorije, a onda bi uz tu dobru žiensku dušu svega oružja na svitu judi živili bez stroha, srićni i kuntienti.

šturum = napad
karatilac = manja bačva
in kana = na cijev puške
jandormi = žandari
u bušku = u šumi, makiji
škajicih = pločica množ.
acola = čelika
ruzinu = hrđu
duperat = upotrebljavati
žvielto = brzo
tukalo = trebalo
kuntienti = zadovoljni

Eto, na! Kad ja ne znan pisat lipo je imat komšiju koji to zna
i čije aforizme sam nedavno prezentira.
Evo sada jedna od njegovih humoreski, a bit će ih još, po našu,
da oni ozgore počnu učit naš jazik, ako se liti mislidu doć kupat!! yes
Znan, još bi tribalo sve akcentirat, ali to ovdje ni moguće.
Za početak za ispomoć mali rječnik.
Napomena: Slike su moje, jedino original bajunetu nismo mogli nać
pa sam mora iskoristit da je odglumi jedna s bespuća interneta.
Nadan se da se vlasnik neće ofendit ča san je "privremeno iznajmi" !!

- 19:55 - Komentari (22) - Isprintaj - #