AgroPolitika https://blog.dnevnik.hr/agropolitika

utorak, 29.08.2017.

PROIZVOĐAČI PONOVO AKTUALIZIRAJU NISKU OTKUPNU CIJENU MLIJEKA

PREDSTAVNICI POIZVOĐAČA MLIJEKA KOD PREMIJERA PLENKOVIĆA!

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima 29. kolovoza predstavnike proizvođača mlijeka. Razgovarali su o aktualnom stanju u sektoru proizvodnje i prerade mlijeka, kao i planiranim potezima Vlade Republike Hrvatske u cilju zaštite hrvatskih proizvođača mlijeka. Uz predsjednika Vlade bili su ministar poljoprivrede dipl. iur.Tomislav Tolušić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede dipl. ing. agr.Tugomir Majdak i pomoćnik ministra poljoprivrede dr. Krunoslav Karalić.
Po završetku sastanka u izjavi za medije ministar Tolušić kazao je da je Vlada svjesna koliko je kompleksna i teška situacija u mliječnom sektoru. Izvijestio je da će Vlada, u dogovoru s proizvođačima mlijeka, u kratkom roku organizirati sastanak s trgovačkim lancima i velikim otkupljivačima, s obzirom da proizvođače najviše muči niska otkupna cijena mlijeka. Dodao je da je jedan od koraka koje Vlada može poduzeti kako bi pomogla ovom sektoru i stroža kontrola dampinga cijena, što će se komunicirati prema Europskoj komisiji. Podsjetio je da Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Vlada usvojila na sjednici u Kninu, prednost daje upravo poljoprivrednim proizvođačima u segmentu stočarstva i mljekarstva, što će im također pomoći. Nadalje, Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse također se velikim dijelom tiče sektora mljekarstva, a trebao bi biti usvojen do kraja rujna. Najavio je i da će do kraja godine u Program ruralnog razvoja biti uvrštena mjera o dobrobiti životinja, čime će se osigurati dodatna sredstva stočarskom sektoru.
U tijeku su pregovori s Europskom komisijom o mogućnosti financiranja nabave stoke kroz Program ruralnog razvoja, a također se dogovara i financiranje otvaranja mini mljekara kroz taj Program.„Vlada Republike Hrvatske brine o mliječnom sektoru, koji je nažalost devastiran zadnjih desetak godina. Ali, smatramo da u sektoru mljekarstva i stočarstva ima budućnosti, samo treba proći neko vrijeme da sve mjere koje poduzimamo daju rezultate“, rekao je ministar poljoprivredeTolušić.
Razgovarali su i o bolesti kvrgave kože, a ministar je najavio da će se kompenzirati odšteta hrvatskim proizvođačima. U ime proizvođača mlijeka govorili su Davor Adžić i Mario Rengel. Istaknuli su zadovoljstvo time što je hrvatska Vlada prepoznala probleme u mliječnom sektoru. „Izuzetno nam je drago da nas je uz ministra primio i premijer. Bit je da smo detektirali problem i osvijestili da mliječni sektor ovako dalje više ne može“, istaknuo je Davor Adžić. Napomenuo je da proizvođači mlijeka od Vlade ne očekuju ništa nerealno, svjesni da hrvatska Vlada ne može odrediti cijenu mlijeka, već je to pitanje tržišta. „Ali, možemo određenim mjerama doći do rješenja naših problema“, dodao je. Naglasio je kako su proizvođači mlijeka investirali u proizvodnju kako bi stvorili dodanu vrijednost te da zapošljavaju ljude u ruralnim sredinama. U međuvremenu je mljekarima porasla cijena inputa, a cijena mlijeka značajno pala, što je dovelo do velikog zaduženja. Stoga su tražili da se kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak naprave reprogrami kredita, kako bi ih mogli vraćati. Naveo je i kako zemlje Europske unije kroz zakone o dobrobiti životinja ostvaruju dodatnih 100 eura po grlu, što bi im isto bila značajna pomoć.
Što se tiče bolesti kvrgave kože, ona je također prouzročila štetu u ovom sektoru kroz smanjenje proizvodnje i uginuća životinja. „Moram napomenuti da smo obeštećeni za 2016. godinu“, naglasio je te dodao da je ministar najavio obeštećenje i za ovu godinu. Mario Rengel rekao je da je prije desetak godina 64 tisuće OPG-ova proizvodilo mlijeko, dok ih je danas tek šest tisuća. „Nadamo se da će se mjere Ministarstva poljoprivrede što prije realizirati“, rekao je Mario Rengel.

29.08.2017. u 22:34 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 27.08.2017.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NISU PREDALA 32 132 OBVEZNIKA
FINA JE I OVLAŠTENI TUŽITELJ


Financijska agencija (Fina) objavila je u svojim vijestima 25. kolovoza da je kreirala popis na kome su 32 132 obveznika poreza na dobit koji u zakonskom roku, do 30. travnja ove godine, nisu predali godišnje financijske izvještaje (GFI) za statističke i druge potrebe za godinu 2016. GFI za statističke i druge potrebe ne može se podnijeti po isteku navedenoga roka. Popis je kreiran temeljem podataka o obveznicima poreza na dobit koji su sa stanjem na dan 31.12.2016. godine evidentirani u evidenciji Porezne uprave, a koje je Fina preuzela sukladno članku 34., stavku 7. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15 i 120/16, ZOR).
Popis poduzetnika koji nisu postupili sukladno članku 32. ZOR-a Fina objavljuje temeljem članka 34., stavku 16. ZOR-a.
Prema ZOR-u, za obveznike koji nisu dostavili GFI za statističke i dr potrebe i koji ne predaju GFI i svu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.
Od ove je godine Fina ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i radi javne objave.
Detalje pogledati na donjem linku:
http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=973

27.08.2017. u 06:10 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 22.08.2017.

MINITARSTVO POLJOPRIVREDE AKTIVIRALO JE PODMJERU 5.2.

MJERA ZA OBNOVU NARUŠENOG POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA - POŽAROM, MRAZOM, TUČOM...

Zbog visokih materijalnih šteta uzrokovanih požarima koji još uvijek uzrokuju materijalne gubitke na poljoprivrednim površinama, Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo je podmjeru 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Zato je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 4. kolovoza objavila Natječaj i pozvala poljoprivrednike neka zahtjev za dodjelu novca za obnovu uništenog potencijala podnesu u vremenu od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine. Kao i kod svakog natječaja i ovdje postoje uvjeti. To su proglašenje elementarne nepogode u toj jedinici lokalne samouprave od strane županije, procjena štete od strane povjerenstava, podnošenje zahtjeva za potporu.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, mraz, tuča i sl.). Predviđeni iznos Natječaja je 150.000.000 kn uz mogućnost povećanja, pokriva se do 100 posto prihvatljivih izdataka, a moguća je i isplata predujma u vrijednosti do 50 posto od ukupno odobrenog iznosa potpore.
Cilj ovog natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa bilo ove ili prošlih godina. Potpora koju poljoprivrednici mogu dobiti kroz podmjeru 5.2 predviđena je i namijenjena kvalitetnoj obnovi narušenog poljoprivrednog potencijala na pojedinom gospodarstvu.
„Požari ne jenjavaju, štete su velike, ali uništeni poljoprivredni potencijal možemo i moramo obnoviti europskim novcem. Osigurali smo 150 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog zemljišta, izgradnju uništenih objekata, nabavu životinja, bilja i mehanizacije stradalih u elementarnoj nepogodi. Djelatnici Savjetodavne službe će poljoprivrednicima sa stradalog područja pomoći u prijavi na natječaj kako bi barem malim dijelom olakšali ove teške trenutke koje prolaze.“- izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%, odnosno mora biti uništeno minimalno 30% poljoprivrednog potencijala. Poljoprivrednim potencijalom smatra se npr. uništen poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina to je prihvatljiv gubitak, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – takva šteta nije prihvatljiva za financiranje iz ove mjere. Nadalje, da bi zadovoljio uvjete natječaja poljoprivrednik mora prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U obzir se uzimaju proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Prihvatljivi troškovi obnove poljoprivrednog potencijala su sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (to su troškovi izrade potrebne dokumentacije, konzultanata i dr., do 10% ukupnih troškova).
Procedura prijave na natječaj je sljedeća: Prijavitelj predaje prvi dio zahtjeva za potporu sa dokumentacijom (Procjena štete od Povjerenstva za procjenu štete, koja mora biti veća od 30%; procjenu ukupnih radova na višegodišnjim nasadima koju izdaje Savjetodavna služba, s obzirom da Procjena sadrži samo broj životinja, stabala i slično, ali ne i ostale radove koje je potrebno obaviti; potvrda porezne uprave da nema duga; izjava da nema dvostrukog financiranja i slično). Nakon toga, a po zatvaranju natječaja, APPRRR će korisniku izdati Odluku o administrativnoj kontroli i Ugovor na temelju kojeg korisnik kreće u prikupljanje ponuda te mu se nakon odobrenja ponuda izdaje Odluka o financiranju.

Svi budući korisnici ove podmjere moraju biti svjesni da cilj ovog natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa bilo ove ili prošlih godina. Potpora koju poljoprivrednici mogu dobiti kroz podmjeru 5.2 predviđena je i namijenjena kvalitetnoj obnovi narušenog poljoprivrednog potencijala na gospodarstvu.
Na mrežnim stranicama Agencije i Ministarstva objavljena je Uputa u kojoj su navedeni svi zahtjevi i uvjeti kao i primjeri dobre prakse.
Prema sadašnjim projekcijama prve isplate mogu se očekivati na proljeće 2018. godine i to po stvarnim troškovima potrebnim za obnovu uništenih poljoprivrednih potencijala na gospodarstvima. Tko dobije ovu potporu, sukladno obvezama koje postavlja EU, mora se tijekom sljedećih pet godina baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.
Informacije su to iz priopćenja Ministarstva poljoprivrede od 22. kolovoza 2017.22.08.2017. u 22:06 • 0 KomentaraPrint#^

PRIPREMA SE „RIBARSKI TJEDAN“ U CRIKVENICIKULTURNI PRIGRAM I PLODOVI MORA

U turističkom gradiću Crikvenici, na Kvarneru, će se od 26.8 do 2.9. 2017. održati 51. manifestacija, koja se održava od 1966. godine, „Ribarski tjedan. Ovogodišnji „ Ribarski tjedan“ dio je projekta "Mala barka – Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana", čija će događanja biti sufinancira sredstvima EU fonda za regionalni razvoj iz Programa suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska. Tijekom tjedna održavati će se raznovrstan kulturni i sportsko rekreativni program, a večeri su namijenjene gastronomskom programu , u kojima će do izražaja doći plodovi mora i to plava riba, dagnje, brancin, tuna, lignje i škampe.
Organizator 51. Ribarskoga tjedna je Turistička zajednica grada Crikvenice. Pokrovitelji manifestacije su Hrvatska turistička zajednica, Primorsko-goranska županija, TZ Kvarnera, Grad Crikvenica, Županijska lučka uprava Crikvenica, "Hyper dizajn" i "Eko-Murvica" d.o.o. Crikvenica.


22.08.2017. u 05:22 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 17.08.2017.

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA TRAŽI RUKOVODEĆE DJELATNIKE ZA RAD U DESET ZEMALJA


POVJERENSTVO ĆE ODLUČITI O IZBORU KANDIDATA

Hrvatska turistička zajednica objavila je 16. 8.javne natječaje za deset predstavništava kojima istječu ugovori o radu rukovodećih osoba. Radi se o predstavništvima u državama Italiji, Francuskoj, Poljskoj, Beneluxu, Njemačkoj, Rusiji, SAD-u, Mađarskoj i Slovačkoj. Natječaj je otvoren do 31. 8. 2017.
Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice je za potrebe provedbe spomenutog natječaja, na svojoj 17. sjednici, imenovalo je Povjerenstvo za evaluaciju kandidatura koje će pristići na natječaj za izbor i imenovanje direktora predstavništava te voditelja ispostave HTZ-a u inozemstvu. Predsjednica Povjerenstva je Barbara Mesić, glavna savjetnica ministra turizma, a članovi iz redova Turističkog vijeća su Boris Žgomba, Tomislav Fain i Marcel Medak te profesor Dragan Magaš kao vanjski suradnik. Povjerenstvo će po isteku roka za prijavu na natječaj evaluirati pristigle prijave te provesti intervjue s odabranim kandidatima, a o čemu će obavijestiti Turističko vijeće kojemu će i uputiti svoj prijedlog imenovanja.
Osim uvjeta propisanih Zakonom o radu i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice.
Zainteresirani kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane samim natječajem. Kandidati tako moraju: imati završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma ili marketinga, aktivno poznavati jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj se obnaša dužnost direktora, imati najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca, poznavati turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna, imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.Ako stručni ispit nemju - budu li izabrani - u roku od godine dana stručni ispit trebaju položiti, trebaju poznavati rad na osobnom računalu te izraditi prijedlog svog programa rada predstavništva odnosno ispostave za narednu kalendarsku godinu.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti i obaveznu dokumentaciju koju čine životopis, preslika osobne iskaznice ili putovnice, dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu te, prema mogućnostima, o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu, uvjerenje o kaznenom postupku, prijedlog programa rada predstavništva za narednu kalendarsku godinu te preporuku prijašnjih poslodavaca sa svim traženim podacima.
Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo na adresu elektroničke pošte: javni.natjecaj@htz.hr.

17.08.2017. u 22:28 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 12.08.2017.

KOROVKOROV JE SVE ŠTO NIJE CILJ UZGOJA

Iva Majhen- Vlašiček dipl. ing. agr iz Savjetodavne službe piše o otrovima na Internet stranici Savjetodavne službe Korove opisuje kao nepoželjne biljke koje rastu tamo gdje ugrožavaju usjeve. „ Ing. Majhen – Vlašiček podsjeća da aktivni poljoprivrednici moraju imati na umu da su obavezni poštivati pravila višestruke sukladnosti i obavezu koju propisuje „ GAEC 6 „ UPRAVLJANJE ŽETVENIM OSTACIMA I SPREČAVANJE ZARASTANJA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA NEŽELJENOM VEGETACIJOM, a kontrolira se na oranicama i pašnjacima. Na obradivim površinama ambrozija, mračnjak, višegodišnji korovi i drvenaste biljne kulture uklanjaju se: mehaničkim postupcima ili primjenom herbicida.
„Nalazimo ih i u gradskim sredinama, na napuštenim okućnicama, na neuređenom zemljištu, uz pruge. Korov može predstavljati i inače uzgajana biljna vrsta kada se pojavi u usjevu, npr. uljana repica u pšenici. Korov postaje sve ono što nam nije cilj uzgoja. Svojom pojavom u uzgajanom usjevu oni oduzimaju usjevu mjesto, hranjiva iz tla, svjetlost, vodu. Često puta imaju veliki broj sjemenki putem kojih se šire, a za vrijeme ubiranja usjeva njihove sjemenke kvare kvalitetu uroda te otežavaju skladištenje. Sjemenke korova zastupljenih na njivama, životnu sposobnost za nicanje zadržavaju dugo godina. Tu često spominjemo za primjer sjeme ambrozije i lobode koje niče kada dođe u uvjete koji pogoduju nicanju i nakon 40 godina provedenih u tlu. Neki korovi imaju istovremeno na jednoj biljci sjemenke koje imaju različitu dužinu klijavosti.
U poljoprivrednoj proizvodnji suzbijanje korova je važna agrotehnička mjera i često puta glavni uzrok lošeg rezultata u žetvi i niske otkupne cijene proizvoda.
Aktivni poljoprivrednici su upoznati s glavnim korovima s kojima se susreću ali suzbijanje korova nije uvijek uspješno. Korištenje herbicida je zadnja mjera kojom se suzbijaju korovi jer prije toga treba primijeniti agrotehničke postupke s kojim će se utjecati na smanjenje broja korovskih biljaka. Ako pogledamo polja često ih okružuju oaze korova koje rastu na zapuštenim međama, uz kanale, putne jarke, na uzglavnicama.
U ljeto nakon žetve dovoljno je vremena da sjeme korova koje je dobilo svijetla, zraka i vode nikne. Biljke nesmetano donesu sjeme, razviju podzemne vriježe i na taj način povećavaju svoju brojnost iduće godine. Ostavljajući gole oranice do naredne sjetve, obično u proljeće, poveća se brojnost korova s kojima se naredne godine susrećemo.
Za vrijeme žetve njihovo sjeme se širi s kombajnima po oranicama. Prilikom obrade tla korovi koji se šire podzemnim korijenjem, vriježama, gomoljima imaju mogućnost da ih se pomoću mehanizacije razmnoži po cijeloj parceli. Međe su postale rasadnici korova koji se šire na okolne oranice.
Koliko sami možemo svojim postupcima djelovati na smanjenje brojnosti korova na njivama? Treba krenuti od osnova - poznavanja biologije korova te primjene agrotehničkih zahvata kao što su:
- poštivanje svih agrotehničkih zahtjeva pri uzgoju određene kulture
- prašenje strništa da se potakne nicanje korova koje se onda zaore
- redovita košnja strništa,
- uvođenje i poštivanje plodoreda,
- korištenje za sjetvu sjemena koje ne sadrži primjese sjemena korova,
- sprečavanje širenja sjemena korova sa rubova parcele,
- sprečavanje širenja korova putem rizoma izbjegavajući upotrebu priključaka koji će usitniti podzemno korijenje (vriježe, rizome)
- održavanje međa, poljskih putova i kanala
- održavanje nepoljoprivrednih površina koje se koriste za spremanje mehanizacije, bala, okolica đubrišta
- čišćenje mehanizacije (kombajna) pri prelasku sa zakorovljene na oranicu bez korova
- krma kojom hranimo stoku ne bi smjela sadržavati sjemenke korova kako bi spriječili širenje korova putem organskih gnojiva
- poznavanje vrsta korova koji nam prave probleme na oranicama
Primjena svake od ovih mjera doprinosi da se smanji brojnost korova na oranici i omogući uspješnije djelovanja sredstava za zaštitu bilja“

12.08.2017. u 21:52 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 10.08.2017.

UNESENE IZMJENE U PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA VOĆE I POVRĆE


NAKNADA ZA KONTROLU IZNOSI 90 KUNA!

U priopćenju iz Ministarastva poljoprivrede od 10. kolovoza piše da je " izmijenjen Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Izmjena se odnosi na naknadu za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima te iznosi 90,00 kuna za svaku pojedinu vrstu voća i povrća u okviru jedne kontrole koje provode poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija. Pravilnik će biti objavljen 11. kolovoza 2017. u Narodnim novinama br. 79/2017.
Sa susjednim državama je dogovoreno da se od 11.8. 2017. u potpunosti normaliziraju kontrole na granicama. Nadalje, analizirat će se cijene naknada inspekcijskog nadzora u okruženju kako bi bila osigurana zaštita potrošača i konkurentan položaj poljoprivrednika na način koji neće ometati trgovinsku razmjenu.
Uskoro će se održati i sastanak na temu korištenja agrokemijskih sredstava koja nemaju odobrenje za uporabu u Europskoj uniji, kako bi se poljoprivredni proizvođači iz susjednih zemalja što kvalitetnije i brže prilagodili EU pravilima. Zaštita potrošača će biti prioritet Ministarstva poljoprivrede, a inspekcijski nadzor voća i povrća provodit će se istim intenzitetom.
Svaka pošiljka voća i povrća koja se uvozi u Hrvatsku mora i dalje biti u skladu s općim tržišnim standardima a to konkretno znaći : neoštećena, zdrava, čista, ne prezrela te ispravno označena. Stanje plodova mora biti takvo da izdrži prijevoz i rukovanje kako bi na odredište stiglo u zadovoljavajućem stanju: bez štetnika, stranog mirisa ili vlažnosti.
Ministarstvo poljoprivrede će, kao i do sada, intenzivno raditi na mjerama osiguranja kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane koja se prodaje u trgovinama u Hrvatskoj. "

10.08.2017. u 16:30 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 09.08.2017.

PRIPREMA SE 55.SAJAM „AGRA „ U GORNJOJ RADGONI U SLOVENIJI


OČEKUJU SE POLITIČKE I GOSPODARSKE DELEGACIJE IZ 16 DRŽAVA

Od subote 26. 8. do četvrtka 31.8. 2017 u Gornjoj Radgoni će se pod sloganom „Tradicionalno svjež“ predstaviti 1.820 izlagača iz 36 država. To će biti jubilarni 55. sajam AGRA najveći poljoprivredno prehrambeni sajam u Srednjoj Europi.
Država partner ovogodišnjeg sajma je Narodna Republika Kina, a s državnim ili pokrajinskim izložbama predstaviti će se brojne druge države i regije. AGRA predstavlja vodeće svjetske brandove u području poljoprivredne i šumske mehanizacije, novosti na području opreme i sredstava za preradu ekološki prihvatljivih proizvoda te vrhunske prehrambene proizvode, jela, vina i proizvode slovenske prehrambene industrije kao i proizvode iz dopunskih djelatnosti seljačkih domaćinstava.
Najvažniji događaj biti će susret skupine država Srednje i istočne Europe s predstavnicima Kine 16+1.
Slovenija kao predsjedavajuća skupine 16 + 1 za područje šumarstva, ove godine je domaćin 12. poljoprivredno-trgovačkog foruma među Narodne Republike Kine i država Srednje i Istočne Europe. To će biti jedan od
najvažnijih događaja u Sloveniji ove godine na kojem se očekuju političke i gospodarske delegacije iz 16 država.

Politički dio foruma održat će se u petak, 25. kolovoza, 2017. na Brdu kod Kranja. Ministri će sudjelovati na ministarskoj konferenciji pod nazivom „Važnost lanaca prehrane na lokalnoj i globalnoj razini.” Gospodarski dio manifestacije održat će se na dan otvaranja 55. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene AGRA 2017 u subotu, 26. kolovoza, 2017. u Gornjoj Radgoni. Sajam AGRA obilježiti će i sajamski nastupi pojedinih sudjelujućih država, koje sudjeluju u koordinacijskom mehanizmu 16 + 1. Članice ove asocijacije su; Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija i Slovačka.

Važan zadatak kojeg na području šumarstva vodi upravo Slovenija, a na području poljoprivrede Bugarska, je poticanje i produbljivanje suradnje između Kine i zemalja srednje i istočne Europe, uglavnom kroz razmjenu ideja, najboljih praksi i istraživanja za inovativna rješenja. Takva suradnja proširuje horizonte zemalja, pomaže im kod pronalaženja više održivog modela poljoprivrede i stimulira razvoj trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima među njima.
Posebna pažnja sajma AGRA biti će usmjerena u godini održivog razvoja turizma hrani iz naše blizine, održivoj poljoprivredi i gospodarenju sa šumama, te poljoprivrednoj mehanizaciji za visoko učinkovitu i održivu poljoprivrednu proizvodnju.
Na sajamskim prostorima, s izložbama, savjetovanjima i stručnim događanjima predstaviti će se najvažnije državne, komorske, gospodarske i stručne institucije. Sajmu će posebnu živost dati predstavljanja autohtonih domaćih životinja; goveda, konja, prasadi i stoke, što će se odvijati na prostorima staja na sajmu.Predstaviti će se i grupacija pčelara, malih životinja kao i riba u ribnjaku.
Organizirane će biti i zanimljive radionice i vođeni pregledi na središnjem sajamskom vrtu, na permakulturnom i pokusnom vrtu kao i u trajnim nasadima hmelja, slovenskog izbora trsova, starih sorti jabuka i u šumsko – parkovnom nasadu.
AGRU će pratiti jaki stručni skupovi, važna poslovna druženja, grupacijski poslovni susreti, tržnice, degustacije, natjecanja i zabavna događanje.
Međunarodni poljoprivredno prehrambeni sajam AGRA u Radgoni koncipiran je prema stručnom programu i tematskim danima te je raspored slijedeći:

SUBOTA, 26. 8.
Dan Pomurja, dan orača, dan Murskoga vala, dan Narodne republike Kine

NEDJELJA, 27. 8.
Dan pčelara, dan šumara i šuma, dan seoske omladine, dan poljoprivredne tehnike, dan osiguranja Triglav

PONEDJELJAK, 28. 8.
Dan prehrane, dan uzgajivača goveda, dan veterinara, dan pokrajine Raba, dan sjemenara, dan Zagrebačke županije

UTORAK, 29. 8.
Dan vinogradara i vinara, dan poljoprivredno šumarske komore, dan uzgajivača konja, dan poljoprivredne komore Slovenije, dan uzgajivača ljutomerskoga kasača, dan voćara, dan sommeliera, dan Madžarske

SRIJEDA, 30. 8.
Dan slovenskih zadrugara, dan uzgajivaća svinja, dan poljoprivredno prehrambenog školstva, dan uzgajivaća stoke sitnog zuba, dan austrijske Štajerske

ČETVRTAK, 31. 8.
Dan prirodnih parkova, dan ekološke poljoprivrede, dan proizvođaća povrća, dan sajamskih vrtova, dan Civilne iniciative Ekoci, dan traktora Steyr

KOOPERACIJSKI SUSRET MEET4 BUSINESS AGRA 2017
Mariborska razvojna agencija/Enterprise Europe Network organizira 29. kolovoza 2017. kooperacijski susret MEET4BUSINESS AGRA 2017. Susret predstavlja jedinstvenu priliku za poduzeća, obrtnike, organizacije i zainteresirane pojedince da uspostave kontakte i razmijene iskustva s potencijalnim poslovnim partnerima iz Slovenije i Europskih država.
Program omogućava individualne sastanke s potencijalnim partnerima na temelju unaprijed izabranih susreta. Tematska područja pokrivaju: prehranu, poljoprivredu i mehanizaciju, održivi turizam, šumarstvo, ambalažu i tehniku pakiranja.
Više informacija: http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/


09.08.2017. u 05:04 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 08.08.2017.

TRIBINA O STANDARDIMA PRODAJE U EU I TREĆIM ZEMLJAMACERTIFIKACIJA SUSTAVA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI !

Hrvatska gospodarska komora organizira 19. rujna u 11 sati tribinu u Vijećnici HGK na Rooseveltovom trgu 2 u Zagrebu, na koju poziva sve zainteresirane. Cilj je tribine upoznati tvrtke, izvoznike hrane te sve zainteresirane u lancu osiguravanja sigurnosti hrane i izvoza s međunarodnim standardima potrebnima za prodaju na unutarnjem tržištu EU te izvoza u SAD i treće zemlje.Na tribini će se govoriti o usklađivanju s uvjetima za izvoz u SAD i ključnim odredbama američkog zakona o sigurnosti hrane Food Safety Modernizataion Act – FSMA koji se temelji na dobroj proizvođačkoj praksi, analizi opasnosti i preventivnim mjerama za proizvodnju hrane temeljenim na analizi rizika te rokovima provedbe pojedinih zahtjeva s obzirom na vrstu izvoznika.Druga tema će obuhvatiti uspostavu, održavanje i certificiranje norme International Food Standard (IFS). Tribina će biti posvećena prikazivanju dobre prakse i iskustva tijekom uspostave, provedbe i nadzora primjene IFS-ovih zahtjeva u organizaciji. Bit će riječi i o provedbi nadzora norme te o dobroj praksi pri implementaciji te norme. O tim će temama govoriti Ana Bilandžija i Lidija Ercegovac.
Ana Bilandžija je vodeća stručnjakinja za sustave upravljanja kvalitetom, sigurnošću hrane i zaštite okoliša ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, FSSC 22000, HACCP u skladu s CAC/RCP 1 – 1969, Rev. 4 – 2003, MSC CoC, SQMS, ISO 14001:2015. Ona je predavačica za navedene standarde i koordinatorica certifikacije sustava u prehrambenoj industriji. Uprava za hranu i lijekove Food and Drug Administration – FDA iz Sjedinjenih Država ovlastila ju je za instruktoricu na tečajevima Saveza preventivne kontrole sigurnosti hrane Food Safety Preventive Controls Alliance - FSPCA. Ana Bilandžija radi kao tehnička voditeljica potvrđivanja proizvoda u Bureau Veritas Croatia d. o. o.
Lidija Ercegovac je stručnjakinja za sustave upravljanja kvalitetom, sigurnošću hrane i zaštite okoliša ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, FSSC 22000, HACCP u skladu s CAC/RCP 1 – 1969, Rev. 4 – 2003, MSC CoC, SQMS, ISO 14001:2015, ovlaštena predavačica za navedene standarde, ovlašteni instruktor IFS-a za tečajeve IFS-ove akademije, zaposlena u Bureau Veritas Croatia d. o. o. gdje je voditeljica projekata za Adriatic Balkan District Food i ekspert za sustave u prehrambenoj industriji.

Pogledati web stranicu Hrvatske gospodarske komore: https://www.hgk.hr/tribina-iso-forum-croaticum-medunarodni-standardi-ifs-i-fsma-najava

08.08.2017. u 05:45 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 05.08.2017.

U SEDAM MJESECI U HRVATSKOJ OSTVARENO 53 MILIJUNA TURISTIČKIH NOĆENJA


U SRPNJU 30 MILIJUNA NOĆENJA - NAJVIŠE U ISTRI ČAK 14,7 MILIJUNA


Prema podacima sustava eVisitor, koje je 2. kolovoza Ministarstvo turizma na svojoj internet stranici objavilo kao informaciju, a koja govori o turističkom prometu ostvarenom u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), tijekom mjeseca srpnja ostvareno je 4,6 milijuna dolazaka i 30 milijuna noćenja turista. U usporedbi sa mjesecom srpnjem 2016. godine riječ je o porastima u dolascima za 10,5 posto te u noćenjima za 11 posto. Od ukupnog broja dolazaka i noćenja u srpnju, strani turisti ostvarili su 4.3 milijuna dolazaka (+11 posto) i 26,7 milijuna noćenja (+11 posto). Porast bilježe i domaći turisti s rastom od 10 posto noćenja u turističkim destinacijama u RH.

TURISTIČKA NOĆENJA PO ŽUPANIJAMA. Srpanjske turističke rezultate komentirao je i ministar turizma RH Gari Cappelli koji je rekao „Hrvatska je i tijekom srpnja nastavila bilježiti rekorde turističkog prometa, čime je dodatno potvrdila titulu ovogodišnje hit destinacije. Ukupno je od početka godine zabilježeno 7,5 milijuna noćenja više nego u sedam prošlogodišnjih mjeseci, a uzimajući u obzir najave za nastavak turističke godine, Hrvatska bi ove godine mogla dosegnuti brojku od čak 100 milijuna noćenja. Isto tako, s obzirom na odlične rezultate u predsezoni, ali i odličnu najavu za posezonu, očekujem da ćemo ostvariti i znatan rast u ostvarenim prihodima u turizmu, odnosno oko 700 do 800 milijuna eura više nego prošle turističke sezone 2016.“,
Tako je u srpnju najviše noćenja - 7,9 milijuna - ostvareno u Istri , u Splitsko-dalmatinskoj županiji 5,76 milijuna noćenja te na Kvarneru 5,72 milijuna noćenja. Slijede Zadarska županija s 4,5 milijuna noćenja, Šibensko-kninska s 2,3 milijuna noćenja, Dubrovačko-neretvanska s 2,1 milijun noćenja, Ličko-senjska s 1 milijun noćenja te Zagreb s 251 tisućom noćenja.

OSTVARENA NOĆENJA NA KONTINENTU. Na kontinentu je u srpnju, ne računajući grad Zagreb, ukupno ostvareno 307 tisuća noćenja, što je rast od 21 posto. Najviše noćenja bilo je u u Karlovačkoj županiji - 164 tisuće noćenja,u Krapinsko-zagorskoj bilo je u 33 tisuće noćenja te u Međimurskoj županiji 21 tisuća noćenja. Gledajući po destinacijama, najviše je noćenja u srpnju ostvareno u Rovinju, Medulinu, Poreču, Dubrovniku, Umagu i Crikvenici.

Tijekom srpnja najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke - 4,8 milijuna, iz Slovenija 3,9 milijuna noćenja, Poljske 2,3 milijuna noćenja, Češke 2,1 milijun noćenja i Austrije 1,9 milijuna noćenja. Od ukupnog broja noćenja najviše ih je ostvareno u objektima u domaćinstvu -12,1 milijun noćenja, kampovima - 5,7 milijuna noćenja te hotelima - 4,8 milijuna noćenja. U nautičkom charteru ostvareno više od 700 tisuća noćenja.

Promatrajući razdoblje od siječnja do srpnja, u Hrvatskoj je ostvareno 10,4 milijuna dolazaka i 53 milijuna noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, riječ je o porastu u dolascima od 17 posto, dok je u noćenjima zabilježen porast od 16 posto. Od ukupnog broja dolazaka i noćenja, strani turisti ostvarili su 9,2 milijuna dolazaka (+18 posto) i 47 milijuna noćenja (+16 posto), dok domaći turisti bilježe poraste od 11 posto u dolascima i 15 posto u noćenjima.

Direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić pojasnio je zašto je riječ o uspješnoj turističkoj godini. „Osim pozitivnih i ukupnih pokazatelja na nacionalnoj razini, uspješnost ove turističke godine pokazuju i rezultati ostvareni na razini destinacija. Naime, prošle godine je u istom razdoblju bilo pet destinacija koje su ostvarile više od milijun noćenja, dok ih je ove godine čak 12. Također, tijekom prvih sedam mjeseci ove godine ostvareno je čak 7,5 milijuna noćenja više nego prošle godine u istom razdoblju. Posebno dobre rezultate bilježi gosti iz Njemačke s čijeg je tržišta ostvaren apsolutni rast od 2 milijuna noćenja“, izjavio je direktor Staničić, dodavši kako je za dobre rezultate zaslužan cjelokupni turistički sektor.

NAJVIŠE NOĆENJA U ISTRI .U razdoblju od siječnja do srpnja najviše je noćenja ostvareno u Istri - 14,7 milijuna noćenja, Splitsko-dalmatinskoj županiji 9,68 milijuna noćenja i na Kvarneru 9,67 milijuna noćenja. Slijede Zadarska županija sa 6,8 milijuna noćenja, Dubrovačko-neretvanska županija s 4,5 milijuna noćenja, Šibensko-kninska s 3,6 milijuna noćenja, Ličko-senjska županija s 1,7 milijuna noćenja te Zagreb s 1,7 milijuna noćenja. Na kontinentu je ostvareno 1,1 milijun noćenja (+19%), a najviše noćenja ostvareno je u Karlovačkoj županiji 318 tisuća noćenja, Krapinsko-zagorskoj županiji 178 tisuća noćenja te u Osječko-baranjskoj županiji 102 tisuće noćenja.

NJEMAČKI TURISTI NAJVIŠE NOĆILI. Tijekom prvih sedam mjeseci najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke 9,7 milijuna noćenja, iz Slovenije 5,8 milijuna noćenja, iz Austrije 4,2 milijuna noćenja, iz Poljske 3,3 milijuna noćenja i Češke 3 milijuna noćenja. Top 10 destinacija po noćenjima su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Medulin, Umag, Split, Mali Lošinj, Zagreb, Crikvenica i Novalja.

05.08.2017. u 23:32 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 04.08.2017.

PROIZVOĐAČI PIVA OSTVARILI 2,3 MILIJARDE KUNA PRIHODA U 2016. GODINI


ZAGREBAČKA PIVOVARA OSTVARILA PRIHOD VEĆI OD MILIJARDU KUNA

Prema vijestina iz Financijske agencije - FINA u povodu Međunarodnog dana piva 5. kolovoza, FINA je objavila financijske rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, za 2016. godinu, u djelatnosti proizvodnje piva poslovao je 51 poduzetnik, a od toga je njih 26 (51,0 %) poslovalo s dobiti, dok ih je 25 (49,0 %) je iskazalo gubitak. U djelatnosti proizvođača piva bilo je 1463 zaposlenih, što je neznatno manje (0,8 %) u odnosu na prethodnu, 2015. godinu. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2016. godini iznosio je više od 2,3 milijarde kuna i iskazan je pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 239,7 milijun kuna. To je manje u odnosu na 2015. godinu za 7,2 %.
Rezultat izvoza poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva od 300,7 milijuna kuna u 2016. godini predstavlja mali rast od 0,1 % u odnosu na prethodnu godinu, dok uvoz bilježi rast od 7,5 %. Slijedom navedenoga ostvaren je negativni trgovinski saldo u iznosu od 2,0 milijuna kuna, u odnosu na pozitivan trgovinski saldo u 2015. godini u iznosu od 18,9 milijuna kuna. Rezultat je to prvenstveno manjeg izvoza koji je ostvario HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. (23 %), koji je u 2015. godini iznosio blizu 120,0 milijuna, a u 2016. godini 93,00 milijuna te povećanog uvoza CARLSBERG CROATIA d.o.o., koji je sa 142,8 milijuna kuna porastao na 162,8 milijuna kuna što je 13,0 % više.

Najveći je prihod ostvarila je ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o., koja je bila i najveći izvoznik. S 521 zaposlenim u 2016. godini Zagrebačka pivovara ostvarila je prihod u iznosu većem od 1,0 milijarde kuna, od čega je od izvoza ostvareno 125,0 milijuna kuna. To čini udio u djelatnosti proizvodnje piva od 44,0 % u ostvarenom prihodu te 41,5 % u izvozu proizvođača piva u Hrvatskoj. Neto dobit je iznosila 186,2 milijuna kuna, a zaposlenima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 12.266 kuna, što je 27,3 % više od prosjeka na razini branše te 138,6 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna)
. (Izvor Fina)

04.08.2017. u 05:44 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 01.08.2017.

ZOOVRT U ZATONU OBROVAČKOM


" ZOOLOŠKI VRTOVI SU ZASTARIJELI KONCEPT ZABAVE I STJECANJA PROFITA "

Udruga prijatelji životinja ima negativan stav o zoološkim vrtovima, a u ovom je tekstu riječ o zoovrtu u Zatonu Obrovačkom. Prenosim njihov tekst koji su mi poslali.
"Kao i u slučaju restorana „Macola” u Korenici, gdje nesretni zatočeni medvjedi služe vlasniku restorana kao turistička atrakcija za privlačenje gostiju, tako i improvizirani zoološki vrt u sklopu restorana „Anita” u Zatonu Obrovačkom već godinama šokira posjetitelje. Iako su gosti zgroženi vidljivom i sve većom patnjom životinja, najžalosnije je to što taj tzv. zoološki vrt nesmetano posluje već 17 godina, unatoč zgražanju turista i prijavama inspekcijama.
Nakon što je udruga Prijatelji životinja 2010. godine prijavila zoovrt, Ministarstvo poljoprivrede odgovorilo je da je veterinarska inspekcija utvrdila da su životinje smještene u adekvatne boksove s hranilicama i pojilicama te da je prostor uredan i održavan. Vlasnici su nakon prijave podnijeli zahtjev Ministarstvu da ih registrira kao zoološki vrt, a i Uprava za zaštitu prirode zaprimila je od njih zahtjev za držanje zaštićenih divljih svojti u zatočeništvu.
Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja, jasno ističe stav većine građana: „Protivimo se registraciji ovog mučilišta životinja u zoološki vrt i ozakonjenju takvoga ‘poslovanja’. Tražimo njegovo hitno zatvaranje i razmještanje životinja u utočišta! Zoološki vrtovi su zastarjeli koncept zabave i stjecanja profita. Hrvatskoj ne treba još jedan primjer svima očitog primitivizma držanja životinja u zatočeništvu i negativan turistički imidž.”
Prijatelji životinja još su prije sedam godina ukazivali na nezakonito držanje životinja od strane vlasnika restorana, na činjenicu da Milan Anić nabavlja sve više egzotičnih životinja i traži od posjetitelja zoološkoga vrta dobrovoljne priloge za hranu za životinje. Očevici su navodili da vlasnik hrani životinje otpacima iz restorana i hranom slabe nutritivne vrijednosti.
Ništa se nije promijenilo od 2010. i životinje su i dalje smještene u ograđenim betonskim kavezima neprimjerene veličine s obzirom na vrstu, bez adekvatne zaštite od raznih vremenskih uvjeta te bez poticajnog okoliša. Najnoviji komentari posjetitelja govore o bijedi života na ljetnim vrućinama i uz buku prometa, o mršavoj lisici, nojevima kojima nedostaje perje i imaju problema s nogom, depresivnom majmunu u kavezu, afričkom paunu kojemu nedostaje pola krila i curi krv… Životinje su apatične, ograničene u kretanju premalim životnim prostorom, prisiljene na zatočeništvo u potpuno neprirodnim uvjetima, a upitna je i adekvatnost njihove prehrane i primjerena zdravstvena njega.
U svim zoovrtovima životinje su usamljene, bez mogućnosti stvaranja društvenih veza s pripadnicima svoje vrste, bez prilike za mentalnu stimulaciju ili tjelesne aktivnosti, zbog čega obolijevaju od zoopsihoza, abnormalnog i autodestruktivnog ponašanja: stalno kimaju glavom, grizu rešetke, vrte se ukrug, hodaju gore-dolje unutar kaveza, grizu vlastite udove.
Prijatelji životinja još jednom pozivaju da se ne ozakoni rad privatnog zoološkog vrta u Zatonu Obrovačkom. Također, naglašavaju važnost uvođenja tzv. Pozitivne liste životinja koje se mogu držati kao kućni ljubimci. Nažalost, osim što pate u zatočeništvu zooloških vrtova, brojne egzotične životinje nekontrolirano se prodaju putem oglasnika kao kućni ljubimci, što je problem koji treba rješavati sada, a ne kada eskalira do razine golemih financijskih troškova i problema sa smještajem neželjenih i odbačenih životinja."

Internet stranica Udruge prijatelji životi ja na www.prijatelji-zivotinja.hr.

01.08.2017. u 05:51 • 0 KomentaraPrint#^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< kolovoz, 2017 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Rujan 2018 (19)
Kolovoz 2018 (24)
Srpanj 2018 (18)
Lipanj 2018 (26)
Svibanj 2018 (22)
Travanj 2018 (21)
Ožujak 2018 (19)
Veljača 2018 (17)
Siječanj 2018 (17)
Prosinac 2017 (15)
Studeni 2017 (23)
Listopad 2017 (26)
Rujan 2017 (17)
Kolovoz 2017 (12)
Srpanj 2017 (18)
Lipanj 2017 (16)
Svibanj 2017 (22)
Travanj 2017 (26)
Ožujak 2017 (31)
Veljača 2017 (18)
Siječanj 2017 (24)
Prosinac 2016 (33)
Studeni 2016 (32)
Listopad 2016 (35)
Rujan 2016 (22)
Kolovoz 2016 (25)
Srpanj 2016 (29)
Lipanj 2016 (28)
Svibanj 2016 (33)
Travanj 2016 (23)
Ožujak 2016 (26)
Veljača 2016 (21)
Siječanj 2016 (25)
Prosinac 2015 (15)
Studeni 2015 (20)
Listopad 2015 (22)
Rujan 2015 (19)
Kolovoz 2015 (14)
Srpanj 2015 (14)
Lipanj 2015 (24)
Svibanj 2015 (26)
Travanj 2015 (15)
Ožujak 2015 (25)
Veljača 2015 (26)
Siječanj 2015 (20)
Prosinac 2014 (22)
Studeni 2014 (24)
Listopad 2014 (18)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga AgroPolitika

Poljoprivreda i sve njene grane, stanje i problemi, poljoprivreda vođena državnom politikom i politikom resornog ministarstva, prilagodba politikama EU


----------------------------------------
Na dan 14. siječanja 2013. stari BROJAČ POSJETA na kome sam tada imala broj 37829, zamijenila sam novim brojačem koji sada registrira broji posjeta na blog i broj pregleda tekstova na blogu.


GODINE 2013. TOČNIJE OD 14. SIJEČNJA, KADA SAM PROMIJENILA BROJAČ ULAZA NA BLOG AGROPOLITIKA, DO 1. SIJEČNJA 2014. BROJAČ JE REGISTRIRAO 23 853 ULAZA.
BROJAČ PREGLEDA BLOGA REGISTRIRAO JE 37 182 PREGLEDA TEKSTOVA.


Brojač posjeta 12. veljače 2015.;
broj pregleda 64 387
broj posjeta 43 836

Blog AgroPolitika otvorila sam 31.12. 2007. godine. Dana 17. siječnja 2013. objavila sam 330. tekst .
Dana 21.studenog 2014. objavila sam 634 tekst.

Dana 12. veljače 2015. objavila sam 693 tekst.
Fotografije uz tekstove koje su objavljene na blogu
nastale su mojim fotografiranjem u 99,%. Samo nekoliko objavljenih fotografija nisu moje snimke.

Dana 21. travnja 2016. objavila sam 992 tekst
Istiga dana brojač posjeta bilježio je broj 61 200


Dana 1. 1. 2017. godine:

broj pregleda: 96964
broj posjeta: 70747
S 1. svibnjem 2017. u Hrvatskom novinarskom društvu stavila sam moj novinarski status u mirovanje. Razlog tome je moja odluka da novac za život koji ne mogu zaraditi u novinarstvu zaradim u turizmu tijekom turističke sezone. Dakako da ću pisti i dalje u vrijem kada radim u turizmu, ali vjerojtno rijeđe. Nakon 25 godina novinarskog pisanja ne mogu tek tako prestati pisati, posebno ne kada vidim dobru temu.

Slijedom prethodne informacije objavljujem da sam u članstvu Hrvatskog novinarskog društva ponovo od 1. studenog 2017. godine.

Dana 1.8. 2018. broj posjeta na blogu bio je 90 055 , a broj pregleda 119 000 .Autorica bloga:
Margareta Zouhar Zec novinarka
članica Hrvatskog novinarskog društva
redni broj HND iskaznice 3048
meil:
margareta.zouhar@zg.t-com.hr

----------------------------------------

Linkovi

MPS.HR
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

MRRSVG.HR
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva


BROJAČ POSJETA