KONSTELACIJA ŠKORPION

29 lipanj 2023

KONSTELACIJA ŠKORPION
(kratka priča)

Sad ću vam ispričati jednu priču. Bila je topla lipanjska noć, preciznije – predzadnja noć mjeseca lipnja, ono doba godine kad u vučjem satu kroz raskriljene nezastrte prozore mjesec ulazi spavačima u postelje skamenjujući ih na kratko smrću i zaboravom, kad ju je probudio iznenadni poriv ustati i lunjati gradićem čiji se svaki kutak može upoznati jednom šetnjom u komadu, tako je mali bio taj gradić, iako je stanovništvo njegovo uporno tvrdilo da je najveći i najljepši. Ona je imala objektivne oči. Njene oči su vidjele kroz velove. Laži, obmane, samoobmane, prikrivanja, prekrivanja, one su vidjele kroz to. To je bio curse. Vidjele su i kroz njene velove, vlastite. Znale su tko je. Pored dragog je ležala odložena knjiga, uvijek je još malo čitao poslije ljubavi. Pogledala ga je svojim očima koje sve vide. Zatim se iskrade i zaključa vrata. Izbrisala je sve što se godinama između njih zbivalo samo jednim zaključajem. Omamljena samoćom, slobodom i moći, hodala je gotovo u transu. Grad je duboko disao mirisom lipa, ravnomjerno mičući plućima kao golemi konačnozaspali insomničar. S dosadnih ulica izbila je na šikarom obrasle staze uz ogroman kanal koji je presijecao grad na pola. Oko visokih dalekovoda letjele su noćne ptičurine, u travi baršunasto lepetali sipajući s krila oblačiće praha purpurni noćni leptiri, krijesnice su u migoljavim nožicama prenosile male žute fenjerčiće koji su ostavljali u zraku svjetlosne petlje i simbole za dešifriranje. Vonj memle i žabokrečine isparavao se iz kotlova povađenih za kuhanje ljubavnih napitaka. Sve je to bilo tako neobično. Odjednom prugom dojuri vlak i otvori joj svoja vrata. Ona uđe, bilo je to tako prirodno. Vlak je bio pun žena koje su tu noć osjetile isti poriv kao ona - zaključati vrata i iskrasti se u noć. Udobno se smjesti pored prozora. Kompozicija trgne i poleti u zrak ravno prema blistavoj Antares u sazviježđu Škorpiona. Bio je to njezin znak, njezina priroda. Kad je kompozicija pristala na zvijezdu, sve su žene izašle i dobile male otrovne sulice za ubiti lovca. Ona uzme otrovnu sulicu i puhne ju u Oriona pored nje. On se pretvori u zmiju, zmija razjapi čeljusti, iz čeljusti zapaluca prema njoj rašljasti jezik između tamnoružičastih mišićnih stijenki po kojima je otrovno curilo. Ona vrisne i otvori svoje oči koje sve vide. Ugleda dragog kako ju značajno gleda. Bio je to samo san. Namjesti se u udobniji položaj. Bila je zadovoljna.

(Vježba pisanja. Napisano 29. lipnja 2023. iz dosade.)

HRVATSKA U OKVIRU OKUPACIJE 1941-1945.

28 lipanj 2023

HRVATSKA U OKVIRU OKUPACIJSKOG SISTEMA 1941-1945.
Dana 10. travnja 1941. ustaške pristalice sila Osovine u Zagrebu (Slavko Kvaternik i dr.) pod zaštitom njemačke vojske koja je nadirala u Hrvatsku, a u smislu instrukcija koje su izdali Hitler i Mussolini o podjeli Jugoslavije, proglasili su tzv. Nezavisnu Državu Hrvatsku (NDH). Odlukom okupatora (Bečki sporazum Ribbentrop-Ciano od 21. IV 1941) NDH je teritorijalno obuhvatila Hrvatsku, Slavoniju, Bosnu i Hercegovinu, te dio Dalmacije koji Talijani nisu anektirali (v. Rimski ugovori 1941). Madžari su tek stvorenoj NDH oduzeli Međumurje, a Talijani, osim dijela Dalmacije, dio Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, te sve jadranske otoke osim Paga, Brača i Hvara. I tako je u okviru tog osovinskog »novog poretka« hrvatski narod praktično ostao bez svoje obale i mora. Ustaški poglavnik Ante Pavelić dolazi u Hrvatsku s malobrojnom grupom svojih ustaških »povratnika« tek pet dana poslije proglašenja NDH. Ustaška organizacija u Hrvatskoj, zbog svoje malobrojnosti i omraženosti u narodu, mogla se održati jedino uz potporu njemačkih i talijanskih trupa koje su bile stacionirane u Hrvatskoj i koje su posebnom demarkacijskom linijom odredile svoje sfere interesa i zone vojne okupacije. Broj organiziranih ustaških četa bio je premalen da bi se mogao suprotstaviti pobunjenom narodu, iako su ustaše vršile najokrutnija zvjerstva da se održe na vlasti (prijeki sudovi; koncentracijski logori poput Jasenovca, Gradiške i drugih u kojima su pobijene tisuće antifašista; genocid protiv Srba, Židova i Cigana i dr.). Redovna vojska koju je Pavelić pokušao organizirati pod imenom hrvatskog domobranstva pokazala se veoma nepouzdanom, naročito od jeseni 1943, kada su uslijedile predaje čitavih domobranskih jedinica NOV, pa su Nijemci bili prisiljeni da, usprkos ogromnim potrebama na drugim frontovima, stalno dovlače pojačanja svojim okupacijskim jedinicama u Hrvatskoj. Nijemci su planirali i vodili sve važnije ofenzive protiv NOV, a njemački komandanti bili su na čelu tih operacija, jer Nijemci u domobrane nisu imali mnogo povjerenja.
Tokom NOB-a sve veći dijelovi teritorija tzv. NDH bili su oslobođeni od strane jedinica NOV i na tom oslobođenom području izgrađeni organi nove narodne vlasti na čelu sa ZAVNOH-om. U posljednjoj fazi rata vlast organa NDH protezala se samo na nekoliko većih gradova u Hrvatskoj, dok je čitavo okolno područje bilo u rukama partizana. Bilo je sasvim očito da se ustaški režim ne bi mogao – bez pomoći njemačkih trupa - održati ni tjedan dana, usprkos strahovitom teroru i nedjelima koja je režim počinio. Iz objavljenih dokumenata poslije rata vidljivo je također da ustaška vlada u NDH nije mogla učiniti ni jedan važniji korak u vanjskoj ni unutrašnjoj politici bez suglasnosti njemačkog i talijanskog predstavnika u Zagrebu, odnosno da je svaki važniji vojni potez ovisio o suglasnosti odgovarajućih njemačkih i talijanskih vojnih komandi u Hrvatskoj. U takvoj punoj zavisnosti od svojih gospodara A. Pavelić je morao bez prigovora pristati na Rimske ugovore i njemačkoj nacionalnoj skupini u Hrvatskoj priznati gotovo eksteritorijalni status.
Iako je NDH formalno bila organizirana kao suverena drža va, ona to nije bila ni po propisima Haaških konvencija, jer je nastala kao okupatorska tvorevina u nezavršenom ratu dviju koalicija, a ni s obzirom na faktično državnopravno stanje, jer su okupatori rješavali sva bitna pitanja njene egzistencije prema svojoj volji i svojim interesima. A što je najvažnije, hrvatski je narod svojim masovnim odazivom u NOV i POJ pokazao koliko je protivan toj okupatorskoj vazalnoj tvorevini koju je on prvenstveno svojom borbom osudio na konačnu propast u svibnju 1945.


MAFIJA, ZGRADE, REKETI, PROPADANJE

27 lipanj 2023

Je li ja svaki mjesec uredno plaćam krečenje i čišćenje zgrade ili da krimos s mojom lovom sebi i ekipi svojih satelita, krimosa i parazita isplaćuje svaki mjesec bruto plaće i honorare 30 godina, a zgrada izgleda pod krimosima ko govno i smrdi i puna je žohara, je li to plaćamo i je li to manifestacija i rezultat djelovanja psihopata u društvu, stanar koji pod prijetnjom sudske naplate plaća reket krimosu za "zajedničko održavanje" dok zgrada smrdi i propada a "pričuva" ne postoji jer ju krimos 30 godina drpa istom šprancom i pranjem love na najvulgarnijem nivou koji bi prozreo svaki inspektorski diletant a ipak 30 godina pljačka funkcionira ko vurica?To znate, da je "pričuva" prijevara, ne postoji, obično ju ekipa krimosa na zgradi sisa sebi pranjem love do nule, lova služi za reket i utuživanje sirotinje, ja sam rekla krimosu na "pričuvi" da ne želim da s mojom lovom utužuje sebi reket nego da kreči i čisti zgradu, ali u 30 godina niti jednom nije krečena, plaćam čišćenje posebno, a "pričuve" nema!

PITAO ME

26 lipanj 2023

PITAO ME

Pitao me 'oćeš jednu
Al operi čašice
Pa zar nisu oprane
Jesu ali znaš ono
Može doći mušica
Nikad ne znaš
U pravu si
Žubor pipe
Ne razumijem te
Ni ja tebe
Whiskey in the jar -
Momentalno djeluje
Ugodno plovimo u podne


PROGNOZA

25 lipanj 2023

Šta si mi uradio od zemlje, tata?


PIŠEŠ KAO KRALJICA

24 lipanj 2023

"18. novembar 1909.

Ne usuđujem se da te večeras oslovim nekim znanim imenom. Čitavog dana, od kako sam jutros pročitao tvoje pismo, osećam se kao pas mešanac koga su ošinuli preko očiju. Ne spavam već puna dva dana i lutam ulicama poput nekog prljavog pseta koga je gospodarica ošinula bičem i oterala sa vrata.

Pišeš kao kraljica. Dok sam živ, sećaću se uvek tihog smirenog dostojanstva toga pisma, njegove tuge i prezira, i krajnjeg poniženja koje mi je nanelo.

Izgubio sam tvoje poštovanje. Iscrpeo sam tvoju ljubav. Napusti me onda. Odvedi svoju decu od mene da bi ih zaštitila od prokletstva moga prisustva. Pusti da ponovo potonem u kaljugu iz koje sam potekao. Zaboravi mene i moje prazne reči. Vrati se svome životu, a mene pusti da sam idem u propast. Nije za tebe da živiš sa opakom zveri poput mene niti da dopustiš da tvoju decu dodiruju moje ruke.

Postupaj hrabro, kao što si uvek činila. Ako rešiš da me sa gnušanjem napustiš, podneću to kao muškarac, znajući da to hiljadustruko zaslužujem, i daću ti dve trećine svojih prihoda.

Sada počinjem to da uviđam. Uništio sam tvoju ljubav. Ispunio sam te gnušanjem i prezirom prema meni. Prepusti me sada stvarima i kompanjonima koji su mi bili toliko dragi. Postupi hrabro i ostavi me. Dala si mi najbolje stvari na ovom svetu, ali samo si stavila drago kamenje pred svinju.

Ako me ostaviš, živeću sa večnom uspomenom na tebe, za mene svetijom od Boga. Moliću se tvome imenu.

Nora, upamti i nešto dobro o ubogom bedniku koji te je obeščastio svojom ljubavlju. Pomisli da su ga tvoje usne ljubile i da se tvoja kosa prelila preko njega i da su ga tvoje ruke privijale uz sebe.

Neću potpisati svoje ime, jer si me tim imenom zvala dok si me volela i činila čast, i davala mi svoju nežnu dušu da je ranim i izdam."

James Joyce, PISMA NORI

Biram pismo Nori, večerašnja fotka


Jučer u parku, čitam Joycea na + 30°C.u hladu, još sva bijelaSuzanne

23 lipanj 2023

Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by, you can spend the night beside her
And you know that she's half-crazy but that's why you want to be there
And she feeds you tea and oranges that come all the way from China
And just when you mean to tell her that you have no love to give her
Then she gets you on her wavelength
And she lets the river answer that you've always been her lover
And you want to travel with her, and you want to travel blind
And then you know that she will trust you
For you've touched her perfect body with your mind
And Jesus was a sailor when he walked upon the water
And he spent a long time watching from his lonely wooden tower
And when he knew for certain only drowning men could see him
He said all men will be sailors then until the sea shall free them
But he himself was broken, long before the sky would open
Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone
And you want to travel with him, and you want to travel blind
And then you think maybe you'll trust him
For he's touched your perfect body with his mind
Now, Suzanne takes your hand and she leads you to the river
She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters
And the sun pours down like honey on our lady of the harbor
And she shows you where to look among the garbage and the flowers
There are heroes in the seaweed, there are children in the morning
They are leaning out for love and they will lean that way forever
While Suzanne holds the mirror
And you want to travel with her, and you want to travel blind
And then you know that you can trust her
For she's touched your perfect body with her mind

CARICA ZAPOVIDA MORU

CARICA ZAPOVIDA MORU

Carica je složla frizuru
Trajna nina nenu
Otpornu na buru
Na pauke i na morsku pjenu

Skočila je s njom u more
Ta rodila se tudi
Zabibali su je vali
Dobra budi, dobra budi

Al carica ko carica
nije znala da u moru nije bitna
Samo tko je jema škrge
A ne njena duša sitna

Tražila je sinje more
da ju sluša, da se divi
Nasmijalo se je more
Pljusnuo je val po rivi

Kao neka barka mrtva
Ostala je ležat tamo
Gdje je ušla moru reći
Carica sam, gledaj vamo!

Raspala se je frizura
Svanule su nove zore
Hemingway je s neba reka
Starica i more

Trajna nina nena
PRVI PUT VIDIM PARTIZANA

22 lipanj 2023

1:31SUZANA I STARCI

„Blesavo je izgledao, s raskopčanim šlicom.
Čuj, kretenu jedan, zapamti ovo za vječna vremena! To što smo se sada pojebali, apsolutno ništa ne znači. Nisi loš, istinabog. Znaš posao. Ali o nekakvoj kompi ni govora. Ima još guski kao što je Marina, njih izrabljuj! Ja svoje poslove znam voditi sama. Ne treba mi menadžer niti knjigovođa. Neka sam ružnija i od Frankenštajna! Pa šta onda? Maloprije ti to nije bilo važno. Uživao si ko prasac, vole jedan blesavi! Nekoliko tvojih slinavih fraza misliš da me može pokolebati? Imam ja svoju čast i ponos! Krvnički si me uvrijedio još na autobusnom kolodvoru u Zagrebu, i poslije, kad si me, kao hulja, zatekao nepripremljenu i odostraga... Zar sam ja gora od drugih? Zar samo zato što mi faca nije kao u filmske glumice? Zar samo zato misliš da me smiješ jebati odostraga? Jednom jesi, i nikad više! Ni straga, ni sprijeda! Zadrži sve u lijepoj uspomeni. Ćao! Još nešto za rastanak: nemoj se motati oko Darinkinog bara i pokušavati nešto. Imam frajera iz Unutrašnjih poslova. Jedino ako želiš da ti promijeni lični opis. A onda ćeš se morati ići ponovno slikati za legitimaciju...
Da li sam bila toliko uvjerljiva pa je prijetnja frajerom djelovala zastrašujuće i istinito, to ne znam, ali znam da Reksa više niti sam vidjela, niti o njemu šta čula. Ni dobro, ni loše.
Brzim koracima uputila sam se obalom potoka. Sakrila sam se iza jednog širokog hrasta po čijem se deblu penjao prekrasan crni rogač, i pričekala da vidim da li me Reks slijedi. Nigdje nikoga.
Onda sam ga opazila kako se cestom penje prema mjestu, i kako svaki put kad se začuje motor automobila diže palac.
Napokon se izgubio iz vida.
I Reks i njegov palac.
Smireno sam razmišljala sjedeći ispod hrasta dok mi se niz noge još slijevalo i stvrdnjavalo. Kao nekakvo ljudsko ljepilo. Neka! Neka sve iz mene sada isteče. Onda ću se oprati, kao što sam naumila, i vratiti se na ručak s bakom Magdom.
Nisam osvetoljubiva, nije mi takva narav, ali obračun s Reksom ispunjavao me novim zadovoljstvom. Osjećala sam se kao ličnost koja je dobila priznanje. Da je netko bio u blizini, i da sam mu mogla sve potanko ispričati, sigurno bi odobrio moj postupak i poklonio mi se!
Skresala sam mu u brk ono što bi mu malo koja ženska skresala! U drugim okolnostima, ni ja ne bih stekla hrabrosti da to učinim jer bih se bojala posljedica.
Ali tada sam bila uvjerena, iznenada sam se takvom osjetila, da je situacija u mojim rukama, da sam u prednosti i da će on podviti rep i povući se bez riječi.
Kao što je gnjida i učinio.
Pravi trenutak da okrenem novu stranicu svoga života!
Našla sam zaklonjeno mjesto na potoku s divnim pjeskovitim dnom, plitko ali protočno, obasjano suncem. Voda ni mlaka ni hladna. Baš ugodna da se njome operem, bez straha da ću prehladiti jajnike. Gacala sam po potoku kao dijete koje je izmaklo paski roditelja na izletu.
Bio je ovo moj i te kako sudbonosni izlet! Voda se presijavala na suncu, ljeskala, nebo i sunce ljuljali su se na valićima koje sam stvarala šarajući prstima po dnu. Struje pijeska milovale su mi gležnjeve i pete. Voda bi se zamutila, ali ne prljavo, muljevito, blatno, već na neki poseban način. Ubrzo bi se razbistrila i ja bih se u njoj ogledala. Nebo, sunce i ja.
Onda sam podigla haljinu, sve gore preko trbuha, svezala je labavo na leđima, da mi ne spadne i ne smoči se, te čučnula nad vodu. Polagano sam guzom dotakla površinu i kao ofurena brzo je odmakla. Bila sam toplija od vode. Tako sam se nekoliko puta približavala dok mi se koža nije privikla. Kakav predivan osjećaj! Voda je polagano tekla između mojih bijelih, čvrstih polutki, odbijala se od guzova, golicala šupak, stegna, međunožje, raskuštrane dlačice i izmrcvarene usmine. Kako je to blagotvorno djelovalo!
Obloga od kamilice, što mi ju je ujutro neopazice stavila Beti, puno mi je pomogla, ali su me prutić i Reksova batina, tek zaliječenu, ponovo izgrebli i izranjavali. U kolikoj mjeri, i kako je to bilo bolno, osjetila sam tek kad me je preuzela mlakohladnjikava voda potoka.
Čučala sam na suncu. Udaralo mi je u tjeme i grijalo koljena. Pustila sam da mi mirna struja vode čisti tijelo na mjestima koja su nezajažljivi bludnici uprljali u ova dva posljednja dana. Ispirala me nježno, gotovo me uspavljivala. Oko mene sve zeleno i čisto. Nema takvog gradskog vodovoda, kade ni tuša koji bi se mogao mjeriti s prirodom! Mokrim prstima dotakla sam čelo, kao da se krstim. I kosa mi se ugrijala. Da me je netko gledao sa strane, netko tko još ide u crkvu i pobožan je, i nisu mu na pameti samo svinjarije, usporedio bi me sa pticom koja se kupa, čisti. Sprema krila za let...
Iako još nije bilo odzvonilo podne, u mislima sam već proživljavala večer. Nije to mala stvar. Prvi nastup u ulozi striptizete! Prilika koja se ne propušta. Naročito poslije svih žrtvi koje sam podnijela. Jedna od njih je, eto, prije nepunih pola sata zaprijetila da se pretvori još u jedno poniženje i izrabljivanje... Ali sam smogla snage da situaciju preokrenem u svoju korist!
I tamo na potoku, pri pranju, dok sam se čistila od tragova svojih neželjenih ljubavnika, u meni je rasla radoznalost, rojilo se bezbroj pitanja o večerašnjem gostu, gospodinu inžinjeru Ambrozu, očito personi kakvih je malo u ovom kraju. Drugi me nisu zanimali, pa makar bili i milijuneri. Nekako sam predosjećala da ću zaokupiti njegovu pažnju. Ništa nisam planirala. A i što bi to trebalo upaliti kod čovjeka koji je prošao cijeli svijet?! Kod čovjeka koji si može priuštiti najrafiniranije ženske s Istoka i Zapada?
Ili će iskra frcnuti, ili će sve ostati u mraku, kao i dosad.
Zaključila sam da je iz mene sve ono tuđe iscurilo i da sada moram dati vremena da mi vlastiti sokovi i maziva ponovo natope stijenke, sve nježne, skrivene i osjetljive dijelove.
Izašla sam iz potoka. Falila su mi samo krila da njima stresem kapljice vode prije nego poletim.
Tako sam se lagano i preporođeno osjećala.
Sjela sam na travu, obnažena, čista, i prepustila se sunčevim zrakama da me miluju i suše. Nije mi bila potrebna krpa ni ručnik. Da sam i imala što pri ruci, ne bih to upotrijebila, jer sam željela da sve bude, od početka do kraja, prirodno, jednostavno, ljudski.
Onako kako zapravo rijetko kada jest!
Sanjarila sam raširenih nogu, bosonoga, gola sve do preko bokova. Kao ponuđena nebu, svijetlom danu, insektima, zemlji, livadama, krošnjama, širokom lišću s obala potoka, pticama... Sklopljenih očiju, plovila sam u susret večeri i baru gospode Darinke. Rekla je da ću nastupiti poslije Beti. To znači da sam zapravo udarni dio programa, Kriste! Sjetila sam se da uopće nismo ni riječ prozborili o lovi, o plaći. Manje od onoga što sam do sada zarađivala, ne može mi dati! Stan i hrana kod bake Magde su za bagatelu. Ako budem pametna i štedljiva, moći ću za kratko vrijeme skupiti lijepu svoticu. A onda ravno kozmetičarki i zubaru...!
Daleko sam napredovala u snovima na javi. Još se nisam usuđivala u njih uplesti i gospodina inžinjera Ambroza, iako sam predosjećala da u njima postoji mjesto rezervirano za večerašnjeg gosta.
Što je ono rekla Beti, čime se obogatio? Izumio je nekakvu čudotvornu mast, što li? Mast! Bože, nije li posrijedi preparat koji bih i ja mogla iskušati?!
Prstima sam opipala svoje jadno izrovano lice, one vječne bubuljice i plavkaste čvoriće koji su ga nagrđivali.
Onda sam ruku spustila među noge, na glatke stijenke bedara koja su poslije pranja u potoku djelovala čvrsto i elastično. Poigrala sam se dlačicama, prošla prstima kroz njih, dotakla picu u koju je jurnula krv...“

Suzana Rog, BARŠUNASTI PRUT (1987)
(odlomak)


ŠUTNJA JE ZLATO

21 lipanj 2023

Cavaleiro Monge

20 lipanj 2023

Fernando Pessoa
Cavaleiro Monge

Do vale ŕ montanha,
Da montanha ao monte,
Cavalo de sombra,
Cavaleiro monge,
Por casas, por prados,
Por quinta e por fonte,
Caminhais aliados.

Do vale ŕ montanha,
Da montanha ao monte,
Cavalo de sombra,
Cavaleiro monge,
Por penhascos pretos,
Atrás e defronte,
Caminhais secretos.

Do vale ŕ montanha,
Da montanha ao monte,
Cavalo de sombra,
Cavaleiro monge,
Por plainos desertos
Sem ter horizontes,
Caminhais libertos.

Do vale ŕ montanha,
Da montanha ao monte,
Cavalo de sombra,
Cavaleiro monge,
Por ínvios caminhos,
Por rios sem ponte,
Caminhais sozinhos.

Do vale ŕ montanha,
Da montanha ao monte
Cavalo de sombra,
Cavaleiro monge,
Por quanto é sem fim,
Sem ninguém que o conte,
Caminhais em mim.
https://lyricstranslate.com

PAUŠALIZAMJA: "U javnoj objavi na društvenoj mreži paušalno se navodi da uz kršćane, i ateisti smatraju da su životinje stvorene za iskorištavanje čovjeku kako bi on lakše i ugodnije živio. Je li korektno takve paušalne procjene o ateistima i stavljanje ih u kontekst objavljivati javno?"

AI: "Ne, nije korektno stvarati paušalne procjene o bilo kojoj grupi ljudi i objavljivati ih javno. Takve tvrdnje su uvredljive i nedosljedne s fundamentalnim načelima poštovanja različitosti i ljudskih prava. Također, generaliziranje o stavovima i uvjerenjima ateista nije utemeljeno jer ateizam u biti nema dogme ili zajednička uvjerenja, već se odnosi na nedostatak vjere u bilo kojeg božanstva. Umjesto da se potiču predrasude, trebali bi se promicati otvoreni, tolerancija i razumijevanje prema različitim svjetonazorima i uvjerenjima."

YAYOI KUSAMA

19 lipanj 2023

Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms


Yayoi Kusama's Obliteration Room


Yayoi Kusama, All The Eternal Love I Have for the Pumpkins


"With just one polka dot, nothing can be achieved. In the universe, there is the sun, the moon, the earth, and hundreds of millions of stars. All of us live in the unfathomable mystery and infinitude of the universe. Pursuing 'philosophy of the universe' through art under such circumstances has led me to what I call 'stereotypical repetition.'"
Yayoi KusamaDJANGO UNCHAINED

18 lipanj 2023

POLJUBAC

17 lipanj 2023


Poljubac
Pon, 25 Kolovoz 2014 Objavio: anna


Nakon kraćeg razgovora mobitelom, okrenuo se prema meni

-Sredio sam ti vezu, pokucaj na vrata do šestice i reci da sam te ja poslao, ja sad odoh, zovi kad budeš gotova.

Stajala sam u uskom, zagušljivom hodniku policijske uprave, krcatom ljudima, svi u redu za sobu šest, izdavanje osobnih, i stala na rep zmije kojoj se glava gubila daleko u mraku hodnika. Ponuđenu mi opciju skraćivanja čekanja odmah sam odbacila. Vezu ne tražim, niti bih je dala, bila sam tvrdoglavo principijelna, spremna provesti cijelo prijepodne u redu. Ljubazna gospođa ispred mene raspričala se o svojim unucima, o prometnoj nesreći iz koje se jedva izvukla živa i dugotrajnoj rehabilitaciji u Krapinskim toplicama. Ispred nje se neprestano ritmički ljuljala mlada plavuša, poput nervoznog djeteta.

Razgovor je utihnuo i posegnuh u torbu za knjigom koju sam ponijela za kraćenje vremena, prvom koja mi se našla pod rukom na izlasku iz stana. "Začin mog života. Stvarne žene govore o stvarnom seksu. Uredila Erica Jong". Vidi stare, još je živa, pomislih. A prije skoro dvadeset godina već je na sva zvona objavila svijetu svoj neurotični Strah od pedesete. I još uvijek piše o seksu. Čini se, malkice je s godinama ublažila stavove, jer prednost daje poljupcu. „Poljubac može biti zadužnica, kraj ljubavne avanture. Poljubac može trajati eonima. Poljubac može biti dulji i intenzivniji od ševe. Poljubac ima prošlost i budućnost. Ali što je budućnost? Prema jednom završetku odlazimo u krevet, duboko se razočaramo i nikad se više ne vidimo. Prema drugom, odlazimo u krevet, otkrivamo doživotnu strast, okrenemo život naopačke, ražalostimo bračne partnere, djecu, roditelje. No, odlučujem se za drukčiji završetak. Ustajem s kauča, bježim u kupaonicu piškiti, brzo se oblačim i onda iskradem kroz vrata apartmana. Sad mogu sačuvati njegov poljubac do kraja života.“

„Gospođo, gospođo, vi ste na redu,“ prenula me iz čitanja supatnica iz reda. Ugodno iznenađena ljubaznošću službenice koja me samo laganim mahanjem glave opomenula zbog višemjesečnog neproduživanja osobne, a zbog čega sam već dugo bila laganini na iglama, raspoložena izađoh iz "Milovićke" na svjetlost oblačnog kolovoškog dana. Uživajući u hodanju, začas sam prešišala Gupčevu, Široku, Mesićevu i Starčevićevu i sjela na omiljenu klupu pored Save. Plivala je u lokvi vode, stvorene sinoćnjom kišom. Ćudljivo ljeto, ponovih u sebi kao papagaj najčešće slušanu rečenicu u posljednja dva mjeseca. Oblaci i rijeka izgledali su kao kaleidoskopska slika načinjena od sivih, crnih i bijelih pomičnih stakalca. Struja je polako vukla debla i odlomljeno granje, zrakom se širio težak miris mahovine i vlage. Upijala sam prizor, uvučena u magični slow motion.. A sad bih morala nazvati moju Dobru Vilu, vratih se u stvarnost, sjetivši se jutrošnjeg dogovora. Kopala sam po torbi tražeći mobitel. Zazvonio je prije nego sam ga pronašla, zvala me moja dobra, brižna vila. Uvijek smo bili čudesno sinkronizirani, on i ja. Od svog prvog, rekla bi Erica Jong eonskog, nikad završenog poljupca.

Franz von Stuck: Poljubac sfingeKORESPONDENCIJA

16 lipanj 2023

AnnaBonni:
"Moram priznati, da si komentarom "raščeretila" moju gdju Dalloway i, što je najvažnije, svaka korekcija je na mjestu!
Sinoć kasno, petominutna verzija metaforičnosti kroz lik " one koja želi pisati " a stilski je nespremna - je moje osobno viđenje pjesama, pjesmuljaka i kratkih prozaista koji stasaju na ovim prostorima , jer, da parafraziram Krležu " svatko pismen i nije pisac "( Borba na književnoj ljevici, naravno )
Gdja Dalloway jest supruga člana parlamenta , ali joj to nije i ne bi smjela biti prednost : to je prefiksalna kategorija društvenog statusa koja je onda a i sada u primitivnoj verziji " nečija supruga " upravo suprotna onome, što žena jest i što bi trebala biti : lik, ličnost, osobnost bez obzira uz kakav se status supruga mnoge vezuju. Pa i ona o kojoj pišem.
Kako sve što pišemo o bilo čemu-kiši, suncu, ljubavi ima osobni pečat , tako sam i ja ( nepotrebno, kažeš ) dodala njoj epitet "prosječno priprosta" jer mnoge danas i jesu zatomljujući sebe i svoje kompletno biće u ime supruga koji jest NEŠTO u društvu koje ima takve kriterije procjene.

PS: ovo nije kritika na komentar, ovo je moje opravdanje zbog čega nisam poslušala tvoje savjete koji su apsolutno na mjestu jer bih morala prekrajati cijeli uradak.

Hvala"

Ja:
"Komentare pišemo da se ili divimo drugima ili samima sebi, ili mixano, ovaj moj je iz kategorije "mixano" :))))))))))))))))))))))))))))), ne bih ga ni pisala da nije mrs. Dalloway "iskorištena" u potpuno pogrešnom kontekstu i prikazana "prosječno priprostom", to sam naprosto morala ispraviti, kao svjedok gospođi Clarissi da ona to nije bila na tom dovratku niti bi takvo nešto ikada pitala ;)) , ispravih nepravdu, nije li to naše poslanje na Zemlji? Ispravljati nepravde, anđeoski zadatak. Ili ukazati. Odoh ja u teološke vode, iako više volim plivati u strastvenim brzacima koji vuku k mračnim dnima nas sirene, na površini Ugrešičkine kukle, težimo mraku dubokog dna na koja će nas odvesti vortexi koje izbjegavamo, dok zamahujemo ljuskavim repovima, čekajući veliki prasak.

15.06.2023. (20:01)"

- moj odgovor AnnaBonni na njen komentar o mom komentaru pod njenom pjesmom "metafora za gospođu Dalloway", korespondencija sa str.10 pod mojim postom ZLATNI REZ
- objavljujem ga jer mi se sviđa, šteta da ga proguta nevidljivost, pa ga izvlačim van, hope you'll like it :))

Moja fotomontaža, naslov je "Sjena, to sam JA", (moja sjena, večernja šetnja gradom), a naslov je humoristično parafraziranje izjave Luja 14. - “L’état c’est moi”

ZLATNI REZ

14 lipanj 2023

BLA BLA

BLA BLA

Vidi je kako se „nosi“
Vidi je što je obukla
Vidi je s kim se druži
Vidi je kako je pukla
(nije „dostojanstvena“)

Bla bla

Mora da je stara
Sjeća se Tita
Veli da je prije sve bilo bolje
Ma vidi kako se rita
(frik nad frikovima)

Bla bla

A vidi mene kako sam fina
Ja znam se ponašat
Kad treba kleknut, kad leći
Kako skuvati grašak
(da ostane zelen nakon kuhanja)

Bla bla

Ne ide mi iz glave
Ta samo čita
Kuva li ona mužu išta
Zna li kako se razvlači pita
(strašno, grozno)

Bla bla

Kad ju fukara nagazi
Ona spremno uzvraća
Što misli kaže odmah
I nikad ne trača
(nije normalna)

Bla bla

Ja sam primjer svima
Kakva žena treba biti
Dama ja sam prava
Ali u - kitiArchibald Cunningham vs Guthrie

KAD TE IDE A ULETI BOT

13 lipanj 2023

Nas šest je u sobi
Surfalo kockice
Tko će zadnji riknuti
Smisao je igre
Nešto kao graničar
Kad spuca te lopta
I ispadaš van
Dok ne ostane jedan, sam
Prvi luzer ispada
Mi pičimo dalje
Lijevo-desno, gore-dolje
Ostalo je u igri još samo nas dvoje
Prstići mi rade brzinom munje
Tipkovnica je vrela
Kockica je sjela
Baš gdje sam htjela
Odjednom je u sobu
Uletio bot
Iz neke druge igre
Off topic idiot.
Piše na ekranu
Watching: Ligiole, Qely
Please wait for the next round
Nixproo joined the room.
Samo ti piči,
Rekoh si tri riči
Može i dvi
Bez ti
Off topic idiot
Je najednom nestao
Kao što se i
Pojavio

.


PROBA

12 lipanj 2023GOLI U SEDLU
"Goli u sedlu
Easy Rider, igrani, SAD, 1969
REŽIJA: Dennis Hopper

U SAD-u krajem 60-ih godina prošlog stoljeća mladi hipiji i bajkeri Wyatt zvan Kapetan Amerika i Billy iz Los Angelesa kreću na neobično putovanje Amerikom. Obojica su momci neobuzdana duha u ranim dvadesetim godinama, dečki neopterećeni obvezama koji se u onome što rade simbolički pozivaju na slobodu, zbog čega na početku putovanja svoje ručne satove bace u pijesak. Putovanje koje je pred njima izraz je njihove životne radosti i slobode, a klizeći cestama prekrasnog američkog jugozapada naposljetku naiđu na komunu hipija i jednu meksičku obitelj. Iako ih svi dočekaju vrlo gostoljubivo, Wyatt i Billy uspiju odoljeti iskušenju da ostanu, jer im je cilj stići u New Orleans na vrijeme za pokladni utorak. No kad u Teksasu budu uhićeni zbog toga što svojom odjećom i motociklima vrijeđaju osjećaje lokalnog stanovništva, dvojica prijatelja dospjet će u zatvor. Ipak, odande će ih ubrzo izvući alkoholizirani odvjetnik George Hanson, koji im se odluči pridružiti na odiseji.

Godine 1970. nominirana za Oscara u kategorijama najboljeg sporednog glumca (Jack Nicholson) i izvornog scenarija, antologijska pustolovna egzistencijalna drama Dennisa Hoppera (Boje nasilja), koji je godinu ranije za režiju filma na festivalu u Cannesu nagrađen kao najbolji debitant, nije samo jedno od najvažnijih ostvarenja tzv. „novog Hollywooda” nego i djelo koje se često navodi kao vrhunac kontrakulture u američkoj kinematografiji. Riječ je i o jednom od najpopularnijih filmova svih vremena čijem kultnom statusu ništa ne može naštetiti, filmu ceste koji je presudno utjecao na estetiku tog podžanra, te koji je označio i prekretnicu u produkcijskom smislu, uvjerljivo demonstrirajući kako neovisno produciran projekt niskog proračuna može postati izuzetno popularan. Film su zajednički realizirali Dennis Hopper kao glumac, suscenarist i redatelj i Peter Fonda kao glumac, suscenarist i producent, pri čemu je Fonda u projekt unio i svoj dotad stečen ugled kontrakulturne ikone Hollywooda, koji su mu priskrbile uloge u bajkerskoj akcijskoj drami Divlji anđeli Rogera Cormana i art-drami Putovanje (The Trip) istog kultnog redatelja, u kojoj njegov lik konzumira LSD i doživljava psihodelična iskustva. I ovaj se film naslanja na te motive, ali uz ikonografiju modernog vesterna, protagoniste postulirajući kao junake nove i mlade kontrakulturne Amerike. Film je realiziran i pod izraženim utjecajem montažnih i inih tehnika francuskog novog vala, instant stjecanju kultnog statusa pridonio je i soundtrack na kojem su pjesme popularnih rock-bendova onog vremena The Byrds, The Band i Steppenwolf, čija se pjesma Born to Be Wild i na valu uspjeha filma prometnula u veliki hit. Iako je snimanje filma bilo praćeno brojnim problemima, ponajviše svađama Hoppera, Fonde i ostalih članova ekipe pod utjecajem LSD-ja, marihuane i inih droga, konačni rezultat je sjajno režiran film pikarskog zapleta, eliptične naracije, minimalističkih dijaloga, skokovite montaže i izuzetno raspoloženih glumačkih interpretacija. Film se čita i u ključu preispitivanja slike Amerike o samoj sebi, a kontekst modernog vesterna podcrtavaju i imena likova. Mirniji i introspekciji sklon Wyatt je tako osuvremenjena inačica legendarnog šerifa Wyatta Earpa, a hedonist Billy kao buntovnik bez razloga je varijacija Billyja the Kida."

MONOLOG O SLOBODI


"VRIJEDILO JE"

11 lipanj 2023

1. Mlaćenje robova2. Pedofilija
"Po svoj prilici, postotak svećeničkih pedofila jednak je postotku pedofila u bilo kojoj drugoj profesiji u kojoj su odrasli angažirani u profesiji u kojoj su u redovitom kontaktu s djecom (tj. učitelj, trener, socijalni radnik, savjetnik za profesionalno usmjeravanje itd. .). Puno se više pozornosti pridaje takvom užasnom ponašanju svećenstva jer su oni jedina profesija koja bi trebala najbolje znati, zbog biblijskih opomena, da je zabranjeno zafrkavanje djece.

Uz to, postoji vjerojatnost da, u vjerskim tradicijama u kojima je celibat potreban za poštivanje zavjeta zaređenja, postoji veća učestalost pedofilije jer spomenuto svećenstvo može imati (veoma pogrešan) dojam da se seks s djecom ne računa kao kršenje zavjeta zaređenja jer to nije seks između pristalih odraslih osoba. (BLJAK!)

Po mom razumijevanju, za većinu pedofila seksualni odnos s djecom povezan je ne samo s pogrešnom seksualnom željom, već i s uvrnutom željom za ispoljavanjem moći nad drugom osobom (slično kao način na koji silovatelj gleda na seksualni čin).

Rekao bih da su incidenti još gnusniji i zliji zbog činjenice da drugo crkveno osoblje nastoji u pokušaje da se počinitelji zaštite od pažnje javnosti i/ili kaznenog progona. Ovo dodaje mnogo više užasa zločinu za te žrtve i nadam se da će njihovi napori da sve odgovorne pozovu na odgovornost za ponašanje uspjeti, unatoč svim ograničenjima zastare."

3. Hod "za život"

"NI SRAMA, NI ČASTI! ČISTO ZLO.

Zanimljiv je podatak da nakon 24 godine rada suda u Hagu, svih 161 osuđenika su se deklarirali kao vjernici. Među svim tim ubicama, silovateljima i pljačkašima nema nijednog ateiste. I kao vrhunac nepopravljivosti javlja se veliki vjernik nikada veći Dario Kordić
Marko Vučetić :
Dario Kordić izjavio je da bi sve ponovio, da je svaka sekunda vrijedila.
Koliko li su bezvrijedne, uzaludne godine koje je proveo u zatvoru, ne promijenivši se, kada bi opet ponavljao sekunde u kojima su ubijani nevini?
Bog u kojega vjeruje ovaj, ponavljanja željan ratni zločinac, dostojan je jedino prezira."

komentiraj (17) * ispiši * #

INTIMA

10 lipanj 2023

"Intima", moja crno-bijela fotografija.Crno-bijela fotografija i fotografija u boji stoje u istom odnosu kao i elegancija u odnosu na casual ili trash. U tom smislu vrijedi izreka de gustibus et coloribus non est disputandum. Čak se i kod iste osobe, primijetila sam to kod sebe, izmjenjuju sklonosti i nisu čvrsto fiksirane, jednom naginjemo jednom, drugi put drugom estetskom stilu, iz iracionalnih razloga.

FERAL TRIBUNE

09 lipanj 2023"Feral Tribune was a Croatian political weekly magazine. Based in Split, it first started as a political satire supplement in Nedjeljna Dalmacija (the Sunday edition of the Slobodna Dalmacija daily newspaper) before evolving into an independent satirical weekly in 1993. It became a popular political weekly in the 2000s before ceasing publication in June 2008.

The magazine, whose name was a play on Herald Tribune (see below), and which billed itself as a "weekly magazine for Croatian anarchists, protesters and heretics",[1] commonly included a provocative satirical photomontage on the cover page, a short news section (titled "Informbiro"), editorials, interviews, a satirical section (titled "Feral Tromblon"), and sections on music, books and the Internet.

Another popular section, titled "Greatest Shits", included a collection of ludicrous statements made in the Croatian media by politicians and other public figures in the previous week. The magazine typically had between 50 and 100 pages in total. It was originally printed in black and white, later changed to full color glossy paper, but then reverted to black and white. In 1994 Feral Tribune also launched a book publishing department which published a series of works by renowned contemporary authors and intellectuals from ex-Yugoslav countries, such as Arsen Dedić, Slavenka Drakulić, Milan Kangrga, Mirko Kovač, Izet Sarajlić and Nenad Veličković, foreign writers such as Isaiah Berlin, Norberto Bobbio, Leonard Cohen and George Soros, as well as works by their in-house columnists such as Boris Dežulović and Viktor Ivančić.[2]

Although the magazine was hugely popular in the 1990s and had received a number of international awards[3] during the period, its circulation gradually declined in the 2000s.[4] Following a series of financial difficulties and failed takeover negotiations with Europapress Holding, the magazine was forced to cease publication in 2008 and published its final issue on 19 June 2008. In March 2010 a digital archive of all articles ever published in Feral Tribune was published in the form of a four-disc DVD set.[1]
History
Beginnings

The paper's name is likely a play on Herald Tribune. "Feral", in Dalmatian dialect, represents a petroleum or gas lamp, typically used on night fishing excursions. Dalmatian culture has a very intimate connection to the sea, and the term Feral is often used as the name of local sport clubs or performing groups. While the term "feral" typically refers to qualities associated with a wild or undomesticated animal in English, it is unlikely that the Croatian-speaking editors chose the title Feral for its meaning in English. On the other hand, it is quite possible that the editorial office enjoyed the double entendre that it elicited among foreign observers, giving the newspaper title an aura of its editorial independence and unwillingness to be tamed by political pressure.

Feral was conceived in 1984 by a trio of young journalists Viktor Ivančić, Predrag Lucić, and Boris Dežulović.[5] The trio named itself by combining letters in their names to form "Viva Ludež", a term for insanity[6] or literally meaning "long live madness". Their works initially appeared in the weekly humour supplement of Nedjeljna Dalmacija in 1988.[7] After a month, Feral was banned after it ran a satirical piece ridiculing then Serbian president Slobodan Milošević's nationalist and anti-establishment protests.[7] The publication then moved to Split's daily newspaper, Slobodna Dalmacija.[7] In 1993, when Miroslav Kutle, a businessman with close ties to the governing Croatian Democratic Union (HDZ) bought Slobodna Dalmacija, the weekly split off to form its own independent publication.[7] On 1 June 1993, the publication launched its first independent issue with the headline "Ante Pavelić Found Alive", ironically suggesting that his political spirit was alive in Croatian life.[7]
Rise in popularity and legal issues

Feral received little attention until Yugoslavia broke apart in the early 1990s. The magazine's favorite subject soon became Franjo Tudjman.[8] A winter 1993 issue depicted a photograph of Milošević and Tudjman in bed naked together with a headline that read: "Is this what we fought for?".[8] Once the issue hit the streets, it quickly sold out all 50,000 copies.[9] Meanwhile, Ivančić, the magazine's editor, was conscripted to the Croatian army.[9] "His mobilization was obviously related to that issue," said Boris Dežulović who was deputy editor at the time. "We believe they planned to send him to the front lines in Bosnia, but after all the noise this case has raised, they have left him in the barracks instead."[9] He was eventually released.[7] International media took notice of the cover, and a framed copy was even put up in the New York Times newsroom.[7]

Although the magazine was humorous in nature, it started addressing more serious issues as the Yugoslav wars ensued. Feral was among the first Croatian newspapers to openly report on various topics that the state-controlled newspapers would not report on including war crimes perpetrated by Croatian soldiers, the Croatian army's involvement in the war in Bosnia, Tuđman's revanchist opinions of the Ustaše in the context of Croatian nationalism, the Herzegovina profiteer lobby, connections between the government and the Catholic Church and other topics.[citation needed] It denounced Croatian racism, Antisemitism, corruption from the governing party as well as Croatian war crimes.[8] HDZ officials criticised Feral, accusing it of anti-Croatian reporting at a time when the country was at war.[7] In 1994, a 50% sales tax typically imposed on pornographic magazines was imposed on the Feral by the HDZ government.[10] This tax received criticism and in 1995 the Croatian Constitutional Court overturned the decision.[10]

Due to the change in the political system, there was nationwide confusion on many issues at the time. "Financial engineering", corruption, and the renewed independence resulted in changes in the government, a burst of patriotism, nationalism, and xenophobia. As a political satire paper, the Feral Tribune provided significant material from the warmongering and profiteering associated with the era.[citation needed] Feral arguably represented almost the only influential opposition to the HDZ administration on the media scene.[10]

In 1996, HDZ passed a law under which public criticism of the highest officials was punishable. The editors of Feral editors were among the first to be sued for defamation. Feral was the subject of dozens of libel suits and criminal charges laid by government officials, including by Tudjman's daughter.[11] In 1998, they were sued by the government for an article criticizing Tudjman's plan to move the remains of Ustaše soldiers and bury them alongside World War Two concentration camp victims at Jasenovac.[11]

In 1997, Feral published an interview with Miroslav Bajramovic, a former member of the reservist police battalion under the command of Tomislav Merčep, who detailed war crimes committed against Serb civilians in Pakračka Poljana.[10] After it ran the story, Feral staff members had to be given police protection because of the death threats it received.[10]

Despite these issues, Feral Tribune continued to survive in part because of donations from abroad. Tudjman died in 1999 and his party was voted out of power on 2000 parliamentary elections.

Attempts to replace Tudjman with George W. Bush as a target led to the magazine embracing a stronger ideological profile and promoting radical left views which alienated some of its old readers and allowed other Croatian newsweeklies, most notably Globus and Nacional, to rise in their relative popularity. Feral was also affected by personnel changes with the departure of one of its founders.[who?]

While the magazine's circulation and influence were limited by these factors, the Feral Tribune continued to maintain a strong critical approach to the government. It criticised Prime Minister Ivica Račan for his unwillingness to distance himself from Tuđman's legacy and exposed corruption scandals related to his government. In 2003, after HDZ's return to power, Feral Tribune began to see a resurgence in popularity. In December 2005, Drago Hedl, the paper's editor, received an anonymous death threat by mail, for his reporting on the abduction and murder of ethnic Serb civilians in Osijek in 1991-92. In 2006, the International Center for Journalists is awarding Hedl a Knight International Award for excellence in journalism.[12]
Financial troubles and closure

This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources in this section. Unsourced material may be challenged and removed.
Find sources: "Feral Tribune" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2015) (Learn how and when to remove this template message)

In June 2007, the paper missed two weekly issues due to financial problems. The editorial staff announced that their bank accounts had been blocked due to a VAT debt, and that several court rulings against the paper had imposed additional strain on their accounts. The staff accused the Croatian government of favoring governmental and nationalist media by writing off their VAT debts, thus creating an unfair competition to Feral. The finance ministry's decision to freeze the weekly's bank accounts was widely condemned in Croatia. Croatian officials, including the President Stjepan Mesić and the Prime Minister Ivo Sanader both pledged help to Feral Tribune, both acclaiming it as a contributor to the development of democracy in Croatia, but no help was actually offered.[13]

On 28 June 2007, the paper began publication again. It was reported that, due to financial difficulties, it was to be bought by Europa Press Holding (EPH), the largest publisher in Croatia (Globus, Jutarnji list), sparking speculation regarding the future of Feral's independence. However, in June 2008, after the EPH started avoiding the paper's officials in takeover negotiations, Feral Tribune editors announced the end of the magazine. After 15 years, and numerous lawsuits from politicians, editors cited financial troubles due to lack of funding and the failure of negotiations with EPH as the causes.[citation needed]
Awards

This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (November 2015) (Learn how and when to remove this template message)

Feral had won several important awards over the years:

In 1992 it received Veselko Tenžera's[who?] award[clarification needed] and the Stefanel award.[clarification needed]
In 1996 it won International Press Directory's award for freedom of the press.
In 1997 it won the World Association of Newspapers' Golden Pen of Freedom, and an International Press Freedom Award from the Committee to Protect Journalists.
In 1998 it received an award for the best political satire newspaper in the world, at the International fair of political satire in Forte dei Marmi.

See also

Boris Dežulović
Viktor Ivančić
Nedjeljna Dalmacija

Further reading
Pavelić, Boris (2014). Smijeh slobode: uvod u Feral Tribune [The Laughter of Freedom: Introduction to Feral Tribune]. Biblioteka Monografije ; knj. 7 (in Serbo-Croatian). Zagreb: Adamić. p. 688. ISBN 978-953-219-492-0."

(From Wikipedia, the free encyclopedia)
MAMA

08 lipanj 2023

Putujem k mamiČitam Camusov Dnevnik:
"*
Bitka kod Charleroia kako ju je opisao Marcel.
»Nas zuave, nas su samo tako strpali u strijelce. Zapovjednik je povikao ,na juriš'. I onda smo se spustili, kao u nekakvu jarugu s drvećem. Rekli su nam da jurišamo. Nikog nije bilo pred nama. Onda smo hodali, ovako smo hodali naprijed. A onda su odjedanput po nama počele pucati strojnice. Svi smo popadali jedni preko drugih. Toliko je bilo ranjenih i mrtvih da je u dnu jaruge bilo krvi da se moglo plivati. Onda je bilo nekih koji su vikali ,mama' da je to bio jedan užas.«"

Albert Camus
Zapisi od svibnja 1935. do ožujka 1951.CAR JE GOL

07 lipanj 2023ZNAČENJE:
Ovaj se izraz koristi za opisivanje situacije u kojoj se ljudi boje kritizirati nešto ili nekoga jer je percepcija masa da je stvar ili osoba važna, i bolje je šutjeti.

POZADINA:
Dolazi iz kratke priče „Carevo novo ruho“ danskog pisca Hansa Christiana Andersena koja je prvi put objavljena u Kopenhaganu u travnju 1837. u Andersonovom trećem i posljednjem dijelu Bajki ispričanih za djecu.

Andersonova verzija priče temelji se na njemačkom prijevodu priče koju je prvi put objavio 1335. Španjolac Juan Manel, princ od Villene: Libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patronio (Knjiga primjera grofa Lucanora i Patronija). Manel je svoju zbirku od 51 priče upozorenja pripisao raznim izvorima, uključujući Ezopa, druge klasične pisce i arapske narodne priče.

Andersonova se priča razlikuje od Manelove po tome što u potonjoj kralja prevare tkalci koji tvrde da odijelo mogu vidjeti samo muškarci zakonitog rođenja, dok u Andersonovoj priči tkalci igraju na carevu taštinu govoreći da je odijelo vidljivo samo ljudima koji su pametni i kompetentni.

Manelova verzija slična je onoj pronađenoj stoljećima ranije u indijskoj književnosti. Najranije poznato spominjanje nalazi se u antologiji basni iz 1052. koja govori o nepoštenom trgovcu koji je prevario kralja pretvarajući se da tka nadnaravno ruho koje ne može vidjeti niti dotaknuti nijedna osoba nezakonitog rođenja.

IDIOM
Kao idiom, uporaba naslova priče odnosi se na nešto što je široko prihvaćeno kao istinito ili za koje se tvrdi da je vrijedno hvale, zbog nespremnosti opće populacije da to kritizira ili da se na njih gleda kao protiv popularnog mišljenja. Fraza "careva nova odjeća" postala je idiom o logičkim zabludama. Priča se može objasniti pluralističkim neznanjem. Priča govori o situaciji u kojoj "nitko ne vjeruje, ali svi vjeruju da svi drugi vjeruju. Ili alternativno, svi ne znaju ima li car odjeću ili ne, ali vjeruju da svi ostali nisu neznalice."


„— Evo me, spreman sam! — reče car. — Pristaje li mi dobro? — pa se još jednom okrene pred ogledalom, a to je trebalo značiti da pomno promatra svoju odjeću.
Komornici koji su imali pridržavati mu skute pipahu rukama po podu, kao da ih dižu, pa koračahu držeći ruke u zraku, jer se nisu usuđivali pokazati kako ništa ne vide.
I tako je car išao u povorci pod krasnom nebnicom, a svijet po ulicama i na prozorima govoraše:
— Bože, kako je carevo novo ruho savršeno! Kakvih li divnih skuta! Pristaje mu kao saliveno!
Nitko nije htio priznati da ništa ne vidi, jer bi time pokazao kako nije za svoju službu ili kako je veoma glup. Nijedne se careve haljine nisu tako svidjele.
— Ta on nema ništa na sebi! — povika neko dijete. — Car je gol!
— Bože, čuj glas nevinosti! — uzdahnu otac. I jedni šaptahu drugima što je reklo dijete.
— Nema ništa na sebi! Dijete kaže da car nema ništa na sebi!
— Nema ništa na sebi! — povika naposljetku sav puk.
Protrnu car, i njemu se samom činilo da ljudi imaju pravo, ali mišljaše otprilike ovako: »Sad mi ipak valja ostati u povorci do kraja!« I zauze još ponosnije držanje.
A komornici i dalje nošahu skute kojih nije bilo.“
CAREVO NOVO RUHO, H. C. Andersen

VOLIM

06 lipanj 2023

KOROV I JA

Volim ići gdje nema ljudi
Gdje njihova noga rijetko stupa
Na divlju stazu braće korova
Volim skrenuti s glavnog puta
DANAS KUHAM JA

05 lipanj 2023

SLANINA

04 lipanj 2023

Ima neka tajna veza između zrelih muškaraca i slanine. Tek kad dođu u izvjesne godine, počinje potraga za onom slasnom, masnom, s bakreno-smeđom kožicom i ružičastom crtom u sredini, pravom domaćom na grabovom dimu dimljenoj i zimskom vjetru ljuljanoj po pušnicama u seoskim dvorištima, slaninom. Hodaju ti znalci po tržnicama i između klupa s očišćenim kokicama, kobasicama, švarglima, krvavicama i domaćom rakijom „ispod pulta“, ljudikaju s trgovcima dok pažljivo odmjeravaju komade koje će ponijeti kući i onda ih minuciozno rezuckati, uz obveznu glavicu luka. Mi žene smo isključene iz rituala. Slanina naprijed, povrće stoj. Gledam kako pažljivo reže donešeni komad na velikoj drvenoj dasci, onoj starinskoj, ručni rad, s ručkom i rupicom iz koje visi špaga, s prethodno naoštrenim nožem, izrezuje van kraj i onda sitno apetitlih reže tanke šnitice, pa reže luk pored, subotnji ritual na povratku iz nabave, dok vrećice s hranom još stoje po kuhinji neraspakirane, a znalac kuša je li to što je izabrao ono što je tražio. Ova je savršena, komentiram. Oćeš? – pita me. Pomislim na mog tatu. Ista potraga za slaninom, iste godine, isti ritual kao on sad. Valjda to dolazi s godinama, zreli muškarci i slanina. Kad prestanu vjerovati ženama i njihovim zdravim kuhinjama, dijetama, trendovima, povrćima i pritiscima na njih i stalnom popuštanju, i drmnu na stol ono što vole i misle, konačno slobodni oko pedesetih. Do pedeset jedu što im skuhamo, poslije pedeset kreću u potragu za onim savršenim, idealnim komadom - slanine.O ZA OSVETU

02 lipanj 2023

EXT. WESTMINSTER ABBEY - NIGHT
A shadow begins moving across the manicured grounds borne on the thick mist like a dark phantom. V glides toward the rectory, cloak undulating against the dark, wet wind.
INT. BISHOP'S BEDROOM
It is extravagantly furnished, somewhere between posh and pimp. The Bishop is sitting very close to Evey on his plush water bed.
LILLIMAN
Of course, "hate the sin, love the sinner." I always say. Take your dress off, please.
Evey stammers, backing up along the bedside.
EVEY
Listen -- I was kind of hoping --

He paws at her, groping hands pushing the front of her dress down as she backs up against the nightstand.
EVEY
No --

EXT. MAIN GATE - NIGHT
The guards look out into the night, fear suddenly gripping their faces.

V emerges demonically through the parting veils of fog, the white smiling mask bobbing eerily up and down as he rushes them.
A cigarette drops from the first guard's mouth, red embers exploding when it hits the wet cement.
Close as the two guards claw for their arms and the white hot flash of V's knives --
That slice like talons.
The two men crumple to the ground, clutching their gaping,
gurgling wounds. A whisper. V sprints into the courtyard.

INT. BISHOP'S BEDROOM
Evey grabs a metal table lamp and swings it down on the Bishop's head. There is a shuddering clank and he collapses to the floor.
LILLIMAN
You -- You filthy whore!

His blood speckles the white bearskin throw rug as the Bishop slowly rises after the retreating Evey.
LILLIMAN
I'll kill you, you fucking sow.
He charges after her but freezes dead in his tracks as V swings around the corner in front of him.

LILLIMAN
What's this? Who --
V
Please allow me to introduce myself...
V bows.
V
I'm a man of wealth and taste.

LILLIMAN
Dennis?

Instantly, the point of one of V's knives is against the Bishop's throat. V presses a finger to his frozen smile.
V
Shh. It isn't polite to disturb the dead on their journey.

Evey watches from around the corner.
V
A courtesy I'll most respectfully extend to his grace.

EVEY
V?
Lilliman swallows audibly.
EVEY
V, what are you doing?
V
Vi veri veniversum vivus vici, Evey.

Evey looks down at the knives on his belt, dripping blood.
EVEY
Oh no.
She begins backing to the door.
EVEY
You can't kill him!
V
Death has followed his grace the whole of his career. Is it any coincidence it has finally followed him here?
EVEY
Oh god, V. I can't -- I can't --

V turns back to Lilliman as Evey runs.
V
Let us pray.The Ghost of Christmas Past


JAMA

01 lipanj 2023

Jučer su psihopati na Dan Zagreba mučki napali bubnjeve jerbo da samo psihopat ima pravo na uživanje javnih površina i javnog zvukopolja koje svi plaćamo putem javnih računa, a samo sajkovi čini se misle imaju pravo nastupati pa su za sada stradali samo skupi bubnjevi, upozoravajuća poruka, drugi put će padati i bubnjari, bitno je da mi te sajkove i njihove dijagnoze i simptome, sve te sajkove financiramo nereferendumskim vaticanskim ugovorima, porezima, siromašenjem, masovnim iseljavanjem i povlačenjem pred sajkovima u slobodne zemlje.
Je li Zagreb grad samo psihopata ili svih građana, kad se psihopati usuđuju za Dan Zagreba napasti druge koji slave dan grada, pa i lik i djelo velikog pjesnika i partizana Ivana Gorana Kovačića?


"... Iz šume, s rikom gora, prasak muko
Zatutnji. Za njim tanad raspršeno
Ciknu, ko djeca njegova. Pijuko
Nada mnom zvuk visoko, izgubljeno.
Bitka se bije. Osvetnik se javlja!
Osvijetli me radost snažna poput zdravlja.

Planu u srcu sva ognjišta rodna,
Osvetom buknu krvi prolivene
Svaka mi žila, i ko usred podna
Sunca Slobode razbi sve mi sjene.
Držeć se smjera garišnoga dima,
Jurnuh, poletjeh k vašim pucnjevima.

Tu ste me našli ležati na strani,
Braćo rođena, neznani junaci;
Pjevali ste, i ko kad se dani,
Široka svjetlost, kao božji znaci,
Okupala me. Rekoh: zar su snovi?
Tko je to pjevo? Tko mi rane povi?

Oćutjeh na čelu meku ruku žene;
Sladak glas začuh: "Partizani, druže!
Počivaj! Muke su ti osvećene!"
Ruke se moje prema glasu pruže,
Bez riječi, i dosegnuh nježno lice,
Kosu i pušku, bombu vidarice.

Zajecao sam i još i sad plačem
Jedino grlom, jer očiju nemam,
Jedino srcem, jer su suze mačem
Krvničkim tekle zadnji puta. Nemam
Zjenice da vas vidim i nemam moći,
A htio bih, tugo! - s vama u boj poći.

Tko ste? Odakle? Ne znam, al se grijem
Na vašem svjetlu. Pjevajte. Jer ćutim,
Da sad tek živim, makar možda mrijem.
Svetu Slobodu i Osvetu slutim...
Vaša mi pjesma vraća svjetlo oka,
Ko narod silna, ko sunce visoka."

Ivan Goran Kovačić, JAMA
<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.