23

srijeda

ožujak

2016

Dvije (terorističke) priče


Seobe naroda (migracije naroda) bitno se razlikuju od preseljenja pojedinaca.
Očekivati pri velikim seobama asimilaciju stanovništva i prihvaćanje kulturološko-civilizacijskih odredbi koje vrijede kod domicilnog stanovništva je izraz nepoznavanja odrednica kulture i/ili civilizacije.
Naročito je pogrešno očekivati kulturološku prilagodbu migranata koji ne pronalaze svoje ekonomsko mjesto u društvima u koja su migrirali.
Zatvaranje u vlastite (kulturološke) okvire posljedica su prilagođavanja životu, promjene sredine i neispunjavanja očekivanja (uglavnom neutemeljenih).
Posljednji migracijski val (potaknut njemačkim planiranjem smanjenja troškova i možebitne zakulisne urote s Rusijom)(UNHCR je tijelo UN-a koje skrbi o ugroženim i raseljenim (izbjeglicama)), bespotreban je angažman UN-a u zbrinjavanju pogođenih ratom u Siriji i ISIL-ovim angažmanom) izazvao je i ekonomsku migraciju. Bez plana o stvarnom položaju i ulozi (u novom društvu), stotine tisuća ljudi se zaputila ka obećanoj zemlji (u kojoj ih ne čeka normalan (radno aktivan) život).
Bez obzira na (materijalni) položaj doseljenika, brojnost i vrijeme trajanja doseljavanja određuju sposobnost (i želju) prihvaćanja drukčijih civilizacijsko-kulturnih navika. Zašto bi grupa (doseljenika) koja ima potrebnu snagu za održavanje vlastitih vrijednosti mijenjala svoje navike i prihvaćala strani vrijednosni sustav?
Pojedinci (pri migraciji) koji su se odlučili na promjenu sredine, odlučni promjeniti vlastito poimanje života prilagođavaju se sredini u koju doseljavaju (po vlastitom odabiru). Brojnije (grupno) doseljavanje prati zadržavanje vlastitih vrijednosnih pogleda.
Industrijske zemlje (prihvaćajući potrebu useljavanja zbog pomanjkanja radne snage) napravile su korak naprijed/nazad (?) dopuštanjem brojnog useljavanja (sada, i bez potrebe za radnom snagom, u sustavu međunarodne trgovine (krizama) robama ...).
Brojne kulturološke enklave izvorište su društvene napetosti i mogućeg terorizma. (Iako terorizma bez državnog upliva ne može biti.)


Titova Jugoslavija (umjetna tvorevina boljševičko-orjunaške svite) je sustavno stvarala uvjete širenja i poticanja (međunarodnog) terorizma. Kadar KPJ je ustrajavao na teroru (terorizmu), poticao druge na terorizam (i teror) (komunisti su podučavali ustaše revolucionarnoj praksi ...). Po osvajanju (nametanju) komunističko-terorističke vladavine, proširili su svoje (državom ojačane pozicije) terorističke aktivnosti na druge države. Poticanje komunista u Grčkoj (do britanske pacifikacije), uspostava komunističke vlasti u Albaniji, potpomaganje iračkog režima (Saddam je boravio u Jugoslavije prije osvajanja vlasti), potpomaganje kmerskog režima (Pol Pot je boravio u Jugoslaviji prije osvajanja vlasti u Kambodži), potpomaganje libijskog režima (Gadaffi je boravio u Jugoslaviji prije osvajanja vlasti u Libiji), distribucija oružja (revolucionarnim pokretima), školovanje agenata i vojnih osoba, prikrivanje terorista (Carlos, Abu Nidal, ...), ...
Sustavnost državne uprave u servisiranju terorističkih grupa i pokreta stvorila je klijentelu koja i danas (međusobno) koristi hrvatsku državu za održavanje vlastite (zločinačke) pozicije. Tito je koristio Jugoslaviju za nesmetano potpomaganje međunarodnog terorizma, titoisti koriste Hrvatsku za nesmetano podržavanje terorizma.
Kulturološko nametanje obrazaca.
Hrvatska je taoc zločinačke skupine (titoista), koja u ime Rusije koristi državne instrumente (p)održavanja terora.

Otklon od marionetske (zločinačke) proruske (terorističke) vlasti i okretanje radu/marljivosti/nadarenosti kao osnovnim vrijednostima zadaća je nove (hdzovske) vlasti. Odvesti Hrvatsku u krug uređenih država koje omogućavaju boljitak vlastitom stanovništvu.

Normalno, padom Jugoslavije, Iraka, Sirije, ... (država koje su poticale i potpomagale međunarodni terorizam), stvoren je ISIL (država koja to nije, ali podržava terorizam, uz potporu hrvatskih kmera -titoista) s obavezom širiti terorizam.


Oznake: migracije naroda, migracije pojedinaca, prihvaćanje nove kulture, sposobnost i želja asimilacije, države koje su podupirale terorizam, uloga Jugoslavije, titoisti