03

srijeda

veljača

2016

Hrvatski socijalizam je utopijaTko ili što nedostaje Hrvatskoj? (nakon socijaldemokrata, kojih ima previše)


Slom socijalizma/komunizma padom Berlinskog zida izazvao je promjene i u socijalističkoj Jugoslaviji (trgovačkim vratima Varšavskog bloka). Jugoslavija, oslonjena na socijalistički poredak, što zbog ovisnosti o socijalističkim zemljama istočne Europe, što zbog nedostaka socijalizma, potpala je pod tranziciju.
Svjesni (nesvjesni) štete socijalizma, odlučili smo se za demokratsko, pluralno društvo sloboda i jednakosti vlasništva (što ustavno ni danas nije potvrđeno).

Dvojaka šteta revolucionarnog komunizma/socijalizma nije dovoljno prezentirana. Uz totalitarizam i jednoumlje, socijalizam je zločinački svojim odnosom prema sredstvima za proizvodnju. Socijalistički koncept vlasništva nad sredstvima za proizvodnju (u vrijeme intenziviranja proizvodnje i specijalizacije rada) stvara segmentirano siromašno društvo (što potiče cijele segmente društva na iseljavanje). Društveni inženjering. (Model nastao u Sovjetskom savezu s namjerom preseljenja ruskog stanovništva u neruska sibirska prostranstva ...)

Socijalizam (osuđen, nedovoljno) u slomu jugoslavenskog socijalizma nije prokazan kao zločinački i utopijski (instrument društvenog inženjeringa i uzrok neslobodama koje su se i imovinski odražavale na stanovništvo), pa je nedovoljno zakonodavac posvetio pozornosti zaštiti stanovništva (puka) od novih zala utopijskog društva (nametanog specijalnim ratom). Hrvatski socijalizam nije moguć (kao ni bilo koji drugi).
Politički snošljiv odnos prema socijaldemokraciji (pričama o dvije pomirene Hrvatske, o potrebi dvije ruke ...) stvorio je monstruma od kojeg smo (ratom, neuspješno) odstupili.

Povratak socijaldemokracije/socijalizma (kukuriku koalicije, kao i nakon račanove koalicije) stavlja nas pred pitanje: tko/što nedostaje nakon takve vlasti?
Nestao je poduzetni, obrtnički sloj. Ugašeni su mnogi obrti i firme srednjeg poduzetništva. Velike firme su prepolovile svoja poslovanja (i broj zaposlenih).
Nedostaje poduzetnički (investicijski) kapital i vlasnici tog kapitala. Bilo ih je više prije socijaldemokrata, što znači da ih je ciljano vladajuća administracija uništila.
Zabluda o socijalnosti (pod pričom pravednog društva) socijaldemokracije (koja je socijalistička a ne socijalna) izrodila je četverogodišnjim uništavanjem privatnog poduzetništva i povećavanju siromaštva (zbog ukupnog smanjenja potencijala društva).

Nova državna administracija najavljuje preokret u odnosu prema gospodarstvu. Mene zanima hoće li ustavno riješiti jamstvo privatnim poduzetnicima zaštitu ulaganja ili će biti (nevjerojatno) dopustivo nekoj novoj socijaldemokratskoj nakupini socijalistički udar na sve koji socijalizam i socijaldemokraciju ne podržavaju?
Slomom poduzetništva i udarom na privatno vlasništvo (u dva mandata socijaldemokrata/socijalista) HDZ je slomio svoju domoljubno/reformatorsko lidersku ulogu u hrvatskom društvu. (Jasno je meni da su hdzovci poslije Tuđmana (Granić, Sanader, Kosor, ...) petoligaška partijska popudbina, nesposobna transformirati hrvatsko društvo od neradničko-siromašnog u društvo prosperiteta i napretka).
Zanima me kako će se sadašnji HDZ suočiti s hrvatskim potrebama (odnos prema problemima u zadnjih 4 godine ne ukazuje na sposobnost potrebnu za istinski iskorak ka boljem).

Milanovićeva očigledna upletenost u prijevare na državnim izborima, ako se zna da je Milanoviće Mesić (vezan kumstvom) učlanio u HDZ, i Mesićev dvostruki predsjednički mandat, nazire se grupa koja na izborima od državnog značaja manipulira rezultatima (u korist vlastite političke opcije). Ni to HDZ nije sposoban razriješiti (kako bi onda ukinuo socijalizam (kvazisocijalističkih elita, koje nikad nisu zagovarale socijalizam nego su stvarale društveni nered - raseljavanje i uništavanje)). Nesposobnost razriješiti osnovne društvene probleme prokazuje HDZ (nakon Tuđmana) kao stranku koja nije sposobna upravljati državom i društvom.
Bez istinske tranzicije i ukidanja socijalizma, Hrvatska nema budućnosti. Zabranimo socijaldemokraciju. Ne nadajmo se hrvatskom socijalizmu.
(Hrvatska nema političko-intelektualnu elitu koja je sposobna izići iz nametnutih okvira (političkog djelovanja), jer su aparatčici (kojima su državne privilegije dostatne za napor koji ulažu u osvajanje i očuvanje vlasti) koji državu ne vode u interesu naroda.)


Oznake: slom socijalizma, Berlinski zid, pluralno društvo, jednakost vlasništva, dvojaka štetnost jugoslavenskog socijalizma, povratak socijaldemokracije, socijalizam i socijalnost, hrvatski socijalizam, petoligaška politička elita, osnovni društveni problemi

23

srijeda

prosinac

2015

Hrvatska je država prikrivenoga socijalizma
Pitanja na koja smo morala znati odgovore prije izboraPo imenovanju novog mandatara Vlade RH, možemo postaviti pitanja:

Tko i kako će vrati 300 milijardi kuna državnog duga?

Tko i kada će promjeniti Ustav RH i vratiti narodu vlast koja mu pripada?

Tko i kada će promjeniti Ustav RH i ustavno jamčiti kako socijalna država nije ispred one radišne, poduzetne, čime bi se jamčilo jednakost vlasništva?


Pitanje tko je prouzročio dug, oduzeo vlast narodu i državu promjenama ustava pretvorio u socijalnu (socijalističku, apsolutističku, diktatorsku) ostavit ću vama. Politika je oblik interesnoga udruživanja, a Ustav izraz najviše zakonodavne volje.
Ako je nešto neprikladno u političkom životu države, to je posljedica našeg neznanja, neodgovornosti, nesposobnosti ili nedostatka volje braniti vlastite političke interese.
Hrvatska je država prikrivenog socijalizma.

Sloboda (ili sociološka smrt)


Oznake: pitanja, novi mandatar, državni dug, vlast naroda, socijalna država, jednakost vlasništva, država prikrivenog socijalizma