29

petak

siječanj

2016

Smisao socijalizma (socijaldemokracije) u RHPolitika kao sredstvo donošenja kolektivnih odluka o rješenju problema temelji se na okolnostima (problemima) koje su prisutne. Politika je određena stvarnim problemima s kojim je suočeno društvo.

Politika (grč. ta politiká – poslovi vezani uz polis) je kolektivna djelatnost koja smjera donošenju odluke o rješenju problema i izvršenju te odluke koja je obvezna za sve članove zajednice. Riječ politika potječe iz više grčkih riječi: polis(grad-država); politeikos(državni, javni) te politeia(država, politički režim). S obzirom na sadržaj, obuhvat i stupanj organiziranosti razlikujemo opću i posebnu politiku. Opća politika uključuje lokalnu, državnu i međunarodnu, a posebna politika uključuje socijalnu, gospodarsku, zdravstvenu, kulturnu, prosvjetnu...


Hrvatska je povijesno (pa i u današnjim granicama) određena osmanlijskim osvajanjima. Određena je odnosom prema povijesnim teritorijima koje su osmanlije okupirali. Određena je državnom zajednicom (AU monarhija) koja je uspostavljena kao zaštita osmanlijskim napredovanjima. Hrvatska je određena nastavkom osvajačkih težnji velikosrpstva na postavkama osmanlijskih osvajanja. Hrvati su u zadnjih sto godina imala tri ratna sukoba protiv Srbije (jednom u zajednici AU koja je Kraljevinu Srbiju napala kao odgovor na velikosrpsku politiku u BiH (atentat na prijestolonasljednik), dva puta je Srbija vršila agresiju i poticala bune protiv pokušaja uspostave hrvatske države).
Granica. Nemirna. Ratna. Povijesno (stoljećima, agresijama etnički čišćena).
Ratobornost, kao sredstvo postizanja političkih i demografskih ciljeva, traži podršku specijalnog rata u opravdanju genocidnih težnji. U tom ratu, iako je dokumentarno razvidna velikosrpska agresija i genocidnost, Hrvate su proglasili krvolocima (nedostojnim državnosti (i opstanka)).

U povijesnom kontekstu narodne borbe (svaki narod ima pravo na borbu za svoj opstanak), nacionalnog formiranja (kao oblika jačanja sposobnosti društva oduprijeti se pogubnim napadima) i formiranju (moderne, nacionalne) države kao sredstvu očuvanja društva, zagovarati politiku socijaldemokracije - socijalizma parlamentarnim putem - krajnje je (ako nema posebnu zadaću) čudno.
Ustrajavati na slabljenju države, ustrajavati na anacionalnosti društva, ustrajavati na ateizmu (bezvjernosti), osporavati prava većini (na socijalističkim osnovama tvrdnji o izvoru ratnih sukoba koji proističu iz vlasništva i nacije (kao društveno neprihvatljivih kategorija)) na smisleno organiziranje protiv nametnutoga rata i borbe za opstanak je dio specijalnog rata.
Hrvatska je (povijesno) izvrgnuta višestoljetnoj agresiji i borbi za opstanak (na koji ima pravo). Smjer organiziranja u toj borbi bira sama.
Hrvatskoj je rat nametnut i bez postojanja nacije. Hrvatskoj je rat nametnut i prije postojanja nacije. Taj rat traje. (Rat protiv Hrvatske traje preko 500 godina.)

Odabrati socijalističke vrijednosti, koji otvaraju vrata agresiji i slabe sposobnost društva opstati trebala bi biti nacionalna politika?
Oslanjanje socijaldemokracije (socijalizma parlamentarnim putem) u Hrvatskoj na međimurske, zagorske i istarske glasače (županije) koji ni po kojoj osnovi nisu socijalistički nastrojeni (sami sebe doživljavaju kao sređene, radišne i štedljive, vrlo osjetljive na svoje vlasništvo) predstavlja UN-ovim poveljama zabranjen izborni postupak otuđenja političke moći.

Postavljam pitanje: U ime koje demokracije i kojih ciljeva hrvatska država tolerira socijaldemokraciju - socijalizam parlamentarnim putem - i sve ideološke postavke takve politike? Tko u Hrvatskoj zagovara potrebu desne i lijeve ruke?
Postoji li način raspraviti i usvojiti politiku kojom će Hrvatska donositi kolektivne odluke ...?
Postoji li način ustanoviti koje politike ne mogu biti sredstvo donošenja kolektivnih odluka?

Besmisao socijaldemokracije - socijalizma parlamentarnim putem - kroz mandate Račana, Mesića, Josipovića, Milanovića je razvidna.

(od hrvatske povijesti, koja nam je učiteljica, baštinimo i identitet i pravo na državu ... onaj tko taj identitet briše ne može sjediti u saboru)

Oznake: politika, problemi koje politika kolektivnim odlukama rješav, povijesno određenje, stalnost rata i agresije na Hrvatsku, smisao socijalizma u agresijama na Hrvatsku