AgroPolitika https://blog.dnevnik.hr/agropolitika

petak, 27.04.2018.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADONAČELNIKA BANDIĆA NIJE PRIHVAĆEN


DVIJE POLITIKE ZBRINJAVANJA OTPADA U HRVATSKOJ !

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba, kakav je predložio gradonačelnik Milan Bandić a protiv kojeg su građani organizirani u 22 udruge i inicijative, na sjednici u gradskoj skupštini 26.4. nije prilikom glasanja prihvaćen. Samo 15 zastupnika bilo je za Plan gospodarenja otpadom Milana Bandića, 25 zastupnika u Skupštini grada bilo je protiv, a ostali su bili suzdržani.
Na dnevni red skupštine Grada predmet može doći ponovo tek za tri mjeseca.
Na otpadu se u svijetu radi posao, točnije biznis. I u Hrvatskoj se na otpadu radi biznis, ali na jedan za građane potpuno neprihvatljiv način. Naime gradonačelnik otpad želi spaljivati, te za to kupiti iz Austrije spalionicu staru 20 godina i otpad iz Zagreba i Zagrebačke županije spaljivati u Resniku. Građani i udruge ne žele spalionicu i drobilicu u svom okolišu jer se boje zagađenog i smrdljivog zraka, pepela kao ostataka spalionice kojeg bi i usprkos filterima na spalionici bilo u okolišu na kulturama…I samo saznanje da na području mjesta stanovanja stoji spalionica otpada je deprimirajuća za građane i protiv tog rješenja građani se žestoko bore.

NOVAC ZA SPREMNIKE ZA ODVAJANJE OTPADA – JE PRIPREMLJEN

Začuđujuće je da gradonačelnik Bandić ne teži rješenju odvajanja i recikliranja otpada koje bi zapravo bio biznis sa dobitkom. Jer sav otpad kao sada, ili točnije kao još 2018. ne bi išao u istu kantu, već bi se odvajao i reciklirao. Odvajanje i recikliranje je naime europsko rješenje za otpad. Na dan planete zemlje 22. 4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je priopćenje u kome kaže da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo jedinicama lokalne samouprave putem EU fondova kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ 85 %-tno sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i bio otpada. Za tu namjeru osigurano je više od 250 milijuna kuna.Na taj način doprinijet će se realizaciji zacrtanog cilja da se u Hrvatskoj do 2020. odvojeno sakuplja i reciklira 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla te odvojeno sakuplja, reciklira i oporabljuje 70 % neopasnog građevnog otpada, što je zahtjev europskog zakonodavstva kome podliježe i Hrvatska

ZAŠTO MINISTAR dr. ČORIĆ ŠUTI

Iz ovog što se događa u Zagrebu može se zaključiti da u Hrvatskoj postoje dvije politike gospodarenja otpadom; jedna je politika gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića, a druga je politika Ministarstva zaštite okoliša i energetike čiji je ministar dr.Čorić. Pitanje je zašto ministar dr. Čorić šuti i ne izađe u javnost s relevantnom informacijom o odvajanju otpada . Zar ministar Čorić čeka da gradonačelnik Bandić ostvari svoju politiku spalionice u Resniku pa će tek onda javno govoriti o potrebi odvajanja otpada?
Zašto tako važna informacija, koja kaže da postoje sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i bio otpada nije poznata u širokoj javnost? Zar ministar zaštite okoliša i energetike koji je doktor znanosti ne poznaje važnost i snagu informacije – posebno kada se radi o informaciji koja se odnosi na takvu djelatnost kakva je odvajanje otpada?

Margareta Zouhar Zec

27.04.2018. u 06:52 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 25.04.2018.

GRADONAČELNIK, ŽUPAN I MINISTAR PROVODE POLITIKU TRGOVINE S OTPADOM !


ZAŠTO SE U ZAGREBU I RH NE ODVAJA OTPAD?

Na dan planete Zemlje 22.travnja udruge, građanske inicijative i građani, okupili su se na prosvjednom skupu u naselju Resnik, na periferiji Zagreba sa željom da Grad Zagreb odustane od Plana gospodarenja otpadom . Upravo o tome raspravljati će se na 11. Sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba koja bio se trebala održati 26. 4.na kojoj će gradski zastupnici odlućivati o Planu gospodarenja otpadom Grada Zagreba. To je zdravstveno, ekološki, ekonomski i financijski nerazuman projekat - piše u priopćenju koje je javnosti uputila Branka Genzić Horvat predsjednica udruge Uzor Resnik. Dalje u priopćenju piše kako centri za smeće i odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada ne idu zajedno!" Štetni i opasni centri za smeće nisu rješenje nego problem, jer imaju niski postotak odvajanja i recikliranja. Njima se neće postići zadani ciljevi odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, a građani RH će za to plaćati ogromne penale. Ti centri generiraju gorivo za spalionice tzv. energane, zagađuju okoliš i vode, štete zdravlju, uništavaju resurse i prostor su za kriminalne manipulacije smećem u korist pojedinih grupacija. Pri dnu su hijerarhije gospodarenja otpadom i u suprotnosti s najboljom europskom praksom u odvojenom prikupljanju otpada, a sve navedeno su dokazali i primjeri već izgrađenih centara Kaštijuna i Marišćine, te odlagalište planiranog centra Piškornica. Zagrebački centar za smeće sa planiranom ogromnom koncentracijom otrova i smeća, kojeg unatoč svima argumentima protiv realizira gradonačelnik Grada Zagreba uz pomoć političke trgovine dugi niz godina, ima za cilj dovršetak dugogodišnjeg lošeg projekta Zagreb - EU prijestolnica smeća i smetlište Europe. Sve to na štetu zdravlja građana Grada Zagreba, Zagrebačke županije i šire, na štetu prirodnih resursa, na vodonosniku pitke vode, a što rezultira i pljačkom građana u interesu profita pojedinaca i određenih interesnih skupina. "
"U Zagrebu se godinama ne odvaja otpad, stvaraju se ilegalna odlagališta i nastoji se stvoriti Napuljski sindrom, kako bi se u interesu pojedinih grupacija opravdala izgradnja ovakvog centra i proizvodnja goriva za spalionicu tzv. energanu, dok s druge strane postoji puno jeftiniji i ekološki prihvatljiv model gospodarenja otpadom kojeg Grad Zagreb ne želi usvojiti i uspostaviti.
Gradonačelnik Grada Zagreba, župan Zagrebačke županije i ministar zaštite okoliša i energetike kroz ovakve centre smeća provode politiku koja nije u interesu građana. Postoji obveza odvajanja i recikliranja otpada od najmanje 60% te nas direktive, konvencije i zdrava pamet obvezuju na čuvanje okoliša, pitke vode i korištenje energije obnovljivih izvora. Nametanjem projekata centara za smeće, uskraćuju se građanima temeljna prava zagarantirana zakonima, Ustavom, EU direktivama i općim moralnim načelima.
Decentralizirani sustav odvojenog prikupljanja i recikliranja koji tražimo, je dijametralno suprotan centrima za smeće, jedini je dosljedno ekološki zasnovan i višestruko jeftiniji i isplatljiviji sustav kojeg hitno treba implementirati u Gradu Zagrebu i u cijeloj RH. On obuhvaća kontrolirano odvajanje svih frakcija otpada na kućnom pragu, pravednu naplatu po stvarnoj količini miješanog otpada te, lokalna postrojenja za sortiranje, recikliranje i kompostiranje otpada. Na taj način centri za smeće nisu potrebni, već su zapravo smetnja koja koči daljnji razvoj sustava.
Stoga okupljene dvadesetdvije ekološke i druge udruge i inicijative, građani i znanstvena javnost, koje imaju identične ciljeve i očuvanje temeljnih prava građana, opstanka, održivog razvoja i prosperita RH, na dan planeta Zemlje 22.04.2018, radi zaštite zdravlja građana, zaštite voda i okoliša, te sprečavanja daljnje pljačke građana, resursa i kriminala, sa i u vezi s otpadom, opetovano zahtijevaju uvažavanje glasa i primjedbi široke javnosti sukladno Aarhuškoj konvenciji, te traže:
1. Zaštitu temeljnih ljudskih prava na zdrav život i okoliš;
2. Odbacivanje i neizglasavanje predložene štetne i nezakonite tvorevine zvane Prijedlog Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu od strane zastupnika Gradske skupštine Grada Zagreba u svim njegovim sastavnicama, kao i odgovornost svih sudionika u donošenju i ostvarivanju ovog štetnog i nezakonitog akta;
3. Odbijanje izdavanja suglasnosti od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike na prijedlog Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, jer nije u suglasnosti sa Zakonom niti Planom gospodarenja otpadom RH 2017-2022;
4. Poništenje nezakonite Odluke o implementaciji Plana GO RH do 2022. Vlade RH koja je u suprotnosti s temeljnim podzakonskim aktom koji regulira gospodarenje otpadom u RH, raskid Sporazuma između Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te svih akata proizašlih iz ove Odluke;
5. Hitnu obustavu svih aktivnosti na izgradnji svestrano štetnog Zagrebačkog centra za smeće i svih planiranih centara za smeće u RH, te preusmjeravanje već izgrađenih centara za smeće i planiranih sredstava u razvoj i izgradnju višestruko jeftinijih i ekološki prihvatljivih lokalnih sustava odvajanja, recikliranja i kompostiranja;
6. Odgovornost Gradonačenika Grada Zagreba, svih župana, ministra Ministarstva zaštite okoliša i svih nadležnih za stanje s otpadom u Gradu Zagrebu i RH;

Zahtjevomi pozivamo predsjednicu RH, predsjednika Vlade RH, Hrvatski Sabor, Saborski Odbor za zaštitu okoliša, ministra zaštite okoliša i energetike, predsjednika i zastupnike Gradske skupštine Grada Zagreba, da u okviru svojih nadležnosti uspostave sustav gospodarenja otpadom u javnom interesu i hitno poduzmu mjere radi obustave štetnog (zdravstveno, ekološki, financijski i ekonomski) Zagrebačkog i svih centara za smeće u Republici Hrvaskoj, kao i utvrđivanje odgovornosti za počinjenje nestručnih, neodgovornih i nezakonitih djela svih dionika u (ne)gospodarenju otpadom, te da o poduzetom hitno izvjeste javnost.

Prosvjednom skupu prisustvovale su slijedeće udruge i građanske inicijative:

UZOR, Udruga za zaštitu okoliša Resnik
Zelena akcija
UZOJ, Udruga za zaštitu okoliša Jakuševec
Udruga za zaštitu okoliša” Eko 2000” Podsused
Udruga Eko Zagreb
Krizni eko stožer Zagreb
Udruga Obraz, Obreščica i Brezovica za Zagreb
Inicijativa građana Ivanja Reka – Ogranak UZOR-a u osnivanju
Udruga građana Siget
Udruga građana “Glog” Središće
Udruga povrćara Grada Zagreba
Braniteljska udruga ViDrA – veterani i društvena akcija
Inicijativa “ Čuvamo naš park” Savica
Inicijativa “Samoborček” Trešnjevka
Udruga Akcija za Turopolje i MO Čiče
Udruga građana Petina i Kosnica
Inicijativa “Stop asfaltnoj bazi” Lomnica
Udruga Okoliš, Cerje Tužno
Građanska inicijativa Koprivnica kakvu zaslužujemo
Krizni eko stožer Varaždin
Krizni eko stožer Marišćina
Udruga Krizni Eko Kaštelanski Stožer


25.04.2018. u 23:53 • 0 KomentaraPrint#^

DUG BLOKIRANIH RASTE I DALJE!


KADA ĆE ZAPOĆETI VRAĆANJE DUGA GLAVNICE ?

Financijska agencija FINA 24. travnja objavila je u svojim vijestima da je 31. ožujka 2018. u blokadi su bila 325 254 građana. " Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,37 milijardi kuna, što je za 0,6 % više u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga, u iznosu od 17,9 milijardi kuna, odnosio se na dug građana prema bankama kao vjerovnicima (41,4 %), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 21,0 milijardu kuna ili 48,5 %. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), iznosi ukupno 22,3 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,4 %)." - piše u vijesti FINE

POTREBNO JE ZAKONOM PROMIJENITI NAĆIN RADA STRANIH BANAKA !

Zabrinutost za blokirane građane pokazala je od početka 2018. i predsjednica RH Grabar Kitarović te je razgovarala s predstavnicima blokiranih. Predstavnici su bili na razgovoru i kod premijera RH Plenkovića i kod ministra pravosuđa Bošnjakovića jer on je nadležan i odgovoran za novi Ovršni zakon koji je u pripremi. No jesu li to prave adrese, na kojima se blokiranima može pomoći? Nisu! Zašto? Zato što dug dužnicima strukturiran tako da oni ne otplaćuju glavnicu duga, već se njihova otplata stalno pripisuje otplati kamate.
Tko u Hrvatskoj vlasnicima stranih banaka, a one su talijanske, njemačke, austrijske može reći odnosno zakonom ih obavezati da napokon poćnu rate otplate građana pisati u otplatu glavnice? Da li je to guverner HNB Vujčić, da li je to ministar financija dr. Marić, da li je to ministrica gospodarstva dr. Dalić?

Prema ovom što se događa u Hrvatskoj 325 tisuća blokiranih građana oplođuje gospodarstva zemalja iz kojih dolaze banke. Jer
bankre svoju dobit iznose iz Hrvatske, a u malom broju kreditiraju hrvatske gospodarstvenike.Pri tome odlučuju koje će segmente gospodarstva kreditirati, a koje ne. Sav novac države RH dolazi i odlazi preko računa stranih banaka. Dok strani bankari gledaju hrvatsku političku neodlučnost u tako krucijalnoj stvari kao što je riješavanje pitanja blokiranih, zadovoljno trljaju ruke. A hrvati su dužnici, ovršeni, pod pritiskom agencija za naplatu dugova, iseljavaju se iz Hrvatske...
Može li otplata dugova građana trajati zauvijek, cijelu generaciju i duže? Postoji li u RH snaga u ljudima koji dosadašnji naćin rad stranih banaka zakonom mogu promijeniti?

Margareta Zouhar Zec

25.04.2018. u 08:02 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 22.04.2018.

TERMOELEKTRANA PLOMIN 1 NEMA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ!


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE NIJE TRAŽILO STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ?

Aktivisti civilnih udruga Greenpeace Hrvatska, Zelene Istre i Zelene akcije uputili su 20. travnja priopćenje u kome kažu da je u dokumentaciji koja je upućena u javnu raspravu o produženju rada termoelektrane (TE) Plomin 1 za 15 do 20 godina, navedeno kako je za ovaj projekt proveden postupak procjene utjecaja na okoliš. Međutim utvrđeno je da studija procjena utjecaja na okoliš nije provedena. Utvrđeno je to na javnom izlaganju u Plomin Luci, gdje su predstavnici HEP-a i tvrtke Ekonerg, koja je izrađivač dokumentacije, priznali da postupak procjene utjecaja na okoliš nije proveden.
Procjena utjecaja na okoliš nužna je kako bi se utvrdilo je li neki projekt prihvatljiv za okoliš ili ne. Kroz ovaj se postupak detaljno analizira utjecaj na zdravlje ljudi, prirodu, klimatske promjene, turizam, postupak zbrinjavanja i odlaganja pepela, utjecaj tijekom izgradnje ili rekonstrukcije i brojni drugi elementi.
“Taj postupak je sada potpuno izostao. Ne samo to, nego je u Stručnoj podlozi Zahtjeva za izmjenu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE Plomin 1, koji je predmet javne rasprave, u poglavlju A3 neistinito navedeno da je ovaj postupak proveden još 2012. godine”, upozorila je Dušica Radojčić iz Zelene Istre.


Link : https://www.istra- istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/SUO_PUO/2018/180403_Strucna_podloga_Plomin.pdf

Nakon što su okolišni aktivisti postavili pitanje o ovom postupku, predstavnici HEP-a i Ekonerga prvo su priznali kako ovaj postupak nije proveden. Nakon toga su ipak tvrdili da je taj postupak proveden za TE Plomin C 2012. godine, od kojeg se odustalo pa da se može jednostavno iskoristiti za Plomin 1, a na kraju su završili s tvrdnjom da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije tražilo da se za Plomin 1 provede ovaj postupak pa stoga nisu bili dužni to niti napraviti.
“Iz ove nekonzistentne i kontradiktorne argumentacije jasno je da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike podilazi HEP-u i mimo propisa im olakšava dobivanje okolišne dozvole za TE Plomin 1”, zaključio je Bernard Ivčić iz Zelene akcije.
“Porazno je da HEP nikako ne uspijeva napraviti odmak od neodržive i zastarjele energetske politike u kojoj i narednih desetljeća bitan dio energije dobiva iz ugljena, zanemarujući potencijal obnovljivih izvora energije, pogotovo sunca i vjetra”, dodao je Zoran Tomić iz Greenpeacea.

Podsjetimo, Plomin 1 je iznimno stara termoelektrana na ugljen, izgrađena prije gotovo 50 godina, koja je prošle godine zatvorena zbog velikog požara. Čak i da nije došlo do požara, morala bi biti zatvorena 31.12.2017. zbog previsokih emisija koje su neusklađene s Europskom direktivom o industrijskim emisijama.
Zelena akcija, Greenpeace i Zelena Istra se protive produljenju rada jer zagađenje iz TE na ugljen uzrokuje više slučajeva prijevremene smrti svake godine te velik broj bolesti dišnog sustava. Ovakva postrojenja glavni su uzrok klimatskih promjena, čije posljedice nažalost sve češće vidimo i u Hrvatskoj. Ako želimo izbjeći klimatski kaos, moramo započeti ozbiljnu niskougljičnu tranziciju proizvodnje energije i prihvatiti činjenicu da fosilna goriva poput ugljena nemaju budućnost. S obzirom da u Hrvatskoj nema ugljena, ovim potezom bismo zadržali ovisnost o uvoznoj energiji.
Javna rasprava o ovoj namjeri HEP-a za produljenje rada Plomina 1 traje do 09. svibnja, a stručna podloga i njen sažetak dostupni su na web stranici Istarske županije.


Link: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=2326&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5089&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3856&cHash=0e96adada3

“Pozivamo građane i građanke da se uključe u javnu raspravu oko ovog štetnog projekta”, naglasio je Ivčić. Svi se mogu uključiti u javnu raspravu slanjem primjedbi na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.
Kontakti:
Bernard Ivčić, Zelena akcija, 099 314 9138
Dušica Radojčić, Zelena Istra, 098 1818 640
Zoran Tomić, Greenpeace Hrvatska, 091 2345 092


22.04.2018. u 10:59 • 0 KomentaraPrint#^

ŠUME I DRVO SU RESURS KOJIM TREBA UPRAVLJATI

PROMICATI VEĆU UPOTREBU BIOMASE U REGIJI

Prema izvještaju Marije Zeljko iz Hrvatskog drvnog klastera konferencija " Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini" koja je održana 19. i 20. travnja 2018. u Kupresu se etablirala kao središnje mjesto susreta gospodarstva, struke i politike u sektoru šumarstva i prerade drva u BiH i susjednim zemljama gdje su šume i šumski resursi od vitalne gospodarske važnosti.
Konferenciju je otvorila Borjana Krišto, predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je istaknula gospodarski potencijal ovog sektora te naglasila kako je odgovorno i održivo gospodarenje šumama i šumskim resursima dužnost i obaveza i politike i cijelog društva. "Neophodno je usvojiti zakonske i podzakonske akte koji moraju biti usklađeni s pravnom stečevinom EU, no, potrebno je i njihovo usklađivanje na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini" rekla je Krišto.


Fotografija: Hrvatski drvni klaster

Na konferenciji kroz dva dana njenog trajanja otvoreno je niz tema, na čijem se rješavanju mora raditi kontinuirano i dugoročno. Istaknuta je potreba za razminiranjem površina miniranih u posljednjem ratu, čija površina iznosi preko 120.000 ha u BiH i onemogućuje gospodarenje šumama, ugrožava sigurnost te uzrokuje brojne gospodarske štete. Postojeća demografska kretanja i medijsko ne pračenje šumarskog sektora dovode do ozbiljnih nedostataka radne snage te je naglašena potreba za ulaganjem u obrazovanje kadrova, ali i stimulativne mjere. "Ne postojanje zakonskih i podzakonskih akata te ilegalne sječe šuma ograničavajući su faktor za razvoj šumarskog sektora, što je hitno potrebno regulirati" naglasila je pomoćnica federalnog ministra poljoprivrede Danica Cigelj.
Važna karika u gospodarskom udruživanju i promicanju ulaganja u dodanu vrijednost je i Gospodarska komora FBiH, čiji je predsjednik dr.sc. Marko Šantić naglasio dugoročni cilj povećanja konkurentnosti kroz dodanu vrijednost proizvoda i pravedan pristup sirovini.
Biomasa se nameće kao važna sektorska tema, obzirom na europske ciljeve većeg korištenja obnovljivih izvora energije, ali i omogućuje dodatne prihode drvoprerađivačima. Skup je otvoren s predkonferencijskom aktivnosti, okruglim stolom na temu iskorištavanja drvne biomase i poticanja proizvodnje i upotrebe energije iz drva u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Suradnja sektorskih udruga iz BiH i Hrvatske formalizirana je i potpisom pisma namjere između Udruženja Biomasa u BiH i Hrvatske udruge za biomasu CROBIOM, čiji je cilj ostvarivanje dugoročne suradnje i promicanje veće upotrebe biomase u regiji.
Informatizacija i digitalizacija šumarstva prikazana je na uspješnom primjeru Unsko-sanskih šuma čiji su mladi inženjeri razvili integrirani sustav za praćenje procesa proizvodnje šumskih drvnih sortimenata koji uključuje digitalno mjerenje i doznaku stabala. Sustav podrazumijeva jednostavnije i brže prikupljanje podataka, minimalizirane greške i jednostavno planiranje procesa proizvodnje.
S 12% udjela u BDP-u BiH i vanjsko-trgovinskim suficitom, drvno-prerađivačka industrija, koja je neodvojivo povezana sa šumarstvom, predstavlja važan gospodarski potencijal jer posjeduje lokalnu sirovinu, stvara dodanu vrijednost i doprinosi razvoju ruralnih područja, što dugoročno neće biti moguće ostvariti bez stručne i kvalificirane radne snage. Udruživanje u klastere otvara mogućnosti za veće povlačenje sredstava fondova EU i dodatna ulaganja u obrazovanje kadrova, kazao je predsjednik Drvnog klastera Hercegovina Zdravko Vojvodić, na čemu ova udruga intenzivno radi i praktičnom izgradnjom drvne škole u Ljubuškom (BiH) i otvaranjem novih obrazovnih programa.


Fotografija: Hrvatski drvni klaster

Konferencija je okupila 150 drvoprerađivača, institucija, predstavnika vlasti, udruga i akademske zajednice. Bili su tu i učenici Srednje strukovne škole iz Tomislavgradu gdje se mladi obrazuju za stolarsko zanimanje.
Zaključci i preporuke konferencije bit će dostavljeni svim nadležnim u BiH i EU.


Fotografija: Hrvatski drvni klaster

Konferencija realizirana u suradnji Hrvatskog drvnog klastera, ŠGD Hercegbosanske šume, Privredne i Gospodarske komore FBiH, Udruženja Biomasa u BiH i Drvnim klasterom Hercegovine, imala je za cilj rasvijetliti sektorske probleme, ali i ponuditi primjere dobre prakse i moguća rješenja." Želja nam je da iduće godine na ovom mjestu možemo ponosno reći da smo realizirali najmanje 80% danas zacrtanih ciljeva" rekao je direktor ŠGD Hercegbosanske šume Branko Ivković.
22.04.2018. u 05:52 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 19.04.2018.

POTPISAN FINANCIJSKI SPORAZUM ZA POLJOPRIVREDNIKE


ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ S KAMATOM OD 0,5 % I 1,0 %,
A ZA SEKTOR MLJEKARSTVA 0,1%


Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu su 18. travnja 2018. potpisani sporazumi o provedbi financijskih instrumenata koje su u prisutnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. Andreja Plenkovića, potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. Martine Dalić i dr. Zdravka Marića ministra financija potpisali ministar poljoprivrede dipl. iur.Tomislav Tolušić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) dr. Tamara Perko i predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Vjeran Vrbanec.

Riječ je o novom obliku financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni povoljniji krediti i jamstva za nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta po znatno povoljnijim uvjetima od onih koje bankarski sektor trenutno nudi na hrvatskom tržištu. U tu svrhu izdvojeno je 70,6 milijuna eura koji će biti na raspolaganju korisnicima u poljoprivredi, prerađivačkom sektoru i šumarstvu. Potpisivanje sporazuma rezultat je izmjena Programa ruralnog razvoja kojim se omogućava jednostavnije, brže i lakše kreditiranje njihovih ulaganja. Kroz ove financijske instrumente moći će se financirati primjerice obrtna sredstva, kupnja živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja itd.ali i troškovi koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.


Fotografija nakon potpisivanja financijskih sporazuma- Fotografija Ministarstva poljoprivrede


Potpisanim sporazumima pokrenut će se:
1. Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (kamate 0,5% i 1,0%; Mali zajmovi za sektor mljekarstva 0.1%) – od svibnja 2018.
2. Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj (makslimalni iznos jamstva 1,3 mil. eura) – od lipnja 2018.
3. Investicijski krediti za ruralni razvoj – krajem 2018.

Nakon potpisivanja financijskog sporazuma ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je rekao :„Upravo smo potpisali sporazume koji će našim poljoprivrednicima osigurati najpovoljnije kredite za njihove investicije, po znatno povoljnijim uvjetima od onih koji bankarski sektor trenutačno nudi u Hrvatskoj. Našim mljekarima omogućili smo kamatu od svega 0,1%. Za to smo izdvojili pola milijarde kuna iz Programa ruralnog razvoja. Ovo je dodatan vjetar u leđa svima onima koji žive od poljoprivrede, prerađivačke djelatnosti ali i šumarstva“ Tomislav Tolušić rekao je i slijedeće : „Kada sam preuzeo mandat ministra poljoprivrede 2016. svega 320 milijuna kuna projekata bilo je ugovoreno. U godinu i pol dana odobrili smo gotovo 8.500 novih investicija u vrijednosti od 4,8 milijarde kuna. Do kraja godine imat ćemo na desetke novih farmi, novih trajnih nasada, pogona za preradu. Poljoprivrednici će novom mehanizacijom obrađivati svoja polja, uz bolju lokanu infrastrukturu, vodovode i ceste. Vjerujem da će sve ovo rezultirati snažnijom proizvodnjom domaće hrane, manjom potrebom za uvozom te boljim životom za naše poljoprivrednike.“19.04.2018. u 06:41 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 18.04.2018.

DRŽAVE EU MORAJU RAZVITI STRATEGIJE OBNOVE JAVNIH I PRIVATNIH ZGRADA


NAKON USVAJANJA NA VIJEĆU
TRANSPOZICIJA U NACIONALNO ZAKONODAVSTVO SAMO 20 MJESCI


Prema informacijama Službe za tisak Europskog parlamenta europski zastupnici 17. travnja usvojili su nova pravila prema kojima bi države članice trebale razviti svoje dugoročne nacionalne strategije podrške obnovi javnih i privatnih zgrada, s ciljem smanjenja emisija u EU-u za 80-85 posto u odnosu na razine iz 1990. godine. Ovi dugoročni ciljevi za obnovu postojećih zgrada omogućit će investicijsku sigurnost i nove financijske alate za građane i poduzeća. Nacionalne strategije osigurat će planove ka dekarbonizaciji nacionalnog stambenog fonda do 2050., sa specifičnim ključnim etapama za 2030. i 2040. godinu.

Infrastruktura za elektromobilnost

Prema novoj direktivi, u novim zgradama i onima koje očekuje značajno renoviranje uvest će se infrastruktura za elektromobilnost koja uključuje barem jednu stanicu za punjenje električnih vozila u zgradi s više od deset parkirnih mjesta.Usvojenim tekstom uvodi se pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije - alat koji mjeri koliko su nove zgrade fleksibilne prilagoditi se potrebama stanara, kako bi se smanjila potrošnja energije.Nove i postojeće zgrade u kojima se zamjenjuju toplinski generatori moraju imati automatizirane uređaje za regulaciju razine temperature, dok su pravila o inspekciji sustava grijanja i klimatizacije pooštrena.Direktivu treba usvojiti Vijeće, nakon čega će biti objavljenja u Službenom listu EU-a, te stupa na snagu 20 dana nakon objave. Razdoblje transpozicije novih pravila o obnovi javnih i privatnih zgrada u nacionalno zakonodavstvo je 20 mjeseci.

Ažurirana direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada prvi je od osam zakonskih prijedloga paketa Clean Energy for All Europeans koji je pokrenut u studenom 2016.; usvojena je u EP-u u prvom čitanju.
Pogledati link https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition#

Evo što su rekli neki od hrvatskih eruroparlamentarnih zastupnika: „Hrvatski građani imali bi direktne koristi od usvajanja Direktive o energetskim svojstvima zgrada jer bi osim značajno smanjene emisije štetnih stakleničkih plinova iz postojećeg fonda stambenih zgrada, profitirali i od manjih troškova mjesečnih režija zbog znatno manje potrošnje energije,” rekla je Dubravka Šuica. Marijana Petir je naglasila „Gotovo 50 % konačne potrošnje energije u Uniji koristi se za grijanje i hlađenje, od čega 80 % u zgradama što čini udio od 36 % svih emisija CO2 u Uniji. Svjesni toga, ovom Direktivom u potpunosti želimo primijeniti načelo „energetske učinkovitosti na prvom mjestu”, smanjiti potrošnju energije te osigurati učinkovitu uporabu obnovljivih izvora energije.“
„EU je predana razvoju održivog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050. godine. Postojeći fond zgrada odgovoran je za oko 36% svih emisija CO2 u EU, zbog čega je ključno da u energetskom smislu bude visokoučinkovit, te postignuta gotovo nulta potrošnja energije do 2050. Podupirem da zemlje članice u obnovi zgrada uklone azbest i druge štetne tvari zbog poboljšanja zdravstvenih uvjeta“ rekao je Tonino Picula.
„Udio potrošnje energije za grijanje i udio emisije ugljičnog dioksida je oko 40% ukupne potrošnje odnosno emisije. Zbog toga je jako važno povećati energetsku učinkovitost kuća i zgrada. Ambicioznu politiku koju je EU postavila treba maksimalno iskoristiti jer će se tako postići jeftinije grijanje i značajno doprinijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova. Treba se također maksimalno angažirati na korištenju europskih fondova za energetsku učinkovitost, jer time se šalje jasna poruka investitorima," izjavio je Jozo Radoš.18.04.2018. u 09:33 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 15.04.2018.

KONFERENCIJA O ŠUMARSTVU U KUPRESU

KAKO IMPLEMENTIRATI EU ZAKONODAVSTVO NA ŠUMARSKI SEKTOR ?

U hotelu ADRIA SKI u Kupresu u Bosni i Hercegovini 19. i 20. .4 planira se održati konferencija o budućnosti šumarstva i prerade drveta u Bosni i Hercegovini. Konferenciju organizira HRVATSKI DRVNI KLASTER, s više suorganizatora i pokrovitelja. Konferencija 19.4. počinje u 12 sati, a 20. 4. u 9 sati ujutro.
Mnogo je tema o kojima će se reazgovarati na konferenciji a neke od njih su : tržišna kretanja u šumarstvu i drvno prerađivačkoj industriji u BiH, analiza tehnološke razine šumarstva i drvne industrije u kontekstu primjene EU zakonodavstva, ostvarivanje održivog gospdarenja, implementacija europske šumarske strategije, primjena informatike i GPS sustava u šumarstvu, projekti e šume, certificiranja, trgovanja CO2 kvotama, uloga sektora u poboljšanju života po uzoru na EU iskustva itd. .


Za dolazak nije potrebno platiti kotizaciju. Svoj dolazak potrebno je najaviti na meil: info@drvniklaster.hr telefon 01- 6329 111 i faks 01 - 6329 113
15.04.2018. u 05:49 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 14.04.2018.

ZA ISTAMBULSKU KONVENCIJU GLASOVALO 110 SABORSKIH ZASTUPNIKADR. Dalić I DALJE MINISTRICA GOSPODARSTVAODARSTVA

U hrvatskom Saboru 13. travnja saborski zastupnici usvojili su glasovanjem Istambulsku konvenciju .
Za ratifikaciju Istambulske konvecije glasovalo je 110 saborskih zastupnika, dok je 30 saborskih zastupnika bilo protov, među kojima i 14 saborskih zastupnika iz stranke HDZ-a.
Kao što je poznato protiv ratifikacije Istambulske konvencije održana su u RH dva prosvjeda građana i to u Zagrebu i Splitu, a ni katolička crkva u Hrvatskoj ne podržava Istambulsku konvenciju.


Na glasovanju je bilo i povjerenje dr. Martini Dalić koja je u Vladi RH ministrica gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta i podpredsjednica Vlade RH . Za njen opoziv s mjesta ministrice gospodarstva glasovao je 71 saborski zastupnik, dok je 76 saborskih zastupnika glasovalo za njen ostanak na funkciji. (m.z.z)

14.04.2018. u 05:31 • 0 KomentaraPrint#^

OCJENJIVANJE RASPLODNIH PASTUHA U SISKUBIRAJU SE NAJBOLJI OD PASMINE HRVATSKOG POSAVCA

Središnji Savez uzgajivača konja Hrvatski posavac organizira 14. travnja u Sisku odabir i ocjenjivanje rasplodnih konja pastuha.
Pozvani ste na događaj, koji će se odvijati prema rasporedu koji je naznačen na donjem plakatu.
14.04.2018. u 04:23 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 13.04.2018.

NOVI LIJEKOVI – I ZA SPINALNU MIŠIĆNU ARTROFIJU – NA LISTI HZZOPRVI PACIJENTI SA SPINALNOM NA LIJEČENJU OD UTORKA

Ministar zdravstva RH prof. dr. Milan Kujundžić istaknuo je na konferenciji za novinare da su izdvajanja za skupe lijekove povećana na milijardu 250 milijuna kuna pri čemu je na listu stavljeno 20 novih lijekova. Pacijenti koji boluju od spinalne mišićne artrofije od slijedećeg će tjedna početi primati lijek. Ministar Kujundžć je rekao da je “12. travnja održan sastanak Povjerenstva koje je analiziralo rezultate liječenja spin razom, odnosno moguće rezultate koje je novi lijek prošo i za kojeg smo dobili studiju gdje bi u Hrvatskoj bila moguće uključena 23 pacijenta koji budu ispunjavali kriterije. Danas su na odjelu referentnog centra KBC-a rekli da su oni spremni i da će prvi pacijenti biti uključeni u utorak” ( utorak 17.4. op.a.)- riječi su ministra prof. dr. Kujundžića.

U posljenja tri mjeseca ove godine na listu HZZO stavljeno je sedam novih lijekova . “A ono što je novost su novi lijekovi i za karcinom pluća, karcinom dojke, melanom, karcinom bubrega i naravno za spinalnu mišićnu atrofiju “ – istaknuo je ministar Kujunđić
Predastavljeno je izvješće i o poslovanju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2017. godini. Poslovanje je bilo s dobitkom od 24 milijuna kuna.

13.04.2018. u 05:41 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 12.04.2018.

DANI OBILJEŽAVANJA ZAŠTIĆENIH AUTOHTONIH HRVATSKIH PROIZVODA


POŠTA 12. TRAVNJA IZDAJE SERIJU MARAKA
„Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“


Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda obilježava se 14. travnja. Naime Krčki pršut registriran je u Europskoj uniji s zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla 14. travnja 2015. godine, što je bila prva registracija zaštićene oznake iz EU sustava kvalitete koju je jedan od hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ostvario.
„Danas Republika Hrvatska sa 19 registriranih naziva proizvoda, zajedno sa Belgijom i Slovačkom dijeli 11. mjesto po broju Zaštićenih oznaka izvornosti, Zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i Zajamčeno tradicionalnih specijaliteta registriranih u Europskoj uniji. Svaki kraj lijepe naše ima proizvod koji je jedinstven u svijetu, to je naša tradicija i naše bogatstvo“ – izjavio je tim povodom ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.
Obilježavanje Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda tijekom travnja organizira Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa Gradom Zagrebom, Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Splitom, Dubrovačko-neretvanskom županijom, Gradom Dubrovnikom, Klasterom hrvatskog pršuta te Turističkom zajednicom grada Dubrovnika i Turističkom zajednicom grada Splita, a provodit će se niz aktivnosti kako bi se promovirali hrvatski zaštićeni proizvodi.
Tako će se tijekom tjedna građani i posjetitelji Zagreba imati priliku voziti se u tramvaju s oznakom hrvatskih zaštićenih proizvoda, a u večernjim satima 13. i 14. travnja na fontanama ispred Nacionalne i sveučilišne biblioteke, moći će se vidjeti igra vode i svjetlosti gdje će se reproducirati znakovi za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijalitet. Upravo ti znakovi čine prepoznatljice zaštićene proizvode od drugih sličnih proizvoda na tržištu.
Grad Dubrovnik domaćin je ovogodišnjih „Dana hrvatskog pršuta“ u organizaciji Klastera hrvatskog pršuta gdje će se 13. travnja održati stručni i poslovni skup posvećen pršutu, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatske gospodarske komore te Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka i Veterinarskog zavoda Split. U sklopu „Dana hrvatskog pršuta“ u Dubrovniku, na Stradunu će 14. travnja biti organizirana prodajna izložba pršuta gdje će posjetitelji moći kupiti i kušati sva četiri zaštićena pršuta odnosno Istarski, Krčki, Drniški i Dalmatinski pršut.

Ovogodišnje obilježavanje Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda završit će Sajmom hrvatskih zaštićenih proizvoda na splitskim Prokurativama 27. i 28. travnja 2018. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, a uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Turističke zajednice grada Splita. Na Sajmu će biti izloženi hrvatski zaštićeni proizvodi kao i oni koji će to tek postati.

Dodatna zanimljivost je i da Hrvatska pošta, na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, ove godine 12. travnja po prvi puta izdaje prigodnu seriju poštanskih marki pod nazivom „Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ sa motivima hrvatskih zaštićenih proizvoda. Marke će se također moći vidjeti i kupiti na Sajmu hrvatskih zaštićenih proizvoda.

Educiranost i informiranje potrošača ključan je čimbenik u promociji zaštićenih proizvoda, a u čiju se realizaciju moraju zajednički uključiti proizvođači, lokalna zajednica i sva nadležna tijela. Samo tako podignut će se svijest o značaju zaštićenih proizvoda, njihovoj kvaliteti i autentičnosti, a koju jamči znak za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet koji se mora nalaziti na ambalaži neposredno uz naziv proizvoda.

Hrvatski zaštićeni proizvodi čiji je naziv registriran na razini Europske unije:

ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI:

1. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres
2. Neretvanska mandarina
3. Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje
4. Istarski pršut / Istrski pršut
5. Krčko maslinovo ulje
6. Korčulansko maslinovo ulje
7. Paška janjetina
8. Šoltansko maslinovo ulje
9. Varaždinsko zelje
10. Slavonski med

ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA:

1. Krčki pršut
2. Baranjski kulen
3. Lički krumpir
4. Drniški pršut
5. Dalmatinski pršut
6. Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak
7. Zagorski puran
8. Slavonski kulen / Slavonski kulin
9. Međimursko meso 'z tiblice

Zaštićeni nazivi proizvoda, u postupku registracije oznake na razini Europske unije su

1. Istra - ZOI
2. Paška sol - ZOI
3. Lička janjetina - ZOZP
4. Zagorski mlinci - ZOZP
5. Bjelovarski kvargl - ZOZP
6. Rudarska greblica - ZOZP
7. Varaždinski klipič - ZOZP
8. Paški sir - ZOI

„Očekujemo da će do kraja 2018. godine svih osam proizvoda koji su trenutno u postupku registracije koji vodi Europska komisija, biti registrirano kao zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije. No, hrvatska priča ide i dalje te ćemo do kraja godine Europskoj komisiji uputiti nove zahtjeve za registracije oznaka na razini Europske unije za još 10 proizvoda za koje je u tijeku nacionalni postupak zaštite naziva“ – informacije su iz Ministarstva poljoprivrede RH.


12.04.2018. u 05:48 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 11.04.2018.

PREMIJER PLENKOVIĆ KAO RASTROŠNI PLEMIĆ

ZAŠTO SAVJETNICI RADE ZA PO 9 000 KUNA?
Na temelju pitanja saborskog zastupnika Siniše Hajdaša Dončića o savjetnicima i njihovoj cijeni Vlada je uputila odgovor, a novinar 24 sata Ivan Pandžić napisao je tekst koji je 6.4. objavljen na 8. Strani. Poanta je ta da savjetnici koji rade u Vladi mjesečno državni proračun stoje 128.000 kuna, što je godišnje 1,5 milijuna kuna.

To to nije sve, u proteklih pet dana Vlada ima nove savjetnike, dr. Radovana Fuksa savjetnika za kurikularnu reform, a odabrani su investicijski savjetnici za otkup dionica od MOL grupe. Ovi posljednji koštati će mjesečno golemu svotu novca.
Prema informacijama iz Vlade savjetnici kod premijera i članova Vlade, koji ne rade volonterski, rade za 9 000 kuna mjesečno. Odluka o cijeni od 9000 ili čak 10 000 kuna je europska razina, europska razina plaćanja u zemlji koja nema niz europskkih standarda. Ali kada se radi o zaradama one su europske. Zašto dva savjetnika ne rade za sumu od 6000 kuna? Valjda je njihovo znanje toliko profitabilno? A onda se nameće i pitanje – zar savjetnici moraju raditi tijekom čitavog mandata Vlade? Nije li za savjetnike dovoljan period od pet, šest mjeseci, u kojem razdoblju bi oni kojima treba savjetnik već mnoga toga mogli naučiti i shvatiti. Kakve su moralne implikacije ljudi kojima trebaju savjetnici već pola vladajućeg mandata koliko traje vladavina premijera Plenkovića?
Još jednom dolazi do izražaja rastrošnost Vlade premijera Plenkovića s jene strane, dok s druge strane veliki broj hrvatskih građana – ne da živi već životari. Jer brojke koje su argumenat za pretežak život prosječnih građana u Hrvatskoj govore da čak 183 000 građana ima mirovinu do 1000 kuna. U Hrvatskoj je čak 14 socijalnih samoposluga i to u Varaždinu , Vukovaru, Zagrebu, Križevcima, Našicama, Splitu, Bjelovaru, Karlovcu, Krapini, Rijeci,Vinkovcima, Zadru, Osijeku i Sisku. U te samoposluge dolaze ljudi po namirnice , a namirnica ima samo ako ih doniraju oni koji se sjete donirati, ili imaju toliko da mogu donirati .
Tko to treba biti i kako se mora zvati osoba kojoj će premijer Plenković vjerovati da rastrošnost njegove Vlade nije izdržljiva za građane. Za javni sektor povišice plaća su uvijek otvorena opcija, a minimalna plaća u RH iznosi tek neto 2 752 kuna. Savjetnik radi za 9 000 kuna. Za djecu oboljelu od pogubno teške bolesti Vlada nema nova. Sramotna odluka! Čak ni ministar zdravstva nije na strani te bolesne djece. Hipokritova zakletva za tog političara minstra zdravstva više ne vrijedi! Teška je spoznaja da RH ima takvog ministra zdravstva! Premijer Plenković živi kao rastrošni plemić koji danomice sjajno troši sa svojom svitom. No do kada tako? Margareta Zouhar Zec

11.04.2018. u 05:14 • 0 KomentaraPrint#^

MJESEČNI INDEKS SLOBODNIH RADNIH MJESTA


NAJAVA TURISTIČKE SEZONE

Prema ststističkim praćenjima Ekonomskog instituta u Zagrebu OVI je u ožujku 2018. bio 23,6 posto viši u odnosu na ožujak 2017., dok desezonirane vrijednosti indeksa, nakon blagog pada prošli mjesec, upućuju na rast i na mjesečnoj razini u iznosu od 2,1 posto. U prilog nastavku snažnog rasta potražnje za radom na hrvatskom tržištu rada govori i podatak da je u prva tri mjeseca 2018. OVI porastao 29,5 posto u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine, dok je u odnosu na posljednje tromjesečje 2017. OVI indeks bio viši 8 posto (desezonirane vrijednosti).

Ovi pokazatelji sugeriraju da je s ožujkom započela i najava nove turističke sezone, odnosno da su otvorena radna mjesta prvenstveno usmjerena na zapošljavanje u turističkom sektoru. Tome u prilog govori i da je najveći doprinos porastu broja online oglasa u ožujku – u iznosu od 23,6 posto – imala jadranska regija, odnosno južni Jadran s 8,5 postotnih bodova i sjeverni Jadran s 5,2 postotna boda, dok su među zanimanjima to bili prodavač (3,7 postotnih bodova), kuhar (3,3 postotna boda) i konobar (2,6 postotnih bodova). Zanimljivo, broj online oglasa za radna mjesta u građevinskom sektoru (inženjer građevine, građevinski radnik i zidar) bio je u ožujku 2018. u odnosu na isti mjesec prethodne godine niži 5,5 posto; međutim, u prva tri mjeseca je i za ova zanimanja primjetan blagi porast potražnje za radom u odnosu na prvo tromjesečje 2017. (20,7 posto).Što je OVI?

Online Vacancy Index (OVI) mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb u suradnji s portalom MojPosao. Svrha indeksa je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom. OVI indeks izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava. S obzirom na to da se uzimaju oglasi objavljeni putem samo jednog portala, broj oglasa izražava se kao indeks (bazna godina je 2015.).
Indeks se tumači tako da vrijednosti veće od 100 predstavljaju rast u odnosu na 2015. godinu, a vrijednosti manje od 100 smanjenje u odnosu na baznu godinu. Indeks je desezoniran metodom X-12-ARIMA.


11.04.2018. u 04:52 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 10.04.2018.

PISMO KARDINALA BOZANIĆA" S OPREZOM TREBA SLUŠATI ONE KOJI SE PREDSTAVLJAJU KAO
DONOSIOCI MIRA BLAGOSTANJA I POTPUNE RAVNOPRAVNOSTI"


Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uputio je u petak 6. travnja 2018. godine pismo svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima na području Zagrebačke nadbiskupije s pozivom na molitvu za Domovinu, a posebno za obitelji. Pismo je pročitano na euharistijskim slavljima u župama Zagrebačke nadbiskupije u nedjelju 8. travnja koja se slavi kao nedjelja Božanskog milosrđa iza Popričesne molitve. Pismo je čitano s oltara i u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, a bilo je izvješeno i na oglasnoj ploči u Bazilici.
Mediji pismo prikazuju kao predmet prijepora politike u crkve zbog prethodnog događaja.

A prethodni događaj je bio to što je zadarski nadbiskup Želimir Puljić podržao Vladu i njenu interpretativnu pisanu izjavu uz Istambulsku konvenciju. No dva dana kasnije nadbiskup Puljić poslao je medijima priopćenje u kojem problematizira pravnu snagu interpretativne izjave tumačenja Istambulske konvencije, gdje naglašava da ta interpretativna pisana izjava Vlade ne mijenja pravni učinak ratifikacije i ne može zaštiti Hrvatsku, njen pravni poredak, obrazovni sustav i društvo u cjelini od uvođenja rodne ideologije kroz Istambulsku konvenciju. Nakon toga kardinal Bozanić napisao je pismo za kler i vjernike zagrebačke nadbiskupije.Pismo kardinala Bozanića skenirano prenosim u cijelosti:Pismo se može pogledati na stranici Ndbiskupskog duhovnog stola Zagrebačke nadbiskupije na linku
http://www.zg-nadbiskupija.hr/print.aspx?id=25826

10.04.2018. u 05:24 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 08.04.2018.

ZANIMLJIVOSTTKO MOŽE VJEROVATI RETORICI MINISTRA KUJUNŽIĆA? NITKO!

Prof.dr. Milan Kujundžić ministar zdravstva RH 7.4. 2018. o zdravlju, povodom SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA u Zagrebu i zdrastvenoj ispravnosti vode u Slavonskom Brodu govorio je ovako:

“Velika je pojavnost kardiovasklularnih bolesti, velika je pojavnost zločudnih bolest, na žalost i drugih bolesti, tako da je to jedan problem koji imaju i nacije slične nama i u tome smislu poduzimaju se mjere koje su moguće”.
To je retorika bez ikakva sadržaja!

U Slavonskom Brodu građani su 7.4. održali prosvjed i upozorili na onečišćen zrak koj udišu i na vodu koja iz slavina više od tjedan dana nije zdrastveno ispravna za piće, već piju vodu koja im se doprema cisternama ili vodu pojedinačno kupuju u dućanu.
Prof. dr. Kujundžić je tim povodom u Slavonskom Brodu rekao “ Voda je ispravna. Ako netko slučajno sada pije vodu neće mu se ništa dogoditi. Analize vode rade se svakodnevno . Jučerašnji nalazi bili su svi uredni, danas očekujem nove nalaze, a onda ćemo razmotriti u ponedjeljak i vjerojatno proglasiti da je voda primjerena za piće odnosno konzumiranje.”

Tko može vjerovati ministru zdravstva RH koji ovako govori ? On govori bez brojki, bez argunmenata, bez objašnjenja građanima u Slavonskom brodu koji ga slušaju koji su različitih životnih dobi i kojima voda život znaći. On ne objašnjava što se u vodi analizira – što je to što je vodu učinilo zdrastveno neispravnom za piće, koliko je to opasno za zdravlje, gdje se voda analizira i gdje uopće pišu rezultati te analize ili dosadašnjih analiza, što slijedi, i s kakvim posljedicama za zdravlje
Ministar zdravstva učinio je svojom retorikom sve da mu građani Slavonskog Broda vrlo malo vjeruju. (margareta zouhar zec)

08.04.2018. u 22:52 • 0 KomentaraPrint#^

PEKARSKA INDUSTRIJA U 2016. GODINIBABIĆ PEKARA IZ SPLITA NAJUSPJEŠNIJA U SVIM PARAMETRIMA

Fina je 5. travnja na svojim stra nicama objavila statistički sređen tekst i tablice o poslovanju poduzetnikla u djelatnosti proizvodnje kruha, svježih peciva slastičarskih proizvoda i kolača u 2016. godini. U djelatnosti koja se knjiži kao NKD 10.71
u 2016. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe, poslovalo je 850 poduzetnika kod kojih je bilo 15 874 zaposlenih, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje broja zaposlenih za 7,7 %.
Ukupan prihod poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, ostvaren u 2016. godini, iznosio je 4,2 milijarde kuna, što je povećanje za 5,0 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U istom razdoblju, poduzetnici su zabilježili povećanje ukupnih rashoda, i to za 4,6 %. U promatranom razdoblju navedeni su poduzetnici ostvarili pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 155,4 milijuna kuna, što je za 14,3 % više u odnosu na 2015. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 72,0 %.
Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 3.520 kuna, što je za 0,6 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 31,5 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH koja je iznosila 5.140 kuna.
Broj izvoznika u pekarskoj industriji povećan je za 18,2 % (ukupno 26), što je četiri izvoznika više no što ih je bilo u 2015. godini. Broj uvoznika povećao se za 25,9 % (ukupno 68). Rezultat izvoza u iznosu od 76,6 milijuna kuna u 2016. godini povećanje je od 20,7 % u odnosu na prethodno razdoblje. Uvoz je također rastao i to za 38,5 %, što je rezultiralo negativnom trgovinskom saldu u iznosu od 4,3 milijuna kuna.
Među 850 poduzetnika u pekarskoj industriji, najveći ukupan prihod ostvarilo je društvo MLINAR d.d. u iznosu od 529,0 milijuna kuna, što je 12,6 % udjela u ukupnim prihodima tih poduzetnika. MLINAR d.d. je imao 1491 zaposlenog, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.310 kuna. MLINAR d.d. je ostvario pozitivan rezultat poslovanja u 2016. godini (58,5 milijuna kuna), u odnosu na 48,9 milijuna kuna koliko je društvo ostvarilo u 2015. godini. Udio 10 poduzetnika s najvećim prihodom u 2016. godini u ukupnim prihodima 850 poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, bio je 40,7 %. Pozitivan rezultat poslovanja u 2016. godini iskazalo je i društvo PAN PEK d.o.o. u iznosu od 30,1 milijun kuna te je na drugom mjestu po navedenom kriteriju. Njihov ukupan prihod u 2016. godini iznosio je 212,7 milijuna kuna.


Poduzetnici u pekarskoj industriji u tri županije ostvarili su negativan financijski rezultat i to Primorsko-goranska 1,3 milijuna kuna, Šibensko-kninska 1 milijun kuna i Virovitičko-podravska županija 787 tisuća kuna. Poduzetnici Sisačko-moslavačke županije, prethodnu 2015. godinu završili su s neto gubitkom u iznosu od 784 tisuće kuna, dok su 2016. zaključili s neto dobitkom u iznosu od 46 tisuća kuna.
U grafikonu 1 prikazan je rezultat usporedbe poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodom u pekarskoj industriji prema produktivnosti u 2016. godini. Prema navedenom kriteriju BABIĆ PEKARA d.o.o. je prva. Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 132,2 milijuna kuna, iskazalo je pozitivan financijski rezultat sa 4,2 milijuna kuna i sve to s 332 zaposlena kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 3.888 kuna.
08.04.2018. u 18:40 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 05.04.2018.

VLADA RH TREBA PREUZETI ODGOVORNOST ZA AKCIDENT S PITKOM VODOM


INSTITUCIJE NISU SPREMNE PRAVOVREMENO REAGIRATII

Civilna udruga građana Zelena akcija 4. travnja uputila je javnosti priopćenje u kome piše da su trenutni događaji sa zagađenjem pitke vode u Slavonskom Brodu samo kulminacija dugogodišnje nebrige Vlade RH i nadležnih institucija o građanima i okolišu toga grada.


Povodom jedne od najvećih ekoloških katastrofa u Hrvatskoj, jer akcident zagađenja vode dogodio se još 28. ožujka, Zelena akcija traži od Vlade RH i nadležnog Ministarstva da preuzme odgovornost za hitnu sanaciju zagađenja, utvrđivanje odgovornosti za nastalu štetu te da napokon pristupi sustavnom rješavanju dovoda pitke vode u Slavonski Brod.
Također, Zelena akcija ponavlja zahtjev za moratorij na sva nova istraživanja i eksploataciju ugljikovodika na kopnu i moru jer se još jednom pokazalo da Vlada nije u stanju održavati ni upravljati postojećim sustavom. Nedopustivo je izdavati nove koncesije i ulagati u novu fosilnu infrastrukturu.
U Slavonskom Brodu već 7 dana 90 000 ljudi nema pitku vodu zbog istjecanja još neutvrđenih količina naftnih derivata u vodovodni sustav. Usprkos tvrdnjama i obećanjima nadležnih institucija, na ovom se primjeru jasno vidi kako nisu u stanju reagirati na vrijeme, ni pružiti adekvatnu informaciju ni prionuti rješenjima.
Nakon što je 2016. godine potpisala ugovore sa nekoliko naftnih kompanija upravo za područje Slavonije, Vlada RH je za 2018. najavila otvaranje novih koncesija u sjevernoj Hrvatskoj te Lici i Dinaridima. Zelena akcija tokom zadnjih nekoliko godina upozorava na potencijalne štetne posljedice fosilne industrije na ljude i okoliš, posebno na štetan utjecaj havarije na podzemne vode. Nažalost upravo u Slavonskom Brodu ostvario se najcrniji scenarij te je jasno da institucije nisu spremne reagirati na vrijeme, a najveću cijenu plaćaju stanovnici Slavonskoga Broda.
Zagađenje okoliša je stalna i kontinuirana pojava povezana s istraživanjem i eksploatacijom i transportom nafte i plina čak i bez nesreća. Međutim, u slučaju velike nesreće, posljedice za zdravlje i živote ljudi su katastrofalne, a posebno u kraju koji uvelike ovisi o poljoprivredi i stočarstvu, kojima je preduvjet čista voda i zdrava priroda.

Osim zagađenja poput ovoga, fosilna industrija emisijama doprinosi i klimatskim promjenama, jednom od najurgentnijih problema današnjice. Ako želimo zadržati porast globalne temperature ispod 1.5 C kao što nalaže Pariški sporazum kojeg je i Hrvatska ratificirala, potrebna je hitno napuštanje fosilnih goriva te prelazak na niskougljično gospodarstvo" - stoji u priopćenju Zelene akcije.Kontakt: Luka Tomac, Zelena akcija, 099 314 93 88, luka@zelena-akcija.hr

05.04.2018. u 02:29 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 03.04.2018.

PROVEDENA REINTRODUKCIJA I REPOPULACIJA NA TRI LOKACIJE UZ RIJEKU DRAVU


KEBRAČ I PATULJASTI ROGOZ VRAĆENI NA SPRUD RIJEKE DRAVE!

Na tri lokacije uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji 30. ožujka aktivisti za zaštitu prirode proveli su prvi proces reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka na prostoru Hrvatske. Ovu je aktivnost provela i finaancijski poduprla Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF u okviru projekta DRAVA LIFE , financiranog kroz LIFE program Europske Unije.
Proces reintrodukcije predstavlja ponovno uvođenje biljne vrste u prirodu na područje na kojem je ta vrsta izumrla. No još uvijek postoje uvjeti za njihov opstanak. Kebrač (Myricaria germanica) i patuljasti rogoz (Typha minima) pionirske su vrste biljaka koje rastu na dinamičnim riječnim staništima poput šljunčanih sprudova i pokazatelji su zdravih i prirodnih rijeka. Ove dvije vrste u prošlosti su svoj životni prostor pronalazile na rijeci Dravi, no danas, uslijed prekomjernog uništavanja te iskorištavanja rijeke i njene regulacije koju čini čovjek, one su gotovo iščeznule sa dravskih sprudova.
„Pogodna staništa za ove dvije vrste na rijeci Dravi još uvijek postoje, no ove vrste nestale su sa njih zbog raznih antropogenih utjecaja te promjene morfodinamike rijeke. Ove vrste smatraju se indikatorima rijeka koje imaju prirodnu hidromorfološku dinamiku nanosa i promjenjivi oblik korita, a rijeka Drava još uvijek je jedna od njih“, rekla je Branka Španiček, voditeljica projekta DRAVA LIFE u WWF Adriji.

Kebrač i patuljasti rogoz kritično su ugrožene biljne vrste u Europi. Tijekom istraživanja provedenog u sklopu DRAVA LIFE projekta 2017. godine pojavljivanje kebrača nije potvrđeno ni na jednom otprije poznatom prirodnom nalazištu na sprudovima Drave. Ova je vrsta pronađena samo na antropogenim staništima, na dvije šljunčare i uz drenažni kanal hidroelektrane Donja Dubrava. S obzirom da pogodna mjesta za rast i razvoj kebrača i dalje postoje, jedina opcija za očuvanje njegove populacije je repopulacija, odnosno premještanje ugroženih biljnih jedinki. Svega 26 pronađenih sadnica kebrača stoga je presađeno na neobrasle površine šljunčanih i pješčanih sprudova na tri prethodno odabrane lokacije.
„U ovom projektu za reintrodukciju kebrača na odabrana staništa na ušću Mure u Dravu korištene su većinom odrasle pronađene biljke. Mladih sadnica sa dobro razvijenim korijenovim sustavom pronađeno je svega nekoliko. Odrasle biljke kebrača manje su osjetljive na sušu i mehanička ometanja nego juvenilne biljke te zbog toga jedinke različitog uzrasta mogu biti posađene na različita mikrostaništa. Ova metoda odabrana je jer se pokazala najuspješnijom u reintrodukciji ove vrste provedenoj u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj“, rekla je dr. Dragica Purger, botaničarka i stručna suradnica DRAVA LIFE projekta po pitanju reintrodukcije biljaka.

Patuljasti rogoz nalazi se na popisu Bernske konvencije za zaštitu Divljih vrsta i prirodnih staništa u Europi. Pojavljivanje patuljastog rogoza provedenim istraživanjem u Hrvatskoj nije potvrđeno, te se ova vrsta nažalost smatra regionalno iščezlom sa područja Hrvatske. Metode provođenja planirane reintrodukcije izabrane su na temelju rezultata istraživanja i iskustava stečenih tijekom akcija reintrodukcije koje su do sada provedene u nekim europskim zemljama. Odrasle biljke patuljastog rogoza sa razvijenim korijenom presađene su na šljunčane i pješčane sprudove na rijeci Dravi u blizini ušća Mure u Dravu.
Kebrač i patuljasti rogoz postat će tako ponovno glavni indikatori poboljšanja uvjeta riječne dinamike i pokazatelji zdrave i prirodne rijeke, a njihovim ponovnim uvođenjem direktno se utjecalo i na poboljšanje bioraznolikosti flore i faune te prirodnih vrijednosti rijeke Drave.
Na događaju reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka sudjelovali su načelnik Legrada Ivan Sabolić, zamjenica načelnice općine Đelekovec Marina Mihalec, predstavnici Hrvatskih voda, WWF-a, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te ostali partneri ispred projekta DRAVA LIFE.
Za više informacija: Denis Povijač, WWF Adria, 095 256-7779, meil: dpovijac@wwfadria.org

03.04.2018. u 23:49 • 0 KomentaraPrint#^

ponedjeljak, 02.04.2018.

NEPOŠTENA TRGOVAČKA PRAKSA OD 1. TRAVNJA PODLIJEŽE SANKCIJAMA


KAZNE U RASPONU OD JEDAN DO PET MILIJUNA KUNA

Prema priopćenju iz Ministarstva poljoprivrede, Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom stupio je na snagu 7. prosinca 2017. godine, a prijelazno razdoblje do pune primjene zakona isteklo je 31. ožujka 2018. godine – do kada svi ugovori između trgovaca, otkupljivača i prerađivača - morali biti usklađeni s novom regulativom.

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je donošenje Zakona s ciljem:
- zaštitite domaćih proizvođača od nekorektnih tretmana trgovaca/otkupljivača
- uspostave transparentnih i fer odnosa proizvođača i trgovaca/otkupljivača,
- uređenja tržišta i sankcioniranja nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom

Zakonom je propisan:
- sustav za osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih odnosa,
- definirane su nepoštene trgovačke prakse i mjere za sprječavanje nametanja istih
- te zadaće i način postupanja tijela za provedbu Zakona

Zakon je izrijekom utvrdio 24 nepoštene prakse za trgovce, 10 za otkupljivače ili prerađivače (neke su iste za jedne i druge) koje su trgovci i otkupljivači zaračunavali proizvođačima ili dobavljačima da bi otkupili njihove proizvode za preradu ili ih stavili na police trgovina.
Na toj listi su: uvjetovanje sklapanja ugovora kompenzacijama, naknade za investiranje u nove trgovine, za istraživanje tržišta, za proslave obljetnica trgovaca i prerađivača, obveze za proizvode koji su u vlasništvu otkupljivača ili trgovaca (naknade za kalo, rastep i lom proizvoda, za krađu proizvoda s polica, prodaju ispod nabavne cijene, jednostrani raskidi ili izmjene ugovora, i sl).

Zakonom se ne ograničavaju temeljni interesi proizvođača i trgovaca ili otkupljivača, već se uspostavlja jasan okvir za odgovornost u izvršavanju mjerljivih usluga koje su naplaćene. Očekujemo da će Zakon pridonijeti kvalitetnijoj suradnji među poslovnim partnerima, ne ugrožavajući ničije poslovanje i razvoj.

Koje su kazne za nepoštene prakse ? Sankcije će za pravne osobe iznositi maksimalnih 5 milijuna kuna, a 2,5 milijuna za fizičku osobu koja, primjerice prodaje proizvod po cijeni nižoj od nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda. Za ostale teže povrede maksimalna kazna iznosit će 3,5 milijuna kuna, a za lakše povrede 1 milijun kuna.

Pod trgovcem značajne pregovaračke snage podrazumijeva se trgovac čiji ukupni godišnji prihod prelazi 100 milijuna kuna, uključujući povezana društva trgovca, a pregovaračka snaga otkupljivača i prerađivača odnosi se na one kojima ukupni godišnji prihod prelazi 50 milijuna kuna.
Što smo učinili nakon usvajanja Zakona?
1. otvorili smo dijalog sa dobavljačima i trgovcima radi tumačenja odredbi Zakona
2. prikupili smo pitanja vezana uz primjenu zakona i nakon temeljite analize objavli odgovore
Kako bi olakšali provedbu zakona Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) i Hrvatska gospodarska komora (HGK) svim obveznicima dali su mogućnost dobivanja pisanih pojašnjenja za eventualne dvojbe, a tijekom veljače i ožujka održane su radionice u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Puli i Varaždinu na kojima je prisustvovalo gotovo 700 sudionika.
Kroz pisana pojašnjenja i izravnu komunikaciju na radionicama predstavnici Ministarstva i AZTN-a odgovorili su na gotovo 200 pitanja. Najveći interes bio je usmjeren na akcije i popuste, asortimanski rabat, pozicioniranje proizvoda na policama trgovaca, te povrat neprodanih proizvoda.Detaljne upute odnosno pitanja i odgovori na temu nepoštenih trgovačkih praksi dostupne su na stranicama Ministarstva poljoprivrede i AZTN –a .
„Zakon se dugo pripremao i o njemu je raspravljano na svim razinama uključujući trgovce, dobavljače i proizvođače. Takva praksa nije pratila nijedan dosadašnji zakon u RH, a u Saboru je dobio potporu svih političkih opcija. Dobro smo promislili o rokovima i svima ostavili dovoljno vremena za prilagodbu. Među svim dionicima u lancu opskrbe hranom očekujem kvalitetnu suradnju koja neće ugrožavati ničije poslovanje i razvoj“ izjavio je ministar Tolušić te dodao „ovim zakonom nitko nije zakinut već su njime konačno izjednačeni svi odnosi u lancu opskrbe hranom. Pozivam sve da prijave nepoštene prakse kako bi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja mogla žurno reagirati, a pokaže li se potrebno i pokrenuti postupak radi izricanja kazni onima koji krše zakon.“

02.04.2018. u 23:45 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 01.04.2018.

PAPA I CRKVENI POGLAVARI NA USKRS JAVNO ZAŽELJELI LJUBAVLJU RIJEŠAVANJE PROBLEMA KOJE PROIZVODE SVJETOVNE POLITIKE


KADA BI POLITIČARI GLOBALIZIRANOG SVIJETA IMALI U SEBI LJUBAVI USKRSLOG ISUSA
VELIKE BI PROBLEME ZNALI RIJEŠITI !


U poruci Gradu i svijetu Urbi et orbi rimokatolički poglavar papa Franjo,na blagdan uskrsnuća Isusa Krista 1.4. 2018 između ostalog je rekao:

„Mi kršćani vjerujemo i znamo da je Kristovo uskrsnuće prava nada svijeta, ona koja ne razočarava. To je snaga pšeničnog zrna, one ljubavi koja se spušta i daje se do kraja, i koja stvarno obnavlja svijet. Ova sila i danas donosi plod u brazdama naše povijesti obilježene mnogim nepravdama i nasiljima. Ona donosi plodove nade i dostojanstva gdje su siromaštvo i isključenost, gdje je glad i nezaposlenost, među prognanike i izbjeglice – s kojima današnja kultura odbacivanja nerijetko postupa kao s otpadom –, među žrtve trgovine drogama, trgovine ljudima i ropstava našeg vremena. Molimo plodove mira za cijeli svijet, počevši od ljubljene i izmučene Sirije, čije je stanovništvo iscrpljeno ratom kojem se ne vidi kraj. Neka svjetlo uskrsloga Krista rasvijetli savjest političkih i vojnih vođa, da se istrebljenje koje je u tijeku odmah prekine, da se poštuje humanitarno pravo i olakša pristup pomoći koju ta naša braća i sestre hitno trebaju. Plodove pomirenja zazivamo za Svetu zemlju, koja je čak i ovih dana ranjavana otvorenim sukobima u kojem se ne štedi bespomoćne, za Jemen i cijeli Bliski istok, da nad podjelama i nasiljem prevladaju dijalog i uzajamno poštovanje. Neka naša braća u Kristu, koji često trpe zlostavljanja i progone, budu svijetli svjedoci Uskrsloga i pobjede dobra nad zlom. Molimo plodove nade na ovaj dan za one koji žude za dostojanstvenim životom, osobito u onim dijelovima afričkog kontinenta koje muči glad, sukobi koji su postali ubičajeni i terorizam. Neka mir što ga donosi Uskrsli ozdravi rane u Južnom Sudanu: neka otvori srca dijalogu i uzajamnom razumijevanju. Nemojmo zaboraviti žrtve tog sukoba, posebno djecu! Neka ne izostane solidarnosti za mnoge osobe koje su prisiljene napustiti svoju zemlju i lišene su i onog najnužnijeg za život. Sv. Otac Papa je u svojem obraćanju Urbi et orbi posebno naglasio potrebe molitve za Ukrajinu, Korejski poluotok, narod Venezuele.“ Molimo za plodove mudrosti za one u čijim je rukama politička odgovornost, da uvijek poštuju ljudsko dostojanstvo, da rade u službi općeg dobra. Rekao je i neka plodove novog života uskrsli Krist donese djeci koja, zbog ratova i gladi, odrastaju bez nade, bez obrazovanja i zdravstvene zaštite; kao i starijim osobama koje su odbačene od egoistične kulture, koja ostavlja po strani one koji nisu „produktivni" „ – rekao je papa Franjo – na katolički Uskrs 2018. u obraćanju Urbi e torbi.
Josip Bozanić Zgrebački nadbiskup, služeći Sv. misu na Uskrs u Zagrebačkoj katedrali upozorio je na veliku nepravdu i pokušaj stvaranja novih poredaka u suvremdenom društvu. Istakao je kako povijest svjedeći da afirmiranje sustava nerjetko se mjeri kroz manjinu na štetu većine, ali ne samo novcem, već žrtvama i životima. " Isus nije populist koji bi se želio svima svidjeti, prema tome ni Crkva ne može biti takva. Ni jedan sustav ne smije ljudima oduzimati svetinju doma, plijeniti zarađeno za svoj kruh. Takav sustav nije otvoren za svjetlo uskrsloga Isusa. Ako se zamračuje svjetlo uskrsloga Isusa kome se onda otvara prostor? Zloći, ideologijama, grupašenjima! - rekao je nadbiskup Bozanić te nastavio " Kao vjernici pitamo se zašto da bi odabrani jačali, toliki moraju slabjeti? Pitamo se zašto u tom svojem raju ne predviđaju mjesto za Boga? Iz toga svoga raja nerjetko sustavno progone Boga, one koji vjeruju u Boga i u Isusovo uskrsnuće, koji čuvaju biblijsku sliku o čovjeku koja je stvorena kao muškarac i žena, koji brane ljudski život, od začeća do naravne smrti.Pozivamo sve na otvoreni i hrabri dijalog, na međusobno poštivanje i respektiranje svih skupina i sastavnica našega društva, a posebno na zajedništvo u hrvatskom društvu i na izbjegavanje stvaranja zbunjenosti i nepotrebnih napetosti koje prerastaju u obeshrabrenost, a onda u strah " rekao je između ostaloga kardinal Bozanić.

Splitsko Makarski nadbiskup Marin Barišić u katedrali SV. Duje u Splitu, predvodeći uskrsnu Sv. misu rekao je da na nijedno nasilje, a posebno nasilje prema ženama ne treba podržati. No ono prikriveno nasilje u suprotnosti je s ljudskom prirodom muškarce i žene, ne miruje i stvara podjele među nama. Prema riječima nadbiskupa nasilje se riješava odzdravljenjem, a svaki pokušaj stvaranja novog čovjeka pokušaj je stvaranja nove Babilonske kule koja će prije ili poslije završiti u provaliji. Nemamo li već dosta provalija upitao je nadbiskup Barišić te rekao " Dosta je samo pogledati demografsku sliku naše domovine, gdje se sve manje vide kolijevke
a sve se više organiziraju pogrebne povorke, kao i povorke mladih obitelji, djevojaka i mladića koji napuštajući svoj dom traže budućnost negdje u tuđini. Provalija siromaštva koja se sve više širi, jer nema radnih mjesta, jer su radna mjesta privremena i nesigurna i ne donose sredstva za život, a male plaće ne dopiru do kraja mjeseca. Tko bi mogao izmjeriti provaliju beznađa koja se rađa zbog lažnih obečanja, političkih i stranačkih veza, nepotizma i korumpiranosti, nametnutih obveza i gubljenja vlastite slobode. Svađamo se i dijelimo, gubimo i trgamo na donošenju zakonskih obveza koje su jako udaljene od stvarnoga života, a još više od najveće zaštite života - Krista uskrsloga " - rekao je nadbiuskup Barišić

Svetu misu proslave Uskrsa u Katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u koncelebraciji s apostolskim nuncijem nadbiskupom Luigijem Pezzutom, pomoćnim biskupom vrhbosanskim mons. Perom Sudarom te uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića te u prisutnosti još deset svećenika. Kardinal Puljić pozvao je na veće vrednovanje uloge žena u društvu ističući kako veća prava neće donijeti konvencije nego uloga koju je ženama Bog dodijelio rekavši „Prve vjesnice uskrslog Krista bile su žene. Njima je dao povjerenje da one nose radosnu vijest", kazao je kardinal Puljić dodajući da to nije slučajno. „Kroz povijest žene su imale najvažniju ulogu u formaciji vjere kod djece. One prenose to srcem. Žene su srcem tražile Isusa i najprije su srcem ponijele Isusa učenicima. Koliko god su učenici bili posebno izabrani, njima žene donose poruku: nema ga u grobu; uskrsnuo je", kazao je kardinal Puljić te podsjetio da društvo pada ili raste s dostojanstvom koje se daje ženi . „Neće ženama deklaracija vratiti dostojanstvo žene nego će njima dostojanstvo vratiti njihova svijest Bogom dana da tu ulogu imaju da prenose srcem snagu vjere. Zato želimo i danas vratiti to dostojanstvo žene, vratiti njezinu ulogu i vrjednovanje. One su blagovjesnice uskrsloga Krista.Kristovo uskrsnuće daje jamstvo života vječnoga i uskrsnuća mrtvih. Slaviti Kristovo uskrsnuće znači naći sebe u Kristovu životu", rekao je kardinal Puljić podsjećajući da je Isus za sebe kazao da je „Put, Istina i Život". „I mi želimo tu Istinu upoznati, taj Put slijediti i istinski živjeti", rekao je kardinal Vinko Puljić..01.04.2018. u 23:54 • 0 KomentaraPrint#^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< travanj, 2018 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Rujan 2018 (19)
Kolovoz 2018 (24)
Srpanj 2018 (18)
Lipanj 2018 (26)
Svibanj 2018 (22)
Travanj 2018 (21)
Ožujak 2018 (19)
Veljača 2018 (17)
Siječanj 2018 (17)
Prosinac 2017 (15)
Studeni 2017 (23)
Listopad 2017 (26)
Rujan 2017 (17)
Kolovoz 2017 (12)
Srpanj 2017 (18)
Lipanj 2017 (16)
Svibanj 2017 (22)
Travanj 2017 (26)
Ožujak 2017 (31)
Veljača 2017 (18)
Siječanj 2017 (24)
Prosinac 2016 (33)
Studeni 2016 (32)
Listopad 2016 (35)
Rujan 2016 (22)
Kolovoz 2016 (25)
Srpanj 2016 (29)
Lipanj 2016 (28)
Svibanj 2016 (33)
Travanj 2016 (23)
Ožujak 2016 (26)
Veljača 2016 (21)
Siječanj 2016 (25)
Prosinac 2015 (15)
Studeni 2015 (20)
Listopad 2015 (22)
Rujan 2015 (19)
Kolovoz 2015 (14)
Srpanj 2015 (14)
Lipanj 2015 (24)
Svibanj 2015 (26)
Travanj 2015 (15)
Ožujak 2015 (25)
Veljača 2015 (26)
Siječanj 2015 (20)
Prosinac 2014 (22)
Studeni 2014 (24)
Listopad 2014 (18)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga AgroPolitika

Poljoprivreda i sve njene grane, stanje i problemi, poljoprivreda vođena državnom politikom i politikom resornog ministarstva, prilagodba politikama EU


----------------------------------------
Na dan 14. siječanja 2013. stari BROJAČ POSJETA na kome sam tada imala broj 37829, zamijenila sam novim brojačem koji sada registrira broji posjeta na blog i broj pregleda tekstova na blogu.


GODINE 2013. TOČNIJE OD 14. SIJEČNJA, KADA SAM PROMIJENILA BROJAČ ULAZA NA BLOG AGROPOLITIKA, DO 1. SIJEČNJA 2014. BROJAČ JE REGISTRIRAO 23 853 ULAZA.
BROJAČ PREGLEDA BLOGA REGISTRIRAO JE 37 182 PREGLEDA TEKSTOVA.


Brojač posjeta 12. veljače 2015.;
broj pregleda 64 387
broj posjeta 43 836

Blog AgroPolitika otvorila sam 31.12. 2007. godine. Dana 17. siječnja 2013. objavila sam 330. tekst .
Dana 21.studenog 2014. objavila sam 634 tekst.

Dana 12. veljače 2015. objavila sam 693 tekst.
Fotografije uz tekstove koje su objavljene na blogu
nastale su mojim fotografiranjem u 99,%. Samo nekoliko objavljenih fotografija nisu moje snimke.

Dana 21. travnja 2016. objavila sam 992 tekst
Istiga dana brojač posjeta bilježio je broj 61 200


Dana 1. 1. 2017. godine:

broj pregleda: 96964
broj posjeta: 70747
S 1. svibnjem 2017. u Hrvatskom novinarskom društvu stavila sam moj novinarski status u mirovanje. Razlog tome je moja odluka da novac za život koji ne mogu zaraditi u novinarstvu zaradim u turizmu tijekom turističke sezone. Dakako da ću pisti i dalje u vrijem kada radim u turizmu, ali vjerojtno rijeđe. Nakon 25 godina novinarskog pisanja ne mogu tek tako prestati pisati, posebno ne kada vidim dobru temu.

Slijedom prethodne informacije objavljujem da sam u članstvu Hrvatskog novinarskog društva ponovo od 1. studenog 2017. godine.

Dana 1.8. 2018. broj posjeta na blogu bio je 90 055 , a broj pregleda 119 000 .Autorica bloga:
Margareta Zouhar Zec novinarka
članica Hrvatskog novinarskog društva
redni broj HND iskaznice 3048
meil:
margareta.zouhar@zg.t-com.hr

----------------------------------------

Linkovi

MPS.HR
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

MRRSVG.HR
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva


BROJAČ POSJETA