KRALJICA MIRA – I0

31.10.2018.

Svaki je dan nama dar, zadatak i poziv,
da se raste u ljubavi i ide u radosti.
Svak ljudsko srce čezne za radošću,
jer žalost, razočasrenje, neuspjesi,
stvarnosti su koje svako želi izbjeći.

Česte su pogibelji, kada čovjek želi,
i pokušava postići radost bez ljubavi,
što je u pravilu uništenje sebe i drugih.
Odlučiti se za ljubav, za rast u ljubavi,
znači odlučiti se za put životne radosti.

Svako je vrijeme darovano za radost,
a radost se rađa u čovjekovom srcu,
kada se srce otvara na ljubav drugima,
odgovarajući na ljubav, ona živi u srcu,
i svojom iskrenošću zaslužoje ljubav.

Vjernost donosi trpljenje i odricanje,
ali ne udaljava i ne umanjuje radost.
Nevjernost, uvijek donosi žalost i nemir,
jer ona slama u srcu ljubljenog, ono,
što mu je bitno i neophodno za život.

Svako vrijeme je darovano za radost,
svaki je dan milost i dar za rast u ljubavi,
a to možemo svakodnevnim praštanjem,
pomirbom, darivanjem, radovanjem daru,
ako ne sudimo druge i imamo srca za druge.

Ljubav je, po sebi, milost i dar čovjeku,
jer čovjek nije stekao potrebu za ljubavlju,
nego je ona rođena zajedno sa njime.
Međutim, ljubav je također plod truda,
i suradnje sa milošću u slobodi primanja.

Untarnjim zakonima rasta i razvoja ljubavi,
Ljubav daje obaćanje za sva postignuća,
ali, doista, kod svega počinje od sebe.
Ljubav nas odgaja po pravilima života,
onako kako ih osjećamo u čistu srcu.

Ona očekuje da pravilima ostajemo vjerni.
Iznevjeriti se tim nutarnjim Zakonima
znači put žalosti i nutarnje tjeskobe,
a ostati vjeran Zakonima Božjim,
znači imati ljubav i radost života.

Međugorje Kraljice mira - 9

25.10.2018.

Nebeska Majka došla je na zemlju
da nas uči slušati i moliti iz ljubavi,
da među nama ne bude nikakve prisile,
jer, ljubav i prisila ne mogu zajedno,
u sebi su oprečne kao svjetlo i tama,
kao istina i laž, kao sloboda i ropstvo.

Prisila zatvara prilaz i prolaz ljubavi...
zatvara usta, uši, srce, cijelo biće...
Ljubav, naprotiv, govori, odgovara,
sluša, nudi se i čeka odgovor u slobodi.
Osloboditi se nutarnjih i vanjskih prisila
znači biti slobodan i moći ljubiti...

Nutarnje prisile nastaju u ovisnostima,
raznim ovisnostima kod stjecanja imovine,
radi krivog poimanja sebe, vlasti, drugih.
Zato je svijet pun raznih oblika ropstva,
zarobljenih uzama sebičnosti i oholosti,
zarobljenih u strasti i pohlepi za novcem,
zarobljeni drogom, alkoholom, razvratnošću,
i nemoralnim odnosom prema sebi i drugima.

Kada se čovjek oslobodi nutarnjih prisila
i postane zaista slobodan, onda i vanjske
prisile postaju samo prilika da se pokaže
nadmoć nutarnje slobode i osobne odluke,
slobodan je za sebe i za svijet oko sebe.
Slobodan čovjek daje slobodu drugima,
govori i daje vremena za odgovor,
sam odlučuje i druge potiče na odluke.

Dakle: "Vi ste, braćo, dakako, k slobodi pozvani.
Samo neka ta sloboda ne bude pobuda tijela,
nego ljubavlju služite jedan drugomu, jer je
sav Zakon ispunjen jedom jedinon zapovjedi:
Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!
Ako jedan drugoga gazite i izjedate,
pazite da se međusobno ne istrijebite!"
(Gal. 5,13-15).
XXX
(Današnju Poruku Kraljice mira pogledajte na mjestu za komentare)

KRALJICA MIRA – 8

21.10.2018.

Tko ljubi, on je uvijek u osobnom
susretu sa ljubljenom osobom.
Ljubav spoznaje sve, za svakoga se
odlučuje i osobno se svakom daruje.

Darujući se, ljubav se i ljubljeni ostvaruju,
rastu, sazrijevaju, i postaju sposobniji
još više ljubiti i još se više darivati,
koliko se više upoznavaju...

Ljubav ne može prestati, ona je vječna
u nebeskom darivanju i primanju ljubavi.
Stoga ljubiti, znači sve više upoznavati,
i težiti za spoznajom ljubljenoga.

Odgovor na božansku ljubav
i na Marijinu majčinsku ljubav,
rađa se i raste upravo kroz molitvu.
A, ništa se ne ljubi što se ne upozna!

Tako se i rast čovjeka, pojedinca, sastoji
u spoznavanju, prihvaćanju i odgovaranju
na Božju spoznaju i božansku ljubav,
a to nas uči Kraljica mira u Međugorju!

To je onda život, koji nadjačava smrt,
jer smrti među ljubljenima ne može biti.
Tamo gdje nema ljubavi i spoznavanja,
tamo je ne-ljubav, tama i ništavilo.

Marija nam pokazuje put, nudi nam molitvu
za koju se trebamo osobno odlučiti.
Tko Boga ljubi, neprestano je sa Njim,
i sve više ga upoznaje i sve više ljubi.

Tko nema vremena za molitvu, blizinu,
on ne ljubi i ne raste u spoznaji Božjoj.
Zato, za naše dobro, Bog to od nas traži
te vremenom odgovara na naše molitve...

Jer, tko voli, on ujedno i brine za tebe,
odvažnan je i nešto tražiti od tebe.
A, On, raspeti Bog, svoj život je dao
za tebe, za sve svoje ljubljene...

Nastavci sijede - obrada EuM)

Međugorje Kraljice mira - 7

18.10.2018.

Ljubiti znači biti otvoren za jedno biće,
za sva bića, za sva stvorenja, za Stvoritelja.
Što više ljubimo to više smo otvoreniji
i to više zahvaćamo i ljubimo sva bića.
Božanska ljubav, ne poznaje ograničenja,
ona obuhvaća sve ljude i sva stvorenja,
jer je sve stvoreno iz ljubavi i po ljubavi,
pa smo zato svi mi izabranici Božje ljubavi.
Bog se bezuvjetno odlučio za nas, naš bitak,
po ljubavi ne želi nikoga od nas izgubiti
i nastoji sve svoje izabrane sačuvati.
Ljubav se protivi gubitku i uništavanju,
stoga božanska ljubav čuva svoje ljubljene
i trpi u gubitku, kada ljubav nije uzvraćena.

A, tko zna da je ljubljen, on želi ljubiti,
želi postati sličan onome tko ga ljubi,
i nastoji sve učiniti da odgovori s ljubavlju.
Po odluci svoje volje, Bog nas predodredi
za sinove svoje, po Isusu Kristu,
na hvalu i slavu milosti svoje.
Majka stoga želi sačuvati i sakupljati svoje,
da ne bi zalutali i da ne bi bili izgubljeni,
da se u što većem broju okupljamo, molimo,
želili da smo prisutni u miru Kristove crkve,
jer Ljubav stvara i želi naše zajedništvo.
Radost i pjesma kojom Majci uzvraćamo,
to je naš odgovor na darovanu ljubav.

Sjetimo se majke kojoj je dijete bolesno,
prva će odnijeti svoje dijete u bolnicu
radi tretmana i njege da bi ozdravilo,
izlažući sebe trpljenju radi ljubljenoga.
Nekoga ljubiti ne znači razmaziti,
ne znači sačuvati od žrtve i kušnje,
ne znači sačuvati od križa i bolesti,
nego kroz prožimanje i trpljenje
osposobljavati ga za životni hod.
Tako se ljubav ljubljenoga, i njegov
odgovor prokušavaju, čiste i sazrijevaju.
Jer, tko ljubi svoj vrt, obrezuje ga,
čisti, da bi donio što više ploda.

Međugorje Kraljice mira - 5

13.10.2018.

Biti ljubljen i sposoban za ljubav,
znači pronaći smisao i radost života,
jer tko je ljubljen ima život osmišljen,
a tko ljubi život svoj ostvaruje.
Što je ljubav veća, predanija,
što je bliža potpunom sadržaju iste,
život je lakši, smisleniji i ljepši.
Ljudi očekuju da budeš kakvog te
oni žele, pa da budeš ljubljen,
ovdje nije tako, ako se otvoriš Ljubavi,
i ljudi će oko tebe biti sretniji, radosniji,
mirniji, sposobniji za suživot.

Zato, sjeti se da si ljubljen,
toliko da ti srce zaigra od sreće,
sjeti se i nestat će životnog umora,
radovat ćeš se svemu stvorenom,
jer ljubav koja te ljubi, darovana je,
bez uvjeta, i ne traži od tebe ništa
osim da joj dopustiš da te ljubi.
Ne dopusti umor od ljudske ljubavi,
nego poskoči od radosti i pjevaj,
ova Ljubav ne očekuje tvoj povratak,
pa da te onda mogne ljubiti,
nego ljubi da se možeš vratiti,
da nastaviš radost punine života,
za kojom ti srce čezne!...

Kada nekoga ljubimo imamo vremena,
pažljivi smo, nasmješeni, suosjećajni,
jer je stanje ljubavi ujedno put mira,
razumijevanja, uvažavanja i praštanja.
Kada ne ljubimo, lako gubimo živce,
nemamo vremena, nemamo strpljanja...
jer je stanje ne-ljubavi put gubitnika,
samo-negiranja i pojedinca i drugih...
Kada shvatimo što je nedostatak ljubavi,
nalazmo ključ rješenja - a to je ljubav,
nalazimo pravu dijagnoza za spas mnogih...
Osobito danas, kada živimo u naporu i trci,
sačuvati unutarnji mir i ostati odmorni,
možemo samo ako ljubimo.

Međugorje Kraljice mira - 4

09.10.2018.

"Ne zgrći sebi blago na zemlji,
dje ga rđa i moljac nagrizaju
i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.
Zgrćite sebi blago na nebu,
gdje ga ni rđa ni moljac ne nagrizaju
i gdje kradljivci ne potkapaju i kradu.
Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti
i srce" (Mt 6, 19-21).

Naše srce ostaje uz ono blago koje
smo odabrali kao vrijednost ili ljepotu
koje cijenimo, uz ono za čim stremimo ili
čeznemo. Nažalost, mnogi često ostaju
uz vrijednosti koje olako biraju, uvjeravaju
sebe da su prave, sve do trenutka ili
događaja, kada shvate gubitak vremena.

Bog nas je stvorio kao svoja stvorenja,
i po ljubavi svima nadahnuo život, te dao
zadaću da svojim djelima odgovorimo na
tu istu ljubav... Bog nas kao svoju djecu
silno ljubi i želi da mu mi to dopustimo, zato
nam nam Marija, Kraljiva mira, poručuje:
kada bi ste znali koliko vas ljubim,
skakali bi ste od radosti.

Doista, spoznaja da smo ljubljeni
i da ljubimo, utječe na naš život,
povezana je sa svim što doživljavamo
i na način kako nešto doživljavamo.
Današnji čovjek često je umoran,
ne samo tjelesno ili duhovno,
često je umoran i od samog života.
To je nedostatak ljubavi prema drugima
i manjek sigurne ljubavi prama sebi.

Stoga, najbolji odmor pruža ljubav,
u ljubavi svi tereti i križ postaju lakši,
te ni zdravlje ni bolest ni umor
ne mogu ugroziti onoga koji ljubi
i koji zna da je ljubljen. Zato, naša
nebeska majka Marija sve svoje poruke
izgovara sa ljubavlju: Draga djeco...

Međugorje Kraljice mira - 3

03.10.2018.

Kraljica mira govori o nama, i izravno nama:
Draga djeco - jer mi smo djeca do karaja života,
ovdje gdje se rađamo, rasrtemo i živimo
sve do dana odlaska u nebo, mi ostajemo djeca,
i blago onima kojim kao djeca odlaze k Ocu.

Majčinska ljubav nema ružnog djeteta,
i zato sva su djeca lijepa i draga, mila,
i svako dijete prihvaća majku kao najljepšu.
Tako je svako ljudsko stvorenje lijepo
tako su svi ljudi lijepi i dostojni ljubavi,
jer su dijeca i onda kada odrastu.

Ovdje se ne radi o izvanjskoj ljepoti,
radi se o ljepoti srca koja se očituje
u majčinskoj, očinsko, sestrinskoj,
bratskoj, djetinjoj, prijateljskoj ljubavi,
o ljepoti zajedništva, ljepoti stvorenja,
i ljepoti ljudskog stvaranja.

Ali, zašto ima toliko nesretnika,
toliko uvjeta prihvaćanja drugoga,
kada je jasna i očita ljepota svih,
da možemo biti jedni drugima lijepi,
da možemo jedni s drugima biti sretni,
da jesmo djeca božanske ljubavi.

U našem odnosu i čežnji za ljubavlju,
ni godine, ni bolest ni starost,
niti što drugo na ovome svijetu,
ne mogu ugroziti našu ljepotu.
Lijepi smo kao ljubljena djeca,
jer smo ljubljeni od najljepše Majke,
i drugi će nama postajati sve ljepši,
i mi drugima, iz dana u dan,
koliko nam bude sazrijevala ljubav...

(Nova poruka Kraljice mira - pogledati komentar)

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.