evandjeljeumolitvama.blog.hr

četvrtak, 29.11.2018.

16 - Međugorje Kraljice mira - poruka

Poruka Kraljice mira, 2. studeni 2018.
(Poruka preko vidjelice Mirjane):

“Draga djeco,

Moje majčinsko srce pati dok gledam svoju djecu
koja ne ljube istinu, koja je skrivaju, dok gledam
svoju djecu koja ne mole osjećajima i djelima.

Žalosna sam dok govorim svome Sinu
da mnoga moja djeca nemaju više vjere,
da ne poznaju njega – moga Sina.

Zato pozivam vas, apostoli moje ljubavi,
vi nastojte gledati do samoga dna u ljudska srca
i tamo ćete sigurno naći malo skriveno blago.

Gledati na taj način je milosrđe Nebeskog Oca.
Tražiti dobro čak i tamo gdje je najveće zlo,
pokušati shvatiti jedni druge a ne suditi,
to je ono što moj Sin traži od vas.

A ja vas kao majka pozivam da ga poslušate.

Djeco moja, duh je moćniji od tijela
i nošen ljubavlju i djelima prelazi sve zapreke.
Ne zaboravite, moj Sin vas je ljubio i ljubi.

Njegova ljubav je s vama i u vama kada ste jedno s njim.
On je svjetlo svijeta i nitko i ništa ga neće moći zaustaviti
u konačnoj slavi.

Zato, apostoli moje ljubavi,
nemojte se bojati svjedočiti istinu.
Svjedočite je s oduševljenjem, djelima, ljubavlju,
svojom žrtvom, a nadasve poniznošću.

Svjedočite istinu svima onima koji nisu upoznali moga Sina.
Ja ću biti uz vas, ja ću vas hrabriti.
Svjedočite ljubav koja nikada ne prestaje
jer dolazi od Nebeskog Oca koji je vječan
i koji nudi vječnost svoj mojoj djeci.

Duh moga Sina će biti uz vas.

Iznova vas pozivam, djeco moja, molite za svoje pastire,
molite da ih može voditi ljubav moga Sina.
Hvala vam. ”

(Poruku prenosim autentično. Prema sadržaju poruke Majka sve ljude naziva svojom djecom, tako nam i govori „djeco moja“, pa se prisjetimo Isusovih riječi na križu, kada je svoj život predavao za nas: Majko evo ti sina – poručujući nam po sv. Ivanu...)

29.11.2018. u 08:05 • 16 KomentaraPrint#

nedjelja, 25.11.2018.

15 - Međugorje Kraljice mira - rast

Srž grijeha narasta u srcu čovjeka
osobito kada je odvojen od Stvoritelja,
radi nezrele savjesti, bez molitve i ljubavi.
Zato je toliko ljudi danas slabo, nezrelo,
osobito oni zaneseni znanjem i imanjem,
pa su sve više u napasti da zapuste sebe
u zaboravu na duševni i duhovni rast.

Prava je sreća i dobitak, kada imućni ljudi
svoje imovno stanje prihvate kao temelj
svoga duhovnog rasta i životnog sazrijevanja.
Tada postaju sposobni za mnoge duhovne
i duševne vrijednosti humanog ljudsog lica.
Postaju spremni na djela ljubavi, ponizni,
prihvaćaju spoznaju na putu predanja Bogu.

Po svojoj prirodi, čovjek mora rasti, te
po zakonima tjelesnog i duhovnog rasta
tjelesno, duhovno i duševno sazrijevati.
Zanemarivanje toga, narušava ravnotežu
neophonu za napredak i rast u ljubavi.
Zato nas Marija poziva, da se ne izgubimo,
da duhovno radimo na svojim srcima..,

Da očistimo s ljubavlju svaki dio srca,
temeljito, ako želimo ubirati plodove ljubavi.
Trebamo u sebi ukloniti svaki zao korijen:
loše navike, oholost, lijenost, sebičnost.
Taj posao treba obavljati sa ljubavlju,
da bi se darovi Duha mogli ukorjeniti,
jer bez ljubavi svaki duhovni nasad
ne može uspjevati, rasti i sazrijevati.

Stoga je odgoj, po zakonima ljubavi,
zahtjevan kao rad na polju, sa puno
znanja, vremena, iskustva i razboritosti.
Isus je došao, da čovjeku donese mir,
da nam dade novo srce, za novo doba,
srce puno samilosti, ljubavi i molitve,

srce puno odanosti, vjernosti, susretljivosti,
kako bi se svijet oslobodio od djelovanja zla,
od pohlepe i nasilja, od laži i obmana,
od bezbožnosti i okorjelosti srca. Dakle:
"tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti radosti,
a tko sije u duh svoj, iz duha će žeti život vječni."
(Gal 6, 7-10)!

25.11.2018. u 20:32 • 27 KomentaraPrint#

utorak, 20.11.2018.

14 - Međugorje Kraljice mira - kušnje

U najljepšoj molitvi Isus nas uči moliti:
"i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas
od Zloga", što upućuje na dane kušnje,
dane posebne Božje blizine, dane kada trpimo
ali i rastemo, te se tako otvaramo Božjoj ljubavi.

Zato, iskustvo kušnji na koncu rađa mirom.
Kušnja je Očev zov zalutaloj djeci - vrati se,
stoga je kušnja, ispit a ujedno hod ka miru i Ljubavi.
Kušnje su ujedno i prigode u kojima možemo
pokazati i dokazati svoju vjernost Gospodinu.

Sve što nam se događa Bogu je poznato,
i ne događa nam se ništa bez volje njegove.
Trpljenje nanosi bol i patnju, iskušava nas,
u školi u kojoj nas Bog vodi, odgaja i jača,
da se ne uljuljamo u svojim uspjesima...

Da se ne izgubimo na svojim putevima.
Kušnje odgajaju jer čiste ljudske nakane,
one su poziv da se vratimo i otvorimo Bogu.
Na putu mira, kušnje se pobjeđuju molitvom,
te se u ljubavi prije ili poslije sve okreće na dobro.

Gospa kao majka i učiteljica, poručuje;
da ne raspravljamo zašto je to tako, nego
pokazuje put i ono dobro koje odatle dolazi.
Bog nas kuša kroz svakodnevne poslove,
zato Majka poziva na molitvu i strpljivost...

Strpljivošću i ljubavlju nadilazimo sve kušnje,
jer se sve kušnje mogu pobjediti molitvom.
a iz svega u čemu nas Bog kuša, treba
izlaziti otvoreniji ljubavi i volji njegovoj,
a to nas uči naša međugorska Krajica mira.

Dakle: "Smatrajte potpunom radošću, braćo
moja, kada upadnete u razne kušnje, znajući
da kušnje vaše vjere stvaraju postojanost!
Samo neka ta postojanost urodi savršenim
djelom da budete savršeni i neporočni;
bez ikakvih nedostataka!" (Jak 1-2-4)

20.11.2018. u 09:39 • 23 KomentaraPrint#

četvrtak, 15.11.2018.

13 - Međugorje Kraljice mira

Čovjek očaran samo materijalnim svijetom,
isključuje božansku razinu u sebi, te tako
priprema stanje u kojem se mora razočarati.
On tako postaje uznikom zemaljske tamnice
koju sam stvara i u kojoj se sam kažnjava.

Mnogi razočarani materijalnim svijetom,
vraćaju se traženju božanske utjehe, te
otkrivaju da je pravi put otvorenost Bogu,
otvorenst božanskoj ljubavi, u spoznaji,
da svako „zrno“ stradava ako se ne otvori.

Mir, ljubav i radost, zacjelo su najdublje
želje i izvor nade svakog ljudskog srca.
Stoga činimo sve da postignemo taj Mir,
koji se rađa radošću i umnožava ljubavlju,
a ljubav raste i uvećava radost i mir u srcu.

Ljudska sreća nezamisliva je bez mira, jer
mir rađa dubokom sigurnošću i radošu.
Prvi uvjet ka uspjehu je otvorenost Bogu,
jer on Otac je izvor mira, radosti i ljubavi,
On je stvoritelj, te time i gospodar srdaca.

Otvoriti se ne znači ništa drugo nego
prihvatiti njegovu ljubav te dopustiti,
da se ona s mirom prelije u naše srce, te
da u svakodnevnom susretu sa Njime,
mir, ljubav i radost mognu rasti.

Marija nam pokazuje božanski put,
svojim životom, uznesenjem i porukama,
kao jedini put do mira, radosti i ljubavi,
ona znade da naši osjećaji i problemi
mogu postati zaprekom u otvaranju Bogu.

Zato nas poziva da njoj predamo sve svoje
osjećaje, sve ono što nas muči, i raduje,
jer, i uspjeh i neuspjeh, i zdravlje i bolest,
bogatstvo i siromaštvo, mogu postati
zaprekom u otvaranju božanskoj ljubavi.

Sretni su svi koji čuju majčinu ponudu,
te otvaraju svoje srce Bogu, Kralju mira,
jer ih Bog želi po Mariji ispuniti mirom,
radošću i ljubavlju, kao što je Majka posta
Velika, tako i djeci pokazuje put ka visinama.
(Obrada EuM)

15.11.2018. u 08:43 • 22 KomentaraPrint#

subota, 10.11.2018.

12 – Međugorje Kraljice mira

Život ima smisla samo ako je usmjeren
na putu koji vodi konačnom cilju života.
Bog je praizvor i cilj našeg života, zato
smisao nalazimo ako svakog dana
polazimo i vraćamo se svom počelu.

Svakog dana osluškujemo naloge,
i pitamo se što mi je danas činiti,
Kada slušamo Božju riječ, i primamo
njegovo poslanje, naše djelovanje
u krilu je ljubavi, smisla i blagoslova.

Danas mnogi ne žele čuti tu riječ,
stoga govore isprazno, jer nemaju što reći.
Odatle toliki nesporazumi, odbačeni,
odatle toliki nemiri nepovjerenje,
toliko uvreda riječima bez isprike!

Ako slušamo i primamo Božju riječ,
sve zadatke On će sa nama ostvariti,
jer Bog govori, i govoreći stvara.
Božja riječ poslana na zemlju ne vraća
se dok ne donese očekivani plod.

Riječ ima svoje zakone, put i svrhu.
Riječ se po ljubavi želi utjeloviti u nama
i učiniti nas pripravnim za nove riječi.
Riječ navješćuju oni koji se otvore,
oni u kojima se riječ utjelovila.

Marija, kao majka govori jer ljubi svoje.
Ona upućuje poruke s ljubavlju svima, a,
govor izrečen s ljubavlju stvara odgovor.
Oni koji su oživljeni riječju, riječ proživljavaju,
i tako postaju slični onom od koga riječ primaju.

Marija je zato Božji govor ljubavi nama,
u njoj je riječ tijelom postala u stvarnosti,
i tako postala najljepša riječ Božja nama.
Ona je poziv nama na nova vremena,
poziv da sa izabranom prihvatimo izabranje,

poziv da s majkom živih i života prihvatimo život,
jer smo i mi na njezinom putu govora ljubavi,
na putu Božjeg govora, novog neba i nove zemlje...
"Ako me tko ljubi, držat će moju riječ,
i moj će ga Otac ljubiti, k njemu će mo doći

i kod njega se nastaniti".

(Obrada EuM)

10.11.2018. u 21:37 • 14 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 05.11.2018.

11 – Međugorje Kraljice mira

Molitva ljubavi

Hvala ti na ljubavi kojom me ljubiš...
hvala ti na sjemenu tvoje ljubavi, Bože,
koje si posijao da raste u mome srcu,
ljubavi kojom možemo postići sve,
pa i ono što mislimo da je nemoguće.

Po milosti i darovima tvojim, Bože,
učini da Te mogu ljubiti,
učini da sjeme tvoje ljubavi
raste, sazrijeva i jača u meni,
da ljubav tvoja raste u radosti mojoj.

Bože, danas te posebno želim ljubiti,
pa te molim, učini da te mogu ljubiti
u svome životu, u članovima svoje obitelji,
u svim ljudima koje mi šalješ u susret..
u susretima sa stvorenjima, prirodom...

Stvoritelju moj, želim te neprestalno ljubiti,
zato umnoži moju ljubav i želju za tobom,
i onda kada zaboravim na tvoju blizinu, na tebe,
probudi u meni žarku želju da te ljubim,
i kada su moje snage na izmaku...

Želim te ljubiti ljubavlju majke Marije,
Kraljice mira, Kraljice ljubavi...Službenice tvije,
I onda, kada moja ljubav zakaže,
daj da moje srce progovori,
i odgovori tebi s ljubavlju...


Majko Marijo, majko Ljubavi,
moli za mene, moli za nas,
moli sa nama svaki dan,
svaki tjedan, život cijeli...
sve do izmaka mojih snaga...

Bože, hvala ti na ljubavi kojom nas ljubiš...

(obrada EuM)

05.11.2018. u 09:08 • 17 KomentaraPrint#

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< studeni, 2018 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Veljača 2019 (6)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (7)
Studeni 2018 (6)
Listopad 2018 (7)
Rujan 2018 (5)
Kolovoz 2018 (3)
Srpanj 2018 (5)
Lipanj 2018 (6)
Svibanj 2018 (7)
Travanj 2018 (1)
Ožujak 2018 (1)
Siječanj 2018 (1)
Prosinac 2017 (1)
Listopad 2017 (1)
Rujan 2017 (1)
Srpanj 2017 (1)
Lipanj 2017 (1)
Svibanj 2017 (1)
Travanj 2017 (2)
Veljača 2017 (1)
Siječanj 2017 (1)
Prosinac 2016 (4)
Listopad 2016 (2)
Kolovoz 2016 (1)
Srpanj 2016 (2)
Svibanj 2016 (2)
Travanj 2016 (4)
Ožujak 2016 (3)
Veljača 2016 (1)
Siječanj 2016 (1)
Prosinac 2015 (3)
Studeni 2015 (2)
Rujan 2015 (1)
Kolovoz 2015 (2)
Srpanj 2015 (1)
Lipanj 2015 (4)
Svibanj 2015 (3)
Travanj 2015 (3)
Ožujak 2015 (2)
Veljača 2015 (1)
Siječanj 2015 (3)
Prosinac 2014 (3)
Studeni 2014 (5)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (4)
Kolovoz 2014 (3)
Srpanj 2014 (4)

Opis bloga

EuM

Kriste,
molim Te,
uđi u moje srce,
očisti ga, i živi u njemu,
samnom u vječnosti...
Amen

MOLITVA ZA BUDUĆNOST

Godine iza nas, mnogima su bremenite, pune životnih nedaća i prirodnih katastrofa, ali i ljepote onima koji prihvaćaju sve kao dar života, dar ljubavi, mira i volje Božje. Što nas čeka dalje, to nitko točno nezna, i nemamo se komu ni obratiti, osim glasu Božjem koji nas vodi, uči i upozorava na putu ka novoj eri, Eri mira, eri bez zla kojemu evo, vrijeme ističe. Zato zavapimo molitvom Gospodinu:
Oče nebeski, ljubim Te, hvalim i slavim. Hvala Ti što si nam poslao svoga Sina Isusa koji je pobjedio grijeh i smrt meni na spas.
Hvala Ti što si nam poslao svoga Duha svetoga koji mi daje snagu, čuva me i vodi prema punini života. Hvala ti za Mariju, moju
nebesku Majku, koja za mene posreduje s anđelima i svetima.
Gospodine Isuse, ispuni me: milosrđem, samilošću, vjerom, ljubaznošću, nadom, skromnošću, veseljem, uljudnošću, svjetlošću,
ljubavlju, čednošću, strpljenjem, mirom, čistoćom, sigurnošću, radošću, spokojem, pouzdanjem, istinom, razumijevanjem i mudrošću.
Pomozi mi da hodam u tvome svjetlu, u Tvojoj istini, osvijetljen Duhom svetim, tako da skupa možemo hvaliti, častiti i slaviti Oca našega u vremenu i u vječnosti. Gospodine Isuse, Ti si put, istina i život, i došao si da imamo život i da ga imamo u izobilju.
Zaista je Bog moj spasitelj, u njega se pouzdajem i više se ne bojim jer je Svevišnji moja snaga i moja pjesma, On je moj spas.
Aleluja. Aleluja. Amen.

(Ovu molitvu sam odabrao za blagoslov svih onih koji ju
pročitaju na ovom blogu)