nedjelja, 18.08.2019.

Evanđelje po Ivanu - 10

Isus, kruh života
(neka se zna):

Sutradan mnoštvo, koje je ostalo na drugoj obali mora,
primijeti da ondje, osim jedne, ne bijaše druge lađice,
te da Isus ne uđe u lađicu zajedno sa svojim učenicima,
nego da njegovi učenici otploviše sami. Tu, međutim,
pristadoše neke druge lađice iz Tiberijade, blizu mjesta
gdje jedoše kruh pošto Gospodin dade hvalu.

Kada dakle mnoštvo primijeti da ondje nema Isusa ni
njegovih učenika, uđoše u lađice i otiđoše u Kafarnaum
tražeći Isusa. Kad ga nađoše na drugoj strani mora,
rekoše mu: »Rabbi, kad si ovamo došao?« Odgovori im Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam, tražite me ne zato što ste vidjeli
znamenja, nego zato što onoga kruha jedoste i nasitiste se.

Starajte se ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje
za život vječni. Nju će vam dati Sin Čovječji, jer njega pečatom
potvrdi Otac, Bog.« A oni ga upitaše: »Što da činimo kako bismo
radili djela Božja?« Odgovori im Isus: »Ovo je djelo Božje –
da vjerujete u onoga koga On posla.«

Oni mu onda rekoše: »Koji dakle znamen činiš da vidimo
i da ti povjerujemo? Što možeš uraditi? Naši očevi jedoše manu
u pustinji, kao što je zapisano: 'Dade im jesti kruh s neba!'«
Tada im reče Isus: »Zaista, zaista, kažem vam, nije vam Mojsije
dao kruh s neba, nego vam Otac moj daje istinski kruh s neba;
jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.«

Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha!«
Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Onaj koji k meni dolazi,
zasigurno neće ogladnjeti, i tko u mene vjeruje, zasigurno
neće nikada ožednjeti. No rekoh vam: ta vidjeli ste me, i –
ne vjerujete. Sve ono što mi Otac daje doći će k meni,
a onoga koji k meni dođe neću izbaciti van.

Jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju Onoga
koji me posla. A ovo je volja Onoga koji me posla: da nijednoga
od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ga uskrisim u
posljednji dan. Ovo je, naime, volja moga Oca: da svaki koji vidi Sina
i vjeruje u njega ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.«


11:38 | Komentari 18 | Print | ^ | On/Off |

srijeda, 14.08.2019.

Evanđelje po Ivanu - 9

Jednakost Sina s Ocem:
(podsjetimo se)

Isus im je nato odgovorio:
»Zaista, zaista, kažem vam, Sin ne može ništa činiti sam od sebe,
nego ono što vidi da čini Otac; jer što On čini, to isto čini i Sin.
Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini; pokazat će mu
i veća djela od ovih, te ćete se čuditi. Jer kao što Otac podiže
i oživljuje mrtve, tako i Sin oživljuje koje hoće.

Otac, naime, ne sudi nikomu, nego je sav sud predao Sinu,
kako bi svi poštovali Sina kao što poštuju Oca. Tko ne poštuje Sina,
ne poštuje ni Oca koji ga posla. Zaista, zaista, kažem vam:
tko sluša riječ moju i vjeruje Onomu koji me posla, ima život vječni
te ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.

Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas, i - sada je! - kad će mrtvi čuti
glas Sina Božjega, i koji čuju, živjet će. Jer kao što Otac ima život u sebi,
tako dade i Sinu da ima život u sebi. I dade mu vlast da sudi, jer je Sin
Čovječji. Ne čudite se ovome, jer dolazi čas kad će svi koji su u
grobovima čuti njegov glas i izaći: oni koji su činili dobro –
na uskrsnuće života, a koji su radili zlo - na uskrsnuće osude.

Ja ne mogu sam od sebe činiti ništa. Kako čujem, sudim,
i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, nego volju Onoga
koji me posla. Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo
moje nije istinito. Postoji drugi koji svjedoči za mene, i znam:
istinito je svjedočanstvo kojim svjedoči za mene.

Vi ste poslali k Ivanu, i on je posvjedočio za istinu. Ali ja ne primam
svjedočanstva od čovjeka, nego to govorim kako biste se vi spasili.
On bijaše svjetiljka koja gori i svijetli, a vi htjedoste samo za čas
uživati u njezinoj svjetlosti. Ja pak imam svjedočanstvo veće od
Ivanova, jer djela koja mi je dao Otac da ih izvršim, upravo ta djela
koja činim, svjedoče za mene da me je Otac poslao.

I Onaj koji me posla, Otac, sam je posvjedočio za mene. Niti ste
ikada čuli njegova glasa, niti vidjeli njegova obličja, a ni riječ njegova
ne prebiva u vama, jer ne vjerujete onomu koga On posla.

Istražujete Pisma, jer vi sami mislite po njima imati život vječni.
I ona su ta koja svjedoče za mene, a nećete doći k meni,
da život imate. Od ljudi slave ne primam, ali vas sam upoznao:
nemate u sebi ljubavi Božje! Ja sam došao u ime Oca svojega
i ne primate me. Ako tko drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti.

Kako biste vi mogli vjerovati, kad primate slavu jedni od drugih,
a slave od Boga jedinoga ne tražite? Ne mislite da ću vas ja
tužiti pred Ocem. Vaš je tužitelj Mojsije, u koga se uzdate.
Jer kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali, jer je on
pisao o meni. Ali ako ne vjerujete njegovim spisima,
kako ćete vjerovati mojim riječima?«


10:44 | Komentari 17 | Print | ^ | On/Off |

subota, 10.08.2019.

Evanđelje po Ivanu - 8

Isus, svjetlo svijeta
Isus im onda ponovno progovori:
»Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi,
zasigurno neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života.«

Tada mu farizeji rekoše:
»Ti svjedočiš sam za sebe; tvoje svjedočanstvo nije istinito.«

Isus im odgovori: »Premda svjedočim sam za sebe,
moje je svjedočanstvo istinito, jer znam odakle dođoh
i kamo idem, a vi ne znate odakle dolazim ni kamo idem.

Vi sudite po tijelu; ja ne sudim nikoga.
Pa ako ja i sudim, moj je sud istinit, jer nisam sam,
nego: ja i Onaj koji me posla, Otac.

I u vašem je Zakonu zapisano
da je svjedočanstvo dvojice istinito.
Ja sam onaj koji svjedočim za sebe,
a za mene svjedoči i Onaj koji me posla, Otac.

Pitali su ga nato: »Gdje je tvoj Otac?«
Isus odgovori: »Ne poznajete ni mene, ni Oca mojega.
Da ste upoznali mene, upoznali biste i Oca mojega.«

Ove riječi prozbori Isus pokraj riznice, dok je poučavao u Hramu.
I nitko ga ne uhiti, jer još ne bijaše došao njegov čas.


23:22 | Komentari 27 | Print | ^ | On/Off |

utorak, 06.08.2019.

Evanđelje po Ivanu - 7:

Iscjeljenje sina kraljeva službenika
(da se podsjetimo):

Poslije dva dana ode odande u Galileju.
Sam Isus, naime, posvjedoči da je prorok
bez časti u svom zavičaju.

Kada dakle dođe u Galileju,
Galilejci ga primiše lijepo. Oni bijahu vidjeli
sve što je učinio u Jeruzalemu za blagdana,
jer su i sami bili uzašli na blagdan.

I dođe ponovno u Kanu Galilejsku
gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki
kraljevski službenik čiji je sin bolovao u Kafarnaumu.
Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju,
ode k njemu i stade ga moliti da siđe i izliječi mu sina,
koji je već bio na umoru. Isus mu tada reče:

»Da ne vidite znamenja i čudesa,
zasigurno ne biste povjerovali.«
Rekne mu kraljevski službenik: »
Gospodine, siđi prije no što mi dijete umre.«
Odvrati mu Isus: »Idi, sin tvoj živi.«

Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus te ode.
Dok je još silazio, njegove mu sluge pritrčaše u susret,
govoreći da njegovo dijete živi. Ispita ih dakle
o satu u koji mu je bilo bolje, a oni mu rekoše:
»Jučer o sedmom satu pusti ga ognjica.«

Otac onda uvidje da je to bilo u onaj čas
kad mu je Isus rekao: »Sin tvoj živi.«
I povjerova on i sav njegov dom.
A ovo bje drugi znamen koji učini Isus
došavši iz Judeje u Galileju.


09:44 | Komentari 31 | Print | ^ | On/Off |

petak, 02.08.2019.

Nova poruka Kraljice Mira od 2. kolovoza 2019.

- Poruka preko vidjelice Mirjane:

“Draga djeco, Velika je ljubav moga Sina.
Kada biste spoznali veličinu njegove ljubavi
ne biste mu se prestali klanjati i zahvaljivati.
Uvijek je živ s vama u Euharistiji
jer je Euharistija njegovo srce.

Euharistija je srce vjere.
On vas nikada nije ostavio.
I kada ste pokušavali otići od Njega,
On od vas nije. Zato je moje majčinsko srce sretno
kada gleda kako mu se ispunjeni ljubavlju vraćate,
kada vidim da mu dolazite putem pomirbe, ljubavi i nade.

Zna moje majčinsko srce da ste,
kada pođete putem vjere, mladice,
pupoljci ali uz molitvu i post biti ćete plodovi,
moje cvijeće, apostoli moje ljubavi.

Biti ćete nositelji svjetla i rasvjetljivati ljubavlju
i mudrošću sve oko sebe.
Djeco moja, kao majka vas molim:
molite, mislite, razmatrajte.
Sve što vam se događa lijepo, bolno, radosno, sveto,
čini da duhovno rastete, da moj Sin raste u vama.

Djeco moja, prepustite mu se, vjerujete mu,
uzdajte se u njegovu ljubav, neka vas on vodi.
Neka Euharistija bude mjesto gdje ćete
nahraniti svoje duše i poslije širiti ljubav
i istinu, svjedočiti moga Sina.
Hvala vam.”


21:39 | Komentari 18 | Print | ^ | On/Off |

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.