Oni čekaju na našu pomoć!?

05.08.2020.

Neki sveci imali su milost vidjeti čistilište. (bl. Katarina Emmerich, sv. Katarina iz Genove, sv. Brigita Švedska, bl. Stanislav Papczyński i dr.) Onamo je s. Faustinu odveo Anđeo čuvar. Ovako opisuje taj događaj. „Tada sam upitala Gospodina Isusa: ‘Za koga još trebam moliti?’ Isus mi je odgovorio da će mi iduće noći dati spoznaju za koga trebam moliti. Ugledala sam svog Anđela čuvara koji mi je rekao da pođem s njim. U jednom trenutku našla sam se na zamagljenu mjestu, ispunjenom ognjem, a u njemu čitavo mnoštvo duša koje trpe. Te duše žarko mole, ali same sebi ne mogu pomoći. Jedino im mi možemo priteći u pomoć. Oganj u kojem su gorjele mene se nije doticao. Moj Anđeo čuvar nije me napuštao ni trenutka. Upitala sam te duše koje je njihovo najveće trpljenje. Odgovorile su mi jednoglasno da je njihova najveća patnja čežnja za Bogom. Vidjela sam Majku Božju kako se spušta nad duše u čistilištu. Duše Mariju zovu Zvijezdo Mora. Ona im donosi osvježenje. Htjela sam dulje razgovarati s njima, ali mi je Anđeo čuvar dao znak za polazak. Izašli smo kroz vrata tog zatočeništva patnje. [Čula sam nutarnji glas] koji mi je rekao: Moje milosrđe ne želi, ali pravednost to nalaže. Od tog trenutka tješnje sam povezana s dušama u čistilištu.“
Istina o općinstvu svetih podsjeća nas da mi koji (još) živimo na zemlji možemo pomoći svojim bližnjima koji trpe u čistilištu. Možemo im pomoći olakšati i skratiti patnje ili ih potpuno osloboditi iz čistilišta. Oni više ne mogu pomoći sami sebi. Pored navedenog iz prethodnog posta, velika pomoć ovim dušama su oprosti. Oni se dijele na djelomični i potpuni oprost. (EuM: Oprosti se odnose na ljude iz zemaljskog života, ili na umrle ako im imamo što oprostiti). Prvi pruža dušama olakšanje i skraćenje čistilišnih muka. Potpuni oprost u potpunosti oslobađa nekoga iz čistilišta. Kako je to za nj veliko blago!!! Početak neizmjerne i vječne sreće u nebu. Najbolje je to učiniti uz posredovanje Majke Božje. Ona zna komu je naša pomoć najpotrebnija: „Želim zadobiti potpuni oprosti i po tvojim ga rukama, Majko Božja, prikazujem Bogu za duše u čistilištu. Molim te, da duša koju ti odabereš primi oprost i bude spašena iz čistilišta.“ Sjetimo se na kraju još jedne važne stvari. Pomažući dušama u čistilištu, stječemo sebi prijatelje u nebu. I sv. Katarina Bolonjska, u više je navrata ponavljala: „Često ono što nisam mogla ostvariti po svetima u nebu, primila sam po zagovoru duša u čistilištu.“ Sveti o. Pio je rekao: „Moramo moliti za duše u čistilištu. Nevjerojatno je što one mogu učiniti za naše duhovno dobro iz zahvalnosti prema onima na zemlji koji ih se sjete u molitvi.“„Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe.“ (Mt 5, 7) To je obećanje koje nam daje sam Isus. Budimo milosrdni prema dušama. Činimo mi njima tako kako bismo htjeli da netko i za nas učini kada jednom odemo s ovoga svijeta. Netko je lijepo rekao: Kao što kamen bačen uvis pada na zemlju, tako se i naše molitve vraćaju k nama. (Izvor: Božje milosrđe, Ljubite jedni druge, Vjera / By admin / April 15, 2019)
(Odabrao i uredio: EuM - prma navedenom, zna se da duše u čistilištu same sebi ne mogu pomoći, ali po Božjem milosrđu mogu pomoći onimam koji za njih mole ili im na drugi način pomažu da skrate vrijeme i muke. Ne znamo tko je od naših umrlih u čistilištu, ako ih ponekad sanjamo to je dobar povod da za njih molimo. Molitvom za njih stječemo velike blagoslove..)

Kako učiniti dobra djela

04.08.2020.

Smrt ne predstavlja kraj čovjekova života. Oni koji su – kako kažemo – „umrli“, u stvarnosti žive. Samo što su otišli na „drugi svijet“. Tjelesna smrt samo je kraj određene etape života. Umire tijelo, a besmrtna duša nastavlja život.Kvaliteta života nakon smrti ovisi o kvaliteti života na zemlji: koliko je u njemu bilo dobra, a koliko zla, koliko Dobrog, a koliko Zlog. U trenutku smrti nastupa vrijeme "žetve". Neki se u zagrobnom životu odmah raduju nepojmljivoj sreći, drugi prolaze bolno čišćenje poradi svojih grijeha, a mi koji smo na zemlji možemo im pomoći. Postoje i oni koji podnose neshvatljive muke cijelu vječnost i izvan dosega su bilo čijeg djelovanja, čak i Božjega, koji je čovjeku dao slobodu i koji poštuje njegov slobodan izbor, makar posljedice tog izbora bile tragične.
Krist nas po svojoj Crkvi uči: ako čovjek umre u prijateljstvu s Bogom i ako je dao zadovoljštinu za grijehe koje je nažalost učinio za vrijeme zemaljskog putovanja, u trenutku smrti prelazi u život vječni s Bogom. Božja Riječ nam govori: „Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.“ (1 Kor 2, 9) Ako čovjek umire pomiren s Bogom, ali nije dao zadovoljštinu u punini za počinjene grijehe, u trenutku smrti, nakon suda, odlazi u čistilište kako bi ondje – kako to kaže biblijska usporedba – platio sve do posljednjeg novčića. Spašen je za budućnost te, pošto izvrši pokoru za grijehe, odlazi u nebo. Sveti Grgur Nazijanski piše: „Duh koji je napustio tijelo, ne može biti sudionikom Božjeg života, prije nego čistilišni oganj ne očisti prljavštinu koja ga je onečistila.“ Postoji, nažalost, još i treća mogućnost: onaj tko krši Božje zapovijedi i umire u teškim grijesima, bez kajanja i žaljenja, biva, prema vlastitom konačnom izboru, odijeljen od Boga, izvora ljubavi, istine i ljepote - za svu vječnost. Kao što je neopisiva radost u nebu, tako je neopisivo trpljenje u paklu. U trenutku tjelesne smrti završava vrijeme u kojem je moguće bilo što popraviti ili nadoknaditi za grijehe. Stoga ne čude riječi bl. Stanislava Papczyńskoga: „Najviši stupanj ljubavi predstavlja molitva Bogu za spasenje duša koja se nalaze u čistilišnim mukama (…). Bezbožan je i bez srca onaj koji nije ganut njihovim patnjama i ne pomaže onima koji trpe makar bi mogao.“
Na koji način možemo pomoći dušama u čistilištu? Najveća pomoć je sv. Misa prikazana za pokojne, odnosno nekrvna žrtva samoga Krista. I prikazanja naših poteškoća, patnji, odricanja, protivština, pa i najmanjih, ako ih svjesno prikazujemo Bogu za duše, od velike su pomoći. Jednako tako i naša dobra djela, molitva, post, milostinja. Npr: sestra Faustina za s. Dominiku prikazala je „čitav dan“ odnosno sve svoje molitve, rad, trpljenje, sva dobra djela učinjena toga dana.
(EuM: Na pitanje kako činiti dobra djela: nepoznatima, potrebitima ili poznatima, koji nas čekaju na nebu, pravi je odgovor: svojim molitvama i gore navedenim djelima, možemo pomoći dušama u čistilištu, one više same sebi ne mogu pomoći, vape za našom pomoći. I sami se dobro osjećamo kada im pomažemo. Uvjerite se u to).
(Izvor: Božje milosrđe, Ljubite jedni druge, Vjera / By admin / April 15, 2019)

Kamo odlaze grešne ili nesavršene duše.

03.08.2020.

(EuM: Što je zemeljski život u odnosu na vječnost, samo kap u moru vremena. I ako čovjeka čeka vječnost, većina tomu i ne pridaje poseban značaj, nego „halapljivo“ koristi sve ono što mu život pruža na zemlji i ne osvrćući se na upozorenja savjesti po tomu što je to činiti dobro a što nije dobro. Većina o vječnom putovanju duhovne duše ovdje ne razmišlja, tek tu i tamo ali rijetko napiše se nešto o tome. Istina je da svako od nas griješi za života, a isto tako kažu da nitko ne može ući izravno u Nebo ako nije savršen u ljubavi... Dake, postoji još neki međuprostor ili mjesto za pročišćenje duša – tzv. Čistilište, u kojem se manje više vremena zadržava većina odlazećih/dolazećih duša. Samo ponekim svecima, mistici i/ili vidiocima, bio je dano da posjete čistilište i da nakratko razgovaraju sa dušama koje vape za pomoć živućih na zemlji – pa ću se sa par postova zadržati na ovoj temi):
Koje duše odlaze u Čistilište:
U Čistilište odlaze duše kojima je dosuđeno nebo, ali koje prije nego što u njega uđu trebaju dati zadovoljštinu za neotkupljene grijehe, tj. za grijehe za koje se nisu dovoljno pokajale i primile potpuno oproštenje. Kroz zadovoljštinu te duše usavršuju svoju ljubav prema Bogu i čovjeku. Nitko ne može ući u nebo tko nije savršen u ljubavi. Mnoge duše odlaze u Čistilište upravo zato što nisu dovoljno opraštale, iako su same itekako htjele oproštenje. Svatko od nas tijekom života griješi: mislima, riječima, činjenjem loših djela i propuštanjem činjenja dobrih djela. Za neke smo se grijehe savršeno pokajali i s njima na sudu nemamo nikakvih problema. Za neke grijehe znamo da smo ih počinili, priznali smo ih i zatražili oproštenje, ali se u srcu nismo pokajali kako smo trebali. Neke grijehe čak pokušavamo sami opravdati. Nekim smo grijesima ranili druge, ali nismo imali ni dovoljno volje ni dovoljno vjere da tu štetu nadoknadimo. Mnogo griješimo i zbog neznanja jer si ne damo dovoljno truda da upoznamo Boga i njegovu riječ. Jer se ne trudimo upoznati njegove zapovijedi u njihovoj stvarnoj biti – ljubavi prema Bogu, sebi i bližnjima, pa čak i neprijateljima. Tek kad spoznamo stvarnu bit nekog grijeha, možemo se savršeno pokajati. Jednako tako, Bog nam oprašta na način na koji mi opraštamo onima koji su sagriješili protiv nas (Mt 18,23-35). Mnoge duše odlaze u Čistilište upravo zato što nisu dovoljno opraštale, iako su same itekako htjele oproštenje. Bog je u svojoj ljubavi prema nama toliko milosrdan da nam je obećao da nitko tko ga u trenutku smrti zazove neće biti osuđen na pakao (Rim 10,13; Dj 2,21). Ipak, mnogi će morati mnogo vremena provesti u čistilišnim mukama. Duše u Čistilištu ne mogu moliti za sebe, no Bog je toliko milosrdan da je nama dao mogućnost da molimo za njih, a to najučinkovitije možemo činiti prikazivanjem misne žrtve. (Prema knjizi „Sveta Misa“ autora Josipa Lončara)
(EuM: u slijedećem postu namjeravam navesti načine kako možemo pomoći dušama u čistilištu, proširiti poimanje misne žrtve te ukazati na potrebu pomaganja onima koji su korak ispred nas a kojima i dalje možemo pomoći da i oni nama pomognu kada za to dođe vrijeme)

Riječ Božja o pravdi i milosrđu:

01.08.2020.

U jednoj objavi Krist je rekao Brigiti: „Ja sam tvoj Bog. Moj duh te uveo u istinsko slušanje, gledanje i osjećanje, kako bi čula moje riječi, gledala moje usporedbe, a moj duh osjećala s radošću i pobožnošću u svojoj duši.
U meni je svo milosrđe zajedno s pravdom, a u pravdi je opet obrnuto ponovo milosrđe. Ja sam poput nekog tko vidi svoje prijatelje pred sobom kako padaju na putu, na kome se nalazi strašan nered. Njima je nemoguće ponovo se uzdići od tog pada. S ovim prijateljima razgovaram po onima koji posjeduju razumijevanje Svetog pisma. Ja govorim kroz patnje i upozoravam ih na opasnosti. Oni naprotiv idu stramputicom i ne brinu se o mojim riječima. Moje su riječi zapravo samo jedna jedina riječ, koja glasi: „Grešniče, obrati se k meni“. Ideš putem punim opasnosti, jer na njemu je skrivena zamka! Zbog zamračenosti tvoga srca, tebi ostaje skriveno koje vrste je zamka.
No, moja je rječ prezrena, a ovo moje milosrđe zanemareno. Premda sam tako milosrdan da ih opominjem kada griješe, ipak sam toliko pravedan, da i tada, kada ih svi anđeli žele privući, ne mogu ih pokrenuti na obraćenje – ako oni sami ne žele pokrenuti svoju volju prema dobru. Okrenu li svoju volju prema dobru i s radošću pristanu uz mene, od toga ih tada ne mogu zaustaviti ni svi zli duhovi“.

Na mjestu komentara objavljujem najnoviju poruku Kraljice Mira svijetu, Međugorje: 25. Spnja 2020.
Za vas odabrao: EuM: (Objave, knjiga II, pogl. 19)

Kakav je Bog, upoznajmo Njegove osobine:

30.07.2020.

Bog je o sebi rekao Sv. Brigiti: Ja sam Stvoritelj neba i Zemlje i posjedujem osobito tri svojstva. Ja sam najmoćniji, najmudriji i najsavršeniji: tako sam moćan da me i anđeli na nebu štuju, a demoni se ne usuđuju pogledati me. Svi elementi paze na svaki moj mig. Ja sam tako mudar da nitko nije u stanju pojmiti moju mudrost, a pritom sam sveznajući i znam sve što je bilo, što jest i što će biti. Ja sam tako razborit da ni najneznatnije, pa bio to samo i jedan crv ili neka druga prirodna nakazna životinja, nisam stvorio bez smisla i bezrazložno.. Ja sam konačno tako beskrajno savršen da iz mene, kao iz najsavršenijeg izvora, ističe sve savršeno i dobro, slično kao što iz nadasve dobrog čokota vinove loze nastaje samo najplemenitije vino. Iz ova tri moja svojstva slijedi da nitko bez mene ne može biti moćan, mudar ni savršen. Nažalost, moćnici ovoga svijeta jako griješe protiv mene. Jer, ja sam im dao moć i očekivao sam da me štuju, no oni samo sebi pripisuju slavu kao da bi sve imali po sebi. Ovi jadnici uopće ne misle na svoju bijedu i slabost. Pošaljem li im i najmanju bolest, odmah klonu i sve im postaje vrijedno prijezira. I kako mogu sa tim držanjem, koje zauzimaju, opstati pred mojom moći i pobjeći vječnoj kazni. Ne griješe puno više ni oni koji sebe smatraju mudrima. Ta ja sam bio onaj tko im je dao razumjevanje, pamet i mudrost. Očekivao sa da me ljube! No oni razumiju samo ono što se tiče njihove dobiti. Oni odvraćaju svoje oči od drugih, svoje poglede usmjeravaju samo na svoj užitak. Slijepi su kad trebaju zahvaljivati meni, koji sam im sve to dao. Nitko među njima, bio dobar ili loš, bez mene ne može nešto spoznati i razumjeti. No, kod zlih, dopuštam da usmjere svoju volju na ono što oni žele i hoće. (EuM: u komentaru slijedi - Božji odgovor redovniku, iz kojeg se da zaključiti da Bog posjeduje apsolutnu duhovnu prirodu ali i svoju transcedenciju i maginaciju) (Objave, knjiga I., poglavje 19)

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.