27

petak

svibanj

2016

Kratki partijski kurc specijalnog rataReforma (bez)obrazovanja
Besmisao besplatnog školstva


Živio sam neupućen (u hrvatske pedagoško-obrazovne procese i osobe koje su bile dužne doprinijeti tim procesima).
Zašto sam neupućen? Jer je obrazovanje (djece) zadaća (njihovih) roditelja, pa tek onda (kao supomagača) obrazovnog osoblja (koje prima novčanu nadoknadu za svoj angažman).
Ključni moment (svih reformi) je tko plaća ...
Ako država (bespotrebno) prikupi (povećana) sredstva (i njima plaća i reforme i obrazovne procese), prekršila je povelju UN-a (po kojoj ne smije interventno sudjelovati u nametanju ideoloških okvira pojedincima, kupovati naklonost ...).

(Taj) Jokić (za kojeg nikad nisam čuo, a propovijeda stručnost) u ime (neke) države nameće, novcima protuzakonito prikupljenih u ime nekih drugih društvenih potreba (porez se prikuplja u ime prihvatljivih zajedničkih troškova), sustav u kojem je on odlučujući faktor (stručna osoba) protivno interesima sudionika/korisnika obrazovnog procesa, u stručnom pogledu namećući specijalni rat (protiv Hrvatske).
Stručan je samo u provođenju specijalnog rata (i kao takav djeluje mimo zakona (mn.)).

Nakon titovih reformi (bilo je škola i bez komunista), s ciljem porobljavanja (fizičkog i duhovnog) naroda i nacije (time i pojedinca, iako je pojedinac fizički stradavao samo ako je branio narod i naciju, ostali budalaši su mogli biti i gluplji bez posljedica ... ), titoisti su nastavili "besplatnim" školstvom gušiti istinsku inteligenciju, istinski obrazovni potencijal, znanstvene mogućnosti.
Onaj tko u 70 godina "besplatnog" školstva, nije shvatio značaj školovanja i pogubnost državne kontrole školstva (u cilju porobljavanja), neobrazovan je i nesposoban shvatiti pogubnost specijalnog rata kroz institucije obrazovanja.
Jokića treba vratiti tamo odakle je i došao - na kratki partijski kurc specijalnog rata ...

pogledajte kako idioti propagiraju reformu (647 fizičkih sastanaka ...??)


Oznake: reforma (bez)obrazovanja, neupućen (s razlogom), zadaća roditelja, obrazovni supomagači, novčana nadoknada, državno uplitanje, specijalni rat, stručnost (nametanja specijalnog rata), besplatno školstvo, fizičko i duhovno porobljavanje naroda i nacije, fizičko stradavanje pojedinaca, značaj školstva i bespotrebnost besplatnog školova, kratki kurc specijalnog rata