31

četvrtak

prosinac

2015

Koga treba uhititi ("hapsiti") 2016.g.?


Ima li socijaldemokracije izvan državne vlasti, izvan Sabora i Vlade RH?
Zašto socijaldemokrate nemaju gospodarske subjekte u kojima vrijede socijaldemokratska načela (rad za opće dobro i ugrožene)?
Zašto su socijaldemokratični samo s državnim novcima?

Posebno (karakteristično, osobeno) pitanje hrvatske socijaldemokracije je zašto je civilizacijski okrenuta (u borbi za jednakost) ruskim i srpskim interesima (na štetu hrvatskih ugroženih slojeva društva)?Zar je moguće u postkomunističkoj, postsocijalističkoj, postjugoslavenskoj Hrvatskoj (nakon velikosrpskog prisezanja, srpske agresije, velikosrpske hegemonije) da su glasači odabrali demokratski socijaldemokraciju (milanovićevskog tipa; borba za jednakost ali da prvi ja budem jednak u izobilju ...) koja je proruski i prosrpski usmjerena? Zar je moguće da nema neke druge socijalne misli (kršćanstvo je okrenuto socijalnom nauku) ili je hrvatska socijalna misao (demokršćanska i prosocijalna) sakrivena pod pojmom desnog centra? Zar je moguće da socijalna ideja nema više pojavnih oblika i frakcija?
Osnivam ustašku socijaldemokratsku antifašističko antijugoslavensku stranku/partiju ... (kojoj je cilj borba za izjednačavanje prava gruzijskih seljaka sa pravima titoističkih mamuta (koji su izumrli ali zauzimaju (muzejska) saborska mjesta ...)).

Ideja socijaldemokracije nije tako koncentrirana i nema toliko pristaša kako bi bili saborska većina ili značajna saborska stranka/partija (koja ustrajava na prorusko/prosrpskoj politici na štetu socijaldemokracije u Hrvata). Krivac je HDZ (koji je u vrijeme svoje vladavine podijelio preko 2500 milijardi kuna socijalne pomoći a dozvoljava pik-zibnerima (sdp, hns, ids, živi zid, orah, most) da se kite borbom za socijalna prava.

pik-zibner njem. (isp. pik +sieben - sedam)pikova sedmica. najslabija karta u preferansu i u nekim drugim kartaškim igrama; upotrebljava se ponajviše u prenesenom smislu kao oznaka za sitnog, bezvrijednog čovjeka na kojeg se ntko ne osvrće. za "zadnju rupu na svirali"
b. klaić riječnik stranih riječi A-Ž Nakladni zavod MH, Zagreb 1978


Evo koga treba "hapsiti" 2016.g.! (pušače ... i socijaldemokrate)


Oznake: socijaldemokracija, proruska/prosrpska politika, smanjenje društvenme nejednakosti, socijaldrmokracija milanovićevskog tipa, ustaška socijaldemokracija. antifašistička antijug, pik-zibneri