27

petak

prosinac

2019

Temelji Hrvatsketemelj
temelj.

2. U filozofiji, ono najdonje nečega, ono što nosi biće, na čem se biće zasniva i što ga utemeljuje kao takvo. Temelj je zbog toga izvor ili korijen, najdublja nutarnjost svakoga bića. U srednjovj. mistici temelj je ono najdublje u području duha i duše, u kojem se događa sjedinjenje božanskog i ljudskoga (J. Eckhart). U tom univerzalnom smislu, temelj je istodobno i »uzrok« svakoga bića, ali i uvjet mogućnosti cjelokupne spoznaje. Jedino je Bog ne-temelj zato što je sam svoj temelj, nije ničim uvjetovan niti utemeljen, i zato može biti temeljem svakoga svj. temelja i svega utemeljenog, a da uopće ne stoji u kauzalnom nizu uzroka (temelja) i posljedica (F. W. J. Schelling). Kao ne-temelj Bog je prije svakoga temelja i svake razlike između njega i utemeljenoga. Nadovezujući se na I. Kanta, koji temelj promatra čisto kauzalno, i istodobno ga kritizirajući, A. Schopenhauer smatra da je »stav o temelju« kao razlogu prasvojstvo moći spoznaje, a sam je uvjetovan intelektualnim ustrojstvom spoznavajućega subjekta. Upravo zbog toga ne postoji nikakav vječni temelj, nego on može biti fizički, logički, matematički i etički. U filozofiji XX. st. pitanjem o temelju bavio se posebice M. Heidegger, koji smatra da je izvor temelja sloboda, koja nije ništa drugo nego utemeljujuće jedinstvo bitka i bića, i to tako da se smisao bitka bića otkriva ujedno s čovjekovim »nabačajem« (Entwurf) vlastite egzistencije, tj. s vremenskim temeljenjem u vlastitu bitku.

http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=60767Domovinski rat je oslobodilački i pravedni rat, protiv velikosrpske komunističko-jugoslavensko-četničke agresije.
I nije temelj Hrvatske, jer je rat protiv vanjskog neprijatelja.

Temelji će biti uspostavljeni ratom za temelje Hrvatske.
I zvati će se Temeljiti rat.

Oznake: temelji, filozofija, domovinski rat, Temeljiti rat, vremensko temeljenje