27

subota

lipanj

2015

Nepripadajuća društvena moć (ostvarena sustavom privilegiranog besplatnog školovanja)

Znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft) je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem. Također, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju. Znanost je također objektivna, sustavna, logična, precizna i provjerljiva metoda prikupljanja, opisivanja, klasificiranja, definiranja, mjerenja, eksperimentiranja, uopćavanja, objašnjavanja i vrednovanja iskustvenih činjenica. Glavna obilježja su:

-objektivnost
-sustavnost
-argumentiranost (provjerljivost)
-logičnost
-preciznost


https://hr.wikipedia.org/wiki/Znanost

Zahtjevnost sticanja i predočavanja znanja (putem znanosti) svrstava znanstvenike (i akademski obrazovane osobe) u kategoriju posebno pozicioniranih osoba. Posebno u sustavu besplatnog školovanja (u takvom se sustavu smatra kako je zadaća društva pomoći većem broju građana u sticanju što veće naobrazbe kako bi bili voditelji društva ...).
Upravo je takav sustav uspostavljen u socijalističkom mraku. Kadrovi producirani u socijalističkom sustavu (besplatnog) školovanja ili iseljavaju (jer su politički nepodobni) ili nas (protivno proklamiranoj namjeri) svojim vodstvom vraćaju u mrak (jugoslavije, socijalizma, srpskog ekspanzionizma i hegemonizma, civilizacijskog nazatka, ...).

Povod ovom osvrtu je novi (ultra) javni istup nekadašnjeg "glavnog analitičara" (nekadašnjeg predsjednika Josipovića) Deana Jovića. Protivno svim glavnim obilježjima znanosti (ne prvi put), objavio je svoje ("naučne") spoznaje o anketnom padu podrške HDZu (i porastu istog sdpU) ...
Rasčlanjujući te tvrdnje, kroz prizmu glavnih obilježja znanosti, imenovani je samo sustavan (u promicanju orjunaško-jugoslavenskih ideja), na krivi način. Neobjektivan je, sustavan na krivi način (ne u smislu sustavnosti sticanja znanja, već upornosti ustrajavanja na ideološkim ocjenama), neargumentiran (lako su provjerljive njegove lažne tvrdnje), nelogičan je i neprecizan.

Stečena društvena moć (pozicioniranjem na savjetničko mjesto predsjednika Republike, pozornost u javnim medijima) nepripadajuća je i teško vrijeđa sve iskrene akademske građane (koji su život posvetili znanju i znanosti). Mnogi su (u sustavu "besplatnog" školovanja) iskoristili prigodu i posvetili se sustavnom pristupu znanju i znanosti ...
Pozicioniranje neprovjerenih (u sustav konkurencije i javnog sučeljavanja) "kadrova" (odreda partijskih) na određene društvene pozicije teško kompromitira (prokazuje) sustav besplatnog školovanja (poticanja sustavnoj primjeni znanja i znanosti kao sredstva unapređenja društva) ...

Uz spomenutog Jovića (koji svojim opetovanim javnim (medijskim, kako ne bi u sučeljavanju bio optužen za šarlatanstvo) istupom umanjuje značenje hrvatskog sustava školstva i visokog obrazovanja) Josipović (sa svoje dvije bespotrebne/bezvrijedne akademske titule), Milanović, Jakovina (Tvrtko), Klasić, Markovina, Kapović, Klasić, Romac, Puhovski, ... (i mnogi drugi prisutni u medijskom i javnom obraćanju) su produkt produciranja nepripadajuće društvene moći putem besplatnog školovanja. Istovremeno umanjuju značaj istinskih znanstvenika (i znanju posvećenih ljudi).

Ovo je ujedno (djelomičan) odgovor Milanoviću o rasponu osoba koje su se uključile u Domovinski rat (te mogućnosti njegove nove pobjede na predstojećim parlamentarnim (antikomunističkim-antiorjunaškim-anti nenarodnim) izborima...)