Međugorje Kraljice mira - 35

25.02.2019.

(Kušnje Ljubavi)

Ako nema Ljubavi, što nam preostaje,
što nam ostaje bez svjetionika u mraku.
Zato svakom čovjeku istina i ljubav Božja
mora biti iznad svake druge vrijednosti.

Sve religuje su dobre, ako čovjek
po ispravnoj savjesti prihvaća istinu,
i živi u ljubavi prema Božjim normama.
Zato mnogi ljudi koji nisu opredjeljeni
na putu su spasenja, ako postupaju te
žive prema istini moralnog zakona.

U kršćanskom poslanju nema vjere
bez djela pokore i kršćanske ljubavi,
jer kršćanska Kristova vjera, egzistira
u vječnoj blizini čovjeka i Stvoritelja,
prema Božanskoj ljubavi, kojom se,
za sve ljude osiguravaju bolji uvjeti
života, života po zakonima Božjim.

Za život vjernika, odgojem savjesti,
ljubav postaje najviša norma, i cilj.
Ljubav nam osigurava životni prostor,
nužan za djelovanje u živornoj sredini.
Vjera je neophodna za odgoj savjesti
a time i za ostvarivanje čovjekova bića
u njegovoj ljudskoj i božanskoj punini.

Za i ostvarivanje ljubavi dvaju osoba,
Božanska ljubav u vjeri, postaje moralna
norma prema kojoj se trebaju ravnati.

Pokoravajući se glasu mirne savjesti,
pokoravamo se Božjim zapovjedima
i tako ostajemo podložni volji Božjoj.
U nadi i žrtvi prihvaćati volju Božju,
put je prave vjere, put je vječne ljubavi.
Biti ponizan znači prihvaćati volju Božju.

Vjernik, već sada nosi predokus neba u
svom srcu, smiren je unatoč svim patnjama,
svim kušnjama, i mirno gleda u budućnost,
onoliko koliko je to čovjeku uopće moguće.

Nevjernik (ako uopće ima nevjernika?),
smisao svog života vidi u granicama
ovog zemaljskog života, osuđen je na
stalno traganje za smislom u „besmislu“
svoje egzistencije, misleći da bez vjere i
savjesti može pronaći životne vrijednosti.

Pravednike među nevjernicima, Bog poziva, i
na put im stavlja svjetlo spoznaje za obraćenje,
te ih raznim kušnjama vraća na pravi put,
put nade, vjere, istine i vječne Ljubavi...

Međugorje Kraljice mira - 34

21.02.2019.

(Ljubav i molitva)

Pitamo se dali nas čuje Otac naš, Stvorielj
zašto šuti ako već jeste negdje u visinama,
zato želja za Bogom izvire iz svakog srca,
ona nam je darovana kao sjame života
koje treba njegovati i omogućiti mu rast
kroz svakodnevni rast radosti u molitvi.

Zato postoji poseban odgoj našeg srca,
odgoj u molitvi treba biti i ostati naravan,
tako naravan kao šo se uči materinji jezik.
Ali, u ovom svijetu život nije tako naravan
da se može njegovati i razvijati dar molitve.

Zato Bog podiže ljude, zajednice i mjesta
u kojima se posebno budi želja za molitvom.
Jedno od tih mjesta je i Međugorje, gdje
duh molitve pobuđuju vidioci, u ckvi, na
brdu Križevac i drugim mjestima ukazanja.

Majka Marija, nam poručuje: draga djeco,
vi ne možete shvatiti, kolika je vrijednost molitve,
dok sami ne kažete: Sad je vrijeme molitve,
sad mi ništa ostalo nije važno, sad mi nije
važna ni jedna osoba osim Boga. Draga djeco,
posvetite se molitvi s posebnom ljubavlju.

Tako će vam Bog moći uzvratiti milostima.
Zahvaljujući Međugorju, i porukama ljubavi
naše duhovne majke Marije, te pok.fra Slavku
Barbariću koji je iste zapisivao, danas imamo
zadovoljstvo čitati sve ove postove o Ljubavi,
koje sam oblikovao često ne mijenjajući redoslije.

Probuđena želja za molitvom i susret s Bogom,
traži našu odluku s ljubavlju, red i redovitost.
Kada počnemo moliti, svjesno ostavljamo
sve obveze, i pripremimo kutak za molitvu...

Tko ljubi Boga, on odlučuje moliti s ljubavlju,
tako lakše moli, moli sve više i što više moli
sve više ljubi, i ima više vremena za molitvu.
Svi koji misle da imaju problema s molitvom,
te ne mole, imaju problem odnosa prema Bogu.

Molimo svi drugačije, i na različite načine, ali
svaki način mora biti izraz ljubavi prema Bogu.
Bog nas čuje gdje god se nalazili, dapače On je
sa nama i u nama - osobito kada smo u molitvi.
Bog u nama progovara te nam uzvrača na ljubav
tako da po vjeri svaka molitva bude uslišana!

"Ne brinite se tjeskobno i ne govorite: što će mo
jesti, ili što će mo piti, ili u što će mo se obući? -
to sve traže pogani - jer zna Otac vaš nebeski
da vam je to sve potrebno. Zato najprije tražite
kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će
vam se nadodati. Dakle: ne brinite se tjeskobno
za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se!
Svakom je danu dosta njegove muke. (Mt 6, 31-34).

Međugorje Kraljice mira - 33

18.02.2019.

(zahvalnost)

Zahvalnost je ona sveza među ljudima
kojom se grade i učvršćuju naši odnosi,
i kojom se popravljaju porušeni mostovi.
Znati reći hvala, znači prihvatiti druge
i priznati njihovu vrijednost, njihov dar.

Riječ "hvala" usrećuje onoga koji govori
i onoga kome se riječ zahvale izgovara.
Zahvalnost usrećuje osobito onda kada
nadilazi granice same usluge za učinjeno,
onda kada još prije zahvale za učinjeno
zahvaljujemo za postojanje drage osobe.

Kada se radujemo postojanju drugih,
kada zahvaljujemo za njih a oni za nas,
nastaju pravi životni uvjeti, radosti i mira,
uvjeti majčinske radosti koja se tako javlja
nad djetetom koje se radosno u ruke prima.

Kada shvatimo srcem da smo ljubljeni, kada
istovremeno uzvraćamo ljubavlju, znači to,
da smo našli put radosti i najdublje sreće.
No, put do sreće nije lagan, nego trnovit,
pa nas Marija želi odgajati na našem putu,
u našem poimanju i uzvraćanju ljubavi.

Kako je put sreće ujedno put sudbine, ne
unaprijed određene, nego tada zaslužene,
zaslužene u svakom stadiju našega života,
te kako sreću ne možemo očekivati kao nešto
što će nam biti stavljeno u krilo, nego se za
sreću treba osobno zauzimati i pripremati,
po ljubavi kojom nas Otac bezuvjetno voli.

Majka moli Gospodina da nam pomogne
da shvatimo njegovu ljubav kojom nas ljubi
i koju nam pokazuje po Mariji, a ona, poziva
sve nas: draga djeco, molite, molite , molite,
neka se dar ljubavi ostvari u vašem srcu.

"Uvijek zahvaljujem Bogu za sve vas kad vas se
sjećam u svojim molitvam. Bez prestanka se sjećam
pred Bogom našim Ocem, vaše djelotvorne vjere,
požrtvovne ljubavi i postojane nade u Gospodina
našega Isusa Krista. Znamo, od Boga ljubljena
braćo, da ste izabrani, budući da naša radosna
vijest nije došla k vama samo u riječima, nego i
u snazi, i Duhu svetomu, i u sigurnom i dubokom
uvjerenju" (1 Sol 1,2-5a)

Međugorje Kraljice mira - 32

14.02.2019.

(Savjest – glas ljubavi u nama)

Postoji netko tko je stalno sa nama,
svakog trenutka hrabri nas i potiče,
upozorava, opomonje i vodi ka dobru.

Postoji netko koga ne možemo vidjeti,
koji nam je tako blizu, koji je u nama,
i tu sudi našim dobrim i lošim djelima.

Kada smo sami, ostavljeni, usamljeni,
On se javlja glasom tišine u srcu,
želeći nam pružiti ruku i potaći nas,
da sami hodimo u svojoj slobodi.

Savjest, glas Ljubavi Božje u nama,
Glas Božji i svjetlo po kojem vidimo,
po kojem razlikujemo dobro od zla.

Zato, prije svake odluke poslušajmo
glas koji nas potiče ili nam brani:

- za griješno djelo čeka nas osudom,
kaznom, grižnjom savjesti, zlovoljom,
a potom krivnjom, nemirom i strahom.

- po dobrim djelima javlja se nagradom,
pohvalom i srećom u osjećaju spokoja, mira,
zadovoljstva i radošti radi učinjenog...

Savjest je tajnoviti dio ljudske naravi,
neizbrisiva sila koja vlada i sudi svima.

Savjest je glas same Ljubavi, neprestani
razgovor Stvoritelja sa svojom djecom,
Ljubavi koja nas vodi i neizmjerno ljubi,
poštujući našu slobodnu izbora i razuma,
potičući je na dobro i sputavajući za zlo.

Glas savjesti je glas Božji u svima nama, a,
onaj tko taj glas sluša, potvrđuje da je sin Božji,
dijete, u kojem tinja sveta Božja vatra.

Svi smo pozvani na spoznaju i molitvu,
na čuvanje, odgajanje i njegovnje savjesti,
da ju prihvaćamo i razvijamo na svom putu.

Zato, blago čovjeku koji prihvaća pravi glas
glas ispravne savjesti Duha svetoga u sebi, i
blago čovjeku koji prihvaća glas ljubavi,
čovjeku kog ne optužuje njegova savjest...

Međugorje Kraljice mira - 31

11.02.2019.

(Ljubav kao smisao života)

Smisao našeg života skloni smo kao ljudi
gledati i ocjenjivati po svojim mjerilima.
Stvoritelj koji upravlja tijekom stvari
darovao je svaki život i dao mu smisao,
u punini života koju mi ne prepoznajemo.

Kao vjernici pokušavamo prepoznati Božji
plana u svom životu, a ako to ne uspijemo,
tada nam smisao života može promaći.

Božji plan postoji u svakom ljudskom srcu,
te ga osjećamo i možemo ostvariti, kada
osjećamo mir ako slijedimo volju Božju.

Kao što punina i smisao života jesu tajna,
isto tako moramo se miriti sa činjenicom
da tajna trpljenja i tajna djelovanja zloga,
ljudskom razumu, ipak ostaju nedokučive.

Kao što mržnja čini tvrdim svako srce,
i svaki korak pretvara u zločinački korak,
tako ljubav, sve liječi i pretvara na dobro.
Pozvani smo da djelujemo s ljubavlju
jer jedino ljubav okreće sve na dobro.

Biti ljubljen i ljubiti, osnovni je zakon,
smislo života ovdje i u vječnosti...
Ljubav prepoznajemo po radosti srca
onda kada boravimo sa ljubljenim,
tada nam ljubav čini vrijeme kratkim,
a isto tako svaki posao i napor lakšim.

Ljubav nosi u sebi uvjet da bolje razumijemo,
ona je spasonosni lijek po kojem bolje vidimo,
ona je tajni ključ kojim se liječe naše rane,
unatoč mržnji koja okreće na zlo i zasljepljuje.

Zato nas Majka Marija, poziva na dobro,
da donosimo slogu i mir kao spasenje,
na spasiteljsko i pomirujuće djelovanje,
jer se ljubavlju izgrađuje mir u svijetu,
svijet pravde gradi u svijetu nepravde,
svijet milosrđa u svijetu okrutnosti,
svijet svjetla gradi se u svijetu tame,
i svijet života, unatoč svijetu smrti...

(Obrada EuM, nastavlja se..)

Međugorje Kraljice mira - 30

07.02.2019.

MOĆ LJUBAVI

Pitanje koje postavljaju sve religije
svi svjetonazori, svodi se na jedno,
kako stvoriti boljeg, novoga čovjeka,
pravednije društvo, humaniji svijet.

Odgovori su dani, rješenja postoje,
lijepe se stvari govore i obećavaju,
ali svijet, iz dana u dan grca u boli,
u trpljenju, nasilju, nepravdama, te
još nema izgleda da će se približiti
dubini svojih želja i nada kojima teži.

Na pravo pitanje još nema odgovora,
nema odgovora kako pobjediti grijeh,
grijeh kao tamnu stvarnost našega života,
kao razaračko djelovanje ovoga svijeta,
grijeh kog" čovjek sam ne može pobjediti.

Grijeh, ima svog tvorca, svoj uzrok,
Tvorca koji se skriva od svjetla dana
a djeluje u carstvima čula, u okrilju noći,
grijeh ljude čini ovisnima, požudnima,
koji nas odvraća od dobra, od morala.

Kao potvrdu obećanja koje je Bog dao,
i kao naznaku boljeg i humanijeg svijeta,
Marija, Kraljica mira, daje i ovdje odgovor;
po božanskoj ljubavi koja nadvladava zlo,
ljubavi koja pobjeđuje grijeh i vodi naprijed,
pa čak i ozdravlja one koje je grijeh ranio.

Ljubav je u trajnom oduševljenju za dobro,
koje daje nepobjedivu snagu da se borimo,
protiv zapreka zla, snagu koja je običnim
ljudskim silama nemoguća i nedostižna.
Ljubav koju Bog ulijeva u srca ljudi, jest
ona sila za kojom čovjek duboko čezne,
sila koja pomaže u svim krizama i padovima.

Da bi svijet pronašao i dobio tu božansku
silu ljubavi, potrebna je svakodnevna molitva
molitva kako bi svaki pojedinac mijenjao sebe,
a ostvarujući ljubav u sebi, mijenjao svijet.

Moći ljubiti i prenositi ljubav, veliki je dar,
moći ljubiti i one koje je teško ljubiti, jeste
zadaća i uvjet cjelovitosti kršćanske ljubavi,
jer ljubav ima svoje zakonitosti koje traže
da ljubimo sebe i ljude oko sebe.

Bog nam po Mariji, daje ključ za ljudska srca,
daje ključ da se odupremo zlu i grijehu,
ako ne uzmemo taj ključ, nema napretka,
a ako ga prihvatimo, radosno i sa ljubavlju,
sve nam postaje lakše, dostupno i moguće.

Međugorje Kraljice mira - 29

03.02.2019.

Nova poruka, 2. veljača 2019.
- Poruka preko vidjelice Mirjane:

“Draga djeco,
Ljubav i dobrota Nebeskoga Oca
daju objave koje čine da raste vjera,
da se tumači, da unosi mir,
sigurnost i nadu.

Tako i ja, djeco moja,
po milosrdnoj ljubavi Nebeskoga Oca,
uvijek iznova pokazujem vam put ka mome Sinu,
ka vječnom spasenju.
Ali, na žalost,
mnoga moja djeca ne žele me čuti,
mnoga moja djeca dvoume.
A ja, ja sam uvijek,
u vremenu i iznad vremena, veličala Gospodina
za sve ono što je učinio u meni i po meni.

Moj Sin vam se daje, lomi kruh s vama,
govori vam riječi života vječnoga da ih nosite svima.
A vi, djeco moja, apostoli moje ljubavi,
čega se vi bojite kad je moj Sin s vama?
Prikažite mu vaše duše
da On može biti u njima
i da vas može učiniti sredstvima vjere,
sredstvima ljubavi.

Djeco moja,
živite Evanđelje, živite milosrdnu ljubav prema bližnjima,
a nadasve živite ljubav prema Nebeskom Ocu.
Djeco moja, niste sjedinjeni slučajno.
Nebeski Otac nikoga ne sjedinjuje slučajno.
Moj Sin govori vašim dušama.
Ja vam govorim srcu.
Kao majka vam kažem, pođite sa mnom,
ljubite jedni druge, svjedočite.
Nemojte se bojati svojim primjerom braniti istinu,
Riječ Božju koja je vječna i nikad se ne mijenja.
Djeco moja,
tko djeluje u svjetlu milosrdne ljubavi i istine
uvijek je pomognut od neba i nije sam.

Apostoli moje ljubavi,
neka vas uvijek prepoznaju među svima ostalima
po vašoj skrivenosti, ljubavi i vedrini.
Ja sam s vama. Hvala vam. ”

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.