29

ponedjeljak

kolovoz

2016

Postanite dio povijestiHrvatska ima nade


Svi društveni sustavi imaju zajedničku zakonitost (koja je ekonomske naravi). Zakon ponude i potražnje.
Taj zakon nije osporen i vrijedi od nastanka ljudskog društva ...

Zakon ponude i potražnje je ekonomski model određivanja cijene na tržištu.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Zakon_ponude_i_potra%C5%BEnje

Određivanje cijene na tržištu ukazuje na potrebu i sposobnost plaćanja roba i usluga.
U politici to znači kako moramo sudjelovati (stvarati povijest) vlastitim prilozima u ostvarivanju političkih ciljeva.
Neuobičajeno je (i nevjerojatno) da država financira (od naših novaca) političke stranke i kampanje, političare i državne dužnosnike. A mi smo u potpunosti nezadovoljni njihovom organizacijom, ciljevima, ostvarenim.

Dakle, logičnije je da s većim udjelima (aktivnosti i novčanim prilozima) sudjelujemo u procesu formiranja, upravljanja i kontrole vlasti. Od one najniže do najviše državne vlasti.


Primjer otklona (od kuloarsko-elitističkih grupa koje su monopolizirale sredstva, kontrolu izbora i kontrolu vlasti raspolažući s državnim (zajedničkim) novcima) je otklon generala Željka Glasnovića.
Uz zvučnu najavu kako neće biti fikus, nije se odmetnuo (od takvih, povlaštenih, političkih grupa), već pokrenuo povijesni (nakon F. Tuđmana, koji je podjednako potaknuo osobna učešća u izboru i stvaranju državne vlasti) proces oslanjanja na vlastita stajališta i vlastita materijalna dobra kao jamstvo demokracije.
U tom činu izdao je zamolbu (poziv na prosudbu) za donaciju, koju prenosim u potpunosti:PARLAMENTARNI IZBORI U REPUBLICI HRVATSKOJ
XI. IZBORNA JEDINICA - NEOVISNA LISTA ŽELJKO GLASNOVIĆ

ZAMOLBA ZA DONACIJU
Poštovani!
Nositelj sam Neovisne liste - Željko Glasnović u XI. Izbornoj jedinici na predstojećim Izvanrednim parlamentarnim izborima (10.-11.09.2016.) za izbor zastupnika koje biraju hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj.
Obraćam Vam se s molbom za financijsku potporu izbornoj kampanji Neovisne liste Željko Glasnović prema Vašim mogućnostima.
Snage koje desetljećima destruiraju jedinstveno hrvatsko biće i onemogućavaju izgradnju hrvatske nacionalne države raspolažu s neograničenim sredstvima u izbornoj kampanji, dok mi ovisimo o dobroj volji pojedinaca.
Vjerujem da se iz moga dosadašnjeg djelovanja prepoznataje odanost i predanost dobrobiti domovinske i izvandomovinske Hrvatske.
Prva točka našeg programa je izgradnja funkcionalne pravne države. To je temeljni uvjet za gospodarski oporavak jer je sadašnja Hrvatska naslijedila pravnu stečevinu Jugoslavije. Dodatna otežavajuća okolnost je mentalna baština komunizma koja je totalno poremetila moralne vrijednosti. Da bi izgradili Hrvatsku sa hrvatskim sadržajem moramo osvojiti kulturni prostor, prvenstveno medije i školstvo. Bez preodgoja nema duhovnog preobrata i povratka na tradicionalne europske vrijednosti utemeljene na 10 Božjih zapovijedi.
Prije odluke o donaciji prosudite želite li sudjelovati u ovom boju za jedinstveno hrvatsko biće u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i izvandomovinskoj Hrvatskoj.
Bog i Hrvati!
Vaš Željko Glasnović
Nositelj Neovisne liste u XI. Izbornoj jedinici
Podaci za uplatu:
ŽELJKO GLASNOVIĆ ZA FINANCIRANJEIZBORNE KAMPANJE NEZAVISNE LISTE
Zagreb, Strojarska c. 2
IBAN: HR8323400093510678219 - račun posebne namjene
SWIFT (BIC) Privredne banke Zagreb d.d.: PBZGHR2X,
NAPOMENA:
Fizička osoba može donirati do 30.000 kuna u kalendarskoj godini.
Pravna osoba nezavisnoj listi može donirati do 100.000 kuna u kalendarskoj godini.
Zabranjuju se, donacije od stranih država, političkih stranaka i pravnih osoba, zatim državnih tijela javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima država ili jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju udjele i dionice, javnih i drugih ustanova u državnom ili lokalnom vlasništvu, kao i donacije udruga radnika i poslodavaca.
Za donacije u obliku proizvoda ili usluge - pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili dužni su izdati račun, a fizičke osobe kao građani moraju dati izjavu ili darovni ugovor. Mora biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te naznaka da ne podliježe naplati.

Oznake: društva, zakonitosti, zakon ponude i potražnje, formiranje cijene, cijena i politički procesi, državna finaciranja, otklon od monopolisitčkih krugova, zamolba za donaciju, poziv na prosudbu, Hrvatska ima nade