30

utorak

listopad

2018

Tri retka poetične prozemogu li ja kao vjernik laik formirati vladu?

uvest ću novine u radu vlade ...

ministri će moći biti samo osobe koje su pjevale u crkvenom zboru

a ministrice samo one osobe koje su pjevale u crkvenom zboru

državne poticaje će moći dobivati samo one osobe koje su pjevale u crkvenom zboru

ustavni suci će moći biti samo one osobe koje su pjevale u crkvenom zboru

veleposlanici će moći biti samo one osobe koje su pjevale u crkvenom zboru

gradonačelnici će moći dopuštati gay parade samo ako nisu pjevali u crkvenom zboru

ali. gradonačelnik ne može biti osoba koja nije pjevala u crkvenom zboru

na vojnoj paradi će moći sudjelovati samo oni koji su pokatkada pjevali u crkvenom zboru

u crkvenom zboru će moći pjevati samo oni koji su prije 90. pjevali u crkvenom zboru

Oznake: crkveni zbor, Vlada, parade