31

subota

prosinac

2016

Optimizam


Na staru godinu 2016.Ako mi optimizam ovisi o protuhama na vlasti (koje se samoreklamiraju svakodnevno u trajanju cjelodnevnog višekanalnog emitiranja televizijskih programa) ONDA SAM OPTIMISTIČAN.


Oznake: optimizam, stara godina, protuhe, vlast