13

petak

studeni

2015

Politika (mrtvog) magarca


Izborni zakon s preferencijalnim glasovanjem (ako izuzmemo kompliciran mehanizam glasovanja, sa svrhom razvlaštenja naroda osnovnog prava na učešće u vlasti), podupiran (neuspjelom) referendumskom inicijativom, nije kontrolni mehanizam neograničene vlasti stranaka i pojedinaca u Saboru (time i Vlade RH, Ustavnog i Vrhovnog suda RH, Ustava RH).
Dvodomni Sabor i poštivanje obaveze javne rasprave pri donošenju novih zakona je kontrolni mehanizam parlamenta, kao i ustavna odredba o Saboru i narodu (a ne o Saboru ili narodu) koji donosi odluke .... a ne preferencijalno glasovanje.

(Istovrsnu grešku radi MOST, nuđajući reforme teritorijalnoga ustroja i monetarne politike ...)Oznake: izborni zakon, preferencijalno glasovanje, nositelji vlasti, referendumska inicijativa, kontrola vlasti, dvodomni parlament