16

četvrtak

prosinac

2021

Subrak pameti


Kroz povijest je ljudska vrsta težila nadomještanju vlastitih sposobnosti.
Smišljali su načine kako postići više ( skaču troskok, skaču s motkom, kad im je malo skakati uvis skaču iz visina padobranom, ...).

Pojam supermena (bilo pozitivnog ili negativnog junaka) obuhvatio je sve pore ljudskog djelovanja i postojanja (od ogromnih teleskopa koji osluškuju (promatraju) dubine svemira do mikroskopa (kojim ne mogu doseći corona virus)).

A onda se pojavi generacija (hiv, covid, sars, prioni) pozitivnih (humoralnih) humanista, kojima su sve bolesti covid a uzročnik corona virus.
Takvo pojednostavljenje ima nedostatak.


I ne prateći najbolje ljudske tradicije, nije pronađena zaštita od bolesti. Nisu pronašli načina kako biti jači
Već nastoje sve podvrgnuti "imunizaciji", iako mnogi ne žele.

Spor nije nastao oko tog imamo li pravo na odabir (normalno, osnovno ljudsko pravo je na slobodu odabira medicinskih zahvata), već oko tog što oni koji se cijepe nemaju imunitet.
Budale nisu supermeni, ne lete.

Tu je nastao spor. Pametni protiv budala.
Budale nastoje pametne prisiliti na diobu pameti (jer pametni imaju zaštitu od corona-virusa) tako što im uskrate sva ljudska prava kako bi ipak bili izloženi smrtonosnom okružju.

Ukratko, kad bi neki (budući nobelovac) smislio lijek ili metodu protiv corona-virusa (iako već jest netko to uradio), teror bi prestao (a možda i ne bi).tVrdnja: postojeća cijepiva nisu učinkovita.
Ali ima još. Dva za jedan.
Većina tutleša ne zna je li virus, ili nije virus. Većina tutleša ne zna što je u cjepivu.
Možda su u vrijeme zabranjenih osvajačkih ratova smislili opravdanje u potrebi eksperimentalnog cjepiva, a svoje stanovništvo cijepi bezazlenim cjepivom.
Možda simuliraju pandemiju, a produciraju epidemije u napadnutim državama.
Državna sigurnost je u pitanju. pLenkovića treba razoputiti (i silom).
Netko mora ostati necijepljen. S velikim Q.

Ali, kad ste pomislili da je to sve, za (pravo)vjerne, one najbrže , ima još ...

Zarazna budalaštinaIV. MJERE ZA ZAŠTITU PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Članak 9.
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti ostvaruje se obveznim
mjerama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje mogu
biti:
A. opće mjere,
B. posebne mjere,
C. sigurnosne mjere,
D. ostale mjere.


B. POSEBNE MJERE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE
ZARAZNIH BOLESTI
Članak 12.
Posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:
1. rano otkrivanje izvora zaraze i putova prenošenja zaraze,
2. laboratorijsko ispitivanje uzročnika zarazne bolesti, odnosno
epidemije zarazne bolesti,
3. prijavljivanje,
4. prijevoz, izolacija u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem
prostoru - samoizolacija, izolacija i liječenje oboljelih,
5. provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije,
6. zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim
osobama,
7. zdravstveni odgoj osoba,
8. imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa i
9. informiranje zdravstvenih radnika i pučanstva.


1. Rano otkrivanje izvora zaraze i putova prenošenja zaraze
Članak 13.
Radi ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze,
obavlja se:
1) epidemiološko-terenski izvid,
2) epidemiološko ispitivanje, uključujući anketiranje:
a) pri pojavi pojedinačnog slučaja Brill-Zinsserove bolesti,
bruceloze, enterokolitisa uzrokovanog E.coli 0157, tuberkuloze,
hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom, virusne žutice,
bjesnoće, malarije, ospica, meningokokne bolesti, Q groznice,
sindroma stečenog nedostatka imuniteta, nosilaštva HIV
antitijela, trbušnog tifusa, paratifusa, pjegavca, povratne
groznice, dječje paralize, akutne mlohave paralize, kongenitalne
rubeolarne embriopatije, difterije, gonoreje, sifilisa, crnog prišta,
lepre, tularemije, trihineloze, legionarske bolesti, lišmanijaze,
ornitoze-psitakoze, botulizma, Creutzfeldt-Jakobove bolesti (CJ i
vCJ), salmoneloze, dizenterije, SARS-a, bolesti COVID-19
uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i drugih bolesti prema
epidemiološkoj indikaciji,
b) pri pojavi ili opasnosti od pojave kolere, kuge i virusnih
hemoragijskih groznica,
c) pri pojavi epidemije zaraznih bolesti.
3) zdravstveni pregledi osoba koje su preboljele trbušni tifus,
virusnu žuticu tipa B i C, a po epidemiološkim indikacijama i po
preboljeloj dizenteriji i salmonelozi,
4) zdravstveni pregled osoba za koje se sumnja da su oboljele ili
da nose klice (kliconoše) zaraznih bolesti iz točke 2. ovoga članka
ili drugih zaraznih bolesti,
5) epidemiološko ispitivanje i zdravstveni pregled osoba koje su
oboljele ili se sumnja da boluju od zaraznih bolesti nepoznatog
uzročnika,
6) ispitivanje krvi davatelja te stanica, tkiva, organa za
presađivanje i sjemene tekućine na prisutnost biljega zaraznih
bolesti.
Radi ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze
poslove iz stavka 1. točke 1.-5. ovoga članka obavljaju nadležni
zavodi za javno zdravstvo, koji moraju osigurati trajnu pripravnost
doktora medicine, specijalista epidemiologije, kao i sredstva za
materijalne rashode i naknadu za obavljanje pripravnosti. Poslove
iz stavka 1. točke 6. ovoga članka obavljaju nadležne zdravstvene
ustanove.
...
https://www.zakon.hr/z/1067/Zakon-o-za%C5%A1titi-pu%C4%8Danstva-od-zaraznih-bolesti
Obaveze države, ma kako uopćeno formulirane, podrazumijeva na nacionalnoj razini poduzimanje svih mjera (istraživanje, otkrivanje, razvoj : NAUKA, POŠTENJE, NACIONALNI i OPĆEČOVJEČANSKI angažman). Ali država (to sam ja) (pLenković, hslssdz) metodom copy-paste ne obavlja osnovnu svrhu - zaštitu svog stanovništva. Iako je izgledan specijalni rat (laboratorijski virus, gušenje pobune u Hong-Kongu, Putinov odgovor na sankcije i obećanje podjednake paralize zapadnih demo(n)kracija, ...), provoditi mjere po vanjskim napucima je ugroza nad ugrozama.

Oni su ti koji ugrožavaju zdravlje, državu. Budale.

Zašto su budale na pozicijama s kojih mogu prouzročiti toliku štetu?
Sigurni ste da budalaština nije zarazna?

Ovakav zahvat nad cjelokupnim stanovništvom može zahtijevati samo komunistička internacionala.


MS (multipla skleroza)

Oznake: ljudska povijest, nadomjestak, sposobnosti, supermen, humoralna teorija, pravo na odabir, spor, budale, pametni, budale ne lete, zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, zarazna budalaština