Evanđelje po Ivanu - 6:

29.07.2019.

Spasitelj svijeta objavljuje se Samarijancima

Kad Gospodin dozna da su farizeji dočuli kako on, Isus,
okuplja i krsti više učenika nego Ivan – 2iako zapravo nije
krstio sam Isus, nego njegovi učenici – 3ode iz Judeje
i ponovno se vrati u Galileju.

Morao je proći kroza Samariju. 5Dođe dakle u samarijski grad
koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu
Josipu. 6Ondje bijaše zdenac Jakovljev.

Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.
Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus:
»Daj mi piti!« 8Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane.
Kaže mu na to Samarijanka: »Kako ti, Židov, išteš piti od mene,
Samarijanke?« Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima.
Isus joj odgovori: »Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli:
‘Daj mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.«

Odvrati mu žena: »Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio,
a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda
veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je
iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?«
Odgovori joj Isus: »Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti.
A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada:
voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode
koja struji u život vječni.«

Kaže mu žena: »Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam
i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.« Nato joj on reče:
»Idi i zovni svoga muža pa se vrati ovamo.« Odgovori mu žena:
»Nemam muža.« Kaže joj Isus: »Dobro si rekla: ‘Nemam muža!
Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž.
To si po istini rekla.« Kaže mu žena: »Gospodine, vidim da si prorok.

Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u
Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.« A Isus joj reče:
»Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj
gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate,
a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova.
Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu
u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.

Kaže mu žena: »Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik.
Kad on dođe, objavit će nam sve.« Kaže joj Isus: »Ja sam, ja koji s tobom
govorim!« Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom.
Nitko ga ipak ne zapita: »Što tražiš?« ili: »Što razgovaraš s njom?«
Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima:
»Dođite da vidite čovjeka koji mi je kazao sve što sam počinila.
Da to nije Krist?«

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.