O NAMA
Image and video hosting by TinyPic
Ovaj blog piše o aktualnostima Neretve i cilj mu je podizanje informiranosti građana o životno važnim temama za Neretvu.
Mjesto Matijevići su naselje u Općini Kula Norinska u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, staro najmanje 170 godina. Naše selo i naša općina su davali mnoge poznate osobe koje se pamte i pamtit će ih Neretva, ali i Hrvatska. Iz našeg sela je pok. župan Dubrovačko-neretvanske županije Ivan Šprlje, dok korijeni Predsjednika Sabora Luke Bebića (njegova majka) kao i mnogih drugih gospodarstvenika i intelektualaca, sežu iz našeg sela. Blog je namjenjen svima koji žele znati aktualnosti Neretve i našeg mjesta.

MATIJEVIĆI I NERETVA

28.08.2013., srijeda

DJELOMIČNI PREOKRET NAKON KAZNI ZA MARATON LAĐA - NEMA KAZNENIH MINUTA ZA IDUĆU GODINU

Nakon što je 16. Maraton lađa na Neretvi izazvao veliku buru, ne samo u lađarskoj, već i široj javnosti, te nakon što je Žalbeno vijeće Udruge lađara Neretve po pristiglim žalbama donijelo Odluke kojima su diskvalificirane ekipe Stabline i Baćine, ali i kažnjeno nekolicina ekipa dodavanjem po minute za razne prekršaje, te kažnjeno nekoliko ekipa dodavanjem po 1 minute čak i za idući Maraton lađa, Nadzorni odbor Udruge lađara Neretve kao tijelo koje nadzire zakonitost rada Udruge, održao je dan nakon objave Odluka Žalbenog viječa žurnu sjednicu na kojoj je poništen dio Odluke Žalbenog vijeća kojim je nadodana po minuta ekipama i za iduću godinu.

Zanimljivost je da se Nadzorni odbor očitovao i na formu i sadržaj ostatka Odluke Žalbenog vijeća (kojima su diskvalificirane ekipe Stabline i Baćine te kažnjeno nekoliko ekipa dodavanjem po 1 minute na ovogodišnje vrijeme), upućujući Žalbeno vijeće u stajalište Nadzornog odbora da je uputno da bi Odluka trebala biti obrazloženija, ali kako nema propisa o formi i sadržaju odluka Žalbenog vijeća, Nadzorni odbor nije našao zakonski (ili drugi) temelj da bi ostatak Odluke bio nepropisan.


Tekst Odluke Nadzornog odbora donosimo u cijelosti:

Temeljem čl. 25. st.1. Statuta Udruge lađara Neretve, Nadzorni odbor Udruge na sjednici održanoj 28. kolovoza 2013. godine, nakon razmatranja zakonitosti Odluke Žalbenog vijeća objavljene 27. kolovoza 2013. godine donio je sljedeću


O D L U K U

1. Dio Odluke Žalbenog vijeća objavljena 27. kolovoza 2013. godine koja glasi: „Kako primjena Pravilnika na ovako velik broj posada ne može postići željeni stegovni učinak, usvojen je zaključak da se ekipama kažnjenima u točkama zaključka 2., 3. i 4. dodaje minuta na vrijeme postignuto i na 17. Maratonu lađa ili na prvom sljedećem Maratonu na kojem ekipa nastupi. Kako ne bi došlo do izigravanja ove stegovne mjere, ekipa koja bude imala najmanje 4 veslača iz ovogodišnje službene prijave veslača, a koji su sudjelovali u kažnjenim ekipama, kaznit će se dodavanjem minute na vrijeme postignuto i na 17. Maratonu lađa, čak i ukoliko nastupi pod drugim imenom.“ Nadzorni odbor smatra nepropisnom.

2. Dio Odluke Žalbenog vijeća, koji je Nadzorni odbor prethodno naveo, nemože se provoditi na 17. Maratonu lađa te se ekipama: Stablina, Crni Put, Jerkovac, Baćina, Župa Dusina, Gospa Karmelska, Troja Gabela, Domagojevi Gusari, Bjelovar Expres, Rogotin, Južnjak Ploče i Primorsko-goranska, po tom dijelu Odluke Žalbenog vijeća nemože se nadodati po 1 minuta na postignuto vrijeme na budućem 17. Maratonu lađa.

3. Upućuje se Žalbeno vijeće da Pravilnik 17. Maratona lađa nije ni donesen, pa se stoga ne može sankcionirati ekipe ni veslače dodavanjem jedne minute na 17. Maratonu lađa koji se ima održati 2014. godine.

Obrazloženje

Odlučujući povodom žalbi i primjedbi na 16. Maraton lađa 2013. godine, Žalbeno vijeće je donijelo Odluku koja sadrži pored 4 točke i konačnog poretka, i zaključak iz izreke ovog rješenja.

Nakon objave Odluke Žalbenog vijeća 27. kolovoza 2013. godine Nadzorni odbor je u punom peteročlanom sastavu održao hitnu sjednicu te većinom glasova donio izreku ove odluke vodeći se svojim ovlastima iz čl. 25.st.1. Statuta Udruge lađara Neretve, kao i odredbama Pravilnika 16. Maratona lađa te Sudačkim pravilima koje sadrže sankcije koje se primjenjuju isključivo za 16. Maraton lađa.

Naime nakon što je Nadzorni odbora izvršio nadzor zakonitosti Odluke Žalbenog vijeća objavljene 27. kolovoza 2013. godine, utvrdio je da Žalbeno vijeće nije ovlašteno za donošenja stegovnih odluka ili mjera koje bi uključivale kažnjavanje ekipa ili veslača za iduću godinu u smislu kako je to Žalbeno vijeće odlučilo, pa je stoga valjalo odlučiti kao u točkama 1-3 ove Odluke.

Za napomenuti je dakle da Pravilnik Maratona lađa za 2014. godinu nije ni donesen, pa stoga Žalbeno vijeće ne može prejudicirati pravila koja bi se primjenjivala za 2014. godinu.

Zbog svega navedenog odlučeno je kao u izreci.

Glede nadzora zakonitosti preostalog dijela Odluke Žalbenog vijeća (točke 1 do 4) većinski stav Nadzornog odbora je da Nadzorni odbor nije tijelo koje je predviđeno da utvrđuje činjenično stanje, već je to upravo Žalbeno vijeće, koje je očito provodilo postupak utvrđivanja činjeničnog stanja.

Uputno bi bilo da je obrazloženje tih točaka bilo jasnije, ali kako forma odluka tijela Udruge nije propisana niti jednim aktom niti propisom, to Nadzorni odbor ne cijeni da bi se time prekršio koji propis pa da bi Nadzorni odbor mogao utjecati na takvu Odluku.

Stoga Nadzorni odbor nije ulazio u pravilnosti Odluke Žalbenog vijeća u točkama 1 do 4. glede utvrđenog činjeničnog stanja.


Nakon sjednice Nadzornog odbora koja je bila najavljena Žalbenom vijeću, Žalbeno vijeće je također održalo sjednicu na kojoj su prihvaćene Odluke Nadzornog odbora, ali i sugestije iz obrazloženja Nadzornog odbora

Donosimo zapisnik Žalbenog vijeća sa sjednice održane nakon sjednice Nadzornog odbora


UDRUGA LAĐARA NERETVE
Žalbeno vijeće 2/2013

ZAPISNIK sa sjednice od 28. kolovoza 2013. godine
Započeto: 21.00
Prisutni članovi: Predsjednik Upravnog odbora Joško Jerković, Glavni sudac Ivan Šprlje, Predsjednik Udruge Marko Marušić, Predsjednik Stegovnog suda Ivan Ivanković, predstavnik Nadzornog odbora Jakov Marević.

Jednoglasno se usvaja sljedeći dnevni red:
1.Rasprava o Odluci Nadzornog odbora o zakonitosti Odluke Žalbenog vijeća od 27. kolovoza 2013.
Čita se Odluka Nadzornog odbora od 28. 08.2013. godine.
Joško Jerković navodi da on je već upozoravao da minuta za iduću godinu ne može biti dodana, a koji stav je imao i Ivan Šprlje Glavni sudac. Vodi se rasprava o tome te i Jakov Marević navodi da nije bio za takvu vrstu odluke što je iznio i na Nadzornom odboru koji je poništio dio Odluke Žalbenog vijeća.
Joško Jerković navodi da niti jedna njegova izjava nije donijela diskvalifikciju niti jednoj ekipi iako ga se proziva za to. Također navodi da je suglasan s stavom Nadzornog odbora da se odluka Žalbenog vijeća trebala detaljnije obrazložiti jer su dokazi izneseni pred Žalbenim vijećem bili čvrsti, a ispada da se Odluka donosila napamet iako nije.

Svi prisutni su suglasni da se ipak trebalo detaljno obrazložiti i navesti dokaze da se lađarskoj javnosti jasno daju razlozi za kazne jer se odluka temelji na svjedočenjima, fotografijama iz Slobodne Dalmacije, drugih medija, kao i svjedočenjima aktera na licu mjesta i medijskog voditelja u trenutku događaja. To npr. su izjave Jere Srzentića u Slobodnoj Dalmaciji, veslača ekipe Jerkovca, voditelja Vukojevića. Fotografije pokazuju da su osobe u sukobu ujedno osobe s popisa veslača. Također su tu dokazi i izjave veslača prvih 5 ekipa na hitnom sastanku tih ekipa na ulazu u Pastoralni centar u Pločama sa Upravnim odborom.

Pregledavaju se ponovno fotografije Slobodne Dalmacije, te uspoređuju s fotografijama i imenima prijavljenih veslača u prijavama za 16. Maraton lađa koje će se po potrebi predočiti i Skupštini Udruge lađara Neretve.

Žalbeno vijeće donosi
ODLUKU

1. Žalbeno vijeće prihvaća Odluku Nadzornog odbora od 28. kolovoza 2013. godine kojom je poništena Odluka Žalbenog vijeća o dodavanju jedne minute za idući 17. Maraton lađa 2014. godine za tamo navedene ekipe.

2. Pozivaju se sve temeljne Udruge da sve svoje prijedloge ili primjedbe na odluke tijela Udruge dostave Skupštini Udruge lađara Neretve u pisanom obliku na adresu Udruge lađara Neretve poštom ili mailom, obzirom da Skupština ima pravo donijeti konačne odluke o svakom pitanju.


Skupština uvijek ima zadnju riječ, pa će možda imati i u ovom slučaju, međutim već sada je jasno da su veslači uglavnom suglasni da se nasilje na Maratonu lađa više neće tolerirati.
Također je sve jasnije da Udrugu lađara Neretve očekuje naporan rad na reorganizaciji Maratona lađa, njenih pravila i procedura organiziranja Maratona lađa. U Udruzi je već dano nekoliko ostavki, nekoliko osoba je najavilo svoj kraj u radu Udruge, a kvalitetnih kadrova za složenu organizaciju koja zahtijeva izniman organizacijski i intelektualni angažman nema na vidiku. Očito je da će i matične ekipe trebati proraditi na diciplini unutar svojih ekipa, kao i kadroviranju s odgovornijim vođama svojih ekipa.

- 23:14 - Komentari (24) - Isprintaj - #

18.08.2013., nedjelja

SV. ROKO - ZAŠTITNIK NERETVANA OD KUGE, ALI I IZVRSNA IZLETIŠNA DESTINACIJA

Image and video hosting by TinyPic
Foto: Hrvoje Vučković-Rus

U petak 16. kolovoza proslavljen je blagdan Sv. Roka na brdu Rujnica u kapeli. Sv. Roka. Tradicionalno je održano misno slavlje s procesijom oko kapele na brdu Rujnica koje se prostire iznad najbližih mu naselja - sa sjeveristoka Podrujnice , sa jugozapada Desane.

Sv. Roko se na Rujnici slavi već sigurno od 18 stoljeća, tijekom kojeg je Rujnica, tada još naseljeno mjesto, ali se kasnije napušta jer su se raznorazne bolesti dobrim dijelm povlačile, ali i zato što su se političko-ekonomske prilike u to vrijeme promjenile. No na Rujnici je ostala izgrađena kapela Sv. Roku u kojoj se svake godine okupljaju hodočasnici na blagdan Sv. Roka, ponajviše iz naselja s desne obale rijeke Neretve. Sama kapela Sv. Roka na Rujnici se spominje prvi put 1761. godine prilikom jednog krštenja, a te godine se i župnik naselio u Rujnici. 1863. godine župnik tadašnje župe Desne-Rujnica iseljava u župnu kuću u Bagaloviće, pa župa dobiva novo ime Desne-Bagalovići, što je ujedno označilo i defintivan kraj naseljenosti Rujnice koja se iselila do kraja 19. stoljeća.

Kao zaštitnika svog sela, Sv. Roka slavi Podrujnica koja ima istoimenu kapelu uz cestu kroz mjesto (cesta Metković-Kula Norinska-Vrgorac), a koja je kapela proteklih godina naporima mještana i župe Gospe Karmelske Bagalovići obnovljena.

Sv. Roko je u narodu zaštitnik oboljelih od gube, kuge i kolere te općenito od zaraznih bolesti, invalida, kirurga, a zaštitnik je i od bolesti životinja (posebice pasa).

Mnogobrojni hodočasnici na blagdan Sv. Roka hode u ranim jutarnjim satima brdskim putevima na Rujnicu iz mjesta Desne, Momići i Podrujnica gdje ostave svoja vozila, a moguće je doći i iz Borovaca. Oko 1 sat laganog hoda je sasvim dovoljno iz mjesta Desne i Podrujnica, a kojih 10-20 minuta više iz Momića. Mladi iz Kule Norinske, Podrujnice, Momića, Matijevića, znaju često doći noć prije „naoružani“ hranom koju peku, pićem i šatorima te prvi dočekaju jutarnje hodočasnike.

Pogledi koji se pružaju s nekolicine viših kota brda Rujnica daju neopisivo zadovoljstvo za vedrijih i bistrijih dana - s jedne strane gotovo da se vidi obala Italije, a s druge strane pogled seže prema cijeloj zapadnoj Hercegovini, ali i sve do Bosne. Najbolji pogled seže s najviše kote - vrha Babine gomile (735metara nadmorske visine) do koje ipak treba još oko 1 sat i 30 min hoda od raskrsnice smjerova za kapelu Sv. Roka i smjera za Babinu Gomilu.

Iako je Rujnica prestala biti naseljena prije više od jednog stoljeća , upravo je zanimljivo da se ova tradicija hodočašćenja na Rujnicu Sv. Roku nije ugasila do današnjih dana, a sve kao zahvala za zaštitu od bolesti, ponajprije kuge, koju je Sv. Roko pružio narodu ovog kraja.


Od obitelji koje su se krajem 18. Ili tijekom 19 stoljeća iselile iz Rujnice u župu Bagalović, možemo spomenuti obitelji:

Batinović (iz Rujnice došli u Vrhdesne odakle su većim dijelom odeslili u Krvavac, a manjim u Kulu Norinsku)
Ćelić (doselili u Rujnicu iz Bile Vlake, a iselili 1830. u Momiće),
Dragović (tada zvani Dragoevići, iselili iz Rujnice 1835. u Momiće)
Hrstić (u Rujnicu doselili iz vrgorske krajine, a iselili krajem 18. stoljeća u Momiće ),
Kaleb (doselio u Podrujnicu iz Rujnice krajem 18. stoljeća), Nikolić (doselili sa Rujnice u Podrujnicu, Kulu Norinsku, Momiće i Matijeviće u 19.stoljeću),
Prusac (doselili iz Rujnice u Bagaloviće prije 1802. godine, a otadle u Podrujnicu prije 1875. godine),
Romić (nekada poznati i kao Tomić-Romić, doselili sa Rujnice u Pordujnicu krajem 18.stoljeća)


- 11:59 - Komentari (22) - Isprintaj - #

11.08.2013., nedjelja

MARATON LAĐA - DAN POSLIJE

Održan je i 16. Maraton lađa, ali ovaj put zasigurno jedan od najkontroverznijih maratona. Pobjednici su "Gusari" Komin, srebreni Stablina, a brončani "Crni put" iz Metkovića.

Ipak pobjeda ekipe "Gusari" Komin ove je godine ipak u sjeni mnogobrojnih problema koji su zadesili samu utrku.

Na samom startu se dogodio veliki problem jer je dio ekipa posve očito namjerno pustio konope prije samog označavanja starta pucanjem kuburaša i pomakao svoje lađe za gotovo cijelu dužinu lađe ispred svih ostalih uredno poredanih ekipa. Prema onom što se vidi na videosnimci HRT-a, radi se o ekipama prije svega Stabline, zbog koje i ekipe Crnog puta, Jerkovca, Baćine, Župe Dusina i još nekoliko ekipa puštaju svoje konope i pomiču se naprijed očito želeći anulirati nepropisnu prednost Stabline.

Cijeli problem oko starta se događa zapravo zbog procedure davanja znaka starta lađarima. Prema određenom protokolu predsjednik Udruge nakon otpjevane himne obavještava Predsjednika RH da može dati znak kuburašima da opale iz kubura i time i označe start. Predsjednik RH to i čini, kuburaši se pripreme i slijedi pucanj. Taj cijeli protokol od davanja obavijesti traje oko 2 minute, međutim par ekipa je očito iskoristilo te 2 minute i pušta konope, prelaze lagano crtu starta i nakon pucnja kuburaša kreću s prednošću od par metara što na samom startu donosi veliku prednost time ekipama. (pogledati prolog HRT-a, od 1.12.minute: HRT o Maratonu

Nakon starta sve se odvija vrlo zanimljivo, možda kao nikad dosada. Mnogobrojna pretjecanja, taktike, korištenja Neretve, borba s vjetrom do Kule Norinske, pronalaženje koridora za pretjecanje...., čine Maraton zanimljivim do samog kraja.

Dolaskom do mjesta za zamjene u Opuzenu dvije ekipe iz iste župe (Bagalovići) - ekipa "Gospa Karmelska" Krvavac (na kraju zauzeli 11. mjesto) , i "Sv. Roko" Podrujnica ( na kraju 13. mjesto) se odlučuju na zamjene, ali nespretno prilaze obali, sudaraju se i dolazi do međusobnog obračuna riječima pa onda i veslima, što dobro koriste druge ekipe koje ih sustižu. Iako su kasnije obe ekipe uspijele ostaviti iza sebe one ekipe koje su iskoristile njihov sukob, ostaje im za razmišljanje koje mjesto bi zauzeli da nisu izgubili dragocjeno vrijeme i energiju utrošeno na međusobni obračun.

Iako je poredak do samog ulaska u Crnu riku bio takav da je Jerkovac bio 4., Baćina je uspjela vrlo vještim manevrom ući zajedno s Jerkovcom ispod mosta, ali s unutarnje strane, te time zauzeti u tom trenutku 4. mjesto zbog čega Jerkovac pada na 5. mjesto.

U Crnoj riki se međutim događaju stvari koje se ne bi smjele događati. Obzirom da je trajala žestoka borba za za 3. mjesto između Stabline, Baćine i Jerkovca, ekipe su često dolazile u bliske kontakte, ali su se ekipe Stabline i Baćine odlučile na fizički obračun veslima što je poprilično smetalo i veslačima Jerkovca koji su željeli izbjeći pošto poto svaki sukob jer bi to poremetilo tijek utrke. Prema riječima veslača Jerkovca, naročitu agresivnost je pokazala Stablina čiji su nasrtaji bili primjereniji uličnoj borbi.

Dolaskom do Ploča, samo par minuta prije kraja, ekipa Crnog puta uspješno napada ekipu "Gusari" Komin i prelazi u blago vodstvo, međutim tada joj se događa nezapamćeni peh - zapliću se u vez jedne od barki uz obalu te ih "Gusari" pretječu, a odmah potom i Stablina, te s takvim poretkom dolaze u cilj.

Međutim u cilju se opet događaju nemile scene koje su zabilježili i fotoaparati (fotografije objavljene na webu Slobodne Dalmacije, Večernjem listu i Index.hr-u), a u kojima su veslači Stabline opet pokazali vrlo ružan primjer, te je morala uredovati i policija koja je privela par veslača Stabline.

Na kraju su štitovi i medalje uručeni, ali se očekuju žalbe ekipa u roku propisanom u pravilima koja reguliraju Maraton lađa.

Na Maratonu se ove godine pokazalo da svaka ekipa koja se kvalitetno uz stručno vodstvo priprema, može nadati dobrom rezultatu, ali i da je nedisciplina i nekakrakterno ponašanje dijela ekipa došlo do razine na kojoj se više neće moći tolerirati. Na Skupštini 4 dana uoči Maratona na kojoj su se ekipa (ponovno) upoznavale s protokolom i pravilima, nije došlo 50% ekipa, a nije došlo čak preko 75% kapetana! Također je očito sazrijelo i vrijeme da se mnogobrojne procedure na Maratonu lađa mijenjaju, a da se razradi i novi koncept informiranja i izvještavanja s Maratona lađa jer je dio novinara bio ljut (pazite sada) jer im suci na Maratonu nisu tijekom utrke uživo davali podatke što se gdje događa i koji je poredak očito smatrajući da su suci na Maratonu njihove novinarske ispostave.

Sve u svemu slijedi vrlo teška godina za Udrugu lađara Neretve koja je ovim Maratonom došla u očitu krizu obzirom da je dio ljudi iz uprave već napustio upravljačke pozicije tijekom proteklih godina, a novi ljudi se prebrzo troše i taman kad svladaju organizacijske probleme, napuštaju upravu Udruge lađara zbog složenosti, preopterećenosti, pritisaka i nediscipline ekipa.

Volonterizam u Udruzi lađara Neretve očito više neće biti dovoljan jer je svake godine sve manje kvalitetnih kandidata za upravljačke funkcije u Udruzi koji su sposobni i imaju znanje u organizaciji lađarskih aktivnosti.

- 18:15 - Komentari (41) - Isprintaj - #

09.08.2013., petak

ODRŽANE UTRKE ZA STARTNE POZICIJE - CRNI PUT PRVI, STABLINA DRUGA, ŽRNOVO TREĆE

Večeras su u Opuzenu održane utrke za startne pozicije za Maraton lađa (brzinske utrke) koji će se održati u subotu 10. kolovoza s početkom u 17.00 sati. Iako su svi favorizirali ekipu "Gusari" Komin, ekipa Crnog puta iz Metkovića je pomalo iznenađujuće odnijela pobjedu u utrkama za startne pozicije. Ipak poznavatelji lađarskih prilika znaju da Crni put trenira naporno već duže vrijeme pod stručnim vodstvom, te su već imali zapažene rezultate zadnjih godinu dana.

Druga je bila ekipa Stabline, koja u zadnje vrijeme vesla u različitoj formi, ali su pokazali kontitnuitet dobrih rezultata i ovim drugim mjestom na brzinskim utrkama.

Treća ekipa "Žrnovski Galijoti" iz Žrnova na Korčuli je pokazala da već drugu godinu zaredom nisu slučajni favoriti za medalju i da će i ove godine biti jedan od najizglednijih favorita u neizvjesnoj borbi za medalje na Maratonu lađa.

Za 31 stotinjku umaklo je treće mjesto ekipi "Jerkovca" iz Metkovića koja je pod stručnim vodstvom trenera Krajine postigla vjerojatno jedan od najvećih pozitivnih pomaka u kvaliteti u dosadašnjem radu općenito lađarskih ekipa.
Ovakav dobar rezultat metkovačkih ekipa pomalo vraća "gornju" Neretvu u borbe za medalje koju je nekad vodila ekipa "Domagojevih gusara" iz Vida, pa kada se uzmu u obzir i rezultati uvogodišnjih utrka na Klek-Neum i Kupa Župe Baglovići, posve je jasno da će i Crni put i Jerkovac biti jedni od favorita za medalje pored ekipa "Gusari" Komin, Baćina, Žrnovski galijoti, Stablina, Donjani Donji i Opuzen.

Podbacile su ekipe "Gusari" Komin (12. mjesto), Opuzena (13 mjesto), "Škrape" Momići (17.), Sv. Roko Podrujnica (22.) od kojih se očekivao ponešto bolji rezultat obzirom na dosadašnje rezultate i rad tih ekipa, ali su lađarski analitičari suglasni da ovaj rezultat tih ekipa nije stvarni odraz njihove snage. Iako se dosadašnjih godina pokazalo da 80% ekipa ostvari na maratonu lađa rezultate približne onima na brzinskim utrkama, od navedenih ekipa se očekuju znatno bolji rezultati na samom Maratonu u subotu jer kvaliteta navedenih ekipa nije došla do izražaja na brzinskim utrkama.


Malo iznenađenje među rezultatima je dobar rezultat ekipe "Sv. Jure" Desne (9. pozicija) , ali i ekipe Siska (11. pozicija).

Nakon objave rezultata predstavnici ekipa su krenuli birati pozicije koje će imati ispod mosta u Metkoviću na samom startu Maratona lađa. Zanimljivost je da prvih 16 ekipa po rezultatima na brzinskim utrkama nisu popunile prvi red u kojem staje 16 lađa, već su neke taktizirale, birajući drugi red iza boljih ekipa, očito nadajući se da će ih voda jačih ekipa "povući" za sobom, ujedno smatrajući da pozicija s kraja (do parka) donosi probleme zbog gužve koja nastane u tom dijelu starta. Tako je npr. ekipa "Jerkovac juniori" uspjela izabrati prvi red iako je bila 25. po rezultatu brzinske utrke.

SLUŽBENI POREDAK UTRKA ZA STARNE POZICIJE

Image and video hosting by TinyPic

- 01:07 - Komentari (3) - Isprintaj - #

07.08.2013., srijeda

NERETVANSKA MLADOST KROČI VELIKIM KORACIMA

Image and video hosting by TinyPic

Ovih dana se u lokalnim medijima doline Neretve moglo pročitati vijest o skorom stručnom skupu u Metkoviću “Izazovi budućeg strateškog razvoja doline Neretve” koji bi zapravo trebao biti prvi stručni interdisciplinarni skup koji bi sjeo sve neretvanske gradova i županiju na isto mjesto da raspravljaju o zajedničkom razvoju doline Neretve.

Sve to ne bi bilo možda toliko neobično da sve to nisu organizirali - pazite sad - neretvanski studenti u okrivu Udruge studenata doline Neretve.

Udruga studenata doline Neretve okuplja neretvanske studente i osnovana je prije nepune 2 godine u Zagrebu, te se pomalo promiče u ozbiljnu organizaciju koja je sposobna pokrenuti važne projekte za dolinu Neretve.

Studenti doline Neretve su 2011. godine krenuli u osnivanje svoje Udruge koja nije trebala biti samo okupljalište za druženje, već i nositelj određenh razmišljanja, ideja i projekata koji bi doprinijeli razvoju doline Neretve, a danas, niti dvije godine kasnije, ta inicijativa se pretvara u stvarnost.

Tako će se u sklopu jednog njihova projekta u petak, 09. kolovoza u Gradskom kulturnom središtu (Dom kulture) u Metkoviću s početkom u 10.30 održati stručni skup “Izazovi budućeg strateškog razvoja doline Neretve”. To je prvi interdisciplinarni projekt ove vrste organiziran od strane studenata iz doline Neretve koji su svjesni velikog značaja i potencijala našeg zavičaja, kako za Dubrovačko-neretvansku županiju, tako i za cijelu Republiku Hrvatsku, na kojem će aktivno sudjelovati župan Nikola Dobroslavić te gradonačelnici Metkovića Božo Petrov i Ploča Krešimir Vejić.

Dugoročni cilj je od skupa napraviti tradiciju te svake godine u dolinu Neretve dovesti što veći broj najboljih studenata Sveučilišta u Zagrebu te domaće studente potaknuti da se više angažiraju u lokalnoj zajednici

Nepobitna je činjenica da na prostorima Hrvatske od gušenja hrvatskog proljeća 1971. godine nastalog na temeljima hrvatskih studenata, nije našla bilo kakva studentska jezgra, bilo na državnoj ili lokalnoj razini, koja bi bila nositelj pozitivnih promjena za hrvatsko društvo općenito. Razlog je naravno bio u činjenici da su se sve političke strukture kasnije bojale slobodumlja i trezvene inteligencije obrazovane mladosti, jer su upravo studenti bili nositelji pozitivnih promjena koje su urušavale dotada uhljebljene strukture, pa su zapostavile kvalitetu obrazovanja i vršile pritisak na bilo koji oblik slobodnog razmišljanja,

Nešto više od 40 godina kasnije, očito je da neretvanski studenti pokazuju da su skupina mladih i obrazovanih ljudi koji će imati pravo na riječ i lokalnu akciju, te time biti jedan od ključnih elemenata za razvoj doine Neretve.

Ostaje samo za vidjeti da li će lokalne vlasti doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije biti potpora mladoj inteligenciji i poticati njeno slobodumlje još uvijek bez ograničenja politikanstva, ili će dolina Neretve jednog dana žudjeti za svojim "proljećem".

- 13:19 - Komentari (9) - Isprintaj - #

06.08.2013., utorak

VELIK BROJ NERETVANA NA SPEKTAKLU U ČAVOGLAVAMA

I ove godine se 05. kolovoza u Čavoglavama održavao spektakl proslave Dana Domovinske zahvalnosti u organizaciji Marka Perkovića Thompsona koji ni ove godine nije protekao bez Neretvana.

Stotine motorista koji u defileu predvođenim Thompsonom i prijateljima koji nose na desetke hrvatskih zastava činili su samo dio spektakla koji se taj dan odvijao u Čavoglavama i najavljivao najmasovniji događaj godine u Hrvatskoj. 100 000 posjetitelja (današnje službeno izvješće PU Šibensko-kninske) je željno iščekivalo kulminaciju događaja – koncert Thompsona koji uvijek započinje istom pjesmom – „Bojna Čavoglave“ koja s prvim zvukom pjesme – snimkom rafala iz automatske puške, izaziva potpuni delirij svih prisutnih i baca u totalni borbeni trans 100 000 ljudi.

Mnogobrojni Neretvani koji su uglavnom u jutarnjim satima, ili neki čak i noć prije, krenuli put Čavoglava (mnogi od njih zaustavljajući se u Kninu) svi odreda ne kriju oduševljenje. Mnogima ovo nije prvi put i kažu i opet će.

Goran Marušić „Riđi“ iz Metkovića i Marko Marušić iz Pruda kažu da su već nekoliko puta bili u Čavoglavama i svaki put s istim, pa čak i većim oduševljenjem dolaze na ovu proslavu.

Ante Galov, koji se u Čavoglave zaputio s društvom (Mario Crnčević „Ćota“, Ivan Roso, Marko Hajvaz, Davor Prnjić i dr...) priča kako su ponijeli veće količine mesa, gradela i pića, te proslavu pretvorili i u gurmanski događaj, a iskorištena je prilika za druženje s prijateljima iz drugih dijelova Hrvatske.

Proslava u Čavoglavama je definitivno postao najmasovniji godišnji događaj u Hrvatskoj kojeg ne mogu nadmašiti ni Rolling Stonesi, ni bilo koja druga grupa ili manifestacija u Hrvatskoj. Takvi događaji naravno ne mogu proteći bez Neretvana, kako onih iz RH, tako onih i BiH.


Par fotografija koje su ustupili sami sudionici proslave

Na fotografijama Goran Marušić kao „mitraljezac“ i Marko Marušić kao zapovjednik tenka T-55. Nismo uspjeli saznati da li su tenk uspjeli upaliti i odvesti ga u Metković ili su ostali paliti ga na guranje.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

G. Marušć i M. Marušić sa splitskim mehaničarem tenka - glavnim krivcem (uslijed konzumacije povećih količina alkohola) za nepokretanje grdosije T-55
Image and video hosting by TinyPic

Ante Galov i ekipa zbog koje je mesnica trljala ruke
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Sredinšnji dio dana - koncert sa 100.000 posjetitelja
Image and video hosting by TinyPic

- 18:17 - Komentari (28) - Isprintaj - #

05.08.2013., ponedjeljak

CRIJEVNA VIROZA U DOLINI NERETVE?

Proteklih 10-ak dana određeni broj stanovnika doline Neretve se žalio na zdravstvene probleme vezane za probavni trakt.

Kako se neslužbeno saznaje, dolaskom ljetnih mjeseci pojavili su se i virusi koji napadaju probavni trakt, ali srećom simptomi nisu trajnijeg karaktera.

Najčešće se očituju u proljevu, povišenoj temperaturi oko 38 stupnjeva, bolovima u abdomenu, povraćanju, gubitku apetita.

Srećom ti simptomi traju najčešće samo 2 dana, pa u pravilu nema potrebe za lijekovima.

Za vrijeme trajanja simptoma potrebno je uzimati tekućinu (najbolje u vidu svježe vode) radi zbjegavanja dehidracije, izbjegavati tešku hranu, te spuštati temperaturu prikladnim antipireticima (neofen, lekadol, andol......)

Ukoliko simptomi potraju duže, ili osoba boluje od drugih težih oboljenja, potrebno je javiti se svom liječniku.

- 11:30 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< kolovoz, 2013 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Studeni 2015 (2)
Rujan 2015 (3)
Kolovoz 2015 (3)
Srpanj 2015 (8)
Lipanj 2015 (2)
Svibanj 2015 (7)
Travanj 2015 (3)
Ožujak 2015 (1)
Veljača 2015 (4)
Siječanj 2015 (6)
Prosinac 2014 (9)
Studeni 2014 (2)
Listopad 2014 (2)
Rujan 2014 (7)
Kolovoz 2014 (10)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (2)
Svibanj 2014 (4)
Travanj 2014 (5)
Ožujak 2014 (3)
Veljača 2014 (6)
Siječanj 2014 (3)
Prosinac 2013 (9)
Studeni 2013 (3)
Listopad 2013 (3)
Rujan 2013 (3)
Kolovoz 2013 (7)
Srpanj 2013 (8)
Lipanj 2013 (8)
Svibanj 2013 (12)
Travanj 2013 (16)
Ožujak 2013 (11)
Veljača 2013 (6)
Siječanj 2013 (12)
Prosinac 2012 (11)
Studeni 2012 (6)
Listopad 2012 (13)
Rujan 2012 (6)
Kolovoz 2012 (11)
Srpanj 2012 (10)
Lipanj 2012 (6)
Svibanj 2012 (5)
Travanj 2012 (10)
Ožujak 2012 (3)
Veljača 2012 (10)
Siječanj 2012 (10)
Prosinac 2011 (8)
Studeni 2011 (10)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

GLAS NARODA!
Pratite naš Facebook profil gdje možete vidjeti i preuzeti zanimljive fotografije Neretve

Vikalica je ukinuta zbog neprimjerene komunikacije i vrijeđanja. Smisao slobode govora nije mogućnost neodgovornog iznošenja neistina ili vrijeđanje.

KONTAKT
norinmatijevici@yahoo.combrojac poseta
jeftin web hosting