O NAMA
Image and video hosting by TinyPic
Ovaj blog piše o aktualnostima Neretve i cilj mu je podizanje informiranosti građana o životno važnim temama za Neretvu.
Mjesto Matijevići su naselje u Općini Kula Norinska u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, staro najmanje 170 godina. Naše selo i naša općina su davali mnoge poznate osobe koje se pamte i pamtit će ih Neretva, ali i Hrvatska. Iz našeg sela je pok. župan Dubrovačko-neretvanske županije Ivan Šprlje, dok korijeni Predsjednika Sabora Luke Bebića (njegova majka) kao i mnogih drugih gospodarstvenika i intelektualaca, sežu iz našeg sela. Blog je namjenjen svima koji žele znati aktualnosti Neretve i našeg mjesta.

MATIJEVIĆI I NERETVA

08.04.2015., srijeda

PREDAVANJE "TEHNIČKA ISPRAVNOST TRAKTORA I MOTOKULTIVATORA"

Policijska postaja Metković i Centar za vozila Hrvatske će dana 10. travnja 2015. godine (petak) s početkom u 19.00 sati u zgradi "političkih stranaka", ulica Kralja Zvonimira 20, održati predavanje na temu „Tehnička ispravnost traktora i motokultivatora“ obzirom da dolaskom proljetnih mjeseci započinju radovi na oranicama pa se u prometu na cestama očekuje veći broj traktora i motokultivatora.

S tim u svezi se ukazala potreba da se u cilju povećanja sigurnost sudionika u prometu, te svih korisnika i vlasnika ove kategorije vozila upoznaju isti sa zakonskim odredbama vezanim za tehničku ispravnost i registraciju navedene skupine vozila,

Cilj akcije je preventivno djelovanje prema spomenutoj kategoriji vozila i vozača sa svrhom smanjenja broja tehnički ne ispravnih i ne osiguranih traktora u prometu na cesti, i ukazivanja na mogućnost registracije navedene kategorije vozila.

Nije na odmet napomenuti da je na području PP Metković u proteklih 10-ak godina zabilježeno već nekoliko prometnih nezgoda sa smrtnom posljedicom koje su u bitnom bile uzrokovane neispravnošću traktora ili motokultivatora.


Image and video hosting by TinyPic

- 23:55 - Komentari (13) - Isprintaj - #

05.04.2015., nedjelja

Image and video hosting by TinyPic

- 17:57 - Komentari (2) - Isprintaj - #

02.04.2015., četvrtak

MATIJEVIĆI DOBIVAJU SVOJU REGISTARSKU TABLICU "MT" – METKOVIĆ U TEŠKOJ ZABLUDIOvih dana pljušte izjave i komentari vezano za izbor budućih registarskih tablica za gradove u dolini Neretve, ali i šire. Naime nakon što se pojavio prijedlog da se svi gradovi doline Neretve, pa i Vrgorac stave pod jednu tablicu, strasti su se uzburkale, a da nitko nije provjerio stvarnu istinu!

Naime Ministarstvo unutarnjih poslova je na zahtjev mještana Matijevića odobrilo pravom prvenstva registarsku tablicu Matijevića koja će nositi predznak „MT“!

Zabluda u koju su zapali gradonačelnik Petrov i njegov zamjenik Grmoja je zapravo rezultat neznanja da su Matijevići prvi poslali zahtjev za predbilježbu registarske oznake „MT“, a posebno obzirom da je iza prvog slova „M“ u nazovu mjesta, kod Matijevića sljedeće slovo abecede upravo slovo „A“, a kod Metkovića slovo „E“.

Službeni dopis Ministarstva koji je stigao na adresu Udruge „Norin“ Matijevići je potvrdio prednosni red Matijevića nad Metkovićem tako da će tablice „MT“ ubuduće moći imati svi stanovnici Matijevića.
Međutim kako se predviđa da će vlasnici vozila moći sami birati tablice (što je novost), za pretpostaviti je da će i mnogobrojni Metkovci uzeti tablice MT misleći da je to registracija njihovog grada.

Matijevčani su složni u ocjeni da to neće biti problem jer su kozmopolitski raspoloženi i širenje područja na kojem će se voziti registracija Matijevića može samo služiti na čast Matijevićima.

Službenu reakciju gradonačelnika Bože Petrova ili zamjenika Nikole Grmoje prema Ministarstvu unutarnjih poslova je realno očekivati, ali Matijevčani neće odustati od prava prvenstva na tablicu „MT“, s tim da su spremni pregovarati ukoliko Grad Metković pokaže interes za zajedničku suradnju na nekoliko infrastrukturnih projekata.

- 06:01 - Komentari (11) - Isprintaj - #

16.03.2015., ponedjeljak

POČELA PRODAJA ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska («Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije» broj 06/136) i Zaključka Općinskog vijeća od 17. prosinca 2014. godine Općina Kula Norinska 16.03.2015. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta


I. Javnim natječajem prodaje se zemljište u vlasništvu Općine Kula Norinska, smješteno na području Poslovne zone Nova Sela, k.o. Borovci i to:

parcela br. 1 – 6.304 m2 - parcela br. 2 – 6.398 m2
parcela br. 3 – 4.780 m2 - parcela br. 4 – 4.814 m2
parcela br. 5 – 4.076 m2 - parcela br. 6 – 4.878 m2
parcela br. 7 – 4.912 m2 - parcela br. 8 – 4.947 m2
parcela br. 9 – 4.757 m2 - parcela br. 10 – 4.796 m2
parcela br. 11 – 5.046 m2 - parcela br. 12 – 4.273 m2
parcela br. 13 – 3.913 m2 - parcela br. 14 – 4.345 m2
parcela br. 15 – 5.107 m2 - parcela br. 16 – 5.167 m2
parcela br. 17 – 4.332 m2 - parcela br. 18 – 4.045 m2
parcela br. 19 – 4.065 m2 - parcela br. 20 – 4.085 m2
parcela br. 21 – 4.894 m2 - parcela br. 22 – 3.049 m2
parcela br. 23 – 2.561 m2 - parcela br. 24 – 2.801 m2
parcela br. 25 – 2.879 m2 - parcela br. 26 – 6.121 m2
parcela br. 27 – 4.126 m2 - parcela br. 28 – 4.118 m2
parcela br. 29 – 7.424 m2 - parcela br. 30 – 4.748 m2
parcela br. 31 – 4.762 m2 - parcela br. 32 – 3.660 m2
parcela br. 33 – 3.678 m2 - parcela br. 34 - 3.404 m2
parcela br. 35 – 3.244 m2 - parcela br. 36 – 4.805 m2
parcela br. 37 – 5.244 m2 - parcela br. 38 – 6.977 m2
parcela br. 39 – 5.915 m2 - parcela br. 40 – 3.870 m2
parcela br. 41 – 3.710 m2 - parcela br. 42 – 3.678 m2
parcela br. 43 – 4.763 m2 - parcela br. 44 – 4.570 m2
parcela br. 45 – 7.247 m2 - parcela br. 46 – 4.118 m2
parcela br. 47 – 4.148 m2 - parcela br. 48 – 6.133 m2
parcela br. 49 – 4.699 m2 - parcela br. 50 – 6.784 m2
parcela br. 51 – 7.772 m2 - parcela br. 52 – 7.250 m2
parcela br. 53 – 4.572 m2 - parcela br. 54 – 4.767 m2
parcela br. 55 – 3.947 m2 - parcela br. 56 – 4.731 m2
parcela br. 57 – 4.750 m2 - parcela br. 58 – 7.429 m2
parcela br. 59 – 7.735 m2 - parcela br. 60 – 3.227 m2
parcela br. 61 – 8.864 m2 - parcela br. 62 – 20.000 m2
parcela br. 63 – 8.163 m2 - parcela br. 64 – 7.906 m2
parcela br. 65 – 5.408 m2 - parcela br. 66 – 20.021 m2
parcela br. 67 - 17.550 m2 - parcela br. 68 – 13.380 m2
parcela br. 69 – 9.550 m2 - parcela br. 70 – 12.250 m2
parcela br. 71 – 13.340 m2 - parcela br. 72 – 13.770 m2
parcela br. 73 – 14.190 m2 - parcela br. 74 – 15.800 m2
parcela br. 75 – 16.880 m2

po početnim cijenama po m2:

za fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Kula Norinska i pravne osobe registrirane na području općine Kula Norinska:
proizvodnja i skladištenje: 38,00 kn/m2
proizvodnja*, građevinarstvo, trgovina, usluge i ostalo: 53,00 kn/m2
za ostale fizičke i pravne osobe:
proizvodnja i skladištenje: 76,00 kn/m2
proizvodnja*, građevinarstvo, trgovina, usluge i ostalo: 110,00 kn/m2

* proizvodnja od C19 – C25 po NKD 2007

Zemljište iz prethodnog stavka prodaje se u cijelosti ili u dijelu prema potrebama kupca (investitora), s time da će se u tom slučaju stvarna površina zemljišta utvrditi parcelacijom zemljišta koju provodi kupac na temelju pravomoćne lokacijske dozvole.
Grafički prikaz sa navedenim oznakama nekretnina, sastavni je dio javnog natječaja.

II. Predmetne nekretnine prodaju se u neuređenom prirodnom stanju bez izgrađene infrastrukture.

III. Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

IV. Stjecatelj nekretnine mora započeti sa izgradnjom građevine na kupljenoj nekretnini u roku od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, a s obavljanjem djelatnosti u roku od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

V. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna koja se uplaćuje na žiro račun Općine Kula Norinska HR56 2390 0011 8219 0000 5, poziv na broj 68 7706- OIB. Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu, u protivnom će se ponuda odbaciti.
Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditelj koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, time da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač naknadno odustane od zaključenja ugovora u propisanom roku ili ukoliko se ugovor o kupoprodaji raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.

VI. Ponuda mora sadržavati:

osnovne podatke o ponuditelju:

za fizičke osobe: ime, prezime, OIB, adresu, rješenje o upisu u obrtni registar (preslika obrtnice)
za pravne osobe: naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar ne stariji od 30 dana,

ponuđeni kupoprodajni iznos za metar kvadratni (m2) zemljišta za koje se dostavlja ponuda,
dokaz o uplaćenoj jamčevini, te broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
dokaz o bonitetu odnosno solventnosti pravnog subjekta (BON-1 i BON-2),
pravne osobe uz ponudu dostavljaju kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u zonu i planirani razvoj, djelatnost koju će obavljati u zoni, oznaku čestice za koju se natječe s naznačenom površinom zemljišta koju kupuje, procjenu potrebne električne snage, planirana ulaganja, planirani broj novozaposlenih radnika, izvori financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.
Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku , između ponuditelja koji su dali iste ponude prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

VII. Postupak natječaja provesti će stručno povjerenstvo za provedbu natječaja.
Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, o neprihvaćanju pojedine odnosno svih ponuda bez navođenja posebnog razloga

VIII. Kupoprodajna cijena, umanjena za iznos uplaćene jamčevine, plaća se u roku 15 dana po potpisu Kupoprodajnog ugovora ili u obrocima na najdulji rok do 2 godine. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja odnosno od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 (devedeset) dana od isteka roka, općina može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati plaćenu jamčevinu.

IX. Porez na promet nekretnina plaća kupac.
Stjecatelj nekretnine snosi i sve troškove i izdatke vezane uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine, te troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe na ime stjecatelja..
Tabularna isprava za upis vlasništva u zemljišnim knjigama na kupljenoj nekretnini kupcu će se izdati nakon što isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je predviđena obročna otplata), nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan samoposjed i uživanje.

X. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Kula Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska, a šalju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom “ Prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Nova Sela“ Općina Kula Norinska , Rujnička l , 20341 Kula Norinska – “ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI”, najkasnije do 13. travnja 2015. godine do 11,00 sati.
Nepravovremene (ponude izvan roka) i nepotpune ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude Povjerenstvo će odbaciti.
Općina Kula Norinska zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu.

Natječaj će biti objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, službenim stranicama općine Kula Norinska, te na stranici http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, usmeno, na telefon 020/693-349.


Načelnik općine Kula Norinska
Nikola Krstičević, mag.oec.


KLASA: 944-01/15-01/01
URBROJ: 2148/02-15-1
Kula Norinska, 16. ožujka 2015.

Image and video hosting by TinyPic

Grafički prikaz u boljoj rezoluciji možete vidjeti na stranici http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html.

- 20:17 - Komentari (7) - Isprintaj - #

27.02.2015., petak

HŽ ISTRAŽUJE STABILNOST TLA UZ ŽELJEZNIČKE MOSTOVE - PRILIKA I ZA DRUGE PROBLEME?

Image and video hosting by TinyPic

Tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana su se mogla vidjeti u blizini mostova bušenja na 4 lokacije u dolini Neretve od Metkovića (lokacija Duvrat) preko Kule Norinske do Banje.

Izvođač bušenja je angažiran od strane Hrvatskih željeznica s ciljem istraživanja tla na kojem su željeznički mostovi. Bušenje se vrši do 10 metara dubine kako bi se utvrdile konstrukcijske potrebe stubova-nosača mostova.

Zanimljivo je da su u Hrvatskim željeznicama svjesni problema mekog tla na tom području dok Hrvatske ceste ne osjećaju potrebu istražiti stabilnost mosta u Kuli Norinskoj preko riječice Norin iako je upravo uz sam most prije 2 godine nastala pukotina u duljini od 150 metara koja je prijetila urušavanjem obale Norina sve do samog mosta.

Također, kada se zna da je most u Kuli Norinskoj jedna od najkritičnijih točaka u cestovnom prometu zbog ogromnog broja nezgoda koje se događaju jer je most uzak (ne postoji mogućnost sigurnog mimoilaska dva vozila) iznenađujuće je da se u Hrvatskim cestama ne planira širenje tog mosta.

ZanimljivI prijedlozi se već godinama spominju među lokalnim stanovništvom u vidu rješavanja zajedničkog problema Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta i Hrvatskih željeznica.

Naime ako se već treba krenuti u rekonstrukciju, onda bi najekonomičnije bilo da sva 3 subjekta sjednu i dogovore zajedničku gradnju objekata kojima bi se:
- izgradila brana na riječici Norin (čime bi se riješio problem poplava desnog gornjeg zaobalja rijeke Neretve)
- izgradio novi cestovni most normalne širine za cestovni promet
- izgradio novi željeznički most

Zajednički projekt bi sigurno bio jeftiniji, brži i izvedljiviji, a riješio bi i mnoge probleme. Ovako je pak upitno uopće da li će Hrvatske željeznice uopće moći napraviti nosive stubove bez utjecaja na stabilnost cestovnog mosta.

- 23:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

25.02.2015., srijeda

U PETAK TRIBINA "ODNOS VJERE I ZNANOSTI" U METKOVIĆU

Dana 27. veljače 2015 (petak) s početkom u u 19 sati u Gradskoj knjižnici u zgradi „Vage“ u Metkoviću, dipl. ing. građ. Zvonimir Nikolić održat će predavanje na temu „Odnos vjere i znanosti“.

Predavanje se odvija u organizaciji udruge „Narenta“ iz Metkovića, a moderator će biti dr.stom. Marko Kravar.

Zvonimir Nikolić je rođen 1944. u Matijevićima, župa Bagalovići kod Metkovića. Nakon završene osnovne škole u Metkoviću školovanje nastavlja na Grafičkoj školi u Zagrebu. Zvanje građevinskog inženjera stječe na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Kao stručnjak radio je na velikim projektima u zemlji i svijetu. Sebe će u par riječi opisati kao hrvatskoga rodoljuba, praktičnoga vjernika i demokrata. Zbog toga je, još kao student, bio uhićen i osuđen na kaznu teškoga zatvora u Staroj Gradišci.
Početkom devedesetih, kao dopredsjednik Hrvatske demokratske stranke promovira ideju o nacionalnome jedinstvu, što rezultira osnivanjem Vlade nacionalnoga jedinstva u kojoj djeluje kao koordinator u periodu 1991-1992. U tome vremenu putuje po zemljama zapadne demokracije lobirajući za Hrvatsku i stječući značajna iskustva.
Napuštanjem političkog djelovanja Nikolić se aktivira kao suradnik "Glasa koncila", organizira okrugle stolove, seminare i javne tribine o raznim društvenim temama promovirajući demokršćanske zasade.

Tekst o predavaču preuzet s www.metkovic.hr


- 13:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

19.02.2015., četvrtak

RADOVI NA OKOLIŠU OKO CRKVE NA BAGALOVIĆIMA

U organizaciji Župe Bagalovići uređuje se i rekonstruira dio okoliša oko župske crkve na Bagalovićima koji služi za redovnu upotrebu Župe i župljana

Jedan dio se odnosi na rekonstrukciju – proširenje makadamske trase od „križa“ (prema Vrhdesnama) do župske crkve, a drugi dio se odnosi na niz manjih zahvata.

Materijal osigurava Župa Bagalovići dok se sami radovi izvode uz pomoć župljana određenim danima.

Iako je župnik župe Bagalovići don Augustin Radović poznat po tome što je skroman kada je riječ o traženju financijske pomoći i u pravilu se ustručava vjernike pozivati na pomoć svojoj župi, ovaj put će autor članka biti slobodan i pozvati vjernike koji imaju mogućnosti za takvo što, da daju prilog Župi sukladno svojim mogućnostima kako bi se radovi mogli odvijati neometano.

Župa Bagalovići je poznata kao aktivna župska zajednica, posebice kada je riječ o radnim aktivnostima, pa se nadamo da ni ovaj put vjernici neće zakazati .

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

- 22:14 - Komentari (36) - Isprintaj - #

09.02.2015., ponedjeljak

JAVNI UVID U PRIJEDLOG GOSPODARENJA ŠUMA U NERETVI

Image and video hosting by TinyPic

Hrvatske šume su ovih dana poslale obavijest u kojom obavještavaju da je izrađen novi prijedlog Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Metkovićke šume" koja ipak ne obuhvaća samo šume u Metkoviću, već u cijeloj dolini Neretve. Iako na prvi pogled mnogi drže da je to nebitna stvar, ipak se radi o dokumentu koji određuje budućnost šuma u dolini Neretve, gospodarenje njima, a time se određuje bitno i život stanovništva doline Neretve. Program gospodarenja se odnosi na svakog, bez obzira da li je vlasnik šume ili ne.
Stoga se prenosi tekst obavijesti:


Jedinicama lokalne samouprave
Udrugama građana
Privatnim šumovlasnicima
Građanima


Obavijest o Javnom uvidu u prijedlog Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za gospodarsku jedinicu "Metkovićke šume"

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane da je izrađen uređajni elaborat za gospodarsku jedinicu "Metkovićke šume".

Gospodarskom jedinicom obuhvaćene su katastarske općine:

Baćina, Borovci, Brist, Desne, Dobranje, Gradac, Komin, Metković, Pasičina, Plina, Ploče, Podaca, Rogotin, Slivno, Struge, Vid i Vidonje.

Svi zainteresirani šumoposjednici, građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja za navedenu gospodarsku jedinicu šuma šumoposjednika pogledati u prostorijama Šumarije Metković, Splitska ulica broj 44, u Metkoviću,u razdoblju

od 02.02. do 16.02. 2015. godine, radnim danom od 11 do 13 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Šumarija Metković, Splitska 44, 20350 Metković.

Javna rasprava održati će se dana 16.02.2015. godine ( ponedjeljak ) od 11 do 13 sati u prostorijama Šumarije Metković.

- 19:39 - Komentari (1) - Isprintaj - #

24.01.2015., subota

TKO NE IZAĐE NA NEDJELJNI REFERENDUM U PLOČAMA TAJ JE "ZA TERMOELEKTRANU"

Možda netko smatra da je naslov članka navijački, međutim uopće se ne radi o tome, već o zakonskoj činjenici iz čl. 6.st.3. Zakona o referendumu.........!
Naime da bi se referendum smatrao važećim, na njega mora izaći više od 50% glasača, što znači da je onaj tko ne izađe na referendum uspješno samim sjedenjem u kauču i neglasanjem zauzeo stav da mu termoelektrana u Pločama ne smeta i da je za nju. Dakle i to je na neki način legalni oblik zauzimanja stava.

Svaki stanovnik ove države bez iznimke čim počne ozbiljnije spoznavati svijet oko sebe počne i zauzimati stavove o ne/ispravnosti odluka koje političari, gospodarstvenici i drugi upravitelji donose, a koje se tiču sviju nas. U tim zauzetim stavovima u pravilu imaju često i kritičke stavove prema ovom ili onom potezu ili pitanju.

Međutim svaki stanovnik ne poduzima ono što može da svoj stav pretvori akciju i ostvarenje svoje želje ili kritike.

I upravo zato se Hrvatska ne svrstava u red zrelih demokracija, već u red zapadnih demokracija u razvoju – zato što građani nisu dovoljno upoznati sa svojim mogućnostima, pravima i obvezama, ali nisu dovoljno ni aktivni u svojoj odgovornosti prema društvu.

Glasači na području Ploča imaju mogućnost na određeni način određivati svoju sudbinu kroz referendum. Za to su se izborili napornom kampanjom, a ne idejama političara ili gospodarstvenika. Da se političare i gospodarstvenike pitalo o referendumu prije godinu dana, takva mogućnost bi bila odbijena i bili bi suglasni da se ta stvar riješava u vijećnicama ili za ručkovima.
Međutim stanovništvo doline Neretve, a posebno administrativnog područja Grada Ploča, nije prihvatilo da ovaj put ne sudjeluju u nečem što će upraviti njihov život idućih nekoliko desetljeća.
Aktivisti koji su se digli na noge su se strahovitim naporom uspjeli izboriti da se čuje i mišljenje naroda, a sada je na narodu da se izjasni da li je dovoljno zreo da to pravo uopće koristi.

Kad nam djeca postignu punoljetnost, odobravamo im polaganje vozačkog i dajemo im da voze jer se pouzdamo da su svladali vještinu vožnje. Smatra se da su zreli i da će tu vještinu znati iskoristiti kad dođe potreba za prijevozom.

Građani Ploča i okolnih mjesta su po prvi put postigli političku punoljetnost jer po prvi put nitko nije njima poklonio to pravo, već su se sami za njega izborili prisilivši vlasti da raspišu referendum. Da li će se znati prevesti do cilja, ostaje za vidjeti u nedjelju. Prvi put su i situaciji da sami odrede svoju sudbinu bez nametnutih osoba, „uštimanih“ lista ili predodređenih političkih ideja.

Ovaj put su građani sami odabrali pitanje i sami će na njega dati odgovor.
Onaj tko ne izađe je već samim time dao odgovor, ali i to je sastavni dio demokracije.

Međutim sastavni dio demokracije nije kada se nekom zaprijeti da ne smije izaći na referndum, pa se nadamo toga neće biti, jer ako bude, to predstavlja kazneno djelo, a za kaznena djela postoje kazne, pa i one zatvorske.

- 00:01 - Komentari (3) - Isprintaj - #

23.01.2015., petak

U METKOVIĆU ODRŽAN PROSVJED KORISNIKA KREDITA U ŠVICARCIMA

Danas u Metkoviću u 15 sati krenuo je u prosvjed korisnika kredita u švicarskim francima ispred 10 banaka koje imaju poslovnice u Metkoviću.
Prosvjednici su nosili transparente te su ispred svake od banaka palili svijeće u čast žrtava financijskih tržišta koje su divljanjem tečaja švicarskog franka dovedeni na rub ekonomskog, ali i psihičkog sloma.

Svi su jedinstveni da su hrvatske institucije zakazale u zaštiti korisnika kredita jer se nije ba vrijeme reagiralo intervencijama u vrijeme kada su počeli problemi sa švicarskim frankom. Za razliku od nekih drugih država koje su odavno intervenirale, institucije Republike Hrvatske su tek danas napravile prvu službenu intervenciju donošenjem propisa koji tečaj franka prisilno vraća na jednu razinu i ograničava ga na vrijeme od godinu dana.

Zanimljivo je da malo tko u državi analizira prihode banaka u vrijeme jedne od najvećih recesija u povijesti Hrvatske. Dok je cijelo društvo grcalo u gubicima, banke su imale enormne profite na kraju obračunskih razdoblja zadnjih godina.
Dok je Hrvatska desecima milijardi kuna sanirala 90-tih i početkom 2000-tih godina sve banke koje su mahom strahovitom pljačkom (ponešto i nesposobnošću) tadašnji ekonomisti i političari uništili, danas se problemi korisnika kredita u švicarcima (koji se nisu svojom krivnjom ili nesposbnošću našli u ovoj situaciji) ne rješavaju takvom poletnošću.

Zanimljivo bi bilo analizirati i odgovornost banaka za razloge zašto su građani uzimali kredite u švicarskim francima, jer su u pravilu svugdje banke upravo bile te koje su savjetovale građanima da uzimaju kredite upravo u švicarskim francima "jer je on sigurniji", a u svojoj poslovnoj politici u kojoj posluju na području Republike Hrvatske u kojoj je službena valuta kuna, odbijali su svaku pomisao da stambene kredite daju u kunama.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

- 22:20 - Komentari (29) - Isprintaj - #

20.01.2015., utorak

NAJAVA OBVEZNE EDUKACIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE - BEZ ISPITA NEMA NABAVE PESTICIDA!

U Krvavcu će se u Domu kulture dana 22. i 23. siječnja 2015. godine (četvrtak i petak) s početkom u 16 sati (oba dana) održavati „Edukacija o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida“. Edukacija je za poljoprivrednike OBVEZNA!

Naime Zakonom o Održivoj uporabi pesticida propisano je da svi profesionalni korisnici moraju proći izobrazbu u trajanju od 15 sati kroz 3 dana, položiti ispit iz „Edukacije o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida“ (OUP), te na kraju dobiti potvrdu o tome i iskaznicu sa kojom će, (na malo ili veliko) moći nabavljati sredstva za zaštitu bilja.

Zakonski propisi kojima će biti na ovaj način uređena tretiranja u poljoprivredi stupaju na snagu od 26. studenoga 2015.

Pozivaju se stoga poljoprivrednici da pristupe edukaciji. Iako je cijena edukacije 400,00 kn po osobi, valja naglasiti da je ona obvezna i da se bez nje kupovina pesticida više neće moći nakon 26.11.2015. godine vršiti.

Image and video hosting by TinyPic

- 21:00 - Komentari (4) - Isprintaj - #

17.01.2015., subota

POPIS PRAVNIH SUBJEKATA U NERETVI KOJI NISU ISPLAĆIVALI PLAĆE PREMA POREZNOJ UPRAVI

Image and video hosting by TinyPic

Neretva i Matijevići blog donosi popis pravnih subjekata sa sjedištem na području doline Neretve, koji su prema podacima Porezne uprave na temelju dostavljenih Obrazaca JOPPD iskazali neisplatu plaće i naknadnu isplatu zaostale plaće i to za obračunsko razdoblje od siječnja do studenog 2014. godine (kriterij tri mjeseca uzastopno) te za obračunsko razdoblje od lipnja do studenog 2014. godine (kriterij tri mjeseca u vremenskom razdoblju od šest mjeseci).
Dakle popis ne sadrži sve poslodavce (pravne osobe) koji nisu prijavili neisplatu plaće ili naknadnu isplatu, već one koji najmanje 3 mjeseca nisu isplatili plaće u 2014. godini ili su prijavili naknadnu isplatu zaostale plaće.

Popis sadrži:
- ime i prezime ili naziv poslodavca,
- sjedište pravne osobe poslodavca i
- broj radnika kojima na izvješću nije iskazana isplata plaće i razdoblje na koje se ta izvješća odnose.

Porezna uprava će svaki tjedan u petak ažurirati objavljeni popis poreznih obveznika/poslodavaca koji su na dostavljenim izvješćima tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od šest mjeseci iskazali samo obračun doprinosa, na način da se na popisu neće nalaziti poslodavci koji ne udovoljavaju kriteriju za objavu popisa (tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od zadnjih šest mjeseci iskazan samo obračun doprinosa i nije iskazana naknadna isplata zaostale plaće) odnosno koji su u međuvremenu iskazali naknadnu isplatu zaostale plaće za svoje radnike. Za bilo koju informaciju ili ukoliko porezni obveznici smatraju da se na navedenom popisu nalaze greškom, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu/boravištu ili sjedištu.

KOJI POSLODAVCI NISU NA POPISU?

Popis ne sadrži podatke o poreznim obveznicima:
- koji nisu dostavili Obrazac JOPPD,
- koji su prikazali neisplatu plaće ali ne tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od zadnjih šest mjeseci,
- koji su prikazali isplate plaća u tekućoj godini, iskazanih na Obrascu JOPPD, ali nisu isplatili plaće za razdoblja prije 1. siječnja 2014. godine i to iz razloga što za razdoblja prije uvođenja Obrasca JOPPD Porezna uprava nema analitičkih podataka o isplati plaće već ima samo podatke o obvezama javnih davanja po osnovi plaće,
- koji nisu isplatili plaće ali su prikazali isplatu plaće te su se zadužili za javna davanja kao da su isplatili plaću.

Od 7.656 pravnih osoba (napominjemo da pravne osobe nisu obrtnici!) u Republici Hrvatskoj koje nisu isplatile plaće radnicima 3 mjeseca u 2014. godini (bar ne legalnim putem) u promatranom razdoblju, iz doline Neretve je ukupno 39 pravnih osoba.
U tih 39 pravnih osoba je prijavljeno da plaća nije isplaćena za ukupno 168 radnika.

Napominje se da su na popisu samo pravne osobe sa sjedištem u dolini Neretve! Pravne osobe koje imaju sjedište izvan doline Neretve nisu na popisu.

Popis donosimo prema gradovima/općinama, s tvrtkom te brojem radnika za koje je prema gore navedenim kriterijima prijavljena neisplata plaće/naknadna isplata zaostale plaće.

PODRUČJE METKOVIĆA (ukupno 119 osoba)

1. Adria d.o.o., Metković – 1
2. BARI GRUPA D.O.O. , Metković – 7
3. BOŽO PROMET D.O.O., Metković – 10
4. BUBALO D.O.O. Metković – 2
5. DALMATINO METKOVIĆ J.D.O.O. – 8
6. EURO PLIN D.O.O., Metković – 3
7. FORZITA D.O.O. Metković -1
8. HARPUN D.O.O. METKOVIĆ -3
9. INTEGRA D.O.O. u stečaju, Metković – 2
10. JAMBO d.o.o., Metković –3
11. JUŽNI JADRAN D.O.O. METKOVIĆ – 6
12. KARMEN UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. – 2
13. KONSTRUKTOR VENERA D.O.O. METKOVIĆ – 1
14. METAL COLOR BATINOVIĆ D.O.O. METKOVIĆ – 7
15. MILENA D.O.O. METKOVIĆ – 1
16. MIPE TRADE METKOVIĆ D.O.O. – 6
17. MRVICA J.D.O.O. METKOVIĆ -2
18. OMNIA GRADNJA D.O.O. METKOVIĆ – 13
19. OPTIMA NOVA D.O.O. METKOVIĆ -13
20. PILON D.O.O. METKOVIĆ -1
21. RAGUŽ J.D.O.O. METKOVIĆ – 1
22. SRŠEN J.D.O.O. METKOVIĆ – 1
23. STOLARIJA UNKA D.O.O. METKOVIĆ – 2
24. VID GRADNJA D.O.O. METKOVIĆ – 5
25. ZIMSKI SAN D.O.O. METKOVIĆ – 16


PODRUČJE OPUZENA (ukupno 9 osoba)

1. LJEKARNA PELAIĆ ZDRAVSTVENA USTANOVA OPUZEN – 3
2. MARKOTA D.O.O. OPUZEN – 4
3. VELETRŽNICA OPUZEN D.O.O. – 2


PODRUČJE PLOČA (ukupno 39 osoba)

1. POINT SOFTWER D.O.O.PLOČE – 7
2. POLAR SECURITY - BARBIR D.O.O. U STEČAJU, PLOČE – 5
3. AD BRTVA J.D.O.O. PLOČE – 1
4. COMET D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE I TRGOVINU, PLOČE – 10
5. CRNA RIJEKA J. D.O.O. PLOČE, - 3
6. ENERGO GRUPA PLOČE D.O.O. – 9
7. GRADITELJSTVO PRANJIĆ J.D.O.O. PLOČE -1
8. LIPA COMMERCE D.O.O.PLOČE – 1
9. VEBECOT D.O.O. U likvidaciji d.o.o., Rogotin – 1
10. ART STEEL J.D.O.O. ROGOTIN – 1


OPĆINA KULA NORINSKA (ukupno 1 osoba)
1. UDRUGA INVALIDA NERETVA, KULA NORINSKA – 1

OPĆINA POJEZERJE- - za niti jednu pravnu osobu sa sjedištem na području Općine Pojezerje nema podatak da ne isplaćuje plaću.

OPĆINA ZAŽABLJE - za niti jednu pravnu osobu sa sjedištem na području Općine Zažablje nema podatak da ne isplaćuje plaću.

OPĆINA SLIVNO - za niti jednu pravnu osobu sa sjedištem na području Općine Slivno nema podatak da ne isplaćuje plaću.

- 19:51 - Komentari (9) - Isprintaj - #

14.01.2015., srijeda

BEZ KOMENTARA


- 23:25 - Komentari (2) - Isprintaj - #

11.01.2015., nedjelja

KOLINDI POBJEDA U SVIM OPĆINAMA I GRADOVIMA DOLINE NERETVE

U dolini Neretve u svim gradovima/općinama pobjedu je drugom krugu odnijela Kolinda Grabar-Kitarović. Najveće pobjede je Kolinda Grabar-Kitarović odnijela u općinama Pojezerje i Zažablje (preko 83%!), a „najmanju“ pobjedu u Pločama (55%) općini Kula Norinska (61%).

Od zanimljivosti valja istaknuti najveću izlaznost u dolini Neretve u općini Slivno (preko 70%) i najslabiju u općini Kula Norinska (62,25%) što je za općinu Kulu Norisnku prvi put da su na začelju po izlaznosti u dolini Neretve (ipak još uvijek više od prosjeka RH koji je nešto sitno ispod 60%)

Kršenja izborne šutnje su zabilježena diljem Neretve od strane oba kandidata (odnosno njihovih pristaša) i to najviše putem SMS-ova koji su pozivali da se glasuje za jednog ili drugog kandidata te putem interneta, ponajviše putem facebook profila koji su vrvili promidžbom u zabranjeno vrijeme, ali i neprimjerenim uvredama i komentarima koji su pak više govorili o vlasnicima tih profila nego o kandidatima koji su bili poprilično korektni u kampanji.

REZULTATI PO DOLINI NERETVE:

METKOVIĆ
Kolinda Grabar Kitarović: 73,37%
Ivo Josipović 26,63

Pristupilo glasača: 62,65% (8 790 od 14 030)

PLOČE
Kolinda Grabar Kitarović: 55,89%
Ivo Josipović: 44,11%

Pristupilo: 67,78% (5 916 od 8 728)

OPUZEN
Kolinda Grabar Kitarović: 69.36%
Ivo Josipović 30,64%

Pristupilo glasača : 65,28% (1 720 od 2 635)

OPĆINA KULA NORINSKA
Kolinda Grabar Kitarović: 61,52%
Ivo Josipović 38,48%

Pristupilo: 62,25% (917 od 1 473)

OPĆINA ZAŽABLJE
Kolinda Grabar Kitarović: 83,22%
Ivo Josipović: 16,78%

Pristupilo glasača: 68,14% (464 od 681)

OPĆINA SLIVNO
Kolinda Grabar Kitarović: 70.87%
Ivo Josipović

Pristupilo: 70,06% (1 259 od 1 797)

OPĆINA POJEZERJE
Kolinda Grabar Kitarović: 83,64%
Ivo Josipović 16,36

Pristupilo: 62,33% (556 od 892)

- 23:24 - Komentari (19) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< travanj, 2015  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Travanj 2015 (3)
Ožujak 2015 (1)
Veljača 2015 (4)
Siječanj 2015 (6)
Prosinac 2014 (9)
Studeni 2014 (2)
Listopad 2014 (2)
Rujan 2014 (7)
Kolovoz 2014 (10)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (2)
Svibanj 2014 (4)
Travanj 2014 (5)
Ožujak 2014 (3)
Veljača 2014 (6)
Siječanj 2014 (3)
Prosinac 2013 (9)
Studeni 2013 (3)
Listopad 2013 (3)
Rujan 2013 (3)
Kolovoz 2013 (7)
Srpanj 2013 (8)
Lipanj 2013 (8)
Svibanj 2013 (13)
Travanj 2013 (16)
Ožujak 2013 (11)
Veljača 2013 (6)
Siječanj 2013 (12)
Prosinac 2012 (11)
Studeni 2012 (6)
Listopad 2012 (13)
Rujan 2012 (6)
Kolovoz 2012 (11)
Srpanj 2012 (10)
Lipanj 2012 (6)
Svibanj 2012 (5)
Travanj 2012 (10)
Ožujak 2012 (3)
Veljača 2012 (10)
Siječanj 2012 (10)
Prosinac 2011 (8)
Studeni 2011 (10)
Listopad 2011 (5)
Rujan 2011 (7)
Kolovoz 2011 (7)
Srpanj 2011 (8)
Lipanj 2011 (5)
Svibanj 2011 (7)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

GLAS NARODA!
Pratite naš Facebook profil gdje možete vidjeti i preuzeti zanimljive fotografije Neretve


Na našoj vikalici možete anonimno ostaviti svoje komentare:

KONTAKT
norinmatijevici@yahoo.combrojac poseta
jeftin web hosting

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se