bartimej croata

01.05.2022., nedjelja


VELIKO UPOZORENJE
Evo što će se uskoro dogoditi na globalnom planu.

Dogodit će se Veliko upozorenje kojeg navješćuju kroz povijest nekolicina katoličkih vidjelaca, među njima i jedan papa, a također i rijetki pravoslavci. Radi se o apokaliptičnom događaju kojeg je, po meni, najbolje dosad opisala Vassula Ryden, grčka pravoslavka. Ovo je iz njene 4. knjige, str. 119-123. Vjerujem da će ovo rijetki razumjeti, pa bi bilo dobro da, osim citiranih dijelova Apokalipse, imate na umu i 24 poglavle Mateja. Naravno da su to opisali i starozavjetni proroci, ali neću ići u širinu, i ovo će biti za mnoge teško kao kvantna fizika.

Čišćenje
15. rujna 1991. godine:

O Jeruzaleme! okreni oči svoje na istok i na zapad; okreni oči prema sjeveru i jugu, i Ja sam tamo! Zaista vam kažem da će se Moj Duh još jednom izliti na vas i Moja Slika će se proširiti po licu svijeta; dogodit će se ono što sam planirao i ispunit će se ono što sam vam rekao; približi Mi se i pažljivo slušaj: danas dolazim sve do tvog praga držeći zastavu mira; Dolazim da te spasim Jeruzaleme, na njemu je napisano: Vjeran i Istiniti , Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima ; hoću li čuti od tebe Jeruzaleme: “Kralju moj, tebi se moram klanjati”, ili ćeš još uvijek biti nesvjestan Onoga koji ti nudi svoj mir... sada? hoćete li u ovim posljednjim danima prije Dana odmazde prepoznati Moga Svetoga Duha koji je sišao odozgo u svoj Svojoj Slavi da napravi kuću s vama? tijekom cijelog svog života, generacijo, prezirali ste Moj Zakon i okrenuli se, pobunivši se; hoćeš li ikada biti spreman susresti se sa mnom, svojim Bogom? Uskoro ću proći kroz tvoj Grad! i to će biti prije nego što mislite! ovo će biti Moja posljednja upozorenja; Svečano ti kažem:

probudi se iz dubokog sna!
ideš u svoju propast,
otresi prašinu koja te pokriva
i uskrsni iz mrtvih,
Kraj vremena je bliže nego što misliš;

– Uskoro, vrlo brzo, Ja ću iznenada otvoriti Svoje Svetište na Nebu i tamo, otvorenih očiju, opazit ćeš, poput tajne objave: bezbroj anđela, prijestolja, dominacija, suvereniteta, moći, sve prostrtih okolo,

Kovčeg saveza;

tada će Dah kliziti po tvom licu, i Nebeske moći će se zatresti, bljeskovi munja će biti praćeni udarima groma; "Odjednom će doći vrijeme velike nevolje, bez premca otkako su nacije prvi put postojale." jer ću dopustiti tvojoj duši da opazi sve događaje tvoga života; Rasklopit ću ih jednu za drugom; na veliko užasavanje vaše duše, shvatit ćete koliko su nevine krvi prolili vaši grijesi, od duša žrtava; Tada ću vašu dušu osvijestiti da vidi kako nikada niste slijedili Moj Zakon; poput razmotanog svitka, otvorit ću Kovčeg saveza i osvijestiti vas svoje bezakonje;

– ako budeš još bio živ i stajao na nogama, oči tvoje duše vidjet će blistavu Svjetlost, poput sjaja mnogog dragog kamenja; poput iskri kristalno čistih dijamanata, Svjetlosti tako čiste i tako sjajne da, iako bi mirijade anđela stajalo u blizini, u Tišini, nećete ih potpuno vidjeti, jer će ih ovo Svjetlo prekriti poput srebrnaste zlatne prašine; vaša će duša vidjeti samo njihov oblik, a ne njihovo lice; tada će, usred ove blistave Svjetlosti, vaša duša vidjeti ono što je jednom vidjela u tom djeliću sekunde, upravo u tom trenutku vašeg stvaranja...

vidjet će:
Onoga koji te prvi držao u svojim rukama;
Oči koje su te prve ugledale;

vidjet će:
Ruke Onoga
koji te je oblikovao i blagoslovio….

oni će vidjeti:
Najnježnijeg Oca, vašeg Stvoritelja,
zaodjevenog u pogibeljni sjaj,
Prvog i Posljednjeg,
Onoga koji jest, koji je bio i koji će doći,
Svemogućeg, Alfu i Omegu:
Vladara ;

Došavši k svijesti bit ćeš smućen, tvoje će oči biti ukočene od straha videći Moje oči koje će biti poput dva ognjena plamena ; tvoje će se srce tada osvrnuti na svoje grijehe i obuzet će ga kajanje; vi ćete, u velikoj nevolji i agoniji, trpjeti svoje bezakonje, shvaćajući kako ste neprestano skrnavili Moje Sveto Ime i kako ste odbacili Mene, svog Oca…. zahvaćen panikom, drhtat ćeš i zgražati se, kada budeš vidio sama sebe kao lešinu u raspadanju, što ga žderu crvi i orlušine.

– i ako budeš još živ i ako te tvoje noge još budu držale, pokazat ću ti što je njegovala tvoja duša, Moj Hram i Moj Stan svih godina tvoga života; umjesto Moje Vječne Žrtve vidjet ćeš, na svoju užasnutost, da si zibao otrovnicu i da si podigao ovu grdobu opustošenja o kojoj je govorio prorok Daniel (kao i Mt 24,15), u najdubljem području svoje duše;

Bogohuljenje;

Bogohuljenje, koje je prekinulo sve vaše nebeske veze koje vas povezuju sa Mnom i koje stvaraju jaz između vas i Mene, vašeg Boga; – kada dođe ovaj Dan, ljuske s vaših očiju će pasti, da vidite kako ste goli i kako ste u sebi zemlja suše… nesretno stvorenje, tvoja pobuna i tvoje poricanje Presvetog Trojstva pretvorilo te u otpadnika i progonitelja Moje Riječi; – vaše jadikovke i vaše naricanje tada ćete čuti samo vi; Kažem vam: tugovat ćete i plakati, ali vaše će jadikovke čuti samo vaše uši;

Ja mogu suditi samo onako kako mi je rečeno da sudim i Moje će suđenje biti pravedno; kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti i kada ću otvoriti nebesa i pokazati vam Kovčeg saveza; “jer u one dane prije Potopa ljudi su jeli, pili, uzimali žene, uzimali muževe, sve do dana kada je Noa ušao u arku, i nisu ništa sumnjali dok nije došao potop i sve odnio”; tako će biti i ovoga Dana; i kažem vam, da to vrijeme nije bilo skraćeno zagovorom vaše Svete Majke, svetaca mučenika i lokve krvi prolivene na zemlji, od Abela Svetoga do krvi svih Mojih proroka, nitko od vas ne bi preživio !

Ja, vaš Bog, šaljem anđela za anđelom da obznane da je Moje vrijeme milosrđa kratko i da je vrijeme Moje vladavine na zemlji blizu; Šaljem svoje anđele da svjedoče Moju Ljubav “svima koji žive na zemlji, svakom narodu, rasi, jeziku i plemenu”; Šaljem ih kao apostole posljednjih dana da navijeste da će: “Kraljevstvo svijeta postati kao Moje Kraljevstvo gore i da će Moj Duh kraljevati u vijeke vjekova” u vašoj sredini; Šaljem vam svoje sluge proroke da vape u ovoj pustinji i da viču:

“Bojte se Boga i dajte mu slavu,
jer je došao čas suda njegova!” (Otk 14,7)

Moje Kraljevstvo će doći iznenada na vas, zato morate imati postojanost i vjeru do kraja; –

Dijete moje, moli za grešnika koji nije svjestan svog propadanja; molite i molite Oca da oprosti zločine koje svijet neprestano čini; molite za obraćenje duša, molite za Mir.

PS. Ja sam još davne 1975 god. čitao o UPOZORENJU, evo izgleda da je na vratima.
Naravno da će ovim duhovno psihičkim događajem biti pridružena i velika pobuna prirode koja više ne može podnijeti teret i silu bezbrojnih ljudskih grijeha i napuštanje 10 Božjih zapovijedi, osobito 3 prve, zatim 6. i 9. zapovijed.

- 18:46 - Komentari (36) - Isprintaj - #

05.04.2022., utorak


Grijesi koji vapiju u nebo za osvetom Božjom

Kad se propovijeda o ovim grijesima ili ih se spominje onda se najčešće ne spomene drugi dio rečenice iz naslova- za osvetom Božjom. Valjda u crkvi nije popularno spominjati pravdu koja je atribut Boga.


Pored 7 smrtnih (teških) grijeha poznajemo i 5 osobito smrtnih grijeha koji vape u nebo i zahtijevaju hitnu Božju intervenciju.

Katekizam Katoličke Crkve u broju 1867 kaže na temelju katehetske tradicije da su ‘u nebo vapijući grijesi’: Krv Abelova, sodomski grijeh, jauk potlačenog naroda u Egiptu, jauk stranca, udovice i sirote te nepravda prema zaposlenom radniku.

Krv Abelova je svaka krv nedužnog čovjeka koja je prolivena pojedinačno u bezumlju, ratovima, abortusima.

Sodomski grijeh je seksualna perverzija, homoseksualnost, bestijalnost, pedofilija.

Jauk potlačenog naroda u Egiptu je jauk svakog potlačenog i prognanog naroda sa svojih ognjišta.

Jauk stranca, udovice i sirote je grijeh bezosjećajnosti

Nepravda prema zaposlenom radniku je grijeh gramzivosti i neisplate plaće radnicima.


Svih 5 najtežih grijeha je sveprisutno u današnjem svijetu, a osobito intenzivno u Ukrajini.

1. Krv Abelova? Svake godine se ubije 50 milijuna nevine djece u utrobama majki. Koliki broj ljudi bude ubijeno u ratovima, koliki broj ljudi bude ubijeno islamskim terorizmom itd? Sad Rusija prednjači u činjenju ovoga grijeha. Duplo je više abortusa u Rusiji nego na Zapadu. Rusija ubija i u ratu. Ne može je opravdati ni očita činjenica da je SAD počinila najveće zločine u ratovima na bliskom istoku i na istoku.


2. Sodomski grijeh? Apsolutno sveprisutan u svim porama društva, javno se promovira i potiče. Samo je Rusija, Mađarska i Poljska i možda još poneka država u EU zabranila javno promoviranje ovoga grijeha. Bog će u ove tri države ublažiti kaznu vatrom koju je prvi papa Petar obećao u svojoj drugoj poslanici (2Pt 2,6). Hrvatska će biti dobro popržena jer su premijer, predsjednik ustavnog suda i kardinal dopustili da dva pedera udome manjinsko domsko dijete. Ova kazna je opisana u Otkrivenju (Apokalipsi), (Otkr 16,8).
U ovom grijehu prednjači SAD (pravi pederistan) i potiče Nato pakt.

3. Jauk potlačenog naroda u Egiptu? Živimo vrijeme u kojem se događa egzodus čitavih naroda, istrebljenje čitavih naroda s lica zemlje.

4. Jauk stranca, udovice, i sirote? Nikad ljudi nisu bili bezosjećajniji koliko danas kad sve imaju. U ovom grijehu prednjači SAD koji je raselio afganistance, iračane, libijce i ostale.

5. Nepravda prema zaposlenom radniku? Grijeh je to koji je toliko čest i sveprisutan da su milijuni obitelji ugroženi njime. Tuga, bijeda, neimaština, glad…..U ovo su uključene naročito bivše komunističke države koje nisu provele lustraciju i države koje koje su već komunističke, a to kriju, npr. SAD kojom upravlja okultna oligarhija i koja planira glad u svijetu koji će biti posljedica njihove tajne aktivnosti i urote.

Odgovarati će oni koji sudjeluju u ovim grijesima kao produžene ruke Sotone. Bog će ljubiti i nagraditi one koji stradavaju pod opačinom ovih grijeha.

Još u prošlom stoljeću Bog je preko Majke Božje objavljivao šta čovječanstvo čeka ako se ne obrati. U knjizi Veliki znak 1975 godine sam čitao npr od vidjelice Gertrude Fink iz Dőrena u Njemačkoj kako će crkva u Rimu tj Vatikanu biti napadnuta i da će mnogi svećenici biti ubijeni i da će papa trpjeti. Kad sam jutros guglao Gertrude Fink onda sam tamo pročitao da će Rusi napasti crkvu. Naši prevoditelji nisu onda smjeli spomenuti Rusiju dok je Zapadna Njemačka bila slobodna pa se tamo moglo objaviti onako kako je Majka Božja govorila Gertrudi.
Dakle molimo se za Rusiju najviše, zatim za svećenike koji su izdali nauku Isusa Krista, i za nevine mudre svećenike da se spriječi ili ublaži napad na crkvu.

PS. Oni ljudi koji su pokupovali svo ulje i brašno neka se prije nuklearnog udara dobro namažu uljem, a onda neka se dobro uvaljaju u brašno, jer glupo je da svi budu reš pečeni, nek ima i pohanih.- 09:27 - Komentari (28) - Isprintaj - #

10.03.2022., četvrtak


Korizmena poruka nadbiskupa Vigana
2015 godine pisao sam o kardinalu Walteru Kasperu i njegovoj izjavi da je pravda nešto hladno i da je treba izbjegavati. Post je pod nazivom -Odnos Pravde i Milosrđa-
Evo korizmene poruke Nadbiskupa Vigana:

„Dođite i obratite se meni, govori Gospodin. Dođite plačući, prolijmo suze Bogu: jer smo prijestupili, i zbog nas zemlja pati: mi smo učinili bezakonje i zbog nas su joj se temelji poljuljali“. Požurimo da spriječimo Božji gnjev, plačući i govoreći: Ti koji preuzimaš na sebe grijehe svijeta, smiluj nam se.

Teško je današnjem čovjeku razumjeti ove riječi iz misala po ambrozijskom obredu. Ipak, one su jednostavne u svojoj jasnoći, jer nam pokazuju da se Božji gnjev zbog naših grijeha i izdaja može smiriti samo skrušenošću i pokajanjem. Dok je u rimskom obredu ovaj koncept još jasnije izražen u molitvi, to jest u litanijama svetaca: „Deus, qui culpa offenderis, pćnitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius respice; et flagella tuć iracundić, quć pro peccatis nostris meremur, averte“. Hrvatski prijevod: O Bože, koji si uvrijeđen krivnjom i umiren pokorom: pogledaj ljubazno na molitve svoga naroda koji Te preklinje; i odvrati od nas gnjeva svojega koji smo zaslužili zbog grijeha naših.

Kršćanska civilizacija je bila u stanju očuvati ovaj spasonosni pojam, koji nas drži podalje od grijeha ne samo zbog straha od pravedne kazne koju on nosi, već i zbog uvrede nanesene Božjem Veličanstvu, koji je „beskrajno dobar i dostojan da bude ljubljen iznad svega ostalog”, kako nas uči čin pokajanja. Kroz stoljeća čovječanstvo je usmjereno prema Kristu znalo prepoznati u žalosnim događajima povijesti – u potresima, gladi, pošastima i ratovima – Božju kaznu; i uvijek su ljudi pogođeni ovakvim pošastima činili pokoru i molili Božansko milosrđe. A kada su se Gospodin, Presveta Djevica ili sveci umiješali ukazanjima i objavama, uz poziv na obdržavanje Zakona Božjega prijetili su velikim nevoljama ako se ljudi ne obrate. U Fatimi je Gospa isto tako zatražila posvetu Rusije njenom Bezgrješnom Srcu i da se pričestimo svake prve subote u mjesecu, dajući nam instrument za smirivanje Božjeg gnjeva i za uživanje u razdoblju mira. Inače će Rusija „širiti svoje pogreške po cijelom svijetu, promičući ratove i progoneći Crkvu. Vjernici će biti mučeni, a Sveti Otac će mnogo trpjeti, dok će razni narodi biti uništeni”. Što možemo očekivati od zanemarivanja Gospinih zahtjeva i nastavljanja vrijeđanja Gospodina sve strašnijim grijesima? „Nisu htjeli ispuniti moj zahtjev! Poput kralja Francuske, oni će se pokajati i učiniti to, ali će biti kasno. Rusija će već proširiti svoje pogreške po cijelom svijetu, izazivajući ratove i progone Crkve”. Ovi ratovi, koji danas pogađaju čovječanstvo, događaju se kako bi ga porobili i podvrgnuli paklenom planu Velikog restarta nadahnutog kineskim komunizmom, te su rezultat naše neposlušnosti, naše tvrdoglavosti u vjerovanju da možemo pogaziti zakon Gospodnji i huliti na Njegovo sveto ime bez posljedica. Kakva jadna preuzetnost! Koliko tu ima luciferijanskog ponosa!

Dekristijanizirani svijet i sekularni mentalitet koji je zarazio čak i katolike ne prihvaća ideju Boga uvrijeđenog ljudskim grijesima, koji ih kažnjava kako bi se pokali i zatražili oprost. Ipak, ovaj koncept je jedna od ideja koje je kreativna Božja ruka utisnula u dušu svakog čovjeka, nadahnjujući osjećaj za pravdu koji imaju čak i pogani. Ali upravo zato što je prisutna u svim vremenima i svakom čovjeku, naši su suvremenici užasnuti idejom o Bogu koji nagrađuje dobre i kažnjava zle, Bogu koji se otkriva u svome bijesu, koji traži suze i žrtve od onih koji su Ga uvrijedili.

Iza ove odbojnosti prema gnjevu Gospodnjem, uvrijeđenog grijesima čovječanstva – a još više od onih koji su postali Njegova djeca na krštenju – krije se neumoljiva mržnja neprijatelja ljudskoga roda prema otkupiteljskoj žrtvi Gospodina našega Isusa Kriste, prema muci Sina Božjega, prema otkupljenju koje je Njegova Krv učinila za svakoga od nas nakon Adamovog pada i naših osobnih grijeha. U ludom pokušaju Sotona je pokušala da osujeti Božje djelo, da unakazi stvorenja stvorena na njegovu sliku i priliku, a još više da spriječi božansku žrtvu Krista, novog Adama, i Marije, nove Eve. Na križu, novi Adam je kao Otkupitelj obnovio poredak koji je narušen grijehom; dok u podnožju Križa, nova Eva sudjeluje u ovoj obnovi kao suotkupiteljica. Neuspjeh Sotoninog djelovanja ostvaruje se u poslušnosti Druge Osobe Presvetog Trojstva Ocu, u poniženju Sina Božjega, kao što je Adamova kušnja dovedena do kraja u neposlušnosti Gospodnjoj volji i u oholoj drskosti kršeći Njegove zapovijedi bez posljedica.

Svijet ne prihvaća bol i smrt kao što ne prihvaća pravednu kaznu za istočni grijeh i stvarne grijehe, niti patnju kao instrument otkupnine i otkupljenja od strane Krista. I to je gotovo paradoks: onaj koji je iskušenjem naših prvih Roditelja unio u svijet smrt, bolest i bol ne tolerira da te iste stvari isto tako mogu biti instrument pomirenja kada su prihvaćene s poniznošću kojom bi se popravila slomljena pravda. Ne tolerira da mu se otme oružje uništenja i smrti kako bi postalo oruđe rekonstrukcije i života.

Suvremeni čovjek je nanovo prevaren i zaveden od Sotone, baš kao što je bio u Edenskom vrtu. Adama je zmija uvjerila da povjeruje kako će nepoštivanjem naredbe koju mu je Bog dao u vezi ne branja plodova sa stabla spoznaje dobra i zla neće imati posljedica; doista, zmija mu je rekla da će takvom neposlušnošću Adam postati poput Boga. Danas zmija zavarava čovjeka te su posljedice toga da ne može prihvatiti smrt, bolest i bol kao pravednu kaznu, da ih okrene u svoju korist jer ih spaja s mukom i smrću Isusa Krista. Jer prihvaćanjem kazne počinitelj prihvaća autoritet suca, priznaje beskonačnu težinu svoje krivnje i popravlja počinjeni zločin. Dok čini to, zapravo se vraća Božjoj milosti i poništava Sotonino djelo.

Iz toga razloga, što se više bliži kraj vremena, to se više umnožavaju napori Zloga da poništi ne samo Istinu koju je Krist objavio i koje je stoljećima propovijedala Sveta Crkva, nego da se ukloni pojam pravde; koji je temelj Otkupljenja, ideja prema kojoj se treba ukloniti kazna radi kršenja, nadoknada krivnje i neposlušnost stvorenja prema Stvoritelju. Očito je da što se ljudi više vjeruju da nisu počinili nikakav grijeh, to će više misliti da se ne trebaju ni za što kajati, da nemaju dug zahvalnosti prema Bogu koji je toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, poslušnog do smrti na križu.

Ako pogledamo oko sebe, vidimo kako ovo poništavanje pravde, osjećaja za dobro i zlo, ideje da postoji Bog koji nagrađuje dobre, a kažnjava zle, dovodi do konačne i nepopravljive pobune protiv Gospodina, to jest dovodi do vječnog prokletstva duša. Sudac koji oslobađa zločinca i kažnjava pravednika; vladar koji promiče grijeh i poroke te osuđuje ili sprječava poštene i čestite postupke; liječnik koji smatra da je bolest prilika za profit, a zdravlje pogreška; svećenik koji šuti o posljednjim stvarima i smatra pojmove poput pokore, žrtve i posta „poganskima”… Zapravo takvim postupanjem su svi oni suučesnici, možda i nesvjesno, u ovoj najnovijoj Sotoninoj obmani. Obmana je da se s jedne strane niječe Božja vlast nad stvorenjima i pravo da ih nagradi i kazni prema njihovim postupcima; dok s druge strane Sotona dolazi obećavajući nagrade koje samo Bog može dati: „Sve ću ti to dati ako padneš ničice i pokloniš mi se” (Mt 4,9); usuđuje se reći Kristu u pustinji, nakon što Ga je doveo na vrh planine.

Trenutni događaji, zločini koje svakodnevno čini čovječanstvo, mnoštvo grijeha kojima prkosimo Božanskom Veličanstvu, nepravda pojedinaca i naroda, laži i prijevare počinjene nekažnjeno ne mogu se pobijediti ljudskim sredstvima, čak ni ako vojska uzme oružje da vrati pravdu i kazni zle. Zato što su ljudske sile, bez Božje milosti i bez oživljene nadnaravne vizije zapravo sterilne i neučinkovite.

Ali postoji način za borbu protiv te prijevare, u koju je čovječanstvo zapalo prije više od tri stoljeća, odnosno otkako je imalo ponos i drskost dati božanske atribute čovjeku i uzurpirati Kraljevsku krunu od Isusa Krista. A ovaj način, nepogrešiv jer je božanski, predstavlja povratak pokori, žrtvi i postu. Neće nam pomoći ni uzaludna pokora onih koji trče na trakama za trčanje, ni budalasta žrtva onih koji se čine sterilnima kako ne bi prenapučili planet, ni post onih koji sebi uskraćuju meso u ime zelene ideologije. To su đavolske prijevare, kojima nastojimo ušutkati svoju savjest.

Istinska pokora, na koju bi nas sveta korizma trebala potaknuti, ako je provodimo na plodonosni način, jest ona kojom svatko od nas nudi patnju kao iskupljenje za svoje grijehe i grijehe koje su počinili bližnji, narodi i ljudi Crkve. Istinska žrtva je ona s kojom se sjedinjujemo sa zahvalnošću na žrtvu našeg Gospodina, dajući duhovni smisao i nadnaravni kraj boli koju smo zaslužili. Pravi post je onaj kojim sebe uskraćujemo hranu, ne da bismo smršavili, nego da bismo vratili primat volje nad strastima, duše nad tijelom.

Pokore, žrtve i postovi koje ćemo poduzeti tijekom ove svete korizme imati će vrijednost iskupljenja za nas same, za naše drage, za bližnje, za našu domovinu, za Crkvu, za cijeli svijet. Dok će duše u Čistilištu zadobiti one Milosti koje mogu zaustaviti gnjev Boga Oca, jer sjedinjujući se sa žrtvom Njegovog Sina preobraziti ćemo ono što je Sotona svima nama prouzročio vodeći nas u grijeh neposlušnost prema Gospodinu. Ovo će blago uspostaviti narušeni red i narušenu pravdu; to će popraviti greške koje je počinio Adam i isto tako osobne pogreške. Paklenom kaosu moramo se suprotstaviti božanskim kozmosom; knezu ovoga svijeta suprotstaviti sa Kraljem kraljeva; ponosu i pobuni se suprotstaviti poniznošću. „Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim […] on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.“ (1 Pt 2, 21 – 25).

Ovu meditaciju zaključujem citiranjem čitanja iz mise na Čistu srijedu (Pepelnici); to jest preuzeo sam tekst iz knjige proroka Joela jer nas podsjeća na ulogu svećenika kao posrednika i zagovornika u opomenu Božjeg naroda i pozivanju na preobrazbu. To je uloga koju su mnogi klerici zaboravili, a neki čak i odbijaju, vjerujući da je to naslijeđe Crkve koje je zastarjelo, da je to naslijeđe Crkve koja ne ide u korak s vremenom, Crkve koja još uvijek vjeruje da se Gospodin mora „umiriti“ pokorom i postom.

„Trubite u trubu na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Jahvine. Neka mole: “Smiluj se, Jahve, svojem narodu! Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?”. Tad Jahve, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu. Odgovori Jahve svojem narodu: “Šaljem vam, evo, žita, vina i ulja da se njime nasitite. Nikad više neću pustiti da budete na sramotu narodima“ (1 Jl 2, 15 – 19).

Dokle god imamo vremena, draga braćo i sestre, molimo Boga za milost; molimo za Njegov oprost i iskupimo se za počinjene grijehe. Jer će doći dan kada će se završiti vrijeme milosrđa, i počet će dan pravde. „Dies illa, dies irć: calamitatis et miserić; dies magna et amara valde (hrv. taj dan gnjeva, nesreće i bijede, dan velike i neizmjerne gorčine). Taj dan biti će dan gnjeva: dan katastrofe i bijede; sjajan i uistinu gorak dan. Toga će dana Gospodin doći suditi svijetu ognjem.

Neka drago bude Bogu da nas opomene Gospa i neka nas primjeri mističnih svetaca navedu, u ovom času tame, da se istinski obratimo, prepoznamo svoje grijehe, da ih uočimo i izreknemo u sakramentu ispovijedi, te da ih okajemo postom i pokorom. Tako da ruka Božje pravde može zaustaviti na nekolicini, dok bi trebala pasti na mnoge. I neka bude tako.

Nadbiskup Carlo Maria Viganň
- 23:28 - Komentari (14) - Isprintaj - #

25.02.2022., petak


s genocida cjepivom na 3. svjetski rat
Ostvarilo se, nažalost, predviđanje (ne samo mene), da će početi treći svjetski rat, e da bi se skrenula pozornost s genocida počinjenog cijepljenjem.
Nadam se da će sud u Hagu ipak osuditi glavne vinovnike genocida.

Sad ću pokušat u ovom košmaru dat jedan pogled odozgor da se vidi cijela šuma.
Da vidimo šta je interes pojedinih vinovnika sukoba.
Naravno da je interes Presvetog Trojstva mir među narodima. Ovaj mir ima dvije dimenzije, nadnaravnu i naravnu. Nadnaravni Mir je atribut Boga, i taj Mir mogu osjetiti ljudi koji su rođeni Odozgor, kako Isus kaže. Njih rat neće okrznut sve i da poginu. Ali dobro, u ovoj situaciji dobro je došao i mir koji se definira kao nedostatak sukoba. Taj mir se, nažalost, najčešće koristi za pripremu rata i zato je taj mir najveća sotonina prijevara.
Dakle, došli smo do vinovnika sukoba a u sukobu su Okultna oligarhija elita- protiv pravoslavlja u Rusiji, a i šire. Vatikan je pao, dolaskom ovog pape koji se poklonio Zvijeri (političkoj moći) kad je postao član Rotary kluba (1998).
Nažalost, pravoslavlje je oslabljeno vrlo tekim grijesima protiv života, jer su abortusi u Rusiji dvaput veći nego na Zapadu.
Ali u Božjim očima Rusi su učinili jedan vrlo važan korak koji ih svrstava u kršćanski narod. Odgodili su održavanje gay parada na 100 god.
Time su se suprotstavili jednom od tri sotonina kraljevstva-kraljevstvu tijela.
Kad smo već kod toga, nedavno je egzorcist o. Ripperger opisao stanje duhovnog bojišta u ovom kraljevstvu.
Gospo Božanske milosti, moli za nas.
Od 1963 god treba sve više vremena da se provede egzorcizam. To ovisi o duhovnom stanju u crkvi.
U jednoj sesiji je o. Ripperger saznao od demona lucifera da Sotona ispod sebe ima pet generala koji se brinu da se provedu svi njegovi planovi. Demoni su iznimno dosljedni i sustavno izvršavaju planove. Dakle, nazivaju se Pet generala, a ponekad Stol ili Vijeće.
Mnoge narode prati isto propadanje i evo pravih razloga. Grijehom se ljudi predaju u ruke demona.
Glavni demon nečistoće je Beelzebul, što je drugo ime za Sotonu.
Baal je odmah ispod Sotone. Baal ima specifičnu zadaću da pokvari moral u društvu promicanjem nečistoće. Tako počinje moralni kolaps s obzirom na šestu i devetu zapovijed. Blud je nekoć bio zabranjen u većini zemalja, i danas je u nekima, ali se ti zakoni ne provode, a negdje i ukidaju te zakone. U poslanici Korinćanima Pavao govori da bludnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. 76 % protestanata misli da je kohabitacija parova prihvatljiva što znači da su prestali slijediti Sveto pismo. Haha, znamo da ionako ne tumače Pismo kako treba.
Katolici nisu ništa bolji, kod njih je 74 % (podaci iz SADa), prihvatljivo da parovi imaju sex prije braka, ali oni ne čitaju Sveto pismo, u pravilu (ja sam izuzetak).
Početak kolapsa je bio u šezdesetim godinama kroz hipiyevsku kulturu.
Sljedeći demon je Asmodej (poznat iz Tobije). On je demon homoseksualnosti kod muškaraca. Sex se od izvorne zamisli produženja vrste srozao na pitanje zadovoljstva. S njim se gubi svako razumno samokontroliranje. Tako raste homoseksualnost. Primjećeno je da kad određena kultura prihvati kontracepciju dolazi do porasta homoseksualnosti.
Nakon Asmodeja slijedi demon Levijatan. Levijatan je demon homoseksualnosti kod žena, muške vrste. Zanimljivo je da su od tri žene koje su pokrenule agendu te vrste homoseksualizma jedna bila duboko uključena u okultno. Sve je vezano kod njih i za marksizam jer i marksizam i feminizam teže komunizmu što je drugo ime za duboku državu. Kaže egzorcist da su iste psihologije komunizma i sotonizma
Slijedi demon Lilith. To je demon homoseksualnosti kod žena pasivnog i zavodničkog tipa. Izgledaju kao obične žene, a zapravo je kod njih sve vezano uz porast biseksualnosti kod žena. 2015 je vrhovni sud SADa je predao američku kulturu u ruke demonskih generala (dopustivši istospolni brak), Asmodeju, Levijatanu i Lilith. Posljednji od pet generala demona je Bafomet. U SADu nije sliđen ovakav redoslijed. Oni su nakon Baala išli na Bafometa. To je demon žrtvovanja djece i širom zemlje se dižu njegovi kipovi. Otkad je ozakonjen u SADu je učinjeno 60 milijuna pobačaja (u svijetu u zadnjih 30 god. -milijarda) Sotonisti su počeli upisivati medicinu kako bi postali ginekolozi i tako imali mogućnost pobačajem ubijati djecu. Nedavno je u Švicarskoj kod otvaranja tunela Gotthard postavljen kip Bafometa i izveden je ritual. Ne preporuča se to pogledati na internetu. Tamo je sjedila Merkel i mnogi vođe država iz Azije. Postoji još mnogo dokaza da su ljudi iz politike uključeni u okultno. Oni naravno financiraju udruge koje se bave okultnim.
S naše strane bojišta nije dobra situacija. Biskupi dopuštaju civilnim vlastima da pod izlikom covida doslovno zaustave izvor milosti, da nemamo pristup sakramentima.
Uz nekoliko iznimaka, biskupi koji bi trebali biti generali s ove naše strane bojišnice su se pogubili, zato je sve teže izvesti egzorcizam. Daju dopuštenje, a onda kažu da ne žele ništa više čuti o tome. Valjda su zauzeti pravljenjem eko pudinga od čokolade, pa nemaju vremena.
U nekim američkim državama dopušteno je ubojstvo djeteta nakon porođaja i to su nazvali postporođajni abortus, umjesto infanticid, kao što su radile Maye i mnogi stari narodi. Tako je država SAD zemlju prepustila u ruke pet demona generala koji izvršavaju Sotonine planove.
Preko grijeha u svijet ulaze demoni. Feminizirani muškarci gledaju pornografiju i preko toga u njih ulaze demoni, a tu su i žene kojima nije stalo do čednosti, pa je feministički pokret 'zasoljen' komunizmom imao i ogroman utjecaj na katoličku misao, pa postoji pojam feminizma katoličke provenijencije. Filmska i glazbena indistruja su odigrali ulogu vojske ovih pet sotoninih generala. Ne sva industrija, ali približno sva.
U problemu smo, vojujuća crkva nije na razini vremena, a kamoli da bude spremna na progon. U slučaju progona broj vjernika će drastično pasti.

A sad da se vratim na početak rata. Nato pakt paktira odavno s ovih pet demonskih generala. U gabuli smo svi, žalostna nam majka.
PS. Nešto predmnijevam da će kroz izvjesno vrijeme Rusi stići do Rajne, a mogli bi posjetit i antipapu Frančehskijua indijanca, zvanog Pača Mama da ih blagoslovi. Pritom će skoknut (molim, ne nas koknut) preko mađarske i hrvatske do Palerma.
- 01:07 - Komentari (18) - Isprintaj - #

20.02.2022., nedjelja


Je li vlastito cijepljenje izraz Božje ljubavi -dio 6
Na you tubeu se danas pojavio video u kojem jedan pravoslavni svećenik 95. god. govori da će Australija i Kanada prva uvesti čipiranje i već ga uvodi. Nije objasnio kako, ali da nešto ima vidi se po današnjim događajima u te dvije fašističke države. Smeće policijsko navalilo konjima na ljude.
Sad kad su se ljudi počeli buditi iz sna i počeli shvaćati koja je to prevara s cjepivima sad će okultni vladari cionisti isprovocirati rat da skrenu pažnju s cijepljenja. Nadam se da Rusi neće nasjest na provokacije glupih ukrajinaca koji su se dali podjarmit od anglikanskog masonskog smeća, koji će im sutra preko natoa bacat chemtrailse po državi, a već bacaju. Kritično će bit 22. 02. jer je to dan po uzoru na film kvaka 22, a zapravo je to masonska podvala, zasad neću reći kakva je to kvaka u pitanju, ali slično je onom nizu od 19 država koji su 08.08 imali svi jednak broj cijepljenih.

Evo isječka iz Protokola sionskih mudraca, koji više ne kriju da hoće cjepivima i ratovima uništit većinu čovječanstva.
Ne samo sredstvima, nego i strogim mjerama mi ćemo pobijediti i učvrstiti sve vlade pod vlast naše nadvlade. Dostatno je znati da smo neumoljivi i da neposlušnosti više nema mjesta. Još u davno doba mi smo bili prvi koji su narodu uzvikivali: "Sloboda, jednakost, bratstvo!" Riječi koje su potom često ponavljali kao nesvjesne papige, koje posvuda nasjedoše na taj mamac na temelju kojeg oni lišiše svijet blagostanja, stvarne slobode osobnosti koja je do tada bila zaštićena od pritiska svjetine. Tobožnji pametni i inteligentni gojimi nisu mogli shvatiti koliko su te riječi u sebi proturječne i izgovarajući ih ne vide da u prirodi nema jednakosti, da ne može biti ni slobode, da je sama priroda utemeljila neravnopravnost umova, karaktera i sposobnosti, a podložnost njezinim zakonima nisu shvatili da je svjetina slijepac, da su vođe svjetine samo vikači iz te sredine izabrani, ali su u politici jednako slijepi kao i svjetina, jer ne shvaćaju da upućen čovjek, premda bio i glup, može upravljati, a neupućen, premda bio i genij, u politici ništa neće razumjeti. Sloboda, jednakost. Bratstvo.

Najgora mi je spoznaja da je cijeli Izrael najviše procijepljen, i ljut sam ko pas radi toga jer volim taj narod kao svoj hrvatski narod, zato što je moj Bog iz tog naroda (po Majci). Znači da su budaletine globalističko cionističke oikofobi i da su zato ugrozile zdravlje meni ljubljenog naroda. Jednako kao što su hrvatski partizani oikofobi i zato su organizirali genocid na križnim putevima.
Kolika moraš bit životinja pa cijepit djecu i stavljat im brnjice na usta.

PS. Je li netko zna je li se ministar Radovanka Fuksa cijepila buster dozom. Bilo bi mi drago da jest, kad ga srce strefi dignut ću zastavu na dva koplja.
Izgleda da se Plemki majmunu drma stolica, ali prodo je dosta doza pa može na raport onoj smrdači von der lajavici. Nek je Bog blagoslovi, dabogda krepala.


- 23:37 - Komentari (10) - Isprintaj - #

04.02.2022., petak


Je li vlastito cijepljenje izraz Božje ljubavi -dio 5
Kad sam saznao da u virusu covid 19 ima sekvenca hiv virusa, napisao sam negdje da su cijelu priču o covidu 'složili' homoseksualci.
Nažalost bio sam u pravu.
Evo šta kaže nobelovac i znanstvenik Luc Montaigner koji je otkrio hiv virus.
Oni koji su uzeli treću dozu trebali bi otići u laboratorij i napraviti test na AIDS. Rezultat bi ih mogao iznenaditi. Neka odu tužit svoju vladu.

Evo da podsjetim šta sv. Pavao o pederima. Rim 1, 24-32
...Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela, oni što su Istinu – Boga zamijenili lažju, častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove. Amen.
Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja.
I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, 30 klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, 31 nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. Znaju za odredbu Božju – da smrt zaslužuju koji takvo što čine – a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.

PS. Pederi su, inače fini, krasni i slatki. Barem sam tako čuo.

- 16:15 - Komentari (63) - Isprintaj - #

28.01.2022., petak


Je li vlastito cijepljenje izraz Božje ljubavi -dio 4
Ovaj tekst posvećujem bogatašima, covid fašistima tipa bila gutavog i elona brzog, sorosa okrutnog i drugih. Elon Musk je u Bosni poznat po nadimku -hajvan njuška-, jer priprema, nakon ovog genocida sljedeći genocid u obliku pečata zvijeri, na ruci, a za papke i na čelu.
Dragi moji, dragi moji bogataši, pitam vas
-Jeste li vjerni Zakonu Božjemu objavljenom po Židovu Mojsiju?
-Jeste li ponizni toliko da bogatstvo podijelite u obliku kruha, a ne u obliku otrovne vakcine?
-Jeste li milosrdni, da ne ljubite samo braću po krvi, nego i one koji su vam braća samo zato jer su rođeni od čovje­ka kao i vi?
-Jeste li čuli da je opraštanje korisnije od mržnje­, da je razumijevanje bolje od neumoljivosti?

Bog Jahve nije s nečistima. Nečistoća, naime, kvari ono što je Bož­je vlasništvo: dušu, a osobito duše malenih koji su anđeli ra­zasuti po zemlji. Jao onima, koji im iščupaju krila s okrutnošću demonskih zvijeri i obaraju to nebesko cvijeće u blato, time da im daju upoznati okus materije ! Jao !... Bolje bi bilo da umru s mlinskim kamenom o vratu i da se bace na dno mora, negoli da dođu do takvoga grijeha !
Bille, biile.....

Jao vama, bogati i koji se zabavljate ! Jer, upravo među vama vrije najveća nečistoća, kojoj služe kao krevet i jastuk - nerad i novac ! Sada ste siti. Hrana – požuda, dolazi vam do grla i davi vas. Ali ćete gladovati.
Ali ćete trpjeti glad užasnu, ne­zasitnu i bez unutrašnje zaslade. Sada ste
bogati. Koliko biste dobra mogli učiniti svojim bogatstvom ! Vi njime
činite toliko zla sebi i drugima. Upoznat ćete 'okrutno siromaštvo' u dan
ko­ji neće imati završetka.

Sada se smijete. Mislite da ste slavodo­bitnici. Ali, će vaše suze napunjati
gehenske baruštine. I više se neće zaustaviti.
Gdje se gnijezdi preljub? Gdje kvarenje djevojaka? Trošite se u nečistim vezama koje vas snizuju ispod nečiste živine ? Nikakav razlog ne opravdava blud. Nikakav. Imate samo jednu dušu. Cijelom svijetu naturate blud jer znate da je tijelo područje sotoninog kraljevanja, a ne mora tako biti. Tijelo bi trebalo biti Hram Duha Svetoga. Jahvinog Duha.

Kad je duša združena s jednom drugom dušom, ugovorom vjernosti, neka ne laže. (Bile bile, šta će ti žena reć). Inače će 'lijepo' tije­lo s pomoću kojega griješite otići zajedno s vama, nečiste duše, u neugasiv oganj. Radije ga osakatite, ali ga ne ubijte zauvijek osudivši ga na vječne muke. Postanite opet ljudima, vi boga­taši, crvljiva legla pokvarenosti, postanite opet ljudima, kako ne biste bili odvratni Nebu ...

Ovim bogatašima u osudi pridružujem i predsjednika usranog suda hr. koji je uz pomoć soroščadi tipa plenkia i saborskih zastupnika izručio dušu jednog nevinog djeteta dvojici pedera, radi čega je bio zemljotres u Zagrebu.
Domska su djeca manjinska djeca i kao ugrožena manjina imaju ljudsko pravo da imaju i mamu i tatu. Pisao sam i katoličkim udrugama za ovu ideju pravnog tipa, ali nisu reagirali pederi katolički.
Ne smijem zaboraviti onog malog gnoma Peđu Grbina i velikog gnoma Arsena Bauka koji stalno zagovaraju upropaštavanje duša nevine djece nudeći udomljavanje djece u neprirodnom okruženju.
Kakva su vremena, za poludit, ljudi su se iskvarili totalno, potpuni glupani, e sad će apokalipsa, upropastitelji ljudskih duša, zaslužili ste je, ovo je bila predigra da se vidi tko je od svećenika idolopoklonik pelcovanja. Sljedeći mjesec će i rat. Postit ću jedan dan da ne bude.

PS. Koja je razlika između Joa Bidena i Pape?
Kada dođeš ispred Pape Franje moraš kleknuti na samo jedno koljeno.

- 23:20 - Komentari (20) - Isprintaj - #

06.01.2022., četvrtak


Je li vlastito cijepljenje izraz Božje ljubavi -dio 3
Danas, kad ie većina znanstvenika i dobar dio crkvenih ljudi, odlučna klanjati se Zvijeri (političkim moćima) tj. sotoni, donosim izvještaj iz knjige "Spjev o Bogočovjeku" od Marije Valtorte o poklonstvu triju mudraca.

Poklonstvo mudraca

Moj unutarnji savjetnik mi reče:
»Ova promatranja koja ćeš imati i koja ću ti izreći nazovi 'Evanđelja vjere', jer će i
tebi i drugima osvijetliti moć vjere i njezinih plodova i učvrstiti vas u vjeri u Boga.«

Vidim Betlehem, malen i bijeli, skupljen kao nasad pod zvjezdanom svjetlošću.
Dvije ga glavne ulice sijeku na križ, jedna kojom se ulazi u grad prelazi ga čitavog i vodi dalje iz grada, i druga koja vodi s kraja na kraj, ali ne dalje od njega.
Ostale uličice odsjecaju, ovaj mali gradić, ali bez ikakvog urbanističkog plana kako ga mi to shvaćamo, jer se prilagođuje tlu koje je neravno, pa tako i kuće niču tu i tamo, već prema hiru tla i njihovih graditelja, sad desno sad lijevo, neke uz sami brid u odnosu na put koji tu prolazi prisiljavajući ga da bude kao traka koja se krivudavo provlači, a ne u ravnoj liniji. Svaki čas po neki mali trg: bilo za pazar, ili s kakvim zdencem, ili jednostavno učinjen bez nekog pravila, jer je ostao kao ostatak krivog tla na kojem nije više bilo moguće ništa sagraditi.

Mjesto, čini mi se, na kojem se treba naročito zaustaviti baš je jedno od ovakvih nepravilnih trgova. Trebao je biti četverouglast ili barem pravouglast. Izišao je međutim tako čudni trapez da naliči oštrom trokutu pri vrhu otupljenom. Na dužoj strani, koja je baza trokuta nalazi se jedno dugo i nisko zdanje, najduže u gradu. S vanjske strane je glatki i goli zid na kojem su samo dvoja vrata sada dobro zabravljena. S nutarnje pak strane, u njegovu širokom kvadratu, nalazi se mnogo prozora na prvom katu, dok su ispod trijemovi koji okružuju dvorište, na kojem ima mnogo slame i otpadaka, s koritima za napajanje konja i drugih životinja.
Na rustičnim stupovima trijemova nalaze se prstenovi za privezivanje životinja, a na jednoj je strani prostrana šupa za smještaj stada i jahaćih živina. Shvaćam da je to betlehemsko svratište. Na druge su dvije jednake strane trokuta kuće i kućice, ispred nekojih je mali vrt, ispred drugih ne, jer pročelje je jednih prema trgu, a drugih straga. Na drugoj je užoj strani, nasuprot karavanskom prenoćištu, jedina kućica s vanjskim stepeništem koje na polovici pročelja ulazi u sobe nastanjenog kata. Sve su zatvorene jer je noć. U toj uri nema nikoga po ulicama.

Vidim kako se povećava noćno svjetlo koje pljušti s neba punog zvijezda, koje su tako lijepe na istočnjačkom nebu, tako žive i velike da izgledaju tako blizu da bi lako mogao dosegnuti i dodirnuti to sjajuće cvijeće na baršunastom svodu.
Dižem pogled da ustanovim gdje je izvor tom povećanju svjetla. Jedna zvijezda neobične veličine poput malog mjeseca pomiče se na betlehemskom nebu. A druge izgleda da potamnjuju i da se uklanjaju poput sluškinja pri prolasku kraljice, toliko ih njezin sjaj nadvisuje i poništava. S kugle, koja naliči golemom blijedom safiru
upaljenom iznutra od sunca, izlazi trak (brazda) u kojoj se uz prevladavajuću boju jasnog safira miješa i plavetnilo topaza, i zelenilo smaragda, svjetlucanje opala, krvavi bljeskovi rubina i nježno iskrenje ametista. Sve drago kamenje zemlje u tom je traku koji mete nebo brzim valovitim pokretom kao da bi bio živ. Ali boja koja prevladava ona je koja pljušti sa zvjezdane kugle: rajska boja blijedoplavog safira koja silazeći čini plavo-srebrnima i kuće i ulice i tlo Betlehema, kolijevku Spasitelja.

Nije to više siromašni grad, za nas manji i od nekog seljačkog kraja. To je fantastični grad iz bajki, u kojem je sve od srebra. A voda je izvora i bazena tekući dijamant.
Sve življim ižarivanjem svjetla zvijezda se zaustavi nad malom kućom koja je na užoj strani trga. Ne vide je ni njezini stanovnici, Betlemljani, jer spavaju u zatvorenim kućama, ali ona ubrzava svoje svjetlosne otkucaje i njezin rep vibrira i talasa se sve jače... povlačeći polukrugove po nebu, koje se čitavo upalilo po ovoj mreži zvjezdica koje ona za sobom vuče, po ovoj mreži punoj blijeska koji sja i dotiče najrazličitijim bojama druge zvijezde, kao da im želi priopćiti jednu radosnu riječ.

Kućica je sva okupana u ovom biserno-tekućem ognju. Krov uske terase, stepenište od tamnog kamenja, mala vrata, sve je kao gromada čistog srebra razlivenog s prašinom dijamanata i bisera. Nijedna kraljevska palača na zemlji nikada nije imala niti će imati stepenište slično ovom, učinjeno da prihvati korake anđela, učinjeno za Majku, Majku Boga. Njezine male noge, 'noge Bezgrešne Djevice' mogu gaziti po ovom divnom sjaju, njezine male noge određene da stoje na stepenicama prijestolja Božjeg. Ali Djevica ne zna. Ona bdije uz kolijevku Sina i moli. U duši ima sjaj što nadvisuje sjaj kojim zvijezda ukrašuje stvari.

Kroz glavnu ulicu približuje se grupa jahača. Jedni su na konjima, drugi konje vode rukom, nekoji su na devama, druge deve opet sa svojim teretom. Udarci kopita stvaraju šum sličan vodi koja se u potoku ruši i udara o stijene. Stigoše na trg i svi se zaustave. Karavana, pod svjetlom zvijezde, fantastično je sjajna. Prebogata konjska oprema, odijela njihovih jahača, lica, prtljaga... sve sjaji sjedinjujući i oživljujući svoj sjaj metala, kože, svile, dragog kamenja, dlake... sa zvijezdanim blistanjem. I oči žare i usta se smiješe, jer se jedan drugi sjaj zapalio u njihovim srcima: sjaj nadnaravne radosti.

Dok se sluge zaputiše prema karavanskom prenoćištu sa životinjama, trojica iz karavane sjašu sa svojih živina koje sluge odmah odvode drugamo, i pješice otiđu prema kući. I prostru se ničice, čelom do zemlje, da poljube prah. To su tri uglednika. Njihove prebogate haljine to govore. Jedan s vrlo tamnom kožom siđe s deve, sav je omotan u plašt sjajne svijetleće svile, privezan na čelu i uz tijelo s dragocjenim pojasom,
s kojeg visi bodež ili mač s balčakom ukrašenim dragim kamenjem. Drugi sjašu s dva gizdava konja, a bijahu obučeni - jedan u haljini od prugastog prelijepog platna, u kojoj je prevladavala žuta boja, načinjenoj kao dugi dominogrtač s kapuljačom i vrpcom što naliči na zlatni filigranski rad, toliko je prošivena čipkama u zlatu... Treći ima svilenu košulju koja je napuhana pri širokim i dugim nogavicama privezanim uz noge i zaogrnut najfinijim šalom, koji naliči cvjetnom perivoju, toliko je živo cvijeće kojim je sav ukrašen. Na glavi ima turban koji pridržava ovoj - lančića, sav optočen dijamantima.

Nakon što su iskazali počast kući u kojoj je Spasitelj... digoše se i pođoše prema karavanskom prenoćištu, gdje su sluge već kucale dok im nisu otvorili.

- Ovdje prestaje viđenje. Nastavlja se ponovno tri sata kasnije s prizorom poklonstva Mudraca Isusu. -

Sad je već dan... Lijepo sunce sjaji na podnevnom nebu. Jedan sluga od one trojice prelazi trg i penje se stepenicama male kuće. Ulazi... Izlazi... Vraća se u svratište. Izlaze tri Mudraca... iza svakoga po jedan sluga... Prelaze trg. Rijetki prolaznici okreću se da promatraju, te pompozno odjevene osobe koje dostojanstveno i sasvim polagano prolaze. Između ulaska sluge i sad ove trojice prošlo je dobrih četvrt sata, tako da su se stanovnici kućice mogli pripraviti da prime goste. Ovi su još bogatije odjeveni nego prethodne večeri. Svila sjaji, drago kamenje blista, velika perjanica s dragocjenim perjem, uz još dragocjenija rasuta zrnja bisera, drhti i sjaji na glavi onoga koji je imao turban. Sluge nose jedan kovčežić sav izrađen intarzijom, s metalnim pojačanjima od kovanog zlata; drugi divno izrađeni kalež s još izrađenijim poklopcem, sve od zlata; treći neku vrstu široke i niske amfore, također u zlatu, s priklopcem napravljenim u obliku piramide, koja na vrhu ima briljant. Mora da su teški, jer ih sluge s naporom nose, naročito onaj s kovčežićem. Trojica se penju stepenicama
i ulaze. Ulaze u jednu sobu koja s ulice vodi u kuću. Straga se kroz prozor, otvoren prema suncu, vidi mali vrt. S drugih dvaju zidova otvaraju se vrata i kroz ova vire vlasnici kuće: jedan čovjek, jedna žena i troje ili četvero mladih i djeca.

Marija je sjedila s Djetetom u krilu, a uz nju je Josip na nogama. Ipak i Ona se isto diže i naklanja se kada je vidjela tri Mudraca da ulaze. Sva je odjevena u bijelo.
Tako lijepa u svojoj jednostavnoj sjajnoj haljini koja je pokriva od vrata do nogu, od ramena do tankovitog zapešća, tako bijela s glavicom okruženom plavim pletenicama, licem koje uzbuđenje čini još više ružičastim, očima koje se blago smiješe, ustima koja se otvaraju na pozdrav: »Bog bio s Vama«, kad se trojica zaustaviše za jedan čas dirnuti. Zatim proslijede i prostru se pred njezinim nogama. I mole je da sjedne. Oni pak ne, ne sjedaju, ma koliko ih Ona molila da to učine. Oni ostadoše na koljenima, oslonivši se na pete. Iza njih su, također na koljenima, i tri sluge. Oni su uz sami granični zid. Ispred sebe su postavili tri predmeta koja su nosili i čekaju.

Tri Mudraca promatraju Djetešce koje bi, čini mi se, moglo imati devet mjeseci do jedne godine, toliko je živahno i čilo. Ono sjedi na Majčinu krilu i smiješi se i cvrkuće s glasićem poput ptičice. I Ono je odjeveno sve u bijelo kao i Mama, sa sandalicama na majušnim nogama. Sasvim jednostavna haljinica: mala tunika iz koje vire nemirne nožice, debeljuškaste ručice koje bi htjele sve dohvatiti, a iznad svega prelijepo lišce na kojem sjaje tamno plave oči, i usta koja pri smiješku na stranama prave jamice otkrivajući prve male zubiće. Kovrčaste kosice naliče zlatnoj prašini, toliko su sjajne i prozračne. Najstariji od Mudraca govori za sve. Tumači Mariji kako se na nebu upalila jedna nova zvijezda, neuobičajenog sjaja. Nikada na kartama (mapama) neba nije bila označena ova zvijezda niti se o njoj govorilo. Nije joj bilo poznato ime, jer ona nije imala imena. Rođena tada iz krila Božjega, ona je procvala da kaže ljudima jednu blagoslovljenu istinu, jednu tajnu Božju. Ali ljudi nisu o tome vodili računa jer im je duša ležala u blatu. Nisu uzdizali pogleda Bogu i nisu znali čitati riječi koje On piše -bio radi toga u vijeke blagoslovljen - ognjenim zvijezdama na licu nebesa. Oni su je vidjeli i trudili su se da joj shvate glas. Gubeći, zadovoljni, malo sna što su ga dopuštali svojim udovima, zaboravljajući na hranu, udubili su se u proučavanje zodijaka.
I konjunkcije zvijezda, vrijeme sezona, račun prošlih sati i astronomske kombinacije njima su kazale ime i tajnu zvijezde. Njezino ime: »Mesija«. Njezina tajna: »Mesija je došao na svijet«. I tako su pošli da mu se poklone. Nijedan od njih nije znao za onog drugog. Preko brda i pustinja, preko dolina i rijeka, putujući noću došli su do Palestine, jer je zvijezda išla u tom pravcu. Za svakoga, sa tri različite točke zemlje, išla je u tom pravcu. I našli su se zatim s one strane Mrtvog Mora. Volja Božja ih je sjedinila tu, i zajedno su nastavili put, sporazumijevajući se, unatoč toga što je svaki govorio svojim jezikom, i shvaćali su i mogli govoriti jezikom Zemlje (Palestine) po čudu Vječnoga.
I zajedno su otišli u Jeruzalem, jer je Mesija trebao biti Kralj Jeruzalema, Kralj Židovski. Ali nad nebom ovog grada zvijezda se sakrila i oni su osjećali kako im se srce lomi od boli i ispitivali su sami sebe da doznaju jesu li oni štogod Bogu skrivili. Ali kako ih savjest nije nizašto prekoravala obratili su se kralju Herodu da ga pitaju u kojoj se kraljevskoj palači rodio Kralj Židovski kojem su se oni došli pokloniti. I kralj, sazvavši prvake svećeničke i književnike, pitao ih je gdje se Mesija imao roditi. A oni su odgovorili: »U Betlehemu Judinu !« I oni su se zaputili prema Betlehemu i zvijezda se opet pojavila pred njihovim očima, pošto su ostavili Sveti Grad, i prošle večeri uvećala svoj sjaj i čitavo je nebo bio jedan požar i zatim se zaustavila, sakupivši sav sjaj drugih zvijezda u svoju zraku nad ovom kućom. I oni su shvatili da je tu Božansko Dijete. I sada mu se klanjaju i prinose svoje siromašne darove, a više od svega prinose svoja srca, koja nikada neće prestati blagoslivljati Boga radi udijeljene milosti, nikada neće prestati ljubiti njegovog Jedinorođenca čije su sveto Čovještvo vidjeli. Poslije će se vratiti da obavijeste Heroda jer i on mu se također želi pokloniti. »Evo, međutim, zlata kako se dolikuje kralju da ga ima: evo tamjana kako se dolikuje Bogu, a evo, o Majko, evo i smirne, jer tvoje je Dijete i Čovjek kao što je i Bog, a po tijelu i ljudskom življenju spoznat će gorčinu i neizbježni zakon smrti. Naša ljubav bi htjela ne reći ti ove riječi, htjela bi ga zamišljati vječnim također i tijelom kao što je vječan i svojim Duhom. Ali, o Ženo, ako se naše karte, a još više naše duše ne varaju - On je, tvoj Sin, Spasitelj, pomazanik Božji, i zato će morati, da spasi zemlju uzeti na Sebe sve zlo zemlje, od kojeg je jedna kazna: smrt. Ova pomast je za taj čas. Da tijelo koje je sveto ne spozna trulež raspadanja i da se sačuva cijelim do svog uskrsnuća. I neka se On po
ovom našem daru sjeti nas i spasi svoje sluge davši im svoje Kraljevstvo...« Zato da bismo bili od njega posvećeni, neka Ona, Majka, dade svoga Mališana »našoj ljubavi, da u nas siđe nebeski blagoslov dok ljubimo njegove noge ...«

Marija, nadvladavši svoju zgranutost koju su uzbudile riječi Mudraca i sakrivši tugu mučnog prisjećanja sa smiješkom ponudi Djetešce. Položi Ga na ruke najstarijeg koji
ga poljubi, a Isus mu uzvrati milovanjem, zatim Ga pruži drugoj dvojici. Isus se smiješi i igra s lančićima i resama trojice i gleda znatiželjno otvoreni kovčežić pun žute tvari koja svjetluca i smiješi se gledajući kako sunce pravi dugu udarajući na briljant koji je na poklopcu mire. Zatim, trojica vraćaju Mariji Djetešce i ustaju. Ustaje također i Marija. Naizmjenično se naklone, nakon što je najmlađi dao naređenje slugi koji izlazi.
Trojica još malo govore. Ne mogu se odvojiti od ove kuće. Suze uzbuđenja su u očima. Napokon se zapute prema izlazu, prate ih Marija i Josip.

Djetešce je htjelo sići, i dade ručicu najstarijem od trojice, i tako hoda... Za ruku ga drže Marija i Mudrac, koji se sagnuše da bi ga mogli voditi.
Isusov je koračić još nesiguran korak djetešca i smiješi se udarajući nožicama po traku koji sunce čini na podu. Došavši do praga - ne smije se zaboraviti da je soba duga koliko i kuća - trojica se opraštaju poklonivši se još jedanput i ljubeći nožice Isusove... Marija, sagnuta nad Malenim, uzme mu ručicu i vodi je da učini gestu blagoslova na glavi svakog pojedinog Maga (Mudraca - Kralja). To je već znak križa povučen prstićima Isusovim, koje vodi Marija. Zatim trojica silaze niz stepenice. Karavana je već tu spremna i čeka. Metalni ukrasi konja sjaje se na suncu što zapada. Narod je ispunio trg da vidi neobični prizor. Isus se smije udarajući ručicama. Mama ga je podigla i položila na široki ogradni zid koji omeđuje malu terasu i jednom ga rukom drži uz svoje grudi da ne padne. Josip je sišao s trojicom i podržava svakome nogostup dok uzlaze
na konje i devu. Sada su sluge i gospodari svi na konjima. Dano je naređenje da se krene. Trojica se sagnu sve do vratova živina na posljednji pozdrav. Josip se nakloni. Marija također i ponovno vodi ručicu Isusovu u znak »zbogom« kao i u znak blagoslova !

PS. Sad će svi 'veliki' graknuti i reći- Kakva sad Marija Valtorta- pa ja takvima kažem- Ne morate kleknuti, makar pognite glavu na ovaj divni dan, pa vam se možda umanji oholost i 'znanstvenost' te se tako približite Svjetlu od Svjetla-.
- 17:24 - Komentari (15) - Isprintaj - #

15.12.2021., srijeda


Je li vlastito cijepljenje izraz Božje ljubavi -dio 2
Već dugo godina čekam da netko od biskupa sveobuhvatno analitički i medijski iziđe iz 'Babilona' u koji se uklopila današnja oficijelna Katolička crkva. Pa evo dočekao sam intervju nadbiskupa Vigana koji sasvim otvoreno brani Kristovu nauku i prorokuje o prošlom, današnjem i budućem vremenu. Sad se mogu pridružit ocu Viganu i počet prorokovat (tumačiti) o 13 poglavlju Otkrivenja. Crkva je postala sluga i glavni promotor globalizma.
Evo intervjua:

Vigano: "oni koji se odupiru NWO- imat će pomoć i zaštitu Božju

Postoji čovjek koji u ovom trenutku užasava hijerarhiju antikatoličke Bergoglijeve crkve. Ovaj je čovjek bio predmet užasnih i zlih napada mainstream medija. Pokušavaju ga ocrniti i prikazati kao kriminalca ili kao nekoga tko dovodi društvo u veliku opasnost. Ovaj čovjek je nadbiskup Viganň. Njegova Ekselencija postala je kao polarna zvijezda nade za one katolike, pa čak i nevjernike koji su žedni pravde i zdravog razuma u ovom naopakom svijetu. Viganň je govorio mirno, ali je njegov nježan glas prestrašio moćne ljude svijeta. Viganň je razotkrio Veliki reset i plan uništenja čovječanstva. Jasno je osudio infiltraciju masonerije u društvo i Crkvu.

Drugim riječima, Viganň je kriv što je rekao istinu kao ponizni Božji pastir. U ovom intervjuu koji nam je dala Njegova Ekselencija, još jednom nam govori u kakvom povijesnom razdoblju živimo. Također nas tješi podsjećajući nas da je progonstvo zbog ljubavi prema Bogu i vjere najveća čast koju možemo imati. To je vjerojatno razlog zašto toliko ljudi gleda u ovog čovjeka u ovom povijesnom razdoblju. On je jedan od rijetkih pastora koji može jednostavno govoriti srcima običnih ljudi. Ovdje možete pronaći njegove riječi upućene svakome od nas.

Vaša Ekselencijo, posljednjih dana bili ste žrtva oštrih napada u talijanskim medijima, a čini se da su napadi sve jači. Massimo Giannini, urednik La Stampa iz Torina, otišao je toliko daleko da Vas je nazvao “varalicom”. Drugi istaknuti talijanski novinar Bruno Vespa rekao je da bi Vam Bog trebao "oprostiti" Vaše izjave o cjepivima i takozvanoj pandemiji. Možete li objasniti zašto Vas talijanski mainstream mediji sve više smatraju nekom vrstom “javnog neprijatelja”? Zašto Vas se naizgled toliko boje?

Kao što sam prethodno primijetio, tipično je za svaki totalitarni režim da nastoji obezvrijediti svaki oblik neslaganja, isprva ismijavajući protivnika, čineći ga predmetom poruge kako bi ga diskreditirali pred očima javnog mnijenja. Zatim, nakon što se osoba obezvrijedi kao bolesna, ili kojoj je potrebna psihijatrijska skrb, sugerira se da je protivnik psihički nestabilan i da ga treba hospitalizirati u mentalnoj ustanovi. Konačno, ovaj proces završava potpunom kriminalizacijom svih neistomišljenika. Na taj način režim stvara potrebne premise da odvoji sve svoje protivnike od civilnog društva.

Laži, uvrede i osobni napadi — poput posljednjeg koji sam dobio od talijanskog časopisa “Venerdě” (izdavač novine “La Repubblica”) – dio su ove šarade, vrste kazališne produkcije u kojoj “visoki svećenici ” od COVID-a razdiru svoje ruho, lamentirajući svaki prigovor na njihove laži. Trebamo podsjetiti da “La Stampa” i “La Repubblica” pripadaju obitelji Elkann, obitelji koja je s Rothschildima povezana od 1500-ih. Zapravo, John Elkann napisao je predgovor knjizi Klausa Schwaba, Četvrta industrijska revolucija, u kojoj predsjedavajući WEF-a (Svjetskog ekonomskog foruma) opisuje Veliki reset do najsitnijih detalja. U svojoj privrženosti službenom narativu, glasnogovornici elite također na kraju koriste ovu taktiku diskreditiranja i blaćenja onih koji im se suprotstavljaju, što je tipična praksa zavjereničkih skupina.

Svakako, s obzirom na zaglušujuću šutnju biskupa i propagandu Santa Marte (napomena urednika: rezidencija Jorgea Bergoglia), jasno je da glas koji se suprotstavlja i koji osuđuje tekući državni udar koji provodi globalistička elita iritira i izgleda nepodnošljivo za one koji traže nerazumno odobrenje svojih proturječnih izjava.

U tom kontekstu, talijanski mediji otišli su toliko daleko da su poslali špijune da prisustvuju misama koje su slavili ti svećenici, poput vlč. Giorgia Ghia, koji osuđuje štetu uzrokovanu cjepivima i opći antikršćanski duh za koji se čini da sve više dominira zapadnim društvom. Čini se da duh prave, tradicionalne Crkve ne samo da nije mrtav, nego se čak i ponovno rasplamsava. Vjerujete li da se globalistička sila posebno boji ove obnove tradicionalne katoličke vjere?

Želio bih prije svega istaknuti da je uplitanje civilnih vlasti u crkvene poslove izravno kršenje Konkordata između Svete Stolice i Talijanske Republike. Štoviše, Biskupska konferencija Italije (CEI) nema ovlasti pregovarati s vladinim protokolima i sporazumima, tako da takvi sporazumi, u mjeri u kojoj se slažu s onima koji nemaju pravo pregovarati ili ratificirati takve sporazume, nemaju uopće nikakvu valjanost. Rekavši to, mislim da svaki svećenik ima pravo, odnosno dužnost, upozoriti svoje vjernike na stvarnu opasnost – nimalo hipotetičku – koju predstavlja cijepljenje ovim eksperimentalnim medicinskim proizvodom. To je posebno slučaj kada cijela psihopandemijska farsa jasno ima za cilj uspostavu diktature, čija je svrha kontrolirati građane kršenjem njihovih ustavnih i naravnih prava pod krinkom hitnog zdravstvenog stanja.

Pokoravanje katoličke hijerarhije, biskupskih konferencija, biskupa i svećenika ovom službenom narativu toliko je drsko i servilno da čini očitim tu infiltraciju “duboke crkve” koju sam mnogo puta osudio. Ova infiltracija započela je prije najmanje 70 godina, a danas je postala sasvim očita zbog svoje arogancije i progona svih neslaganja u vezi s navodnim izvanrednim stanjem pandemije i još težim doktrinarnim, moralnim i disciplinskim devijacijama (sadašnjeg vodstva Crkve ) i uznemirujuće suučesništvo ovog vodstva s “dubokom državom”.

Ova očita izdaja crkvenih pastira izazvala je, kao što se dogodilo i na području civilne vlasti, spontano suprotstavljanje „potpornja“, naroda, kako običnih laika, tako i običnih svećenika, a to se protivljenje odnosilo, znakovito, na odgovor na pandemiju i na krizu crkvene hijerarhije. S jedne strane imamo promotore Velikog preslagivanja s njihovom antikatoličkom i antikršćanskom ideologijom, koju podržava bergoglijanska crkva. S druge strane, imamo one koji se suprotstavljaju Novom svjetskom poretku i koji vide svoje moralne vrijednosti i viziju ispunjene u vječnom katoličkom učiteljstvu i tradicionalnoj katoličkoj liturgiji. Imamo dva grada, Grad đavla i Grad Božji: podjela je uvijek ista jer su suprotstavljene snage sastavljene na temelju pozicija koje su ontološki suprotstavljene i međusobno neprijateljske.

Ruski pukovnik koji je nekoć služio u sovjetskim tajnim službama, Vladimir Kvachov, nazvao je pandemiju svojevrsnom "terorističkom operacijom" koja je izričito zamišljena da provede smanjenje globalne populacije i uvede globalnu diktaturu. U članku koji je 2010. godine objavila Zaklada Rockefeller pod naslovom “Operacija Lockstep”, izričito se spominje izbijanje pandemije. Ova pandemija omogućuje svjetskim vladama da provode autoritarne i represivne mjere protiv osobne slobode koje su ključne za kretanje prema jednoj svjetskoj vladi. Ove restriktivne mjere su u osnovi iste koje smo viđali kako se provode tijekom posljednjih godinu i pol dana, poput maski za lice i socijalnog distanciranja, koje su donijele masovnu psihozu i društvenu mržnju naizgled bez presedana u zapadnim društvima. Mislite li da je cijela ova situacija projektirana kriza koju su osmislile globalističke sile kako bi odvukle čovječanstvo u stanje stalnog straha i utrle put globalnom Levijatanu?

Mislim da jest, i to govorim od početka psihopandemije, kada sam u svibnju 2020. razotkrio opasnosti i apsurde ove groteskne farse. Dobro sam upoznat sa scenarijima Zaklade Rockefeller, kao i sa onima koje opisuje Veliko preslagivanje Svjetskog ekonomskog foruma (WEF), čiji se predsjednik susreo s bivšim talijanskim premijerom Giuseppeom Conteom u studenom 2019. i sadašnji talijanski premijer Mario Draghi prije samo nekoliko dana. Isto tako, svjestan sam i plana UN-a pod nazivom Agenda 2030.

Ova operacija zahtijevala je pomnu pripremu i zahtijevala je sudjelovanje velikog dijela javnih institucija i privatnog sektora, uključujući suučesništvo pravosuđa, organa za provođenje zakona i medija. Ti zajednički napori pravi su državni udar, a pandemija je samo izgovor – profasis – kroz koji se uvodi prividna neminovnost kršenja temeljnih prava i posljedične uspostave totalitarnog režima Novog poretka. U ovom Novom Poretku vlada pandemijsko praznovjerje, sa svojim čarobnjacima, hramovima cjepiva, svojim iracionalnim ritualima i izopćenjima grešnika vitandi ("koje treba izbjegavati" ili "kojih se treba kloniti") - onih koji ne pristaju odustati od svog razuma čak i prije nego što otpadnu od svoje Vjere kako bi prigrlili ovo suludo ideološko ludilo.


U društvu Velikog preslagivanja koje je Vaša Ekselencija u brojnim prilikama osudila, “transhumanistička” ideologija igra temeljnu ulogu. Moderna tehnologija napreduje vrlo brzim tempom i sada otvoreno govorimo o mogućnosti kontrole ljudskog ponašanja putem implantata mikročipa u mozgu. Jedan koji favorizira ovaj novi model “čovjek/robot” je Klaus Schwab, lik kojeg smo susreli u prethodnim pitanjima, voditelj Svjetskog ekonomskog foruma. Mislite li da je konačna svrha transhumanizma doista to, lišiti čovjeka njegove Bogom dane slobodne volje?

Transhumanizam je pakleni projekt, u kojem se đavao ruga stvaranju Božjem izopačujući ga i kvareći ga. Poslušnost “lakom jarmu” Božjeg zakona zamijenjena je porobljavanjem i pokoravanjem Sotoninoj tiraniji, u kojoj nema tolerancije prema dobru i svi su prisiljeni činiti zlo, prihvaćati zlo i legitimirati zlo. I unatoč činjenici da samo Bog može čitati našu savjest, Sotona pokušava pokvariti utočište našeg unutarnjeg duhovnog dijela kako bi ga kontrolirao i natjerao nas da činimo zlo čak i protiv vlastite volje. U svojoj nedavnoj knjizi, The Great Reset, Klaus Schwab napisao je sljedeće:

“Također proučavamo nove načine korištenja i implantacije unutarnjih uređaja koji prate našu razinu aktivnosti, hematokemijske vrijednosti i načine na koje se oni mogu povezati s blagostanjem, mentalnim zdravljem i produktivnošću kod kuće i na poslu. Također učimo bolje o funkcioniranju mozga i svjedočimo iznimnim razvojima u području neurotehnologije.”

To je delirij koji samo Lucifer može zamisliti, a predodređen je na potpuni neuspjeh zbog antikrističke matrice, prkosa božanskom kraljevstvu Isusa Krista. To je delirij u kojem se stvorenje, buneći se protiv božanskih zakona, pretvara da je doseglo mjesto Najvišeg i ponavlja, s istom sramotnom odlučnošću, Luciferovo “Non serviam” (“Neću služiti”).

Sotona je simia Dei (“božji majmun”): u svemu što čini da nas udalji od Boga i odvuče prema paklu, uvijek možemo vidjeti njegov podrugljivi pokušaj da oponaša Spasitelja, da uzurpira Njegovu suverenost, da izopači Njegova učenja i ukrade duše od Njega. Đavao želi biti obožavan umjesto Boga. On želi da Antikrist zavlada svijetom i podredi čovječanstvo svojoj tiraniji zamjenjujući Kristovu Crkvu anti-Crkvom Sotone, koja je Religija čovječanstva, ekumenska i ekološka.


U svojim video zapisima i člancima govorili ste o prijetnji koju predstavlja Novi svjetski poredak (NWO). Nekoliko državnika i premijera, poput Georgea H. Busha, Henryja Kissingera, Nicolasa Sarkozyja i Davida Rockefellera – da spomenemo samo neke – koristilo je ovaj izraz u svojim javnim izjavama. Ovi političari opisuju NWO kao svojevrsni "Eden" kojem svi trebamo težiti. Tijekom COVID krize često smo slušali ove riječi. Možete li objasniti ideju koja pokreće Novi svjetski poredak i zašto cjepiva igraju vrlo važnu ulogu u ispunjenju tog cilja?

Novi svjetski poredak nije ni Novi ni Poredak: on predstavlja glupu ambiciju Sotone da sruši providonosni Božji plan, da poništi pravu Religiju koja vodi do vječnog spasenja i konačno zamijeni "ordo christianus" ("kršćanski poredak"). ) s paklenim kaosom. U tom neredu laž zamjenjuje Istinu, nepravda i zloporaba moći zamjenjuju pravdu, hir dolazi umjesto poslušnosti Božjem zakonu, smrt umjesto života, bolest umjesto zdravlja, ozakonjenje Zla i osuda dobra, progon dobrih ljudi i pohvala zlih, neznanja na mjestu kulture i mudrosti, ružnoća i užas umjesto ljepote, podjela i mržnja umjesto sloge i ljubavi. Sotona ne želi biti obožavan usvajanjem Božjih osobina, već zahtijevanjem da bude predmet obožavanja kroz sve što je zlo, opsceno, lažno, apsurdno i monstruozno. On traži potpunu subverziju, subverziju ontološki đavolsku i antikrističku: “Novi poredak” dobiven globalnim državnim udarom nametnutim pod krinkom projektirane planirane izvanredne situacije.

Kampanja cjepiva, bez ikakve znanstvene valjanosti, služi prije svega kao prividna legitimacija za provedbu globalnog praćenja i kontrola, danas pod izgovorom ograničavanja širenja COVID-a (izlika koja je lažna, jer, između ostalih razloga, cijepljeni se još uvijek mogu zaraziti i biti zarazni). Ali sutra, ova kampanja ima za cilj proširiti svoj doseg, proširujući "Green Pass" kako bi uključila informacije koje se koriste u "sustavu društvenih kredita" kako bi se suočila sa "zelenom hitnom situacijom", koja će također biti prividna i lažna. “Zelena propusnica” je zamišljena kao nešto poput Žiga zvijeri koji se spominje u Apokalipsi svetog Ivana kako bi se omogućilo ili zabranilo ljudima da kupuju, prodaju, putuju, troše, jedu i žive.

Drugo, cijepljenje ljudi eksperimentalnim genskim serumom koji izaziva slabljenje našeg prirodnog imunološkog sustava predstavlja vrlo težak zločin, jer obične zdrave ljude pretvara u kronične bolesne ljude, a time i u kupce zdravstvenih tvrtki i privatne skrbi. Ova situacija uvelike uvećava profit globalističke elite i donosi opće osiromašenje stanovništva. Čak i ovaj aspekt, naizgled sporedni, otkriva subverzivni karakter Velikog preslagivanja, jer ono ne predstavlja samo napad na zdravlje pojedinca, već i napad na nacionalnu sigurnost država, jer njihove su oružane snage oštećene nuspojavama cjepiva, dok je necijepljenim vojnicima zabranjeno aktivno služenje. Mislim da je to stvar koju nedovoljno razmatraju oni koji analiziraju sadašnju krizu i pokazuje zlobu onih koji jednom na vlasti, surađuju na uništenju nacija kako bi ih podredili Novom Poretku.

Govoreći ponovno o Novom svjetskom poretku, Vaša Ekselencija je u jednom od Vaših videa rekla da je Drugi vatikanski koncil odigrao temeljnu ulogu početkom 1960-ih u utiranju puta ovom planu. U tom smislu, Koncil se može smatrati događajem koji je izgradio “novu liberalnu Crkvu” odvojenu od katoličke tradicije. Ova “liberalna Crkva” je prihvatila duh modernog svijeta, umjesto da ga pokušava obuzdati. U suštini, institucija koja je trebala biti “katechon”, sila koja je sprječavala manifestaciju Antikrista, umjesto toga postala je glasnogovornik i promicatelj Antikrista. Je li moguće reći da su masonske snage koje su se infiltrirale u Crkvu planirale ovaj prijelaz? Mislite li da sadašnja Crkva živi otpadništvo koje je predvidio Lav XIII 1884., a predvidjela su ga i druga relevantna proročanstva poput onih iz Fatime 1917. i Akite 1973.?

Kako je rekao jedan od glavnih likova Drugoga vatikanskog koncila (1962.-1965.), kardinal Leo Joseph Suenens, koncilska revolucija predstavlja “1789. godinu Katoličke crkve” [Napomena urednika: Godina 1789. bila je početak Francuske revolucije koja je srušila cijelo društvo prije Francuske revolucije.] Prema ovom gledištu, još od II. vatikanskog, Crkva je prihvatila revolucionarna načela, liberalnu ideologiju, komunizam, kolektivizam i općenito “duh svijeta”; rodnu teoriju, i raspad kršćanstva, ne samo u doktrinarnom području nego i na moralnom i kulturnom području, odnosno kao vitalni element kršćanske civilizacije. Ta je izdaja ostvarena na načine koji se nisu razlikovali od onih koje su masonske lože koristile protiv katoličkih monarhija, a ostvarena je kroz plan infiltracije koji se odvijao na dva fronta: jednom ideološkom i jednom praktičnom.

S ideološke strane, svjedočili smo kvarenju pravovjerja kroz hereze i filozofske pogreške od kojih još uvijek trpimo opake posljedice; s praktične strane svjedočili smo kvarenju narodnog morala, podvrgavanju pojedinaca strastima da nad njima dominiraju, robovanju vlastitim porocima kako bi ih ucjenjivali, promicanju najpokvarenijih na najviše položaje institucija koji su onda zbog njihovog sramotnog ponašanja bili obezvrijeđene i diskreditirane. Kakvu vjerodostojnost Crkva može tražiti u pitanjima moralne seksualnosti kada su njezini najviši prelati pokvareni razvratnici? Kakvu vjerodostojnost može tražiti Crkva kada su dužnosnici Svete Stolice upleteni u financijske skandale i opskurne tržišne špekulacije?

Stoga je neophodan povratak Tradiciji i onim vrijednostima koje su danas uklonjene i zaboravljene, kao što su poštenje, osjećaj dužnosti, vjernost, ljubav prema domovini, čast, disciplina. Bio bi to povratak na ordo christianus u civilnoj sferi, što bi uključivalo radikalnu reformu država; isto treba učiniti i u crkvenoj sferi uz uklanjanje lažnih pastira i obnovu svega što je uništeno ideološkim bijesom II. vatikanskog. Ako želimo okončati tešku kušnju koju Providnost zahtijeva od nas, temeljno je da otklonimo uzrok kazni koje nam Gospodin nanosi. A unutarnji uzrok je cijeli taj antikristski sustav koji je začet masonskim principima i Revolucijom.

Moramo vratiti autoritet kao izraz Kristove moći i moramo dati moralno i duhovno obrazovanje onima koji nama upravljaju. To je svakako težak zadatak, ali to bismo trebali učiniti ako zaista želimo svojoj djeci prenijeti vrijednosti koje ih čine dobrim kršćanima i dobrim građanima, odgovornim pred Bogom i željnim da mu se pokoravaju, proglašavaju ga Kraljem i daju mu javne počasti. Kad ga jednom ponovno priznamo kao Kralja, naš Gospodin neće dopustiti da Njegova djeca poginu u borbi i nagradit će ih velikom pobjedom. Međutim, dok ne shvatimo pogrešku koja leži u osnovi sadašnjih užasa, ne možemo se nadati Božjoj intervenciji.

Nedavno je Bergoglio jasno rekao da će biti potrebno poroditi Veliko preslagivanje, a također je istaknuo da povratka u normalu neće biti. Bergoglio se pretvorio u apostola univerzalne religije koju su željele masonske lože, čiji je konačni cilj potpuno ukloniti kršćanstvo. Ima li smisla tvrditi da je Bergoglio prirodni zaključak II. vatikanskog? Mislite li da je otpadništvo Crkve, koje je bilo predviđeno u nekoliko proročanstava i u vizijama prečasnog Holzhausera, već doseglo svoj vrhunac i blizu je kraju?

Bergoglio je jedan od najuvjerljivijih pristalica globalističke religije: prihvaća sve njezine ciljeve, promiče njezine planove, promiče njezine doktrine i bori se protiv njezinih neprijatelja. Da ne bi imao ulogu koju ima u crkvenoj hijerarhiji, mogao bi se smatrati prorokom Novog svjetskog poretka i glavnim neprijateljem Crkve Kristove. Činjenica da se on opće smatra poglavarom Crkve pokazuje nam očitu kontradikciju, iznimno težak sukob interesa, očitu izdaju vlasti koju posjeduje.

Isti načini koji su mu omogućili da zamijeni odlazećeg Benedikta XVI. otkrivaju intervenciju sila neprijateljskih prema Crkvi. Manipulacije tzv. Saint Gallenove mafije izravan su dokaz ove neprijateljske intervencije, koju je unaprijed planirala i “duboka država”, kako proizlazi iz e-mailova Johna Podeste koji je govorio o “proljeću Crkve” u kojem bi Crkva bi prigrlila duh svijeta i napustila navještaj Evanđelja.

Ovaj “pontifikat” je koherentna primjena načela II. vatikanskog, kako je sam Bergoglio ponosno tvrdio. Sve što je govorio i činio od 2013. usklađeno je s pogreškama utkanim u razne dvosmislene odlomke koncilskih tekstova, od njegovih upornih šutnji do zavaravajućih nejasnoća. No, kao i sve što dolazi od đavla, ovaj projekt nema nade da će uspjeti i služi nam samo da shvatimo vrlo jasnu istinu koju još uvijek ne možemo prepoznati: jedina nada spasa počiva u potpunom prihvaćanju katoličke Vjere, kako je naš Gospodin učio apostole i kako Sveta Crkva predlaže vjerovati već 2000 godina. Sve pogreške, svi pokušaji da se vjera prilagodi mentalitetu ovog vremena, svi kompromisi da se za Crkvu nađe mjesto u svijetu, i sve izdaje u zamjenu za moć dolaze od Sotone i kao takve su predodređene za neuspjeh.

Ako se Krist Kralj vrati vladati u Crkvi, čak i prije nego što se vrati vladati u građanskom društvu, dat će Crkvi dobre i svete pastire, hrabrog Papu koji će prokazati otpadništvo, boriti se protiv zabluda, okupljati dobre oko Kristova križa. Jer Crkva, otajstveno tijelo Kristovo, također je predodređena da trpi svoju muku, ali u dostojanstvu i cjelovitosti svoga bića, točnije Zaručnica Bezgrješnog Jaganjca, a ne priležnica vječno poraženih.

Zato se nadam i molim da Providnost podari svijetu vrijeme mira i obraćenja, kako bi pastire i stado vratila vjernosti Evanđelju, kako bi se mogli dostojanstveno suočiti s konačnim progonom prije Općeg suda. Ako bi ovo povoljno vrijeme bilo uvedeno Posvetom Rusije Bezgrješnom Srcu, mislim da bismo uistinu mogli sagledati sadašnje činjenice u toj eshatološkoj viziji koja nalazi ispunjenje u pobjedi Krista nad Đavlom.

Vaša Ekselencija je posljednjih dana pokrenula javni poziv u kojem pozivate na formiranje “antiglobalističkog saveza”. Mislite li da bi sjedište tog saveza trebala biti Italija, zemlja koja je povijesno omražena slobodnom zidarstvu i globalističkim silama?

Italija je nacija blagoslovljena od Boga i radi prisutnosti papinstva. Njezina civilizacija – predstavljena povijesnim, kulturnim i umjetničkim naslijeđem svojih gradova, ali također ujedinjena u vezu katoličke vjere – oduvijek je bila predmet razaranja sotone i njegovih slugu. Slobodno zidarstvo mrzi Italiju, mrzi njezinu slavnu povijest, koja je prvotno vezana uz rođenje kršćanstva, a potom i njegovo kasnije širenje. Slobodno zidarstvo također mrzi tradiciju ove zemlje koja je impregnirana kršćanstvom, mrzi njezinu umjetnost, duboko kršćansku, mrzi njezinu kulturu i civilizaciju, koja je rječit glas snage vjere koja utječe na svaki sloj života. Mrzi njezine svece, koji su svojim propovijedanjem i svojim primjerom odvukli iz pakla milijune duša; mrzi njezine ljude, čiji karakter kao da još uvijek nagovještava da pokaže onu autentičnost i strast koja je duboko katolička, izražena malim gestama, velikodušnošću, moralnim osjećajem koji je uistinu kršćanski.

Zbog toga vjerujem da bi Italija trebala imati ključnu ulogu u oporbi protiv tiranije Novog poretka, postavljajući se kao prirodno sjedište ovog Svjetskog antiglobalističkog saveza. A s obzirom na činjenicu da se povratak katoličkog monarha čini prilično teško zamislivim u ovom trenutku, mislim da bi oblik vladavine predunijatskih komuna i država [Napomena urednika: oblik vladavine talijanskih gradskih država prije Unija Italije 1870.] mogao uvelike nadahnuti one koji bi željeli reformu talijanskog građanskog društva usklađenu s kršćanskim načelima i, u isto vrijeme, kompatibilnu s potrebama modernog društva. U tom smislu posebno mislim na fresku Alegorija dobre vlasti u sienskoj gradskoj vijećnici [Palazzo Comunale], u kojoj teološke kreposti prosvjetljuju i vode kardinalne i građanske kreposti.

Mnogi ljudi trpe ozbiljne osobne probleme zbog diskriminacije uzrokovane "Zelenom propusnicom" koju je uvela Draghijeva vlada. Mnogi ljudi odustaju od posla i plaća kako bi izbjegli ovo cijepljenje, a mnogi drugi prosvjeduju na ulicama protiv ovog neviđenog autoritarnog društva. Što biste željeli poručiti onima koji pate od posljedica ovog distopičnog društva i onima koji se predaju gubitku nade, zapravo, očaju?

Htio bih odgovoriti riječima našeg Gospodina: „Ovo sam vam rekao, da u meni imate mir. Na ovom svijetu imat ćete problema. Ali ohrabri se! Ja sam pobijedio svijet (Ivan, 16, 33).

Onima koji trpe diskriminaciju na sebi i diskriminaciju svojih najmilijih; onima koji su bili prisiljeni na cijepljenje jer ih je građanska vlast sramotno ucjenjivala, uz nečuveno suučesništvo crkvene vlasti; onima koji se hrabro odbijaju predati nelegitimnim i tiranskim zakonima; onima koji su zbog svoje koherentnosti lišeni sredstava uzdržavanja, kažem ovo: vi ste dokaz da snaga i nasilje Zla mogu utjecati na vas u vašim stvarima, u vašem tijelu i u vašoj obitelji; ali oni vam nikada, nikad, ne mogu oduzeti mir što ste ostali odani Gospodinu.

Mislite li da su mučenici bili ljudi obdareni posebnim moćima? Pravi mučenici su bili, jesu i bit će osobe poput vas i mene, osobe s tisuću mana možda, ali vođene ljubavlju prema Kristu, odnosno vođene milosrđem, koje su spremne žrtvovati svoje živote da se ne bi odrekli te nadnaravne i božanske ljubavi. I ako su se uz Božju pomoć uspjeli suočiti sa smrću praćenom užasnim bolovima, zar mislite da vi danas niste u stanju, pod plaštom presvete Djevice Marije, ustati protiv ovih silnika, tako okrutnih koliko i kukavičkih? Osjećajte se počašćenim privilegijom koja vam je dodijeljena da zaslužite Nebo: vaša vjernost, vaša snaga protiv nametanja neprijateljske moći, zaslužit će vam pomoć i zaštitu Neba čak i u najsitnijim stvarima.

Ostanite u milosti Božjoj, koja je jedino dobro koje vam nitko nikada ne može oduzeti: sve ostalo bit će u rukama Nje koju zazivamo kao Pomoćnicu kršćana. A kad se Djevica umiješa, pakao zadrhti!
- 10:22 - Komentari (27) - Isprintaj - #

13.12.2021., ponedjeljak


Je li vlastito cijepljenje izraz Božje ljubavi -dio 1

Počinjem seriju tekstova u kojem ću dokazati da nema Božje ljubavi, pa time ni naše ljubavi, u odluci da se cijepimo protiv covida.
Nek se crkva pripremi za debatu. Da vidimo je li ljubav koju spominju Kristova ljubav ili je to 'ljubav' nekog lažnog Krista.
U drugom (ili više) dijelu dat ću svoj komentar.

Donji tekst u cjelini sam dobio na mobitel. Nažalost, ne znam tko je autor.

Božji potpis na remek-djelu vlastitog umjetničkog genija

Molekularni biolog Yishayahu Rubinstein 10 godina je istraživao ljudsku DNK stanicu s pomoću najsuvremenijeg robota-mikroskopa koji je mogao odgovarati na njegova pitanja. DNK ili dezoksiribonukleinska kiselina je osnovni genetički materijal u čijoj strukturi je zapisana genetička informacija svake osobe.
DNK se nalazi u jezgru svake stanice u kromosomima, a sastoji se od dva paralelna lanca koji se uvijaju u dvojnu spiralu kao savitljive ljestve spojene nizom paralelnih mostova koji ih održavaju na životu da se ne razdvoje.
Znanstveniku Rubinsteinu je otkriveno da se na pravilan način ponavlja slijed rasporeda mostova između paralelnih lanaca. Nakon 10 aminokiselina- most, pa nakon 5 aminokiselina- most, zatim nakon 6 aminokiselina- most i opet nakon 5 aminokiselina- most i tako u nedogled.
Ponavlja se niz: 10,5,6,5- 10,5,6,5........................budući je Rubinstein Židov, on je znao da svako od 22 slova hebrejskog alfabeta ima brojčanu vrijednost (gematrija-objašnjavanje i tumačenje tajanstvenog značenja pojedinih riječi u vezi s nekim brojevima, čiji se brojni primjeri nalaze u Bibliji), značenje i duhovnu silu kojom je Bog stvarao svijet. Heureka!!! Pronašao sam!! 10=jud, 5=hei, 6=vav, 5=hei.... dakle u mostovima koji održavaju život DNK i svakog živog bića piše: JHVH, JHVH, JHVH, JHVH.............................-četiri slova koja označavaju Boga Jahvu ... ime koje znači prošlost, sadašnjost, budućnost- hajah, havah, jihijeh. Onaj koji je bio, koji jest i koji dolazi. Bog je upisao svoj autogram u svakoj živoj stanici.Kao što umjetnici slikari stavljaju svoj potpis na svojim djelima tako se Bog tvorac potpisao na remek-djelo svog umjetničkog genija. Svatko od nas nosi ime Boga i samoga Boga u svakoj svojoj živoj stanici kojoj sam Bog daje život. Bog živi kroz nas ... mi smo Božji život....apostol Pavao piše (Poslanica Efežanima 2,10) da smo mi Božja poema, kreacija njegovog poetskog genija, pjesma njegove pjesničke kreacije u Kristu Isusu, rođeni od njega da živimo u unaprijed pripremljenim njegovim djelima ljubavi, da se njima naslađujemo i u njima uživamo... kao što slova jhvh imaju numeričke vrijednosti
10, 5, 6, 5, isto tako imaju i specifična značenja: jud- znači: ruka, hei- znači: milost, život otvoren prozor, radostan čovjek koji je dobio otkrivenje i skače s neba na zemlju; vav- znači: klin, čavao... dakle JHVH znači i Božja ruka milosti probodena čavlima na križu, darovala je milost... taj natpis je stajao iznad Isusove glave na golgotskom križu...na tri jezika: grčkom, latinskom i hebrejskom, stajala je napisana krivnja koja glasi: "INBI (Iesous Nazoraios Basileu loudaion), INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) i JHVH (Jeshua Hanocri Vamelek Hajehudim). Židovi koji nisu prepoznali Mesiju, bunili su se kad su vidjeli da je iznad Isusove glave Pilat napisao
JHVH (prva slova od Jehošua Hanocri Vamelek Hajehudim), tj da je Isus Bog, ali je Pilat samo odmahnuo rukom i izjavio: što napisah, napisah, ne znajući da je napisao istinu...istu tu istinu, namjerno ponavlja apostol Pavao u poslanici i to baš u Hebrejima dokazujući da je Isus Jahve- isti jučer, danas i zauvijek će biti isti.
(Poslanica Hebrejima 13,8). I sam Isus je više puta izjavljivao: Ja sam onaj koji Jesam (grčki- ego eimi). tj. Ja sam Jahve... upisan u svaku stanicu vašeg tijela.. u svaku DNK koja predstavlja u stvari Jakovljeve ljestve koje sjedinjuju nebo i zemlju. Bog i čovjek isprepleteni u savršeno jedno (Ivan 17, 23), nebesko i zemaljsko ujedinjeno u jednu glavu u Isusu Kristu (posl. Efežanima 1, 10). Zato je Jakov probudivši se iz Božjeg sna zadivljeno izjavio, nakon što je vidio ljestve koje povezuju zemlju i nebo
(Post 28,16 "zaista se Jahve nalazi na ovom mjestu, ali ja nisam znao"! Na kojem mjestu? - u nama...tajna sakrivena kroz vjekove i generacije: Krist dugo očekivana slava je u nama (Poslanica Kološanima 1,27). To je svečani kraj svih očekivanja čovječanstva i veličanstvena pobjeda Boga kroz križ. U taj dan ćete spoznati da sam Ja u svom Ocu, vi u meni i Ja u vama (Ivan 14,20)... nije bilo vremena, dakle, kad ova Isusova izjava nije bila istinita.

- 22:51 - Komentari (25) - Isprintaj - #