bartimej croata

24.03.2016., četvrtak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio drugi
Drugi val feminizma koji se javlja 60-ih godina prošlog stoljeća i traje do 80-ih godina označava klasične postavke feminizama; organizacije masovnog pokreta, spolnu ravnopravnost, antiimperijalizam, promjenu zakonodavstva, ženske i feminističke časopise, edukacija žena, problematika muškog nasilja i slično.

Danas kad je feminizam trećeg vala (gender feminizam) poprimio značajke koje negiraju i samu ideju feminizma tj negiraju spolne razlike pojavljuje se pokret antifeministica. Feminizam se, prema antifeministicama, u praksi ponaša sasvim drukčije nego u svojim načelima u kojima se navodno zalaže za ravnopravnost, a zapravo mu je smisao društveni inženjering kojim bi se žene dovelo u privilegirani položaj i uvelo posebne kazne koje vrijede samo za muškarce.
Kao razloge za nastanak pokreta antifeministica navodi se da feministkinje traže posebne privilegije za žene u trenutku kad žene već imaju jednaka prava s muškarcima i da su žene konstantno prikazivane kao nevine žrtve muškaraca, koje moraju biti zaštićene čak i od riječi koje bi mogle povrijediti njihove osjećaje.

U ovakvoj situaciji vezanoj za problematiku feminizma papa Franjo se odlučuje prati noge ženama u obredu na Veliki četvrtak. Valjda radi ravnopravnosti spolova. I da ne kasni za 19. stoljećem. Drugog razloga nema. Ovo je čisto feministički razlog.
Ali nemojte misliti da ostali kardinali slijede ovog jadnog papu. Ma kakvi. Eno ga, već je kardinal Sarah izjavio da nijedan biskup ni župnik nije dužan prati noge ženama.

Kad je 28.3.2013 papa oprao noge nekim maloljetnicima u 'zatvoru' odmah je počela padati kiša u Argentini, njegovoj domovini. Za četiri dana utopilo se 59 ljudi i 20 ih je nestalo. Zatim je papa poslao pomoć od 50 000 $. I Nitko se ne nađe (osim mene, ali tko čita moj blog?) da tom jadnom papi ukaže da je to znak odozgor. I da prestane to činiti. I ne znam koliko milijuna teologa na svijetu nije se sjetilo povezati ta dva događaja. Papino pranje nogu ženama i poplave u Argentini koje su se ponovile 2014 (dvoje mrtvih) i 2015.

Evo zašto papa treba slijediti dosadašnju tradiciju obrednog pranja nogu na Veliki četvrtak.

Iv 13, 1-20.

1Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. 2I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. 3A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa 4usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. 5Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. 6Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: "Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?" 7Odgovori mu Isus: "Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije." 8Reče mu Petar: "Nećeš mi prati nogu nikada!" Isus mu odvrati: "Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom." 9Nato će mu Šimun Petar: "Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!" 10Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge - i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!" 11Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: "Niste svi čisti." 12Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: "Razumijete li što sam vam učinio? 13Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! 14Ako dakle ja - Gospodin i Učitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. 15Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih." 16Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veći od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla. 17Ako to znate, blago vama budete li tako i činili!" 18"Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže." 19"Već vam sada kažem, prije negoli se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da Ja jesam.---------------------------------------------------------
Ovaj se tekst treba povezati sa Mt 10,14-----sa Mk 6,11 -----sa Lk 9,5 i 10,11
Da bi se razumjelo šta je prašina, od kuda dolazi, i zašto je pranje nogu dovoljno ako je čitav čovjek čist.
Lk 10
Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. 4Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. 5U koju god kuću uđete, najprije recite: 'Mir kući ovoj!' 6Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. 7U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću." 8"Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi 9i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: 'Približilo vam se kraljevstvo Božje!' 10A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: 11'I PRAŠINU vašega grada, koja nam se NOGU uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!' 12Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu." 13"Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. 14Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama. 15I ti Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti. 16Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire.------------------------------------------------


Prašina na nogama je moralna prljavština svijeta. Koja je neminovno prelazila na noge apostola sa onih ljudi koje su obraćali i pokrštavali. Tu je prašinu Isus prao apostolima s nogu. Ako si vjerom uz Boga i poštuješ Zapovjedi i cijelo Pismo onda ti je glava čista. Ako imaš dobre nakane i ako prihvaćaš poslanje i vlast od Isusa onda su ti ruke čiste (mislim na evangelizatore muškarce).
Na Svetoj Misi Isus nevidljivo uvjek opere i 'noge' onima koji su nešto odradili za Kraljevstvo nebesko. Tj očisti ih od duhovne prašine svijeta. Tj od utjecaja grijeha svijeta.
Šta označuje ona riječ- i vi jedni drugima to činite- pa upravo to- nakanu da braći pomognemo u jako napornoj službi evangelizacije, da u nakani čišćenja kroz Svetu Misu zamolimo Isusa da ih opere od lošeg utjecaja grijeha svijeta. Kojim budu zahvaćene duhovne noge evangelizatora. A stvarno pranje nogu jednom godišnje za Veliki četvrtak to je samo simbolika koja je sjena onih duhovnih stvarnosti koje sam opisao.
Sveta Misa je posadašnjenje onoga što se zbilo u Velikom tjednu, pa je u nju uključeno i nevidljivo pranje nogu.
Ako je papi Frančeskiu dosadno pa bi htio nešto novo, evo nek uvede pranje glava homoseksualcima (na njihov dan ako ga imaju) van Mise, naravno. Jer je njihov problem u glavi a ne u nogama. I šta je dobio kad je kao kardinal oprao noge homoseksualcima. Nisam čuo da se ijedan obratio. Makar da se to dogodilo.
Ženama treba prati ruke jer ih one isprljaju kad kuhaju svećenicima hranu i kad čiste samostan. Dakle treba vratiti stari obred.
Bez žena.
U Evanđelju ima jedan slučaj kad je jedna grešnica (vjerojatno Marija, Lazarova sestra) suzama oprala noge Gospodinu: Lk 7,36-50
Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu. 37Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabastrenu posudicu pomasti 38i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću.
39Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: »Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče: da je grešnica.« 40A Isus, da mu odgovori, reče: »Šimune, imam ti nešto reći.« A on će: »Učitelju, reci!« A on: 41»Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset. 42Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?« 43Šimun odgovori: »Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio.« Reče mu Isus: »Pravo si prosudio.« 44I okrenut ženi reče Šimunu: »Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla. 45Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati. 46Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza. 47Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.« 48A ženi reče: »Oprošteni su ti grijesi.« 49Sustolnici počeli nato među sobom govoriti: »Tko je ovaj da i grijehe oprašta?« 50A on reče ženi: »Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!«


Kako se jadno danas osjećam na Veliki četvrtak. Strah me da će i moj župnik večeras zvat neku župljanku da joj opere noge. Ma ipak ne vjerujem.
Neki je bosanac jednom rekao- Da nisam normalan tačno bih poludio-.


- 18:09 - Komentari (61) - Isprintaj - #

08.03.2016., utorak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio prvi
Danas 8. ožujka, na tkzv. Dan žena želim počet pisati o ženama. Umjesto čestitke.
Da ne bi netko pomislio da sam seksista (mržnja prema suprotnom spolu) ili da sam, ne daj Bože, u mizoginiji (mržnji prema ženama) odmah ću reći da volim žene i da su mi sve lijepe, čak i ona Mima lezbijka (oh kako je ljubav ponekad naporna).
Dakle ovo sam počeo pisati radi pape Franje i njegovih novotarija koje imaju 'štih' milosrđa, ali su udaljene od istine. Crkva se ovim Franjinim potezom odlučila na katolički način uključiti u feminističku agendu (Novi feminizam), ali se i na neki način oduprijeti toj agendi (postmoderni feminizam, pretpostavljam optimistično). U nekoliko postova pokušat ću objasniti ove stavove, a najavljujem i ekskluzivu: otkrivanje zašto žene ne mogu biti svećenice.

Od svih petnaestak vrsta feminističke ideologije (radikalni, liberalni, rodni itd) u kontekstu ove priče najzanimljiviji je diferencijalni feminizam. Diferencijalni feminizam ili feminizam različitosti je naziv za struje unutar raznih feminističkih pokreta kojima je zajedničko vjerovanje u to da su muškarci i žene ontološki različita ljudska bića te da svako društvo to mora uzimati u obzir.
To se vjerovanje u suvremenom feminizmu javilo u dva oblika. Jedan od njih je tzv. kulturni feminizam, podvrsta radikalnog feminizma čije predstavnice vjeruju kako sve žene dijele kulturu sasvim zasebnu od muškaraca, a koja je superiorna muškoj kulturi.
Drugi oblik je konzervativni, pretežno katolički, pokret koji se naziva Novi feminizam koji promiče komplementarnost muškaraca i žena u ljudskom društvu, odnosno promiče majčinstvo - materijalno ili duhovno - kao ostvarenje ženskog identiteta. (izvor wikipedia)

Idemo malo u povijest. Sufražetkinja (engleski suffragette) je naziv koji se krajem 19. i početkom 20. stoljeća u anglosaksonskim zemljama, a pogotovo u Velikoj Britaniji rabio za pripadnice pokreta za jednako pravo glasa muškaraca i žena, odnosno uvođenje ženskog prava glasa. Izraz suffragette dolazi od engleske riječ suffrage za pravo glasa.

Izraz se danas rabi za sve pripadnice tog pokreta, ali je u svoje doba imao pogrdan prizvuk, odnosno njime su se opisivali prije svega pripadnice radikalne frakcije, okupljene oko Ženske socijalne i političke unije na čelu s Emmeline Pankhurst. Opći izraz za članove pokreta - bilo radikalne, bilo konzervativne, odnosno muškarce i žene, bio je sufražisti/ce. Taj se izraz preferirao u SAD, gdje je pokret u pravilu bio umjereniji nego u SAD. U UK se izraz sufražist koristio za članove Nacionalne unije društava za žensko pravo glasa (NUWSS).

Sufražetkinje u Britaniji su izazvale veliku pažnju, ali i kontroverze time što su se koristile metodama direktne akcije kao što je vezivanje za pruge, podmetanje vatre u poštanske sanduke, razbijanje prozora, a ponekad i postavljanje manjih bombi. Jedna od najspektakularnijih takvih akcija se zbila kada na konjskoj utrci Epsom Derby, kada je sufražetkinja Emily Davison, iskočila i bila nasmrt pregažena od kraljevog konja 1913. godine. Brojne od njenih suborkinja su bile zatvarane, na što su reagirale organiziranjem štrajkova glađu, što je, pak, vlasti tjeralo na uporabu prisilnog hranjenja.
Nastojeći spriječiti da sufražetkinje stječu simpatije, britanska vlada je donijela tzv. Zakon o mački i mišu kojim su se zatvorenice oboljele zbog štrajka glađu puštale, a uhitile tek nakon oporavka. Toga se nisu sjetili naši kad je Glavaš štrajkao glađu.
Onaj kraljev konj što je nenamjerno pregazio Emily završio je na liječenju u Lipiku. Dobio je jadnik PTSP. Ali u Lipiku se oporavio, osobito radi toga što je tih godina tamo bilo dosta kobila, a posebno su mu bile sklone kobila Angela i kobila Jaca. Zatim se dogodio jedan tužan događaj. Ljubavnik od Emily pronašao je kraljevog konja i stavio mu pod rep bombu umjesto obada. Konj je namah prestao imati PTSP. Usput je nastradao i šef tadašnje sigurnosne službe jer nije spriječio naprasno izlječenje konja. Nakon čega je proplakala čak i moja
(i Stanićeva) kobila Suzy.
PS. Zaboravimo malo na ove tužne događaje iz povijesti borbe za ženska prava i skoncentrirajmo se malo na darivanje. Darujmo ženama pokoji karanfilić (prije iskoristimo situaciju pa ga pomirišimo) i zamolimo ih da više nikad ne rade samoubojstvo iz zasjede. Daćemo im i dva karanfilića ako treba.
Nastavak slijedi.


- 12:39 - Komentari (17) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.