bartimej croata

31.01.2016., nedjelja


MPO-medicinski potpomognuta oplodnja- dio prvi

Evo iz Wikipedije o MPO:
Umjetna oplodnja je medicinski postupak potpomognute oplodnje jajne stanice, transfer oplođenih zametaka u maternicu, implantacija i razvitak trudnoće. Postoji oko dvadeset tehnika (inseminacija, IVF, ICSI, FET, GIFT, ZIFT, itd.), ali najčešće su inseminacija, IVF (in vitro oplodnja), ICSI (intracitoplazmična injekcija spermija) i FET (engl. frozen embryo transfer, transfer odmrznutog zametka). Umjetna oplodnja prakticira se zbog neplodnosti žene ili muškarca ili kad su oboje neplodni ili kad postoji bojazan prenošenja teške genetske bolesti na dijete.

Povod da nešto napišem o ovome (nije mi prvi put) je izjava voditeljice emisije Labirint od 27. 01. (repriza) da ih ima dosta u Hrvatskoj sa nazadnim idejama. Zanimljiva, konstatacija, nadasve profesionalna, baš u stilu radmanovizije.
Također me naljutio Igor Zidić u petak navečer kad je izjavio u svezi abortusa da tek oplođena jajna stanica nije osoba. Odnosno da embrij ne može biti osoba. Pa idemo redom ovo razjasniti.

Evo šta Bog kaže u Jer 1,4:
Poziv Jeremijin
Dođe mi riječ Jahvina:
5»Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh;
prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih,
za proroka svim narodima postavih te.«


Naravno da Bog zna da su roditelji ti koji 'oblikuju' tijelo dajući jedno drugom svoje spolne stanice. Bog je prvi oblikovatelj i tvorac (Adama) pa može reći da je on oblikovatelj Jeremije u majčinoj utrobi. Kad je stvorio (oblikovao od gline) Adama onda mu je udahnuo svoga daha, tj stvorio mu je dušu. Kao što stvara svakom čovjeku nakon što se spoje spolne stanice.

Evo iz Lukina evanđelja kako se začeo Sin Božji Isus
Navještenje Isusova rođenja
U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret 27k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. 28Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« 29Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. 30No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. 31Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. 32On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, 33i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
34Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« 35Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. 36A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. 37Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
38Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.
39
Marijin pohod Elizabeti
Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. 40Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. 41Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga 42i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! 43Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? 44Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. 45Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«


Idem sad ispričati svojim riječima šta se zapravo događa u prvim trenucima ljudskog života.
Dakle, spajanjem muške i ženske spolne stanice nastaje novi ljudski život, koji je jedinstven i unaprijed u mnogim osobinama određen putem genetike. Tad Bog stvara dušu i utjelovljuje ju u tu stanicu. Po toj duši čovjek postaje osoba. U prvom trenu stvaranja duša je savršena jer Bog ne može stvoriti ništa nesavršeno. Pošto je duša savršena ona u tom času svoga stvaranja vidi Lice svoga stvoritelja. Duša to pamti i radost toga pogleda ogleda se u radosnom djetinjstvu svakog čovjeka. Svaki čovjek kaže da mu je djetinjstvo najradosnije razdoblje života. Poslije se to sve izgubi ako čovjek nema živu vjeru i ne živi sakramentalni život.
Nakon tog prvog trenutka u kojem duša ugleda Lice Božje događa se ranjavanje duše istočnim grijehom. Ta rana se zaliječi kroz sakrament krštenja. Tijelo čovječje se ne može zaliječiti jer je Riječ Božja rekla Adamu i Evi već u Zemaljskom raju da će umrijeti ako okuse plod sa Drveta spoznanja dobra i zla. Tek uskrsnućem od mrtvih tijelo će zadobiti vječno zdravlje za one koji budu spašeni po Isusu Kristu. Ovi drugi koji se odluče za pakao bit će podvrgnuti vječnom umiranju. Evo šta Gospodin veli izraelcima po proroku Ezekijelu:
Ez 18, 32:
Ja ne želim smrti nikoga koji umre« – riječ je Jahve Gospoda. »Obratite se, dakle, i živite!«

Svaki namjerni prekid trudnoće je ubojstvo osobe. Bilo da je taj prekid napravljen DAN POSLIJE pomoću kontracepcije ili je napravljen nakon 7 ili 8 tjedana trudnoće, ili kasnije. Ubojstvo je i kad je osoba ubijena kao tek rođeno dijete ili u STAROSTI.
Osobu čini i duh i duša i tijelo, s tim da je onaj duhovni element prioritetan kod statusa osobe jer su osobe i anđeli, pa čak i pali anđeli tj. đavli.
Nadam se da sam ovim razmišljanjima, iz vjerničke perspektive, razjasnio osnovne dileme koje se javljaju kod ove teme, koja će postati aktualna jer će i ustavni suci uskoro dati svoje mišljnje o ovome. Volio bih da pročitaju ove moje slobodne ideje jer će im puno toga postati jasnije.
Idem sad o MPO. Medicinski potpomognuta oplodnja je teški grijeh jer uključuje, osim stvaranja novog života, i nažalost i propadanje mnogih embrija, tj njihovo uništavanje ili zamrzavanje i velikim postotkom kasnije uništavanje. Obzirom, kako sam gore objasnio, da u tim embrijima egzistira duša i duh ljudski (koji su besmrtni i neuništivi), onda je jasno da duša od onih zamrznutih embrija jako pati, jer je kao u nekom zatvoru. Nema tjelesnih bolova, ali ima psihičkih (tj duševnih) i duhovnih. Nekoliko je čimbenika zbog kojih ti embriji, tj duše u embrijima pate: odvojenost od Boga radi rane istočnoga grijeha, odvojenost od tjelesnih roditelja radi svijesti da su roditelji suci i dželati, jer duša zna, (a u duhu je um, kao što je kasnije u tijelu mozak).
Zato ću reći ljevičarima koji nama kažu da smo zaostali, da su oni zaostali u činjenju dobra, zaostali su u znanju i moralu, dželati su svojoj vlastitoj i tuđoj djeci i to u najranijem stupnju razvoja. U filmu Nijemi krik, već sa mislim 8 tjedana trudnoće, kad liječnik, tj krvnik dželat ginekolog, približi čelična kliješta da trga jako sićušne udove malog stvorenja čovjeka, to dijete se očajnički udaljava od kliješta u najdalji kut maternice. Ali kliješta ga ipak dohvate. Zato se film i zove nijemi krik jer se na izrazu malog lišca vidi očajni krik, bezglasni.
I to je kamera zabilježila.

Zato gospođe i gospodo ustavni suci molim vas da donesete odluku o zaštiti nerođenog djeteta, kao i odluku o zabrani medicinski potpomognute oplodnje. Nije moralno opravdano ubiti nekoliko desetina embrija (kod MPO) da bi se začelo jedno dijete. Time ćete dokazati da smo država sa zavidnom civilizacijskom razinom.
Molim sve blogere da dijele ovaj post po ostalim blogovima i portalima da se čuje glas 'nas zaostalih'.
PS U sljedećem postu -MPO -dio drugi -objasnit ću, vjerovali ili ne, način kako u obiteljima gdje se neraskajano gleda na učinjeni abortus ili gdje su djeca dobijena pomoću mpo živi jedna neskladna shema braka koja ima za implikaciju, nazvat ću je tako -neumjetničku obitelj. Čitat ćete što niste nikad pročitali. Molim što manje komentara dok ne napišem drugi dio.
- 22:02 - Komentari (50) - Isprintaj - #

07.01.2016., četvrtak


ZLATO, TAMJAN I SMIRNA
U Matejevom evanđelju spominje se poklonstvo triju maga (mudraca) malom Isusu.

Mt 2, Poklon mudraca
Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu 2raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«
3Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. 4Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. 5Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

6A ti, Betleheme, zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji
među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pasti narod moj – Izraela!«
7Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. 8Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
9Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. 10Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. 11Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 12Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.


Prema povjesnim podacima magi ili mudraci su bili savjetnici na kraljevskom dvoru što znači da su bili učeni ljudi, često učeniji od samih kraljeva. Tako je bilo u Babiloniji a i diljem tadašnjeg istoka. Kršćanska tradicija mitologizirala je odlomak iz Mt 2. pa se ovaj izvještaj evanđelja doima različitim od onoga kako se u običnom i propovjedničkom govoru predstavlja. Neki teolozi kažu- niti su sveti, niti su kraljevi, a ne zna se ni koliko ih je bilo. Cccc, jedino je istinito, pretpostavljam, da nisu bili kraljevi, ali da su postali sveci nakon poklonstva Isusu to je sigurno. I naravno da su bili trojica, jer to pokazuje broj darova. A i jer je skroz logično. A i ako se malo bolje razmisli teško bi se onda našlo (danas nikako) još mudraca koji bi se razumjeli u astronomske račune, i koji bi se htjeli udubiti u proučavanje zodijaka i to tako da su znali (svaki mudrac na svom jeziku) pročitati ime zvijezde i njezinu tajnu. Ime -Mesija- i tajna -Mesija je došao na svijet.-
Bili su to istinski mudraci čija je mudrost dolazila od Boga. I oni su to znali. Nisu znali da će se zvijezda pojaviti, ali su kao istinski 'vjernici' i znanstvenici onoga vremena težili u srcu da upoznaju Boga koji im daje mudrost. A živjeli su u poganskom svijetu i nisu poznavali židovskog Zakona. Pa se postavlja pitanje otkud im poniznost koja je temelj mudrosti, otkud im spoznaja da znanost dolazi od Boga, da je znanost zapravo samo otkrivanje tajni Božjih. Odgovor u Novom zavjetu nalazim samo na jednom jedinom mjestu a to je u Pavlovoj Poslanici rimljanima 2, 14-15, gdje se kaže da kad pogani vrše, vođeni naravlju, propise Zakona onda to dokazuje da je zahtjev Zakona upisan u njihovim srcima, o čemu zajedno s tim svjedoči njihova savjest. Savjest u kojoj se unutarnji sudovi međusobno optužuju ili i brane. Pa nitko od ljudi nema isprike kad krši Zakon. Temelj na kojoj se savjest odgoji za Boga i njegov Zakon je poniznost. Na toj kreposti rastu sve druge kreposti. Zato su mudraci pročavajući zodijak, konjunkcije zvijezda, vrijeme sezona, račun prošlog vremena i astronomskim kombinacijama mogli pročitati ime i tajnu zvijezde. Iz Mt 2,16 da se razabrati da je zvijezda izišla možda prije godinu dana od dolaska maga u Betlehem, jer je Herod tražio da se pobiju sva djeca ispod dvije godine (ovo dvije radi paranoičnog straha od novorođenog Kralja koji bi mu bio konkurencija) u gradiću od cca 1000 stanovnika, pa demografi smatraju da je pobijeno između desetero i dvadesetoro djece, ukoliko te godine nije bio beby bum (jedna vidjelica kaže 28-ero).
Nova zvijezda, koja nije bila upisana u kartama, nije bila na pogled veća od diska sunca i mjeseca, jer bi to bilo preupadno. Moguće da je bila u momentu kad je sišla nad kuću nad kojoj se zaustavila (evanđelista kaže-povrh mjesta gdje bijaše Dijete) i koju je osvijetlila svojim srebrnim svjetlom. Zvijezda je bila kugla koja je naličila golemom blijedom safiru upaljenom iznutra od sunca, iz kojeg izlazi trak u kojem se uz prevladavajuću boju safira miješa i plavetnilo topaza, i zelenilo smaragda, svjetlucanje opala, krvavi bljeskovi rubina i nježno iskrenje ametista. Sve drago kamenje zemlje u tom je traku. Ne veli uzalud Mojsije (Br 24,17) za Mesiju da je -zvijezda iz Jakova.
Još je zanimljivo kako su mudraci reagirali kad se zvijezda 'sakrila' u Jeruzalemu. Mudraci nisu znali da Bog nije htio da zvijezda svijetli nad pokvarenim Jeruzalemom, ali čim su mudraci izišli iz Jeruzalema i krenuli u 7 km. udaljeni Betlehem odmah im je zvijezda zasvijetlila i vodila ih sve do kuće gdje je mali Isus (oko godinu star) živio sa majkom Marijom i poočimom Josipom. Prije nego su krenuli iz Jeruzalema mučilo ih je u savjesti da oni nisu nešto krivi što se zvijezda 'sakrila'. Ali pomno ispitujući savjest došli su do zaključka da nisu krivi. Jer im savjest nije ništa spočitavala. Bile su to duše navikle na meditaciju (ne mentalnu) pa su imali najosjetljiviju savjest, izoštrenu stalnom pozornošću po oštrom samopromatranju (introspekciji) koje je njihovu nutrinu učinilo ogledalom na kojem se odrazuju i najmanje sjene dnevnih događaja. Oni su svoju savjest učinili učiteljicom, glasom koji upozorava i viče i na sami pogled prema nekoj zabludi, prema nekom ugađanju vlastitom 'ja'. Zato su znali da to bistro i strogo ogledalo ne može lagati i bili su sigurni da nisu krivi što se zvijezda nad Jeruzalemom za kratko 'zagasila'.
Dakle, tri mudraca su stvarno bili veliki po nadnaravnim krepostima, po znanju, ali i po materijalnom bogatstvu. Ali su osjećali da su ništa- prah na prahu zemlje u odnosu na Boga koji stvara svjetove jednim svojim smješkom.
Zlato označava kraljevsku čast, tamjan svećeničko dostojanstvo, a smirna označava proročku ulogu, a proroci su radi svojih beskompromisnih stavova često bili ubijani, kako je i Mesiji prorečeno da će biti ubijen.
Smirna se osim kod ukopa koristila i za svećeničko pomazanje, pa je, mislim, to označavalo ono što kao darove posjeduju svi kršćani (ne mlaki, a takvih je danas ogromna većina) koji se zovu -kraljevsko svećenstvo. I koji su nanovo rođeni u Duhu, što je zapravo jedini pravi Božić koji se tada dogodi u čovjeku u jednom od 365 dana u godini.
Da ne zaboravim reći (srećom danas nema inkvizicije) da mislim da je jedan Mudrac bio crnac iz Etiopije (radi kraljice iz Sabe), jedan iz Indije i jedan iz Perzije.


- 00:02 - Komentari (39) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.