_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 30.10.2008.

Starački dom se stvarno uskoro otvara...

Prošlo je skoro dvadesetak dana od objave mog posta pod naslovom:
Staračkim domom upravlja Županija?-PONIŠTENO, a koji možete pročitati pod linkom:

http://promina.blog.hr/2008/10/1625450158/starackim-domom-upravlja-zupanijaponisteno.html

Prije nekoliko dana dobio sam informaciju da neki ljudi svim silama žele zaustaviti obećano skoro otvaranje doma.
Čovjek ne može vjerovati da ljudi imaju toliko volje činit zlo, a tako malo treba za učinit da bi se nekomu pomoglo-a čovjeka nigdje?!
Izgleda da bi neki ljudi više pomogli Promini kad ne bi radili ništa «za Prominu».

Ipak, ima ljudi kojima je valjda stalo da se problem staračkog doma konačno riješi, jer ne otvaranje izgrađenog doma nije samo sramota za Prominu, nego i za Šibenko-kninsku županiju i cijelu Hrvatsku.

Na web stranici ponuda-jn.nn.hr, 27.10.2008 objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi I firme "ĐURKIN" d.o.o. iz Čakovca, za radove “Radovi na rekonstrukciji - dogradnji, stavljanju građevine u funkciju i izgradnji uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda Doma za starije i nemoćne osobe Oklaj”.
Vrijednost radova je 3 479 824,20 HRK bez PDV-a, a natječaj je objavilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Prema nekim informacijama, dom je u ponedjeljak posjetila delegacija u “skupim limuzinama”, I navodno su taj dan I započeli radovi na staračkom domu.
Ja sam danas prolazio pored doma, I nisam primjetio nikakve aktivnosti, ali možda su u tijeku unutarnji radovi.

Šta reći na kraju, nego Bože daj da se ovaj dom konačno završi!

Oglas “OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA” možete pročitati pod linkom:

http://ponuda-jn.nn.hr/(S(f3dyk445okdlttun2enedlvc))/showtender.aspx?ENTRY_ID=F64DFBBD-F545-4C97-8381-B55716FB8C10&action=showdetail&referrer=search.jsp&sessionid=

Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 17:07 - Komentiraj post (3) - Link posta

Stipendije za prominske učenike i studente

Danas sam dobio natječaj koji će zanimati studente i učenike koji traže stipendije, a objavljen je na oglasnoj ploči u općini Promina.
Mislio sam natječaj objaviti djelomično ili opisati o čemu se radi…, ali onda bi morali „gnjaviti“ općinare za dodatne informacije.


Evo natječaja u cijelosti:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na temelju Članka 11 pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata općine Promina, klasa: 504-01/07-01/1, ur.br : 2182/09-077-01, od Ol.kolovoza 2007 godine i i pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o uvjetima i kriterijima za stipendiranje studenata općine Promina klasa : 604-01/08-01/1, ur.br :2182/09-08-01, od 19.rujna 2008 godine općinsko poglavarstvo objavljuje


NATJEČAJ
Za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk/ak 2008/2009 godini

I.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju
A) STUDENTI- koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete :
- da su državljani RH
- da su redovni studenti s prebivalištem na području općine Promina
- da imaju uspjeh na kraju srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,00 (studenti prve godine), odnosno da su upisali narednu godinu
(studenti druge, treće i četvrte godine )
B ) UČENICI - koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete
- da su državljani RH
- da su učenici srednje škole s prebivalištem na području općine Promina a koji školu pohađaju izvan područja Šibensko-Kninske Županije
- da imaju uspjeh na kraju osmogodišnjeg obrazovanja najmanje 4,00, odnosno da su se upisali u naredni razred srednje škole ( učenici drugog,trećeg i Četvrtog razreda).

III.
Kriterij za dodjelu stipendija je uspješnost u dosadašnjem dijelu školovanja
Uspješnost na kraju osmogodišnjeg odnosno srednjoškolskog obrazovanja utvrđuje se
Jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne 2 godine školovanja, tako da se zbroj
pojedinačnih ocjena ili predmeta za 2 godine podijeli s ukupnim brojem predmeta.
Pravo prvenstva između studenata koji su upisali narednu godinu imaju oni koji su upisali bez
uvjeta u odnosu na one s uvjetom.
Pravo prvenstva između studenata koji su upisali narednu godinu bez uvjeta imaju oni s boljim prosjekom ocjena.
Pravo prvenstva između učenika imaju oni koji imaju bolji prosjek ocjena
III.
Stipendije se dodjeljuju za 12.mjeseci računajući od 01.studenoga 2008 godine, a za učenike od 01 .rujna 2008 godine.
Mjesečna stipendija za studente iznosi 750,00 kuna, a za učenike 500,00 kuna
Natječaj traje 15 dana od dana objave u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči općine Promina

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu školovanja i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju. Stipendija se ne dodjeljuje studentima koji su zaposleni
Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči općine Promina. na adresu : općina Promina, općinsko poglavarstvo-Put kroz Oklaj 129, u zatvorenoj omotnici s naznakom « ZA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE «

Uz molbu treba priložiti za studente :
- potvrdu o redovnom upisu na fakultet u ak/god.2008/2009
- prijepis ocjena u 2 posljednje godine školovanja za studente prve godine
- prijepis ocjena s prethodne godine studija
- preslika domovnice
- potvrda o prebivalištu za sve članove zajedničkog domaćinstva
- ovjerena izjava da nije zaposlen
- broj žiro računa banke
Uz molbu treba priložiti za učenike
- potvrdu o upisu u srednju školu izvan Šibensko-Kninske Županije
- potvrdu o prebivalištu za sve članove domaćinstva
- svjedodžbu ili prijepis ocjena za 2 posljednja razreda škole
- prijepis ocjena za prethodni razred
- preslika domovnice
- broj žiro računa banke

IV.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči općine Promina u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može poslati pismeni
prigovor na listu povjerenstvu.
Odluka o prigovoru je konačna.
Konačna lista s odlukom o dodjeli stipendije objavit će se na oglasnoj ploči općine Promina.
Na temelju odluke o dodjeli stipendije Načelnik općine Promina potpisat će ugovor o korištenju stipendije
U Oklaju, 01.listopada 2008 god.

NAČELNIK : Paul Cota

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Oznake: općina promina, Školstvo u Promini

- 12:07 - Komentiraj post (5) - Link posta

utorak, 28.10.2008.

Sto dana Nove vlasti II dio

Prošli post pod naslovom “Sto dana Nove vlasti...” u kojem sam objavio odgovore načelnika Paula Cote na mojih pet od petnaest postavljenih pitanja… bio vam je toliko zanimljiv da je dobio puna dva komentara.
Od objave tog posta prošlo je desetak dana, I odgovore na ostalih deset pitanja nisam još dobio.
Na “prečac” zaključujem da Vas ta pitanja/odgovori ne zanimaju, ali ni Načelnik sa baš ne žuri sa odgovorima….pa čemu onda uopće pisati na tu temu?

Ipak, evo preostalih pitanja koja sam poslao Načelniku, a odnose se na “budućnost” Promine…I još čekaju svoj odgovor…


6. Da li je završeno uređenje dječjeg vrtića, I da li je istina da se planira prenamjena istog?

7.Uređuje li se uskoro središnji trg u Oklaju (fontana, klupe, rasvjeta)?


8.Hoće li se graditi precrpna stanica u Lukaru?


9. Hoće li ikad biti izvršena „-nabavka i ugradnja montažnih autobusnih stajališta“, plan je bio proljeće 2007,?

10. Da li je starački dom sada pod Županijsom upravom, s obzirom da je ona objavila natječaj za nadzornog inženjera, za radove završetka doma?

11. Da li ste istražili je li općina Promina dala suglasnost i uvrstila u plan kamenolomu „Slava“ poviše Draga, „Girk Kaluna“ iz Drniša?

12. Da li će uskoro krenuti probna bušenja, istražni radovi za projekt navodnjavanja Vedrova polja?

13. Hoće li bajemi u Gluvačama konačno dobiti novog korisnika?

14. Hoće li uskoro firma “Viatoni” započeti sa sanacijom jame u Čveljićima, u koju je dovozila nepoznati otpad?

15. Koju bi ocjenu dali za prvih sto dana djelovanja Nove vlasti u Promini?

Pitanja bi možda moglo biti više, ali mislim da je ovih petnaest sasvim dovoljno kako bi se mogao ocjeniti rad Općine u prvih sto dana.

Objavljujem ovaj post samo da se zna koja sam pitanja postavio Načelniku, tek toliko da za koju godinu možemo vidjeti u arhivi što nas je to “mučilo” I o čemu smo razgovarali jedne davne godine….

Ovaj put ne očekujem niti jedan komantar….
Očekujem ravnodušnost, kao mnogo puta do sada…

Na koncu, kome je bitno hoće li se Starački dom otvoriti?
Kome je bitno hoće li Lukar dobiti kvalitetniju vodu?
Kome je bitno hoće li djeca čekati autobus na kiši I buri, a Europski fondovi doniraju autobusne čekaonice?
Kome je bitno kojih će šest sretnika uskoro dobiti Gluvače?
Kad Razvođanima neće smetati kamenolomi od Razvođske ljuti do Gluvača, zašto bi se mi ostali bunili otvaranju kamenoloma?
Na kraju, tko kaže da su Prominci uopće protiv novih kamenoloma, zar je bila javna rasprava?
Možda ljudima više smeta to što se pojedinci bogate nego kamenolomi?
Možda mi puno lakše pokrenemo svoje veze kako bi kaznili pojedince, nego pomogli istima….

Puno pitanja…
Puno kako stvari stoje nebitnih pitanja…

Oznake: općina promina

- 19:16 - Komentiraj post (13) - Link posta

srijeda, 22.10.2008.

Samo obećanje ili?

Sjećate se mog posta «Turizam u Promini”, napisanog u nedjelju, 01.05.2005?
Normalno da ne... Pa ni ja ga se pod ovim naslovom vjerojatno ne bi sjetio..
Ali, zato postoji arhiva i copy/paste.

Evo «paste» posta:
/ / / / / / / / / / / / / / /

Općina Promina, čije se sjedište nalazi u Oklaju, osmislila je dva zanimljiva i osebujna turistička projekta s nesvakidašnjim nazivima.
Prvi je "Kamen-krevet- vino- pršut"
a drugi je "Ovca-janje-sir"

Jedan od prvih koraka prema njihovu ostvarenju bit će modernizacija ceste Čitluk-Mratovo-Bogatići. Na taj će način Općina Promina učiniti dostupnima neke od najvećih, ali najmanje poznatih turističkih atrakcija kao što su srednjovjekovne utvrde na rijeci Krki.
Učinili smo sve za skoro otvaranje tvornica montažnih kućica i bungalova u Oklaju. Dio njih bit će iskorišten za naš turistički kompleks na lijevoj obali Krke pa ćemo, osim ponude čiji smo razvoj saželi u nazivima turističkih programa, imati i vlastite smještajne kapacitete-rekao je načelnik općine Promina, Žare Duvančić.
U sklopu općinskog turističkog projekta, sela Matasi, Marasovine, Puljane i Prominski Bogatići postaju stožeri seoskog turizma u programu "Kamen-krevet-vino-pršut".
Za Program "Ovca-janje-sir" općina Promina drži da su dovoljni kapaciteti privatnih stočara koji razvijaju proizvodnju sira i drugih autohtonih mliječnih proizvoda.......

Sjećam se da sam prije nekoliko godina pročitao članak u nekim novinama u kojem je bilo navedeno da velike svjetske kompanije troše ogromne novce na istraživanje koje bi ime najbolje odgovaralo za novi proizvod.
Još kad sam pročitao da je tako ime jednog novog modela automobila njemačkog proizvođača koštalo preko 100000 eura puka sam od smijeha..
Ipak sve to ima nekog smisla.
Pa zamislite vi kome bi pao na pamet ovako zanimljivi naslovi projekata kao u nas?
"Kamen-krevet-pršut-sir" ili "Ovca-janje-sir".
Koliko su samo truda u osmišljavanje imena uložili njegovi autori. Vjerojatno se tu radilo i o sveobuhvatnom istraživanju kako će se ti naslovi prevesti na engleski, njemački ili talijanski jezik, i da li će zvučati i u njihovom izgovoru zagonetno kao i u našem.

Ako ovi projekti kojim slučajem nakon izbora i ne uspiju, uvijek ćemo se bar veselo nasmijati na njihovo spominjanje....

/ / / / / / / / / / / / / / /

Zanimljiv post.
Sjećate li se možda kako su ti projekti završili?

Ovih dana (12.10.2008. | 21:39) u Slobodnoj se mogao pročitati članak pod naslovom:
«RASTU TURISTIČKE AMBICIJE PROMINSKOGA KRAJA”- “NP Krka: Kula uzdaha kao mamac za turiste”

“Tisuće godina smo čuvali Krku i njezine ljepote. Došlo vrijeme da danas od Nacionalnog parka, koji se upravo i temelji na tim sačuvanim ljepotama, napokon, imamo i neke koristi - ne krije turističke ambicije Paul Cota, načelnik općine Promina, pokušavajući objasniti zašto je među svoje načelničke prioritete uvrstio dovršetak 30 kilometara duge ceste koja bi povezala Roški slap i Knin”.

Može se pročitati I:

“….. cesta će povezati Bogatiće, Mratovo, Nečven, Čitluk, Ljubotić, Marasovine, Bodol, Matase, Zeliće i Ljubač, sela u kojima danas živi staračko stanovništvo koje je potpuno odsječeno od svijeta i treba im čitav dan do liječnika u Knin. - Čim cesta bude gotova, a vjerujem da će se to dogoditi iduće godine, uvest ćemo redovitu autobusnu liniju prema Kninu”.

Link na članak u SD je:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/25815/Default.aspxZanimljivo će biti za godinu dana pročitati ovaj post.
Obećanja su opasna stvar, pogotovo kad se vežu uz predviđeno vrijeme relizacije.


Oznake: općina promina, turizam u promini, cesta čitluk mratovo bogatići, NP Krka

- 18:36 - Komentiraj post (10) - Link posta

utorak, 21.10.2008.

Karte lovišta

Link ne kartu lovišta Oklaj.
STRPLJEN SPAŠEN!

Zadnjih nekoliko godina često sam slušao lovce kako raspravljaju o terenima na kojima još ima mina, o granicama lovišta.
Često se spominjao I problem razgraničenja lovišta I NP Krka.
Svi ovi problemi brzo se riješe jednim pogledom na “Kartu lovišta” Oklaj (ili bilo kojeg drugog lovišta u Hrvatskoj), jer su sve granice I sumnjiva minska područja jasno istaknuti.

Ali gdje pronaći “Kartu lovišta”?

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Upravi za lovstvo pod linkom :
http://lovistarh.mrrsvg.hr/LovisteTrazi.aspx , možete pretraživanjem pronaći karte lovišta koja vas zanimaju.

Karte su dosta detaljne, tako da ih je svakako zanimljivo pogledati bez obzira da li ste lovac ili ne, samo što je problem jer ih morate “skidati” malo duže, jer su teške oko 4 MB.Oznake: LD Promina

- 06:24 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 20.10.2008.

Sv Mihovil –Dan općine Promina VI dio

Šest dio priče- nastavak posta Sv Mihovil –Dan općine Promina:

Osnivanje prominske općine


Zbivanja prema pisanju zadarskog »Narodnog lista«Druga je ova točka.
Razvodje je najveći odlomak naše obćine te je grjehota da nema učione, kad imade djeca od 6 do 12 godina preko 40, koja bi ju mogla pohadjati.
A opet je u doticaju selo Lukar, te i ovi bi mogli dolaziti u učionu.

Za stan učione i učitelje imade seoske braštine.
Liepa nova kuća, koju nudjaju samo malim troškom za nutrnje prigrade, bila bi sposobna.
Prosvjeta naroda najvažnije je dobro. Naprjed slavna obćino!«

Odvažnost ostati na svome i ne popustiti pred bilo kakvim neugodnostima očituje se dopis, neobično naslovljen:
»Iz Škripca kule u Promini 25. svibnja«.

Evo tog zagonetnog dopisa. Čiji se pisac potpisao »Rebus«:

Neka mistična-pseudo-ptica, malo koju noć da nedoliće u Oklaj, gdje iztrese punu kapu tričilaži viesti, te opet odprhne: kud i kamo nezna se.

Ovako sliedi dolazit, odlazit i donosit, odkad je ova obćina hrvatskom narodu dobivena. A što je začudmo samo se znade za tu pticu po ostavljenom upljuvku nemira, nesloge, razdora i svakovrsnih osvada, skovanih u kovačiji Nepoznanovića — Nevidovića — Ortaka. Jaoh ga onom preko čije glave preleti potla sedam sati u večeri: onoga opali, ocrni, ozloglasi do zlaboga.

Do sada je pet poštenih brkova operušala. Pa uzalud sudci izslraživaoci i nekoliko stražara noćobdija vrebaju nebili joj stali u trag. Kamo prolazi, il odakle dolazi, tajna je. Nego, moglo bi se dati, da ju šalje amo onaj laži-prorok engležki, koji je proricao nazad malo godinu svrhu svieta, pa kad nije mogao potresti strahom cieli sviet, kuša nebili uzdrmao pojedine krajeve ili barem lahkoumne osobe. Da vidimo dokle će kušat našu strpljivost laži-kuga! Ovdi samo ponavljamo geslo, „istina često biva potamnjena, no ona nikad neugasne«.

Prominsku općinu posjetio je 7. svibnja 1884. carski namjesnik za Dalmaciju, koji je stolovao u Zadru general Jovanović. Isti dan iz Promine su javili:

»Danas za prvi put carski namjesnik posjeti ovu novu obćinu. Pregleda obćinski ured, župnu crkvu, pučku učionu i žandarsku postaja.

Velečastni naš župnik O. Miho Bronić prikazao je namjesniku veselje ovog naroda što se je odciepio od obćine Kninske, i velike koristi koje narod već sada crpi od samostalne obćine, premda ga sa strane Kninske često uznemiruju kriveć novu obćinu da je nametnula lugariju itd. Namjesnik odvrati da to neće smesti napredak Promine, koju nalazi puno bolju i liepšu nego mu je predstavljahu, i kojoj želi svaki napredak.
Posjet carskog namjesnika dao je priliku širenju dvostruke neistine. Na to je 24. lipnja odgovrio u »Narodnom listu« prominski župnik fra Mijo Bronić (potpisao se samo inicijalima F. MB.):

»U susjedstvu naše obćine ima nekih podlih stvorova, koji svašta izmišljaju na škodu ovog mirnog puka. Tako su uz ostalo bili kadri prikazati na visokom mjestu, da su naš velečasni župnik i tajnik bili nesporazum ni za priček carskom namjesniku, da župnik na više poruka obćine nepohiti prikazati se itd. Da je sve ovo crna laž ne treba ni kazati, ko što je puka izmišljotina što isti podli stvorovi kažu, da je namjestnik naložio upraviteljstvu obćine Kninske, nek primi na znanje nezadovoljstvo obćinara Prominskih dok bi ih naišla polovica, pa da će biti gotova prispoidba promine staroj matici itd.
Što se babi htjelo to joj se i snjelo! Ali je nedostojno, da nerečemo sramotno uzimat ovako u rieć visoka lica, pa širiti spletke u narod u podle svrhe.
Ovoliko za danas dosti, a do potrebe pjevat ćemo bistrije. Ludjaci, opametite se«.

Prominska je općina u srpnju 1884. doživjela nov triumf.

Ono što se kanilo učiniti u veljači, izvršeno je u srpnju (kad je i zgodnije). Blagoslovljena je hrvatska općinska zastava. Taj čin izvršio je neumrli don Miho Pavlinović 13. 7. 1884. »Narodni list« donio je opis proslava u tri broja. Pri kraju 1884. »Narodni list« objavio je dvije kraće informacije povezane uz općinu. U prvoj se iz Promine (4, 11.) javlja:

»Amo nemamo što nova javiti već to da je naša ukupno obćina, hvala Bogu, ovom godinom sretna u obilnosti žitnicom i vinicom. Vinu je valaj ciena liepa medju fiorina 6-7. Dodadeli dobri Bog još jednu dvili godine ovako obilne, nadamo se, da će se ovaj narod izmaknut zauvijek iz kamatničkih šapa. Tako budi«.
Druga potpisana od »Većine obćinara obavještava javnost o parnici u Beču:

»Uročena je za 19 tekućega, na ukidnom sudu u Beču, razprava u parnici obćine Prominske sa Antom Montiem, radi paše marve na općinskim dobrim. Ta parnica vrlo zanima ovo pučanstvo, koje se nada nad pravice i u Beču i u Zadru.«
Prominska općina ne da svoje.
Listajući tri godišta »Narodnog lista« (1882-1884.) uspjeli smo podosta otkloniti povijesnu nepoznanicu o nastojanju da se osamostali općina Promina, kako je do toga došlo, kad je potpisan zakon, kako je formirana, kad je bilo utemeljenje, izbor prvog načelnika.
I njegova skora odreka, kako je djelovala u godinu i po Života, tko je bio tajnik, prisjednici (Mate Validžić Dundo, Jakov Škarica, Pajan Bagić, Josip Sarić) i neki vijećnici — Bože Parać, Jakov Škarica, Fra. J. Runjić).

Ako se zbrojimo, doznali smo dostva. U protivnom ne bismo znali gotovo ništa.
Dopisi su tako rječiti i otvoreni, da nas uvode i u objektivnu povijesnu istinu i u ponosno doživljavanje svoje prošlosti Naši su stari znali ljubiti svoje i biti sami gospodari u svojoj kući.


Došli smo tako do kraja povijesne priče o osnivanju općine Promina prije punih 125 godina, kada je kako nam donosi „Narodni list“, -„Promina proslavila sretni dan u srpnju godine 1883. otvarajuć svoju obćinu«.

Tekst je prenesen iz „Prominskog glasnika“ koji je tiskan 1993. godine.
Izvorni tekst objavljen je u knjizi „Prominjske obljetnice“ koju je napisao Mirko Validžić Ćelkanović u Zagreb 1987.

Ovim putem zamoljavam čitatelje Bloga koji možda imaju navedenu knjigu, da mi se jave na e-mail promina.blog.hr-a.

Zanimao bi me i ostali sadržaj knjige, a nadam se da bi zanimao i čitatelje Bloga, koji kao ni ja još nisu pročitali tu po svemu sudeći zanimljivu knjigu.
Oznake: Prošlost Promine, Razvođe, Oklaj, općina promina, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ

- 19:09 - Komentiraj post (1) - Link posta

nedjelja, 19.10.2008.

Tri vjenčanja, četiri krštenja i….

Šibenki list često piše teme iz Prominie.
Jučerašnji broj (18.10.2008) donosi nam sljedeći naslov : „Svakom krštenom djetetu- 500 eura“

Povod novoj „priči“ iz Promine, bilo je krštenje drugog djeteta obitelji Ante Zelića (sina Gojka), u crkvi sv Mihovila u Oklaju.
Članak nam tako donosi upozorenja fra Šime Nimca na veliki nesrazmjer u broju rođenih, broju vjenčanja i umrlih.
Tako iz članka možemo saznati da je u deset mjeseci ove godine u Promini kršteno samo četvero djece, dok je istovremeno umrlo 24 mještana, te da je bilo samo tri vjenčanja.

Sad dolazi vrijeme da dotaknemo i ovih 500 eura iz naslova:

„Za razliku od općina i gradova u okolici koji roditelje uglavnom pomažu s oko tisuću kuna iz državne kase Prominci su posegnuli u vlastiti džep. Svako kršteno dijete daruju sa poklonom od : 500 eura“.

„Donatori“ ovih 500€ su članovi „Zavičajnog kluba Petar Svačić u Zagrebu“.
Njihova je želja na ovaj način nagraditi za hrabrost mlade obitelji koja se odlučile za još jedno dijete.

Dosadašnji donatori su:

-Ivica Validžić vlasnik pekare Frumentum u Zagrebu koji je darovao obitelj Validžić ;
-Ante Validžić i Anđelko Dogan darovali su obitelj Džapo;
-Zvone Perica i Željko Džapo prošle nedjelje obitelj Zelić.

Moram napomenuti da i općina Promina, kao i susjedne općine pomaže sa tisuću kuna obitelji prilikom rođenja djeteta, što se lako može isčitati iz predviđenih troškova u proračunu za 2008, kao i realiziranih 7000.00 kuna u 2007 godini za tu namjenu.

Za svaku pohvalu je ideja članova zavičajnog kuba Petar Svačić, da na ovaj način pomogne obiteljima u kojima se rodi dijete, kao i ideja o oživljavanju kluba koji je jedno vrijeme bio u stanju mirovanja.

Članak „Svakom krštenom djetetu- 500 eura“, napisala je novinarka Matilda Jelčić Stojaković. Rado bi postavio link na Šibenski list, ali u zadnje vrijeme njihova mi se web stranica nešto teško otvara. Ostaje vam jedino mogućnost kupnje lista na kioscima….Oznake: ZK Promina, religija

- 12:37 - Komentiraj post (5) - Link posta

petak, 17.10.2008.

Sto dana Nove vlasti...

Vlast se u Promini promjenila 01.07.2008. (ako se ne varam), što znači da bi 09.10.2008 trebalo biti točno 100 dana „Nove vlasti“.
Logično bi bilo pogledati tih sto dana, i zapitati se da li se nešto u Promini promjenilo?
Odlučio sam poslati e-mail načelniku naše općine, Paulu Coti, sa nekoliko pitanja vezanih uz probleme koji su već duže vrijeme „nerješivi“, kako bi mogli vidjeti da li se što promjenom vlasti stvarno promjenilo.

Evo pitanja i odgovora na iste od strane načelnika Paula Cote:

1. Da li je: -„ usvojen Prostorni plan općine Promina?

Pozdrav Sany-u.
Nije još 100, nego 95 dana otkako sam ušao u ured, ali dobro. ..

Dolaskom u Općinu zatekao sam prostorni plan na stolu s, ni više ni manje, nego 11 konačnih prijedloga, s različitim datumima. Na zadnjem konačnom prijedlogu prostornog plana čovjek može samo sjest i plakat.
Građevinske zone su sve svijetložute, tj. da bi se u njima moglo graditi treba izraditi plan nižeg reda (čitaj UPU), koji bi npr. za same Suknovce stajao oko 300.000,00 kn, a o Oklaju da i ne pričamo. Kompletan novi dio Oklaja iza mlinice je neizgrađeno građevinsko zemljište, dakle opet UPU, bez obzira što je tamo izgrađeno poprilično kuća u različitoj fazi gotovosti, a postoji i kakva-takva infrastruktura.
Takav plan, u kojem je osim toga i transfer-stanica u Manojlima, te prijedlog za nova istražna polja na dobro znanim lokacijama, nisam mogao dati vijeću na usvajanje. Stav Prominaca u svezi transfer-stanice u Manojlima je više nego jasan, a stav vijeća u ovom i u prijašnjem sastavu je jednoglasan po pitanju novih kamenoloma u Promini, a pogotovo na Slavi ( čitaj protiv!).
Ono što sada radimo na prostornom planu je da ucrtamo stvarno stanje na terenu, da ono što je izgrađeno na terenu bude takvo i na karti, a ono za što ne postoji stvaran interes za građenje da bude u ovom prijedlogu maknuto iz prostornog plana kako bi se izbjeglo nepotrebno donošenje UPU-a.
Mogli ste me vidjeti u nedjelju kako s geodetom cijeli dan obilazim Oklaj, Čitluk i Suknovce. Iduće nedjelje na redu su Mratovo, Bogatići, Nečven i Puljani. Tu ćemo uključiti vijećnike i poglavare iz tih sela, a poslije toga ostatak Promine. Završetkom snimanja terena, stvarna situacija će se prenijeti na digitalizirane mape, te sa prijedlozima proširenja ili smanjenja građevinskih područja ići na ponovljeni javni uvid. Po okončanju tog procesa i dobivanja suglasnosti, imat ćemo operativni prostorni plan po kojem će se moći odmah djelovati. Tome na kraju i služi, a ne da bude samo crtež na papiru.


2.Poslali ste dopis nadležnim ministarstvima u svezi I izgradnje prometnice Čitluk-Mratovo-Bogatići. Da li je stigao odgovor, hoće li se uskoro započeti s radovima asfaltiranja navedene prometnice?

Ugovor, odnosno sredstva su bila odobrena još u 2006. Kako je od tada prošlo poprilično vremena tražio sam potvrdu da li su sredstva još rezervirana za tu namjenu. U tu svrhu otišao sam u nadležno ministarstvo i dobio potvrdan odgovor. Potom smo naručili parcelacijski elaborat koji je u tijeku. Nakon njega ići će se na ishodovanje potvrde glavnog projekta, te s tim prema EIB-u. Ne mogu sa sigurnošću reći koliko će trajati cijeli postupak, kao i kod prostornog plana, ali ono što je do Općine i mene osobno bit će uz moj maksimalni angažman.

3. Da li se što počelo raditi na uklanjanju nedostataka koji su napravljeni prilikom izgradnje vodovoda za sela Marasovine, Matase I Zeliće?

Složili smo se svi da je voda pitanje svih pitanja. Završetkom dijela vodovoda financiranog od strane CARDS-a, uočeni su nedostatci u dijelu okolne mreže. Bez njihovog otklanjanja nije moguće ni izgrađeni cjevovod staviti u funkciju. U tu svrhu izvršena je analiza postojeće projektne dokumentacije, dijela okolne mreže, te je to izvješće(izradile su ga Hrv.vode Split) dostavljeno nadležnim tijelima. Općinski primjerak nisam dobio prilikom primopredaje, no nevezano za njega, izvješće je dostavljeno nadležnom ministarstvu od strane Hrv.voda. Nažalost zbog nedostatka novca potrebni radovi nisu ušli u plan za 2008. god., ali su sredstva rezervirana za iduću godinu u iznosu od oko 3 000 000,00 kn. Po projektu je potrebno izgraditi povratni vod od Jekuša do Čitluka, zamijeniti dotrajali cjevovod do Ljubotića te izgraditi procrpnu stanicu prema Matasima. Problem bi se jedino mogao pojaviti u lokalnoj mreži kroz same Matase, jer je ugrađena cijev promjera 63 mm, što ne zadovoljava protupožarne propise, a upitna je i kvalitetna opskrba jer se radi o pedesetak priključaka. Važno je napomenuti da za taj ogranak nisu ni izvršene tlačne probe, a nisu ni bile navedene u ugovoru.


4. Stupili ste u kontakt s međunarodnim organizacijama koje su realizirale više dječjih I sportskih igrališta u Hrvatskoj kao što je Žagra.
Da li su Vam što odgovorili?


Ovih dana (mislim u srijedu) obavili smo detaljan geodetski snimak Žagre i okolnog terena. Nakon izrade geodetske podloge pristupit ćemo prikupljanju ponuda za izradu projektne dokumentacije. Tek tada, s gotovim projektom, moći ću odgovoriti detaljnije o rokovima izgradnje. Svakako, napominjem da je kontakt uspostavljen i da sve ovo ne radim bez razloga.

5. Izradili ste projekt uređenja “Doma kulture” te ga uputili prema Fondu svjetske banke, kao i na adresu Ministarstva kulture.
Da li je stigao kakav odgovor?


Projekt obnove Doma kulture je dosta davno napravljen i nisam siguran da neće trebati napraviti novi. Narednih dana ću se detaljnije pozabaviti time, a ono što je sigurno bilo bi da ćemo to sigurno pokušati urediti u što skorije vrijeme.
Ovdje bih napomenuo da postoje prioriteti kojih moramo biti svjesni i da ne mogu sam voditi paralelnu brigu o toliko nagomilanih problema. Svaka pomoć je dobrodošla i moja vrata su svima otvorena.
Toliko odgovora za ovaj put, a za ostala pitanja uskoro, (molim te pet po pet pitanja).
Pozdrav tebi i svim posjetiteljima i sudionicim na blogu. Konstruktivne kritike su dobrodošle.

Zahvaljujem se načelniku Paulu Coti na odgovorima.
Nadam se da su i čitatelji promina.blog-hr-a zadovoljni odgovorima?
Ostalo je još deset pitanja/odgovora, ali i ovih pet je za sada sasvim dovoljno.

Oznake: općina promina, prostorni plan, cesta čitluk mratovo bogatići, Vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, Obnova Žagre, Dom kulture

- 19:56 - Komentiraj post (2) - Link posta

četvrtak, 16.10.2008.

Što vi mislite o tome?

Prije nekoliko dana jedan me prijatelj upitao:
„Jesu li „karampane“ i dalje zaštitni znak Oklaja?“
Koje karampane, upitao sam Ga?
Pa one u centru Oklaja, ispred automehaničarskih radiona.
Meni se čini da nisu…ali pravo da ti kažem… i ne idem za tim… navikao sam se na njih…rekao sam mu..

Prije skoro godinu dana na promina.blogu.hr-u pod jednim od postova, bio je komentar u kojem se izražavalo nezadovoljstvo što nam lijepo uređena parkirališta uz glavnu cestu, sada zauzimaju olupine iz kojih česti curi i ulje.

Nakon tog komentara, odnio sam mehaničaru koji se spominjao u tom komentaru posude u obliku „tacni“ za kolače, samo malo većih dimenzija, da ih postavi ispod automobila koji su na popravku. Meni su te tacne ostale od činčila, pa ionako nisam imao kud s njima, a mogu odlučno poslužiti u slučaju curenja ulja iz motora automobila…

Jučer sam malo zastao i popričao sa jednim od oklajskih automehaničara.
Malo smo pričali o svemu i svačemu… i na kraju smo se dotakli teme rada inspekcija.
Požalio mi se da je dobio veliku kaznu zbog toga što nema „Plan zbrinjavanja otpada“… ako se ne varam 4 puta po 30,000.00 kuna!
Plan zbrinjavanja otpada je dokument koji izgleda mora imati svaki pogon koji u svom radu proizvodi nekakav otpad, a njega muči kako kaže to što nikomu ne traže taj Plan, nego samo njemu.
Kazne kako sam kaže neće morati platiti, ako u određenom roku ne izradi navedeni plan, odnosno ukloni nedostatke koje je inspekcija evidentirala u svojim zapisnicima.

Malo sam se nakon razgovora zagledao niz ulicu, i primjetio da smo u međuvremenu ostali bez „karampana“.
Nadam se da će na kraju automehaničar izraditi „Plan zbrinjavanja otpada“, te da neće morati platiti navedene velike kazne, ali isto se tako nadam da će centar Oklaja izgledat kao danas…

Mene na kraju zanima što vi koji često prolazite kroz centar Oklaja mislite o svemu ovomu?
Da li su vama smetale karampane?
Kakav stav imate o onom tko je tužio automehaničara (inspekcija je stigla nakon dojave-nije mi poznato anonimne, ili potpisane)?
Oznake: Život u Promini

- 19:20 - Komentiraj post (4) - Link posta

utorak, 14.10.2008.

Sv Mihovil –Dan općine Promina V dio

Peti dio priče- nastavak posta Sv Mihovil –Dan općine Promina:

Osnivanje prominske općineZbivanja prema pisanju zadarskog »Narodnog lista«

Valja znati da: suložnistvo, psost na javnosti, radnja u dane svetačne, paljenje, kradja, pijančenje po krčmah, bilo je preoteto mah svakom zakonu i dospilo do najskrajnje mjere. Ali hvala upraviteljstvu obćinskom koje kroz Četiri mjeseca svog rada, stalo je ustopu mal ne svakoj nezakonitosti.

Evo stroge naredbe koju je izdalo upraviteljstvo dne 1 rujna broj 400:

1. Tkogod bude javljen da radi u dane svečane, bit će kažnen ravnicom ili globom.
2. Tkogod bude javljen da u javnosti psuje Boga i svece po šokacim i u komšiluku, bit će kažnjen tavnicom ili globom.
3. Tkogod umakne ženskicu bit će po zakonu kraljskom i crkovnom rastavljen, kažnjen pako sa tavnicom ili globom, i ovo žešće, ako ju ne može odmah vjenčati.

Ovom naredbom obćina je postigla prepohvalni uspijeh.
Evo dokaza:
Iza ove zabrane nitko nije svecem zaradio, što je prvo bilo u velikoj zloporabi osobito u vrieme jematve (...).
Krčme i dućani moraju preko službe Božje biti zatvoreni u dane svetčane, što se strogo vrši.
Najgora rana bilo je suložništvo: a odsad?
Od šesnaest koji su se napovjedili za vjenčanje cigli jedan umakao je preko zabrane, koga odmah obćina činila je ustaviti i bi kažnen tamnicom i globom.
Psosti sada nije vise čuti u javnosti.
Za ove shodne naredbe velika zasluga je našeg upraviteljstva, osobito prvoga prisjednika, Šime Ćorića, pa tajnika Čavline, koji se marljivo zauzimlju za svako dobro i koristno poduzeće na korist i napredak obćine.
Nu, neka gospoda po Kninu navaljuju na našu obćinu. Ja bih jim rekao: neka ih za to neboli glava i neka zabodu svoj rep poda se: bit će im bolje!
Ovdje mimogred spomenut mi je fuhrere Džepinu i Kneževića, koji su ustukli dobro lupežiće, tako da ti oni nesmiju obnoć više na dvor, odkada su ova dva žandara k nama došli — stoga mnogo su oba ljubljena od svijuh poštenih Prominjana koji mogu sada mirno spavati. Ako ovim redom i ovom slogom uznapredujemo, obćina Promina do malo će procvasti«.
Tako, eto prođe 1883. u kojoj se ostvari prominska volja da ima svoju samostalnu općinu i svoje domaće rukovodstvo.
Već početkom 1884. javljaju iz Promine 4. siječnja krupnu i neočekivanu vijest:
Usljed nepovoljna stanja zdravlja, dao je ostavku načelnik naše obćine častni M. Škovrlj.
Naskoro bit će mu imenovan nasljednik, koji želimo da sliedi stope osamdesetgodišnjeg predšasnika.
Njegova pravodušnost i miroljubivost ostat će do vieka medju nam nezaboravna.
Bog ga obdario zdravljem i poživio!«
Odmah se pomišlja i na »krštenja barjaka nove obćine Prominske«.
Bilo je planirano da se to izvrši već u veljači 1884., ali će taj svečani čin biti kasnije obavlje, 13. srpnja iste godine.
Dopis iz Promine, od 29. veljače 1884. suprotstavlja se dopisu »iz Kninske krajine« koje je objavilo kaludjersko klapalo Zadarsko«.
Taj dopisnik »dojmio se prominske obćine — koja mu stoji na srdcu kao djavolu očenaš (...)«.
Dalje čitamo: Sažaljiva obćinu prominsku i onoga komu je bila na pameti ona prokleta osnova odciepit ju od Knina! Ala brajne grjehota, da već nupravljaju talenti Kninski cjelokupnom obćinom (...).
Ali nek znade dopisnik kaludjerskog klapala, da je i bez njih Promina proslavila sretni dan u srpnju godine 1883. otvarajuć svoju obćinu«.
I nastavlja:
»Vlada uz želju narodnih zastupnika nije mogla što koristnieg učinit Promini, koliko odcjepit ju od nereda Kninske obćine!
Danas u Promini poliepšani su puti, stavljen je uztuk patarluku, nije već palitba i ne čuje se kradnje.
Neka dokaže Kninski sud jeli od lanjske godine bila u Promini komnisija za ubojstva!
To je sve pripisat u zaslugu upravitelj stvu obćinskom, podpomoženom zaslužnim oružnim poštovodjom Džepinom i Kneževićem.
Nu, mlada obćina da i neistra svaku na čistac mogla bi ju valjda prikorit koja stara uzorna posestrima!...
Bože dragi, vidi li!
Kroz malo vrieme, Prominska obćina izsmijavat će se mnogim drugim sa svojom dobrobiti, a navlastito onim koji joj klipove podmeću da ju prisvoje ili unište!«
Iako je prvi načelnik dao ostavku prvih dana siječnja, drugi je izabran tek nakon 3 mjeseca.
Izvjestitelj iz Promine javlja 4. travnja:
»Priznata ostavka načelnika gospodina Škovrlja, bi odabran u sjednici na 31 p. m. za novog načelnika obćine Prominske gospodin Šime Ćorić, a za prisednika gospodin Mate Validžić. Da bude sretno!«
Uvid u zbivanja, uspjehe i poteškoće razabire se iz »osobitog dopisa« iz Promine koji je pisan 10. svibnja:
»Svaki dobromisleći Prommjanin radošću uvidja koliko je napredka postigao kroz ovu samu godinu od kada je zadobio svoju obćinu.
Učiona se većma od djece pohadja, a postaje žandarske koliko u Oklaju, toliko u Razvadju nebilježe već nemilih čina. Evo imade cjela godina, da se amo nepojavi nikakva kradja, palitba, šteta ili koje drugo zločinstvo!
Dojdućeg mjeseca počet će nam djelovati i poštarski ured prediljen odlukom 3 studenog p. g.
Ovo je lipi jednogodišnji plod nastojanja nove obćine.
»Kalugjersko klapalo« u svom 5. om broju, premda u njegovoj maloj glavi podrugljivo, al ipak istinu kaže kad nazivlje novu Prominsku — hrvatsku uzor-obćinu te nepravedno prekorava one, koji izradiše da se ustanovi.
Nego kad je i na nas došao rod sunčanog traka, hajdmo da nas još bolje obasja, te spomenut ću i ove dvie glavne, moleći obćinsko upraviteljstvo da ih uzme u obzir.
Za Prominu je od velike važnosti da u obćini bude ustanovljen nagodbeni ured, nek bude dozvoljeno činiti pogodbe i obveznice, a to jedno, jer smo daleko koliko od Knina toliko od Drniša 20 kilometara da idjemo bilježniku ili sudu: a drugo: ovim bi se zapela stupica svim privatnim činiocima takvih pisama kojim se globi sviet, i dolazi do svakakvih neprilika…..

Nastavlja se…


Oznake: Prošlost Promine, Razvođe, Oklaj, općina promina, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ

- 20:35 - Komentiraj post (5) - Link posta

ponedjeljak, 13.10.2008.

Priopćenje Ministarstva zaštite okoliša...

07.10.2008. - Postupanje Inspekcije zaštite okoliša u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u jamu Dočina

U nadzorima koje je provela Inspekcija zaštite okoliša utvrđeno je nezakonito odlaganje otpadnog iskopnog materijala iz Luke Šibenik d.o.o. u jamu Dočina koja se nalazi između zaseoka Čveljići i Marići u Oklaju, od strane tvrtke Viatoni d.o.o. iz Zagreba. Tvrtci Viatoni d.o.o. naređeno je uklanjanje navedenog otpada s predmetne lokacije putem ovlaštene osobe te su protiv nje podnesena dva optužna prijedloga predviđena Zakonom o otpadu za utvrđene nepravilnosti. Kaznu izriče nadležni sud.

Zagreb, 07. listopada 2008.

Ured glasnogovornice

http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=7808

Oznake: opasni otpad

- 20:29 - Komentiraj post (3) - Link posta

četvrtak, 09.10.2008.

Staračkim domom upravlja Županija?-PONIŠTENO

Prije nekoliko dana, točnije 03.10.2008. napisao sam post pod naslovom:
"Staračkim domom upravlja Županija?"

Tema posta bila je objava oglasa u NN, u kojem Šibensko-kninska županija poziva zainteresirane da se jave za usluge: "Stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji-dogradnji, stavljanju građevine u funkciju i izgradnji uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda Doma za starije i nemoćne osobe Oklaj".

Najbolje je da pročitate post o kojem pišem pod linkom:
http://promina.blog.hr/2008/10/1625427995/starackim-domom-upravlja-zupanija.html

Taman kad sam se obradovao da radovi otvaranja staračkog doma kreću prema kraju, kad ono stiže novi oglas koji sad glasi:

Naslov:
Usluge Stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji-dogradnji, stavljanju građevine u funkciju i izgradnji uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda Doma za starije i nemoćne osobe Oklaj

Vrsta formulara:
Objava o poništenju nadmetanja/ispravku objave (male vrijed.)

Naručitelj:
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Datum:
07.10.2008

Novi oglas možete pogledati pod linkom:
http://ponuda-jn.nn.hr/showtender.aspx?ENTRY_ID=82747c57-2710-410b-be70-434dfcd3fc8f&action=showdetail&referrer=search&sessionid=

Ono što je nabitnije u tom oglasu je:

Informacije o poništenju postupka javne nabave:

" Ako su postale poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave, dovele do neobjavljivanja poziva za nadmetanje".

Čini mi se da sam nekomu "pomrsija" račune objavom mog prethodnog posta na ovu temu....Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 06:23 - Komentiraj post (1) - Link posta

srijeda, 08.10.2008.

Živim, dok moje riječi teku, a fotografije priču pričaju

Maloprije sam navratio na web stranicu „Radio Drniša“, i pronašao tekst pod naslovom:
„Prominjani proslavili Sv. Mihovila“- možete ga pročitati pod linkom:
http://www.radiodrnis.hr/novosti/041008.html

Odmah ispod naslova, možete pročitati:
Piše: Anita Vukušić
Foto: promina.blog.hr

Posebno mi je zadovoljstvo što promina.blog.hr čitaju novinari „Radio Drniša“.
Ja sam daleko o dobrog novinara (uopće novinara) , ali trudim se prenijeti informacije iz Promine u „svijet“ što bolje znam i umijem.
Ako je tema zanimljiva, onda i „pravi novinari“ brzo stignu u Prominu, obrade temu po pravilima struke, i ja osjećam da sam u svojoj „misiji“ uspio.

Zašto je ovaj članak poseban (osim što spominje promina.blog.hr)?

Većina članaka koja je do promjene vlasti pisana iz Promine, opisivala je Prominu, kao kraj „korak do raja“… Veliki projekti samo što nisu gotovi… Svakoga dana napredujemo…Gradit će se ovo gradit će se ono…
Ono najosnovnije, mlade obitelji, djecu, školstvo… uvijek se stavljalo u drugi plan…
Ne kažem da se u Promini nije napravilo ništa od rata… Napravljeno je dosta… ali možda smo mogli i više uz još samo malo napora….Ne zaboravljajući da je budućnost na mladima, djeci…

Da se vratim na spomenuti članak…

„Upravo u prominskom kraju, podsjetimo, pale su prve žrtve u rujanskom ratu 1991. godine. Tijekom Domovinskog rata 35 Prominaca zvjerski je ubijeno na kućnom pagu , a ujedno je s ovog područja i petnaest poginulih branitelja“.

-Ovo je činjenica koju su mnogi nažalost zaboravili, te dane žalosti slave kao dane pobjede!?

„Izgradimo vodovode, putove, poduzetničke zone i nove građevinske parcele, stvorimo preduvjete za mlade ljude koji će ovdje ostati živjeti, kazao je Cota i dodao kako ove godine svega je troje rođene djece u cijeloj Promini, a iduće godine biti će svega tri prvoškolca, dok 14 učenika završit će osmi razred. Prije 40 godina u Oklaju je bilo 1142 osnovca“.
-I ovo je činjenica koju možemo tajiti, ali je vrijeme da s njom konačno suočimo i vidimo kako dalje.

„O potrebi gospodarskog a time i demografskog preporoda u svojem prigodnom obraćanju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Promina osvrnuli su se i gosti direktor Metal - Sinta Stipe Knežević, direktor osnovne škole Mile Petrović, direktor HE Miljacka Tomislav Miletić, predstavnici stranaka HDZ i HSP, te prominski župnik fra Šime Nimac koji je pozvao Prominjce raseljene diljem Hrvatske da zajedničkim naporima s ovdašnjim ljudima pridonesu izvlačenju rodnog kraja iz sadašnjeg status quo stanja“.

Da se i ja dotaknem budućnosti…

Osim u rukama Općinara, budućnost Promine je i te kako u rukama direktora Metal - Sinta Stipe Knežević, direktor osnovne škole Mile Petrović, direktor HE „Miljacka“ Tomislav Miletić.

Metal-Sint zapošljava preko šezdeset radnika, i njegova budućnost, odnosno moguća privatizacija o kojoj se nedavno moglo čitati u jednim dnevnim novinama…uvelike može utjecati na budućnost kako njegovih djelatnika, tako i svih obitelji koje od Metal.Sinta žive.

Direktor osnovne škole Mile Petrović, bolje rečeno voditelj, jer je škola u Oklaju zapravo područna…. Mile Petrović može utjecati na budućnost Promine, tako da zajedno sa svojim kolegama odgoje djece da „tuđe poštuju, a svojim se diče“… da se ne srame kraja iz kojeg potječu… da nas u mjestima u koja odlaze na školovanje dostojno predstavljaju…da pokušaju jednog dana svojim znanjem mijenjati budućnost našeg kraja…

Direktor HE „Miljacka“ Tomislav Miletić…. Drago mi je što je konačno uspostavljena komunikacija između općine Promina i HE „Miljacka“, jer je Uprava HE „Miljacke“ tamo gdje je i elektrana ….u Promini … A to mnogi zaboravljaju…
Budućnost HE „Miljacka“, (koju bi neki rado zatvorili i pretvorili u muzej), odnosno neizbježna privatizacija HEP-a, priče su koje itekako utječu na život u malim mjestima poput Promine.

Bitno je naglasiti da je suradnju HE „Miljacke“ i Općine najviše potakao naš župnik fra Šime Nimac…Iskreno, mislim da dir HE „Miljacka“ nije ni prije imao ništa protiv da pomogne Promincima ako to može, samo „druga strana“ nije bila zainteresirana….

Na kraju, ne bi bilo fer ne spomenuti da fra Šime ulaže velike napore kako bi u budućnosti iseljeni Prominci i mi „preostali“ u Promini uspostavili što bolju komunikaciju, te tako zajednički pokušali promijeniti „crnu statistiku“.
Nadam se da ću uskoro na ovim stranicama napisati post na temu „Budi se Petar Svačić“, (prominski zavičajni klub)…. Ili možda neko drugo ime kluba pod kojim će se okupljati naši Prominjci u Zagrebu…Jer su Prominci iz Zagreba htjeli to neki priznati ili ne, ipak učinili dosta za Prominu (osnivanje općine 1993 godine… pomoć u obnovi Promine...).

Da se vratim na naslov posta… „Živim, dok moje riječi teku, a fotografije priču pričaju“

Dok ja budem pisao postove, a vi posjetitelji svojim komentarima nadopunjavali iste…
Bit će i novinara koji će navratiti u Prominu, i svojim „perom“ pomoći u rješavanju problema-
Najbolji primjer je prijevoz djece Radasovih do škole u Oklaju…..
Sve dok budemo glasni… dok nas bude bilo…dok se ne predamo…

Oznake: općina promina, Metal-sint, religija, HE Miljacka

- 21:41 - Komentiraj post (7) - Link posta

utorak, 07.10.2008.

Sv Mihovil –Dan općine Promina IV

Četvrti dio priče- nastavak posta Sv Mihovil –Dan općine Promina:

Osnivanje prominske općine

ZBIVANJA PREMA PISANJU ZADARSKOG »NARODNOG LISTA«

Nakić izusti jezgrovit govor, zahvali Prominjanima i odvrati im nazdravice. Pri svršetku svakog govora završivalo se: »Živili Prominjani«! »Živila hrvatska obćina Prominska!« Poslije toga pjevale su se svakovrsne narodne pjesme. Milota je bilo slušati osobito Niku Vežića, Matu Kulušu, otca Ritorevića. Čast vama, dični Drnišani, čast vami, vriedni prijatelji, koji nam odvažnošću pokazaste da ste nam prijatelji mi se dičimo, kad iz vaših krjepkih grla puče ko grom iz vedra neba onaj divni uzklik: »Živila hrvatska nova obćina Prominska!« Ćutimo da vi svi razumite što nas od davno tištilo, te u ime bratske ljubavi i vami, Knjinjani, govorim. Sve nas je jedna hrvatska majka rodila, i jednim hrvatskim mliekom zadojila, sve nas je jedna hrvatska krv razplodila, i jednim hrvatskim opojila: svi smo plod jednog hrvatsko sjemena: u jednu rieč, svi smo braća Hrvati: zato mi naš hrvatski narod ljubimo, s njime se veselimo i bratimo. Napomenuti mi je da i ovi dan sliedile su zamjenite i vesele nazdravice. Sobet svrši s prelogom otca Jerka Runjića, predsjednika odbora, da se podigne spomenik dana 23. srpnja. Predlog bi dragovoljno primljen, pak okolo 7 sati u najvećem veselju razstadosmo se«.
Točno 8 mjeseci je prošlo od dana, kad je car po-pisao zakon o ustanovljenju nove hrvatske općine u Prominini (22. 11. 1882.) do izbora prvog prominskog načelnika Marka Škovrlja iz Razvođa (23. 7. 1883.). Rođendan općine obilježio je novo razdoblje cjelo-kupnog prominskog naroda od oko 6000 žitelja u 9 kapitanija (petnaestak sela). Već u kolovozu naišao je u Prominu neimenovani došljak, koji se potpisao »Istinović« u spomenutom listu (od 1. 9.) i evo što piše:
»(...) Zašao sam takodjer i u Prominu, kupovati vina. U istinu prevario sam se jer ga sada kod njih malo ima, a i to što jest, skupo je i nezdravo. Nego drago mi je. Što sam vidio Prominu i njihovu novu obćinu, koja do sada u redu napreduje Osvjedočio sam se i to da svečanost, koju su ima mjesec dana obavili bila je slavna i oduševljena, da nije moglo bolje. Pohvalno je što su svoga mješćanina učiniliza tajnika: N. Čavlinu«.
Kako je djelovala nova prominska općina prvih mjeseci svoga života u 1883. imamo dva dopisa u »Narodnom listu«.
Prvi se odnosi na zauzimanje općine da željeznička pruga od Splita do Knina, iz Drniša ide preko Promine. Nude se veliki ustupci. Dopis je upućen iz Promine 22. rujna 1883.
»Po predlogu načelnika M. Škovrlja, u sjednici našeg obćinskog vieća od 4. tekućeg bijaše jednoglasno zaključeno blagodariti državi sva obćinska dobra, koja bi zauzela željezna pruga produženjem od Drniša do Knina, a takodjer podati vlastita zemljišta su polovinom njihove vrjednosti Ovih bi posve malo susrela željeznica, ako bi se držala onog pravca, kao što je nazad desetak godina bilo mjereno, i kako znakovi i danas obstoje.
Na tom temelju odposlala je od obćinskog upraviteljstva N. V. molbenica, koja cienimo, imat će povoljan uspjeh za nas, uslied temeljitih razloga u istoj navedenih.
Krenuvši produženje nove željezne pruge od Drniša do Knina preko Kosova, jedno: prošla bi neizključivo sve preko vlastitih zemljišta prve vrste, koja bi se morala platiti pod skupu cienu: drugo: oni predjeli su močvarni, te kao takovi nestalni težnji željeznih vlakova: a treće nebi imala nikakva važnog prometa u porednim pravcima. Dočim, krenuvši putem Promine, susrela bi odmah rudno ugjjevlje u Velušiću vlastitosti gospodina Ante Makale iz Šibenika: susrela bi pak ostalih rudnih predjela, kojim Promina obilatuje, ali još uvijek uzaludno spavaju. Umnožila bi se osim toga radja plemenite vrsti našeg raznobojnog mramora, a takodjer i ona obilatog bielog kamena, što u Dalmaciji na riedkim mjestima se nahodi: te privozbom gore napomenutih predmeta bila bi koristna prihoda državi, a istidobno bilo bi kao za priporodjenje našeg naroda, koji bi našao u svom mjestu radije, te ne bi bio biedan prinužden neprekidnoj izseobi po svietu. Dragovoljno čitamo o tom shodne brazde u našem »Narodnom listu« i zahvaljujemo skladu braće nam Drnišana koji vazda bijahu i jesu pri ruci svojim Prominjanim, istodišućim duhom hrvatskim. Sretno nam živili! U svakom poslu rad — Bog pomaže sklad.«
Koncem studenog je objavljen, a 24. 11. poslan »osobiti dopis« iz Promine, u kome se podrobno razglaba uspješan rad i nastojanje mlade općine.
Promotrimo ga uglavnom u cijelosti:
»Pošto odavna ne vidi se željenih viesti i pošto su se izvrgli ovdješnji dopisnici, i pošto mnogi prijatelji znatiželjni su čuti rad nove Prominske obćine: stoga usrdno vas molim za malo prostora u cienjenom vašem listu.
Nova obćina, mora se jamčiti da u svakom pogledu napreduje. Nek necieni nitko da je to lahk posao, novu obćinu ustrojit, ništa ne imajući pri ruci, nego mnoge protivštine raznih neprijatelja domaćih i izvanjskih, ni jednog novčića za po trošak, boreć se raznim nezgodom, koje su i starim obćinama gdjegod od velike neprilike, a kamoli ne novim. Principis obstat, govori latinska poslovica, pa to znajuć naši upravitelji nove obćine, odmah su se iz početka svu požrtvovnost i pomlju uložili, radeć sdušno i odvažno, za materijalno i moralno dobrobiće žitelja. Evo glavnije točke napredka. Puti glavni popravljeni su pod povjerenikom Kirchmeyerom, a sada se nastavljaju popravljati i popriečni. U poslidnoj obćinskoj sjednici od 16 listopada bi izabran odbor od petorice viećnika koji će se postarat, za pripravljanje potrebitog materijala za gradnju nove kuće: za koju jur počelo se je vaditi kamenje. Uz ostale nedoskočice; obćini se je brinuti i za zapuštenu moralnost. Valja znati da: suložnistvo, psost na javnosti, radnja u dane svetačne, paljenje, kradja, pijančenje po krčmah, bilo je preoteto mah.....

Nastavlja se…..


Oznake: Prošlost Promine, Razvođe, Oklaj, općina promina, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ

- 19:43 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 05.10.2008.

Bespravna gradnja

Bespravna gradnja problem je koji nije zaobišao Prominu.
Većinom se do sada na bespravnu gradnju kod nas gledalo kao na nešto čemu se ne može stati ukraj, pa se tim nitko nije niti bavio.
Svi smo mi svjedoci da se neke stvari ne rade/grade kako treba, ali opet računamo, tko će se svađati, ima netko tko bi se s tim trebao baviti.

Primjera ima bezbroj, I moglo bi se nabrojiti dosta slučajeva, ali I ja kao I svi radije to prešućujem ovom prigodom.

Ipak jedan slučaj izdvajam, jer je po prvi put građevinska inspekcija izdala nalog za rušenje bespravno sagrađenog objekta u Promini (barem u zadnjih dvadesetak godina koliko mi se čini) I isti je srušen!

O čemu se zapravo radi?

Prije mjesec dva, vozeći se cestom prema Čitluku, odmah nakon skretanja kod “stare škole” u Čitluku prema Mratovu, nakon dvadesetak metara… primjetio sam novosagrađenu garažu.
Možda ništa nebi bilo sporno, da ta garaža nije izgrađena na samom rubu prometnice.
Bilo mi je čudno da se netko odlučuje na gradnju baš uz sam rub prometnice, a svi znaju da se ista cesta Čitluk-Bogatići “uskoro” planira asfaltirati u profilu od šest metara, pa valjda I izvođač radova, te da se od lokalne prometnice smije graditi na udaljenosti od tri metra (ako se na varam)?

Kod nas je sve moguće, pa sam se I na tu garažu “navikao”.
Ipak, ovih dana dogodilo se čudo?
Jučer sam saznao da je ta garaža uklonjena prije nekoliko dana po nalogu građevinske inspekcije.
Inspekciju je pozvala općina Promina nakon brojnih poziva mještana Čitluka, kojima je ta garaža smetala.

Možda da se vlasnik garaže “uvukao” dvadesetak centimetara u svoj teren, nebi bilo problema, ovako je išao do “maksimuma”, I izgleda maksimalno isprovocirao ljude koji svaki dan prolaze tom prometnicom.

Rušenje bespravnih građevina nepopularan je potez, I svaka vlast koja se s tim problemom uhvati u koštac, obično na sebe zaziv gnjev građana.
Telefon u općini je prvo jedno vrijeme zvonio zbog stalnih prijava s molbama za rušenje garaže, a kad je inspekcija stigla na teren I započelo rušenje… onda su telefoni počeli zvoniti da se garaža ne ruši?

Tko bi nama ugodio?


Oznake: općina promina, Čitluk

- 06:10 - Komentiraj post (1) - Link posta

subota, 04.10.2008.

Sv Mihovil –Dan općine Promina III

Treći dio priče- nastavak posta Sv Mihovil –Dan općine Promina:

Osnivanje prominske općine

ZBIVANJA PREMA PISANJU ZADARSKOG »NARODNOG LISTA«

Lijepim redom uputi se crkvena povorka obćinskih…članova, glavara i seoskih odličnjaka, i u liepom broju inostranih prijatelja, na glavi c. k. kotarski poglavar, sa narodnim zastupnikom. Na desnu je namjesnički tajnik Kirchmayer, a s Ijeva povjerenik Škarić praćeni trobojnicom: to sve dvoje a dvoje kroz ulicu koja vodi od kuće Ćorića do pridvorja crkvenog. Koliko na ulicah, toliko okolo crkvenog pridvorja, narod se sakupio da vidi povorku. Iz c. k. oružničke postaje, i kuća visile su trobojnice, i uresni sagovi u znak velikog veselja.
Kad povorka prispi u crkvu pred oltaron na desno zauzima mjesto c k. poglavar sa narodnim zastupnikom Nakićem, a na lievo c k. tajnik Kirchmayer sa povjerenikom Škarićem, a po niže obćinski viećnici, odličnjaci i seoski glavari sa vise brojnim narodom. Okolo 9. ga sata, započe svečano, uz gruvanje mužara sveta misa. Naš velezaslužni župnik otac Danko Marin, kroz misu, držao je uzorito prigodno slovo, kratko, ali sabrano.
Potlie, nego se dovrši služba Božja, odma se uredi povorka, kao i prvo, razvitom trobojnicom praćena do obćinskog ureda.
Oko 11 sati sljedilo je odabiranje načelnika obćinskog upraviteljstva, gdje svetčano položiše obećanje, da će točno i sdužno izvršivat svoju dužnost
Poslije toga c k tajnik Kircmheyer držao je govor s kojim se izrazi ozadovoljstvu svoga tromjesečnog boravljenja medju nami i o divoti prominskog položaja, te se osobito radova našoj krasnoj svečanosti, i pri svršetku trikrat poviknu: Živio naš priljubljeni i primilostivi cesar i kralj Frane Josip I!, čemu svi gromovito odgovoriše. Zatim ganutljivo izreče: želim da pod zaštitom mile nam hrvatske trobojnice pomognu svi mišćani, da se čim prije Promina opet osviesti! Te zaori; Živio! Živila nova obćina prominska! Živilo obćinsko upraviteljstvo! Tim je svršen prvi dio svečano-sti Okolo 1. ga sata posije podne uputiše se u priredjeno mjesto za sobet . Sa sjevera na ulasku bio je podignut slavoluk krasno izradjen, nadpisom liepim, na-rodnim mnogobrojnim zastavama, a na sriedi lepršala je carska zastava. Pridvorje šatora bilo je ukusno izkićeno svakovrstnim zelenim cviećem. Sprieda visila je priredjena pjesmica u znak veselja. Sve to bijaše pomnja i nastojanje uzoritog otca Jerka Runjića, pred-sjednika odbora za svečanost! U 1 1/2 sat u priredjenom šatoru započe sobet na kojem je bilo preko 20 osoba. Stolovi su bili krasno uredjeni, z glave zauzimaju mjesto odličnije osobe, pak sliedile su redom osobe, brez razlike staleža kao prava braća. Milota je bilo gledati svega, nazdravi caru i kralju Frani Josipu I sa trokratnim živio! Zatim se ispjeva carevka. Članovi obćinski u ime upraviteljstva kratkim govorom izraziše svoju zahvalnost caru, ministarstvu, namjesniku i zemaljskom odboru, te su se nizale svakovrstne nazdravice Strossmayeru, narodnim prvacima, Pavlinoviću, Klaiću, boriocu za narodna prava Biankini-a, svim narodnim zastupnicima, Franjevcim, pa svim odsutnim prijateljima. Sve ove zdravice bijahu nadahnute živom rodoljubljem u čisto hrvatskom smislu. U 6 1/2 sati bi završena svečanost riečim: Da Bog poživi sa prejasnom obitelji priljubljenog i premilostivog cesara i kralja Franu Josipa 1. Predsjenik odbora otac Jerko Runjić, svakom posjetni listić u znak današnje uspomene. Okolo 7. ga sata malo po malo počeše odlaziti gosti, od praćeni gromovitim pucanjem i slavljem: do 8 sati se je pjevalo. U jednu rieč svak se divio i začudio, te svaki ostav potpuno zadovoljan.«
Ni to nije bilo dosta. Osmi dan ponovilo se veselje u posebnom domaćem raspoloženju. Isti dopisnik opisuje i drugo slavlje:
»Kako sam vam jur javio u mome dopisu do 23. srpnja, bila je velika svečanost prigodom ustrojenja obćine Prominske.
Opet osmi dan sastalo se je obćinsko upraviteljstvo i velik broj viećnika i seoskih glavara, te taj dan držalo se je uspomena osmodnevnog veselja. Taj dan držao se je svečani sobet pred obćinskim uredom, u dvorani gdje upravo veličanstveno bijaše priređena trpeza.
Tko bi opisati mogao ono iskreno veselje, onu živu srdačnost, ono uredno, veličanstveno oduševljenje, koje je svakom grudi nadimalo? I taj dan nismo zaboravili, na onaj skup odličnih, veselih osoba, na živahne zamjeni te razgovore, na onaj jedini duh koji vladaše, u onom veličanstveno izradjenom šatoru, na onaj red, na onaj mir, na ono veselje. Tko bi igda pomislio da će to biti u ovom mjestu, koje je bilo sasvim zanemareno i na svaki način uvrijedjeno! Ali sloga sve može: ona sloga koja je bila svedjer i biti će medju namim koja jedini temelj svakog napredka, te smo se razgovarali o onim veselim osobam, inostranih prijatelja, pak nismo zaboravili obćeljubljenog bivšeg našeg župnika Fra Bone Labora, koji nas je znao posjetiti pri našem veselju. Kad su se počele nizati nazdravice, napomenut mi je Niku Vežića kako hitro i jezgrovito sabranim riečima učini podugi govor kojim čestita Prominjanim, da jim pravica bi učinjena, i kako je moćna careva rieč smela napokon i uništila neprijateljska zanovjetanja, te pri svršetku nazdravi Prominjanim, koji mu odvratiše: Žvio! Za tim c k. tajnik Kirchmeyer, držao je govor o svom boravljenju u Sarajevu, te se laskavo izrazi naliepe uspomene, koje su ostavili po cieloj Bosni Franjevci, te im nazdravi
Njemu odvrati podugim O. Fra Andrija Copić. Zatim c k. poglavar držao je sabrani govor, te pri svršetku nazdravi Prominjanim, obećavajuć jim laskavo da će jim svedjer gdje bude potreba na ruci biti. Dignu se za tim c k. povjerenik Škarić. Divota je bilo gledati kako mu sabrane rieči izlaze iz poštenih usta, te pri svršetku i on nazdravi Prominjanim, obećavajuć jim laskavo da će jim svedjer gdje bude potreba na ruci biti, te pri svršetku i on nazdravi Prominjanim. Dični narodni zastupnik Nakić izusti jezgrovit…..

Nastavlja se…..

Oznake: Prošlost Promine, Razvođe, Oklaj, općina promina, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ

- 22:28 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 03.10.2008.

Staračkim domom upravlja Županija?

Jučer (02.10.2008.) je na web stranici Nardonih novina pod linkom:
http://ponuda-jn.nn.hr/showtender.aspx?ENTRY_ID=D6162FD8-8C34-4244-BF50-81F25B4F52F7&action=showdetail&referrer=search&sessionid=

objavljen oglas sa sljedećim sadržajem:

Naslov:
Usluge Stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji-dogradnji, stavljanju građevine u funkciju i izgradnji uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda Doma za starije i nemoćne osobe Oklaj

Vrsta formulara
Poziv na nadmetanje (male vrijed.)

Naručitelj
ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA

Datum
02.10.2008

Krajnji rok za dostavu/preuzimanje ili uvid u dokumentaciju za nadmetanje
Datum: 14/10/2008(dan/mj./god.) Vrijeme: 12:00

Možda sam u krivu, ali iz ovog oglasa kako se meni čini proizlazi da Domom sada upravlja naša Županija, (uostalom kao i sa svim ostalim domovima u Županiji), jer je prošli oglas kojim se tražio izvođač radova, bio objavljen od strane naručitelj: Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Zagreb.

Čudno je jedino što naručitelj oglasa nije v.d. direktor, jer je prema nekim informacijama i on imenovan?

Ma na kraju, šta bi naš svi't reka' "Važno je da se Dom otvori, a za drugo ćemo lako".Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 18:08 - Komentiraj post (3) - Link posta

četvrtak, 02.10.2008.

Menadžer=čoban, pardon Čoban=Menadžer za farmu?

Najviše me u životu «fasciniraju» ljudi koji od jednostavnih stvari čine komplicirane, od nevažnih važne stvari.
Tako sa jedne strane upoznate doktore znanosti s kojima možete razgovarati kao s nekim s kim se poznajete godinama, a s druge strane imate polupismene ljude koji «doktoriraju» opisujući svoju važnu ulogu u društvu, i koliko god pričali teško ih je razumjeti.

Evo jedne priče za primjer...

Marija... di ti je brat... nisam Ga dugo vidija?
E... on ti nije ode... on je na izgradnji vodovoda u Dubrovniku?
Stvarno? Kad je otiša?
A.. otiša je ima misec dana... i eto vratija se nikidan na jedan dan, i odmah su Ga zvali da bez njega ne mogu, da se vrati.
Vidiš ti njega šta je «emancira»... A šta on tamo zapravo radi... s obzirom da je konobar po struci, a tu se ipak radi o «izgradnji vodovoda»?.
Pa... on ti priprema trasu za postavljanje cijevi...
Znači on radi sa inženjerima... Aj neka..
Ma nije... nego nešto drugo..
A da nije sa «đomeštrima» ... da ne nosi onaj «kolac» i udara trasu vodovoda...
Ma nije ni to...
Pa šta onda radi?
Pa on kopa kanale!

Pa on kopa kanale?
Stvarno. Dobro sestra kaže...Pa zar nije na kraju lipše reć... «On je na izgradnji vodovoda u Dubrovniku»
Tu je titula... tu je destinacija... Sve je na mistu... To što on i ovako, i onako započme i završi radni dan u kanalu, na kraju i nije bitno?
Glavno da lipo zvuči.

Ali, vratimo se naslovu....koji glasi:

Menadžer=čoban, pardon Čoban=Menadžer za farmu?

Možda će netko zaključit da je to samo igra riječi, ali meni se čini da je veliki broj ljudi «greškom» ni kriv ni dužan zamjenio svoje mjesto na stranama «jednakosti».
Još mi je najjače, najčešće posvajanje titule «poduzetnik».
Za neke je dovoljno otići iz «malenih mjesta srca moga» na Zagrebački asfalt na nekoliko mjeseci, i titula je već tu.
Ja sam ti rođo pokrenija biznis... Ja sam poduzetnik...

Evo još jedne priče, koja mi pada na pamet....

Još u osnovnoj školi, imao sam prijatelja koji je patio za zlatnim lančićima, satovima, novcem, sanjao skupe aute... Došao je rat... i nismo se dugo vidjeli.
Jednom prilikom, nakon rata...pored mene projuri zatamnjeni BMW sedmica, i naglo zakoči.
Mislim ja u sebi «Bome sad sam na....a» Na brzinu razmišljam jesam li se kome zamirija... I nisam se dobro ni sabra, kad se iz auta začuje:
«Pa di su prijatelju... nismo se vidili sto godina»
Da skratim priču... Moj prijatelj iz osnovne je u ratu postao poduzetnik... navodno građevinar. Ima nekoliko stanova u Zagrebu... i sve u svemu dobro se živi.
Opet se nismo vidili neko vrijeme, i baš sam se zapita gdje je...
Rekli su mi da je dobio tri godine zatvora u Turskoj zbog šverca nekoliko desetaka kila zlata....
Opet smo se sreli... Opet on sritan nasmijan, ali sad jedan dan vozi Porsche, a drugi najskupljeg Mercedesa... Opet je poduzetnik, i sada već radi «zgrade» u Zagrebu, i ima jaku firmu...
Opet se nismo vidili neko vrijeme, i baš sam se zapita gdje je...
Pročitao sam u crnoj kronici da je priveden zbog organizacije prostitucije...
Pročitao sam nakon toga da je prodao zemlju jednog našeg istaknutog političara, krivotvoreći dokumentaciju.... Pa nakon toga da je oslobođen zbog nedostatka dokaza...
Zadnje sam pročitao, da je osuđen na sedam godina zatvora, zbog prodaje zemljišta krivotvoreći dokumentaciju, i tako sebi pribavio nekoliko milijuna eura koristi....

Kad bolje razmislim, niti je on stravno moj prijatelj, jer Ga zapravo uopće i ne poznajem, niti je poduzetnik...
On je zapravo završio kao kriminalac, ali «visokog» ranga.

Kad čovjek ukrade cipele iz trgovine, on je lopov, ali kad ukrade milijune... one je ?????

Opet sam odlutao od naslova, a naslov je, da se i ja podsjetim:

Menadžer=čoban, pardon Čoban=Menadžer za farmu?

E da... ne smije se reć Čoban... pravilno je Pastir!

Premda mene Pastir više asocira na duhovnog vođu....

I pjesmu čoban tjera ovčice.... treba ili zaboraviti ili pretvoriti u
«Manadžer tjera ovčice, lakoj lane diri diri dane»...

Na ovi temu Jutarnji liste kaže sljedeće:
“Ovčari postaju menadžeri za farmu”
(a komentatori dodaju: ovčar=vrsta psa, čuvar ovaca= pastir ili čoban)

“U Centru za stočarstvo krša, osnovanom prije dvije godine na kninskom Veleučilištu Marko Marulić, ove jeseni u sklopu programa cjeloživotnog obrazovanja počinje edukacija za zanimanje ovčar. Uzgajivači ovaca i koza na krškim područjima nakon stjecanja diplome neće više biti ovčari i pastiri nego će steći zvanje menadžera za farmu, koje zvuči daleko ljepše i stručnije”

“I uzgajivači ovaca i koza u Europi sutra morati imati licencu za bavljenje tim poslom”

Baš me zanima, kad na kraju godine bude dodjeljivana nagrada “Zlatna kuna za menadžera godine”, mogu li se natjecati I vlasnici stada u Promini, nakon što naravno dobiju licencu?

Članak u Jutarnjem možete pročitati pod linkom:
http://www.jutarnji.hr/zanimljivosti/clanak/art-2008,9,12,,133051.jl
Oznake: Život u Promini, Stočarstvo u Promini

- 18:16 - Komentiraj post (8) - Link posta

Odvozi se otpad iz jama u Čveljićima?

Sudeći prema članku objavljenom u Vjesniku od 20.09.2008, problem ilegalnog odlaganja otpada tvrtke “Viatoni”, vlasnika Željka Džape, “došao je do ušiju” odgovornih.

Novinarka Vjesnika navodi nam sljedeće:

“Inspektori zaštite okoliša naredili su tvrtki Viatoni iz Zagreba i njezinom vlasniku Željki Džapi da vrate u prijašnje stanje jame u zaseoku Čveljići kod Oklaja u kojoj je završilo više stotina tona otpada”.

Baš me zanima hoće li sad Džapo stvarno spustiti u jame utovarivače I iz njih izvesti 800 kubika metrijala, koliko se procjenjuje da je u iste odložio.
Na koncu, koje je onda sljedeće odredište tog sumnjivog otpada?
Možda Mala Promina?

Članak objavljen u Vjesniku možete pročitatipod linkom.

http://www.vjesnik.com/pdf/2008%5C09%5C20%5C16A16.PDF

Ali, o istoj temi možete čitati u u Novom Tjedniku od 12.09.2008. pod linkom:

http://novi-tjednik.hr/index.asp?dID=1599

Da li je ovo kraj, ili tek početak priče?


Oznake: opasni otpad

- 13:52 - Komentiraj post (2) - Link posta

srijeda, 01.10.2008.

Fotografije dana Općine

Dugo nisam fotografijama "pričao priču", pa evo sada Dana općine Promina, ispričane fotografijama mog sina Ivana.
Nadam se da će vam se fotografije svidjeti.

Link je:

http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202008/Dan%20Opcine%2029092008/

Oznake: Život u Promini, općina promina

- 20:34 - Komentiraj post (2) - Link posta

Promina iz nekog drugog kuta...

Danas sam po prvi puta pronašao članak u kojem se može pročitati što je to danas “najzanimljivije” u Promini, I koji su to potencijali kojih možda nismo niti mi sami svjesni.

Članak Jadranke Klisović pod naslovom “Skriveno blago prominskih brda”, jedan je od najbolje napisanih članaka na tu temu u zadnjih desetak godina.

Obično novinari “prolete” jednom temom kroz Prominu, I pobjegnu.
Ali ovdje se vidi da je novinarka stvarno imala volje upoznati “neku drugu” Prominu.

Ja ću navesti samo nekoliko citata iz članka koji je objavljen pod linkom:
http://www.bum.vjesnik.hr/html/2008/09/24/Clanak.asp?r=tem&c=7

“Težak život i druge nedaće koje su se zaredale zatvaranjem rudnika koji je othranio generacije i generacije, za posljedicu su imale odlazak stanovništva u gradove od čega se taj škrti kraj nije oporavio do danas.

“Država je svoje šumsko zemljište odlučila dati na višegodišnje korištenje, pa je nekoliko Prominaca zasadilo velike vinograde poput mladog Marka Duvančića, obitelji Džapo, Knežević... Načelnik Cota na svom je imanju zasadio 20.000 sadnica vinove loze koja odlično uspijeva i daje vrlo kvalitetno grožđe i vino”

“Načelnik Cota, koji je dužnost načelnika preuzeo tek prije dva mjeseca, smatra da taj kraj ima velike razvojne perspektive i to prije svega u poljoprivrednoj proizvodnji u Vedrovu polju, proizvodnji zdrave hrane, stočarstvu i seoskom turizmu”.

“Obitelj Milana Lacića sagradila je pršutanu »Lacić« u Razvođu kod Oklaja. Dok smo joj prilazili, nismo mogli vjerovati vlastitim očima. Mislili smo da smo….”

“U susjedstvu smo posjetili obitelj Škovrlj. Slavko, njegova supruga i tri sina imaju farmu sa 600 ovaca….. Godišnje uspiju proizvesti između 2,5 i tri tone »mišnog sira« koji prodaju isključivo na »kućnom pragu«.
»Da proizvedemo i pet puta više, sve bi prodali bez ikakve reklame i bez trgovačkih lanaca.

“Na 26 hektara zemljišta kod Razvođa prostire se bajamik koji je već godinama »ničiji«, a Općina Promina s njime ima velike planove. Umjesto jednoj osobi, bajamik koji je prije rata bio u vlasništvu oklajske poljoprivredne zadruge, najvjerojatnije će se dati u koncesiju osmorici Prominjana u dugoročni zakup”.

“Načelnik Cota, inače kondicijski trener hrvatske košarkaške reprezentacije i matematičar po struci, kaže da je u ovom kraju »pitanje svih pitanja« voda bez koje su danas tri veća sela koja se nalaze na stotinjak metara od Krke…….”.


Bili su to samo ulomci teksta, kojeg je svakako zanimljivo pročitati od riječi do riječi.

Oznake: Marko Duvančić, Ivica Džapo, Stipe Knežević, Prominski vinogradari, Stočarstvo u Promini, Pršutana Lacić, Život u Promini, općina promina

- 19:31 - Komentiraj post (1) - Link posta

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić