_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 21.01.2013.

Iz Arhive nastavnika Mile Petrovića- Prominski glasnika br.2
Čitajući Prominski glasnik br. 2. nailazim na sljedeći članak:*************************


0 stanovništvu Promine i o jednom dijelu njegove imovine krajem 1830. godine

Naziv Promina je ponajprije ime planine visoke 1148 m.
Pod tim nazivom — kako je već odavno uobičajeno — podrazumijeva se i cijeli kraj između te planine i rijeke Krke, koji se sastoji od devet sela (Bogatić, Čitluk, Lukar, Matasi, Mratovo, Oklaj, Puljani, Razvođe i Suknovci).
Uobičajenost tog naziva i za taj kraj vidljiv je i iz naziva prve političke općine, osnovane 1882. (konstituirane 1883) (1), a koja je obuhvaćala navedena sela.
Ta općina nije nazvana Oklajska općina (po njenom sjedištu Oklaju), već općina Promina (2).

Prošlost Promine nudi mnoštvo tema za istraživanje i obradu.
Jedna od tih tema je prominsko stanovništvo.
Među raznim izvorima za izučavanje te teme najvažniji su matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i župni popisi »stanja duša« (status anima-rum).
Postoje i popisi, koje su provodili područni organi vlasti zbog novačenja, utvrđivanja poreskih obveza i drugih razloga.
Takvi su popisi u Dalmaciji poznati iz doba mletačke uprave, iz doba prve austrijske uprave, iz vremena francuske uprave, kao i iz prvih desetljeća druge austrijske uprave.

Moderni, opći popisi stanovništva u organizaciji i provedbi državnih statističkih službi započeli su u Austrijskoj Carevini 1857. godine.
Otada se i na našem hrvatskom prostoru obavljaju periodični opći popisi stanovništva i to je do sada učinjeno sveukupno četrnaest puta — 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991.
Ti su podaci iz općih popisa stanovništva na hrvatskom prostoru publicirani.
Među tim podacima nalaze se i podaci o broju stanovnika u prominskim selima (3).

Istražujući u Historijskom arhivu u Zadru nailazio sam i na popise stanovništva, koje su provodili područni organi vlasti u Dalmaciji prije 1857.
Jedan od takvih popisa odnosi se na broj stanovnika i dio imovine tog stanovništva sa stanjem 31. prosinca 1830.
Iskazani broj stanovnika u tom popisu po naseljima sadrži i podatke o vjerskoj pripadnosti stanovništva i o broju familija.
A što se imovine tiče, njen iskaz u tom popisu obuhvatio je samo stoku i prijevozna sredstva (teretna kola).
Kako je u to vrijeme u Dalmaciji službeni jezik bio talijanski, taj je dokument pisan talijanskim jezikom i ima naslov: »Prospetto generale della Popolazione, delle casse, delle famiglie, del bestiame, e de' mezzi di transporto della Provinzia della Dalmazia a tutto 31. decembre 1830, conformato sulla base degli Stati parziali, offerti dagli Uffici Circondari« (4).

Tadašnja pokrajina Dalmacija (u okviru Austrijske Carevine) bila je — u teritorijalno-upravnom pogledu— podijeljena u četiri okružja: zadarsko, splitsko, dubrovačko i kotorsko.
Na čelu svakog okružja bilo je okružno poglavarstvo.
Niži organi uprave u okviru okružja bili su kotarevi (preture), a u okviru kotareva—općine. Promina se u to vrijeme nalazila u sastavu kotara i općine Knin, a kninski kotar i općina u okviru zadarskog okružja.


(Obratite pažnju koja su sela bila najnaseljenija -op.ur.bloga)

Isti statistički iskaz sadrži podatke i o broju stoke, kao i o broju kola.

Podaci su prikazani u donjoj tabeli.

U okviru nekih od navedenih sela taj je popis obuhvatio i njima obližnja naselja (zaseoke). Tako npr. u okviru Bogatića obuhvaćen je i zaselak Popovići, u okviru Lukara i zaselak Drage, u okviru Matasa i zaseoci Bobodol, Ljubotić i Marasovine, a u okviru Puljana zaseoci Nečven i Seline.
Iskazani podaci daju zanimljive pokazatelje o prominskom stanovništvu, njegovu broju po selima, vjerskom sastavu i broju obiteljskih zajednica.
Te su obiteljske zajednice (familije) imale prosječno po sedam članova.
Navedeni podaci o stočnom fondu u Promini pokazuju da je u to vrijeme bilo dvostruko više koza od broja ovaca.

Zanimljiv je i podatak o broju kola (koje su vukli konji ili volovi).
Malo je bilo kola u tadašnjoj Promini — usve 62.
Njihova malobrojnost bila je najuže u svezi i s postojanjem ili nepostojanjem kolskih puteva.

Postojao je općinski kolski put od Oklaja do Knina i od Oklaja do Drniša.
Postojali su i mjesni kolski putevi između pojedinih sela i tog općinskog puta.
Sva sela, međutim, nisu još u to vrijeme imala povezanost kolskim putem ni između sebe, ni s postojećim općinskim putem (5).
Izgradnja puteva u Promini zasebna je tema, koja također očekuje da pobliže bude istražena i obrađena.

dr. Ivo Perić
Napomene:

1. Prema tadašnjoj organizaciji teritorijalne uprave postojale su dvije vrste općina: političke i poreske općine.
Političke su općine bile administrativno-upravne zajednice sa općinskim vijećem i sa općinskim načelnikom.
Poreske općine su se poklapale s katastarskim evidencionim cjelinama (u njima su, na osnovi konkretne imovine i konkretne poslovne aktivnosti, utvrđivane poreske obveze stanovništva).
Jedna politička općina sastojala se od niza poreskih općina.
Politička općina Promina imala je u svom sastavu devet poreskih općina, (naime, svako od njezinih devet sela bilo je posebna poreska općina).

2. Dinko Foretić, Borba za ponarođivanje općine u Dalmaciji (1865-1900), Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri, Zagreb 1969, 153; Mirko Validžić-Ćelkanović, Osnivanje prominske općine, Prominski glasnik br. 1, Zagreb 1993, 23.

3. Mirko Korenčić, Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857-1971, Zagreb 1979, 212-216; Popis stanovništva 1991. Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima, Zagreb 1992; Zdravko Dizdar, Svoji na svome, Prominski glasnik br. 1, Zagreb 1993, 13-15.

4. Historijski arhiv u Zadru. Razni spisi Namjesništva, sv. 21.

5. Onodobna službena klasifikacija obuhvaćala je četiri kategorije puteva — mjesni, općinski, pokrajinski i državni putevi, a nazvani su tako prema njihovoj važnosti i prema nosiocima brige a njihovu izgradnju i održavanje.


*************************


A sada malo više o samom autoru teksta (što sam pronašao na internetu):

Autor nvedenog teksta dr.Ivo Perić, rođen je 1930. u Oklaju.

Doktorsku je radnju s temom borbe za jezik i nacionalni duh u dalmatinskim školama u periodu od 1860 do 1918.napisao i obranio 1969.

Do 1974. radio je kao ravnatelj dubrovačke gimnazije, a od 1974. do 1995. radio je u dubrovačkom Institutu za povijesna istraživanja (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti).

Trenutačno živi i radi u Zagrebu.


Prije nekoliko godina, u Slobodnoj Dalmaciji mogli smo pročitati sljedeći članak:Link na članak: http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20050528/kultura03.asp

Oznake: Arhive nastavnika Mile Petrovića, ZK Promina

- 22:08 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 07.01.2013.

Iz Arhive nastavnika Mile Petrovića

Velika je sreća kada se škrinje s skrivenim blagom, fragmentima prošlosti Promine, širom mom blogu otvore.

Razgovarajući s profesorom Antom Vladimirom Bikićem, saznao sam za još jednu „arhivu“ knjiga i časopisa s meni zanimljivom tematikom.

Dugogodišnji ravnatelj osnovne škole u Miljevcima, a zadnjih nekoliko godina voditelj osnovne škole u Oklaju, umirovljeni nastavnik Mile Petrović, samozatajan je čuvar zapisa o prominskom i miljevačkom kraju.

Prije nekoliko dana sastali smo se, i dobio sam na posudbu jedan časopis i jednu interesentanu knjigu.

Dugo godina pokušavam doći do „Prominsko glasnika br.2“, časopisa kojeg je izdao Prominski zavičajni klub „Patar Svačić“ u Zagrebu, 1994. godine, i sada ga konačno imam!

Dugo godina pokušavam kupiti knjigu „Prominski vidici i sudbine“, ali, kako nema orginala, dobro će mi doći i kopija, i nju sada imam!

Nisam odmah spomenuo, ali nastavnik Mile, posudio mi je i odličnu knjigu „Zbornik Miljevci“, odnosno „Miljevci u prošlosti (s pogledom u budućnost)“, koju sam na brzinu prelistao, jer sam malo „uronio“ u knjige Dostojevskog, pa sam malo s vremenom u stisci…
Uglavnom, knjiga je posvećena Miljevcima, ali i Promina se koliko sam uspio u brzom pregledavanju primjetiti, spominje u dosta povijesnih navoda.


Za ovaj post, odlučio sam objaviti samo tri stranice „Prominskog glasnika“, i evo ih u cijelosti:


Zašto baš ove tri stranice?

-Na naslovnici Prominskog glasnika (prvoj fotografiji), možete vidjeti spomenik „Prominska obitelj“, djelo našeg akademskog kipara Vlade Radasa. Spomenik koji je u Zagrebu čekao oslobođenje Promine, kako bi se Prominska obitelj „vratila“ u Prominu.

-Na drugoj fotografiji je sve o spomeniku lijepo objašljeno, a iznad toga je sadržaj Glasnika, prepun zanimljivih tema, sada već pomalo i povijesnih činjenica (Prominci u prognanstvu…nade…strepnje…).

-Na trećoj fotografiji, osim crkve sv Martina, možete saznati tko su bili Prominci okupljeni u Prominski zavičajni klub „Petar Svačić“, koji su nam u nasljeđe ostavili ovaj list, brinuli o našoj kulturnoj baštini.

Nešto od sadržaja Prominskog glasnika, objavljivat ću u sljedećim postovima.


Zahvaljujem se nastavniku Mili Petroviću, na ustupljenom časopisu i knjigama.

Oznake: Iz Arhive nastavnika Mile Petrovića, ZK Promina

- 20:23 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 29.05.2009.

Prominske sportske igre u Zagrebačkoj Dubravi

Dobio sam jučer na e-mail sljedeću poruku:

„Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam plakat za „Prominske sportske igre“ i cjelodnevno druženje
u Zagrebačkoj Dubravi u nedjelju 07.06.2009.
Dodatke informacije će biti objavljene na našoj web stranici www.zkpromina.hr“Pogledao sam i plakat, i na njemu pročitao sljedeće:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zavičajni klub PROMINA Zagreb poziva sve Promince i prijatelje Promine na
PROMINSKE SPORTSKE IGRE
koje će se održati 7. lipnja 2009. godine (nedjelja) s početkom u 10 sati
na boćalištu i igralištu iza osnovne škole
dr. Ante Starčevića – Zagreb, Gornja Dubrava

Organizira se druženje i turnir Prominaca u boćanju, briškuli i trešetu, malom
nogometu, košarci i šijanju uz glazbu i besplatne kobasice, gulaš, roštilj i kolače
te piće po popularnim cijenama.
Utakmica u boćanju između domaćina BK dr. Ante Starčević
i Zavičajnog kluba PROMINA Zagreb održat će se u 19 sati.

Prijave za turnir u boćanju kod: Slavka Kevića, GSM 091 7644 031
Prijave za turnir u šijanju, briškuli i trešetu kod: Ivana Zrile, GSM 099 2137 769
Prijave za turnir u malom nogometu kod: Trpimira Lučića, GSM 098 289 341 i
Marka Aralice, GSM 091 7391 223
Prijave za turnir u košarci kod: Davora Perice, GSM 091 7888 443

Dodatne informacije na web stranici www.zkpromina.hr

Dobro došli !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Oznake: ZK Promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 17.04.2009.

Osnovan Zavičajni klub “Promina” Zadar

Na web stranici ezadar.hr pronašao sam sljedeću vijest:

“Prominska noć 24. travnja”
15.04.2009 Zadar
link na vijest: http://www.ezadar.hr/clanak/prominska-noc-24-travnjaNovoosnovani Zavičajni klub Promina Zadar, u petak, 24. travnja, organizira Prominsku noć za Promince i njihove prijatelje.

Zabava će se održati u restoranu 'Fešta' u Trgovačkom centru Bakmaz na Novom Bokanjcu, s početkom u 20 sati.

Karte za Prominsku noć mogu se kupiti u restoranu Fešta ili rezervirati na broj telefona 023/221-481.

Oznake: Prominska noć, ZK Promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 19.10.2008.

Tri vjenčanja, četiri krštenja i….

Šibenki list često piše teme iz Prominie.
Jučerašnji broj (18.10.2008) donosi nam sljedeći naslov : „Svakom krštenom djetetu- 500 eura“

Povod novoj „priči“ iz Promine, bilo je krštenje drugog djeteta obitelji Ante Zelića (sina Gojka), u crkvi sv Mihovila u Oklaju.
Članak nam tako donosi upozorenja fra Šime Nimca na veliki nesrazmjer u broju rođenih, broju vjenčanja i umrlih.
Tako iz članka možemo saznati da je u deset mjeseci ove godine u Promini kršteno samo četvero djece, dok je istovremeno umrlo 24 mještana, te da je bilo samo tri vjenčanja.

Sad dolazi vrijeme da dotaknemo i ovih 500 eura iz naslova:

„Za razliku od općina i gradova u okolici koji roditelje uglavnom pomažu s oko tisuću kuna iz državne kase Prominci su posegnuli u vlastiti džep. Svako kršteno dijete daruju sa poklonom od : 500 eura“.

„Donatori“ ovih 500€ su članovi „Zavičajnog kluba Petar Svačić u Zagrebu“.
Njihova je želja na ovaj način nagraditi za hrabrost mlade obitelji koja se odlučile za još jedno dijete.

Dosadašnji donatori su:

-Ivica Validžić vlasnik pekare Frumentum u Zagrebu koji je darovao obitelj Validžić ;
-Ante Validžić i Anđelko Dogan darovali su obitelj Džapo;
-Zvone Perica i Željko Džapo prošle nedjelje obitelj Zelić.

Moram napomenuti da i općina Promina, kao i susjedne općine pomaže sa tisuću kuna obitelji prilikom rođenja djeteta, što se lako može isčitati iz predviđenih troškova u proračunu za 2008, kao i realiziranih 7000.00 kuna u 2007 godini za tu namjenu.

Za svaku pohvalu je ideja članova zavičajnog kuba Petar Svačić, da na ovaj način pomogne obiteljima u kojima se rodi dijete, kao i ideja o oživljavanju kluba koji je jedno vrijeme bio u stanju mirovanja.

Članak „Svakom krštenom djetetu- 500 eura“, napisala je novinarka Matilda Jelčić Stojaković. Rado bi postavio link na Šibenski list, ali u zadnje vrijeme njihova mi se web stranica nešto teško otvara. Ostaje vam jedino mogućnost kupnje lista na kioscima….Oznake: ZK Promina, religija

- 12:37 - Komentiraj post (5) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić