_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 31.01.2011.

Nova radna mjesta u Puljanima

Maloprije sam od prijatelja dobio e-mail sa natječajem za zapošljavanje u NP Krka, u Puljanima, Kistanjama i Ivoševcima.

Evo natječaja u cijelosti:


****************

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK 'KRKA' Š I B E N I K

OGLAS: za obavljanje poslova radnih mjesta (za područje Puljana, Kistanja i Ivoševaca)


1. NADZORNIK I. VRSTE

1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31.prosinca 2011. godine
Uvjeti:
• stručna sprema: VŠS ili SSS prirodoslovne ili druge odgovarajuće struke, položen stručni ispit
• radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva u struci
• posebni uvjeti: poznavanje jednog svjetskog jezika, položen vozački ispit
• probni rad: 3 mjeseca


2. STRUČNI REFERENT – PRODAVAČ SUVENIRA

2 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31.prosinca 2011. godine
Uvjeti:
• stručna sprema: VŠS ili SSS turističkog ili ekonomskog smjera
• posebni uvjeti: poznavanje dvaju svjetskih jezika ipoznavanje rada na PC• u
• probni rad: 1 mjesec


3. STRUČNI REFERENT – PREZENTATOR (etno zbirke, staje, kužine, mlina...)

1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31.prosinca 2011. godine
Uvjeti:
• stručna sprema: VŠS ili SSS turističkog ili ekonomskog smjera
• radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
• posebni uvjeti: poznavanje dvaju svjetskih jezika
• probni rad: 1 mjesec


4. VIŠI STRUČNI REFERENT – RECEPCIONAR

2 izvršitelja na određeno vrijeme, najkasnije do 31.prosinca 2011. godine
Uvjeti:
• stručna sprema: VŠS ili SSS turističkog ili ekonomskog smjera
• radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
• posebni uvjeti: poznavanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC• u
• probni rad: 1 mjesec


5. STRUČNI REFERENT – KONTROLOR ULAZA

1 izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do 31.prosinca 2011. godine
Uvjeti:
• stručna sprema: SSS turističkog ili ekonomskog smjera
• radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
• posebni uvjeti: poznavanje dvaju svjetskih jezika
• probni rad: 1 mjesec

Uz pisanu prijavu, s naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi, kandidati su obvezni priložiti: životopis, dokaz o stručnog spremi (original ili presliku), presliku radne knjižice, presliku domovnice, presliku vozačke dozvole (ako je uvjet u natječaju) i dokaz o znanju jezika (ako je uvjet u natječaju). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja (objavljen u subotu, 29. siječnja 2011 god-op.a), preporučeno poštom ili neposredno na adresu:

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK 'KRKA'Š I B E N I K
Trg Ivana Pavla II., br. 5,
22000 Šibenik

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

****************


Svim kandidatima za navedena radna mjesta želim puno sreće, a prijatelju koji je poslao natječaj (koji je pronašao u jednom tjedniku) ovim se putem iskreno zahvaljujem.

Oznake: NP Krka, Puljane

- 11:05 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 29.01.2011.

Što nam donosi novi prjedlog Prostornog plana Županije?

Photobucket

Vjerojatno ste već svi iz dnevnih novina saznali da su u tijeku:

„III Izmjene i dopune Prostonog plana Šibensko-kninske Županije“, odnosno da je javna rasprava na tu temu ako se ne varam završena 27.01.2011 godine.

Evo nekih zanimljivosti vezanih za općinu Promina koje možete pročitati u Prjedlogu PP Županije:

Osnovni podaci naše Općine su:

-STANOVNICI Popis 2001.g. -1317
-POVRŠINA km2-1364,41
-GRAđEVINSKO PODRUČJE NASELJA /GPN/-417,60
-GUSTOĆA STANOVANJA st/ha- 3,43

Kad smo kod kamenoloma:

Prostori za iskorištavanje mineralnih sirovina.

Rudarsko geološka studija Šibensko–kninske županije koja je bila temelj za prijedlog
izmjena u Županijskom planu izrađena je sa ciljem da u prvom redu posluži kao stručna osnova za strateške odluke gospodarenja mineralnim sirovinama kako na temelju pojavljivanja mineralnih sirovina i geološke građe Županije, tako i na postojećem obimu eksploatacije mineralnih sirovina valorizacijom svakog pojedinog eksploatacijskog polja, a na način kojim će se prepoznati, uvažiti i uključiti sve relevantne aktere te prostorno-planske uvjete u Županiji definirane PPŽ-om.

Lokacija na kojoj se eksploatira mineralna sirovina u Promini je:

-Naziv eksploatacijskog polja: "Bila strana"
-Naselje: Razvođe
-Mineralna sirovina: vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preraduŠto se tiče „Brze ceste“ u Prijedlogu PP Županije piše:

-Brza cesta Šibenik – Drniš – Knin – granica BiH

Ovo je najznačajniji poprečni prometni pravac u Županiji. Do sada je u Planu bila određena trasa za istraživanje smještaja navedene ceste na trasi nekada planiranog koridora autoceste Zagreb – Split.
Kako je u međuvremenu izrađena studijsko –projektna dokumentacija Planom je određena njena trasa koridora u istraživanju za dionicu Drniš-Knin-Granica BiH. Planom predložena trasa položena je usporedno s cestom D33 do grada Drniša gdje prelazi Čikolu, obilazi grad Drniš i prolazi zapadno od planine Promina do grada Knina kojeg obilazi na južnom dijelu te potom ide dalje prema granici RH i BiH.

Vezano uz navedeno planirane su i nove trase državnih cesta kao dio brze ceste:
- priključak grada Knina (južna obilaznica Knina) i - priključak grada Drniša (korigirana trasa obilaznice Drniša) koje su sastavni dio brze ceste.


Vezano uz Obnovljive izvore energije, za Prominu se kaže sljedeće:

Vjetroelektrane-istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana:

8. Vrbnički plato - Općina Biskupija i Općina Promina,

Solarne elektrane

Planom se odreńuje područje istraživanja mogućeg smještaja sunčanih elektrana snage veće od 200 kW u planiranim zonama:

1. Gaj - Općina Promina,
2. Razvodsko plandište i Miljevački dolac – kontaktno područje Općine Promina i
Grada Drniša.

Postupanje s otpadom

Sukladno Programu gospodarenja otpadom Šibensko–kninske županije izmjena i dopuna Plana odnosi se na odreńivanje lokacije Bikarac kao županijskog centra za gospodarenje otpadom Bikarac koji je planiran isključivo za potrebe Šibensko-kninske županije.

Kao dio sustava gospodarenja otpadom na području Županije planirane su transfer stanice za prikupljanje otpada:

- transfer stanica na lokaciji Mala Promina za područje zagorskog
dijela Županije,
- transfer stanica na lokaciji Veprštak za područje Općina Murter-Kornati, Tisno i Pirovac.

Lokacije za smještaj građevina za prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje građevinskog otpada:

- na lokacijama Pirovac (sjeverno od saniranog odlagališta komunalnog otpada Šljukine njive), Leć, Jadrtovac (stara kava), Jarebinjak, te lokacije za smještaj građevina za prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje s mogućnošću trajnog odlaganja grańevinskog otpada:
- Bikarac, Girk, Moseć, te na napuštenim i iskorištenim eksploatacijama boksita lokacijama u istraživanju Mratovo, Džapići-Čveljići, Velušić, Trbounje, Kljake.


Ako Vas zanima cijeli dokument:
„IZMJENE I DOPUNE – III PROSTORNI PLAN ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE“
Posjetite link:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/dokumenti/PPZ/Sazetak%20za%20javnost.pdf

Ako Vas zanimaju karte i ostali dokumenti vezani uz „III izmjene i dopune PP Županije“:
Posjetite link:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/dokumenti/ppz.asp


I to bi bilo sve vezano uz spominjenje Prominu u III izmjenama i dopunama prostonog plana Šibensko-kninske županije.

Oznake: prostorni plan

- 21:27 - Komentiraj post (6) - Link posta

srijeda, 26.01.2011.

Župni list Promina 2010 (br. 5)

Photobucket

Već sam u jednom postu (Legenda o Prominskoj kapi) objavio da je izašao novi, peti broj Župnog lista Promina.
Župni list Promina je jedan od rijetkih pisanih tragova o životu u Promini, a kad vrijeme učini svoje....ono što nije zapisano, kao da se nije niti dogodilo.

Iz lista nastalog i tiskanog velikim naporima glavnog urednika fra Krešimira Mikelića, Zvone Bare kojeg bi nazvao i „glavnim koordintorom lista“, te stalnim i (koliko mi se čini) jedinim sponzorom koji omogućava tiskanje lista Željkom Džapom....teško je odlučiti što izdvojiti kao najbolju najavu koja bi trebala biti poruka Župnog lista Promina.

Za čitatelje promina.blog.hr-a, odlučio sam izabrati „Uvodnu riječ župnika“, i evo je u cijelosti:*********************************
Nadahnuti anđeoskom pjesmom u Božićnoj noći i mi danas svakodnevno ponavljamo:

»Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje!« Otada ta pjesma odjekuje čitavim svijetom i nema pjesme koja je može nadjačati. Nema te sile koja tu anđeosku pjesmu može utrnuti. Svatko je od nas pozvan osobno se pridružiti toj radosti i biti Božji miljenik, Božji povlaštenik, osoba Božje dobrohotnosti, jer je milost Božja ponuđena svim ljudima.
Slava Bogu i mir ljudima dobre volje: to su znakovi Božića. Čovjek zahvaćen Bogom je čovjek dobre volje. Dobra je volja početak svakoga dobra. Bez nje nema Božjega i ljudskoga svijeta. Dobra nas volja potiče da mislimo i govorimo dobro, da činimo dobro uvijek i svakome, ali i da primjećujemo i poštujemo dobro koje drugi čine. Dobra volja nas potiče na odgovornost za svijet u kojemu živimo. Uči nas davanju. Uči nas da u davanju nađemo puninu svoje radosti.
Čovjek dobre volje ne čeka što će drugi učiniti. Ne traži od drugih očitovanje njihove dobre volje. Dobra volja drugih nije uvjet za njegovu dobru volju, jer istinski dobra volja je nužno bezuvjetna. Dobra volja je početak mira, početaksvakoga boljeg svijeta. I taj mir, taj početak boljega svijeta uvijek najbolje prepoznaju oni koji su dobre volje.
Da, našoj su domovini, našem hrvatskom društvu, našem su vremenu potrebni ljudi dobre volje: ljudi koji će se izdići iznad svakovrsnih zlovolja i pesimizma nadahnutog materijalnim krizama, iznad neshvatljivih i bolnih ravnodušnosti, i graditi svijet u kojem će se svaki čovjek osjećati dobrodošao i u kojem će svaki čovjek moći naći svoje ispunjenje. To je svijet u kojem će smisao biti prepoznatljiv i poželjan, a besmisao razotkriven; svijet u kojem se dobro neće prešućivati, a zlo razglašivati, pa i poticati; svijet u kojem opće dobro neće biti samo riječ kojim se zavodi lakovjerne, nego istina za koju se svi zauzimaju u skladu s povjerenim im obvezama.
Važno je primijetiti da se istodobno, dok se nad Betlehemom čula anđeoska pjesma:
»Slava na visinama Bogu«, Isus rađao na nekom skromnom mjestu izvan Betlehema, jer za njega i njegove nije bilo mjesta u svratištu. Čini se da je otada uvijek tako: da za Isusa i njegove ima malo mjesta ondje gdje je obilje, lagodnost i bezbolnost. Ne, zasigurno ga nema ondje gdje je površnost, samodostatnost i isključivost. Isusu i njegovima mjesto je u srcu života. Ondje gdje je život najzahtjevniji, najbolniji, najneizvjesniji, ali i najblagoslovljeniji.
Kršćanin je pozvan prolaziti ovim svijetom obilježen imenom Isusovim i za sebe odabirati povijest njegova života, povijest koja iscrpljuje, uznosi i preobražava.
Prolaziti ovom zemljom čineći dobro, i to dobre volje čineći dobro, ono je najizvrsnije što je uopće darovano čovjeku. U tome je njegovo, u tome je naše ispunjenje. I dok nije životno mudro svoju dobru volju uvjetovati ma čijom dobrom voljom, pravedno je da se zauzimamo za mir za svakoga, za svako biće. Mir koji bilo koga mimoilazi, nije istinski mir.
Mir koji ne osigurava svakome životni prostor u kojemu će moći ostvariti svoje ljudsko dostojanstvo, nije istinski mir.
Mir je plod trajnih i iskrenih saveza, počevši od saveza koji Bog sklapa u darovanom Sinu Isusu Kristu, opraštajući čovjeku, obnavljajući ga i darujući mu sebe samoga kao sudionika u prijateljstvu i dijalogu, u vidu jedinstva svih onih koje Bog ljubi. Po tom jedinstvu i savezu svatko vidi u drugome prije svega nekoga tko mu je sličan, jer je i njemu oprošteno i jer je ljubljen na isti način. Kršćanin pak čita u licu svakoga čovjeka odraz slave Kristove i sjaj Presvetoga Trojstva. Kršćanin govori svakom čovjeku: Ti si za mene važan, tvoje stvari poštujem, u Kristu te ljubim kao samoga sebe. Važno mi je i poštujem ne samo svoje dobro, dobro svoje obitelji, skupine, pokreta, stranke, naroda, nego važno mi je zajedničko dobro, dobro čitavog čovječanstva. Svako djelovanje protiv ovoga »zajedničkog dobra«, ovoga »općeg interesa« produbljuje korijene straha, zavisti, neprijateljstva te rađa sukobima, prouzrokuje nemire i hrani mržnju.
Ovo božićno vrijeme svima je nama poziv da se otvorimo za mir koji je dar novorođenog Kralja. Mir se gradi na stupovima istine, pravde, ljubavi i slobode. On je potreba i čežnja sadašnjosti hrvatskoga društva.
Samo mir koji dolazi od Boga, mir koji dolazi po ljudima dobre volje, u sebi je životan. Samo nas on može obnoviti u dubinama naših srdaca i učiniti nas bliskima i zauzetima.
Samo nas on može uvesti u potrebe onih s kojima živimo i otkriti nam da ni za Boga ni za čovjeka u ovome svijetu nema doma izvan ljudskoga srca. A tko nađe dom u ljudskom srcu, nigdje nije beskućnik.
U tom duhu svim PROMINJANIMA, ma gdje bili, i SVIM LJUDIMA DOBRE VOLJE, čestitam Isusovo rođenje i želim svakim blagoslovom obdarenu novu 2011. godinu.

Fra Krešimir Mikelić, župnik

*********************************

Za sve one koji nisu u mogućnosti doću u Prominu, ili preko nekoga kupiti Župni list, Zvone Bare se pobrinuo te je isti objavljen i na internetu pod linkom:
http://www.franjevci-split.hr/pdf/promina-bozic-2010.pdf

Eto, moji Prominci, čitatelji promina.blog.hr-a od Australije, Amerike, Španjolske, do Njemačke, Francuske, Švicarske.......i svi ostali koji to do sada niste....sada imate materijala za čitanje sljedećih nekolio dana.

Oznake: Župni list Promina

- 11:59 - Komentiraj post (5) - Link posta

utorak, 25.01.2011.

Pogledajte večeras emisiju „Škrinja“ na HTV-u

Nedavno je u Promini ekipa HTV-a, za emisiju “Škrinja”, kod Gospe Čatrnjske snimala KUU Promina.
Što su tada snimili, najbolje dočarava sljedeći članak sa HTV-a:


* * * * * *
25. siječnja na HTV-u 1 u 20.10

Oj!

Površinom mala Hrvatska i malobrojni hrvatski narod u samom je svjetskom vrhu po broju svojih prirodnih i kulturnih vrijednosti upisanih u UNESCO-vu listu svjetske baštine - 17, za sada.

Kada je komisija stručnjaka iz različitih zemalja ocjenjivala posebnost i vrijednost ojkanja, načina pjevanja iz Dalmatinske zagore, otkrivena je prava senzacija - da je to jedina sačuvana glazba iz prapovijesti.

Naime, glazba je jedina vrsta umjetnosti koja je potpuno nematerijalna, ona postoji samo u vremenu dok se sluša. Zato sve ono što je prethodilo modernoj tonskoj ljestvici, polifoniji, načinu skladanja i izvođenja moderne glazbe čovječanstvo ne poznaje – jednostavno zato jer nije čulo.

U našoj Zagori to se gromko i veselo itekako čuje, pa je i ekipa Hrvatske televizije obišla sve ojkače koji su zaslužni za veliko svjetsko priznanje našoj narodnoj kulturi.

Autori: Branka Šeparović i brojna snimateljska ekipa HTV-a

* * * * * *

Znači da ponovimo:

Večeras, 25. siječnja na HTV-u 1 u 20.10 KUU Promina je na HTV-u!

Izvor:
http://www.hrt.hr

Oznake: KUU Promina

- 00:35 - Komentiraj post (2) - Link posta

nedjelja, 23.01.2011.

Priča o zaboravljenoj dobroti

Photobucket

Ovih dana pronašao sam jednu lijepu priču o "Speleološkim istraživanjima gornjeg toka rijeke Krke", objavljenu u „HELOP-u“, časopisu HPK "Sv. Mihovil" (Broj 6 Siječanj 2010).

Mjesto radnje ove priče je Brina rijeke Krke od Marasovina do Zelića, a autor Joso Gracin prepričava nam svoje doživljaje iz našeg kraja, pri obilasku spillja u kanjonu rijeke Krke.

Evo nekoliko citata iz teksta:

"Predvečerje u Matasima. Upoznajem Mariju Maglicu. Kaže mi da postoji velika špilja odmah ispod Matasa.Ulazim u zaselak Zore. Tražim Niku Zoru. Susreo sam ga jednom u životu, ali nisam ga zaboravio. Bilo je to prije sedam godina, u srpnju 2002.godine Tada smo se moj prijatelj Dečko i ja, sa dvoje djece, u dva brodića na napuhavanje spuštali Krkom od Knina prema Visovcu, u susret Gospi od Anđela.
Lagano klizući kroz zeleni tunel u tom rajskom ambijentu ugledali smo ribiča i njegovog sina. Nakon pozdrava i par rečenica, doviknuo je da će nam ubrati povrća i za tren nestao u gustišu. Nakon nekoliko minuta dočekao nas je stotinjak metara nizvodno. Vodena matica nas je brzo nosila i nismo se mogli nigdje zaustaviti. Čovjek je ušao dublje u vodu i u Dečkov brodić iskrenuo punu kesu paprika, pomidora, kukumara i usput nam doviknuo: ˝Triba će mi kesa da u njoj ponesem ovog malo i kući.˝
Vodena struja nas je brzo udaljavala od njega, a nismo znali kako da mu zahvalimo.
Ne znajući što da uradim, zaviknuo sam:
˝Prijateljukako se zoveš!˝
Odgovorio je: ˝Niko, Niko Zore!˝
Ponovo sam zaviknuo: ˝Ja sam Joso Gracin. Puno ti hvala na ovome, i vidimo se ponovo jednog dana!˝

Brzo smo zamakli iza sljedećeg riječnog zavoja, dirnuti takvom gestom čovjeka koji nas je ugledao prvi puta u životu, a pitanje je bilo da li će nas ikada više vidjeti. Prošlo je dosta vremena od tog susreta, ali ga godine nisu pretvorile u zaborav i sada sam u selu Matasima, sedam godina nakon tog blic susreta, stiskao ruku Nike Zore zvanog Zele. Kad je čuo tko sam i zbog čega sam došao, rekao mi je: ˝Prijatelju ajde sutra oko deset sati, dođi kod mene na marendu, pa ćemo posli zajedno ići uzvodno tražiti pećine.˝

A što se dalje događalo..koje su sve spilje ispitivane uz rijeku Krku...kako su Matasani i Marasovljani dočekivali autora teksta.....provjerite pod linkom:

http://www.sv-mihovil.hr/?a=download&file=helop%206.pdf

Ako link kojim slučajem ne radi, onda upišite u googl:

HELOP Časopis HPK"Sv. Mihovil" (Broj 6 Siječanj 2010) i tamo će te osim navedenog ulomka iz teksta pod naslovom „Priča o zaboravljenoj dobroti“, pronaći još dosta zanimljivih članaka o spiljama, planinama......

Oznake: Matase

- 11:32 - Komentiraj post (2) - Link posta

srijeda, 19.01.2011.

"Od Promine do Amerike- Anthony Tony Dizdar" IV dio

Vrijeme je za četvrti nastavak intervjua sa Tonijem Dizdarom

1. Nakon dolaska u Ameriku, bili ste marljiv i uporan radnik. Shvatili ste na vrijeme
da bez poznavanja jezika nema napretka. Da li Vam je bio problem prihvatiti
američki način školovanja, te nastaviti svoje obrazovanje u Americi?
2. Vaš uspjeh u poslovnom svjetu, omogućuo Vam je da i drugima materijalno pomažete. Sjećam se da je u rujnu 1991 u Prominu stiglo sanitetsko vozilo Mercedes puno raznog sanitetskog materijala. Svi su pričali da je to donacija "Braće Dizdar" za prominski Dom zdravlja-Možete li malo prokomentirati tu donaciju.


Moj san je bio postati, pilot ali sam shvatio da ce to ici malo teze iz vise razloga. Necu sad ulaziti u pojedinosti istoga. Tada sam najvise shvatio nedostatak mojih roditelja. Da su oni ujedno zivili ovdje daleko daleko lakse bi se nosio sa svime tim. Ovako sam ne ide. Sa jedne strane te steze svakodnevna borba za prezivljavanje, sa druge naivan mladic od 18 god. upao u ralje organizirane UDBA-e gdje ti samo zlo pakiraju, trece medju neke probisvijete gdje samo gledaju gdje koga mogu prevariti da bi poslije za sebe rekli kako su oni sposobni ili slicno. Meni nikako nije islo u glavu, a to mi ni danas ne ide u glavu, kako netko moze naci nekog mladica ili djevojku te njega ili nju nagovarati na zlo. Pa to je tako perfidan zlocin, ma to je veci zlocin od samog zlocina.

Kad sam vec navršio 32 godine, zaposlio sam se u Cleveland i poceo raditi za grad kao kucni inspector. Tada sam poceo ici i na fakultet i poceo upisivati razne razrede u polju gradjevine. Tako sam upisivao mnogo razreda iz Arhitekture. Isao sam u skolu svaki dan poslije posla mislim oko pet i pol godina. Tako sam zavrsio za Gradjevinskog Inspector-a, te Protupozarnog Inspector-a i jos mi fali jedna i pol godina za Arhitekta. Zanimljivo je bilo kad sam posao na fakultet svi ovi sto su me nagovarali na koje kakove zlocine tad su me odgovarali od skole, „da to nije za mene“, „da ja trebam biti neki Hrvatski vojnik“ i tomu slicno.
Poslije ja sve te "beogradske ustase" (kako ih ja nazivam) nalazim na spiskovima UDBA-e ili KOS-a. Vrlo zanimljivo.

U svem tomu je bilo najteze kad dodjes na rijec i neznas sto znaci? Kad neznas sto znaci takova pitanja moras nauciti napamet pa pri polaganju odgovoriti ono sto si naucio napamet bez znanja ili razumijevanja te rijeci. Nekad uspije a nekad ne.
Poslije kad sam nabavio rijecnik Englesko Hrvatski bilo je lakse. Tada nismo imali računala pa da na njema nadjemo informacije koje su nam potrebne.
To omalovazavanje od „beogradskih ustasa“ mi je u stvari dalo jos daleko vecu volju. Tada sam poceo shvaćati koliki su to ljigavci, oni imaju samo ljudski izgled i nista vise! Pa pogledajte Josipa P. ili Ivana L. G. (njegov brat zivi ovdje u Clevelandu) te S. Bilusica i slicne, oni imaju samo ljudski izgled i nista vise.
Ja sam uvjeren da sam imao svojeg Angela Cuvara koji me je svaki puta kad bi skrenuo sa puta na neki nacin vratio nazad na pravi put.

Kroz to skolovanje od pet i pol godina poslije posla sam jednostavno "izgorio", zbog toga sam se odrekao mnogih stvari. Poslije toga za dugo vrimena nisam imao volje otvoriti ni jednu knjigu iz profesije, ali sam se posvetio citanju raznih Biografija i Hrvatskih i Americkih. Tako sam jedno 15 godina godisnje trosio na knjige izmedju 700-1000 dolara. Procitao sam nesto oko 6-8 stotina knjiga. Znao sam otici negdi na kavu i tamo citati satima i satima ili negdi u park ako je bilo lijepo vrijeme i tu ostati po cijeli dan citajuci.

Na poslu sam postao Gradjevinski Inspektor. Tu sam pomogao jos desetak Hrvata koji su postali Gradjevinski Inspektori ili Electricni Inspectori ili Vodoinstalerski Inspectori. Jedan moj prijatelj je imao tako lagan posao da je polozio sve moguce dozvole koje postoje. U cijeloj drzavi OHIO (koji ima 11 i pol milijuna stanovnika) on i jos dvojica su koji imaju polozene sve moguce dozvole. Njih se zove SUPER INSPECTORS. On sada radi u Washington D.C. i zaradjuje oko $100.000.00 dolara na godinu. Ja sam istrenirao oko 50 novih inspectora, i vecina njih su danas i te kako dobri inspektori. Ja sam bio prvi od Hrvata koji se zaposlio u toj branshi i koji je uvukao mnoge druge. U medjuvremenu sam pomogao mnogim Hrvatima koji su imali svoje kuce ili apartmane kako se vladati sa zakonom ili im pomoci na sudu. Jedan SUDAC koji je bio lokalni sudac za odrzavanje zakona o vlasnistvu i inplemetaciji lokalnih zakona za gradjevine i apartmane i odrzavanje kuca, zgrada i slicno, znao je u vise navrata reci kad dodju stvari od ispred njega da on ima samo povjerenje u tri ili cetiri inspectora izvjestaje a moje ime je uvijek bilo prvo.

Mene ja zaposlijo tadasnji gradonacelnik George Voinovich. Poslije je on posato Senator. Sad je otisao u mirovinu. On je bio i u Croatian Congressinal Coucass. Pomagao je Hrvatskoj u svakom trenutku kad mu se za to pruzila prilika. Njegov djed je bio zastupnik u Hrvatskom Saboru za vrime Austro Ugarske Monarhije.

Ujedno sam bio aktivan u lokalnim izborima i na razini savezne drzave Ohio i na federalnoj razini. Kroz sve te moje aktivnosti sam imao priliku i upoznati se sa mnogim osobama i na taj nacin odrzavati korektne odnose sa mnogima od njih pa i dan danas.Moje poznanstvo sa Dennis Kucinich ide jos od davnih sedamdesetih godina dok je bio samo zastupnik u gradskoj upravi.Poznajem cijelu njegovu obitelj, roditelje, bracu i sestru. Sa njime sam i dan danas u dobrim i prijateljskim odnosima. Otvarao sam i danas otvaram mnoga vrata za koja mnogi mogu samo sanjati. Mnogima sam pomogao da dobiju izbore. Ima ih dosta koji nikad ne bi dobili izbore da ja nisam cinio ono sto sam cinio za njih.

Zaboravio sam napomenuti da sam ovdje trenirao i Inspektore iz Bjelorusije, Ukrajine, Rusije i Madjarske.U ovo ministarstvo sto je do sada vodila ova drugarica Dropulic sam pisao mislim desetak pisama na ovu temu da se u Hrvatskoj rijesi taj problem gradnje i prava ljudi. Nikad ni jedan odgovor nisam dobio. Postao sam uvjere da te osobe na vrhu te piramide ne zele da se taj problem rijesi. Pa njima odgovara ovakova situacija gdje mogu uzimati mito od bilo koga!!!

Kad je krenulo za pomoc Hrvatskoj u stvaranju Hrvatske mi smo to prihvatili SAD ili NIKAD. Znaci cinili smo sve da se drzava stvori. Poslije Hrvatskog odcjepljenja je daleko veci problem i daleko veci napori u zazivljavanju te drzave. To traje i dan danas nakon 20 godina.
Pa pogledajte tko je Hrvatsku opljackao. Sve do jednog bez rezerve ili bivse komunjare ili bivsi suradnici UDBA-e ili KOS-a, a najgora je KATASTARSKA UDBA. Oni su najopasniji. Nikako mi nije jasno da su ti iz katastra ostali na svojim polozajima. Mislim da je u Hrvatskoj potrebna LUSTRACIJA i to pod hitno.

Posto se ja nisam zenijo i nisam imao obitelji pa sam si dozvolijo drugaciji nacin zivota pa zbog toga me nije zanimalo neke vece ustedjevine. Bio sam jedno vrijeme imao nekoliko kuca na kojima sam izgubio u 10 godina preko $150.000.00 dolara. Posto sam volio a i danas volim putovanja, prosao sam 46 saveznih drzava i vise od pola Canade. Da sam bio ozenjen i imao obitelj taj luksuz si ne bi mogao priustiti. Moje aktivnosti nebih mogao imati jer one kostaju mnogo novaca.
Kad je zavrsio Americki rat u Zaljevu, onda je vojska dovezla masu toga materijala natrag i te se stvari daju na bubanj pa tko vise da.Tako je moj brat Ive isao na te aukcije i kupio za Hrvatsku vojsku nekoliko tisuca carapa, vojnih cipela, unutarnjeg rublja, motorola, te je tako kupio cetiri vojne AMBULANTE. Sve je to bilo novo, ali vojska to proglasi viskom i tako odlazi na bubanj. Jedna od tih ambulanta je darovana u NUSTAR jedna u Drnis , jedna u Unesic i jedna za Prominu. Najzanimljivija je stvar kad su Ivi u Hrvatskoj probali naplatiti CARINU na nase donacije? Takove stvari se dogadjaju samo u najkorumpiranijim drzavama i bivsim komunistickim drzavama.To su tako odvratne i ogavne stvari da se covjek razocara u sve to. Ti isti koji su to radili ili rade, i dan danas se prave pametni kao da se nista nije dogodilo? Pa za njih nije nista drugo nego otvoriti LOGOR na Biokovu za kopat tunel kroz Biokovo ali samo bez strojeva ovaj puta, i samo za one koji su napravilipronevjere u drzavnom sistemu. Ta bi stvar sada bila dobra za Sanadera. Svaki komad kruha bi tribali zaraditi kopajuci tunel. Ja mislim da bi se korupcija u Hrvatskoj svela za 90% u prvoj godini.

Mislim da smo nas cetiri brata u USA donirali za Hrvatsku negdje od $750.000.00 do $1.000.000.00 dolara kroz deset godina. Malo pozamasna suma novca, ali tako je tribalo biti. Mi smo bili svjesni da moramo ciniti tada sve sto mozemo i tako smo cinili. Znali smo da se toga masa krade ali smo u tom pravcu bili nemocni. Jedino je bilo da drzava pusti korijene pa poslije ce se ove stvari rjesavati. Nazalost te se stvari nikad i nisu rjesavale. Zanimljivo je to sto ova komunistkico udbasko kosovska nomenklatura trazi da se objavi spis branitelja, a ne zele da se objavi spis Udbasa i Kos-ovih agenata i clanova CK? Ovo je zakonom zabranjeno!!!

* * * *


Tony mi je poslao nekoliko svojih fotografija, a ja sam od svih njih izabrao sljedeće:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Pitanje po pitanje....odgovor po odgovor.... i ova je priča došla svome kraju.

Zahvaljujem se Toniju Dizdaru što je imao volje odgovarati na moja pitanja, što je za promina.blog.hr ispričao svoju životnu priču.


Oznake: Od Promine do Amerike

- 22:02 - Komentiraj post (3) - Link posta

ponedjeljak, 17.01.2011.

Prominska noć u Zagrebu 12.02.2011

Od Predsjednika Zavičajnog kluba Prominjaca u Zagrebu, Jose Mudrnića dobio sam e-mail u kojem piše:

******

Poštovani,

Pošto nemamo našu web stranicu a vaš blog je vrlo posjećen, molim Vas da objavite ovaj plakat, ukoliko ste u mogućnosti, na vašem blogu.

Dobrodošli su i svi iz Promine te ih obavještavamo da će imati besplatan prijevoz.
Naime, osigurali smo autobus za prijevoz članova KUU te se taj autobus može
iskoristiti za posjet Prominskoj noći.

S poštovanjem!
Joso Mudrinić

******

Nema razloga ne najaviti ovaj lijepi događaj u Zagrebu, evo plakata;

Photobucket

Ako Vam je teško pročitati tekst sa plakata, evo ga još jednom u cijelosti:

Zavičajni klub PROMINA Zagreb poziva sve Promince i prijatelje Promine na tradicionalnu
PROMINSKU NOĆ koja će se održati 12. veljače 2011. godine (subota)
u restaurantu GASTRO GLOBUS na Zagrebačkom velesajmu s početkom u 20 sati
uz glazbeno-scenski program i bogatu tombolu.

U programu sudjeluju: KUU Promina Oklaj i Ante Dujić Antija

Voditeljica programa: Kristina Validžić

Gost večeri: MAJA ŠUPUT i grupa ENJOY

Informacije, rezervacije i prodaja ulaznica:

- Restaurant GASTRO GLOBUS na Zagrebačkom velesajmu tel: 6554 377
i mob. 098 1724 313; 098 209 551; 099 2137 769; 091 7391 223

Cijena ulaznice 250,00 kn Uz večeru piće u neograničenim količinama.
Dobro došli !


Što na kraju reći, nego ugodan Vam provod!

Oznake: Prominska noć

- 19:36 - Komentiraj post (4) - Link posta

subota, 15.01.2011.

Nezaposlenost u Promini u 2010 godini

Iza nas je godina koju mnogi često nazivaju jednom od najtežih, „kriznom godinom“.

Što mislite kakav je trag ostavila svjetska kriza na broj zaposlenik u jednoj maloj sredini kao što je Promina?

Na kraju 2009 godine (31.12) imali smo 67 nezaposlenih (23 Prominca- 44 Prominke), od ukupno 1175 stanovnika, odnosno 4,42%.

Na kraju 2010 godine (31.12) imamo 60 nezaposlenih (28 Prominca- 32 Prominke), od ukupno 1125 stanovnika, odnosno 5,33% - iz čega je vidljivo da imamo za 1 postotni poen više nezaposlenih stanovnika u odnosu na 2009 godinu.

Kao mjerodavan podatak o broju nezaposlnih osoba za Općinu Promina, uzeo sam izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 31.12.2010 - iz čega je vidljivo da imamo 7 nezaposlenih manje u odnosu na 2009 godinu.

Kao mjerodavan podatak o broju stanovnika, uzeo sam Broj zdravstveno osiguranih osoba prema HZZO na dan 31.12.2009 godine - iz čega je vidljivo da imamo 50. stanovnika manje (premda mi je malo čudno da se taj broj ne mjenja skoro pet mjeseci, a na "bristu" svako malo nova osmrtnica).

Ako bi se iz računa izuzeo broj djece, studenata…onda postotak nezaposlenosti u ukupnom broju radno sposobnih stanovnika još malo porastao, ali to je po meni zanemariva razlika u odnosu na dobijene brojke.


Ukoliko malo bolje analiziramo stručnu spremu nezaposlenih Prominjaca I Prominki, imamo sljedeće rezultate:

Trenutno imamo 28 nezaposlenih muškaraca (2009 godine -23, 2008 godine -11) , i to sa sljedećim završenim stupnjem obrazovanja:

-Bez škole i nezavršena osnovna škola –0
-Osnovna škola-8 (2009-3, 2008-2)
-SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike- 5 (2009-13, 2008-6)
-SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina- 6 (2009-5, 2008-1)
-Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij-1 (2009-0,(2008-1)
-Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat-0 (2009-2, 2008-1)

Nezaposlenih Prominki imamo 32 (2009-44, 2008-33), i to sa sljedećim završenim stupnjem obrazovanja:

-Bez škole i nezavršena osnovna škola – 1 (2009-1, 2008-1)
-Osnovna škola -10 (2009-13, 2008-12)
-SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike-13 (2009-13, 2008-11)
-SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina- 5 (2009-9, 2008-7)
-Gimnazija- 1 (2009-0, 2008-0)
-Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij-0 (2009-0, 2008-0)
-Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat-2 (2009-1, 2008-2)

Što zaključiti iz svih navedenih brojki?

-Ukupan broje nezaposlenih je kroz 2010 godinu pao za 7 osoba- što je dobra vijest.
-Kroz zadnje tri godine, broj nezaposlnih Prominjaca (muških) je porastao skoro tri puta, sa 11 nezaposlenih osoba, na čak 28 nezaposlenih!
-Broj nezaposlenih Prominki je pao sa 44 nezaposlene Prominke, na 32 nezaposlene Prominke, što je lijepa vijest!

Kako bih vam slikovitije dočarao kretanje broja nezaposlenih kroz 2010 u Promini, evo jednog grafikona:

PhotobucketBrojke naravno pričaju svoju priču, ali prave priče- životne priče, kriju se iza svake brojčane promjene u tablicama HZZ-a, a kad se o mladima radi, obično je to pitanje: ostati ili otići (?).

Što je uzrokovalo pad broja zaposlenih u Promini?

-Konačno je otvoren Dom za starije i nemoćne u Oklaju, što je najviše utjecalo na smanjenje broja nezaposlenih žena u Promini.
-Udruga „Pomoć u kući“ koja se skrbi o starijim i nemoćnim Prominjcima, zapošljava tri Prominca i jednu Prominku.

Što je u 2010 uzrokovalo povećanje broja nezaposlenih u Promini?

-Kamenolom „Bila strana“ prestao je sa eksploatacijom kamena, i koliko je meni poznato sada "troše" samo zalihe iskopanog materijala. Posao u kojem je što direktno,-što indirektno sudjelovalo 30-ak zaposlenih, sveo se na 4 stalno zaposlena (ako sam dobro informiran) i vječitim pitanjem što će biti sutra.

-„Metal sint“ je zbog krize na tržištu u branši u kojoj oni zarađuju kruh (crna metalurgija) također smanjio broj djelatnika, i sada su na brojci od oko 50 djelatnika (pad zaposlenih u zadnjoj godini za nekoliko djelatnika-nemam točan podatak).

-Kiosk "Tiska" koji je zapošljavao jednu djelatnicu „ishlapio“ je iz Promine, a jedna Prominka ostala bez posla.

-Ove godine ostali smo na jednom kafiću, jer je vlasnik „drugog kafića“ preminuo i jedna je djelatnica i tu ostala bez posla.


Kako na kraju ocjeniti 2010 godinu kada je nezaposlenost u Promini u pitanju?

Postotak broja nezaposlenih u ukupnom broju stanovnika porastao (sa 4,42% na 5,33%), a broj nezaposlenih Prominjaca i Prominki pao sa 67 na 60 nezaposlenih?

Vjerovali ili ne, ja bih je ipak ocjenio kao uspješnu, jer smo možda među rijetkim općinama i gradovima u kojima se bilježi pad broja nezaposleni i to za čak 13%.

Što Vam je statistika, svatko je može gledati na svoj način, i opet će biti u pravu (ili krivu).

Iz svega navedenog vidljivo je da nam broj stanovnika i dalje pada, i to za čak 50 stanovnika u jednoj godini.
Ovaj podatak najbolje dočarava izjava fra Krešemira „Ja u jednom danu sahranim, sve što tijekom cijele godine krstim“-Troje krštenih u godni-troje u jednom danu sahranjenih.
Ali ta tema zaslužuje cijeli jedan post ako se „dokopam“ fra Krešine statistike (koju svi župnici rade za svoju župu na kraju godine).


Kako je izgledala statistika o broju nezaposlenih u 6 mjesecu 2009 godine, pogledajte pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/06/1626420147/nezaposlenost-u-promini-19962009.html

Oznake: Nezaposlenost u Promini

- 11:21 - Komentiraj post (12) - Link posta

četvrtak, 13.01.2011.

Božićni koncert Gradskog pjevačkog zbora „Neuma“ u župnoj crkvi sv. Mihovila u Oklaju

Zahvaljujući fra Kreši, Prominci su prije nekoliko dana u crkvi sv. Mihovila mogli uživati u kako sam imao prilike čuti od svoje obitelji- prekrasnom koncertu zbora „Neuma“ .
Zahvaljujući Zvoni Bari, dobio sam tekst na tu temu napisan rukom Josipe Prpe, članica (i tajnica) zbora.

Evo nekoliko fotografija i teksta na temu iz naslova;


Photobucket


Na blagdan Krštenja Gospodinova 9. siječnja 2011. na župnoj misi u crkvi sv. Mihovila u Oklaju pjevao je Gradski pjevački zbor „Neuma“ iz Drniša te je nakon mise održao Božićni koncert. U iznimno ugodnom ambijentu više od dva stoljeća stare crkve nije bilo teško pronaći nadahnuće za izvedbu brižljivo uvježbavanog repertoara. Vrlo srdačna publika, koja voli glazbu i cijeni svaki trud, prepoznala je i nagradila naporan rad pjevača koji stoji iza pripreme ovog koncertnog nastupa.

Na programu se moglo pronaći ponešto za istančani ukus svakog posjetitelja. Poruka božićne radosti i ljubavi do publike je doprla u skladnoj cjelini, od gregorijanskog korala (Puer nobis nascitur) na početku koncerta preko svjetski poznatih Adeste fideles, Couperinove Pastorelle, Händelove Joy to the world, do crnačkih duhovnih pjesama i tradicionalnih hrvatskih (Preveliku radost, Narodi nam se) te Zajčevog dvopjeva Offertorium pastorale u izvedbi Lucije Kević i Josipe Prpa. Zborom je ravnala prof. Jelena Prpa uz klavirsku pratnju Monike Kasalo, a posjetitelje je kroz program koncerta vodila Josipa Ivić.

Gradski pjevački zbor „Neuma“ (neume – prvi pisani znakovi za zabilježavanje glazbe) je osnovan u siječnju 2010. godine. Iako tek slavi prvi rođendan, iza sebe ostavlja godinu bogatu uspješnim koncertnim izvedbama. Prvo predstavljenje javnosti imao je u sklopu Devetih večeri Pasionske baštine na cjelovečernjem koncertu u ožujku 2010. godine, u župnoj crkvi Gospe od Ružarija u Drnišu. Uslijedili su nastupi na otvorenju Prvog međunarodnog festivala sira Drniš 2010. te koncert povodom proslave blagdana sv. Roka, Dana grada Drniša. Također je prvu godinu djelovanja obilježio i nastup na humanitarnom koncertu za Ligu protiv raka grada Drniša. Radost i veselje božićnog vremena do ljubitelja glazbe su doprli preko božićnih koncerata koji su održani u župnoj crkvi u Drnišu, u Samostanu sv. Ante Padovanskog u Šibeniku (koji je ujedno bio i prvo gostovanje zbora izvan grada Drniša) te već spomenutog koncerta u Oklaju.

Zbor od osnivanja djeluje pod umjetničkom palicom prof. Jelene Prpa. Uz ustrajan rad i entuzijazam voditeljice i članova zbora, „Neuma“ je postala nezaobilazni dio kulturnih događanja i proslava u duhovnom i svjetovnom životu ovoga kraja. Svim zaljubljenicima u zborsku glazbu vrata su i dalje otvorena. Zainteresirani se mogu javiti na probama (Društveni dom, utorkom i četvrtkom u 20:00) ili preko facebook stranice zbora (http://www.facebook.com/pages/Gradski-pjevacki-zbor-NEUMA-Drnis/293600899472).
Tekst:Josipa Prpa

Photobucket

(Zahvaljujem se autorici na tekstu, i Zvoni na „koordinaciji“ oko objave istog)

Oznake: religija

- 19:53 - Komentiraj post (5) - Link posta

nedjelja, 09.01.2011.

Navodnjavanje Vedrova polja u Promini IV dio

PhotobucketVeć sam nekoliko puta pisao o navodnjavanju Vedrovog polja u Promini.

Evo nekoliko naslova za prisjećanje o čemu se zapravo radi;


Navodnjavanje Vedrova polja u Promini

http://promina.blog.hr/2009/03/1625984485/navodnjavanje-vedrova-polja-u-promini.html

Navodnjavanje Vedrova polja u Promini II dio

http://promina.blog.hr/2009/07/1626435663/navodnjavanje-vedrova-polja-u-promini-ii-dio.html

Navodnjavanje Vedrova polja u Promini III dio

http://promina.blog.hr/2009/07/1626529760/navodnjavanje-vedrova-polja-u-promini-iii-dio.html

Ukratko:

U namjeri da poveća proizvodnju grožđa i drugih poljoprivrednih kultura u podnožju Promine, na području Vedrova polja između Razvođa i Oklaja, Šibensko-kninska županija odlučila je napraviti najmanje tri
bušotine kako bi osigurala dovoljno vode za navodnjavanje. U prvoj fazi Županija je osigurala 420 tisuća kuna za izradu posebne studije navodnjavanja najmanje sto hektara u Vedrovu polju.

Županija je prije više od godinu dana (skoro pa i dvije) raspisala natječaj:

"IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE
VODE ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA I IZRADA ISTRAŽNE
BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM".

Natječaj je nekoliko puta raspisivan I poništavan, a tko je na kraju izabran bio "pobjednik natječaja", nije mi poznato.

Uglavnom....u pred sam kraj srpnja 2009 godine, napisao sam u jednom od već (gore) navedenih postova sljedeće:

"Ukoliko prolazite ovih dana kroz Gluvače (29.07.2009), sa lijeve strane na cesti Oklaj-Drniš....na zemlji koju je nedavno u najam dobio OPG Ljiljane Perić.... Vidjet će te strojeve čiji je posao:
"IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM".

Prema neslužbenim informacijama, probna bušotina ide do dubine od 200 metara, a na toj dubini se navodno nalazi veliko podzemno jezero....."


Nakon probnog bušenja...sve je utihnulo.


Kolike se količine vode nalaze ispod Vedrova polja, možete saznati u članku:

"Projekt navodnjavanja oranica" (20.04.2010) na web stranici Agro kluba pod linkom:
http://www.agroklub.com/poljoprivredne-vijesti/projekt-navodnjavanja-oranica/2925/

Izdvajam dvije za nas Promince najzanimljivije rečenice:

"Hrvatske vode na šibensko-kninskom području ne rade samo u Petrovu polju i Jadrtovcu. U Promini, u Vedrovu polju, gdje je do sada već potrošeno 450.000 kuna, plan je da se iz bušotina osigura najmanje 6-7 litara vode u sekundi za navodnjavanje 100 hektara."


Priča o navodnjavanju Vedrova polja se u studenom 2010 opet zahuktava,I Šibensko-kninska županija objavljuje poziv na nadmetanje za:
"Vodoistražne radove o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje Vedrova polja u Općini Promina (II faza)"

Ovaj put, natječaj se čak niti jednom nije poništio, I već u prosincu je izabran I izvođač radova s kojim je sklopljen I ugovor - firma "Crosco naftni servis d.o.o".

Što će se konkretno raditi, nisam nigdje uspio pročitati, ali uglavnom vrijednost ugovorenih radova iznosit će 298,398.00 kuna, I što je najvažnije....projekt navodnjavanja ide dalje.

Oznake: Navodnjavanje Vedrova polja

- 19:54 - Komentiraj post (3) - Link posta

srijeda, 05.01.2011.

S Krke Prominske (U KOLOVOZU 1892)

Photobucket

U postu pod naslovom:
„Sanacija makadamske ceste Marasovine do kanjona rijeke Krke“
Link:
http://promina.blog.hr/2010/12/1628617636/sanacija-makadamske-ceste-marasovine-do-kanjona-rijeke-krke.html
....napisao sam:

„Ako malo bolje pogledate fotografiju na kojoj sam crvenom bojom označio cestu koja se uređuje, možete primjetiti da je njen početak na samom arheološkom lokalitetu, gdje se nalazi starohrvatski križ, a
neki kažu i starohrvatsko groblje (ako se ne varam), i bila bi prava šteta ako bi kojim slučajem prilikom uređenja ceste došlo do oštećenja arheološkog lokaliteta.

Nedavno sam pronašao jedan časopis za arheologiju iz 1892 godine koji nam donosi informacije o rimskim cestama-prelazima na rijeci Krki, te se opisuje kako je sa tog lokaliteta kojeg spominjem odnešena jedna
mramorna ploča na groblje Gospe Čatrnjske......

Evo, za ovaj post, donosim cijeli članak u kojem se navode Marasovine, ali i još nekoliko arheoloških lokaliteta uz rijeku Krku.


(Članak je objavljen u:„Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol.14
No.1 Ožujak 1892.“)

***************************************************************

Na Marasovini za rimsko i hrvatsko doba pokazuje se kao važna starinarska točka s ove strane Krke. Znameniti su ostanci rimskoga puta, koji se opažuju s lieve strane vodopada Bobodola, Tankom kosom priko Marasovina vodeći : istoku. Na ždrielu Tanke kose obstoje znatne ruševine, sa nekoliko grobova iz rimske dobe. Tu obstojaše znamenita rimska grobna poklopnica od fina crvenkastobielog mramora sa urisim i nadpisom. Odnesena i prikresana, danas služi za nadgrobnu ploču Jandre Čavline u Lukarskom groblju! Ovdi obstojaše takodjer znameniti starinski krst iz starije hrvatske dobi. Nezna se ili kud odnesen ili razbijen slučajno; ostala mu sama prostrana kamena uđubnica iznad jednog od znatnijeh grobova. Ove ruševine nalaze se siverno Ćavlinove kuće, a u sjevero.istok starog hrvatskog „Baničina" gradca po kilometra dalečine. Koliko na staro rimskoj točki, toliko na Baničinu gradcu i na istočnoj gradcu starinskoj točki (podzemne vodenjače, znakovi kula i dvorišta itd.) redovitim iskapanjem, sva je prilika, da bi se odkrilo znamenitih starina. Tri su poglavito točke e ove strane Krke od kninskog Ljubača do Rožkog slapa, okolo kojih opala se obiljeraznih starina, naime oko puljanske Okrute na Nečvenskomu Daljanu, te oko starog Bogočina. Na prostranoj višavi Okrute razplela se čitava rariža zidina i utvrda po boku, koje se steru osridnje mogile u krug. Na toj premršenoj mriži suhozidina tri se velika kupa razvaline ističu. Okolo podnevnoga kupa razabira se neka pravilnost zidova.
Već je dalekim tavnilom obavilo kroz rušenje i prematanje divljih napadača. I ovde ako nisu preistorifiki puci kroz gluhe vikove čamili, valjda istočni divljaci na ovome tvrdom položaju tvrdili i prigonili.
Prema Okruti stojaše glasoviti Burnum sa obstojećim lukovim rimskoga hrama, koje narod zove Šupljaja ili šuplja crkva. Veliki krug rimski ili puljanski (vallum) na čelu Okrute zaklapa na površju u nutarnje izorite ravnice znatne razvaline zgrada i grobova. Ob ovomu velikomu krugu pisalo se i nagadjalo svakako, ali dok izkopine ne razbistre njegovu prošlost, nije lako razsuditi, koliko je tu staro-rimskoga, koliko li staro-ilirskoga obilježja. (Vidi napomenu 1).Više puta i u razna doba ovdi se kopalo i našlo različitih starina, ali sve to ili je nevidom propalo, ili odneseno, ili razbijeno ili na koji drugi način za znanost izgubljeno! Krug je zamašit visinom i debljinom, vas zatrpat silnim gromilam, koje su zarasle u grmlju, šikarju i debeloj ledini, bez da se i gdi na njemu pokušalo odkopavati. Ništa se nemôže izvjestna dokazati, kako je stajao ovaj vallum prema Burnu; jeli bio spojen mostom ili prevoznim obćilim preko Krke. Neizvjestno je pričanje > gvozdenim kvákam, koja da se nalaze u poli Supljaje i Okrute; a silni vodeni živalj, koji se ubrvao na ždrielu Okrute i Šupljaje, kao i slučajni kataklizmi na Krki oborili su svaki znamen starine, koji je slučajno mogao obstajati za prelaz sjedne na drugu stranu. Svakako je znamenito, i po čemu bi se tvrditi dalo, da ova liburničko-rimska utvrda nije bila osamljena, pošto sa ovog položaja, uzpoređno vodio je put i kolosek rimski k Promoni sivero-istočnim obronkom brda Promine. Putu je trag dobro sačuvan, koloseku na nikoliko mista znatan je trag, ali u prostornoj cjelini vidi mu se slika samo više Šundovljevih kuća na Puljanim. U zidu kuće Ivana Šundova nalazi se komad nadpisa starijim slovim. To je razbijeni komad „are" kako je tu prispio ili sa kruga Okrute, ili iz brine, sa položaja duge stine, ili Petra-longa, kojoj se danas od starinara pripisuje važnost sa uklačenoga obstojećega nadpisa na Mratovu, nezna se. Na podne okruti stere se garovita visoravnica Miljacke. Na toj višavi polukružnim i dugoljastim vlakam prosulo se do dvie stotine manjih i većih mogila razbacanih na prostoru od kilometra i po. Na podne istim dižu se po tri crte tavnih suhozidina u četiri reda, upirući na uzdignutu kosu Daljana i na sivero-istočnu točku donjih Puljana. To su kao čudoliki
Napomena
Na krugu se nije kopalo još nigda, ali na unutarnjim razvalinam gradišta potražilo se novaca. Potražnici novaca i radoznale neznalice, još prvom polovicom ovoga stoljeća, i u razne povrate tu su pokušali kopanje; što se našlo, to se sve razprodalo ili razbilo. Koliko se danas priča, našlo se oglavina, stupova, posuđja, orudja, dva znamenita sarkofaga te na finoj mramoritoj ploči bass-rilief sa slikom kralja i kraljice sa krunom na glavi i ornatom zlatnim ili kakova znamenita vojvode itd. šanci ili okopi mogilastih gradišta. Slike tih mnogobrojnih šiljastih kružnih mogila i pomenutih zidina izgledaju kao zagonetna dva tabora čadorova, samo što ti ta slika s daleke davnine probija, kao kroz niku fantazmagoričnu prestavu nepoznatih boraca iz nepoznatijih doba. Kosa velikog Daljana diže se kao najznačajnija brina nad Krkom, od Nečvenkula do male Miljacke. Glava velikog Daljana izorito se diže iznad okolnih brina i duboke live obale Miljacke. Glavom Daljana stere se udobna ravnica od po kilometra prostora. Ovdi se stere drugi znameniti krug gradište taborište, slutim najprvo libumičko pak rimsko, te u pučkoj predaji hrvatski gradac Daljan sa velikom staro-slovenskom iliti hrvatskom mogilom. Krug koso paše višavu sa istočnoga ruba velike uvale do nad ponor podnevnoj brini prostor area u trokutnoj duljinom slici iznosi hektometar i po širine 10—12, 6, 8 — 10 metara visine. Krilnim debelim zidovim zahvaća višavu s jedne i s druge strane do u sastavak zapadnom završku, koji se uzdigao kamenitim pročeljem pod kupom tih razvaljenih zidina. Na unutarnjoj prostoriji zidina opaža se različitih ruševina iz najstarije rimske i hrvatske dobi. Unutri kruga nalazi se nekoliko grobova, koji sliče staro-hrvatskim grobovim na Bogatićskom starinarskom grobištu više Bogočina, okrenuti su od istoka : zapadu dugoljastom polukružnom slikom; na čelu i podnožju grobova usadjeni su kameni stejci sa nikom vrstom urisanih crta. Na sridini ili na čelu kruga diže se stara ogromna slavenska ili hrvatska mogila. Na povoru mogile razasuti stejci, grobovi, okresati kameni razne slike i spodobe nalik tučke, koplja, kosira, runa itd. Premisa klačarđasta, koja se opaža poglavito na dva prelomljena prodora kruga, na glavi i obronku istoga, pokazuju troje doba toga pradavnoga gradišta najkasnije hrvatske utvrde ili gradca. Znamenite su narodne priče o Daljanu, koje slute na njegovu najstariju prošlost hrvatsku u ovim krajevima. Po vrhu toga predaja jasno priča, da je Daljan bio utvrdjenim hrvatskim gradcem, a najkasnije razoren od divljih pasoglavaca? Ovliko površno iznašam > gradištu Daljana, > komu do sad još nitko nije pisao. Tri su znamenita taborišta na obalah Krke, koje Rimljani, prisvojiv od Liburna i Dalmata, utvrdiše i razširiše, to jest Krug (vallum) puljanski na Okruti, Daljan nečvenski više Miljaeke i Čučevski s one strane Krke do Šubića Banikula. Kao > Daljanu, tako i o Čučevskom gradištu ništa se do sad nije pisalo. Uhvam, da c'u ih zgodno obširnije i točno opisati, iznašajuč znamenitija pojedina starinska označja, obzirom na prilike izkopina, na značajnim crtam gradišta, bez kojih i u napried ova zamašna znanja ostat će kao nieme švinge ljubopitnih gatalaca u neodkrivenu starinu, u daleku prošlost.
Grgur Urlić Ivanović.

***************************************************************
Osim ovo zapisa, na nekadašnjem forumu drnic.com-a pronašao sam jedan navod nepoznatog autora, koji donosim u nekoliko odabranih navoda:

Magistralni prijelaz preko rijeke Krke u antici u Marasovinama

Magistralni rimski put, Krku je prielazio preko niske sedrene barijere Bobodol (Čavlina buk op.a). Ovdjee, 7 km nizvodno od Knina počinje srednji tok rijeke i to je prva sedrena barijera Krčkog kanjona. Nalazi se u ataru sela Radučić s desne strane Krke i sela Marsovine na lijevoj strani rijeke. Seljani Marasovina slap zovu Čavlina buk, dok ga seljani Radučića nazivaju Bobodol. U novinskim člancima i povijesnim izvorima najcešće se javlja ime Bobodol. Treba razlikovati susjedno selo Bobodol, koje se nalazi malo izdvojeno od desne obale rijeke, odnosno od lokacije istoimenog slapa. Danas je mali slap Bobodol (Čavlina buk op.a) gotovo potpuno uništen prokopom kanala usred sedre slapišta, kroz koji sada protječe sav tok rijeke. Nekada se pod samim slapom širilo tzv. Marasovsko (po nekima Bobodlosko jezero op.a) jezero, dugacko 1100 m, široko 300 metara. Jezero je nestalo smanjenjem visine Bilušića buka, sljedećeg slapa u nizu krčkih slapova. Ovakva nemilosrdna devastacija slapova na ovom dijelu rijeke motivirana je pokušajima da se ubrza protok vode i spriječe ili bar smanje poplave okoline Knina. Međutim jedina korist ovakvih radnji, bilo je bogatstvo arheoloških nalaza koji su pronađeni na lokalitetu slapa Bobodol (Čavlina buk op.a).

Već u 18. Stoljeću putopisac Alberto Fortis obilazeci Krku bilježi interesantan nalaz u sedri slapa Bobodol:
"Prije nekoliko godina prilikom iskopavanja na tom mijestu po vladarevoj naredbi, pronađen sedam stopa duboko u sedri arhitrav i krovni vijenac od grčkog mramora divno ukrašen bareljefima koji predstavlja cvijetne vijencice, kornjače, krokodile i druge vodozemne životinje. Vjerojatno je stajao na vratima nekog nimfeja. Kninski su ga fratri dovukli do Bobodola i uzeli jedan njegov dio razbivsi ga na žalost po običaju vijerskog barbarstva za nekakav ukras u svojoj crkvi".

Stoljeće kasnije, 1847. godine, list "La Dalamazia" donosi izvjestaj o nalazima pronađenim prilikom hidrauličkih radova u sedri slapa Bobodol. Tako se u pomenutom novinskom clanku nabrajaju:
"piloni di pietra" - kameni piloni,
"un capitelo di pietra di ordine corinto"- korintski kapitel,
"un idoletto di metallo" - matalna figurica,
"un tubo di piombo con testa di leone ad un estremita" - olovna cijev s lavljom glavom na jednom kraju.

Iste nalaze spominje i britanski putopisac Sir. James Gardner-Wilkinson, s dodatkom jos jednog predmeta pronadjenog u slapu Bobodol, "spiral column" - spiralni stup.
Prilikom ovih radova 1847. godine pronadjen je i jedan epigrafski spomenik, neuobičajen rimski natpis koga je tesko protumaciti jer je pisan iskljucivo skracenicama.

M A S
Q B R
F N V S
V L S

Posveta M A S vjerovatno je namjenjena bogu rata Martu, obzirom na blizinu vojnog logora Burnum, ali i na nedaleki nalaz s istom posvetom,. Međutim natpis se moze citati i kao Mercuri Augusto Sacrum, odnosno mogao je biti podignut i bogu Merkuru. Poslednji red je sasvim sigurno Votum Libens Solvit.
U korpusu rimskih natpisa provincije Dalmacija CIL III pod brojem 2827 nalazi se dokumentiran jos jedan rimski epigrafski spomenik pronađen kod slapa Bobodol:
NEPTVNO
SAC
L
LIPO
V S L

Natpis je očito posvećen bogu voda Neptunu, što je i logično s obzirom na mjesto gde je pronađen. Spajajući činjenice pronalaska ovog natpisa, sa pronalaskom dijela arhitrava ((ili epistil- greda koja leži na kapitelima stupova op.a) s reljefima vodozemnih životinja, pa i odlomku spiralnog stupa, možda ne bi bilo previše tražiti na ovom mjestu postojanje i Neptunova hrama, ili ako pustimo mašti na volju, možda hrama nekog Liburnskog Neptuna, kao sto je to npr. Japodski Bindus Neptunus iz dolini Une. Krka je sigurno mnogo značila u životu domaćeg stanovništva, tako da se bar šire paralele sa obožavanjem Binda Neptuna, sa lokaliteta Privilica nedaleko Bihaca, logično nameću. Međutim ako i nije riječ o bilo kakvoj vezi sa domaćim kultovima, mogao je to biti rimski Neptun, koga su kao boga rijeke obožavali stanovnici Burnuma, i okolnih naselja, sa rimskim ili romaniziranim stanovnistvom.. Nije suviše napomenuti da je negdje na podrucju Burnuma, mozda čak u kanjonu Krke, pronadjen dio skulpture, "kolosalno poprsje Neptunovo", koje se do pred kraj 19.stoljeća, zajedno sa mnogim vrijednim spomenicima nalazilo izlozeno na trgu u Kistanjama, najvecem naselju na podrucju srednjeg toka rijeke Krka.
Ipak prisustvo Neptuna, opet ne mozemo drugacije objasniti nego poštovanjem rijeke Krke, koja je sasvim sigurno bila postovana i prije dolaska rimskih legija.

Pedesetih godina XX stoljeće vršeni su posljednji radovi na prokopavanju slapa Bobodol. Tada je u sredini slapišta sedrena barijera potpuno uništena i tom prilikom su iz sedre izvađeni veliki kvadratni blokovi pravilno obradjenog kamenja, sasvim sigurno djelovi rimskog mosta. Kameni blokovi su izvuceni u selo Marasovine, neki su iskorišteni kao građevinski kamen, a neki se mogu i danas vidjeti u centru sela.

Rekapituliramo li sve nalaze pronađene kod slapa, odnosno u samom slapu Bobodol, vidjeti cemo da se tu pored velikih kamenih blokova, nasao epistal s reljefima vodozemnih zivotinja, korintski kapitel, spiralni stup, natpis posvećen Neptunu, natpis posvecen vjerojatno bogu Martu, protočna slavina u obliku lavlje glave s razjapljenom čeljusti, kroz koju je proticala voda, i metalna figurica. Sve to jasno govori da se ovdje kod Bobodola nalazio rimski most na trasi važnog rimskog putnog pravca Salona - Burnum, ali kao što smo već rekli, postoji mogucnost da je kod samog mosta bio je podignut i hram bogu vode Neptunu.

Protočna olovna slavina s lavljom glavom čuva se danas u Arheološkom muzeju u Zadru. Do sada se smatralo da potice iz samog Zadra, ili iz neke anticke sjeverno dalmatinske gradske sredine, jer je u muzejskim inventarskim knjigama vodjena bez mjesta nalaza. Medjutim u pomenutom članku lista "La Dalmazia" jasno stoji da su metalni idol i olovna cijev s lavljom glavom preneseni u Zadar.

Pored navedenih nalaza iz samog slapa, u blizoj okolini imamo jos nekoliko arheoloskih nalazista. Tako i na vrhu, s lijeve strane kanjona, neposredno iznad slapa Bobodol, nalazimo ostatke iz vremena rimske dominacije. Lokalitet se nalazi bas na mijestu gdje put izlazi iz kanjona, i prilazi na ravan dio prominskog platoa. To je atar sela Marasovine, a odavde potice nalaz fragmentovano ocuvanog epigrafičkog spomenika, Natpis je gotovo potpuno unisten, sačuvana su samo fragmenti dva reda natpisnog polja:

I . AVG . F . D
VII

Prema K. Patschu čitanje natpisa bi bilo:

Ti. Caesari div ) i Aug (usti) f (ilio) D (ivi nepoti Auigusto.../
imperatori) VII....

Natpis je sa svih strana pa, i na poleđini oštećen, tako da nije jasno nije li u ovom slučaju riječ o fragmentovanom miljokazu.
Na istom mjestu nadjen je i poklopac sarkofaga, ako cemo tako protumaciti rijec "poklopnica", kako se nalaz nevijesto opisuje u jednom putopisnom clanku s kraja 19. stoljeća, ili je možda riječ o nadgrobnoj steli, jer jedini opis ovog danas izgubljenog spomenika pominje urise i natpis, što nam opet može govoriti da se na ovom mjestu nalazila i rimska nekropola.

Ostaci koji se danas vide na ovom polozaju ne pripadaju antickom periodu, vec kasnom srednjem vijeku. Tu se nalazi nekoliko razbijenih pločastih stećaka i jedan križ ukrašen poluloptastim ispupćenjima na završetcima krakova križa, i u sredini s ukrasom reljefa jelena izvijene glave, tako da su mu rogovi okrenuti prema dolje. Nalazi s ovog lokaliteta, koji je u bliskoj vezi sa slapom Bobodol još jedan su dokaz važnosti upravo ovog pravca puta za Burnum.

Na suprotnoj desnoj obali rijeke Krka nalazi se selo Raducic. Međutim pošto prema podjelama seoskih atara, slap Bobodol nekako više pripada selu Marasovine, na lijevoj obali, tako u Radučiću izgleda da nema nalaza koji poticu iz samog slapišta. Ipak i ovdje su zabilježeni vrlo zanimljivi nalazi iz perioda rimske dominacije. Ističu se dva natpisa,pronađena krajem prošlog stoljeća, uzidani u kucu Šime Radića iz Radučića Posebno natpis koji nosi titulaciju cara Klaudija, a koga podiže P. Antius, zabilježen kao namjesnik provincije Dalmacije 51/52. godine. Natpis je vjerojatno stajao na nekom većem javnom spomeniku.

Drugi natpis iz Raducica je uobicajen nadgrobni spomenik. Svi spomenuti nalazi, koji su pronađeni kod samog slapa Bobodol, potpuno su zanemareni u arheoloskoj, pa i putopisnoj literaturi, prve polovine 19. i cijelog 20. stoljeća, a lokalitet je ponovo aktualiziran tek sada, što ipak nije sasvim logično s obzirom da je rijec o pravcu magistralne rimske komunikacije, sagrađene još u I vijeku, za namjesnika Dolabele, tzv. "forma Dollabelliana", u pravcu Salona-Andetrium-Magnum-Promona-Burnum, koja je u Dolabelino vrijeme završavala u podnožju brda Ilica, odnosno "ad imum montem Ditionem Ulcirum". U arheoloskoj znanosti do dosada se smatralo da se rimski magistralni prelaz nalazio kod slapa Brljan, pod Burnumom, vojnim logorom XI legije, medjutim tu je prijelaz mnogo komplikovaniji, bolje receno u rimsko vrijeme bio je gotovo nemoguc, a mora se konstatirati i cinjenica da ovdje uz samu rijeku nema nikakvih arheoloskih tragova.

Arheologe koji su se bavili tim problemom zavaravao je suvremeni prijelaz kod Brljana, i protočna brana koja je skrenula tok rijeke Krke kroz podzemni tunel prema hidroelektrani Manojlovac. Suvremeni prijelaz je moguć zbog toga sto je u strme hridine na desnoj obali Brljana, jednostavno usječen suvremeni put.
(Kraj članka/komentara nepotpisanog autora objavljenog na forumu web stranice www.drnic.com 2002 godine- ja mu se ovim putem zahvaljujem na temeljitoj obradi ove teme)

Nadam se da sam ovim člankom naveo dovoljno razloga da izvođač radova na „Sanaciji makadamske ceste Marasovine do kanjona rijeke Krke“ obrati pažnju na moguće arheološke iskopine, te ukoliko na njih naiđe, neće poput mnogih prije njih uništiti bagerom (dokaze)- kako bi si olakšao i ubrzao posao (jer dolazak arheologa usporava radove!).


Oznake: Marasovine, Gospa Čatrnjska, Bobodol

- 20:58 - Komentiraj post (3) - Link posta

subota, 01.01.2011.

Revizija 2010 u Promini

Još je jedna godina pisanja promina.blog.hr-a iza mene.
Kad bih na brzinu trebao ocjeniti ovu godinu, ocjenio bih je kao najtežu godinu,
godinu najvećih iskušenja, prjetnji, zastrašivanja, ucjena…. podmetanja.

Ali bolje je da se prisjetimo svih najvažnijih naslova u 2010, pa krenimo redom;
Starački dom Oklaj, smjenjena Jagoda Hrstić
Post je objavljen 01.01.2010.
Link: Klikni

Premda se najavljivalo otvaranje Staračkog doma do kraja 2009-godine, to se opet nije dogodilo, i za koji mjesec, navršit će se 11 godina od postavljanja kamena temeljca, odnosno sedam godina od završetka izgradnje.


Ipak, nije da se oko Doma nije ništa radilo zadnjih dana....Plaća Načelnika je....
Post je objavljen 05.01.2010.
Link: Klikni


Kad građane zanima koliku plaću ima njihov gradonačelnik, načelnik...donačelnik, vjerojatno se zapitaju gdje bi mogli pronaći odgovorn na to pitanje?

Krenuti u gradsko poglavarstvo ili općinu, vjerojatno je najlogičniji odgovor na to pitanje, samo pitanje je hoće li Vam tamo rado odgovoriti na vaše zahtjeve?Iz života jednog vijećnika V (6. dio)-prodaja građevinske čestice
Post je objavljen 07.01.2010.
Link: Klikni


Načelnik objašnjava postupak kako je Općina Promina postala vlasnik građevinske čestice 276/72 u k.o. Oklaj, te čita dokumente koji potvrđuju vlasništvo u katastru i zemljišnim knjigama.
Opisuje i sam postupak Natječaja, i greške koje su se dogodile prilikom objave istog.Natječaj za zapošljavanje u Domu za starije i nemoćne osobe Oklaj
Post je objavljen 09.01.2010.
Link: Klikni


Konačno je stigao dan za raspisivanje natječaja za zapošljavanje u Staračkom domu.

Evo ga u cijelosti:

* * * * *

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-OKLAJ
Put kroz Oklaj bb
Ur. Broj: 01/10
Oklaj, 7. siječnja 2010.


OGLAS ZA POPUNJAVANJE SLJEDEĆIH RADNIH MJESTA:

Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj, Put kroz Oklaj bb 22303 Oklaj, raspisuje oglas za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:…..Ja osjećam da ću svijet napustiti uzdignute glave!
Post je objavljen 13.01.2010.
Link: Klikni

I tako sad već dolazi tišina u kojoj svatko svoju priču sluša u sebi.

U čudesnoj tišini toliko se toga čuje…

Evo, jedna priča već leprša zrakom….“Otišao nam je did Pajiša
Post je objavljen 18.01.2010.
Link: Klikni

Dida Pajiše više nema…a svima nama ostaje jedna lijepa uspomena…jedno lijepo sjećanje na čovjeka koji je svojim primjerom svjedočio da čovjek koji vjeruje, ne gubi nadu u život nikada!Projekt Solarna elektrana u Promini (ne)ide dalje
Post je objavljen 19.01.2010.
Link: Klikni

Potaknut novim napisima u Slobodnoj Dalmaciji, vezanim uz gradnju „Solarne elektrane“ u Promini, odlučio sam prelistati arhivu promina.blog.hr-a, kako bi Vas podsjetio što sam kao Vijećnik pisao na tu temu, odnosno što smo o toj temi pričali na Sjednicama vijeća Općine Promina;Raste broj nezaposlenih u Promini
Post je objavljen 21.01.2010.
Link: Klikni

Više nema dvojbi da je recesija stigla i u Prominu.

Domino efekt nedostatka poslova, investicija…odnosno kroničnog nedostatka novca, stigao je i do nas.

Otkazi u firmama «Metalsint» i «Viatoni», više nisu samo pretpostavka o mogućem razvoju događaja zbog globalne krize, nego nešto što je postalo realnost.
Svi su drugi krivi, samo nisam ja!
Post je objavljen 22.01.2010.
Link: Klikni

Sa sedam dana zakašnjenja, saznao sam da je u Šibenskom listu objavljen zanimljiv članak vezan uz probleme koje ima Načelnik općine Promina sa Općinskim vijećem.Starački dom- starci strpite se još pola godine?
Post je objavljen 23.01.2010.
Link: Klikni

„Ako sve prođe bez poteškoća, prve štićenike, njih tridesetak, prihvatit ćemo do kraja lipnja, kaže Tomislav Ninić, v.d. ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe u Oklaju“Naknada za korištenje prostora elektrana
Post je objavljen 25.01.2010.
Link: Klikni

Često se na sjednicama Općinskog vijeća Promine, onako usput ili namjerno spomene tema visina naknade koju plaća HE «Miljacka» Općini Promina.

Stekne se i dojam da HE «Miljacka» na neki način zakida Općinu, jer iz godine u godinu uplaćuje na račun Općine sve manje iznose naknade.

Odlučio sam se malo pozabaviti tom temom kako bi nam svima bilo jasno o kakvoj se to zapravo naknadi radi, i zašto ona zadnjih godina konstnstno pada.Iznajmljuju se poslovni prostori u Oklaju
Post je objavljen 29.01.2010.
Link: Klikni

„Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na području općine Promina u vlasništvu iste i to:

-poslovni prostor koji se nalazi u zgradi označenoj kao čestica zgr. 289 k.o. Oklaj, površine 26m2- ex trgovina mješovite robe (zadružna trgovina op.a)

-poslovni prostor koji se nalazi u zgradi označenoj kao čestica zgr. 289 k.o. Oklaj, površine 21,5 m2- ex piljara

(Zanimljivo je da se ovi prostori koriste, a da I dalje nisu iznajmljeni)Gospa Čatrnjska utonula u mrak
Post je objavljen 09.02.2010.
Link: Klikni


Navodno je račun za vanjsku rasvjetu bio prevelik za našu Župu, I rasvjeta je isključena.
Ipak, mislim da je fra Krešo ovim potezom pokušao probuditi sve nas…potaknuti na razmišljanje o trenutku u kojem živimo, o značaju vjere u našem životu.
“Opaliti šamar svima”- da se konačno probudimo.Brza cesta Šibenik-Drniš-Promina-Knin….strpite se unuci još malo….
Post je objavljen 12.02.2010.
Link: Klikni


“Brza cesta Šibenik-Knin: ‘prvi mašklin’ 2012”.

“Naime, župan Pauk bio je vrlo oprezan u procjenama kada će ta cesta biti konačno i izgrađena. - U ovom trenutku to bi bilo gotovo nemoguće precizirati. Bit ću vrlo zadovoljan budu li u roku od dvije ili dvije i pol godine završeni svi poslovi pripreme projektne dokumentacije - rekao je Pauk. I o izvorima financiranja brze ceste zna se vrlo malo. Tek kako HC namjerava taj projekt kandidirati za europske pretpristupne fondove.”Vjetroprakovi u (ili na?) Promini
Post je objavljen 16.02.2010.
Link: Klikni


Ipak, uspio sam pronaći podatak da se na području općine Promine I njenih susjednih općina Biskupija I Drniš planiraju graditi vjetroelektrane.

Tako se na granici općina Promina I Biskupija vrše ispitivanja za gradnju vjetroelektrana čija bi ukupna instalirana snaga iznosila 59,80 MW.

Na granici općina Promina I Drniš, planira se izgradnja vjetroelektrana čija bi ukupna instalirana snaga iznosila 42,00 MW.

Koliko bi zapravo vjetrenjača/stupova “krasilo” naš krš, teško je predvidjeti, jer sve zavisi kolike će instalirane snage biti vjetrogeneratori.

Ako uzmemo da vjetrogeneratori na Trtaru imaju instaliranu snagu 0,8MW, onda će u vjetroparku:
-VE Vrbnik biti približno 74 vjetrenjače?
-VE Promina biti približno 52 vjetrenjače?


Vratija se Roko iz....Australije
Post je objavljen 17.02.2010.
Link: Klikni


Nedavno sam na facebook-u pročitao vijest kako se Radmila s obitelji vraća u Prominu...i baš sam se obradovao. Obično se iz našeg kraja odlazi...a malo kad u njega "trajno" dolazi....

Jučer su moja djeca došla oduševljena iz škole «Tata, Roko je krenuo u školu....U školi je danas cijeli dan ludnica...Kao da je došla najpoznatija rock zvjezda...»

Promina je bogatija za jednu mladu obitelj...škola za jednog učenika....i život za njih i nas piše neke nove stranice....

(Nažalost, ova priča bi mogla imati nastavak pod naslovom “Vratija se Roko u Australiju”. Na tu temi bi se dalo napisati cijeli niz postova, ali nažalost ništa se nebi promjenilo)Gospa Čatrnjske opet svijetli…
Post je objavljen 20.02.2010.
Link: Klikni


Rasvjeta je prije nekoliko sati uključena.
Zvone Bare se sa fra Krešimirom dogovorio da novac uplaćujemo na račun naše Župe…ali o tom ću detaljnije i više napisati sutra, jer se danas zbog obaveza nisam uspio naći sa Zvonom.

Evo fotografije Gospe Čatrnjske, napravljene doduše po kiši i bez stativa…tako da je možda malo lošija…

Ali ono što je najbitnije: Naša Gospa opet svijetli!Otvara se ljekarna u Oklaju
Post je objavljen 22.02.2010.
Link: Klikni


Radno vrijeme ljekarne uskladit će se sa radnim vremenom oklajske ambulante, tako da će određene dane raditi ujutro, a određene popodne...a subotom samo «prvu» smjenu.

Kako je u Promini pretežno starije stanovništvo, otvaranje ljekarne u Oklaju, poslovni je potez jednak otvaranju slastičarne odmah pored dječijeg vrtića...Diplomski rad: Stanje i mogućnosti razvoja Prominskog kraja
Post je objavljen 23.02.2010.
Link: KlikniNedavno sam u jednom postu objavio Zahvalu koju sam dobio od čitatelja
promina.blog.hr-a, a odnosila se na pomoć u prikupljanju podataka za
jedan diplomski rad, vezan za budućnost Promine.

Evo uvoda u diplomski rad, koji će vjerojatno zainteresirati sve one
koje zanima budućnost Promine, gledana očima jednog mladog, sada već
diplomiranog ekonimista;Osnovano komunalno poduzeće „EKO PROMINA“ d.o.o.
Post je objavljen 24.02.2010.
Link: Klikni


Osnivanje novog komunalnog poduzeća u vlasništvu Općine Promina priča je koja se često spominje u zadnje vrijeme, kako na promina blogu, tako i u lokalnim ćakulama.

Premda Općina Promina već ima „Vlastiti komunalni pogon“, na 28. sjednici, održanoj 20.ožujka 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Promina donosi:

„Odluku o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti“.

Detalje o ovoj Odluci, možete pronaći u Službenom Vijesniku Šibensko kninske županije broj.3- na stranici 47.


(Uglavnom, ovo trgovačko društvo je osnovano suprotno Odluci koju je donjelo Općinsko vijeće…..i sad spor oko toga traje…traje…I traje……)Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA"
Post je objavljen 28.02.2010.
Link: Klikni


Osnivanje komunalnog poduzeća “EKO PROMINA” d.o.o priča je o kojoj će se sigurno burno raspravljati na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Promina.

Zadnja informacija koju sam saznao je ta, da Načelni Paula Cota tvrdi ( u razgovoru sa K.R) da ima pravo imenovati direktora spomenutog d.o.o., I da će to u svakom slučaju biti Damir Čveljo.

Ova vijest potakla me na razmišljanje koju bi zapravo stručnu spremu trebao imati direktor tog kumunalnog pogona, te kako druge Općine riješavaju izbor direktora svog komunalnog poduzeća?


Zašto me tuži Načelnik Općine Promina?
Post je objavljen 02.03.2010.
Link: Klikni


Nesmijem ulaziti previše u komentiranje sadržaja tužbe koja je protive mene podignuta od strane Načelnika Općine Promina Paula Cote, ali zato evo orginalne Tužbe:….Zašto me tuži Načelnik Općine Promina? Zapisnik o glavnoj raspravi
Post je objavljen 03.03.2010.
Link: Klikni


Nesmijem ulaziti previše u komentiranje samog suđenja, ali zato evo Zapisnika o glavnoj raspravi održanoj 02.03.2010 u Kninu.


Nakon ovog posta, promina.blog.hr je bio do daljnjeg nedostupan. Cijelo vrijeme sam vjerovao da ako pišem pošteno I istinu da mi nitko ništa ne može. Mislio sam da moje poštenje ovisi samo o meni. Bio sam naivan. Kasno sam shvatio da moje poštenje ipak ima cijenu koja ovisi o drugima (svjedocima). Tu cijenu mi je u oči rekao moj prijatelj koji je kasnije bio svjedok na sudu. “Sanimire ti meni jesi prijatelj, ali ako kažem istinu, zamirit ću se drugoj strani I nikada neću dobiti jaču struju u kafić”. Hoću li biti klevetnik ili lažov, ovisilo je o svjedočenju prijatelja koji je na vagi imao moje prijateljstvo I “jaču struju u kafiću”. Nakon njegove izjave…..sljedile su I izjave drugih prijatelja koji su od svega prali ruke kako se ne bi “zamirili” nikome.Zašto me tuži Načelnik Općine Promina III dio
Post je objavljen 11.05.2010.
Link: Klikni

Zapisni koji se možete pročitati pod ovim linkom, donosi nam najzanimljivija svjedočenja.
Humanitarni koncert koji je bio maksimalno transparentan, odjednom dobija neku novu dimenziju….a zaborav čini čuda….


Zašto me tuži Načelnik Općine Promina IV dio-OSLOBAĐA SE OPTUŽBE
Post je objavljen 12.05.2010.
Link: Klikni


Svjedoci na ovom ročištu, za razliku od prethodnog, ne da su nešto zaboravili, nego su se sjetili I nečeg što se uopće nije ni dogodilo….


Promina.blog.hr- PRESUDA
Post je objavljen 17.06.2010.
Link: Klikni


U zadnje vrijeme, samo mi stižu plave kuverte....
Današnja "plava kuverta" donosi za mene oslobađajuću presudu, pa mogu reći da nosi lijepe vijesti.
Kad presuda postane pravomoćna, komentirat ću ovu situaciju u kojoj sam se našao...do tada pozdrav svima....


Na svu sreću, ipak je u cijelom ovom procesu bilo više ljudi koji su bili spremni govoriti istinu I nisu se prodali- te je sudac presudio u moju korist I oslobodio me optužbe, te detaljno obrazložio I zašto je tako presudio.Načelniče Cota, ipak mi nismo u Kini!
Post je objavljen 27.07.2010.
Link: Klikni


Evo pravomoćne presude u kojoj me i Županijski sud oslobađa optužbe za klevetu za koju me tužio Načelnik općine Promina, Paul Cota.

Nakon šest mjeseci konačno mogu otvoreno napisati svoja razmišljanja i prepričati događaje, ucjene, izdaje, prodaje od strane prijatelja....ali i to ostavljam za neki drugi post.

Ovaj post koristim da se zahvalim prijateljima koji su uz mene i moju obitelj bili u ovih zadnjih šest neizvjesnih mjeseci. Nisu kalkulirali da li im je veća korist od mene ili Načelnika, nisu se smijali iza leđa i radovali na spomen da ću izgubiti parnicu i pozamašan novčani iznos.

Ovim se putem zahvaljujem odvjetniku Dinku i ekipi koja je danas feštala u Zagrebu (a uz janje će mo uskoro)...Zahvaljujem se i blogerima koji su me podržavali svojim komentarima kod prijateljice Done (Ima jedan svijet), ali i na raznim forumima.

Ova presuda je dokaz da se za istinu vrijedi boriti, ali da u traženju jedne istine, pronađete još mnogo „istina“ o svijetu u kojem živite...uvjerite se da je istina stvarno voda duboka.Promina blog hr 2005-2010
Post je objavljen 01.08.2010.
Link: Klikni


Svaka priča ima svoj početak, sredinu i kraj.
Tako je i priča promina.blog.hr –a došla svome kraju.

Imao sam namjeru napisati sve događaje vezane uz suđenje, izdaje prijatelja kojima se nije „isplatilo“ svjedočiti istinu, opisati ucjene Načelnika Općine Promina Paula Cote (Neka Sanimir istupi iz Vijeća Općine Promina, neka garantira da više neće pisati promina.blog.hr, i kad umjesto njega u vijeća uđe moj brat, onda ću povući tužbu i imenovati ga za mog savjetnika!!!!????)............................

Umoran sam od svih tih prilča, „baterije“ za pisanje promina.blog.hr-a su prazne, i nemam se namjeru više boriti sa vjetrenjačama, što ne znači da se nekim ljudima neću „zahvaliti“ za ovih šest nezaboravnih mjeseci.
Kako svaka knjiga na kraju ima svoj POGOVOR, tako sam i ja za kraj izabrao post moje prijateljice Done koji je napisan kad sam uklonio promina.blog u trećem mjesecu ove godine.Total number of page views up till now 300,006
Post je objavljen 13.10.2010.
Link: Klikni


Današnja statistika promina.blog.hr (13.10.2010) svjedoči kako posjetitelji nisu izgubili naviku, nisu zaboravili navratiti do „Virtualne Promine“ i vidjeti što ima novog kod nas....i tako od kad blog postoji (2005) do danas....punih 300006 puta (posjeta)!
Velika je to brojka s obzirom da Promina ima samo nešto više od 1000 stanovnika.
Nažalost, već dugo nisam pisao postove, iz razloga koji su već svima poznatii.
Zanimljivo je da je prestankom mog pisanja, utihnula cijela blogosfera (kad je Promina u pitanju).
Tišina je jednaka onoj od prije desetak godina, kada je internet u Promini tek bio u „povojima“.
Možda je netko sretan, jer tako izgleda da je sve kod nas super, ali guranjem pod tepih, problemi se sigurno neće riješiti.
Odmor od pisanja koji je iza mene, dobro mi je poslužio da napravim odmak, da ohladim glavu...te da mogu „smirenije“ nastaviti priče iz Promine.
Znam da će neki odmah provokativno upitati koliko ću sada izdržati, kada će opet usljediti prekid pisanja?

Nema sikirancije... dok ide ide....kad stane...opet će mo prekinuti dok se baterije ne napune.

Uostalom....“neka igre otpočmu“, pa će mo vidjeti!Brza cesta Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH, ide dalje
Post je objavljen 15.10.2010.
Link: Klikni


Brza cesta iz naslova, bila je česta tema mojih postova, a vaših komentara.

Kuda konačno cesta prolazi-s „ove“ ili „one“ strane Promine?
Gdje prelazi postojeću cestu u Razvođu?
Gdje će se moći priljučiti na tu brzu cestu?
Kroz koji dio Vedrova polja prolazi?
Gdje prolazi ispod Gospe Čatrnjske?
Hoće li se „tri Rasta“ morati pilati?

....i još more pitanja možete postavljeti....a odgovore na njih sada možete i dobiti.Razminiranje u Promini se nastavlja
Post je objavljen 23.10.2010.
Link: Klikni


Nakon 2007. i 2008. u kojima se prilično toga razminiralo u Promini, sljedi „zatišje“ od pune dvije godine, jer u 2009. u 2010. godini ( do sada) nije ništa razminirano.

Ipak, ovih dana sam pročitao jedan javni Natječaj u kojem se planira razminiranje minski sumnjivih površina uz prometnicu Oklaj-Širitovci, ili točnij kako je navedeno u prijedlogu:
„PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRAVANJA ZA 2010. GODINU“-

„Ukloniti će se minska opasnost uz postojeću cestu Oklaj-Širitovci i cestu koja se planira rekonstruktuirati (područje između zaselaka Klicići i Marići) u naselju Mratovo, u Općini Promina“.Zbog filmića Pere Djetlića-Kaznena prijava
Post je objavljen 25.10.2010.
Link: Klikni


Da se i zbog filmića o Peri Djetliću može završiti na sudu... malo tko može povjerovati.
Ali, vjerovali ili ne...i to se događa....

Očito je da se Načelniku nije svidjelo što sam ipak odlučio nastaviti pisatati na promina.blog.hr-u.Pero Djetlić-Presuda Općinskog suda
Post je objavljen 27.10.2010.
Link: Klikni

Na ovom suđenju na svu sreću nije bilo svjedoka, pa je isti brzo okončan.PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VIJEĆNIKA OV Promina
Post je objavljen 28.10.2010.
Link: Klikni


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VIJEĆNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PROMINA

30.kolovoza 2010.godine

MEDIJIMA – SVIMA

PRIOPĆENJESvjesni činjenice da je u Općini Promina evidentan problem u nesuradnji Općinskog vijeća i načelnika, te da je to naš unutarnji problem, nismo bili skloni isticati to u medijima kao što je to bio načelnik. U nelagodi prema biračkom tijelu, svjesni odgovornosti i višeg interesa, vjerovali smo u mogućnost osvješćenja.
Međutim, taj put strpljivosti je iscrpljen.

Mi, vijećnici Općine Promina smo se osvjedočili da je načelnik naše općine konfliktna, narcisoidna i nevjerodostojna osoba s kompleksom superiornosti, sklonošću manipulacijama i velikom, ali negativnom energijom kojom se napaja u neprestanim sukobima.

Na primjeru te osobe se tako slikovito potvrđuje istina o prikazu stvarnog karaktera osobe nakon što joj se dade vlast.Radno mjesto u Općini Promina
Post je objavljen 29.10.2010.
Link: Klikni


Oglas je (ako se ne varam) objavio HZZ Drniš, pa više informacija možete potražiti kod njih, ili direktno u Općini Promina na brojeve telefona koji se nalaze sa lijeve strane promina.blog.hr-a.
Plaća bi trebala biti prema neslužbenim informacijama negdje oko 1.600.00 kuna mjesečno.


(Na kraju…od osam kandidata koji su se javili, nitko nije primljen!? Nitko nije zadovoljio?!)Priča o spomeniku „Prominskoj obitelji“
Post je objavljen 04.11.2010.
Link: Klikni


Na spomenik Prominskoj obitelji, koji se nalazi kod kapele sv Roka u Čitluku, odavno smo se navikli,
a vjerojatno se malo kad zapitamo kako je on uopće tamo dospio?

Nedavno sam pronašao jednu knjigu u kojoj naš prominjac povjesničar dr Zdravo Dizdar priča sa svojim ujakom fra Mirkom Validžićem Ćelkanovićem između ostalog i o ovom spomeniku.Uređuje se Dom kulture u Oklaju
Post je objavljen 05.11.2010.
Link: Klikni


Dom kulture u Oklaju, objekt je čije se uređenje interijera već desetak godina nalaze u Općinskom proračunu u planu za realizaciju.
Godine prolaze, ali Dom nikako da se završi, nikako da se u njemu urede sanitarni čvorovi, postave podne pločice u velikoj sali....da se Dom konačno privede svrsi... da u njemu opet zapjevaju kao nekad: Mišo Kovač, Oliver Dragojević, Josipa Lisac, Magazin....(dobro, ovo zadnje će ići ipak malo teže), da u Dom konačno može ući kultura!

Prije mijesec dana, pročitao sam natječaj za „Sanaciju Doma kulture u Oklaju“.
Ovih dana, očekivao sam pročitati i objavu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za navedene radove, ali te objave za sada još nema.

Ipak, jučer su radovi na uređenju Doma, nakon dugih godina čekanja započeli.
Radove izvodi vinkovačka firma „Kulić-invest d.o.o“ , a iste nadzire Kamel Shihabi dipl.ing arhitekture iz Drniša.
Vrijednost radova je 395.269,33kn, a rok završetka radova je 25 radnih dana (od jučer 04.11.2010).

(Radovi na Domu su završeni 30.12.2010, I tada je navodno bila primopredaja objekta)Knjigovodstveni servis ne može voditi općinske financije
Post je objavljen 09.11.2010.
Link: Klikni


Jedan od osnovnih uvjeta budućeg opstanka lokalnih jedinica je sigurno i stanje financija u istima.
Kakvo je stanje financija u općini Promina, to samo zna naš Načelnik.
Informacija o stanju financija nije dostupna ni Vijećnicima, a kamoli građanima.

Da budem ipak malo konkretmniji, navešću jedan primjer:

Prema „Zakonu o proračunu“, najkasnije do 01. lipnja, Načelnik je dužan dostaviti Općinskom Vijeću Izvješće o izvršenju proračuna za prethodnu godinu- odnosno sada 2009 godinu.
Skoro je kraj 2010. godine, a mi Vijećnici općine Promina još to izvješće nismo dobili!?Došao i Ljubotić konačno na red za obnovu NN mreže
Post je objavljen 11.11.2010.
Link: Klikni


Čitajući Vjesnik HEP-a, u jednom od članaka pročitao sam sljedeće:

„U šetnji šibenskim područjem u aranžmanu Službe razvoja i investicija, zabilježit ćemo o drugim malim ali ne i manje vrijednim poslovima. Spomenimo da se, uz desetak novoizgrađenih TS 10/0,4 kv, posljednjih mjeseci obavilo blizu 30 velikih rekonstrukcija niskonaponskih mreža, kako u priobalju, tako i u njihovom zaleđu.
U ovom trenutku radi se istodobno šest mreža i to potpunih rekonstrukcija na području drniškog Pogona; u naseljima Pokrovnik, Ljubotić, Razvođe - Sumani, Umljanovići, Brištane Donje i Vinovo Gornje.
- Svi izvedeni radovi predviđeni su Programom sanacije naponskih okolnosti i to na područjima gdje smo našim mjerenjima utvrdili da su te okolnosti loše. U pravilu, riječ je o ratom devastiranim dijelovima ili mreži čija je starost tražila određene zahvate.Akcija «Hoću brži Internet!» III dio maxADSL stigao u Prominu!
Post je objavljen 12.11.2010.
Link: Klikni


Već duže vremena u Promini se pokušava skupiti dovoljan broj ljudi, kako bi konačno T-com i kod nas uveo brzi Internet.
Prema nekim informacijama, akcija bi mogla uspjeti ako bi zahtjev za brzi Internet podnijelo najmanje 15. Prominjaca.

Maloprije je do mene navratio moj susjed Joža sa anketnom listom i pitanjem: jesam li ja za?

Naravno da jesam…

Koji sam po redu?

«Evo susjed… ja sam prvi, a ti drugi.
Do tebe sam došao prvog, a sad idem kod ostalih.
Za sada bi nas moglo biti šest, sedam, vidjet ćemo na kraju».Arheološki park i Muzejska zbirka Burnum (Promina-Puljane)
Post je objavljen 18.11.2010.
Link: Klikni


Za sve one koji se pitaju kada je Muzej uopće otvoren, evo jednog navoda iz Slobodne Dalmacije (od 28.05.2010. | 13:11), koji možete pročitati pod linkom:
Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? I dio
Post je objavljen 21.11.2010.
Link: Klikni


„Sukob na relaciji načelnik –Općinsko vijeće Promine, kako stvari stoje, nastavlja se neovisno o tomu što je načelnik Paul Cota promijenio političku stranku prešavši iz HSP-a u HSS“Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? II dio
Post je objavljen 22.11.2010.
Link: Klikni


Što na to kaže Predsjednik općinskog Vijeća općine Promina-Rajko Žulj:

„...Žulj kaže kako da materijale na CD-u vijećnici ne mogu iščitati kao kad ih imaju u ruci, optužujući Cotu za samovolju, kršenje Statuta i Poslovnika; te drugih zakonskih akata, neodgovaranja na vijećnička pitanja i ignoriranje Vijeća“

Za danas dosta navoda, a sada malo razrade priče na ovu temu:

-Što bi mogli biti recimo kršenje Statuta?Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? III dio
Post je objavljen 24.11.2010.
Link: Klikni


Na 12. Sjednici OV održanoj 15.09.2010 postavio sam Pročelniku Žari Sumanu sljedeće pitanje:

„Da li Vam je, i ako je kada Načelnik općine Promina dostavio Godišnji obračun proračuna Općine Promina za 2009 godinu?“

Odgovor sam čekao do sljedeće 13. Sjednice OV koja je održana 19.11.2010 (prije nekoliko dana), znači skoro dva mjeseca.
Sad, da se ne bi mislili što je laž, a što istina, evo skenirani dokument-odgovor Pročelnika na moje pitanje:Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? IV dio
Post je objavljen 25.11.2010.
Link: Klikni


Evo što nam još kaže naš Načelnik u članku objavljenom u ŠL:

„S druge strane tu su i točke, odnosno donošenje odluka bez kojih općina ne može funkcionirati. Navest ću
donošenje odluke o upravljnju grobljima, odluke o sakupljanju i postupanju s komunalnim otpadom, odluka o
uvjetima obračuna odvoza komunalnog otpada prikupljenog od pravnih i fizičkih osoba. Te su odluke bitne
ako bi se omogućilo registrirano KP „EKO Promina“ d.o.o. da stekne uvjete za rad i zapošljavanje pet djelatnika
za stalno, navodi Cota.Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? V dio
Post je objavljen 28.11.2010.
Link: Klikni


„Općinsko vijeće zbog tog nedonošenja odluka radi izravno na korist vlastite štete, odnosno na štetu općine.
Tu je i odluka o proširenju rada dječjeg vrtića sa 5,5 sati, na 9 sati, jer za to postoji potreba od kad je 30 osoba
zaposleno u Domu za starije i nemoćne u Oklaju, a u vrtiću ima 21 djete među kojima je većina čiji roditelji rade
i potreban je duži boravak, veli Cota.“


(Ova Odluka je na Vijeću donešena u sklopu Proračuna za 2011 godinu, ali o tom više u nekom od sljedećih postova)


Ojkalice pismo moja...pismo mojih pradidova
Post je objavljen 30.11.2010.
Link: Klikni


Slušam ovih dana kako je UNESCO u popis ugrožene svjetske nematrijalne baštine uvrstio i ojkalicu.
Naravno, svatko sad ima svoje mišljenje o toj vijesti. Dok se jedni raduju što je netko primjetio dio naše
kulturne baštine, drugi su u tome pronašli odličnu temu za izrugivanje načinu života naših djedova i pradjedova.

Javni natječaj- viši referent za
financije i računovodstvo (vježbenik)

Post je objavljen 06.12.2010.
Link: Klikni


Danas sam bio u Općini i dobio informaciju od Pročelnika da je u NN
objavljen sljedeći natječaj......Od Promine do Amerike- Anthony Tony Dizdar
Post je objavljen 07.12.2010.
Link: Klikni


Priču o Anthonyu Tonyu Dizdaru, mogao bi započeti na mnogo načina.
Pošto sam već jednom pisao o našem Promincu Anthonyu u postu:
„Prominci u Americi stali uz Obamu“, šteta se ne prisjetiti tog posta.SPREMAČICA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PROMINA
Post je objavljen 08.12.2010.
Link: Klikni


Mjesto rada: OKLAJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆINA PROMINA OPĆINSKO VIJEĆE
Rok za prijavu: 14.12.2010 Ispis
SPREMAČICA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PROMINAU 81 godini prvi put se grije uz štednjak
Post je objavljen 16.12.2010.
Link: Klikni


Građanska inicijativa 'Pomoć u kući' baki Danici olakšat će ovu zimu
novim štednjakom i drvima. Baka Danica u 81. je godini života. Sama na
1000 metara nadmorske visine ispod samih vrhova planine. Jednom,
najviše dvaput mjesečno spusti se do civilizacije.Domu za starije i nemoćne osobe Oklaj- u pohode
Post je objavljen 19.12.2010.
Link: Klikni


Starački dom bio je česta tema mojih postova. Stariji posjetitelji promina.blog.hr-a vjerojatno se sjećaju rasprava koje smo vodili na temu iščekivanja dana kada će se Dom sagrađen još 2002. godine (ako se ne varam) konačno otvoriti. Čak je jednom i Slobodna dalmacija objavila veliki članak o prominskim blogerima, kad smo molili tadašnjeg predsjednika RH Stipu Mesića da nam u tome pomogne .

Na kraju, Dom se otvorio, a ja o tome nisam napisao ni riječi- promina.blog.hr je tada bio u „fazi mirovanja“.Sanacija makadamske ceste Marasovine do kanjona rijeke Krke
Post je objavljen 30.12.2010.
Link: Klikni


Već duže vremena planiram objaviti post na temu uređenja makadamske ceste od Marasovina do marasovske brine, do „dna“ nekadašnjeg bobodolskog jezera.

Dan pod dan i skoro sam zaboravio na tu temu. Nekidan, na sv. Ivana, pohodio sam Matase, i vidim da je put od Marasovina prema brini razrovan, da se uređuje.I to bi bilo to za 2010 godinu. Sad kad malo bolje pogledam, ipak je dosta toga ostalo zabilježeno na promina.blog.hr-u, a kako ću proći dogodine, što ćemo u 2011 čitati na promina.blog.hr-u….sam Bog zna.


- 21:28 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić